Gündem

3 Hilal

3 Hilal Ne Anlamdadır?

Akılda beliriveren sevgiye “pınar”, Gönülde beliriveren sevgiye “hilal” denilir.

Duru Vizyon

Tartıştırılıyoruz!

Amaçları, bizi tartıştırarak ayrıştırmak… ayrıştırarak, İSTİKLALİMİZİ ve İSTİKBALİMİZİ ÇALMAK!

Sihir Aldatmacası

Sihir

SİHİR tuzağına yakalanmamak için İnsan, ÖZVARLIĞI ile bedenine hakim olmak, kendi kainatında ki her zerreye SAHİBLİK yapmak ve her zerreyi HAKİMİYETİNE almak zorundadır.

Anadolu'da Kast Sitemi

Anadolu Kast Sistemi

Anadolu KAST SİSTEMİNİN en alt kademesinde, mütedeyyin ve milliyetçi halk tabası bulunmaktadır.

Büyük Orta Doğu Projesi

Büyük Orta Doğu Projesi

Osmanlı bakiyesi Ortadoğu topraklarının küresel sömürge odaklarından kurtulması için ciddi bir plan yapılması ve faaliyete geçilmesi gerekiyordu.

Küresel Emperyalizm

Toplumları Yıkım Planı

Küresel Sömürgeci Güç konumunda bulunan odaklar, Toplumları Yıkım Planı başlığıyla yayımladıkları bu planı uygulayarak, özellikle Müslüman Toplumların mahv-u perişan olmasına neden olmuşlardır.

Türk Dünya Hakimiyeti

20.yy Türk İstikbal Mücadelesi

Haçlı/Siyonist işgalci ve sömürgeci Yıkıcı Odakların, Anadolu Türk Devleti’ni önce parçalamak sonra da yok etmek emelleri, hiç vaz geçmeyecekleri temel ideolojileridir.

Türk İstiklal Mücadelesi

Anadolu Türk Devleti’nin Evreleri

Türkiye Devleti 26 Ağustos 1071’de kurulmuş, İstiklal Savaşımız Mondros Antlaşması ile başlamış ve 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet Sistemi yönetime geçilmiştir. Tarihimiz böyledir.

Dünyanın Sahibi Türkler

Türk Dünya Devletleri

Tarih boyunca DÜNYA’ya EGEMENLİĞİ’ni kaybetmeyen TÜRK Milletinin, 16 Büyük Dünya Devleti…

Eğitimde Nasıl Bozulduk

Cumhuriyet Dönemi Yükseköğretim

Üniversite hocaları arasında, büyük tasfiyeler gerçekleşti ve Türk yükseköğrenim sistemi tümüyle yerleşik düzenin denetimine girdi.

Türk Milli Eğitiminin Yok Edilmesi

Fulbright Antlaşması

Fulbright Anlaşması, yeni nesillerin nasıl şekilleneceğini ve nasıl bir düşünce ve inanç sisteminde olacağını belirleyerek ülkemizi tam bir sömürge konumuna getirmiştir.

Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri

Köy Enstitülerinin kurulmasında ulaşılmak istenen hedef, geniş halk kitlelerinin eğitim düzeyini yükseltmek, böylece reformların yerleşmesi için gerekli koşulları yaratmak, halkın politik, ekonomik ve kültürel yaşama aktif olarak katılmasını sağlamak ve aynı zamanda kendi hakları konusunda bilinçlendirmektir.

Öğretmemek üzere Öğretmen Olmak

Öğretmenim… Canım Benim…

Öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Sistemimizde, 1949’da ABD ile yapılan anlaşmaya uygun olarak, EĞİTMEME ve ÖĞRETMEME projesinin parçaları olmuştu.

Öğretmenler Günü

Öğretmenler Günü

24 Kasım 1928’de Bakanlar Kurulu kararı, Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi ile Millet Mektepleri açılmış ve Mustafa Kemal, BAŞÖĞRETMEN ilan edilmiştir.