İçeriğe geç
Yapıcı Taraf, Yıkıcı Taraf

Dünyanın Tarafı

Dünya beşer aleminde, ezelden beri, iki taraf vardır.

✔️YAPICI TARAF.
✔️YIKICI TARAF.

Her iki taraf da SEVGİ ile varlık bulur ve ispat olunur. Her iki taraf da sevdiklerini gaye edinir, sevdikleri uğruna yaşamlarını ve faaliyetlerini sürdürür.

YAPICI TARAF, Ebedi hayatın varlığına inanır ve ebedi hayatın sahibi olan Allah’a ve Allah’ın bütün mahlukuna ve kutsiyetine sevgi duyar.

YIKICI TARAF, Dünya yaşantısının gücüne ve hakimiyetine inanır. Kutsalları yoktur. Sadece madde sevgisiyle hareket eder.

===

YAPICI TARAFA göre, Allah ve Allah’ın yarattığı bütün mahlukat sevgiye değerdir. Gücün yegane kaynağı Allah’tır. İnsan, Allah’a dayanarak ve O’ndan güç alarak, O’nu temsil eder.

YIKICI TARAFA göre, sevilecek şey maddenin getirdiği güç ve saltanattır.

Kendilerinden olmayan herkes de mahluktandır, maddedir. Onlar açısından mahlukat, sadece, güce ulaşmak için kullanılacak bir araçtır. Allah’ı karşılarında ayrı bir varlık, ayrı bir güç olarak görür ve kabul ederler. Allah’a ve O’na sevgi duyanlara düşmandırlar.

===

YAPICI ve YIKICI tarafların adamları, mevcut toplum içinde, cüz’i bir azınlıktır. Bu azınlığın her ferdi, kendi davasının “DAVA ADAMI”dır.

Genel olarak insanlar, taraflarının ve gereklerinin varlığından ve neliğinden HABERSİZ yaşarlar. DAVA ADAMI kavramını duymuş olanlar bile, Sevgilerine yön verecek kadar dahi gerekleri bilmezler.

===

YIKICI taraf, sadece bir araç, bir madde olarak gördükleri insanları, bir arada tutup, kendisine hizmet ettirmek için çaba harcar.

Bugün içinde olduğumuz toplumu izlediğimizde; hırsızın, arsızın, namussuzun, teröristin, fesatın, ayyaşın, alkoliğin, masonun, yalancının, sapkının, hatta bir kısım dindarın, vatanseverin vs. çeşit çeşit birbirine uymaz pek çok insanın, bir NEFRET duygusu ile bir araya getirildiklerini ve organize edildiklerini görürüz.

Bunlar hep birlikte YIKICI TARAFA hizmet etmektedirler.

Yine izlediğimizde; mütedeyyin dindar, Allah’a ve ahiret gününe inanan, milliyetçi duygulara sahip, kutsal değerlere önem veren insanların da SEVGİ paydasında birleşmelerine ENGEL olunduğunu, pek çok sebeplerle, Allah’ın takdirine ve mahlukuna isyan ettiklerini, kendi kardeşlerine karşı bile hakaret içinde olduklarını görürüz.

Sevgiden uzak kalan bu insanlar da hep birlikte YIKICI TARAFA hizmet etmektedirler.

Böyleleri, SEVGİ DUYDUKLARI, hatta ÖNDER gördükleri kimseyi bile, çıkarları, menfaatleri, tatminleri için sever gibi görünürler. Gerçekte o sevdiklerine bile en çok zarar verenler kendileridir.

Unutulmamalıdır ki, NEFRET duygusu da SEVGİdir. Sadece negatif yönlüdür.

YIKICI TARAFI güçlü kılan şey, diğerlerinde ki SEVGİSİZLİKTİR!
YIKICI TARAFIN kazanması için gereken şey; gerçek mukaddesat duygusunun engellenmesidir!
YAPICI TARAF, Allah’ın muradını gerçekleştirmek için, SEVGİSİNE YÖN VERMEK ZORUNDADIR.