İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
4 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
1. FATİHA / 1
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 1
Nüzul Sırası: 5
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEKKE
Rahman, Rahim ALLAH adına!
Esma-ül Hüsna SMV RHM RHM .mid1.ss1.as1.ssFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xxxEsma-ül Hüsnax#smv-isim#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#x#SMV#||#RHM#||#RHM#||#smv-isim#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#
Orijinal Metin : Sözlük :
1. FATİHA / 2-3-4
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 1
Nüzul Sırası: 5
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEKKE
Hamd etmek;
• Rabb-il alemin,
• Rahman,
• Rahim,
• Din yevminin maliki, ALLAH'ındır.
Esma-ül Hüsna HMD RBB A:LM RHM RHM MLK YVM DYN .mid2.ss1.as2.ssFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xxxEsma-ül Hüsnaxxyevmxx.ss1.as3.ss1.as4.x#yvm-yevm#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#||#hmd-hamd#||#dyn-din#||#mlk-malik#x#HMD#||#RBB#||#A:LM#||#RHM#||#RHM#||#MLK#||#YVM#||#DYN#||#yvm-yevm#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#||#hmd-hamd#||#dyn-din#||#mlk-malik#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
1. FATİHA / 5
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 1
Nüzul Sırası: 5
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEKKE
Biz yalnızca SANA abd oluruz... ve yalnızca SEN'den iane isteriz.
Burada ifade edilen ALLAH'a abd olmak, bir tercih değil, bir mecburiyettir. Başka türlüsünün imkan dahilinde olmadığının ifadesidir. Aynı şekilde ALLAH'tan iane istemek de mecburi bir akıştır. Bir tercih değildir.
EYY A:BD EYY A:VN .mid3.ss1.as5.ssFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xxxx#a:bd-abd#||#a:vn-iane#||#eyy-iyya#x#EYY#||#A:BD#||#EYY#||#A:VN#||#a:bd-abd#||#a:vn-iane#||#eyy-iyya#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
1. FATİHA / 6-7
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 1
Nüzul Sırası: 5
Sayfa: 1
Cüz: 1
Nüzul Yeri: MEKKE
Bizi, sırat-ı mustakime ihda eyle…
gazab ettiklerinin ve dall olanların gayrısında, kendilerini nimetlendirdiğin kimselerin sıratına!
Dua H!DY S:RT: K:VM S:RT: NA:M G:YR G:D:B D:LL .mid4.ss1.as6.ssFATİHA.ns5.nyMEKKE.cs1.syf1.sure.1.xxxDuaxxsırat-ı mustakimxx.ss1.as7.x#k:vm-mustakim#||#g:yr-gayr#||#g:d:b-gazab#||#s:rt:-sırat#||#h!dy-ihda#||#na:m-nimet#||#d:ll-dall#x#H!DY#||#S:RT:#||#K:VM#||#S:RT:#||#NA:M#||#G:YR#||#G:D:B#||#D:LL#||#k:vm-mustakim#||#g:yr-gayr#||#g:d:b-gazab#||#s:rt:-sırat#||#h!dy-ihda#||#na:m-nimet#||#d:ll-dall#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: )