İçeriğe geç
Bütün Madde İnsan'ın Emrindedir

Atom, Madde ve İnsan’ın Sahibliği

Madde, moleküllerden; moleküller, elementlerden; elementler, atomlardan meydana gelir.

Atom yapısı, merkezde bulunan bir atom çekirdeği ve bu çekirdeğin çevresinde, belli katmanlarda ki yörüngelerinde dolanan elektronlardan oluşur. En dış elektron yörüngesi, atomun dış sınırıdır. Atom çekirdeği ile elektron katmanlarının ve elektronların aralarında başka bir şey bulunmaz.

Kimyasal olarak, farklı atomlar, atom kütleleri ile tanımlanırlar. Atom kütleleri, çekirdek kütlelerinden ibarettir. Elektronların kütleleri, çekirdek kütlesinin yanında çok küçük olduğu için önemsenmez.

Farklı atomlar, birbirleri ile son yörüngeleri birbirlerine teğet olacak şekilde birleşirler. Farklı atomların, saf olarak kendileri ile birleşerek oluşturdukları maddelere, element denilir.

Kainatta bulunan elementlerin adedi, Esma-ül Hüsna kadardır. Her Esma için bir ATOM! 

Herhangi bir ATOM YAPISINDA, genel olarak, atomun çapı, atom çekirdeğinin çapının yaklaşık 10üzeri5 (100.000) katıdır.

Bir atomun uzayda kapladığı hacim ise, sadece çekirdeğinin hacminin  10üzeri15 (1.000.000.000.000.000) katıdır.

Yani;

Bir ATOM tanesinin, SADECE 10üzeri15 te biri (1 / 1.000.000.000.000.000)  doludur, kalan kısmı “BOŞLUK”tur.

Demek oluyor ki, gözle görerek, MADDE dediğimiz her şeyin, NEREDEYSE TAMAMI BOŞLUKTAN ibarettir!

Örnekleyecek olursak;

Bir bardak su içtiğimizde, gerçekte vücudumuza giren maddesel yapı, 1 bardağın  10^15 te biri yani KATRİLYONDA BİRİ kadardır.

 

MADDE NEDİR?

Kainatta ki bütün Maddeler; -insan vücut yapısı da dahil olmak üzere- nitelikleri ile MAKSAT, nicelikleri ile MEKANdır.

MADDE, sahip olduğu niteliklere Mekan olur.

Madde; enerjiden, sınırsız mekanlıktan; sınırlı mekanlılığa, yani algıladığımız manada madde oluşa geçerken, İrade-i İlahi’nin maksadından maksat yüklenir.

İrade-i İlahi’nin maksadına mekan olan madde, maksadını İNSAN’ın niteliğine ulaştırabilmek için, İnsan’ı AMAÇ edinir. Varlığını İnsan’a amade kılar…

  • Nicel varlığı ile İNSAN’a ulaşan madde,
  • Nitel varlığı ile İNSAN’da BİRLEŞİR.

Bu nedenle, İnsan’ın kullandığı madde yapı (vücud), Kainatın tüm varlığının özetidir. Bu hal, “İNSAN BÜYÜK KAİNATTIR” şeklinde ifade edilir.

Madde üzerinde, bugün idra ve keşif edemediğimiz için BOŞLUK olarak gördüğümüz yapı, Maddenin niteliğini oluşturan Maksatların, yani MANA yapısının varlığıdır.

ATOM’un zerre yapısı da, UZAY’ın makro yapısı da böyledir.

 

İNSAN’IN SAHİBLİĞİ

Bütün maddenin AMACI, İnsandır.

İnsan vücudu; kainatta ki tüm maddeleri, tüm zerreleri ihtiva eder.

Mana yapısı olarak İNSAN VARLIĞI, kendi vücuduna, kendi vücudunda ki tüm kainat maddesine HAKİMİYET kurmakla, Kainatı TASARRUFU altına alır.

İnsan MANA YAPISI, sınırlı mekanların SINIRSIZLAŞMASINDAN, tüm maksatların, AMAÇTA BİRLEŞMESİNDEN meydana gelir.

Diğer bir deyişle, Kainatta ki tüm MADDELER, İnsan’ın MANEVİ VARLIĞI tarafından oluşturulur.

İşte böylece, İNSAN, YETKİLİ SAHİBTİR…