DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
KAR��A SURES��

SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5410.ss101.as.saKARİA.ns30.ny.cs30.syf600.sure.101.xxxxx
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
101. KARİA / 1-2-3-4-5
Surede Toplam Ayet: 11
Kitap Sırası: 101
Nüzul Sırası: 30
Sayfa: 600
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Karia!...
Nedir "Karia"?...
"Karia"nın ne olduğunu sana idra ettiren nedir?...

Yevmde…
• Nas, mebsus feraşeler gibi olur!…
• Dağlar, menfuş ıhn gibi olur!
Ahiret Ahiret AhiretKaria Karia Karia Karia Karia K:RA: K:RA: DRY K:RA: YVM KVN NVS FRŞ BSéSé KVN CBL A:HéN NFŞ .mid5411.ss101.as1.saKARİA.ns30.nyMEKKE.cs30.syf600.sure.101.xxxAhiret Ahiret AhiretxKaria Karia Karia Karia Kariaxxyevmxx.ss101.as2.ss101.as3.ss101.as4.ss101.as5.x#k:ra:-karia#||#k:ra:-karia#||#dry-idra#||#k:ra:-karia#||#kvn-yekün#||#nvs-nas#||#yvm-yevm#||#bsésé-mebsus#||#frş-feraşe#||#kvn-tekun#||#cbl-cebel#||#nfş-menfuş#||#a:hén-ıhn#x#K:RA:#||#K:RA:#||#DRY#||#K:RA:#||#YVM#||#KVN#||#NVS#||#FRŞ#||#BSéSé#||#KVN#||#CBL#||#A:HéN#||#NFŞ#||#k:ra:-karia#||#k:ra:-karia#||#dry-idra#||#k:ra:-karia#||#kvn-yekün#||#nvs-nas#||#yvm-yevm#||#bsésé-mebsus#||#frş-feraşe#||#kvn-tekun#||#cbl-cebel#||#nfş-menfuş#||#a:hén-ıhn#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ * يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ * وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ
El kâriah(kâriatu). * Mel kâriah(kâriatu). * Ve mâ edrâke mel kâriah(kâriatu). * Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi). * Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi).
Ihn
ع ه نA:HéN
Boyalı sof kumaş. Renkli yün.
Aynı kökten:Ihn
Mebsus
ب ث ثBSéSé
Dağılmış. Yayılmış. Herkesçe duyulmuş.
Aynı kökten:bess İbsas İstibsas Mebsus Münbess
cebel
ج ب لCBL
Dağ.
Çğl.Cibal
Aynı kökten:cebel Cibal Cebl Cibill Cibillât Cibillet Cibillî Ciblet Cüble
İdra
د ر يDRY
Bildirmek. Bildirilmek. Def etmek.
Aynı kökten:İdra Müdrî
Feraşe
ف ر شFRŞ
Pervane denilen kelebek. Kilit damağı. Su gittikten sonra yer üstünde kalıp kuruyan balçık. Az su. Hafif kimse.
Çğl.Feraş
Aynı kökten:Faraş Feraşe Feraş Feraşet Ferraş Ferş Ferşeha firaş Füruş Firaşiyet İfraş İstifraş Mefruş Mefruşat Müstefreşe Teferrüş Tefriş
kari'a
Karia
ق ر عK:RA:
Vuran, çarpan. Kapıyı çalan. Yürekleri hoplatan. Ansızın gelen belâ. Peygamberimiz'in düşman üzerine saldığı asker grubu. Pek şiddetli rüzgâr.
Çğl.Kavari'
Aynı kökten:kari'a Karia Kavari'
kari'a
Karia
ق ر عK:RA:
Vuran, çarpan. Kapıyı çalan. Yürekleri hoplatan. Ansızın gelen belâ. Peygamberimiz'in düşman üzerine saldığı asker grubu. Pek şiddetli rüzgâr.
Çğl.Kavari'
Aynı kökten:kari'a Karia Kavari'
kari'a
Karia
ق ر عK:RA:
Vuran, çarpan. Kapıyı çalan. Yürekleri hoplatan. Ansızın gelen belâ. Peygamberimiz'in düşman üzerine saldığı asker grubu. Pek şiddetli rüzgâr.
Çğl.Kavari'
Aynı kökten:kari'a Karia Kavari'
kontrol-giriş
Aynı kökten:
yekün
ك و نKVN
Toptan, hepsi. Netice. Toplam.
Aynı kökten:kain kainat kün yekün kevn Mükevvin Mütekevvin Tekevvün Tekevvünât tekvin mekan Mekânet
Menfuş
ن ف شNFŞ
(Pamuk veya yün gibi) atılmış ve didilmiş. Dağılmış, didik didik edilmiş.
Aynı kökten:Menfuş Nefş
nas
ن و سNVS
Topluluk. İnsan topluluğu, halk, grup.
Aynı kökten:nas
Yevm
ي و مYVM
Gün. Yirmidört saatlik zaman. Sene. Asır. Devir. Devre. Süreç.
Çğl.eyyam
Aynı kökten:El yevm Eyyam EYYAMÜL USBÜ' Külle yevm Müyaveme Yevm eyyam Yevmî Yevmiye
Diyanet Meali:
1. Yürekleri hoplatan büyük felaket! 2. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? 3. Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? 4. O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. 5. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.
101. KARİA / 6-7-8-9
Surede Toplam Ayet: 11
Kitap Sırası: 101
Nüzul Sırası: 30
Sayfa: 600
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından...
• Mizanları sekal olan kimse… artık o, razı olunan ayş içindedir.
• Mizanları hafif gelen kimse ise … artık onun annesi, haviyedir.
Ahiret AhiretKaria Karia SéK:L VZN A:YŞ RD:V H:FF VZN eMM HéVY .mid5412.ss101.as6.saKARİA.ns30.nyMEKKE.cs30.syf600.sure.101.xxxAhiret AhiretxKaria Kariax.ss101.as7.ss101.as8.ss101.as9.xxxvaadxxhaberxxx#sék:l-sekal#||#vzn-mizan#||#a:yş-ayş#||#rd:v-radi#||#h:ff-hafif#||#vzn-mizan#||#hévy-haviye#||#emm-ümm#x#SéK:L#||#VZN#||#A:YŞ#||#RD:V#||#H:FF#||#VZN#||#eMM#||#HéVY#||#sék:l-sekal#||#vzn-mizan#||#a:yş-ayş#||#rd:v-radi#||#h:ff-hafif#||#vzn-mizan#||#hévy-haviye#||#emm-ümm#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
Fe emmâ men sekulet mevâzînuh(mevâzînuhu). * Fe huve fî îşetin râdiyeh(râdiyetin). * Ve emmâ men haffet mevâzînuh(mevâzînuhu). * Fe ummuhu hâviyeh(hâviyetun).
ayş
ayşe
ع ي شA:YŞ
Yaşayış, yaşama. Yiyip içme. Zevk u safa. Dirilik. Hayat. Ömür. Yaşamaya lüzumlu bulunan madde.
Çğl.maişeÇğl.maişet
Aynı kökten:ayş ayşe maişe maişet ayyaş İaşe müteayyiş taayyüş
ümm
ümmü
ا م مeMM
Ana, anne, vâlide. Nine. Asıl, esas. Başlıca olan şey.
Çğl.Ümmehat
Aynı kökten:imam Eimme imame İmamet ümm ümmü Ümmehat ümmet Ümem ümmi Ümmiyet Ümmiyye Ümumet
Hafif
خ ف فH:FF
Ağır olmayan. Hafif. Yeğni.
Aynı kökten:Ahaff Ehaff Hafif Hefaf Hefhaf Heft Hıfaf Hıff Hıffe Hiffet Muhaffef Muhaffif Müstehiff Mütehaffif Tahaffüf Tahfif Tahfifât
Haviye
ه و يHéVY
Uçurum. Dibsiz kuyu. Cehennem'in 7. tabakası. En korkunç yer.
Aynı kökten:Ehva Hava Hevâ Havaî Havâiyât Haviye Heva Ehviye Ehva Hevahî Hüvve Hevvât İstihva Tehviye
radi
Râdiye
ر ض وRD:V
Razı olan, rıza gösteren, itaat eden.
Aynı kökten:İrtiza' İrza İraza Marzî Marziyat Marziye Merzat marzat Müraza Mürazat Müterazi radi Râdiye Radiyen Rızaen razı rıdvan Rızvan rıza Tardiye Tarziye terazi
Sekal
ث ق لSéK:L
Ağır yük. Kalabalık ağırlık. Mal, mülk, meta. Ev eşyası. Misafir. İns ve cinnin bir ünvanı.
Çğl.Eskâl
Aynı kökten:Eskal Miskal Müskal Sakil Sükala' Sekal Eskâl Sekalan Sekaleyn Sikal Teskil
Mizan
و ز نVZN
Terazi, ölçü, tartı. Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas. Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir. Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.
Çğl.Mevazin
Aynı kökten:Mizan Mevazin Muvazin Vezn Vezin Evzan Vezne Vezniyyât Vezzan
Mizan
و ز نVZN
Terazi, ölçü, tartı. Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas. Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir. Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.
Çğl.Mevazin
Aynı kökten:Mizan Mevazin Muvazin Vezn Vezin Evzan Vezne Vezniyyât Vezzan
Diyanet Meali:
6. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, 7. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. 8. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, 9. İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.
101. KARİA / 10-11
Surede Toplam Ayet: 11
Kitap Sırası: 101
Nüzul Sırası: 30
Sayfa: 600
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Onun mahiyetini sana idra ettiren nedir?...
Hamiye nardır.
Ahiret AhiretHaviye Haviye DRY NVR HMY .mid5413.ss101.as10.saKARİA.ns30.nyMEKKE.cs30.syf600.sure.101.xxxAhiret AhiretxHaviye Haviyex.ss101.as11.x#dry-idra#||#hmy-hamiye#||#nvr-nar#x#DRY#||#NVR#||#HMY#||#dry-idra#||#hmy-hamiye#||#nvr-nar#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ * نَارٌ حَامِيَةٌ
Ve mâ edrâke mâhiyeh(mâhiyeh). * Nârun hâmiyeh(hâmiyetun).
İdra
د ر يDRY
Bildirmek. Bildirilmek. Def etmek.
Aynı kökten:İdra Müdrî
Hamiye
ح م يHMY
Kızmış, kızgın. Tırnak kenarı.
Aynı kökten:Hamiye Hamiyet Hamme Humm Humma
nar
ن و رNVR
Ateş. Bir meyve adı. Yakıcı, azab verici her şey.
Çğl.NiranÇğl.envarÇğl.niyâr
Aynı kökten:inare minare menare Menair Minarat münevver münir nar Niran envar niyâr neyyir Neyyirat nur Envar Niran nuri nuriye
Diyanet Meali:
10. Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin? 11. O, kızgın bir ateştir.