İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
KAR��A SURES��

4 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5706.ss101.as.ssKARİA.ns30.ny.cs30.syf600.sure.101.xxxxx
Orijinal Metin :
101. KARİA / 1-2-3-4-5
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 101
Nüzul Sırası: 30
Sayfa: 600
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Karia!...
Nedir "Karia"?...
"Karia"nın ne olduğunu sana idra ettiren nedir?...

Yevmde…
• Nas, mebsus feraşeler gibi olur!…
• Dağlar, menfuş ıhn gibi olur!
Ahiret Ahiret AhiretKaria Karia Karia Karia Karia K:RA: K:RA: DRY K:RA: YVM KVN NVS FRŞ BS!S! KVN CBL A:H!N NFŞ .mid5707.ss101.as1.ssKARİA.ns30.nyMEKKE.cs30.syf600.sure.101.xxxAhiret Ahiret AhiretxKaria Karia Karia Karia Kariaxxyevmxx.ss101.as2.ss101.as3.ss101.as4.ss101.as5.x#k:ra:-karia#||#k:ra:-karia#||#dry-idra#||#k:ra:-karia#||#kvn-yekün#||#nvs-nas#||#yvm-yevm#||#bs!s!-mebsus#||#frş-feraşe#||#kvn-tekun#||#cbl-cebel#||#nfş-menfuş#||#a:h!n-ıhn#x#K:RA:#||#K:RA:#||#DRY#||#K:RA:#||#YVM#||#KVN#||#NVS#||#FRŞ#||#BS!S!#||#KVN#||#CBL#||#A:H!N#||#NFŞ#||#k:ra:-karia#||#k:ra:-karia#||#dry-idra#||#k:ra:-karia#||#kvn-yekün#||#nvs-nas#||#yvm-yevm#||#bs!s!-mebsus#||#frş-feraşe#||#kvn-tekun#||#cbl-cebel#||#nfş-menfuş#||#a:h!n-ıhn#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
101. KARİA / 6-7-8-9
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 101
Nüzul Sırası: 30
Sayfa: 600
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından...
• Mizanları sekal olan kimse… artık o, razı olunan ayş içindedir.
• Mizanları hafif gelen kimse ise … artık onun annesi, haviyedir.
Ahiret AhiretKaria Karia S!K:L VZN A:YŞ RD:V H:FF VZN eMM H!VY .mid5708.ss101.as6.ssKARİA.ns30.nyMEKKE.cs30.syf600.sure.101.xxxAhiret AhiretxKaria Kariax.ss101.as7.ss101.as8.ss101.as9.xxxvaadxxhaberxxx#s!k:l-sekal#||#vzn-mizan#||#a:yş-ayş#||#rd:v-radi#||#h:ff-hafif#||#vzn-mizan#||#h!vy-haviye#||#emm-ümm#x#S!K:L#||#VZN#||#A:YŞ#||#RD:V#||#H:FF#||#VZN#||#eMM#||#H!VY#||#s!k:l-sekal#||#vzn-mizan#||#a:yş-ayş#||#rd:v-radi#||#h:ff-hafif#||#vzn-mizan#||#h!vy-haviye#||#emm-ümm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
101. KARİA / 10-11
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 101
Nüzul Sırası: 30
Sayfa: 600
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Onun mahiyetini sana idra ettiren nedir?...
Hamiye nardır.
Ahiret AhiretHaviye Haviye DRY NVR HMY .mid5709.ss101.as10.ssKARİA.ns30.nyMEKKE.cs30.syf600.sure.101.xxxAhiret AhiretxHaviye Haviyex.ss101.as11.x#dry-idra#||#hmy-hamiye#||#nvr-nar#x#DRY#||#NVR#||#HMY#||#dry-idra#||#hmy-hamiye#||#nvr-nar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss101.)