İçeriğe geç

Kelam-ı Kadim

İsrailoğulları

Maymuna Dönüşen İsrailoğulları

    İsrailoğulları, Cumartesi yasağında hile yaparak çok kısa sürede zengin oldular. Kavmin neredeyse yarısı, yasağı bu yöntemle deliyordu.

    Karun Kıssası

      Hz. Musa’nın amcasıoğlu olan Karun hakkında kıssa ve ayetler.