İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
KAF��RUN SURES��

7 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5745.ss109.as.ssKAFİRUN.ns18.ny.cs30.syf603.sure.109.xxxxx
Orijinal Metin :
109. KAFİRUN / 1
Surede Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Ey kafirler!
K:VL KFR .mid5746.ss109.as1.ssKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#kfr-kafir#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KFR#||#kfr-kafir#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
109. KAFİRUN / 2
Surede Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sizin abd olduklarınıza, abd olunmaz!
A:BD .mid5747.ss109.as2.ssKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#a:bd-abd#x#A:BD#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
109. KAFİRUN / 3
Surede Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Benim abd olduğuma, abd olan siz değilsiniz!
1.nci tekrar.
A:BD .mid5748.ss109.as3.ssKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#a:bd-abd#x#A:BD#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
109. KAFİRUN / 4
Surede Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ben, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem!
A:BD .mid5749.ss109.as4.ssKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#a:bd-abd#x#A:BD#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
109. KAFİRUN / 5
Surede Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Benim ibadet ettiğime abd olan siz olmazsınız!
2.nci tekrar.
A:BD .mid5750.ss109.as5.ssKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#a:bd-abd#x#A:BD#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
109. KAFİRUN / 6
Surede Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sizin dininiz size… ve benim dinim banadır!"
DYN .mid5751.ss109.as6.ssKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxxxxemirxxyasakxxx#dyn-din#x#DYN#||#dyn-din#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss109.)