İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
MAUN SURES��

5 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5736.ss107.as.ssMAUN.ns17.ny.cs30.syf602.sure.107.xxxxx
Orijinal Metin :
107. MAUN / 1
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 107
Nüzul Sırası: 17
Sayfa: 602
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Gördün mü, dine kizb edeni!?
ReY KZ!B DYN .mid5737.ss107.as1.ssMAUN.ns17.nyMEKKE.cs30.syf602.sure.107.xxxxxsadaka-duruxxxxibadetxxx#dyn-din#||#kz!b-kizb#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#KZ!B#||#DYN#||#dyn-din#||#kz!b-kizb#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
107. MAUN / 2-3
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 107
Nüzul Sırası: 17
Sayfa: 602
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından, yetimi daa eden de budur!... ve miskine taam vermeye de hazza etmez!
DA:A: YTM HD:D: T:A:M SKN .mid5738.ss107.as2.ssMAUN.ns17.nyMEKKE.cs30.syf602.sure.107.xxxx.ss107.as3.xxxibadetxxx#ytm-yetim#||#da:a:-daa#||#hd:d:-hazza#||#t:a:m-taam#||#skn-miskin#x#DA:A:#||#YTM#||#HD:D:#||#T:A:M#||#SKN#||#ytm-yetim#||#da:a:-daa#||#hd:d:-hazza#||#t:a:m-taam#||#skn-miskin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
107. MAUN / 4-5-6
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 107
Nüzul Sırası: 17
Sayfa: 602
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık yazıklar olsun!...
Salatlarından sahun şekilde ve riya yaparak salat edenlere!
VYL S:LV S:LV SH!V ReY .mid5739.ss107.as4.ssMAUN.ns17.nyMEKKE.cs30.syf602.sure.107.xxxxxsalatxsalatxx.ss107.as5.ss107.as6.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#s:lv-salat#||#sh!v-sahun#||#rey-riya#||#vyl-veyl#x#VYL#||#S:LV#||#S:LV#||#SH!V#||#ReY#||#s:lv-salat#||#sh!v-sahun#||#rey-riya#||#vyl-veyl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
107. MAUN / 7
Surede Ayet: 7
Kitap Sırası: 107
Nüzul Sırası: 17
Sayfa: 602
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, mauna mani olmaktalar!
MNA: MA:N .mid5740.ss107.as7.ssMAUN.ns17.nyMEKKE.cs30.syf602.sure.107.xxxxxxemirxxyasakxxx#mna:-mani#||#ma:n-maun#x#MNA:#||#MA:N#||#mna:-mani#||#ma:n-maun#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss107.)