İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
HUD SURES��

133 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid1574.ss11.as.ssHUD.ns52.ny.cs11.syf220.sure.11.xxxxx
Orijinal Metin :
11. HUD / 1
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 220
Cüz: 11
Nüzul Yeri: MEKKE
Elif. Lam. Ra.
Kitab!...
Ayetleri tahkim edilmiştir!
Sonra... hakim, habir LEDUNDAN tafsilatlandırılmıştır …
KTB HKM eYY FS:L LDN HKM H:BR .mid1575.ss11.as1.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs11.syf220.sure.11.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#h:br-habir#||#ldn-ledun#||#hkm-hakim#||#fs:l-tafsil#||#hkm-tahkim#x#KTB#||#HKM#||#eYY#||#FS:L#||#LDN#||#HKM#||#H:BR#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#h:br-habir#||#ldn-ledun#||#hkm-hakim#||#fs:l-tafsil#||#hkm-tahkim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 2
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 220
Cüz: 11
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'tan başkasına abd olmayın diye.
"Muhakkak ben, sizin için O'ndan nezir ve beşirim."
A:BD NZ!R BŞR .mid1576.ss11.as2.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs11.syf220.sure.11.xxxxxxemirxxyasakxxx#a:bd-abd#||#nz!r-nezir#||#bşr-beşir#x#A:BD#||#NZ!R#||#BŞR#||#a:bd-abd#||#nz!r-nezir#||#bşr-beşir#
Orijinal Metin : Sözlük :
11. HUD / 3
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 220
Cüz: 11
Nüzul Yeri: MEKKE
"Rabbinize istiğfar edin. Sonra O'na tevbe edin!
Müsemma ecele kadar hasene metadan sizi metalandırsın. Fazlın zatının hepsine, KENDİ fazlını versin.
Eğer tevella ederseniz, artık muhakkak ben, üzerinize kebir yevmin azabından korkarım."
G:FR RBB TVB MTA: MTA: HSN eCL SMV eTY KLL Z!VT FD:L FD:L VLY H:VF A:Z!B YVM KBR .mid1577.ss11.as3.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs11.syf220.sure.11.xxxxxyevmxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#h:vf-havf#||#kll-külli#||#mta:-meta#||#yvm-yevm#||#smv-müsemma#||#rbb-rabb#||#ecl-ecel#||#fd:l-fazl#||#a:z!b-azab#||#tvb-tevbe#||#vly-tevella#||#g:fr-istiğfar#||#hsn-hasene#||#kbr-kebir#||#z!vt-zi#||#ety-xxoxx#x#G:FR#||#RBB#||#TVB#||#MTA:#||#MTA:#||#HSN#||#eCL#||#SMV#||#eTY#||#KLL#||#Z!VT#||#FD:L#||#FD:L#||#VLY#||#H:VF#||#A:Z!B#||#YVM#||#KBR#||#h:vf-havf#||#kll-külli#||#mta:-meta#||#yvm-yevm#||#smv-müsemma#||#rbb-rabb#||#ecl-ecel#||#fd:l-fazl#||#a:z!b-azab#||#tvb-tevbe#||#vly-tevella#||#g:fr-istiğfar#||#hsn-hasene#||#kbr-kebir#||#z!vt-zi#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 4
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 220
Cüz: 11
Nüzul Yeri: MEKKE
Merciniz ALLAH'adır.
O, herşeye kadirdir.
Esma-ül Hüsna RCA: KLL ŞYe K:DR .mid1578.ss11.as4.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs11.syf220.sure.11.xxxEsma-ül Hüsnaxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#rca:-merci#||#k:dr-kadir#x#RCA:#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şey#||#kll-külli#||#rca:-merci#||#k:dr-kadir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 5
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 220
Cüz: 11
Nüzul Yeri: MEKKE
Değil mi ki... muhakkak onlar... O'ndan hafy etmek için… kendi sadrlarını isnan ederler!?
Değil mi ki... sevblerine istigşa ettikleri hiynde... sırr ettiklerine ve de ilan ettiklerine O alimdir!?
Muhakkak ki O, sadrların zatına alimdir.
Doğa/Yaşam S!NY S:DR H:FY HYN G:ŞV S!VB A:LM SRR A:LN A:LM Z!VT S:DR .mid1579.ss11.as5.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs11.syf220.sure.11.xxxDoğa/Yaşamxxxvaadxxhaberxxx#s!ny-isnan#||#a:lm-alim#||#a:ln-ilan#||#s!vb-sevb#||#g:şv-istigşa#||#srr-sırr#||#hyn-hine#||#h:fy-hafy#||#s:dr-sadr#||#s:dr-sadr#||#z!vt-zevat#x#S!NY#||#S:DR#||#H:FY#||#HYN#||#G:ŞV#||#S!VB#||#A:LM#||#SRR#||#A:LN#||#A:LM#||#Z!VT#||#S:DR#||#s!ny-isnan#||#a:lm-alim#||#a:ln-ilan#||#s!vb-sevb#||#g:şv-istigşa#||#srr-sırr#||#hyn-hine#||#h:fy-hafy#||#s:dr-sadr#||#s:dr-sadr#||#z!vt-zevat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 6
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 221
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Arzda, rızkı ALLAH üzre olmayan dabbeden yoktur! Onun müstekarrına ve de müstevdasına alimdir.
Bütün bunlar, mübin kitabtadır.
Doğa/Yaşam DBB eRD: RZK: A:LM K:RR VDA: KLL KTB BYN .mid1580.ss11.as6.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf221.sure.11.xxxDoğa/Yaşamxxxvaadxxhaberxxxxkitabxxx#kll-külli#||#ktb-kitab#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#dbb-dabbe#||#byn-mübin#||#rzk:-rızk#||#vda:-müstevda#||#k:rr-müstekar#x#DBB#||#eRD:#||#RZK:#||#A:LM#||#K:RR#||#VDA:#||#KLL#||#KTB#||#BYN#||#kll-külli#||#ktb-kitab#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#dbb-dabbe#||#byn-mübin#||#rzk:-rızk#||#vda:-müstevda#||#k:rr-müstekar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 7
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 221
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Semaları ve arzı altı yevmde halk eden, O'dur. Arşı su üzere idi.
Hanginizin amelinin ahsen olduğunu belv etmek içindir.
Eğer onlara, "Muhakkak siz, mevtin ardından mebas olacaksınız." desen, kafirler, "Bu sadece, mübin sihirdir." derler.
Doğa/Yaşam H:LK: SMV eRD: STT YVM KVN A:RŞ MVH! BLV HSN A:ML K:VL BA:S! BA:D MVT K:VL KFR SHR BYN .mid1581.ss11.as7.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf221.sure.11.xxxDoğa/Yaşamxxyevmxsayıxx#kvn-kane#||#ba:d-bad#||#yvm-eyyam#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:ml-amel#||#stt-sitte#||#h:lk:-halk#||#kfr-kafir#||#byn-mübin#||#mvt-mevt#||#hsn-ahsen#||#blv-belv#||#ba:s!-mebas#||#a:rş-arş#||#shr-sihr#||#mvh!-ma#||#k:vl-xxoxx#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#STT#||#YVM#||#KVN#||#A:RŞ#||#MVH!#||#BLV#||#HSN#||#A:ML#||#K:VL#||#BA:S!#||#BA:D#||#MVT#||#K:VL#||#KFR#||#SHR#||#BYN#||#kvn-kane#||#ba:d-bad#||#yvm-eyyam#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:ml-amel#||#stt-sitte#||#h:lk:-halk#||#kfr-kafir#||#byn-mübin#||#mvt-mevt#||#hsn-ahsen#||#blv-belv#||#ba:s!-mebas#||#a:rş-arş#||#shr-sihr#||#mvh!-ma#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 8
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 221
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer, onlardan azabı madud ümmete tehir etsek, elbette, "O'nu ne habs ediyor?" derler.
Değil mi ki... onlara verilen yevm, onlardan sarf edilen değildir!?
Onunla istihza etmiş oldukları şey, onları hayk eder.
eH:R A:Z!B eMM A:DD K:VL HBS YVM eTY LYS S:RF HYK: KVN H!Ze .mid1582.ss11.as8.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf221.sure.11.xxxxxyevmxxxxvaadxxhaberxxx#lys-leyse#||#eh:r-ahhar#||#yvm-yevm#||#a:z!b-azab#||#hbs-habs#||#s:rf-sarf#||#hyk:-hayk#||#h!ze-istihza#||#a:dd-madud#||#emm-ümmet#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#eH:R#||#A:Z!B#||#eMM#||#A:DD#||#K:VL#||#HBS#||#YVM#||#eTY#||#LYS#||#S:RF#||#HYK:#||#KVN#||#H!Ze#||#lys-leyse#||#eh:r-ahhar#||#yvm-yevm#||#a:z!b-azab#||#hbs-habs#||#s:rf-sarf#||#hyk:-hayk#||#h!ze-istihza#||#a:dd-madud#||#emm-ümmet#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1583.ss11.as.ssHUD.ns.ny.cs.syf.sure.11.xxxxx
11. HUD / 9
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 221
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer İnsana BİZ'den rahmet tattırırsak, sonra bunu ondan nez edersek, muhakkak o, elbette kefur yeise kapılır.
Z!VK: eNS RHM NZA: YeS KFR .mid1584.ss11.as9.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf221.sure.11.xxxxxinsanxx#z!vk:-zaika#||#rhm-rahmet#||#kfr-kefur#||#ens-insan#||#nza:-nez#||#yes-yeis#x#Z!VK:#||#eNS#||#RHM#||#NZA:#||#YeS#||#KFR#||#z!vk:-zaika#||#rhm-rahmet#||#kfr-kefur#||#ens-insan#||#nza:-nez#||#yes-yeis#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 10
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 221
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Mess eden darrın ardından, ona nimet taddırsak, elbette, "seyyieler benden zehab oldu" der.
Muhakkak o, fahurdur, ferihtir.
Z!VK: NA:M BA:D D:RR MSS K:VL Z!H!B SVe FRH FH:R .mid1585.ss11.as10.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf221.sure.11.xxxx#ba:d-bad#||#sve-seyyie#||#z!vk:-zaika#||#mss-mess#||#d:rr-darr#||#z!h!b-zehab#||#na:m-nimet#||#frh-ferih#||#fh:r-fahur#||#k:vl-xxoxx#x#Z!VK:#||#NA:M#||#BA:D#||#D:RR#||#MSS#||#K:VL#||#Z!H!B#||#SVe#||#FRH#||#FH:R#||#ba:d-bad#||#sve-seyyie#||#z!vk:-zaika#||#mss-mess#||#d:rr-darr#||#z!h!b-zehab#||#na:m-nimet#||#frh-ferih#||#fh:r-fahur#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 11
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 221
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Sabır edenler ve salih ameller işleyenler müstesna.
İşte onlar… onlara mağfiret ve kebir ecir vardır.
S:BR A:ML S:LH G:FR eCR KBR .mid1586.ss11.as11.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf221.sure.11.xxxx#s:lh-salih amel#||#s:br-sabr#||#ecr-ecir#||#g:fr-mağfiret#||#kbr-kebir#x#S:BR#||#A:ML#||#S:LH#||#G:FR#||#eCR#||#KBR#||#s:lh-salih amel#||#s:br-sabr#||#ecr-ecir#||#g:fr-mağfiret#||#kbr-kebir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 12
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 221
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEDİNE
Artık belki de sen, "Ona kenz inzal edileydi ya!" veya "Onun beraberinde bir melek geleydi ya!" demelerinden ötürü sana vahy edilen şeyin bazısını terk edeceksin ve sadrın buna dıyk olacak.
Muhakkak sen... sen, ancak, nezirsin!
ALLAH, herşeye vekildir.
Esma-ül Hüsna TRK BA:D: VHY D:YK: S:DR K:VL NZL KNZ CYe MLK NZ!R KLL ŞYe VKL .mid1587.ss11.as12.ssHUD.ns52.nyMEDİNE.cs12.syf221.sure.11.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#kll-külli#||#vhy-vahy#||#vkl-vekil#||#ba:d:-bazı#||#trk-terk#||#d:yk:-dıyk#||#mlk-melek#||#nzl-inzal#||#nz!r-nezir#||#knz-kenz#||#s:dr-sadr#||#s:dr-sadr#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#TRK#||#BA:D:#||#VHY#||#D:YK:#||#S:DR#||#K:VL#||#NZL#||#KNZ#||#CYe#||#MLK#||#NZ!R#||#KLL#||#ŞYe#||#VKL#||#şye-şey#||#kll-külli#||#vhy-vahy#||#vkl-vekil#||#ba:d:-bazı#||#trk-terk#||#d:yk:-dıyk#||#mlk-melek#||#nzl-inzal#||#nz!r-nezir#||#knz-kenz#||#s:dr-sadr#||#s:dr-sadr#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 13
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 222
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa, "İftira etti" mi diyorlar!?
De ki:
"Eğer sadıksanız, haydi ALLAH'ın gayrısından istitaat eden kimseleri davet edin de onun mislinde iftira edilmiş on sure getirin."
K:VL FRY K:VL eTY A:ŞR SVR MS!L FRY DA:V T:VA: DVN KVN S:DK: .mid1588.ss11.as13.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf222.sure.11.xxxxxsayıxx#da:v-davet#||#t:va:-istitaat#||#dvn-dun#||#ms!l-misl#||#s:dk:-sadık#||#svr-sure#||#a:şr-aşr#||#fry-iftira#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#FRY#||#K:VL#||#eTY#||#A:ŞR#||#SVR#||#MS!L#||#FRY#||#DA:V#||#T:VA:#||#DVN#||#KVN#||#S:DK:#||#da:v-davet#||#t:va:-istitaat#||#dvn-dun#||#ms!l-misl#||#s:dk:-sadık#||#svr-sure#||#a:şr-aşr#||#fry-iftira#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 14
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 222
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Size isticab edemedilerse... artık, ALLAH'ın ilmi ile inzal olduğuna ve O'ndan başka ilah olmadığına alim olun!
Artık siz, Müslüman oluyor musunuz!?
VCB A:LM NZL A:LM eLH! SLM .mid1589.ss11.as14.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf222.sure.11.xxxxxmüslümanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#elh!-ilah#||#a:lm-alim#||#slm-müslim#||#vcb-isticab#||#nzl-inzal#x#VCB#||#A:LM#||#NZL#||#A:LM#||#eLH!#||#SLM#||#elh!-ilah#||#a:lm-alim#||#slm-müslim#||#vcb-isticab#||#nzl-inzal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 15
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 222
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dünya hayatını ve onun ziynetini irade eden kimse… BİZ ona amelini orada vefa ederiz. Onlara orada, bahs edilmez.
Ahiret KVN RVD HYY DNV ZYN VFY A:ML BH:S .mid1590.ss11.as15.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf222.sure.11.xxxAhiretx#kvn-kane#||#rvd-irade#||#dnv-dünya#||#a:ml-amel#||#zyn-zeyn#||#bh:s-bahs#||#vfy-vefa#||#hyy-hayat#||#vfy-vefa#x#KVN#||#RVD#||#HYY#||#DNV#||#ZYN#||#VFY#||#A:ML#||#BH:S#||#kvn-kane#||#rvd-irade#||#dnv-dünya#||#a:ml-amel#||#zyn-zeyn#||#bh:s-bahs#||#vfy-vefa#||#hyy-hayat#||#vfy-vefa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 16
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 222
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte onlar, kendileri için ahirette nardan başka olmayanlardır. Sanat ettikleri şeyler orada habt olmuştur. Amel etmiş oldukları şeyler batıldır.
Ahiret LYS eH:R NVR HBT: S:NA: BT:L KVN A:ML .mid1591.ss11.as16.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf222.sure.11.xxxAhiretx#lys-leyse#||#eh:r-ahiret#||#a:ml-amel#||#bt:l-batıl#||#s:na:-sanat#||#hbt:-habt#||#nvr-nar#||#kvn-xxoxx#x#LYS#||#eH:R#||#NVR#||#HBT:#||#S:NA:#||#BT:L#||#KVN#||#A:ML#||#lys-leyse#||#eh:r-ahiret#||#a:ml-amel#||#bt:l-batıl#||#s:na:-sanat#||#hbt:-habt#||#nvr-nar#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 17
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 222
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rabbinden beyyine üzre olan kimse gibi midir!?
O'ndan şahid olarak ona tilv olur. Onun öncesinden imam ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. İşte onlar, ona iman ederler.
Hizblerden, ona kafir olan kimseler... artık onlara vaad edilen, nardır.
Bundan mirye içinde olma!
Muhakkak bu, Rabbinden hakktır. Fakat nasın pek çoğu iman etmezler.
KVN BYN RBB TLV ŞH!D K:BL KTB MVS eMM RHM eMN KFR HZB NVR VA:D KVN MRY HK:K: RBB KS!R NVS eMN .mid1592.ss11.as17.ssHUD.ns52.nyMEDİNE.cs12.syf222.sure.11.xxxxximanxxxxibadetxxxxkitabxxx#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-ekser#||#kfr-küfr#||#byn-beyyine#||#tlv-tilv#||#şh!d-şahid#||#mry-mirye#||#hzb-hizb#||#nvr-nar#||#emm-imam#||#mvs-hz. musa#x#KVN#||#BYN#||#RBB#||#TLV#||#ŞH!D#||#K:BL#||#KTB#||#MVS#||#eMM#||#RHM#||#eMN#||#KFR#||#HZB#||#NVR#||#VA:D#||#KVN#||#MRY#||#HK:K:#||#RBB#||#KS!R#||#NVS#||#eMN#||#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-ekser#||#kfr-küfr#||#byn-beyyine#||#tlv-tilv#||#şh!d-şahid#||#mry-mirye#||#hzb-hizb#||#nvr-nar#||#emm-imam#||#mvs-hz. musa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 18
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 222
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Kim ALLAH'a kizb ederek iftira edenden daha zalimdir!?
İşte bunlar, Rabblerine arz edilecekler ve şahidler de, "Rabblerini kezb edenler, işte bunlardır" diyecekler.
Değil mi ki... ALLAH'ın laneti zalimler üzredir!?
Z:LM FRY KZ!B A:RD: RBB K:VL ŞH!D KZ!B RBB LA:N Z:LM .mid1593.ss11.as18.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf222.sure.11.xxxx#la:n-lanet#||#z:lm-zalim#||#rbb-rabb#||#şh!d-şahid#||#kz!b-kizb#||#a:rd:-arz#||#fry-iftira#||#k:vl-xxoxx#x#Z:LM#||#FRY#||#KZ!B#||#A:RD:#||#RBB#||#K:VL#||#ŞH!D#||#KZ!B#||#RBB#||#LA:N#||#Z:LM#||#la:n-lanet#||#z:lm-zalim#||#rbb-rabb#||#şh!d-şahid#||#kz!b-kizb#||#a:rd:-arz#||#fry-iftira#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 19
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 222
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'ın sebilinden sadd edenler ve ivec olmayı ibtiga edenler… onlar, ahirete... onlar kafirdir!
Ahiret S:DD SBL BG:Y A:VC eH:R KFR .mid1594.ss11.as19.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf222.sure.11.xxxAhiretxxxibadetxxx#eh:r-ahiret#||#sbl-sebil#||#kfr-kafir#||#a:vc-ivec#||#s:dd-sadd#||#bg:y-ibtiga#x#S:DD#||#SBL#||#BG:Y#||#A:VC#||#eH:R#||#KFR#||#eh:r-ahiret#||#sbl-sebil#||#kfr-kafir#||#a:vc-ivec#||#s:dd-sadd#||#bg:y-ibtiga#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 20
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 223
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte onlar, arzda aciz bırakanlar olamazlar. Onlar için, ALLAH'ın gayrısından veliyler yoktur. Onlar için azab izaf edilir. Onlar işitmeye istitaat eden olmadılar. Onlar basir olmadılar.
Ahiret KVN A:CZ eRD: KVN DVN VLY D:A:F A:Z!B KVN T:VA: SMA: KVN BS:R .mid1595.ss11.as20.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf223.sure.11.xxxAhiretx#sma:-semi#||#t:va:-istitaat#||#dvn-dun#||#erd:-arz#||#a:z!b-azab#||#bs:r-basir#||#a:cz-aciz#||#vly-veliy#||#d:a:f-izaf#||#kvn-xxoxx#x#KVN#||#A:CZ#||#eRD:#||#KVN#||#DVN#||#VLY#||#D:A:F#||#A:Z!B#||#KVN#||#T:VA:#||#SMA:#||#KVN#||#BS:R#||#sma:-semi#||#t:va:-istitaat#||#dvn-dun#||#erd:-arz#||#a:z!b-azab#||#bs:r-basir#||#a:cz-aciz#||#vly-veliy#||#d:a:f-izaf#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 21
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 223
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte onlar, nefslerine hasar alanlardır. İftira etmiş oldukları şeyler onları dalalete düşürür.
Ahiret H:SR NFS D:LL KVN FRY .mid1596.ss11.as21.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf223.sure.11.xxxAhiretx#nfs-enfüs#||#h:sr-hasir#||#d:ll-dalalet#||#fry-iftira#||#kvn-xxoxx#x#H:SR#||#NFS#||#D:LL#||#KVN#||#FRY#||#nfs-enfüs#||#h:sr-hasir#||#d:ll-dalalet#||#fry-iftira#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 22
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 223
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Besbellidir ki; onlar, ahirette en hasar alanlardır.
Ahiret CRM eH:R H:SR .mid1597.ss11.as22.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf223.sure.11.xxxAhiretx#eh:r-ahiret#||#h:sr-ahser#||#crm-lacereme#x#CRM#||#eH:R#||#H:SR#||#eh:r-ahiret#||#h:sr-ahser#||#crm-lacereme#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 23
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 223
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
İman edenler ve salih ameller işleyenler ve Rabblerine habt olanlar… işte onlar cennet ashabıdır. Orada ebedidirler.
Ahiret eMN A:ML S:LH H:BT RBB S:HB CNN H:LD .mid1598.ss11.as23.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf223.sure.11.xxxAhiretxxcennetximanxxximan-duruxxxxibadetxxx#emn-iman#||#rbb-rabb#||#s:lh-salih amel#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#s:hb-sahib#||#h:bt-habt#x#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#H:BT#||#RBB#||#S:HB#||#CNN#||#H:LD#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#s:lh-salih amel#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#s:hb-sahib#||#h:bt-habt#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 24
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 223
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
İki ferikin meseli, kör ve sağır ile basir ve işiten kimseler gibidir.
Bu ikisinin meseli istiva olabilir mi!?
Artık tezekkür etmez misiniz!?
Ahiret MS!L FRK: A:MY S:MM BS:R SMA: SVY MS!L Z!KR .mid1599.ss11.as24.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf223.sure.11.xxxAhiretxxsayıxxximan-duruxxxxibadetxxx#sma:-semi#||#a:my-ama#||#s:mm-samm#||#bs:r-basir#||#svy-istiva#||#z!kr-tezekkür#||#ms!l-mesel#||#frk:-ferik#x#MS!L#||#FRK:#||#A:MY#||#S:MM#||#BS:R#||#SMA:#||#SVY#||#MS!L#||#Z!KR#||#sma:-semi#||#a:my-ama#||#s:mm-samm#||#bs:r-basir#||#svy-istiva#||#z!kr-tezekkür#||#ms!l-mesel#||#frk:-ferik#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1600.ss11.as.ssHUD.ns.ny.cs.syf.sure.11.xxxxx
11. HUD / 25
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 223
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, Nuh'u kavmine irsal etmiştik.
"Muhakkak ben, sizin için mübin nezirim."
Nuh Kıssası.03 RSL NVH K:VM NZ!R BYN .mid1601.ss11.as25.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf223.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#k:vm-kavim#||#byn-mübin#||#rsl-irsal#||#nz!r-nezir#||#nvh-hz. nuh#x#RSL#||#NVH#||#K:VM#||#NZ!R#||#BYN#||#k:vm-kavim#||#byn-mübin#||#rsl-irsal#||#nz!r-nezir#||#nvh-hz. nuh#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 26
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 223
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"ALLAH'tan başkasına abd olmayın!
Muhakkak ben, sizin üzerinize elim yevmin azabından korkuyorum."
Nuh Kıssası.03 A:BD H:VF A:Z!B YVM eLM .mid1602.ss11.as26.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf223.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xxyevmxxkissa.038x#h:vf-havf#||#elm-elim#||#yvm-yevm#||#a:z!b-azab#||#a:bd-abd#x#A:BD#||#H:VF#||#A:Z!B#||#YVM#||#eLM#||#h:vf-havf#||#elm-elim#||#yvm-yevm#||#a:z!b-azab#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 27
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 223
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Kavminin kafirlerinden meleler, "Biz, seni, sadece, mislimizce beşer görüyoruz. Bediy görüşte, sadece, en rezillerimizin sana tâbi olduğunu görüyoruz. Sizin bizim üzerimize fazlınızdan görmüyoruz. Bilakis... sizin kazibler olduğunuzu zann ediyoruz." dediler.
Nuh Kıssası.03 K:VL MLe KFR K:VM ReY BŞR MS!L ReY TBA: RZ!L BDV ReY ReY FD:L Z:NN KZ!B .mid1603.ss11.as27.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf223.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#k:vm-kavim#||#tba:-tabi#||#fd:l-fazl#||#kfr-kafir#||#bşr-beşer#||#kz!b-kazib#||#ms!l-misl#||#mle-mele#||#bdv-bediy#||#z:nn-zann#||#rz!l-rezil#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#MLe#||#KFR#||#K:VM#||#ReY#||#BŞR#||#MS!L#||#ReY#||#TBA:#||#RZ!L#||#BDV#||#ReY#||#ReY#||#FD:L#||#Z:NN#||#KZ!B#||#k:vm-kavim#||#tba:-tabi#||#fd:l-fazl#||#kfr-kafir#||#bşr-beşer#||#kz!b-kazib#||#ms!l-misl#||#mle-mele#||#bdv-bediy#||#z:nn-zann#||#rz!l-rezil#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 28
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 223
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Ey Kavmim!
Görüyor musunuz!?
Eğer ben Rabbimden beyyineler üzre isem ve bana indinden Rahmet vermişse... ve ardından bu, sizin üzerinize körlük kılınmışsa ve siz onu kerih görüyorken... size onu ilzam mı edeceğiz!?"
Nuh Kıssası.03 K:VL K:VM ReY KVN BYN RBB eTY RHM A:ND A:MY LZM KRH! .mid1604.ss11.as28.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf223.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#k:vm-kavim#||#a:my-ama#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#byn-beyyine#||#krh!-kerih#||#lzm-ilzam#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#K:VM#||#ReY#||#KVN#||#BYN#||#RBB#||#eTY#||#RHM#||#A:ND#||#A:MY#||#LZM#||#KRH!#||#k:vm-kavim#||#a:my-ama#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#byn-beyyine#||#krh!-kerih#||#lzm-ilzam#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 29
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 224
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey kavmim!
Size mal sual etmiyorum. Ecrim, sadece, ALLAH'adır. İman edenleri tard edecek değilim. Muhakkak onlar, Rabblerine mülaki olacaklar. Fakat ben sizin cahillik eden kavim olduğunuzu görmekteyim."
Nuh Kıssası.03 K:VM SeL MVL eCR T:RD eMN LK:Y RBB ReY K:VM CH!L .mid1605.ss11.as29.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf224.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xximanxxkissa.038x#k:vm-kavim#||#mvl-mal#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#ecr-ecir#||#sel-sual#||#t:rd-tard#||#lk:y-mülaki#||#ch!l-cahil#||#rey-xxoxx#x#K:VM#||#SeL#||#MVL#||#eCR#||#T:RD#||#eMN#||#LK:Y#||#RBB#||#ReY#||#K:VM#||#CH!L#||#k:vm-kavim#||#mvl-mal#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#ecr-ecir#||#sel-sual#||#t:rd-tard#||#lk:y-mülaki#||#ch!l-cahil#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 30
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 224
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey kavmim!
Eğer onları tard edersem, ALLAH'tan bana nasır kimdir!? Artık tezekkür etmez misiniz?"
Nuh Kıssası.03 K:VM NS:R T:RD Z!KR .mid1606.ss11.as30.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf224.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#k:vm-kavim#||#z!kr-tezekkür#||#t:rd-tard#||#ns:r-nasır#x#K:VM#||#NS:R#||#T:RD#||#Z!KR#||#k:vm-kavim#||#z!kr-tezekkür#||#t:rd-tard#||#ns:r-nasır#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 31
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 224
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Size, "ALLAH'ın hazineleri indimdedir." demiyorum. Gayba alim değilim. "Ben meleğim." demiyorum. Aynlarınızın izdira ettiği kimseler için, "ALLAH onlara hayr vermeyecek." diyemem.
ALLAH, nefslerinde olana alimdir. O zaman, muhakkak ben, elbette zalimlerden olurdum."
Nuh Kıssası.03 K:VL A:ND H:ZN A:LM G:YB K:VL MLK K:VL ZDR A:YN eTY H:YR A:LM NFS Z:LM .mid1607.ss11.as31.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf224.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#z:lm-zalim#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#nfs-enfüs#||#h:yr-hayr#||#g:yb-gayb#||#zdr-izdira#||#mlk-melek#||#a:yn-ayn#||#h:zn-hazine#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:ND#||#H:ZN#||#A:LM#||#G:YB#||#K:VL#||#MLK#||#K:VL#||#ZDR#||#A:YN#||#eTY#||#H:YR#||#A:LM#||#NFS#||#Z:LM#||#z:lm-zalim#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#nfs-enfüs#||#h:yr-hayr#||#g:yb-gayb#||#zdr-izdira#||#mlk-melek#||#a:yn-ayn#||#h:zn-hazine#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 32
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 224
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki: "Ey Nuh!
Bizimle cedel etmiş oldun ve artık iksar ettin. Eğer sadıklardan isen... artık bize vaad ettiğin şey ile gel."
Nuh Kıssası.03 K:VL NVH CDL KS!R CDL eTY VA:D KVN S:DK: .mid1608.ss11.as32.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf224.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#kvn-kunte#||#va:d-vaad#||#ks!r-iksar#||#cdl-cedel#||#s:dk:-sadık#||#nvh-hz. nuh#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NVH#||#CDL#||#KS!R#||#CDL#||#eTY#||#VA:D#||#KVN#||#S:DK:#||#kvn-kunte#||#va:d-vaad#||#ks!r-iksar#||#cdl-cedel#||#s:dk:-sadık#||#nvh-hz. nuh#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 33
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 224
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "ALLAH dilerse onu size getirir. Siz O'nu aciz bırakacak değilsiniz."
Nuh Kıssası.03 K:VL eTY ŞYe A:CZ .mid1609.ss11.as33.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf224.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#şye-şae#||#a:cz-aciz#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eTY#||#ŞYe#||#A:CZ#||#şye-şae#||#a:cz-aciz#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 34
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 224
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Eğer ALLAH, sizin gayy etmenize irade etmişse... size nasihat etmeyi irade etsem de nasihatım size menfaat sağlamaz.
O, Rabbinizdir. O'na rücu edeceksiniz."
Nuh Kıssası.03 NFA: NS:H RVD NS:H KVN RVD G:VY RBB RCA: .mid1610.ss11.as34.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf224.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#rvd-irade#||#rbb-rabb#||#nfa:-nafia#||#g:vy-gayy#||#rca:-rücu#||#ns:h-nasihat#||#kvn-xxoxx#x#NFA:#||#NS:H#||#RVD#||#NS:H#||#KVN#||#RVD#||#G:VY#||#RBB#||#RCA:#||#rvd-irade#||#rbb-rabb#||#nfa:-nafia#||#g:vy-gayy#||#rca:-rücu#||#ns:h-nasihat#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 35
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 224
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa, "İftira etti!" mi diyorlar?
De ki:
"Eğer iftira etmişsem, icramı banadır. Ben de sizin cürüm işlediğiniz şeylerden beriyim."
Nuh Kıssası.03 K:VL FRY K:VL FRY CRM BRe CRM .mid1611.ss11.as35.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf224.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#bre-beri#||#crm-icram#||#fry-iftira#||#crm-cürüm#||#fry-iftira#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#FRY#||#K:VL#||#FRY#||#CRM#||#BRe#||#CRM#||#bre-beri#||#crm-icram#||#fry-iftira#||#crm-cürüm#||#fry-iftira#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1612.ss11.as.ssHUD.ns.ny.cs.syf.sure.11.xxxxx
11. HUD / 36
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 224
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Nuh'a vahy edildi:
"İman etmiş olanlardan başka, kavminden... onlar iman etmeyecek. Artık onların fail olmuş oldukları şeyler ile beise düşme!"
Nuh Kıssası.03 VHY NVH eMN K:VM eMN BeS KVN FA:L .mid1613.ss11.as36.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf224.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xximanxxkissa.038x#k:vm-kavim#||#vhy-vahy#||#emn-iman#||#bes-beis#||#nvh-hz. nuh#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#VHY#||#NVH#||#eMN#||#K:VM#||#eMN#||#BeS#||#KVN#||#FA:L#||#k:vm-kavim#||#vhy-vahy#||#emn-iman#||#bes-beis#||#nvh-hz. nuh#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 37
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 224
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ayn etmemiz ile ve vahyimiz ile gemiyi sanat et. Zalimler hakkında BANA hatb etme. Muhakkak onlar gark olacaklardır."
Nuh Kıssası.03 S:NA: FLK A:YN VHY H:T:B Z:LM G:RK: .mid1614.ss11.as37.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf224.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#vhy-vahy#||#z:lm-zalim#||#flk-fulk#||#g:rk:-gark#||#a:yn-ayn#||#s:na:-sanat#||#h:t:b-hatb#x#S:NA:#||#FLK#||#A:YN#||#VHY#||#H:T:B#||#Z:LM#||#G:RK:#||#vhy-vahy#||#z:lm-zalim#||#flk-fulk#||#g:rk:-gark#||#a:yn-ayn#||#s:na:-sanat#||#h:t:b-hatb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 38
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 225
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Gemiyi sanat ediyordu. Kavminden meleler, ona merr ettikleri her seferde, ona sahr ediyorlardı.
Dedi ki: "Eğer bize sahr ederseniz… artık muhakkak biz, size sahr edeceğiz... sizin sahr ettiğiniz gibi."
Nuh Kıssası.03 S:NA: FLK KLL MRR MLe K:VM SH:R K:VL SH:R SH:R SH:R .mid1615.ss11.as38.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf225.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#k:vm-kavim#||#kll-külli#||#flk-fulk#||#mrr-merr#||#sh:r-sahr#||#s:na:-sanat#||#mle-mele#||#k:vl-xxoxx#x#S:NA:#||#FLK#||#KLL#||#MRR#||#MLe#||#K:VM#||#SH:R#||#K:VL#||#SH:R#||#SH:R#||#SH:R#||#k:vm-kavim#||#kll-külli#||#flk-fulk#||#mrr-merr#||#sh:r-sahr#||#s:na:-sanat#||#mle-mele#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 39
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 225
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Artık yakında, hızy edici azabın kime verileceğine alim olacaksınız." Mukim azab onların üzerine hall olacak.
Nuh Kıssası.03 A:LM eTY A:Z!B H:ZY HLL A:Z!B K:VM .mid1616.ss11.as39.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf225.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#k:vm-mukim#||#a:lm-alim#||#a:z!b-azab#||#hll-hall#||#h:zy-hızy#||#ety-xxoxx#x#A:LM#||#eTY#||#A:Z!B#||#H:ZY#||#HLL#||#A:Z!B#||#K:VM#||#k:vm-mukim#||#a:lm-alim#||#a:z!b-azab#||#hll-hall#||#h:zy-hızy#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 40
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 225
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Hatta... emrimiz geldiğinde ve tandır fevr olduğunda, dedik ki:
• "Herşeyden iki zevc...
• ve üzerlerine sebak olarak kavl edilmiş kimseler müstesna... kendi ehlini ve iman edenleri,
onda hamil et."
(Zaten) Onunla beraber, sadece, pek azı iman etmişti.
Nuh Kıssası.03 CYe eMR FVR K:VL HML KLL ZVC S!NY eH!L SBK: K:VL eMN eMN K:LL .mid1617.ss11.as40.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf225.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xximanxxkissa.038x#kll-külli#||#kll-kalil#||#s!ny-isnan#||#eh!l-ehil#||#hml-haml#||#k:ll-kalil#||#emr-emir#||#emn-iman#||#sbk:-sebak#||#tnr-tennur#||#fvr-fevr#||#zvc-zevc#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#CYe#||#eMR#||#FVR#||#K:VL#||#HML#||#KLL#||#ZVC#||#S!NY#||#eH!L#||#SBK:#||#K:VL#||#eMN#||#eMN#||#K:LL#||#kll-külli#||#kll-kalil#||#s!ny-isnan#||#eh!l-ehil#||#hml-haml#||#k:ll-kalil#||#emr-emir#||#emn-iman#||#sbk:-sebak#||#tnr-tennur#||#fvr-fevr#||#zvc-zevc#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 41
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 225
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "İrkab olun ona! Onun mecra olması ve de mürsa olması ALLAH adınadır!
Muhakkak ki Rabbim, elbette gafurdur, rahimdir."
Nuh Kıssası.03Esma-ül Hüsna K:VL RKB SMV CRY RSV RBB G:FR RHM .mid1618.ss11.as41.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf225.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xEsma-ül Hüsnaxkissa.038x#smv-isim#||#rbb-rabb#||#rhm-rahim#||#rkb-irkab#||#g:fr-gafur#||#rsv-irsa#||#cry-mecra#||#rsv-mürsa#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RKB#||#SMV#||#CRY#||#RSV#||#RBB#||#G:FR#||#RHM#||#smv-isim#||#rbb-rabb#||#rhm-rahim#||#rkb-irkab#||#g:fr-gafur#||#rsv-irsa#||#cry-mecra#||#rsv-mürsa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 42
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 225
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Onunla, dağlar gibi mevcin içinde cereyan ediyordu. Nuh, mazilde olan oğluna nida etti:
"Ey oğlum!
Bizimle beraber irkab et. Kafirlerle beraber olma!"
Nuh Kıssası.03 CRY MVC CBL NDV NVH BNY KVN A:ZL BNY RKB KVN KFR .mid1619.ss11.as42.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf225.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#kvn-kane#||#bny-beni#||#cbl-cebel#||#kfr-kafir#||#a:zl-mazil#||#rkb-irkab#||#mvc-mevc#||#cry-cari#||#cry-cereyan#||#ndv-nida#||#nvh-hz. nuh#x#CRY#||#MVC#||#CBL#||#NDV#||#NVH#||#BNY#||#KVN#||#A:ZL#||#BNY#||#RKB#||#KVN#||#KFR#||#kvn-kane#||#bny-beni#||#cbl-cebel#||#kfr-kafir#||#a:zl-mazil#||#rkb-irkab#||#mvc-mevc#||#cry-cari#||#cry-cereyan#||#ndv-nida#||#nvh-hz. nuh#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 43
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 225
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Dağa evy olacağım. O beni sudan asım eder." dedi.
Dedi ki:
"Bu yevmde, rahmet ettikleri dışında, ALLAH'ın emrinden asım olacak yoktur!"
Onların aralarına mevc havl etti ve ardından o da, gark olanlardan oldu.
Nuh Kıssası.03 K:VL eVY CBL A:S:M MVH! K:VL A:S:M YVM eMR RHM HVL BYN MVC KVN G:RK: .mid1620.ss11.as43.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf225.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xxyevmxxkissa.038x#kvn-kane#||#cbl-cebel#||#emr-emir#||#yvm-yevm#||#rhm-rahim#||#byn-beyn#||#mvc-mevc#||#hvl-havl#||#g:rk:-gark#||#evy-evy#||#a:s:m-asım#||#mvh!-ma#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eVY#||#CBL#||#A:S:M#||#MVH!#||#K:VL#||#A:S:M#||#YVM#||#eMR#||#RHM#||#HVL#||#BYN#||#MVC#||#KVN#||#G:RK:#||#kvn-kane#||#cbl-cebel#||#emr-emir#||#yvm-yevm#||#rhm-rahim#||#byn-beyn#||#mvc-mevc#||#hvl-havl#||#g:rk:-gark#||#evy-evy#||#a:s:m-asım#||#mvh!-ma#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 44
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 225
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey arz! Belame et suyunu. Ey sema! Kal ol." denildi.
Su gayz oldu. Emir kaza edildi. Cudi'ye istiva olundu. Zalimler kavmi için "Baid olsun!" denildi.
Nuh Kıssası.03 K:VL eRD: BLA: MVH! SMV K:LA: G:YD: MVH! K:D:Y eMR SVY K:VL BA:D K:VM Z:LM .mid1621.ss11.as44.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf225.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#k:vm-kavim#||#ba:d-baid#||#z:lm-zalim#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#g:yd:-gayz#||#ba:d-baid#||#svy-istiva#||#bla:-belame#||#k:la:-kal#||#k:d:y-kaza#||#mvh!-ma#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eRD:#||#BLA:#||#MVH!#||#SMV#||#K:LA:#||#G:YD:#||#MVH!#||#K:D:Y#||#eMR#||#SVY#||#K:VL#||#BA:D#||#K:VM#||#Z:LM#||#k:vm-kavim#||#ba:d-baid#||#z:lm-zalim#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#g:yd:-gayz#||#ba:d-baid#||#svy-istiva#||#bla:-belame#||#k:la:-kal#||#k:d:y-kaza#||#mvh!-ma#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 45
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 225
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Nuh, Rabbine nida etti ve ardından dedi ki:
"Rabbim!
Muhakkak oğlum ehlimdendir. Muhakkak Sen'in vaadin hakktır. Sen, hüküm edenlerin en iyi hüküm edenisin."
Nuh Kıssası.03 NDV NVH RBB K:VL RBB BNY eH!L VA:D HK:K: HKM HKM .mid1622.ss11.as45.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf225.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#bny-beni#||#eh!l-ehil#||#rbb-rabb#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#ndv-nida#||#hkm-hakim#||#nvh-hz. nuh#||#k:vl-xxoxx#x#NDV#||#NVH#||#RBB#||#K:VL#||#RBB#||#BNY#||#eH!L#||#VA:D#||#HK:K:#||#HKM#||#HKM#||#bny-beni#||#eh!l-ehil#||#rbb-rabb#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#ndv-nida#||#hkm-hakim#||#nvh-hz. nuh#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 46
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 226
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Ey Nuh!
Muhakkak o, senin ehlinden değildir. Muhakkak o, salih gayrısında amel etmiştir. Artık, senin hakkında ilmin olmayan şeye BANA sail olma! Muhakkak ki BEN, cahillerden olacağını, sana vaaz ediyorum!"
Nuh Kıssası.03 K:VL NVH LYS eH!L A:ML G:YR S:LH SeL LYS A:LM VA:Z: KVN CH!L .mid1623.ss11.as46.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf226.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038x#kvn-tekun#||#g:yr-gayr#||#lys-leyse#||#eh!l-ehil#||#a:lm-ilim#||#a:ml-amel#||#s:lh-salih#||#sel-sail#||#va:z:-vaaz#||#ch!l-cahil#||#nvh-hz. nuh#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NVH#||#LYS#||#eH!L#||#A:ML#||#G:YR#||#S:LH#||#SeL#||#LYS#||#A:LM#||#VA:Z:#||#KVN#||#CH!L#||#kvn-tekun#||#g:yr-gayr#||#lys-leyse#||#eh!l-ehil#||#a:lm-ilim#||#a:ml-amel#||#s:lh-salih#||#sel-sail#||#va:z:-vaaz#||#ch!l-cahil#||#nvh-hz. nuh#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 47
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 226
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Rabbim!
Muhakkak ben, hakkında benim ilmim olmayan şeye sail olmaktan Sana uvz ederim. Benim için gafur olmazsan ve bana rahmet etmezsen, hasar alanlardan olurum."
Nuh Kıssası.03Dua K:VL RBB A:VZ! SeL LYS A:LM G:FR RHM KVN H:SR .mid1624.ss11.as47.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf226.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xDuaxkissa.038x#lys-leyse#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#rhm-erham#||#h:sr-hasir#||#g:fr-gafur#||#a:vz!-uvz#||#sel-sail#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#A:VZ!#||#SeL#||#LYS#||#A:LM#||#G:FR#||#RHM#||#KVN#||#H:SR#||#lys-leyse#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#rhm-erham#||#h:sr-hasir#||#g:fr-gafur#||#a:vz!-uvz#||#sel-sail#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 48
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 226
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Denildi ki: "Ey Nuh!
BİZ'den selam ile ve, sana ve seninle beraber olan ümmetlere bereketler ile hebt ol.
Ümmetler… onları metalandıracağız.
Sonra, BİZ'den elim azab onlara mess edecek."
Nuh Kıssası.03 K:VL NVH H!BT: SLM BRK eMM eMM MTA: MSS A:Z!B eLM .mid1625.ss11.as48.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf226.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038xxxvaadxxhaberxxx#mta:-meta#||#elm-elim#||#mss-mess#||#a:z!b-azab#||#slm-selam#||#emm-ümmet#||#h!bt:-hebt#||#brk-bereket#||#nvh-hz. nuh#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NVH#||#H!BT:#||#SLM#||#BRK#||#eMM#||#eMM#||#MTA:#||#MSS#||#A:Z!B#||#eLM#||#mta:-meta#||#elm-elim#||#mss-mess#||#a:z!b-azab#||#slm-selam#||#emm-ümmet#||#h!bt:-hebt#||#brk-bereket#||#nvh-hz. nuh#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 49
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 226
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte bunlar, sana vahy ettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce, onlara sen ve de kavmin alim olmamıştı. Artık sabır et.
Muhakkak akibet muttakiler içindir.
Nuh Kıssası.03 NBe G:YB VHY KVN A:LM K:VM K:BL S:BR A:K:B VK:Y .mid1626.ss11.as49.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf226.sure.11.xxxNuh Kıssası.03xkissa.038xxxemirxxyasakxxx#k:vm-kavim#||#kvn-kunte#||#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#a:lm-alim#||#s:br-sabr#||#nbe-nebe#||#vk:y-muttaki#||#g:yb-gayb#||#a:k:b-akibet#x#NBe#||#G:YB#||#VHY#||#KVN#||#A:LM#||#K:VM#||#K:BL#||#S:BR#||#A:K:B#||#VK:Y#||#k:vm-kavim#||#kvn-kunte#||#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#a:lm-alim#||#s:br-sabr#||#nbe-nebe#||#vk:y-muttaki#||#g:yb-gayb#||#a:k:b-akibet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1627.ss11.as.ssHUD.ns.ny.cs.syf.sure.11.xxxxx
11. HUD / 50
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 226
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Ad kavmine, kardeşleri Hud…
Dedi ki: "Ey kavmim!
ALLAH'a abd olun! O'ndan gayrı size ilah yoktur.
Siz, sadece, iftira edenlersiniz."
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 A:VD eH:V H!VD K:VL K:VM A:BD eLH! G:YR FRY .mid1628.ss11.as50.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf226.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xkissa.039x#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#eh:v-ahi#||#elh!-ilah#||#h!vd-hz. hud#||#a:vd-ad kavmi#||#a:bd-abd#||#fry-iftira#||#k:vl-xxoxx#x#A:VD#||#eH:V#||#H!VD#||#K:VL#||#K:VM#||#A:BD#||#eLH!#||#G:YR#||#FRY#||#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#eh:v-ahi#||#elh!-ilah#||#h!vd-hz. hud#||#a:vd-ad kavmi#||#a:bd-abd#||#fry-iftira#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 51
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 226
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey kavmim!
Sizden buna ecir sual etmiyorum. Benim ecrim, sadece beni fatr edenedir. Artık akıl etmez misiniz!?"
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 K:VM SeL eCR eCR FT:R A:K:L .mid1629.ss11.as51.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf226.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xkissa.039x#k:vm-kavim#||#a:k:l-akıl#||#ecr-ecir#||#ft:r-fatr#||#sel-sual#x#K:VM#||#SeL#||#eCR#||#eCR#||#FT:R#||#A:K:L#||#k:vm-kavim#||#a:k:l-akıl#||#ecr-ecir#||#ft:r-fatr#||#sel-sual#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 52
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 226
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey kavmim!
Rabbinize istiğfar edin. Sonra O'na tevbe edin!
Sema, üzerinize midrar olarak irsal eder ve kuvvetinize kuvvet ziyade eder. Mücrimler olarak tevella etmeyin."
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 K:VM G:FR RBB TVB RSL SMV DRR ZYD K:VY K:VY VLY CRM .mid1630.ss11.as52.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf226.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xkissa.039x#k:vm-kavim#||#zyd-ziyade#||#smv-sema#||#rbb-rabb#||#k:vy-kuvve#||#tvb-tevbe#||#crm-mücrim#||#rsl-irsal#||#g:fr-istiğfar#||#drr-midrar#||#vly-tevella#x#K:VM#||#G:FR#||#RBB#||#TVB#||#RSL#||#SMV#||#DRR#||#ZYD#||#K:VY#||#K:VY#||#VLY#||#CRM#||#k:vm-kavim#||#zyd-ziyade#||#smv-sema#||#rbb-rabb#||#k:vy-kuvve#||#tvb-tevbe#||#crm-mücrim#||#rsl-irsal#||#g:fr-istiğfar#||#drr-midrar#||#vly-tevella#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 53
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 226
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki: "Ey Hud!
Beyyineler ile gelmedin. Biz, ilahlarımızı senin kavlinle terk etmeyiz. Biz, sana iman edecek değiliz."
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 K:VL H!VD CYe BYN TRK eLH! K:VL eMN .mid1631.ss11.as53.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf226.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xximanxxkissa.039x#elh!-ilah#||#emn-mümin#||#h!vd-hz. hud#||#trk-terk#||#byn-beyyine#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#H!VD#||#CYe#||#BYN#||#TRK#||#eLH!#||#K:VL#||#eMN#||#elh!-ilah#||#emn-mümin#||#h!vd-hz. hud#||#trk-terk#||#byn-beyyine#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 54
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 227
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Diyoruz ki, sadece, "ilahlarımızdan bazısı seni sui ile arv etmiş."
Dedi ki:
"Muhakkak ben, ALLAH'ı şahid tutuyorum. Siz de şahid olun!... muhakkak ben, şirk koştuklarınızdan beriyim! …
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 K:VL A:RV BA:D: eLH! SVe K:VL ŞH!D ŞH!D BRe ŞRK .mid1632.ss11.as54.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf227.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xkissa.039x#elh!-ilah#||#sve-sui#||#ba:d:-bazı#||#bre-beri#||#şh!d-şahid#||#a:rv-arv#||#şrk-şirk#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:RV#||#BA:D:#||#eLH!#||#SVe#||#K:VL#||#ŞH!D#||#ŞH!D#||#BRe#||#ŞRK#||#elh!-ilah#||#sve-sui#||#ba:d:-bazı#||#bre-beri#||#şh!d-şahid#||#a:rv-arv#||#şrk-şirk#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 55
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 227
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
... O'nun gayrısından. Artık cemian bana keyd hazırlayın. Sonra, nazar ettirmeyin bana."
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 DVN KYD CMA: NZ:R .mid1633.ss11.as55.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf227.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xkissa.039x#dvn-dun#||#cma:-cemian#||#kyd-keyd#||#nz:r-nazar#x#DVN#||#KYD#||#CMA:#||#NZ:R#||#dvn-dun#||#cma:-cemian#||#kyd-keyd#||#nz:r-nazar#
Orijinal Metin : Sözlük :
11. HUD / 56
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 227
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak ben, Rabbim ve Rabbiniz ALLAH'a tevekkül ettim. Dabbeden, O'nun, nasiyesine ahz etmediği yoktur!
Muhakkak ki Rabbim, sırat-ı mustakim üzredir."
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 VKL RBB RBB DBB eH:Z! NS:Y RBB S:RT: K:VM .mid1634.ss11.as56.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf227.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xxsırat-ı mustakimxxkissa.039x#k:vm-mustakim#||#vkl-tevekkül#||#rbb-rabb#||#dbb-dabbe#||#s:rt:-sırat#||#eh:z!-ahz#||#ns:y-nasiye#x#VKL#||#RBB#||#RBB#||#DBB#||#eH:Z!#||#NS:Y#||#RBB#||#S:RT:#||#K:VM#||#k:vm-mustakim#||#vkl-tevekkül#||#rbb-rabb#||#dbb-dabbe#||#s:rt:-sırat#||#eh:z!-ahz#||#ns:y-nasiye#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 57
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 227
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Artık eğer tevella ederseniz... artık, onunla irsal edileni üzerinize iblağ etmiş oldum. Rabbim sizin gayrınızda kavmi size istihlaf eder ve siz, O'na bir şey darr edemezsiniz.
Muhakkak ki Rabbim, herşeye hafızdır."
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2Esma-ül Hüsna VLY BLG: RSL H:LF RBB K:VM G:YR D:RR ŞYe RBB KLL ŞYe HFZ: .mid1635.ss11.as57.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf227.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xEsma-ül Hüsnaxkissa.039x#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#şye-şey#||#kll-külli#||#h:lf-istihlaf#||#rbb-rabb#||#d:rr-darr#||#rsl-irsal#||#vly-tevella#||#blg:-iblağ#||#hfz:-hafız#x#VLY#||#BLG:#||#RSL#||#H:LF#||#RBB#||#K:VM#||#G:YR#||#D:RR#||#ŞYe#||#RBB#||#KLL#||#ŞYe#||#HFZ:#||#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#şye-şey#||#kll-külli#||#h:lf-istihlaf#||#rbb-rabb#||#d:rr-darr#||#rsl-irsal#||#vly-tevella#||#blg:-iblağ#||#hfz:-hafız#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 58
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 227
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Emrimiz gelince, Hud'u ve beraberinde iman edenleri, BİZ'den rahmet ile necat ettik. Onları galiz azabtan necat ettik.
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 CYe eMR NCV H!VD eMN RHM NCV A:Z!B G:LZ: .mid1636.ss11.as58.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf227.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xximanxxkissa.039x#emr-emir#||#emn-iman#||#rhm-rahmet#||#h!vd-hz. hud#||#a:z!b-azab#||#ncv-necat#||#g:lz:-galiz#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#eMR#||#NCV#||#H!VD#||#eMN#||#RHM#||#NCV#||#A:Z!B#||#G:LZ:#||#emr-emir#||#emn-iman#||#rhm-rahmet#||#h!vd-hz. hud#||#a:z!b-azab#||#ncv-necat#||#g:lz:-galiz#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 59
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 227
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte Ad kavmi!... Rabblerinin ayetleri ile cahd ettiler. Rasullerine asi oldular. Bütün anid cebbarın emrine tâbi oldular.
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 A:VD CHD eYY RBB A:S:Y RSL TBA: eMR KLL CBR A:ND .mid1637.ss11.as59.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf227.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xxrasulxxkissa.039x#kll-külli#||#eyy-ayet#||#tba:-tabi#||#a:s:y-asi#||#emr-emir#||#a:nd-anid#||#rbb-rabb#||#a:vd-ad kavmi#||#cbr-cebbar#||#rsl-rasul#||#chd-cahd#x#A:VD#||#CHD#||#eYY#||#RBB#||#A:S:Y#||#RSL#||#TBA:#||#eMR#||#KLL#||#CBR#||#A:ND#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#tba:-tabi#||#a:s:y-asi#||#emr-emir#||#a:nd-anid#||#rbb-rabb#||#a:vd-ad kavmi#||#cbr-cebbar#||#rsl-rasul#||#chd-cahd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 60
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 227
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, bu dünyada ve kıyamet yevminde lanete tâbi oldular.
Değil mi ki... Ad Kavmi Rabblerine kafir oldu!?
Değil mi ki... Hud'un Ad Kavmi için baid oldu!?
Hud - Ad Kavmi Kıssası.2 TBA: DNV LA:N YVM K:VM A:VD KFR RBB BA:D A:VD K:VM H!VD .mid1638.ss11.as60.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf227.sure.11.xxxHud - Ad Kavmi Kıssası.2xxyevmxxkissa.039x#k:vm-kıyamet#||#k:vm-kavim#||#la:n-lanet#||#ba:d-baid#||#dnv-dünya#||#tba:-tabi#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#h!vd-hz. hud#||#a:vd-ad kavmi#||#kfr-kafir#||#ba:d-baid#x#TBA:#||#DNV#||#LA:N#||#YVM#||#K:VM#||#A:VD#||#KFR#||#RBB#||#BA:D#||#A:VD#||#K:VM#||#H!VD#||#k:vm-kıyamet#||#k:vm-kavim#||#la:n-lanet#||#ba:d-baid#||#dnv-dünya#||#tba:-tabi#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#h!vd-hz. hud#||#a:vd-ad kavmi#||#kfr-kafir#||#ba:d-baid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1639.ss11.as.ssHUD.ns.ny.cs.syf.sure.11.xxxxx
11. HUD / 61
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 227
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Semud kavmine kardeşleri Salih...
Dedi ki:
"Ey kavmim!
ALLAH'a abd olun! O'ndan gayrı size ilah yoktur.
O, sizi, arzdan inşa etti ve sizi orada ömürlendirdi. Artık O'na istiğfar edin. Sonra O'na tevbe edin!
Muhakkak ki Rabbim karibdir, mucibdir."
Salih - Semud Kıssası.2Doğa/YaşamEsma-ül Hüsna S!MD eH:V S:LH K:VL K:VM A:BD eLH! G:YR NŞe eRD: A:MR G:FR TVB RBB K:RB VCB .mid1640.ss11.as61.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf227.sure.11.xxxSalih - Semud Kıssası.2xDoğa/YaşamxEsma-ül Hüsnaxkissa.040x#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#eh:v-ahi#||#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#tvb-tevbe#||#a:bd-abd#||#k:rb-karib#||#g:fr-istiğfar#||#nşe-inşa#||#a:mr-ömür#||#vcb-mucib#||#s:lh-hz. salih#||#s!md-semud kavmi#||#k:vl-xxoxx#x#S!MD#||#eH:V#||#S:LH#||#K:VL#||#K:VM#||#A:BD#||#eLH!#||#G:YR#||#NŞe#||#eRD:#||#A:MR#||#G:FR#||#TVB#||#RBB#||#K:RB#||#VCB#||#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#eh:v-ahi#||#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#tvb-tevbe#||#a:bd-abd#||#k:rb-karib#||#g:fr-istiğfar#||#nşe-inşa#||#a:mr-ömür#||#vcb-mucib#||#s:lh-hz. salih#||#s!md-semud kavmi#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 62
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 227
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Ey Salih!
Bundan önce sen, içimizde mercu kimse olmuştun. Ata-babalarımızın abd olduklarına abd olmaktan bizi nehy mi ediyorsun?
Muhakak biz, bizi kendisine davet ettiğin şeyden, elbette murib şekk içindeyiz."
Salih - Semud Kıssası.2 K:VL S:LH KVN RCV K:BL NH!Y A:BD A:BD eBV ŞKK DA:V RYB .mid1641.ss11.as62.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf227.sure.11.xxxSalih - Semud Kıssası.2xkissa.040x#da:v-davet#||#kvn-kunte#||#k:bl-kabl#||#ebv-eb#||#nh!y-nehy#||#a:bd-abd#||#rcv-mercu#||#ryb-murib#||#şkk-şekk#||#s:lh-hz. salih#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#S:LH#||#KVN#||#RCV#||#K:BL#||#NH!Y#||#A:BD#||#A:BD#||#eBV#||#ŞKK#||#DA:V#||#RYB#||#da:v-davet#||#kvn-kunte#||#k:bl-kabl#||#ebv-eb#||#nh!y-nehy#||#a:bd-abd#||#rcv-mercu#||#ryb-murib#||#şkk-şekk#||#s:lh-hz. salih#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 63
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 228
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Ey kavmim!
Görüyor musunuz!?
Eğer ben Rabbimden beyyineler üzreysem ve O bana kendisinden Rahmet vermişse... artık kim bana, ALLAH'tan nasr edebilir?
Eğer O'na asi olursam... artık beni, tahsir gayrısında ziyade edemezsiniz."
Salih - Semud Kıssası.2 K:VL K:VM ReY KVN BYN RBB eTY RHM NS:R A:S:Y ZYD G:YR H:SR .mid1642.ss11.as63.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf228.sure.11.xxxSalih - Semud Kıssası.2xkissa.040x#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#zyd-ziyade#||#a:s:y-asi#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#h:sr-tahsir#||#byn-beyyine#||#ns:r-nasr#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#K:VM#||#ReY#||#KVN#||#BYN#||#RBB#||#eTY#||#RHM#||#NS:R#||#A:S:Y#||#ZYD#||#G:YR#||#H:SR#||#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#zyd-ziyade#||#a:s:y-asi#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#h:sr-tahsir#||#byn-beyyine#||#ns:r-nasr#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 64
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 228
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey kavmim!
Bu ALLAH'ın nakası sizin için ayettir. Artık onu vezr edin, ALLAH'ın arzında yesin. Ona sui ile mess etmeyin. Yoksa sizi karib azab ahz eder."
Salih - Semud Kıssası.2 K:VM NVK: eYY VZ!R eKL eRD: MSS SVe eH:Z! A:Z!B K:RB .mid1643.ss11.as64.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf228.sure.11.xxxSalih - Semud Kıssası.2xkissa.040x#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#sve-sui#||#erd:-arz#||#mss-mess#||#a:z!b-azab#||#ekl-ekl#||#k:rb-karib#||#eh:z!-ahz#||#nvk:-naka#||#vz!r-vezr#||#vz!r-vezr#x#K:VM#||#NVK:#||#eYY#||#VZ!R#||#eKL#||#eRD:#||#MSS#||#SVe#||#eH:Z!#||#A:Z!B#||#K:RB#||#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#sve-sui#||#erd:-arz#||#mss-mess#||#a:z!b-azab#||#ekl-ekl#||#k:rb-karib#||#eh:z!-ahz#||#nvk:-naka#||#vz!r-vezr#||#vz!r-vezr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 65
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 228
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onu akar ettiler.
Ardından dedi ki: "Darınızda üç yevm metalanın. Bu kizb edilemeyecek vaaddir."
Salih - Semud Kıssası.2 A:K:R K:VL MTA: DVR S!LS! YVM VA:D G:YR KZ!B .mid1644.ss11.as65.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf228.sure.11.xxxSalih - Semud Kıssası.2xxyevmxsayıxxkissa.040x#g:yr-gayr#||#mta:-temettu#||#s!ls!-selase#||#yvm-eyyam#||#va:d-vaad#||#a:k:r-akar#||#kz!b-kizb#||#dvr-dar#||#k:vl-xxoxx#x#A:K:R#||#K:VL#||#MTA:#||#DVR#||#S!LS!#||#YVM#||#VA:D#||#G:YR#||#KZ!B#||#g:yr-gayr#||#mta:-temettu#||#s!ls!-selase#||#yvm-eyyam#||#va:d-vaad#||#a:k:r-akar#||#kz!b-kizb#||#dvr-dar#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 66
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 228
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından emrimiz gelince Salih'i ve beraberinde iman edenleri, BİZ'den rahmet ile yevme-izinin hizyinden necat ettik.
Muhakkak ki Rabbin… O, kaviydir, azizdir.
Salih - Semud Kıssası.2Esma-ül Hüsna CYe eMR NCV S:LH eMN RHM H:ZY YVM RBB K:VY A:ZZ .mid1645.ss11.as66.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf228.sure.11.xxxSalih - Semud Kıssası.2xEsma-ül Hüsnaxxyevmximanxxkissa.040x#emr-emir#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#k:vy-kaviy#||#a:zz-aziz#||#h:zy-hizy#||#ncv-necat#||#s:lh-hz. salih#||#yvm-yevme-izin#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#eMR#||#NCV#||#S:LH#||#eMN#||#RHM#||#H:ZY#||#YVM#||#RBB#||#K:VY#||#A:ZZ#||#emr-emir#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#k:vy-kaviy#||#a:zz-aziz#||#h:zy-hizy#||#ncv-necat#||#s:lh-hz. salih#||#yvm-yevme-izin#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 67
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 228
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Zalimleri sayha ahz etti... Artık diyarlarında, cesmler oluverdiler!
Salih - Semud Kıssası.2 eH:Z! Z:LM S:YH S:BH DVR CS!M .mid1646.ss11.as67.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf228.sure.11.xxxSalih - Semud Kıssası.2xkissa.040x#z:lm-zalim#||#s:bh-ısbah#||#eh:z!-ahz#||#s:yh-sayha#||#cs!m-cesm#||#dvr-diyar#x#eH:Z!#||#Z:LM#||#S:YH#||#S:BH#||#DVR#||#CS!M#||#z:lm-zalim#||#s:bh-ısbah#||#eh:z!-ahz#||#s:yh-sayha#||#cs!m-cesm#||#dvr-diyar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 68
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 228
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Sanki orada ganiy olmamışlardı.
Değil mi ki... Semud Rabblerine kafir oldu!?
Değil mi ki... Semud için baid oldu!?
Salih - Semud Kıssası.2 G:NY S!MD KFR RBB BA:D S!MD .mid1647.ss11.as68.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf228.sure.11.xxxSalih - Semud Kıssası.2xkissa.040x#ba:d-baid#||#rbb-rabb#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#ba:d-baid#||#s!md-semud kavmi#x#G:NY#||#S!MD#||#KFR#||#RBB#||#BA:D#||#S!MD#||#ba:d-baid#||#rbb-rabb#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#ba:d-baid#||#s!md-semud kavmi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid1648.ss11.as.ssHUD.ns.ny.cs.syf.sure.11.xxxxx
11. HUD / 69
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 228
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Rasullerimiz büşra ile İbrahim'e gelmişlerdi.
"Selam" dediler.
"Selam" dedi.
Ardından hanz olmuş dişi buzağı getirerek lebs oldu.
Lut Kavmi Kıssası.2 CYe RSL BRH!M BŞR K:VL SLM K:VL SLM LBS! CYe A:CL HNZ! .mid1649.ss11.as69.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf228.sure.11.xxxLut Kavmi Kıssası.2xkissa.041x#a:cl-icle#||#rhm-rahim#||#slm-selam#||#bşr-büşra#||#rsl-rasul#||#hnz!-hanz#||#lbs!-lebs#||#brh!m-hz. ibrahim#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#CYe#||#RSL#||#BRH!M#||#BŞR#||#K:VL#||#SLM#||#K:VL#||#SLM#||#LBS!#||#CYe#||#A:CL#||#HNZ!#||#a:cl-icle#||#rhm-rahim#||#slm-selam#||#bşr-büşra#||#rsl-rasul#||#hnz!-hanz#||#lbs!-lebs#||#brh!m-hz. ibrahim#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 70
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 228
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından, ellerinin ona vasl olmadığını görünce, onlardan nekir oldu ve onlardan korku vecs oldu.
Dediler ki:
"Korkma!... Muhakkak biz, Lut Kavmine irsal edildik."
Lut Kavmi Kıssası.2 ReY YDY VS:L NKR VCS H:VF K:VL H:VF RSL K:VM LVT: .mid1650.ss11.as70.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf228.sure.11.xxxLut Kavmi Kıssası.2xkissa.041x#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#ydy-yed#||#nkr-nekir#||#vs:l-vasıl#||#rsl-irsal#||#vcs-vecs#||#vs:l-vasl#||#lvt:-hz. lut#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#YDY#||#VS:L#||#NKR#||#VCS#||#H:VF#||#K:VL#||#H:VF#||#RSL#||#K:VM#||#LVT:#||#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#ydy-yed#||#nkr-nekir#||#vs:l-vasıl#||#rsl-irsal#||#vcs-vecs#||#vs:l-vasl#||#lvt:-hz. lut#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 71
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 228
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Karısı kaimdi ve ardından dıhk etti. Ardından BİZ onu, İshak ile ibşar ettik… İshak'ın verasından Yakub ile.
Lut Kavmi Kıssası.2 MRe K:VM D:HK BŞR SHK: VRY SHK: A:K:B .mid1651.ss11.as71.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf228.sure.11.xxxLut Kavmi Kıssası.2xkissa.041x#k:vm-kaim#||#mre-imree#||#bşr-ibşar#||#vry-vera#||#d:hk-dıhk#||#shk:-hz. ishak#||#a:k:b-hz. yakub#x#MRe#||#K:VM#||#D:HK#||#BŞR#||#SHK:#||#VRY#||#SHK:#||#A:K:B#||#k:vm-kaim#||#mre-imree#||#bşr-ibşar#||#vry-vera#||#d:hk-dıhk#||#shk:-hz. ishak#||#a:k:b-hz. yakub#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 72
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 229
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: " Vay halime! Doğuracak mıyım ben!?
Ben acz içindeyim! Bu… Kocam da şeyh! Muhakkak bu, elbette acayib şeydir."
Lut Kavmi Kıssası.2 K:VL VYL VLD A:CZ BA:L ŞYH: ŞYe A:CB .mid1652.ss11.as72.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf229.sure.11.xxxLut Kavmi Kıssası.2xkissa.041x#şye-şey#||#vld-xoxox#||#şyh:-şeyh#||#a:cb-acayib#||#a:cz-acz#||#ba:l-bal#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#VYL#||#VLD#||#A:CZ#||#BA:L#||#ŞYH:#||#ŞYe#||#A:CB#||#şye-şey#||#vld-xoxox#||#şyh:-şeyh#||#a:cb-acayib#||#a:cz-acz#||#ba:l-bal#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 73
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 229
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"ALLAH'ın emri mi acayib geldi!?
ALLAH'ın rahmeti ve O'nun bereketleri üzerinize olsun, ehl-i beyt!
Muhakkak ki O, hamidtir, mecidtir."
Lut Kavmi Kıssası.2Esma-ül Hüsna K:VL A:CB eMR RHM BRK eH!L BYT HMD MCD .mid1653.ss11.as73.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf229.sure.11.xxxLut Kavmi Kıssası.2xEsma-ül Hüsnaxkissa.041x#eh!l-ehil#||#emr-emir#||#rhm-rahmet#||#byt-beyt#||#a:cb-acayib#||#hmd-hamid#||#brk-bereket#||#mcd-mecid#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:CB#||#eMR#||#RHM#||#BRK#||#eH!L#||#BYT#||#HMD#||#MCD#||#eh!l-ehil#||#emr-emir#||#rhm-rahmet#||#byt-beyt#||#a:cb-acayib#||#hmd-hamid#||#brk-bereket#||#mcd-mecid#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 74
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 229
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından, İbrahim'den rav zehab olunca ve büşra verilince, Lut Kavmi hakkında BİZ'imle cedel etti.
Lut Kavmi Kıssası.2 Z!H!B BRH!M RVA: CYe BŞR CDL K:VM LVT: .mid1654.ss11.as74.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf229.sure.11.xxxLut Kavmi Kıssası.2xkissa.041x#k:vm-kavim#||#rhm-rahim#||#bşr-büşra#||#cdl-cedel#||#rva:-rav#||#z!h!b-zehab#||#brh!m-hz. ibrahim#||#lvt:-hz. lut#||#cye-xxoxx#x#Z!H!B#||#BRH!M#||#RVA:#||#CYe#||#BŞR#||#CDL#||#K:VM#||#LVT:#||#k:vm-kavim#||#rhm-rahim#||#bşr-büşra#||#cdl-cedel#||#rva:-rav#||#z!h!b-zehab#||#brh!m-hz. ibrahim#||#lvt:-hz. lut#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 75
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 229
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak İbrahim, elbette halim, evvah, münib idi.
Lut Kavmi Kıssası.2 BRH!M HLM eVH! NVB .mid1655.ss11.as75.ssHUD.ns52.nyMEKKE.cs12.syf229.sure.11.xxxLut Kavmi Kıssası.2xkissa.041x#rhm-rahim#||#nvb-münib#||#hlm-halim#||#evh!-evvah#||#brh!m-hz. ibrahim#x#BRH!M#||#HLM#||#eVH!#||#NVB#||#rhm-rahim#||#nvb-münib#||#hlm-halim#||#evh!-evvah#||#brh!m-hz. ibrahim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
11. HUD / 76
Surede Ayet: 123
Kitap Sırası: 11
Nüzul Sırası: 52
Sayfa: 229
Cüz: 12
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey İbrahim!
Bundan iraz et. Muhakkak Rabbinin emri gelmiştir. Muhakkak onlara, redd olunamayacak azab verilecektir."