İçeriğe geç
duruvizyon e-dergi

Din Tektir, Yaşam Tektir!

Dinler diye bir şey yoktur.
ALLAH’ın Dini bir bütündür.
İlk İnsan var olduğundan beri Din; İslamdır.
Gelmiş geçmiş tüm kainat Müslümandır.
 
Hz. Muhammed (sav) ile
Allah’ın Din’i ikmal olmuştur..
 
Tarihsel akış gibi bize örneklenen süreç, kendi yaşantımızın rutin evrelerdir.
 
Kişi;
kendi yaşantısı içinde, andan ana,
kah Adem, kah Musa, kah İbrahim, kah Muhammed ümmeti olur.
 
Beşer olarak bizler,
her günümüzün;
bir kaç dakikasında İseviliği,
bir kaç dakikasında Museviliği,
bir kaç dakikasında Muhammediyeti
veya
diğer bildirilmiş yada bildirilmemiş süreçleri yaşarız.
 
Her an değişim ve inkılab vardır.
 
Hiç bir şey, tarih geçmişliğinde yaşanıp da bitmemiştir.
Anılan her hadise, kişi derinliğinde sürmektedir.
 
Her beşer, şecereye kurbiyet duyar ve cennetten kovulur,
Her beşer, çarmıhtan, ateşte yanmaktan kurtulur,
Her beşer, kızıldenizi yarar, firavunu gark eder.
Her beşer, kenan diyarından sürülür,
Her beşer, Taif de taşlanır,
Her beşer, Bedirde, Uhudda savaşır…..
 
Her beşer, İbrahim’in teslimiyetine,
Her beşer, Musa’nın tutukluğuna ve sihrine,
Her beşer, İsa’nın hidayet vericiliğine ve üçlemesine,
Her beşer, Muhammed’in Risaletine ve TEVHİDE bizzat ŞAHİT olur.
 
Rabbim hepimize…
gayba imanını, şahadete eriştirerek,
Muhammed makamına ümmet olmayı nasib eylesin.