İçeriğe geç
Duru Vizyon VT Arama
Duru Meal
Sure Sıra :
Ayet Sıra :
Kelima Ara:
Duru Sözlük
Kök Ara :
Kelime Ara :
Anlam Ara:
Duru Kronoloji
Gün :
Ay :
Yıl :
Kelime :
Manşet
Öncelikle biyolojik olarak yaşam süren gövdenin, insanın kendisi olmadığı, sadece insan tarafından kullanılan bir aparat olduğunun kabul edilmesi gereği vardır.
Anadolu KAST SİSTEMİNİN en alt kademesinde, mütedeyyin ve milliyetçi halk tabası bulunmaktadır.
Üniversite hocaları arasında, büyük tasfiyeler gerçekleşti ve Türk yükseköğrenim sistemi tümüyle yerleşik düzenin denetimine girdi.
İnanmakla başlayan ve güven, gerçekçilik, hakimiyet ve kesin yargı ile devam eden sürecin sonucu yetki ve adalet sahibi olmaktır. Böylece yanılmasız akıl devreye girer. Yanılmasız aklın temeli inanmaktır.
Zannedilir ki... Kur'an, arapçaymış...! Belki siz de böyle zannediyorsunuzdur...
Hucurat Suresi 14.ncü ayetteki “eslemna” fiilini, "İSLAM" şeklinde tercüme etmek isteyenler olmuştur.
Persler, bugünün tarih oluşturucuları tarafından dayatıldığı gibi, Ortadoğu yada batı Asya halkı değildir!
Milli Eğitim Sistemimiz, öğretmemek ve eğitmemek üzerine inşa edilmiştir. Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için öncelikle çok fazla dağınık görünen sistemin derlenip toparlanmaya da ihtiyacı vardır.
Kelam-ı Kadim, Allah Rasulü Nebinin bizzat kıraat ettiği Kur’an’dan, Allah’ın emri ve izni ile ashabına ve ümmetine tilavet ettiği kısmıdır. Kur'an kıraat edebilmemiz için gerekli olan imanın güven kaynağıdır.
SLM kökü, Kelam-ı Kadim’de geçen anahtar kavramlardan birisidir ve İslam Dini’nin önemli hususlarını içinde barındırmaktadır. SLM kökünden türeyen iki ana kök kavram söz konusudur.
Miladi 632, Hicretin 10ncu senesiydi. Hz. Muhammed (sav) daha önce Umre yapmış ancak hiç Hacc farzını yerine getirmek için imkan bulamamıştı.
Genel kaynaklardan derlediğimiz bilgiler, soyağacı şeklinde şema haline getirilmiştir.
Bir ülkenin kalkınması ve güçlenmesi için gereken ekonomik girişimleri devletin mi yoksa özel sektörün mü yapacağı tartışması iyi niyetli bir tartışma değildir.
Beyaz Türk'ler; 1865'de temeli atılmış ve kadrosu, o dönemin Firavunları tarafından oluşturulmuş, masonik bir örgütlenmedir.
Haçlı/Siyonist işgalci ve sömürgeci Yıkıcı Odakların, Anadolu Türk Devleti'ni önce parçalamak sonra da yok etmek emelleri, hiç vaz geçmeyecekleri temel ideolojileridir.