İçeriğe geç
3 Hilal

3 Hilal Ne Anlamdadır?

Hilal, kavramsal olarak, “iki şeyin arasına veya bir şeyin içine giriveren bir şeyi ve bunun olmasını” anlatır. Bu şey, bir ışık, nur, güç, kuvvet, dirayet, irade, çözüm olabileceği gibi, yokluk, boşluk, hiçlik gibi kavramlar da olabilir.
 

HİLAL KELİMESİ 3 FORMDA YAZILMAKTADIR.

Kelime, Arapça harfler ile
♦ (he-lam-lam),
♦ (ha-lam-lam) ve
♦ (hı-lam-lam) olarak 3 farklı formda yazılmaktadır.
Bu yazılışları, anlamın değişmesine değil, anlamın kuvvetlenmesine delalet eder.
 

♦ 1. FORM

Ayın görünümlerinden birisini ifade eden hilal kelimesi (he-lam-lam) olarak yazılmıştır. Bu kelime, “karanlığın içinde ay ışığının görünüvermesi ve o görünüveren” anlamındadır. Aynı şekilde, “zulmetin içinde Allah’ın nurunun belirivermesi” anlamı da aynı kelime ile ifade edilmiştir.
 
Aynı kelime, “kendisini feda etmek, can vermek, canlılığın boşa düşmesi” anlamına da gelmektedir. Yani “hayat-ı ilahiyi izhar eden bir şeyden, hayatın izhar olmaktan dur olması” şeklinde anlam bulur.
 
Benzer şekilde, “kabzanın kından çekildiği anda, kılıcın görünü vermesi” de hilaldir. Bu noktada, hem “kılıcın daha kından çıkmadan evvel ki kabza ile kın arasından görünen parlak haline”, hem de “kılıcın kından tamamen çıkıvermesinden sonra ki haşmetli görüntüsüne” hilal denilir.
 

♦ 2. FORM

Kelime (ha-lam-lam) haline dönüştüğünde, hilal kelimesi, “hacc görevini tamamlayan hacının, ihramdan çıkması” anlamına gelir. İhramdan çıkan hacıya da “haramın içinden çıkıveren” manasında helal denilir. Genel olarak, “haram olandan arınıvermiş olan” demektir.
 
Bu yazılışta ki hilal kelimesi, “mahrumiyetten kurtuluveren, mahrumiyetini ortadan kaldıran” demektir.
 
Hal etmek, Halel getirmek, Halletmek, Tahlil etmek, Münhall olmak ve Mahal, Mahalle kavramları bu kelimenin türevleridir.
 

♦ 3. FORM

Kelime (hı-lam-lam) haline geçtiğinde, anlam daha da şiddetlenir.
Bu yazılış ile Hilal kelimesi, “safiyaneliğin, halisaneliğin izhar oluvermesi” anlamındadır. Halil, kelimesi bu kökten türer ve “samimi, halis, saf dost” anlamına gelir.
 
Bu formu ile hilal kelimesinin bir anlamı da, “buluttan yağmurun çıkıvermesi”, “yağmurun buluttayken beliriverdiği yer”, “buluttan çıkıverdiği anda ki yağmur damlası”, “semada beliriverdiğinde su” anlamına gelir.
 
Gerçekleşmiş İnsan yapısında, Akılda beliriveren sevgiye “pınar(ayn/aya)”, Gönülde beliriveren sevgiye “hilal” denilir.
 

BAYRAKLARDA HİLAL

Hilal şeklinin, İslam’ın sembolü ve İslam Bayrağın ayrılmaz bir parçası olması, Hz. Allah Rasulü (sav) döneminden itibaren başlamıştır.
 
Türklerin Hilal şeklini bayrak olarak kullanmaları çok daha eski tarihlere kadar gitmekle birlikte, İslamiyet’e, tarihin tüm zamanlarında vahdet bilinci ile yaşamış olan Türklerden girdiği genel kabuldür.
 
Bayraklarda tek yada üç hilal her zaman BEYAZ renkte kullanılmıştır. Beyaz, temizliği ve barışı temsil eder.
 
Hilal sembolünün bayrak üzerinde KIRMIZI renkte kullanılması, “hilalin kana bulandığı”, “ihlale, saldırıya uğradığı” manasına gelir.
Bu nedenle, kırmızı hilal, “ölümü göze almak” manasında savaş sancaklarında kullanılır.
 
Beyaz zemin üzerinde kırmızı hilal, KIZILAY sembolüdür. Kana bulanmış hilal ve yardım, barış, ara verme anlamlarında beyaz zemin kullanılmıştır.
 
Bayrakların zemin rengi olarak genel olarak iki renk tercih edilmiştir.
 
YEŞİL zemin; yaşın, tazeliğin, gençliğin, kuvvetli oluşun, kuvvetin kaynağı olarak imanın sembolüdür.
 
KIRMIZI zemin; ateşin, aşkın, kararlılığın, kararlılık ile kan dökmenin ve can vermenin, şahadetin ve Türklüğün sembolüdür.
 

3 HİLAL’İN ANLAMI

Bayraklarda kullanılan, üç hilal, farklı anlamlarda kabul edilmiştir.
 
Kimilerine göre üç kıtayı, kimilerine göre üç mukaddes haremi, kimilerine göre dünü-bugünü-yarını veya üç büyük denizi, üç büyük dağı temsil ettiği söylenmiştir.
 
Tarih bilimcilerin ifadelerinde,
İman – Ahlak – Adalet üçlemesini, veya
Hayat – Yenilik – Muhteşemlik üçlemesini temsil ettiğinden bahsedilir.
 
En genel kabul,
  • Devlet-i Ebed Müddet,
  • Kanun-i Kadim,
  • Nizam-ı Alem üçlemesini temsil ettiği şeklindedir.
 
Bizim bunlara ilave edeceğimiz üçleme, kelimenin farklı formlarda ki anlamları olacaktır.
  1. Zulmet içinde beliriveren Nur-u İlahi.
  2. Mahrumiyetlerden arınıveren Muktedirlik.
  3. Gönülde izhar oluveren Muhabbetullah.