İçeriğe geç
Türk İstiklal Mücadelesi

Anadolu Türk Devleti’nin Evreleri

1071 Malazgirt Zaferi’nden bu yana
Türk Yurdu Anadolu’da Türk Devlet Yapılanması

 1. Selçuklu Dönemi 26 Ağustos 1071 – 1308
 2. Beylikler Dönemi 1299 – 1350
 3. Osmanlı Devlet Yapısının Teşekkülü 1350
 4. Fetret Dönemi 1402 – 1413
 5. Dünya Egemenliği Dönemi 1453 – 1923
  1. Yükseliş Dönemi 1453 – 1579
  2. Duraklama Dönemi 1579 – 1699
  3. Gerileme Dönemi 1699 – 1792
   1. 1789 Fransız Devrimi
  4. Dağılma Dönemi 1792 – 1838
  5. Çöküş Dönemi 1838 – 25 Nisan 1909
   1. 1839 Tanzimat fermanı
   2. 1856 Islahat Fermanı
   3. 1865 Yeni Osmanlılar Cemiyeti
   4. 1876 I.Meşrutiyet / Kanun-i Esasi
   5. 1889 İttihat Terakki Cemiyeti
   6. 1906 Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
   7. 1908 II.Meşrutiyet
  6. Yeniden Var Oluş Dönemi 1909 – 1918
 6. İstiklal Mücadelesi 1.nci safha Dönemi, 1918 – 29 Ekim 1923
  1. Halk Örgütlenmeleri
  2. 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkış
  3. 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi
 7. Cumhuriyet Dönemi, 29 Ekim 1923 – …
  1. İlk dönem Cumhuriyet, 1923 – 1950
   1. 1923-1935 arası dönem, Mustafa Kemal Dönemi
   2. 1935-1938 arası dönem, Mustafa Kemal’in izole edildiği ve öldürüldüğü dönem
   3. 1938-1950 arası dönem, İnönü (tek-adam / tek-parti) Dönemi
  2. İkinci Dönem Cumhuriyet, 1950-2018 arası, Çok Partili Parlamenter Sistem ile beraber Oligarklar, Vesayetler, Darbeler ve Prangalar Dönemi
   1. 1960 askeri darbesi
   2. 1971 askeri darbesi
   3. 1980 askeri darbesi
   4. 1994 ekonomik darbesi
   5. 28 şubat 1997 post-modern darbe
   6. 21 şubat 2001 ekonomik darbesi
   7. 27 nisan 2007 askeri darbe girişimi
   8. 2013 Hukuk Darbesi Kalkışmaları
   9. 15 Temmuz 2016 Anadolu’nun İşgali Girişimi
  3. Üçüncü Dönem Cumhuriyet, İstiklal Mücadelesi 2.nci safha Dönemi
   1. 24 Haziran 2018 sonrası Başkanlık Dönemi

 

Türk İstiklal Mücadelesi

2001 yılı itibariyle, Küresel Sömürgeci Güçler tarafından, 11 Eylül tiyatrosu sahnelenerek “Yeni Dünya Düzeni ve Paylaşımı” için 3’ncü Dünya Savaşı başlatılmıştır.

Türkiye Devleti, İstiklal Mücadelesine, 1933 yılında bırakılan yerden devam etmektedir.

Türkiye Devleti 26 Ağustos 1071‘de kurulmuş, İstiklal Savaşımız Mondros Antlaşması ile başlamış ve 29 Ekim 1923‘de Cumhuriyet Sistemi yönetime geçilmiştir. Tarihimiz böyledir.

Ne var ki,
“Türk Kimliği”ni kendi tarihinden koparmak isteyen istilacı güçler, 19 Mayıs 1919 tarihinden öncesini görmez, göstermezler.

Çanakkale Savaşlarını birer cümle ile geçiştirir, Kut’ul Amare’den bahis bile etmezler. Tarihimizi kirletmek için TV dizileri hazırlarlar, Gezi Yıkımcısı “jeune”leri ile magazin konusu yaparlar.

Milli Eğitim adı altında, 1938’den sonra İngiliz Kalemi Tarih kitaplarını müfredatlara koyacak, Türk Kimliğinden İslam Mührünü koparmak için Ezanları susturacak, Camileri kapatacak, Dinini öğrenmek isteyenleri jandarma dipçiğinde sakatlayacak kadar alçalacaklardır.

Kimliğini, şahsiyetini öğrenmek ihtiyacını duymayan, kulaklarından yönetilen, zihni bulanmış, beyni yıkanmış, “Enver geleceğine, Bulgar gelsin” kandırılmışlığındaki sözde varlık sahipleri, elbette ki 80 yıldır olduğu gibi, papağan edasıyla kendilerine dikte edilenleri her platformda, küfürler ve/veya hakaretler eşliğinde tekrarlayacaklardır.

Ancak Aziz Türk Halkı, 80 yıldır olduğu gibi bu tipleri de, bu tiplerin siyasi temsilcilerini de, özürlü bir evladın ebeveyni edasıyla idare etmeye devam edecektir. Yakın tarihimiz bunun örnekleri ile doludur.

15 Temmuz’da Milletimize ve Vatanımıza yönelen darbe ve işgal kalkışmasında dahi Bayrak, Vatan ve Devlet kaygısına düşemeyenlerin, akl-ı selim ile söylenen lafları anlamaları zaten beklenemez.

Bir delil ile kırk alim ikna olur, ancak kırk delil ile de olsa bir cahil ikna edilemez.