İçeriğe geç
Aşura kelimesi, “onuncu” anlamına gelmektedir.

Yılın 10.ncu günü: Aşir / Aşura

Arapça Aşir veya İbranice Aşura kelimesi… “onuncu” anlamına gelmektedir. Yılın onuncu gününü ifade eder.
Bu ifade, yahudi takvimi için de… arap takvimi için de kullanılmaktadır.

Yahudi takviminde yılın onuncu günü; yom kipur olarak adlandırılan yalvarma ve matem orucu günüdür.

Yahudiler, takvimlerini Adem’in dünyaya geldiğine inandıkları günden başlatırlar… ve bu güne yaratılış günü derler.
TÜRK KÖKENLİ olduğunu kamufle etmek için “ilk insan” uydurması yaptıkları ve neslini örttükleri bu Adem, Kelam-ı Kadim’de zikredilen Adem’den farklı bir şahsiyettir.

Yahudi inanç sistemine göre;
işlediği günah neticesinde cennetten dünyaya atılan Adem, Yahudi Tanrısı tarafından on gün sonra yani yılın onuncu gününde af edilmiştir.
Bu olaya istinaden yahudiler, kendi takvimlerine göre her yılın onuncu gününde kendi ibadethanelerinde (bu güne özel) yalvarma, yakarış metinleri okuyarak ve günü tam olarak (25 saat) oruçlu geçirerek, kendilerinin de Adem gibi af edilmesi için yakarırlar.

Yahudilerde oruç;
• matem orucu (gün batımından gün batımına)
• ve (dini/tarihsel bir önderlerini) anma orucu (gün doğumundan gün batımına)
olarak iki şeklinde tutulmaktadır.

Yine muharref tevrata göre;
yılın 10.ncu gününde gerçekleştiğine inanılan bazı olaylar şöyledir;

• Hz. Adem’in tövbesinin kabul edilmesi,
• Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması,
• Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması,
• Hz. Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması,
• Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
• Hz. Musa’nın Kızıldeniz’den geçmesi,
• Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
• Hz. İsa’nın doğumu ve (onlara göre!) ölümü.

Bu gibi yahudi takviminde yılın onuncu gününde gerçekleştiğine inanılan hadiseler… arap toplumuna da yansımış, araplar da kendi takvimlerine göre yılın onuncu günü olan 10 Muharrem’de bu hadiseleri anmışlardır.

Aşure Tatlısı

Günümüzde Aşure olarak bilinen tatlının… Hz. Nuh’un tufan sonrası karaya çıktığında, gemide arta kalan tüm malzemeleri bir araya getirerek yaptığı yiyecek olduğu kabul edilmektedir.

Bugünü anmak adına bu yiyeceğin yapılması, toplumumuzda adet haline gelmiştir.

10 Muharrem Orucu

Allah Rasulü Hz. Muhammed (sav) Efendimiz de… kendisinden önceki tüm Rasullerin sünnetine sahip çıkmakla… Oruç Farzının tebliğ edilmesine kadar… bugünü, arap takvimine göre oruçlu geçirmiştir.

Ramazan Orucunun farz kılınmasından sonra aşir günü oruç tutmayı bırakmıştır.

Hüseyin’in Öldürülmesi Planı

Ayrıca…
Allah Rasulü Hz. Muhammed(sav) Efendimizin sevgili torunu Hüseyin, miladi 10 Ekim 680… hicri 10 Muharrem 61 tarihinde öldürülmüştür.

Bu üzücü olayı bizzat kendileri planlayarak, Hüseyin’i devrin Hilafet makamına karşı isyana sürükleyen yahudiler, olayın gerçekleşeceği günü de özellikle planlamışlardır.

Şii Dininde Aşura

İdeolojik Şiilik Dininde Hz. Ali… tanrının yeryüzünde görünen yüzü ve temsilcisi olarak kabul edilir ve başkaca birtakım ayrıcalıklar kesb edilerek Allah Rasulü Hz. Muhammed(sav)’den üstün görülür.

Hz. Ali’nin oğlu İmam Hüseyin ve beraberindekilerin öldürülmesi… şii gruplar tarafından özel olarak Matem Günü şeklinde anılmaktadır.
Kimi bölgelerde sadece aşura günü, kimi bölgelerde yeni yılın ilk 10 günü veya kimi bölgelerde yeni yılın ilk 12 günü matem orucu tutulmaktadır.

Matem orucu; yahudilerde olduğu gibi… bir önceki gün (gün batımı) akşam vaktinden ertesi gün akşam vaktine kadar tutulur. Ali’siz şia döneminde, bu orucun başlama zamanı olarak akşam vakti değil, gece yarısı kabul edilmiştir.