İçeriğe geç

Kıssa’dan Hisse

Ahbab-Yarım ahbab mevzuu

Bir Ahbablık Meselesi

  Çocuk şaşırıyor! Nasıl böyle bir “yarım ahbab” olur? Cinayeti üstüne alan bir ahbab… nasıl yarım olur!?

  Hz.Yunus Kıssası

  Kıssa: Hz. Yunus

   Hz. Yunus’un yaşadıkları ve Kelam-ı Kadim’de bahsedilenler.

   İsrailoğulları

   Maymuna Dönüşen İsrailoğulları

    İsrailoğulları, Cumartesi yasağında hile yaparak çok kısa sürede zengin oldular. Kavmin neredeyse yarısı, yasağı bu yöntemle deliyordu.

    Karun Kıssası

     Hz. Musa’nın amcasıoğlu olan Karun hakkında kıssa ve ayetler.