DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
TEBBET SURES��

SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5459.ss111.as.saTEBBET.ns6.ny.cs30.syf603.sure.111.xxxxx
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
111. TEBBET / 1
Surede Toplam Ayet: 5
Kitap Sırası: 111
Nüzul Sırası: 6
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ebu Lehebin iki eli tebb olsun!... Tebb olacak!
Asıl ismi, Abdüluzza b. Abdilmuttalib iken yanaklarının pek kırmızı olmasından dolayı ateşe benzetilerek, Ebu Leheb denilmiş ve bu künye ile meşhur olmuştur. Ayette adı ile değil bu künye ile anılmıştır.
Ebu Leheb, adese adı verilen çiçek hastalığı yada veba benzeri hastalığa tutulduğundan, Allah Rasulüne karşı, Bedir Savaşı'na katılmamış, yerine, maddi yardımda bulunarak Ebu Cehil'in kardeşi Âs b. Hişâm'ı göndermişti. Kureyş'in yenildiğini haber alınca, savaştan yedi gün sonra kahrından öldü.
Kureyşliler ve de ailesi dahil hiç kimse, adese hastalığı kendilerine de bulaşır korkusuyla yanına yaklaşmadı, bu yüzden ölüsü üç gün evinde kalıp koktu. Daha sonra utandıkları için Sudani'lerden birkaç kişiyi ücret karşılığı tuttular ve bir çukur kazıp ağaçlarla içine kaktılar ve örtünceye kadar da üzerine taş attılar.
Bu sure, bu olaydan 15 sene önce inzal olmuştur.
TBB YDY eBV LHéB TBB .mid5460.ss111.as1.saTEBBET.ns6.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.111.xxxxxkissa-meselxxsayıxx#ebv-eb#||#ydy-yed#||#tbb-tebb#||#lhéb-ebu leheb#x#TBB#||#YDY#||#eBV#||#LHéB#||#TBB#||#ebv-eb#||#ydy-yed#||#tbb-tebb#||#lhéb-ebu leheb#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb(tebbe).
eb
Ebu
ا ب وeBV
(Ebâ, Ebu, Ebi) Baba. Ata.
Aynı kökten:eb Ebu
Ebu Leheb
ل ه بLHéB
Asıl adı Abduluzza'dır. Küfre hizmet etti, iman etmedi. Allah Rasulünün amcası idi. Karısı ve oğulları sırf düşmanlık için çalıştılar. Adı "Alev babası" mânasında olan "Ebu Leheb" kaldı.
Aynı kökten:Ebu Leheb İlhab İltihab İltihabat Lehbet leheb Lühab Mütelehhib Telehhüb Telhib Telbihât
Tebb
ت ب بTBB
Sürekli olarak zarar, ziyan, hüsranda olmak. Zarar, ziyan, hasar, kayıp.
Aynı kökten:Tebab Tebb
yed
ي د يYDY
El. Nimet. Mc: Kuvvet, kudret, güç. Yardım. (yedan: iki el) (eydi... eyâdi)
Çğl.yüdiÇğl.eydiÇğl.yedan
Aynı kökten:yed yüdi eydi yedan
Diyanet Meali:
1. Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.
111. TEBBET / 2
Surede Toplam Ayet: 5
Kitap Sırası: 111
Nüzul Sırası: 6
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Malları ve kesb ettiği şeyler, ondan ganiy olmayacak.
G:NY MVL KSB .mid5461.ss111.as2.saTEBBET.ns6.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.111.xxxxxkissa-meselx#mvl-mal#||#ksb-kesb#||#g:ny-agna#x#G:NY#||#MVL#||#KSB#||#mvl-mal#||#ksb-kesb#||#g:ny-agna#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
Mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ keseb(kesebe).
Agna
غ ن يG:NY
Çok gani. En zengin.
Aynı kökten:Agna gani ganiy Ganiye Agniya İgna' İstigna Mugnat Mugnî müstağni
kesb
Kisb
ك س بKSB
Kazanmak için gidilen yol yada işlenen fiil. / Bunun sonucunda elde edilen kazanç, kazanma. / Amel karşılığı kazanılan kazanç. / Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi.
Aynı kökten:İktisab İktisabat kesb Kisb Keseb Mekseb Mekâsib mükessib Mükteseb müktesib Müktesibe Teksib
mal
م و لMVL
Tasarrufuna sahib olunan şey.
Çğl.Emval
Aynı kökten:İmale İstimale mal Emval Malî Maliye Temevvül Temvil
Diyanet Meali:
2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
111. TEBBET / 3
Surede Toplam Ayet: 5
Kitap Sırası: 111
Nüzul Sırası: 6
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yakında o, lehebli nara saly olacak!
S:LY NVR LHéB .mid5462.ss111.as3.saTEBBET.ns6.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.111.xxxxxxvaadxxhaberxxx#lhéb-leheb#||#s:ly-saly#||#nvr-nar#x#S:LY#||#NVR#||#LHéB#||#lhéb-leheb#||#s:ly-saly#||#nvr-nar#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
Se yaslâ nâren zâte leheb(lehebin).
leheb
ل ه بLHéB
Ateşin, alev alev olması, tutuşması. / Ateş alevi. / Havaya yükselen toz.
Aynı kökten:Ebu Leheb İlhab İltihab İltihabat Lehbet leheb Lühab Mütelehhib Telehhüb Telhib Telbihât
nar
ن و رNVR
Ateş. Bir meyve adı. Yakıcı, azab verici her şey.
Çğl.NiranÇğl.envarÇğl.niyâr
Aynı kökten:inare minare menare Menair Minarat münevver münir nar Niran envar niyâr neyyir Neyyirat nur Envar Niran nuri nuriye
Saly
ص ل يS:LY
Ateşe girmek. Tutuşturmak. Ateşte pişirmek. Sıkıntı çekerek yanmak.
Aynı kökten:Saly Tasalli
Diyanet Meali:
3. O, bir alevli ateşe girecektir.
111. TEBBET / 4-5
Surede Toplam Ayet: 5
Kitap Sırası: 111
Nüzul Sırası: 6
Sayfa: 603
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Kadını da… cidinde mesedden habl... ona, hatab hamalı (olacak)!
MRe HML HT:B CYD HBL MSD .mid5463.ss111.as4.saTEBBET.ns6.nyMEKKE.cs30.syf603.sure.111.xxxx.ss111.as5.xxxvaadxxhaberxxx#hml-hamal#||#mre-imree#||#msd-mesed#||#hbl-habl#||#ht:b-hatab#||#cyd-cid#x#MRe#||#HML#||#HT:B#||#CYD#||#HBL#||#MSD#||#hml-hamal#||#mre-imree#||#msd-mesed#||#hbl-habl#||#ht:b-hatab#||#cyd-cid#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ
Vemreetuh(vemreetuhu), hammâletel hatab(hatabi). * Fî cîdihâ hablun min mesed(mesedin).
Cid
ج ي دCYD
Gerdan, Boyun. Sadece boyun değil, gerdanla beraber boyun. Süslemeye lâyık boyun. Güzel uzun boyun.
Çğl.CüyudÇğl.Ecyad
Aynı kökten:Cid Cüyud Ecyad
habl
ح ب لHBL
İp. Urgan. Halat.
Çğl.HibalÇğl.Hubul
Aynı kökten:Habbal Habil Habîl habl Hibal Hubul habl-ul verid Hablullah Hibl İhtibal
kontrol-giriş
Aynı kökten:
hatab
ح ط بHT:B
Odun. (kinaye:) Dedikodu.
Çğl.Ahtab
Aynı kökten:hatab Ahtab hatb hatıb İhtitab Muhtetıb
İmree
İmreet
م ر اMRe
Kadın. Hâtun. Avrat.
Aynı kökten:İmree İmreet Mer' Müru' Mer'e Mer'et Mer'î Mer'iyye Mürüvvet
mesed
م س دMSD
(hurma lifi yada deve kılı) Liften yapılan. Eğirilmiş.
Aynı kökten:mesed
Diyanet Meali:
Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).