DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
KAF��RUN SURES��

SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5449.ss109.as.saKAFİRUN.ns18.ny.cs30.syf603.sure.109.xxxxx
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
109. KAFİRUN / 1
Surede Toplam Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Ey kafirler!
K:VL KFR .mid5450.ss109.as1.saKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#kfr-kafir#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KFR#||#kfr-kafir#||#k:vl-xxoxx#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
Kul yâ eyyuhel kâfirûn(kâfirûne).
Kâfir
ك ف رKFR
Gerçeklerin üzerini örterek kendisinin ve/veya başkasının, görmesini, incelemesini, tefekkür etmesini, iman etmesini engelleyen. Hakkı görmeyen ve örten. İyilik bilmeyen. Allah'ı inkar eden. Dinsiz. İmanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan. Mülhid. Hayvan tersi.
Çğl.KefereÇğl.KüffarÇğl.Kâfirûn
Aynı kökten:ikfar Kâfir Kefere Küffar Kâfirûn Kafur kufur keffar keffare keffaret kefr Küfur Kefur Küfr küfür Küfran Mekfere Mükeffer Mükeffire Tekfir Tekfur
Diyanet Meali:
1. De ki: “Ey Kâfirler!”
109. KAFİRUN / 2
Surede Toplam Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sizin abd olduklarınıza, abd olunmaz!
A:BD .mid5451.ss109.as2.saKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#a:bd-abd#x#A:BD#||#a:bd-abd#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
Lâ a’budu mâ ta’budûn(ta’budûne).
abd
abid
ع ب دA:BD
Emir alan ve aldığı emri yerine getiren. Buna mecbur olan. / Hareketlerini belirleyecek emirleri almak üzere mabuda bağlantılı olmak. / Köle.
Dşl.abideÇğl.a'bideÇğl.ibad
Aynı kökten:abd abid abide a'bide ibad İ'bad ibadet İbadat İsti'bad ma'bed maabid ma'bud ma'bude Ta'bid übeyd
Diyanet Meali:
2. “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”
109. KAFİRUN / 3
Surede Toplam Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Benim abd olduğuma, abd olan siz değilsiniz!
1.nci tekrar.
A:BD .mid5452.ss109.as3.saKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#a:bd-abd#x#A:BD#||#a:bd-abd#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud(a’budu).
abd
abid
ع ب دA:BD
Emir alan ve aldığı emri yerine getiren. Buna mecbur olan. / Hareketlerini belirleyecek emirleri almak üzere mabuda bağlantılı olmak. / Köle.
Dşl.abideÇğl.a'bideÇğl.ibad
Aynı kökten:abd abid abide a'bide ibad İ'bad ibadet İbadat İsti'bad ma'bed maabid ma'bud ma'bude Ta'bid übeyd
Diyanet Meali:
3. “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”
109. KAFİRUN / 4
Surede Toplam Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ben, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem!
A:BD .mid5453.ss109.as4.saKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#a:bd-abd#x#A:BD#||#a:bd-abd#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
Ve lâ ene âbidun mâ abedtum.
abd
abid
ع ب دA:BD
Emir alan ve aldığı emri yerine getiren. Buna mecbur olan. / Hareketlerini belirleyecek emirleri almak üzere mabuda bağlantılı olmak. / Köle.
Dşl.abideÇğl.a'bideÇğl.ibad
Aynı kökten:abd abid abide a'bide ibad İ'bad ibadet İbadat İsti'bad ma'bed maabid ma'bud ma'bude Ta'bid übeyd
Diyanet Meali:
4. “Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”
109. KAFİRUN / 5
Surede Toplam Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Benim ibadet ettiğime abd olan siz olmazsınız!
2.nci tekrar.
A:BD .mid5454.ss109.as5.saKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxx#a:bd-abd#x#A:BD#||#a:bd-abd#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud(a’budu).
abd
abid
ع ب دA:BD
Emir alan ve aldığı emri yerine getiren. Buna mecbur olan. / Hareketlerini belirleyecek emirleri almak üzere mabuda bağlantılı olmak. / Köle.
Dşl.abideÇğl.a'bideÇğl.ibad
Aynı kökten:abd abid abide a'bide ibad İ'bad ibadet İbadat İsti'bad ma'bed maabid ma'bud ma'bude Ta'bid übeyd
Diyanet Meali:
5. “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”
109. KAFİRUN / 6
Surede Toplam Ayet: 6
Kitap Sırası: 109
Nüzul Sırası: 18
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sizin dininiz size… ve benim dinim banadır!"
DYN .mid5455.ss109.as6.saKAFİRUN.ns18.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.109.xxxxxxemirxxyasakxxx#dyn-din#x#DYN#||#dyn-din#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
Lekum dînukum ve liye dîn(dîni).
din
د ي نDYN
Din; ALLAH ile halkettikleri arasında ki münasebetin düzeni, nizamıdır.
Çğl.Edyan
Aynı kökten:Âdine din Edyan diyanet Ladinî mütedeyyin Deyn Düyun İdane İstidane Medîn Müstedîn Tedeyyün
Diyanet Meali:
6. “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”