DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
MAUN SURES��

SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5440.ss107.as.saMÂÛN.ns17.ny.cs30.syf602.sure.107.xxxxx
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
107. MÂÛN / 1
Surede Toplam Ayet: 7
Kitap Sırası: 107
Nüzul Sırası: 17
Sayfa: 602
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Gördün mü, dine kizb edeni!?
ReY KZéB DYN .mid5441.ss107.as1.saMÂÛN.ns17.nyMEKKE.cs30.syf602.sure.107.xxxxxkissa-meselxxsadaka-duruxxxxibadetxxx#dyn-din#||#kzéb-kizb#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#KZéB#||#DYN#||#dyn-din#||#kzéb-kizb#||#rey-xxoxx#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne).
din
د ي نDYN
Din; ALLAH ile halkettikleri arasında ki münasebetin düzeni, nizamıdır.
Çğl.Edyan
Aynı kökten:Âdine din Edyan diyanet Ladinî mütedeyyin Deyn Düyun İdane İstidane Medîn Müstedîn Tedeyyün
kizb
ك ذ بKZéB
Yalan. Yalan söyleme. Uydurma söz, asılsız kelam.
Çğl.Ekazib
Aynı kökten:Ekzeb Kâzib Kâzibe kezub Kezeb kezzab kizb Ekazib Mekzebe Mekzube Mükâzebe Mükezzib Tekâzüb tekzib Ükzube
Diyanet Meali:
Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!
107. MÂÛN / 2-3
Surede Toplam Ayet: 7
Kitap Sırası: 107
Nüzul Sırası: 17
Sayfa: 602
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından, yetimi daa eden de budur!... ve miskine taam vermeye de hazza etmez!
DA:A: YTM HD:D: T:A:M SKN .mid5442.ss107.as2.saMÂÛN.ns17.nyMEKKE.cs30.syf602.sure.107.xxxxxkissa-meselxxxxkissa-meselx.ss107.as3.xxxibadetxxx#ytm-yetim#||#da:a:-daa#||#hd:d:-hazza#||#t:a:m-taam#||#skn-miskin#x#DA:A:#||#YTM#||#HD:D:#||#T:A:M#||#SKN#||#ytm-yetim#||#da:a:-daa#||#hd:d:-hazza#||#t:a:m-taam#||#skn-miskin#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm(yetîme). * Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).
daa
د ع عDA:A:
Telef, ziyan etmek. / İtip kakmak.
Aynı kökten:daa
hazza
ح ض ضHD:D:
Tahrik etmek. Teşvik etmek. Önayak olmak. Özendirmek.
Aynı kökten:Hazz hazza Muhazza Tahziz
miskin
س ك نSKN
Ziyadesiyle fakir olan. Uyuşuk. Zavallı, fakir kimse.
Çğl.Mesakîn
Aynı kökten:iskan mesken Mesakin meskenet Meskeniyet meskun miskin Mesakîn Müsekkin Mütemeskin sakin Sakinan Sevakin Sükkân Sekene Sekine Sekinet Sekn Sikkîn Sükûn Tesekkün teskin
taam
ط ع مT:A:M
Yenilen şey. Aş. (hak edilmiş olmak, sahiplik içerir.) Lezzet.
Çğl.tuum
Aynı kökten:it'am mat'um Mat'umat mut'im taam tuum
yetim
Yütm
ي ت مYTM
Babası ölmüş olan çocuk. / Nesebini inkar etmiş kişi. / Gayrı meşru. / Tek, eşsiz, yalnız.
Dşl.YetimeÇğl.EytamÇğl.Yetama
Aynı kökten:yetim Yütm Yetime Eytam Yetama
Diyanet Meali:
İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
107. MÂÛN / 4-5-6
Surede Toplam Ayet: 7
Kitap Sırası: 107
Nüzul Sırası: 17
Sayfa: 602
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık yazıklar olsun!...
Salatlarından sahun şekilde ve riya yaparak salat edenlere!
S:LV S:LV SHéV ReY .mid5443.ss107.as4.saMÂÛN.ns17.nyMEKKE.cs30.syf602.sure.107.xxxxxsalatxsalatxx.ss107.as5.ss107.as6.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#s:lv-salat#||#shév-sahun#||#rey-riya#x#S:LV#||#S:LV#||#SHéV#||#ReY#||#s:lv-salat#||#shév-sahun#||#rey-riya#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ
Fe veylun lil musallîn(musallîne). * Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne). * Ellezîne hum yurâûn(yurâûne).
riya
ر ا يReY
Özü sözü bir olmamak. İnandığı gibi hareket etmeyiş. İki yüzlülük etmek. Gösteriş için yapılan hareket.
Aynı kökten:irae merae Mer'iyyet Mira' Mir'at Meraî Meraya rae riya riyakar Rüya Rü'ya
salat
salah
ص ل وS:LV
Düzen vermek, düzenlemek. / Sineyi yok ederek ve benliğinden arınarak, Allah'ın kainata düzen vermesine katılmak.
Çğl.Salavat
Aynı kökten:musalla Musalli Musallîn salat salah Salavat salavat salli Salv
sahun
س ه وSHéV
gafiller, gaflet edenler. vurdumduymaz. nefsine ve heveslerine tabi olup emre uymayanlar, adım tutan eşek gibi olmak.
Aynı kökten:sahun
Diyanet Meali:
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.
107. MÂÛN / 7
Surede Toplam Ayet: 7
Kitap Sırası: 107
Nüzul Sırası: 17
Sayfa: 602
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, mauna mani olmaktalar!
MNA: MA:N .mid5444.ss107.as7.saMÂÛN.ns17.nyMEKKE.cs30.syf602.sure.107.xxxxxxemirxxyasakxxx#mna:-mani#||#ma:n-maun#x#MNA:#||#MA:N#||#mna:-mani#||#ma:n-maun#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
Ve yemneûnel mâûn(mâûne).
maun
م ع نMA:N
Ufak tefek ihtiyaçlar. Yardım. Nefaseti sebebi ile (nefsin çok hoşuna gittiğinden) kimseye verilmek istenmeyen şey.
Aynı kökten:maun
Mâni'
Mania
م ن عMNA:
Men'eden. Geri bırakan. Esirgeyen. Koruyan. Engel. Özür. Zorluk. El Mani : Herşeyde bir mani, engel olma tecellisi vardır.
Aynı kökten:Mâni' Mania Memnu' Memnua Memnuat Men' Men'â Menaî Mennâ' Menun Temni'
Diyanet Meali:
Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.