İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
ENB��YA SURES��

117 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid2600.ss21.as.ssENBİYA.ns73.ny.cs17.syf321.sure.21.xxxxx
Orijinal Metin :
21. ENBİYA / 1
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Nas için, hesab karib oluyor. Onlar ise, muriz olarak gaflet içindeler.
K:RB NVS HSB G:FL A:RD: .mid2601.ss21.as1.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxx#nvs-nas#||#hsb-hesab#||#k:rb-karib#||#a:rd:-muriz#||#g:fl-gaflet#x#K:RB#||#NVS#||#HSB#||#G:FL#||#A:RD:#||#nvs-nas#||#hsb-hesab#||#k:rb-karib#||#a:rd:-muriz#||#g:fl-gaflet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 2
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabblerini zikirden ihdas edilmiş olanlar, sadece, ona istima etmeleri için kendilerine verilir. (Ancak) Onlar ilab ederler.
eTY Z!KR RBB HDS! SMA: LA:B .mid2602.ss21.as2.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxx#sma:-istima#||#rbb-rabb#||#z!kr-zikir#||#hds!-hadis#||#la:b-ilab#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#Z!KR#||#RBB#||#HDS!#||#SMA:#||#LA:B#||#sma:-istima#||#rbb-rabb#||#z!kr-zikir#||#hds!-hadis#||#la:b-ilab#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 3
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Kalbleri lehvdedir! Zalimler aralarında ki şu necvayı sırr ettiler.
"Bu sadece sizin mislinizde bir beşerdir. Şimdi siz basar ederken sihre mi kapılacaksınız?"
LH!V K:LB SRR NCV Z:LM BŞR MS!L eTY SHR BS:R .mid2603.ss21.as3.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxx#z:lm-zalim#||#k:lb-kalb#||#bşr-beşer#||#ms!l-misl#||#bs:r-basar#||#ncv-necva#||#srr-sırr#||#shr-sihr#||#lh!v-lehv#||#ety-xxoxx#x#LH!V#||#K:LB#||#SRR#||#NCV#||#Z:LM#||#BŞR#||#MS!L#||#eTY#||#SHR#||#BS:R#||#z:lm-zalim#||#k:lb-kalb#||#bşr-beşer#||#ms!l-misl#||#bs:r-basar#||#ncv-necva#||#srr-sırr#||#shr-sihr#||#lh!v-lehv#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
21. ENBİYA / 4
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Rabbim arzdaki ve semadaki her kavle alimdir.
O, semidir, alimdir."
Esma-ül Hüsna K:VL RBB A:LM K:VL SMV eRD: SMA: A:LM .mid2604.ss21.as4.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxEsma-ül Hüsnax#sma:-semi#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#A:LM#||#K:VL#||#SMV#||#eRD:#||#SMA:#||#A:LM#||#sma:-semi#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 5
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Bilakis! Bunlar dags hulmlerdir.
Bilakis! Kendisi iftira etti.
Bilakis! O bir şairdir.
Önceki irsal edilenler gibi bir ayet (mucize) getirse ya!" dediler.
K:VL D:G:S! HLM FRY ŞA:R eTY eYY RSL eVL .mid2605.ss21.as5.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxx#evl-evvel#||#eyy-ayet#||#şa:r-şair#||#rsl-irsal#||#fry-iftira#||#hlm-hulm#||#d:g:s!-dags#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#D:G:S!#||#HLM#||#FRY#||#ŞA:R#||#eTY#||#eYY#||#RSL#||#eVL#||#evl-evvel#||#eyy-ayet#||#şa:r-şair#||#rsl-irsal#||#fry-iftira#||#hlm-hulm#||#d:g:s!-dags#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 6
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlardan önce helak ettiğimiz karyeler iman etmişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler?
eMN K:BL K:RY H!LK eMN .mid2606.ss21.as6.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxxximanxx#k:bl-kabl#||#emn-iman#||#k:ry-karye#||#h!lk-helak#x#eMN#||#K:BL#||#K:RY#||#H!LK#||#eMN#||#k:bl-kabl#||#emn-iman#||#k:ry-karye#||#h!lk-helak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 7
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Senden önce de kendilerine vahy ettiğimiz erkek kimseler irsal etmemiş miydik?
Eğer alim olmuş değilseniz, zikir ehline sual edin hadi!
RSL K:BL RCL VHY SeL eH!L Z!KR KVN A:LM .mid2607.ss21.as7.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxx#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#eh!l-ehil#||#a:lm-alim#||#rcl-recül#||#sel-sual#||#rsl-irsal#||#z!kr-zikir#||#kvn-xxoxx#x#RSL#||#K:BL#||#RCL#||#VHY#||#SeL#||#eH!L#||#Z!KR#||#KVN#||#A:LM#||#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#eh!l-ehil#||#a:lm-alim#||#rcl-recül#||#sel-sual#||#rsl-irsal#||#z!kr-zikir#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 8
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, onları taam yemez cesed kılmadık. Onlar ebedi değillerdi.
CA:L CSD eKL T:A:M KVN H:LD .mid2608.ss21.as8.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxx#ekl-ekl#||#h:ld-halid#||#t:a:m-taam#||#csd-cesed#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#CA:L#||#CSD#||#eKL#||#T:A:M#||#KVN#||#H:LD#||#ekl-ekl#||#h:ld-halid#||#t:a:m-taam#||#csd-cesed#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 9
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra, vaadimize sadakat göstedik ve onları ve dilediğimiz kimselere necat ettik. Müsrifleri ise helak ettik.
S:DK: VA:D NCV ŞYe H!LK SRF .mid2609.ss21.as9.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxx#şye-şae#||#va:d-vaad#||#ncv-necat#||#h!lk-helak#||#s:dk:-sadakat#||#srf-müsrif#x#S:DK:#||#VA:D#||#NCV#||#ŞYe#||#H!LK#||#SRF#||#şye-şae#||#va:d-vaad#||#ncv-necat#||#h!lk-helak#||#s:dk:-sadakat#||#srf-müsrif#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 10
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 321
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Size, içinde zikriniz bulunan kitab inzal etmiştik! Artık akıl etmez misiniz!
NZL KTB Z!KR A:K:L .mid2610.ss21.as10.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf321.sure.21.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#a:k:l-akıl#||#nzl-inzal#||#z!kr-zikir#x#NZL#||#KTB#||#Z!KR#||#A:K:L#||#ktb-kitab#||#a:k:l-akıl#||#nzl-inzal#||#z!kr-zikir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2611.ss21.as.ssENBİYA.ns.ny.cs.syf.sure.21.xxxxx
21. ENBİYA / 11
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Biz, zalim olmuş karyelerden nicesini kasm ettik. Onlardan sonra da başka kavimler inşa ettik.
K:S:M K:RY KVN Z:LM NŞe BA:D K:VM eH:R .mid2612.ss21.as11.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#ba:d-bad#||#eh:r-ahar#||#z:lm-zalim#||#k:ry-karye#||#nşe-inşa#||#k:s:m-kasm#x#K:S:M#||#K:RY#||#KVN#||#Z:LM#||#NŞe#||#BA:D#||#K:VM#||#eH:R#||#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#ba:d-bad#||#eh:r-ahar#||#z:lm-zalim#||#k:ry-karye#||#nşe-inşa#||#k:s:m-kasm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 12
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Oradan rükuz ettiklerinde, beisimizi hissetmişlerdi.
HSS BeS RKD: .mid2613.ss21.as12.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#bes-beis#||#rkd:-rükuz#||#hss-hiss#x#HSS#||#BeS#||#RKD:#||#bes-beis#||#rkd:-rükuz#||#hss-hiss#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 13
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Rükuz etmeyin!...
Orada turfe ettiğiniz şeyler üzre ve meskenlerinize rücu edin!
Umulur ki sual edileceksiniz.
RKD: RCA: TRF SKN SeL .mid2614.ss21.as13.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#sel-sual#||#rca:-rücu#||#skn-mesken#||#rkd:-rükuz#||#trf-turfe#x#RKD:#||#RCA:#||#TRF#||#SKN#||#SeL#||#sel-sual#||#rca:-rücu#||#skn-mesken#||#rkd:-rükuz#||#trf-turfe#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 14
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Eyvah bizlere! Muhakkak biz zalimlerden olduk" dediler.
K:VL VYL KVN Z:LM .mid2615.ss21.as14.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#z:lm-zalim#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#VYL#||#KVN#||#Z:LM#||#z:lm-zalim#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 15
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ onları, hasid, hamid kılıncaya kadar bu davaları zeyl olmadı.
ZYL DA:V CA:L HS:D H:MD .mid2616.ss21.as15.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#da:v-dava#||#h:md-hamid#||#zyl-zeyl#||#hs:d-hasid#||#ca:l-xxoxx#x#ZYL#||#DA:V#||#CA:L#||#HS:D#||#H:MD#||#da:v-dava#||#h:md-hamid#||#zyl-zeyl#||#hs:d-hasid#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 16
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, semayı ve arzı ve bunların arasındakileri laib için halk etmedik!
Doğa/Yaşam H:LK: SMV eRD: BYN LA:B .mid2617.ss21.as16.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxDoğa/Yaşamx#erd:-arz#||#smv-sema#||#h:lk:-halk#||#byn-beyn#||#la:b-laib#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#BYN#||#LA:B#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#h:lk:-halk#||#byn-beyn#||#la:b-laib#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 17
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer bir lehv ittihaz etmek irade etseydik... eğer buna fail olacak olsaydık... onu BİZ'im VARLIĞIMIZDAN ittihaz edinirdik!
RVD eH:Z! LH!V eH:Z! LDN KVN FA:L .mid2618.ss21.as17.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#rvd-irade#||#ldn-ledun#||#eh:z!-ittihaz#||#lh!v-lehv#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#RVD#||#eH:Z!#||#LH!V#||#eH:Z!#||#LDN#||#KVN#||#FA:L#||#rvd-irade#||#ldn-ledun#||#eh:z!-ittihaz#||#lh!v-lehv#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 18
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
BİZ, hakkı batıl üzre kazf ederiz... ve ardından demg olur. Artık o zaman o, zehk olur.
Vasf ettiğiniz şeylerden yazıklar olsun size!
K:Z!F HK:K: BT:L DMG: ZH!K: VYL VS:F .mid2619.ss21.as18.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#hk:k:-hakk#||#zh!k:-zehk#||#k:z!f-kazf#||#bt:l-batıl#||#dmg:-demg#||#vs:f-vasf#||#vyl-veyl#x#K:Z!F#||#HK:K:#||#BT:L#||#DMG:#||#ZH!K:#||#VYL#||#VS:F#||#hk:k:-hakk#||#zh!k:-zehk#||#k:z!f-kazf#||#bt:l-batıl#||#dmg:-demg#||#vs:f-vasf#||#vyl-veyl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 19
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Semalarda ve arzda olan kimseler... O'nun indinde ki kimseler O'na abdler olmaktan istikbar etmezler ve istihsar etmezler.
SMV eRD: A:ND KBR A:BD HSR .mid2620.ss21.as19.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:nd-ind#||#a:bd-abd#||#kbr-istikbar#||#hsr-istihsar#x#SMV#||#eRD:#||#A:ND#||#KBR#||#A:BD#||#HSR#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:nd-ind#||#a:bd-abd#||#kbr-istikbar#||#hsr-istihsar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 20
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Meftur olmadan, gece gündüz sebbih ederler.
SBH LYL NH!R FTR .mid2621.ss21.as20.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#sbh-sebbih#||#ftr-meftur#x#SBH#||#LYL#||#NH!R#||#FTR#||#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#sbh-sebbih#||#ftr-meftur#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 21
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa arzdan kendilerini neşr edecek ilahlar mı ittihaz ettiler?
eH:Z! eLH! eRD: NŞR .mid2622.ss21.as21.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#nşr-neşr#||#eh:z!-ittihaz#x#eH:Z!#||#eLH!#||#eRD:#||#NŞR#||#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#nşr-neşr#||#eh:z!-ittihaz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 22
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer o ikisinde ALLAH'tan başka ilahlar olmuş olsaydı, fesada uğrarlardı. Arş'ın Rabbi ALLAH, onların vasf ettikleri şeylerden subhandır.
Esma-ül Hüsna KVN eLH! FSD SBH RBB A:RŞ VS:F .mid2623.ss21.as22.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxEsma-ül Hüsnax#kvn-kane#||#elh!-ilah#||#rbb-rabb#||#fsd-fesad#||#sbh-subhan#||#a:rş-arş#||#vs:f-vasf#x#KVN#||#eLH!#||#FSD#||#SBH#||#RBB#||#A:RŞ#||#VS:F#||#kvn-kane#||#elh!-ilah#||#rbb-rabb#||#fsd-fesad#||#sbh-subhan#||#a:rş-arş#||#vs:f-vasf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 23
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
O, fail olduğu şeylerden sual edilmez.
Onlara ise sual edilir!
SeL FA:L SeL .mid2624.ss21.as23.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#sel-sual#||#fa:l-xxoxx#x#SeL#||#FA:L#||#SeL#||#sel-sual#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 24
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 322
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa O'nun gayrısından ilahlar mı ittihaz ettiler?
De ki:
"Haydi getirin burhanınızı!
Bu, benimle beraber olanların zikri... bu da benden öncekilerin zikri... "
Bilakis!
Onların pek çoğu hakka alim değiller. Artık onlar murizler.
eH:Z! DVN eLH! K:VL H!eT BRH!N Z!KR Z!KR K:BL KS!R A:LM HK:K: A:RD: .mid2625.ss21.as24.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf322.sure.21.xxxx#k:bl-kabl#||#elh!-ilah#||#dvn-dun#||#a:lm-alim#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-ekser#||#eh:z!-ittihaz#||#a:rd:-muriz#||#z!kr-zikir#||#h!et-hetü#||#brh!n-burhan#||#k:vl-xxoxx#x#eH:Z!#||#DVN#||#eLH!#||#K:VL#||#H!eT#||#BRH!N#||#Z!KR#||#Z!KR#||#K:BL#||#KS!R#||#A:LM#||#HK:K:#||#A:RD:#||#k:bl-kabl#||#elh!-ilah#||#dvn-dun#||#a:lm-alim#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-ekser#||#eh:z!-ittihaz#||#a:rd:-muriz#||#z!kr-zikir#||#h!et-hetü#||#brh!n-burhan#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 25
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Senden önce bir Rasul irsal etmedik ki... kendisine "Muhakkak ki BEN'den başka ilah yoktur!" diye vahy etmiş olmayalım.
Artık BANA abd olun!
RSL K:BL RSL VHY eLH! A:BD .mid2626.ss21.as25.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxxxrasulxxxxemirxxyasakxxx#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#elh!-ilah#||#a:bd-abd#||#rsl-rasul#x#RSL#||#K:BL#||#RSL#||#VHY#||#eLH!#||#A:BD#||#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#elh!-ilah#||#a:bd-abd#||#rsl-rasul#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 26
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Rahman, evlad ittihaz etti." dediler. O, subhandır.
Bilakis!
Onlar ikram edilmiş abdlerdir.
Esma-ül Hüsna K:VL eH:Z! RHM VLD SBH A:BD KRM .mid2627.ss21.as26.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxEsma-ül Hüsnax#rhm-rahman#||#vld-xoxox#||#a:bd-abd#||#krm-ikram#||#eh:z!-ittihaz#||#sbh-subhan#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eH:Z!#||#RHM#||#VLD#||#SBH#||#A:BD#||#KRM#||#rhm-rahman#||#vld-xoxox#||#a:bd-abd#||#krm-ikram#||#eh:z!-ittihaz#||#sbh-subhan#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 27
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, kavil ile O'na sebk etmezler. Onlar, O'nun emri ile amel ederler.
SBK: K:VL eMR A:ML .mid2628.ss21.as27.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxx#emr-emir#||#a:ml-amel#||#sbk:-sebk#||#k:vl-xxoxx#x#SBK:#||#K:VL#||#eMR#||#A:ML#||#emr-emir#||#a:ml-amel#||#sbk:-sebk#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 28
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onların ellerinin arasında olana ve halflerinde olana alimdir. Onlar, O'nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Onlar, O'nun haşyetinden müşfiktirler.
A:LM BYN YDY H:LF ŞFA: RD:V H:ŞY ŞFK: .mid2629.ss21.as28.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxx#h:lf-half#||#a:lm-alim#||#şfa:-şefaat#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#şfk:-müşfik#||#h:şy-haşyet#||#rd:v-rıza#x#A:LM#||#BYN#||#YDY#||#H:LF#||#ŞFA:#||#RD:V#||#H:ŞY#||#ŞFK:#||#h:lf-half#||#a:lm-alim#||#şfa:-şefaat#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#şfk:-müşfik#||#h:şy-haşyet#||#rd:v-rıza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 29
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
İçlerinden kim, "O'nun gayrısından, ben de ilahım" derse, artık onu cehenneme işte böyle cezalandırırız.
Zalimleri böyle cezalandırırız.
K:VL eLH! DVN CZY CHNM CZY Z:LM .mid2630.ss21.as29.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxxxcehennemxx#czy-ceza#||#elh!-ilah#||#z:lm-zalim#||#dvn-dun#||#chnm-cehennem#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eLH!#||#DVN#||#CZY#||#CHNM#||#CZY#||#Z:LM#||#czy-ceza#||#elh!-ilah#||#z:lm-zalim#||#dvn-dun#||#chnm-cehennem#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2631.ss21.as.ssENBİYA.ns.ny.cs.syf.sure.21.xxxxx
21. ENBİYA / 30
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Semalar ve arz retk olmuş idi... ve ardından BİZ o ikisini fetk etmiştik… kafirler görmediler mi?
Hayy olan herşeyi sudan kıldık.
Hala iman etmiyorlar mı?
ReY KFR SMV eRD: KVN RTK: FTK: CA:L MVH! KLL ŞYe HYY eMN .mid2632.ss21.as30.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxxximanxx#kvn-kane#||#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#emn-iman#||#kfr-kafir#||#hyy-hayy#||#mvh!-ma#||#rtk:-retk#||#ftk:-fetk#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#KFR#||#SMV#||#eRD:#||#KVN#||#RTK:#||#FTK:#||#CA:L#||#MVH!#||#KLL#||#ŞYe#||#HYY#||#eMN#||#kvn-kane#||#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#emn-iman#||#kfr-kafir#||#hyy-hayy#||#mvh!-ma#||#rtk:-retk#||#ftk:-fetk#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 31
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Kendilerini meyd etmeye arzda rasiyeler kıldık… ve orada fecc sebiller kıldık.
Umulur ki ihtida olurlar.
CA:L eRD: RSV MYD CA:L FCC SBL H!DY .mid2633.ss21.as31.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxx#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#fcc-fecc#||#h!dy-ihtida#||#rsv-rasiye#||#myd-meyd#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#eRD:#||#RSV#||#MYD#||#CA:L#||#FCC#||#SBL#||#H!DY#||#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#fcc-fecc#||#h!dy-ihtida#||#rsv-rasiye#||#myd-meyd#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 32
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Semayı mahfuz sakf kıldık. Onlar ise orada ki ayetlerden hala murizler!
CA:L SMV SK:F HFZ: eYY A:RD: .mid2634.ss21.as32.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxx#eyy-ayet#||#smv-sema#||#a:rd:-muriz#||#hfz:-mahfuz#||#sk:f-sakf#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#SMV#||#SK:F#||#HFZ:#||#eYY#||#A:RD:#||#eyy-ayet#||#smv-sema#||#a:rd:-muriz#||#hfz:-mahfuz#||#sk:f-sakf#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 33
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
O, geceyi ve gündüzü ve güneşi ve kameri halk edendir. Hepsi bir felekte sebh olmuştur.
Doğa/Yaşam H:LK: LYL NH!R ŞMS K:MR KLL FLK SBH .mid2635.ss21.as33.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxDoğa/Yaşamx#kll-külli#||#lyl-leyl#||#k:mr-kamer#||#nh!r-nehar#||#şms-şems#||#flk-felek#||#h:lk:-halk#||#sbh-sebh#x#H:LK:#||#LYL#||#NH!R#||#ŞMS#||#K:MR#||#KLL#||#FLK#||#SBH#||#kll-külli#||#lyl-leyl#||#k:mr-kamer#||#nh!r-nehar#||#şms-şems#||#flk-felek#||#h:lk:-halk#||#sbh-sebh#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 34
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Biz, senden önce beşeri ebedi kılmadık. ölümsüzlük vermedik. Artık sen mevt olursan onlar ebedi mi olacaklar?
CA:L BŞR K:BL H:LD MVT H:LD .mid2636.ss21.as34.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxx#k:bl-kabl#||#h:ld-halid#||#bşr-beşer#||#mvt-mevt#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#BŞR#||#K:BL#||#H:LD#||#MVT#||#H:LD#||#k:bl-kabl#||#h:ld-halid#||#bşr-beşer#||#mvt-mevt#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 35
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 323
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Bütün nefs mevti tadacaktır.
Sizi, fitne olarak şerr ile ve hayr ile belv ederiz. BİZ'e rücu edeceksiniz!
KLL NFS Z!VK: MVT BLV ŞRR H:YR FTN RCA: .mid2637.ss21.as35.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf323.sure.21.xxxx#kll-külli#||#z!vk:-zaika#||#nfs-nefs#||#h:yr-hayr#||#ftn-fitne#||#şrr-şerr#||#rca:-rücu#||#mvt-mevt#||#blv-belv#x#KLL#||#NFS#||#Z!VK:#||#MVT#||#BLV#||#ŞRR#||#H:YR#||#FTN#||#RCA:#||#kll-külli#||#z!vk:-zaika#||#nfs-nefs#||#h:yr-hayr#||#ftn-fitne#||#şrr-şerr#||#rca:-rücu#||#mvt-mevt#||#blv-belv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 36
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 324
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Kafirler seni gördüklerinde, hüzüv dışında ittihaz etmezler: "Bu mudur sizin ilahlarınızı zikir eden?" Onlar Rahmanın zikrine… onlar kafirdirler.
ReY KFR eH:Z! H!Ze Z!KR eLH! Z!KR RHM KFR .mid2638.ss21.as36.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf324.sure.21.xxxx#elh!-ilah#||#rhm-rahman#||#kfr-kafir#||#eh:z!-ittihaz#||#h!ze-hüzüv#||#z!kr-zikir#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#KFR#||#eH:Z!#||#H!Ze#||#Z!KR#||#eLH!#||#Z!KR#||#RHM#||#KFR#||#elh!-ilah#||#rhm-rahman#||#kfr-kafir#||#eh:z!-ittihaz#||#h!ze-hüzüv#||#z!kr-zikir#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 37
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 324
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
İnsan, aceleci halk edilmiştir.
Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin!
Doğa/Yaşam H:LK: eNS A:CL ReY eYY A:CL .mid2639.ss21.as37.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf324.sure.21.xxxDoğa/Yaşamxxinsanxx#eyy-ayet#||#a:cl-acele#||#h:lk:-hulk#||#ens-insan#||#rey-xxoxx#x#H:LK:#||#eNS#||#A:CL#||#ReY#||#eYY#||#A:CL#||#eyy-ayet#||#a:cl-acele#||#h:lk:-hulk#||#ens-insan#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 38
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 324
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Eğer sadıksanız, bu vaad ne zamandır?" diyorlar.
K:VL VA:D KVN S:DK: .mid2640.ss21.as38.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf324.sure.21.xxxx#va:d-vaad#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#VA:D#||#KVN#||#S:DK:#||#va:d-vaad#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 39
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 324
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Keşke kafirler; vechlerinden ve de zuhurlarından narı keff edemeyecekleri hiynde alim olsalardı!
Onlara nasr olunmayacak!
A:LM KFR HYN KFF VCH! NVR Z:H!R NS:R .mid2641.ss21.as39.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf324.sure.21.xxxx#a:lm-alim#||#kfr-kafir#||#vch!-vücuh#||#hyn-hine#||#nvr-nar#||#ns:r-nasr#||#kff-keff#||#z:h!r-zuhur#x#A:LM#||#KFR#||#HYN#||#KFF#||#VCH!#||#NVR#||#Z:H!R#||#NS:R#||#a:lm-alim#||#kfr-kafir#||#vch!-vücuh#||#hyn-hine#||#nvr-nar#||#ns:r-nasr#||#kff-keff#||#z:h!r-zuhur#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 40
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 324
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
Muhakkak o, kendilerine ansızın gelecek ve ardından onlara büht edilecek ve ardından onu redd etmeye istitaat etmeyecek ve de onlara nazar edilmeyecek.
eTY BG:T BH!T T:VA: RDD NZ:R .mid2642.ss21.as40.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf324.sure.21.xxxx#t:va:-istitaat#||#rdd-redd#||#nz:r-nazar#||#bh!t-büht#||#bg:t-bagt#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#BG:T#||#BH!T#||#T:VA:#||#RDD#||#NZ:R#||#t:va:-istitaat#||#rdd-redd#||#nz:r-nazar#||#bh!t-büht#||#bg:t-bagt#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 41
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 324
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Senden önce de birçok Rasuller ile istihza edilmişti! Ardından istihza etmiş oldukları şeyler sahr edenleri hayk etmişti.
H!Ze RSL K:BL HYK: SH:R KVN H!Ze .mid2643.ss21.as41.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf324.sure.21.xxxxxrasulxx#k:bl-kabl#||#h!ze-istihza#||#rsl-rasul#||#sh:r-sahr#||#hyk:-hayk#||#kvn-xxoxx#x#H!Ze#||#RSL#||#K:BL#||#HYK:#||#SH:R#||#KVN#||#H!Ze#||#k:bl-kabl#||#h!ze-istihza#||#rsl-rasul#||#sh:r-sahr#||#hyk:-hayk#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2644.ss21.as.ssENBİYA.ns.ny.cs.syf.sure.21.xxxxx
21. ENBİYA / 42
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 324
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Gecede ve gündüzde sizi Rahmandan kim kila edecek?"
Bilakis!
Onlar Rabblerinin zikrinden murizler.
K:VL KLe LYL NH!R RHM Z!KR RBB A:RD: .mid2645.ss21.as42.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf324.sure.21.xxxx#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#a:rd:-muriz#||#z!kr-zikir#||#kle-kila#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KLe#||#LYL#||#NH!R#||#RHM#||#Z!KR#||#RBB#||#A:RD:#||#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#rbb-rabb#||#rhm-rahman#||#a:rd:-muriz#||#z!kr-zikir#||#kle-kila#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 43
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 324
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Yada, BİZ'im gayrımızdan, kendilerine mani olacak ilahları mı var?
Onlar kendilerine nasr etmeye istitaat etmezler. Onlara BİZ de sahib çıkmayız.
eLH! MNA: DVN T:VA: NS:R NFS S:HB .mid2646.ss21.as43.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf324.sure.21.xxxx#elh!-ilah#||#t:va:-istitaat#||#dvn-dun#||#nfs-enfüs#||#mna:-men#||#s:hb-sahib#||#ns:r-nasr#x#eLH!#||#MNA:#||#DVN#||#T:VA:#||#NS:R#||#NFS#||#S:HB#||#elh!-ilah#||#t:va:-istitaat#||#dvn-dun#||#nfs-enfüs#||#mna:-men#||#s:hb-sahib#||#ns:r-nasr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 44
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 324
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
BİZ onları ve de ata-babalarını, metalandırdık. Hatta kendilerine ömür tavl geldi.
Artık görmüyorlar mı ki; BİZ, arzı etrafından naks ediyoruz?
Onlar mı galip gelecekler?
MTA: eBV T:VL A:MR ReY eTY eRD: NK:S: T:RF G:LB .mid2647.ss21.as44.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf324.sure.21.xxxxxcihad-duruxxxxibadetxxx#mta:-meta#||#ebv-eb#||#erd:-arz#||#a:mr-ömür#||#nk:s:-naks#||#g:lb-galib#||#t:vl-tavl#||#t:rf-taraf#||#ety-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#MTA:#||#eBV#||#T:VL#||#A:MR#||#ReY#||#eTY#||#eRD:#||#NK:S:#||#T:RF#||#G:LB#||#mta:-meta#||#ebv-eb#||#erd:-arz#||#a:mr-ömür#||#nk:s:-naks#||#g:lb-galib#||#t:vl-tavl#||#t:rf-taraf#||#ety-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 45
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Muhakkak ben sizi… ancak, vahy ile nezr ediyorum."
Davaya sağır olanlar, nezr edildiklerinde işitmezler.
K:VL NZ!R VHY SMA: S:MM DA:V NZ!R .mid2648.ss21.as45.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxx#da:v-duae#||#vhy-vahy#||#s:mm-samm#||#nz!r-nezr#||#k:vl-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#K:VL#||#NZ!R#||#VHY#||#SMA:#||#S:MM#||#DA:V#||#NZ!R#||#da:v-duae#||#vhy-vahy#||#s:mm-samm#||#nz!r-nezr#||#k:vl-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 46
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara Rabbinin azabından nefha mess etse, "Eyvah bize! Gerçekten biz zalim kimseler olduk!" derler.
MSS NFH A:Z!B RBB K:VL VYL KVN Z:LM .mid2649.ss21.as46.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxx#z:lm-zalim#||#rbb-rabb#||#mss-mess#||#a:z!b-azab#||#nfh-nefha#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#MSS#||#NFH#||#A:Z!B#||#RBB#||#K:VL#||#VYL#||#KVN#||#Z:LM#||#z:lm-zalim#||#rbb-rabb#||#mss-mess#||#a:z!b-azab#||#nfh-nefha#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 47
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Kıyamet yevmi için kıst mizanlar vaz ederiz.
Artık nefslere hiçbir zulüm edilmez. Hardaldan habbe miskali olsa onu getireceğiz.
Hasib olarak BİZ kafiyiz.
Ahiret VD:A: VZN K:ST: YVM K:VM Z:LM NFS ŞYe KVN S!K:L HBB H:RDL eTY KFY HSB .mid2650.ss21.as47.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxAhiretxxyevmxx#k:vm-kıyamet#||#kvn-kane#||#şye-şey#||#z:lm-zulüm#||#yvm-yevm#||#nfs-nefs#||#kfy-kafi#||#hbb-habbe#||#k:st:-kıst#||#hsb-hasib#||#s!k:l-miskal#||#vd:a:-vaz#||#vzn-mizan#||h:rdl-hardal#||#ety-xxoxx#x#VD:A:#||#VZN#||#K:ST:#||#YVM#||#K:VM#||#Z:LM#||#NFS#||#ŞYe#||#KVN#||#S!K:L#||#HBB#||#H:RDL#||#eTY#||#KFY#||#HSB#||#k:vm-kıyamet#||#kvn-kane#||#şye-şey#||#z:lm-zulüm#||#yvm-yevm#||#nfs-nefs#||#kfy-kafi#||#hbb-habbe#||#k:st:-kıst#||#hsb-hasib#||#s!k:l-miskal#||#vd:a:-vaz#||#vzn-mizan#||h:rdl-hardal#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 48
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, muttakiler için Musa'ya ve Harun'a, ziya ve zikir olarak Furkan'ı vermiştik.
eTY MVS HRN FRK: D:Ve Z!KR VK:Y .mid2651.ss21.as48.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxxxxkitabxxx#z!kr-zikir#||#vk:y-muttaki#||#frk:-furkan#||#d:ve-ziya#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#MVS#||#HRN#||#FRK:#||#D:Ve#||#Z!KR#||#VK:Y#||#z!kr-zikir#||#vk:y-muttaki#||#frk:-furkan#||#d:ve-ziya#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 49
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, gayb olan Rabblerinden haşy ederler. Onlar saatten müşfiktirler.
H:ŞY RBB G:YB SVA: ŞFK: .mid2652.ss21.as49.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxxxsaatxx#sva:-saat#||#rbb-rabb#||#şfk:-müşfik#||#h:şy-haşy#||#g:yb-gayb#x#H:ŞY#||#RBB#||#G:YB#||#SVA:#||#ŞFK:#||#sva:-saat#||#rbb-rabb#||#şfk:-müşfik#||#h:şy-haşy#||#g:yb-gayb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 50
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu, ona inzal ettiğimiz mübarek zikirdir. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz?
Z!KR BRK NZL NKR .mid2653.ss21.as50.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxx#nzl-inzal#||#z!kr-zikir#||#brk-mübarek#||#nkr-inkar#x#Z!KR#||#BRK#||#NZL#||#NKR#||#nzl-inzal#||#z!kr-zikir#||#brk-mübarek#||#nkr-inkar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2654.ss21.as.ssENBİYA.ns.ny.cs.syf.sure.21.xxxxx
21. ENBİYA / 51
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Daha önce İbrahim'e rüşd vermiştik. Ona alim olan BİZ'dik.
İbrahim Kıssası.09 eTY BRH!M RŞD K:BL KVN A:LM .mid2655.ss21.as51.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#k:bl-kabl#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#rşd-rüşd#||#brh!m-hz. ibrahim#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#eTY#||#BRH!M#||#RŞD#||#K:BL#||#KVN#||#A:LM#||#k:bl-kabl#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#rşd-rüşd#||#brh!m-hz. ibrahim#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 52
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Babasına ve kavmine, demişti ya:
"Sizin kendilerine akif olduğunuz bu timsaller de nedir?"
İbrahim Kıssası.09 K:VL eBV K:VM MS!L A:KF .mid2656.ss21.as52.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#k:vm-kavim#||#ebv-eb#||#a:kf-akif#||#ms!l-timsal#||#a:kf-akif#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eBV#||#K:VM#||#MS!L#||#A:KF#||#k:vm-kavim#||#ebv-eb#||#a:kf-akif#||#ms!l-timsal#||#a:kf-akif#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 53
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ata-babalarımızı onlara abd olmuş vecd ettik" dediler.
İbrahim Kıssası.09 K:VL VCD eBV A:BD .mid2657.ss21.as53.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#ebv-eb#||#vcd-vecd#||#a:bd-abd#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#VCD#||#eBV#||#A:BD#||#ebv-eb#||#vcd-vecd#||#a:bd-abd#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 54
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Siz ve ata-babalarınız, mübin dalalet içindeymişsiniz" dedi.
İbrahim Kıssası.09 K:VL KVN eBV D:LL BYN .mid2658.ss21.as54.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#ebv-eb#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#KVN#||#eBV#||#D:LL#||#BYN#||#ebv-eb#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 55
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Bize hakk ile mi geldin? Yoksa sen, laiblerden misin?" dediler.
İbrahim Kıssası.09 K:VL CYe HK:K: LA:B .mid2659.ss21.as55.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#hk:k:-hakk#||#la:b-laib#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#CYe#||#HK:K:#||#LA:B#||#hk:k:-hakk#||#la:b-laib#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 56
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Bilakis!
Sizin Rabbiniz, semaların ve arzın Rabbidir. O, bunları fatr edendir. Ben de buna şahidlerdenim."
İbrahim Kıssası.09 K:VL RBB RBB SMV eRD: FT:R ŞH!D .mid2660.ss21.as56.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#ft:r-fatr#||#şh!d-şahid#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#RBB#||#SMV#||#eRD:#||#FT:R#||#ŞH!D#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#ft:r-fatr#||#şh!d-şahid#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 57
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 325
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"ALLAH'a yemin olsun... müdbirlerinize tevella etmenizden sonra sanemlerinize keyd edeceğim."
İbrahim Kıssası.09Yemin KYD S:NM BA:D VLY DBR .mid2661.ss21.as57.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf325.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xYeminxkissa.073x#ba:d-bad#||#s:nm-sanem#||#kyd-keyd#||#dbr-müdbir#||#vly-tevella#x#KYD#||#S:NM#||#BA:D#||#VLY#||#DBR#||#ba:d-bad#||#s:nm-sanem#||#kyd-keyd#||#dbr-müdbir#||#vly-tevella#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 58
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onları, kendileri için kebir olan dışında cüz cüz kıldı. Umulur ki ona rücu ederler.
İbrahim Kıssası.09 CA:L CZ!Z! KBR RCA: .mid2662.ss21.as58.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#cz!z!-cüz#||#rca:-rücu#||#kbr-kebir#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#CZ!Z!#||#KBR#||#RCA:#||#cz!z!-cüz#||#rca:-rücu#||#kbr-kebir#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 59
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, "Buna kim fail oldu, ilahlarımıza! Muhakkak o, elbette zalimlerdendir" dediler.
İbrahim Kıssası.09 K:VL FA:L eLH! Z:LM .mid2663.ss21.as59.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#elh!-ilah#||#z:lm-zalim#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#FA:L#||#eLH!#||#Z:LM#||#elh!-ilah#||#z:lm-zalim#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 60
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Bir delikanlının onlardan zikir ettiğini işittik. O, İbrahim'dir."
İbrahim Kıssası.09 K:VL SMA: FTY Z!KR K:VL BRH!M .mid2664.ss21.as60.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#sma:-semi#||#rhm-rahim#||#fty-feta#||#z!kr-zikir#||#brh!m-hz. ibrahim#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#SMA:#||#FTY#||#Z!KR#||#K:VL#||#BRH!M#||#sma:-semi#||#rhm-rahim#||#fty-feta#||#z!kr-zikir#||#brh!m-hz. ibrahim#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 61
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Onu nasın aynına getirin. Umulur ki şahid olur." dediler.
İbrahim Kıssası.09 K:VL eTY A:YN NVS ŞH!D .mid2665.ss21.as61.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#nvs-nas#||#a:yn-ayn#||#şh!d-şahid#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eTY#||#A:YN#||#NVS#||#ŞH!D#||#nvs-nas#||#a:yn-ayn#||#şh!d-şahid#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 62
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey İbrahim!
Sen mi fail oldun buna, ilahlarımıza?" dediler.
İbrahim Kıssası.09 K:VL FA:L eLH! BRH!M .mid2666.ss21.as62.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#elh!-ilah#||#rhm-rahim#||#brh!m-hz. ibrahim#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#FA:L#||#eLH!#||#BRH!M#||#elh!-ilah#||#rhm-rahim#||#brh!m-hz. ibrahim#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 63
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Bilakis!
Şu kebir olanı fail olmuştur. Sual edin bakalım, eğer intak edebilirse…!"
İbrahim Kıssası.09 K:VL FA:L KBR SeL KVN NT:K: .mid2667.ss21.as63.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#nt:k:-intak#||#sel-sual#||#kbr-kebir#||#nt:k:-intak#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#FA:L#||#KBR#||#SeL#||#KVN#||#NT:K:#||#nt:k:-intak#||#sel-sual#||#kbr-kebir#||#nt:k:-intak#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 64
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından, nefslerine rücu ettiler ve ardından, "Muhakkak zalim olan sizsiniz" dediler.
İbrahim Kıssası.09 RCA: NFS K:VL Z:LM .mid2668.ss21.as64.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#z:lm-zalim#||#nfs-enfüs#||#rca:-rücu#||#k:vl-xxoxx#x#RCA:#||#NFS#||#K:VL#||#Z:LM#||#z:lm-zalim#||#nfs-enfüs#||#rca:-rücu#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 65
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra, reislerine neks ederek, "Bunların intak edemeyeceğine sen de alimsin!" dediler.
İbrahim Kıssası.09 NKS ReS A:LM NT:K: .mid2669.ss21.as65.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#a:lm-alim#||#nt:k:-intak#||#nt:k:-intak#||#nks-neks#||#res-reis#x#NKS#||#ReS#||#A:LM#||#NT:K:#||#a:lm-alim#||#nt:k:-intak#||#nt:k:-intak#||#nks-neks#||#res-reis#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 66
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Siz, size hiçbir menfaat ve de hiçbir darr etmeyecek, ALLAH'ın gayrısından şeylere mi abd olacaksınız?"
İbrahim Kıssası.09 K:VL A:BD DVN NFA: ŞYe D:RR .mid2670.ss21.as66.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#şye-şey#||#dvn-dun#||#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#a:bd-abd#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:BD#||#DVN#||#NFA:#||#ŞYe#||#D:RR#||#şye-şey#||#dvn-dun#||#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#a:bd-abd#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 67
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Yuh olsun size ve ALLAH'ın gayrısından başka abd olduklarınıza!
Artık akıl etmeyecek misiniz!?"
İbrahim Kıssası.09 eFF A:BD DVN A:K:L .mid2671.ss21.as67.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#dvn-dun#||#a:k:l-akıl#||#a:bd-abd#||#eff-uffin#x#eFF#||#A:BD#||#DVN#||#A:K:L#||#dvn-dun#||#a:k:l-akıl#||#a:bd-abd#||#eff-uffin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 68
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
"Eğer fail olan olacaksanız… onu hark edin ve ilahlarınıza nasr olun" dediler.
İbrahim Kıssası.09 K:VL HRK: NS:R eLH! KVN FA:L .mid2672.ss21.as68.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#elh!-ilah#||#hrk:-hark#||#ns:r-nasr#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#HRK:#||#NS:R#||#eLH!#||#KVN#||#FA:L#||#elh!-ilah#||#hrk:-hark#||#ns:r-nasr#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 69
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedik ki:
"Ey nar!
İbrahim üzre berd ve selam ol!"
İbrahim Kıssası.09 K:VL NVR KVN BRD SLM BRH!M .mid2673.ss21.as69.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#rhm-rahim#||#slm-selam#||#brd-berd#||#nvr-nar#||#brh!m-hz. ibrahim#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#NVR#||#KVN#||#BRD#||#SLM#||#BRH!M#||#rhm-rahim#||#slm-selam#||#brd-berd#||#nvr-nar#||#brh!m-hz. ibrahim#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 70
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona keyd irade ettiler. Ardından BİZ, onları en hasar alanlardan kıldık.
İbrahim Kıssası.09 RVD KYD CA:L H:SR .mid2674.ss21.as70.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#rvd-irade#||#h:sr-ahser#||#kyd-keyd#||#ca:l-xxoxx#x#RVD#||#KYD#||#CA:L#||#H:SR#||#rvd-irade#||#h:sr-ahser#||#kyd-keyd#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 71
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onu ve Lut'u, alemler için, orada barek ettiğimiz arzda necat ettik.
İbrahim Kıssası.09 NCV LVT: eRD: BRK A:LM .mid2675.ss21.as71.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#erd:-arz#||#a:lm-alem#||#ncv-necat#||#brk-barek#||#lvt:-hz. lut#x#NCV#||#LVT:#||#eRD:#||#BRK#||#A:LM#||#erd:-arz#||#a:lm-alem#||#ncv-necat#||#brk-barek#||#lvt:-hz. lut#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 72
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 326
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona İshak'ı ve Yakub'u nafile olarak vehb ettik.
Hepsini salihlerden kıldık.
İbrahim Kıssası.09 VH!B SHK: A:K:B NFL KLL CA:L S:LH .mid2676.ss21.as72.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf326.sure.21.xxxİbrahim Kıssası.09xkissa.073x#kll-külli#||#s:lh-salih#||#vh!b-vehb#||#nfl-nafile#||#shk:-hz. ishak#||#a:k:b-hz. yakub#||#ca:l-xxoxx#x#VH!B#||#SHK:#||#A:K:B#||#NFL#||#KLL#||#CA:L#||#S:LH#||#kll-külli#||#s:lh-salih#||#vh!b-vehb#||#nfl-nafile#||#shk:-hz. ishak#||#a:k:b-hz. yakub#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 73
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 327
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onları, emrimiz ile ihda eden imamlar kıldık. Onlara,
• hayrlara fail olmalarını,
• ve salat ikame etmelerini
• ve zekat vermelerini
vahy ettik.
Onlar BİZ'e abd olanlar oldular.
CA:L eMM H!DY eMR VHY FA:L H:YR K:VM S:LV eTY ZKV KVN A:BD .mid2677.ss21.as73.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf327.sure.21.xxxxxsalatxzekatxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-ikame-i salat#||#vhy-vahy#||#emr-emir#||#h:yr-hayr#||#a:bd-abd#||#h!dy-ihda#||#zkv-zekat#||#emm-imam#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#CA:L#||#eMM#||#H!DY#||#eMR#||#VHY#||#FA:L#||#H:YR#||#K:VM#||#S:LV#||#eTY#||#ZKV#||#KVN#||#A:BD#||#k:vm-ikame-i salat#||#vhy-vahy#||#emr-emir#||#h:yr-hayr#||#a:bd-abd#||#h!dy-ihda#||#zkv-zekat#||#emm-imam#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 74
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 327
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Lut'a, hüküm ve ilim verdik. Onu habis amel işleyen bir karyeden necat ettik. Gerçekten onlar sui, fasık bir kavimdiler.
LVT: eTY HKM A:LM NCV K:RY KVN A:ML H:BS! KVN K:VM SVe FSK: .mid2678.ss21.as74.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf327.sure.21.xxxx#k:vm-kavim#||#sve-sui#||#a:lm-ilim#||#a:ml-amel#||#k:ry-karye#||#fsk:-fasık#||#ncv-necat#||#hkm-hikmet#||#h:bs!-habis#||#lvt:-hz. lut#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#LVT:#||#eTY#||#HKM#||#A:LM#||#NCV#||#K:RY#||#KVN#||#A:ML#||#H:BS!#||#KVN#||#K:VM#||#SVe#||#FSK:#||#k:vm-kavim#||#sve-sui#||#a:lm-ilim#||#a:ml-amel#||#k:ry-karye#||#fsk:-fasık#||#ncv-necat#||#hkm-hikmet#||#h:bs!-habis#||#lvt:-hz. lut#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 75
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 327
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onu rahmetimize dahil ettik. Muhakkak o, salihlerdendi.
DH:L RHM S:LH .mid2679.ss21.as75.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf327.sure.21.xxxx#rhm-rahmet#||#dh:l-dahil#||#s:lh-salih#x#DH:L#||#RHM#||#S:LH#||#rhm-rahmet#||#dh:l-dahil#||#s:lh-salih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2680.ss21.as.ssENBİYA.ns.ny.cs.syf.sure.21.xxxxx
21. ENBİYA / 76
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 327
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Nuh daha önce nida etmişti... ve ardından ona isticab etmiştik. Kendisini ve ehlini azim kerbeden necat etmiştik.
Nuh Kıssası.04 NVH NDV K:BL VCB NCV eH!L KRB A:Z:M .mid2681.ss21.as76.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf327.sure.21.xxxNuh Kıssası.04xkissa.074x#k:bl-kabl#||#eh!l-ehil#||#a:z:m-azim#||#ncv-necat#||#ndv-nida#||#vcb-isticab#||#krb-kerbe#||#nvh-hz. nuh#x#NVH#||#NDV#||#K:BL#||#VCB#||#NCV#||#eH!L#||#KRB#||#A:Z:M#||#k:bl-kabl#||#eh!l-ehil#||#a:z:m-azim#||#ncv-necat#||#ndv-nida#||#vcb-isticab#||#krb-kerbe#||#nvh-hz. nuh#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 77
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 327
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Ayetlerimizi kizb eden kavimden ona nasr ettik. Muhakkak onlar sui kavim olmuşlardı. Ardından onların hepsini gark ettik.
Nuh Kıssası.04 NS:R K:VM KZ!B eYY KVN K:VM SVe G:RK: CMA: .mid2682.ss21.as77.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf327.sure.21.xxxNuh Kıssası.04xkissa.074x#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#sve-sui#||#cma:-ecmain#||#g:rk:-gark#||#kz!b-kizb#||#ns:r-nasr#||#kvn-xxoxx#x#NS:R#||#K:VM#||#KZ!B#||#eYY#||#KVN#||#K:VM#||#SVe#||#G:RK:#||#CMA:#||#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#sve-sui#||#cma:-ecmain#||#g:rk:-gark#||#kz!b-kizb#||#ns:r-nasr#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 78
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 327
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Davud ve Süleyman... kavmin koyunları onun içinde nefş ettiğinde, hars hakkında hüküm vermişti.
BİZ onların hükümlerine şahid olanlar olmuştuk.
Süleyman Kıssası.2 DVD SLM HKM HRS! NFŞ G:NM K:VM KVN HKM ŞH!D .mid2683.ss21.as78.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf327.sure.21.xxxSüleyman Kıssası.2xkissa.075x#k:vm-kavim#||#slm-hz. süleyman#||#hkm-hüküm#||#şh!d-şahid#||#hrs!-hars#||#nfş-nefş#||#g:nm-ganem#||dvd-hz. davud#||#kvn-xxoxx#x#DVD#||#SLM#||#HKM#||#HRS!#||#NFŞ#||#G:NM#||#K:VM#||#KVN#||#HKM#||#ŞH!D#||#k:vm-kavim#||#slm-hz. süleyman#||#hkm-hüküm#||#şh!d-şahid#||#hrs!-hars#||#nfş-nefş#||#g:nm-ganem#||dvd-hz. davud#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 79
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 327
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından BİZ, Süleymanı buna fehham ettik.
Hüküm ve ilim… hepsini verdik.
Sebbih eden dağları ve uçucuları, Davud ile beraber teshir ettik. Fail olan BİZ olduk!
Süleyman Kıssası.2 FH!M SLM KLL eTY HKM A:LM SH:R DVD CBL SBH T:YR KVN FA:L .mid2684.ss21.as79.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf327.sure.21.xxxSüleyman Kıssası.2xkissa.075x#kll-külli#||#cbl-cebel#||#a:lm-ilim#||#t:yr-tayr#||#slm-hz. süleyman#||#hkm-hüküm#||#sbh-sebbih#||#sh:r-teshir#||#fh!m-fehham#||dvd-hz. davud#||#ety-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#FH!M#||#SLM#||#KLL#||#eTY#||#HKM#||#A:LM#||#SH:R#||#DVD#||#CBL#||#SBH#||#T:YR#||#KVN#||#FA:L#||#kll-külli#||#cbl-cebel#||#a:lm-ilim#||#t:yr-tayr#||#slm-hz. süleyman#||#hkm-hüküm#||#sbh-sebbih#||#sh:r-teshir#||#fh!m-fehham#||dvd-hz. davud#||#ety-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 80
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 327
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Beisinizden hısn etmek için... elbise sanatını sizin için ona BİZ ilim ettirdik.
Artık siz şükür edenler misiniz?
Süleyman Kıssası.2Savaş Elbisesi A:LM S:NA: LBS HS:N BeS ŞKR .mid2685.ss21.as80.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf327.sure.21.xxxSüleyman Kıssası.2xSavaş Elbisesixkissa.075x#şkr-şakir#||#a:lm-alim#||#s:na:-sanat#||#lbs-lebs#||#hs:n-hısn#||#bes-beis#x#A:LM#||#S:NA:#||#LBS#||#HS:N#||#BeS#||#ŞKR#||#şkr-şakir#||#a:lm-alim#||#s:na:-sanat#||#lbs-lebs#||#hs:n-hısn#||#bes-beis#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 81
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 327
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Asıf rih Süleyman içindi. Onun emriyle, içinde barek olduğumuz arza cereyan ederdi.
Herşeye alim olan BİZ olduk.
Süleyman Kıssası.2 SLM RVH A:S:F CRY eMR eRD: BRK KVN KLL ŞYe A:LM .mid2686.ss21.as81.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf327.sure.21.xxxSüleyman Kıssası.2xkissa.075x#şye-şey#||#kll-külli#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#slm-hz. süleyman#||#cry-cereyan#||#brk-barek#||#a:s:f-asıf#||#rvh-rih#||#kvn-xxoxx#x#SLM#||#RVH#||#A:S:F#||#CRY#||#eMR#||#eRD:#||#BRK#||#KVN#||#KLL#||#ŞYe#||#A:LM#||#şye-şey#||#kll-külli#||#emr-emir#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#slm-hz. süleyman#||#cry-cereyan#||#brk-barek#||#a:s:f-asıf#||#rvh-rih#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 82
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 328
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Şeytanlardan, onun için gavs edenler ve bunun gayrısında amelleri, amel eden kimseler (de vardı).
Onlara hafız olanlar olduk.
Süleyman Kıssası.2Şeytan ŞT:N G:VS: A:ML A:ML DVN KVN HFZ: .mid2687.ss21.as82.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf328.sure.21.xxxSüleyman Kıssası.2xŞeytanxxŞeytanxxkissa.075x#dvn-dun#||#a:ml-amel#||#hfz:-hafız#||#g:vs:-gavs#||#kvn-xxoxx#x#ŞT:N#||#G:VS:#||#A:ML#||#A:ML#||#DVN#||#KVN#||#HFZ:#||#dvn-dun#||#a:ml-amel#||#hfz:-hafız#||#g:vs:-gavs#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 83
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 328
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Eyyub Rabbine nida etmişti.
"Muhakkak bana darr mess etti.
SEN, rahimlerin rahimisin."
Eyüb Kıssası.1Dua YVB NDV RBB MSS D:RR RHM RHM .mid2688.ss21.as83.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf328.sure.21.xxxEyüb Kıssası.1xDuaxkissa.076x#rbb-rabb#||#rhm-erhamur rahimin#||#mss-mess#||#d:rr-darr#||#ndv-nida#||#yvb-hz. eyyub#x#YVB#||#NDV#||#RBB#||#MSS#||#D:RR#||#RHM#||#RHM#||#rbb-rabb#||#rhm-erhamur rahimin#||#mss-mess#||#d:rr-darr#||#ndv-nida#||#yvb-hz. eyyub#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 84
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 328
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından ona isticab ettik. Darrdan ona olan herşeyi keşf ettik.
BİZ ona, ehlini ve onunla beraber mislini... indimizden rahmet ve abd olanlar için zikir olarak verdik.
Eyüb Kıssası.1 VCB KŞF D:RR eTY eH!L MS!L RHM A:ND Z!KR A:BD .mid2689.ss21.as84.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf328.sure.21.xxxEyüb Kıssası.1xkissa.076x#eh!l-ehil#||#a:nd-ind#||#rhm-rahmet#||#d:rr-darr#||#a:bd-abd#||#z!kr-zikir#||#ms!l-misl#||#kşf-keşf#||#vcb-isticab#||#ety-xxoxx#x#VCB#||#KŞF#||#D:RR#||#eTY#||#eH!L#||#MS!L#||#RHM#||#A:ND#||#Z!KR#||#A:BD#||#eh!l-ehil#||#a:nd-ind#||#rhm-rahmet#||#d:rr-darr#||#a:bd-abd#||#z!kr-zikir#||#ms!l-misl#||#kşf-keşf#||#vcb-isticab#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 85
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 328
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
İsmail… ve İdris... ve Zülkifl... hepsi sabır edenlerdendi.
SMA: DRS Z!VT KFL KLL S:BR .mid2690.ss21.as85.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf328.sure.21.xxxx#kll-külli#||#s:br-sabr#||#kfl-hz. zülkifl#||#drs-hz. idris#||#sma:-hz. ismail#x#SMA:#||#DRS#||#Z!VT#||#KFL#||#KLL#||#S:BR#||#kll-külli#||#s:br-sabr#||#kfl-hz. zülkifl#||#drs-hz. idris#||#sma:-hz. ismail#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 86
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 328
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onları rahmetimize dahil ettik. Muhakkak onlar salihlerdendi.
DH:L RHM S:LH .mid2691.ss21.as86.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf328.sure.21.xxxx#rhm-rahmet#||#dh:l-dahil#||#s:lh-salih#x#DH:L#||#RHM#||#S:LH#||#rhm-rahmet#||#dh:l-dahil#||#s:lh-salih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 87
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 328
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Zen-nun (balıkların efendisi, Hz.Yunus) gazab eden olarak zehab olunca, kendisine ikdar edemeyeceğimizi zann ediyordu.
Ardından, zulmetler içine nida etti:
"Senden başka ilah yoktur. Sen subhansın. Gerçekten ben zalimlerden oldum!"
Zennun olarak ifade edilen, Hz.Yunus'tur.
Yunus Kıssası.1Esma-ül Hüsna NVN Z!H!B G:D:B Z:NN K:DR NDV Z:LM eLH! SBH KVN Z:LM .mid2692.ss21.as87.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf328.sure.21.xxxYunus Kıssası.1xEsma-ül Hüsnaxkissa.077x#elh!-ilah#||#g:d:b-gazab#||#z:lm-zulmet#||#ndv-nida#||#k:dr-ikdar#||#sbh-subhan#||#z!h!b-zehab#||#z:nn-zann#||#nvn-zün-nun#||#kvn-xxoxx#x#NVN#||#Z!H!B#||#G:D:B#||#Z:NN#||#K:DR#||#NDV#||#Z:LM#||#eLH!#||#SBH#||#KVN#||#Z:LM#||#elh!-ilah#||#g:d:b-gazab#||#z:lm-zulmet#||#ndv-nida#||#k:dr-ikdar#||#sbh-subhan#||#z!h!b-zehab#||#z:nn-zann#||#nvn-zün-nun#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 88
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 328
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından ona isticab ettik... ve onu gammdan necat ettik.
Böyledir!...
BİZ mü'minlere necat ederiz.
Yunus Kıssası.1 VCB NCV G:MM NCV eMN .mid2693.ss21.as88.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf328.sure.21.xxxYunus Kıssası.1xximanxxkissa.077xxxvaadxxhaberxxx#emn-mümin#||#emn-iman#||#vcb-isticab#||#ncv-necat#||#g:mm-gamame#x#VCB#||#NCV#||#G:MM#||#NCV#||#eMN#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#vcb-isticab#||#ncv-necat#||#g:mm-gamame#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 89
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 328
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Zekeriyya Rabbine nida etmişti:
"Rabbim!
Beni ferd olarak vezr etme. SEN hayr varissin."
Zekeriya Kıssası.2Dua ZKR NDV RBB RBB VZ!R FRD H:YR VRS! .mid2694.ss21.as89.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf328.sure.21.xxxZekeriya Kıssası.2xDuaxkissa.078x#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#ndv-nida#||#vrs!-varis#||#vz!r-vezr#||#frd-ferd#||#zkr-hz. zekeriyya#x#ZKR#||#NDV#||#RBB#||#RBB#||#VZ!R#||#FRD#||#H:YR#||#VRS!#||#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#ndv-nida#||#vrs!-varis#||#vz!r-vezr#||#frd-ferd#||#zkr-hz. zekeriyya#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 90
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 328
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona da isticab ettik… Yahya'yı ona vehb ettik… ve zevcesini onun için ıslah ettik.
Muhakkak onlar hayrlarda yarışır oldular. Rağbet ve rehb ile BİZ'i davet ederlerdi.
Onlar BİZ'e huşu duyanlar oldular.
Zekeriya Kıssası.2 VCB VH!B HYY S:LH ZVC KVN SRA: H:YR DA:V RG:B RH!B KVN H:ŞA: .mid2695.ss21.as90.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf328.sure.21.xxxZekeriya Kıssası.2xkissa.078x#da:v-davet#||#h:yr-hayr#||#h:şa:-huşu#||#s:lh-ıslah#||#zvc-zevc#||#rg:b-ragbet#||#vcb-isticab#||#rh!b-rehb#||#vh!b-vehb#||#sra:-seri#||#hyy-hz. yahya#||#kvn-xxoxx#x#VCB#||#VH!B#||#HYY#||#S:LH#||#ZVC#||#KVN#||#SRA:#||#H:YR#||#DA:V#||#RG:B#||#RH!B#||#KVN#||#H:ŞA:#||#da:v-davet#||#h:yr-hayr#||#h:şa:-huşu#||#s:lh-ıslah#||#zvc-zevc#||#rg:b-ragbet#||#vcb-isticab#||#rh!b-rehb#||#vh!b-vehb#||#sra:-seri#||#hyy-hz. yahya#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 91
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Fercini hısn eden kadın kimse... ona Ruhumuzdan nefh ettik.
Onu ve oğlunu alemler için ayet kıldık.
Zekeriya Kıssası.2Ruh HS:N FRC NFH: RVH CA:L BNY eYY A:LM .mid2696.ss21.as91.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxZekeriya Kıssası.2xRuhxkissa.078x#bny-beni#||#eyy-ayet#||#a:lm-alem#||#nfh:-nefh#||#rvh-ruh#||#hs:n-hısn#||#frc-ferc#||#ca:l-xxoxx#x#HS:N#||#FRC#||#NFH:#||#RVH#||#CA:L#||#BNY#||#eYY#||#A:LM#||#bny-beni#||#eyy-ayet#||#a:lm-alem#||#nfh:-nefh#||#rvh-ruh#||#hs:n-hısn#||#frc-ferc#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 92
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak bu sizin ümmetiniz vahid ümmettir.
BEN sizin Rabbinizim.
Artık BANA abd olun!
Zekeriya Kıssası.2 eMM eMM VHD RBB A:BD .mid2697.ss21.as92.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxZekeriya Kıssası.2xkissa.078xxxemirxxyasakxxx#rbb-rabb#||#vhd-vahid#||#a:bd-abd#||#emm-ümmet#x#eMM#||#eMM#||#VHD#||#RBB#||#A:BD#||#rbb-rabb#||#vhd-vahid#||#a:bd-abd#||#emm-ümmet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 93
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Emirleri, aralarında kata ettiler.
Hepsi BİZ'e racidir!
Zekeriya Kıssası.2 K:T:A: eMR BYN KLL RCA: .mid2698.ss21.as93.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxZekeriya Kıssası.2xkissa.078x#kll-külli#||#emr-emir#||#byn-beyn#||#k:t:a:-kata#||#rca:-raci#x#K:T:A:#||#eMR#||#BYN#||#KLL#||#RCA:#||#kll-külli#||#emr-emir#||#byn-beyn#||#k:t:a:-kata#||#rca:-raci#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2699.ss21.as.ssENBİYA.ns.ny.cs.syf.sure.21.xxxxx
21. ENBİYA / 94
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Salihlerden amel eden ve mü'min olan kimse… artık onun say'ına küfür edilmez.
Muhakkak ki BİZ, ona katibiz!
A:ML S:LH eMN KFR SA:Y KTB .mid2700.ss21.as94.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxxximanxxximan-duruxxxxibadetxxx#ktb-katib#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#kfr-küfr#||#sa:y-say#||#s:lh-salih amel#x#A:ML#||#S:LH#||#eMN#||#KFR#||#SA:Y#||#KTB#||#ktb-katib#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#kfr-küfr#||#sa:y-say#||#s:lh-salih amel#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 95-96
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Helak ettiğimiz karyeye... Ye'cüc ve Me'cüc, bütün hadebten nesl olup da feth etmelerine kadar… BİZ'e rücu etmemeleri haramdır!
Yecüc ve Mecüc HRM K:RY H!LK RCA: FTH ECC ECC KLL HDB NSL .mid2701.ss21.as95.ssENBİYA.ns0.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxYecüc ve Mecücxkissa.079x.ss21.as96.xxxemirxxyasakxxxxharamxxhelalxxx#k:ry-karye#||#hrm-haram#||#rca:-rücu#||#h!lk-helak#||#kll-külli#||#nsl-nesil#||#hdb-hadeb#||#fth-feth#||#ecc-yecuc ve mecuc#x#HRM#||#K:RY#||#H!LK#||#RCA:#||#FTH#||#ECC#||#ECC#||#KLL#||#HDB#||#NSL#||#k:ry-karye#||#hrm-haram#||#rca:-rücu#||#h!lk-helak#||#kll-külli#||#nsl-nesil#||#hdb-hadeb#||#fth-feth#||#ecc-yecuc ve mecuc#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 97
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Hakk vaad karib edilmiştir!
Artık, kafirlerin basarları şahs olduğunda:
"Eyvah bize!
Muhakkak bundan gaflet içinde olmuştuk!
Bilakis, zalimler olmuşuz!"
K:RB VA:D HK:K: ŞH:S: BS:R KFR VYL KVN G:FL KVN Z:LM .mid2702.ss21.as97.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxx#z:lm-zalim#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#bs:r-basar#||#g:fl-gaflet#||#k:rb-karib#||#şh:s:-şahs#||#vyl-veyl#||#kvn-xxoxx#x#K:RB#||#VA:D#||#HK:K:#||#ŞH:S:#||#BS:R#||#KFR#||#VYL#||#KVN#||#G:FL#||#KVN#||#Z:LM#||#z:lm-zalim#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#bs:r-basar#||#g:fl-gaflet#||#k:rb-karib#||#şh:s:-şahs#||#vyl-veyl#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 98
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak siz ve ALLAH'ın gayrısından abd olduklarınız, cehennem hasabısınız!
Siz oraya varid olacaksınız.
A:BD DVN HS:B CHNM VRD .mid2703.ss21.as98.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxxxcehennemxx#dvn-dun#||#a:bd-abd#||#chnm-cehennem#||#vrd-varid#||#hs:b-hasab#x#A:BD#||#DVN#||#HS:B#||#CHNM#||#VRD#||#dvn-dun#||#a:bd-abd#||#chnm-cehennem#||#vrd-varid#||#hs:b-hasab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 99
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Şayet onlar ilah olsalardı, oraya varid olmazlardı.
Hepsi orada ebedidir.
Ahiret KVN eLH! VRD KLL H:LD .mid2704.ss21.as99.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxAhiretx#kvn-kane#||#kll-külli#||#elh!-ilah#||#h:ld-halid#||#vrd-varid#x#KVN#||#eLH!#||#VRD#||#KLL#||#H:LD#||#kvn-kane#||#kll-külli#||#elh!-ilah#||#h:ld-halid#||#vrd-varid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 100
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar için orada zefir vardır! Onlar orada işitmezler.
Ahiret ZFR SMA: .mid2705.ss21.as100.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxAhiretx#zfr-zefir#||#sma:-xxoxx#x#ZFR#||#SMA:#||#zfr-zefir#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 101
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 329
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, kendilerine BİZ'den hüsna sebak olanlar… işte onlar ondan baid olanlardır.
SBK: HSN BA:D .mid2706.ss21.as101.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf329.sure.21.xxxxxcehennemxx#ba:d-baid#||#hsn-hüsna#||#sbk:-sebak#||#ba:d-baid#x#SBK:#||#HSN#||#BA:D#||#ba:d-baid#||#hsn-hüsna#||#sbk:-sebak#||#ba:d-baid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 102
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 330
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar onun hasisini işitmezler.
Onlar nefslerine iştah veren şeylerin içinde ebedidirler.
Ahiret SMA: HSS ŞH!V NFS H:LD .mid2707.ss21.as102.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf330.sure.21.xxxAhiretxxcehennemxx#nfs-enfüs#||#h:ld-halid#||#şh!v-iştah#||#hss-hasis#||#sma:-xxoxx#x#SMA:#||#HSS#||#ŞH!V#||#NFS#||#H:LD#||#nfs-enfüs#||#h:ld-halid#||#şh!v-iştah#||#hss-hasis#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
21. ENBİYA / 103
Surede Ayet: 112
Kitap Sırası: 21
Nüzul Sırası: 0
Sayfa: 330
Cüz: 17
Nüzul Yeri: MEKKE
En kebir fazi bile onları hüzünlendirmez.
Melekler onlara telakki eder:
"Bu, size vaad edilmiş olan yevmdir!"
HZN FZA: KBR LK:Y MLK YVM KVN VA:D .mid2708.ss21.as103.ssENBİYA.ns.nyMEKKE.cs17.syf330.sure.21.xxxxxyevmxx#yvm-yevm#||#va:d-vaad#||#hzn-hüzün#||#mlk-melek#||#lk:y-telakki#||#kbr-ekber#||#fza:-fazi#||#kvn-xxoxx#x#HZN#||#FZA:#||#KBR#||#LK:Y#||#MLK#||#YVM#||#KVN#||#VA:D#||#yvm-yevm#||#va:d-vaad#||#hzn-hüzün#||#mlk-melek#||#lk:y-telakki#||#kbr-ekber#||#fza:-fazi#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :