Kıssa’dan Hisse

Ahbab-Yarım ahbab mevzuu

Bir Ahbablık Meselesi

Çocuk şaşırıyor! Nasıl böyle bir “yarım ahbab” olur? Cinayeti üstüne alan bir ahbab… nasıl yarım olur!?

Hz.Yunus Kıssası

Kıssa: Hz. Yunus

Hz. Yunus’un yaşadıkları ve Kelam-ı Kadim’de bahsedilenler.

İsrailoğulları

Maymuna Dönüşen İsrailoğulları

İsrailoğulları, Cumartesi yasağında hile yaparak çok kısa sürede zengin oldular. Kavmin neredeyse yarısı, yasağı bu yöntemle deliyordu.

Karun Kıssası

Hz. Musa’nın amcasıoğlu olan Karun hakkında kıssa ve ayetler.