DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
SURE
1. FATİHA / 1
Rahman, Rahim ALLAH adına!
Esma-ül Hüsna SMV RHM RHM .mid1.ss1.as1.saFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xx*6xEsma-ül Hüsnax#smv-isim#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#x#SMV#||#RHM#||#RHM#||#smv-isim#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#
1. FATİHA / 2-3-4
Hamd etmek;
• Rabb-il alemin,
• Rahman,
• Rahim,
• Din yevminin maliki, ALLAH'ındır.
Esma-ül Hüsna HMD RBB A:LM RHM RHM MLK YVM DYN .mid2.ss1.as2.saFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xx*6xEsma-ül Hüsnaxxyevmxx.ss1.as3.ss1.as4.x#yvm-yevm#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#||#hmd-hamd#||#dyn-din#||#mlk-malik#x#HMD#||#RBB#||#A:LM#||#RHM#||#RHM#||#MLK#||#YVM#||#DYN#||#yvm-yevm#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#||#hmd-hamd#||#dyn-din#||#mlk-malik#
1. FATİHA / 5
Biz yalnızca SANA abd oluruz... ve yalnızca SEN'den iane isteriz.
Burada ifade edilen ALLAH'a abd olmak, bir tercih değil, bir mecburiyettir. Başka türlüsünün imkan dahilinde olmadığının ifadesidir. Aynı şekilde ALLAH'tan iane istemek de mecburi bir akıştır. Bir tercih değildir.
A:BD A:VN .mid3.ss1.as5.saFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xx*6xx#a:bd-abd#||#a:vn-iane#x#A:BD#||#A:VN#||#a:bd-abd#||#a:vn-iane#
1. FATİHA / 6-7
Bizi, sırat-ı mustakime ihda eyle…
gazab ettiklerinin ve dall olanların gayrısında, kendilerini nimetlendirdiğin kimselerin sıratına!
Dua HéDY S:RT: K:VM S:RT: NA:M G:YR G:D:B D:LL .mid4.ss1.as6.saFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xxxDuaxxsırat-ı mustakimxx.ss1.as7.x#k:vm-mustakim#||#g:yr-gayr#||#g:d:b-gazab#||#s:rt:-sırat#||#hédy-ihda#||#na:m-nimet#||#d:ll-dall#x#HéDY#||#S:RT:#||#K:VM#||#S:RT:#||#NA:M#||#G:YR#||#G:D:B#||#D:LL#||#k:vm-mustakim#||#g:yr-gayr#||#g:d:b-gazab#||#s:rt:-sırat#||#hédy-ihda#||#na:m-nimet#||#d:ll-dall#