DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
NASR SURES��

SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5456.ss110.as.saNASR.ns114.ny.cs30.syf603.sure.110.xxxxx
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
110. NASR / 1-2
Surede Toplam Ayet: 3
Kitap Sırası: 110
Nüzul Sırası: 114
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: Vedâ haccı esnasında Mina’da
ALLAH'ın nasrı ve fethi geldiğinde… ALLAH'ın dininde, nası, fevcler halinde dahil olurken görürsün!
Fetih kelimesinden Mekke'nin Fethi anlaşılıyor gibi olsa da, Sure, Mekke'nin Fethinden 2 sene sonra, Veda Haccında, "Bugün dininizi ikmal ettim" ayetinden sonra inzal olmuştur.
İnzal olan Son Sure CYe NS:R FTH ReY NVS DH:L DYN FVC .mid5457.ss110.as1.saNASR.ns114.nyVedâ haccı esnasında Mina’da.cs30.syf603.sure.110.xxxİnzal olan Son Surex.ss110.as2.xxxvaadxxhaberxxx#nvs-nas#||#dh:l-dahil#||#ns:r-nasr#||#fth-feth#||#fvc-fevc#||#dyn-din#||#cye-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#CYe#||#NS:R#||#FTH#||#ReY#||#NVS#||#DH:L#||#DYN#||#FVC#||#nvs-nas#||#dh:l-dahil#||#ns:r-nasr#||#fth-feth#||#fvc-fevc#||#dyn-din#||#cye-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
İzâ câe nasrullâhi vel feth(fethu). * Ve reeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ(efvâcen).
dahil
د خ لDH:L
İçeri. İç. İçinde. İçeri girmiş. Girmek, karışmak. Dokunmak. Taarruz etmek, müdâhale eylemek.
Aynı kökten:dahil dahl Dehal Dehalet duhul İddihal İdhal İdhalât Medhal Medahil Medhul müdahil Müdahilîn Müdahilan Müdhal Müdhil Mütedahil
din
د ي نDYN
Din; ALLAH ile halkettikleri arasında ki münasebetin düzeni, nizamıdır.
Çğl.Edyan
Aynı kökten:Âdine din Edyan diyanet Ladinî mütedeyyin Deyn Düyun İdane İstidane Medîn Müstedîn Tedeyyün
feth
fetih
ف ت حFTH
Açma, başlama. Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret. Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak.
Çğl.FütuhÇğl.Fütuhât
Aynı kökten:Fâtih Fâtiha feth fetih Fütuh Fütuhât fettah İftah iftitah infitah Meftuh Miftah Mefatih Müfettah Müfettih münfetih Müsteftih Teftih Teftihât
Fevc
ف و جFVC
Dalga. Bölük. İnsan kalabalığı. Cemaat. Takım. (hareket halinde olmak içerir). Koşmak. Sür'at etmek. İyi kokunun dağılıp yayılması. Akın akın.
Çğl.Efvac
Aynı kökten:Fevc Efvac Fevc Fevc
nasr
ن ص رNS:R
Yardım. Yenme. Zafer. Başarı. Yağmurun her yeri sulaması.
Aynı kökten:İntisar istinsar mensur mansur Minsar minsir Münasara Müstansır Mütenasır nasır Nasırîn Nussar ensar nasr nusret Nusrat Tenasur mütenassır nasrani Nasara Tansir Tenassur
nas
ن و سNVS
Topluluk. İnsan topluluğu, halk, grup.
Aynı kökten:nas
Diyanet Meali:
Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.
110. NASR / 3
Surede Toplam Ayet: 3
Kitap Sırası: 110
Nüzul Sırası: 114
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: Vedâ haccı esnasında Mina’da
Artık, Rabbinin hamd etmesi ile O'nu sebbih et ve istiğfar et!
Muhakkak ki O, tevvab olandır.
Bu ayet, inzal olan son ayettir. Bu ayetin Allah Rasulünün vefatını haber verdiği de kabul edilir. Nitekim bu ayetin nüzulünden 3 ay sonra, Rebiülevvel ayının 12nci günü (Pazartesi) (doğduğu gün) Allah Rasulü vefat etmiştir.
İnzal olan Son SureEsma-ül Hüsna SBH HMD RBB G:FR KVN TVB .mid5458.ss110.as3.saNASR.ns114.nyVedâ haccı esnasında Mina’da.cs30.syf603.sure.110.xxxİnzal olan Son SurexEsma-ül Hüsnaxxxemirxxyasakxxx#kvn-kane#||#rbb-rabb#||#tvb-tevvab#||#sbh-sebbih#||#g:fr-istiğfar#||#hmd-hamd#x#SBH#||#HMD#||#RBB#||#G:FR#||#KVN#||#TVB#||#kvn-kane#||#rbb-rabb#||#tvb-tevvab#||#sbh-sebbih#||#g:fr-istiğfar#||#hmd-hamd#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirh(vestagfirhu), innehu kâne tevvâbâ(tevvâben).
istiğfar
غ ف رG:FR
Afv dilemek. Cenab-ı Hak'tan kusurlarının affedilmesini, günahlarının bağışlanmasını dilemek. "Estağfirullâh" demek.
Aynı kökten:gaffar gafur gufran istiğfar mağfiret Magfiret
hamd
ح م دHMD
Övgü. Övmek.
Aynı kökten:ahmed hamd Hamîd Hâmid Hâmidîn Hâmidûn Mahmedet Mahamid mahmud mehmed muhammed Tahmid Tahmidât Tahmidiye
kontrol-giriş
Aynı kökten:
rabb
ر ب بRBB
Yetiştiren, eğiten. Terbiye eden. Vicdan.
Çğl.erbab
Aynı kökten:murabba mürebbi rabb erbab Rabbanî Rabbaniye Rabbaniyyun Rabbaniyyîn Rebib Rebibe Rebâib Rebub ribbiyyun rububiyet terbiye
Sebbih
س ب حSBH
İdrak hali ile açıkça ve net olarak beyan etmek. / Noksansızlığına... Yerli yerindeliğine (evvelde ve ahirde ve zahirde ve batında)… Tam olması gerektiği gibi olduğuna… inanmak ve ikna olmak. Bunların idrakinde olmak ve beyan etmek. (Kavramsal olarak Allah'a özgüdür!)
Aynı kökten:fesübhanallah Müsebbih Müsebbiha Sebbih Sebh Sebhale Sübha sübhan subhan Tesbih İsbah Sâbih Sâbiha Sâbihât Sebbah Sebbahe Sebh Sebuh Sibahat Sebahat Yesbehun Müsebbeh Sebha Sebih Sebiha Tasbih
tevvab
ت و بTVB
Dönüş yapanın, kime dönüş yaptığının idrakin de olması. Bu idarake sahip olan. / Tevbe ettiren. (tevbe ettiren, tevbeyi kabul edecek olandır.) Et Tevvab : Dönüş etmesiyle dönüş etmesi, sonra da kime dönüş ettiğini bilmesine tevvap derler. Bunun esas yaşantısını insanlar yaşar.
Aynı kökten:İstitabe Metab Taib Tetvibe tevbe Tövbe tevvab