DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
ASR SURES��

SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5422.ss103.as.saASR.ns13.ny.cs.syf601.sure.103.xxxxx
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
103. ASR / 1
Surede Toplam Ayet: 3
Kitap Sırası: 103
Nüzul Sırası: 13
Sayfa: 601
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Asr'a yemin olsun!
Yemin A:S:R .mid5423.ss103.as1.saASR.ns13.nyMEKKE.cs30.syf601.sure.103.xx**xYeminx#a:s:r-asr#x#A:S:R#||#a:s:r-asr#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَالْعَصْرِ
Vel asr(asri).
asr
asır
ع ص رA:S:R
Çağ. İkindi vakti. Uzun zaman. Yüz yıl. Bir devrelik zaman. Konuşan kimselerin başkaları ile beraber yaşadığı müddet. İnsanın ortalama yaşayış zamanı. Gece ve gündüzden her biri. İkindi vakti. Birisinin aşireti. Men'etmek. Suyunu çıkarmak için bir şeyi sıkmak.
Çğl.A'sarÇğl.Usur
Aynı kökten:Asaran Asran Asîr asr asır A'sar Usur Asrî İ'sar Muasara Muâsarat Muasır muassır Muasırîn Mu'sır Mu'sırât Salatül asr Ta'sir Ta'sirât
Diyanet Meali:
Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
103. ASR / 2
Surede Toplam Ayet: 3
Kitap Sırası: 103
Nüzul Sırası: 13
Sayfa: 601
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak İnsan, elbette husrdadır.
eNS H:SR .mid5424.ss103.as2.saASR.ns13.nyMEKKE.cs30.syf601.sure.103.xx**xxxinsanxxxxvaadxxhaberxxx#h:sr-husr#||#ens-insan#x#eNS#||#H:SR#||#h:sr-husr#||#ens-insan#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
İnnel insâne le fî husr(husrin).
insan
ا ن سeNS
Yetkili ve sahib temsilcinin, beşer yaşantıdaki adı.
Çğl.EnasiÇğl.Enasiye
Aynı kökten:ins Ünas insan Enasi Enasiye Enes Enis Enise İnas İstinas Me'nus Me'nusiyet Muvaneset Muvanis Müanese Müste'nis Te'nis Üns Ünsî ünsiye ünsiyet Hz. Yunus
husr
hüsr
خ س رH:SR
Zarar görebilecek, hasar alabilecek durumda olma. Ümit edilenin elde edilememesi ihtimali.
Aynı kökten:hasar hasaret Hasarat Hasaret Hasîr husr hüsr husran hüsran Muhassir Muhassirîn Tahsir ya hasret
103. ASR / 3
Surede Toplam Ayet: 3
Kitap Sırası: 103
Nüzul Sırası: 13
Sayfa: 601
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ancak,
• iman edenler
• ve salih ameller işleyenler
• ve hakkı tavsiye edenler
• ve sabır tavsiye edenler müstesnadır.
eMN A:ML S:LH VS:Y HK:K: VS:Y S:BR .mid5425.ss103.as3.saASR.ns13.nyMEKKE.cs30.syf601.sure.103.xx**xxximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#s:br-sabr#||#hk:k:-hakk#||#vs:y-tavsiye#||a:ml-amel#||#s:lh-salih#x#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#VS:Y#||#HK:K:#||#VS:Y#||#S:BR#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#s:br-sabr#||#hk:k:-hakk#||#vs:y-tavsiye#||a:ml-amel#||#s:lh-salih#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr(sabrı).
iman
ا م نeMN
Şahit olunmayan birşeye, bir kaynağa güvenerek itimat etmek.
Aynı kökten:amenna amentü amin eman emanet emin emniyet iman istiman i'timan me'men me'mun mü'min Mü'minin müste'min ümman Ümena
Hakk
hak
ح ق قHK:K:
Batılın zıddı. Gerçek. Her sabit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki malikiyyeti. Dava ve iddia. Hakikate uygunluk. Pay, hisse. Münasib. Vukuu vacib, geleceği şüphesiz olan. Yapacağını yalansız yapan kimse. El Hakk : Doğruluk fiili.
Aynı kökten:Ehakk Hakîk hakikat Hakaik Hakikî Hakk hak muhakkak Muhakkik Muhakkikîn tahakkuk
Sabr
Sabır
ص ب رS:BR
Acıya ve zorluğa katlanmak. Bir musibet ve belâya uğrayanın telâş ve feryad etmeyip sonunu bekleyip tahammül ile katlanması. Muharebede şecaat gösterme. Bir kimseyi bir şeyden alıkoymak. Öğrendiği bir şeyi başkasının da öğrenmesi için tâkat getirmek.
Aynı kökten:Musaberet Mustabır sabbar Sabr Sabır sabur tasabbur
salih amel
ص ل حS:LH
Allah'ın emrini bizatihi duyarak, ve itaat ederek, emr-i bil maruf, nehy-i anil münker esası ile yapılan ameller.
Aynı kökten:Aslah Eslah Hz. Salih ıslah Islahat İstıslah Munsalih Musalaha Musalahat Musalih Muslih Muslihîn Müsalaha Mütesalih salah Salahat salahiyet salih Saliha Suleha salih amel sulh
salih
ص ل حS:LH
İşe yarar, elverişli, uygun, iyi. / Haklı olan, itikatlı, dindar, dinî emirlere uyan. Faziletli, ehl-i takva olan. / Safi gümüş.
Dşl.SalihaÇğl.Suleha
Aynı kökten:Aslah Eslah Hz. Salih ıslah Islahat İstıslah Munsalih Musalaha Musalahat Musalih Muslih Muslihîn Müsalaha Mütesalih salah Salahat salahiyet salih Saliha Suleha salih amel sulh
tavsiye
و ص يVS:Y
Vasiyet bırakma. Ismarlama, sipâriş etme. Birini iyi tanıtma. Öğütleme.
Aynı kökten:musi muvassa mütevasi tavsiye tevasi vasi Vasiyet Vasiyy Vesayet Visâyet
amel
ع م لA:ML
İş. Çalışma. Bir emri veya vazifeyi yerine getirme. Bir bilginin iş olarak tatbiki. Kar, iş işleme.
Çğl.AmeliyyatÇğl.A'mal
Aynı kökten:amel Ameliyyat A'mal Âmil amele amile Avâmil İsti'mal Ma'mul mamul muamele Muâmelât Muamil Taammül
Diyanet Meali:
Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).