İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
NUR SURES��

72 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid2863.ss24.as.ssNUR.ns102.ny.cs18.syf349.sure.24.xxxxx
Orijinal Metin :
24. NUR / 1
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
BİZ' inzal ettiğimiz bir suredir. Onu size farz kıldık. Onun içinde beyan edilmiş ayetler inzal ettik.
Umulur ki tezekkür edersiniz.
SVR NZL FRD: NZL eYY BYN Z!KR .mid2864.ss24.as1.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxxxxemirxxyasakxxx#eyy-ayet#||#byn-beyyine#||#z!kr-tezekkür#||#nzl-inzal#||#svr-sure#||#frd:-farz#x#SVR#||#NZL#||#FRD:#||#NZL#||#eYY#||#BYN#||#Z!KR#||#eyy-ayet#||#byn-beyyine#||#z!kr-tezekkür#||#nzl-inzal#||#svr-sure#||#frd:-farz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 2
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Zina yapan kadına ve zina yapan erkeğe, onlardan her birine 100'er celde, celde vurun.
Eğer siz ALLAH'ın dininde, ALLAH'a ve ahir yevmine iman ediyorsanız, onlara refet, sizi ahz etmesin.
Bu ikisinin azabına mu'minlerden bir taife şahid olsun.
AhiretKadın ve Aile Hukuku ZNY ZNY CLD KLL VHD MeY CLD eH:Z! ReF DYN KVN eMN YVM eH:R ŞH!D A:Z!B T:VF eMN .mid2865.ss24.as2.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxAhiretxKadın ve Aile Hukukuxxyevmxsayıximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kll-külli#||#eh:r-ahir#||#yvm-yevm#||#emn-mümin#||#mey-mie#||#a:z!b-azab#||#vhd-vahid#||#eh:z!-ahz#||#cld-celde#||#şh!d-şahid#||#dyn-din#||#ref-refet#||#t:vf-taife#||#zny-zina#||#kvn-xxoxx#x#ZNY#||#ZNY#||#CLD#||#KLL#||#VHD#||#MeY#||#CLD#||#eH:Z!#||#ReF#||#DYN#||#KVN#||#eMN#||#YVM#||#eH:R#||#ŞH!D#||#A:Z!B#||#T:VF#||#eMN#||#kll-külli#||#eh:r-ahir#||#yvm-yevm#||#emn-mümin#||#mey-mie#||#a:z!b-azab#||#vhd-vahid#||#eh:z!-ahz#||#cld-celde#||#şh!d-şahid#||#dyn-din#||#ref-refet#||#t:vf-taife#||#zny-zina#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 3
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Zina yapan erkek, zina yapan kadından veya müşrik bir kadından başkasını nikahlayamaz. Zina yapan kadını da, zina yapan bir erkek veya müşrik olan bir erkekten başkası nikahlayamaz. Bu, mü'minlere haram edilmiştir.
Kadın ve Aile Hukuku ZNY NKH ZNY ŞRK ZNY NKH ZNY ŞRK HRM eMN .mid2866.ss24.as3.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxximanxxxxemirxxyasakxxxxharamxxhelalxxxxibadetxxx#emn-mümin#||#emn-iman#||#nkh-nikah#||#hrm-haram#||#şrk-müşrik#||#zny-zina#x#ZNY#||#NKH#||#ZNY#||#ŞRK#||#ZNY#||#NKH#||#ZNY#||#ŞRK#||#HRM#||#eMN#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#nkh-nikah#||#hrm-haram#||#şrk-müşrik#||#zny-zina#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 4
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhsan kadınlara remy eden sonra da dört şahid getirmeyen kimselere 80 celde, celde vurun ve onların şahadetlerini ebediyyen kabul etmeyin.
İşte onlar fasık olanlardır.
Kadın ve Aile Hukuku RMY HS:N eTY RBA: ŞH!D CLD S!MN CLD K:BL ŞH!D eBD FSK: .mid2867.ss24.as4.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:bl-xoxox#||#rba:-erbaa#||#ebd-ebed#||#cld-celde#||#şh!d-şahid#||#şh!d-şahadet#||#s!mn-semanin#||#fsk:-fasık#||#hs:n-muhsan#||#rmy-remy#||#ety-xxoxx#x#RMY#||#HS:N#||#eTY#||#RBA:#||#ŞH!D#||#CLD#||#S!MN#||#CLD#||#K:BL#||#ŞH!D#||#eBD#||#FSK:#||#k:bl-xoxox#||#rba:-erbaa#||#ebd-ebed#||#cld-celde#||#şh!d-şahid#||#şh!d-şahadet#||#s!mn-semanin#||#fsk:-fasık#||#hs:n-muhsan#||#rmy-remy#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 5
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Tevbe eden ve bundan sonra ıslah olan kimseler müstesna.
Muhakkak ki ALLAH, gafurdur, rahimdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku TVB BA:D S:LH G:FR RHM .mid2868.ss24.as5.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxibadetxxx#ba:d-bad#||#rhm-rahim#||#tvb-tevbe#||#s:lh-ıslah#||#g:fr-gafur#x#TVB#||#BA:D#||#S:LH#||#G:FR#||#RHM#||#ba:d-bad#||#rhm-rahim#||#tvb-tevbe#||#s:lh-ıslah#||#g:fr-gafur#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 6
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kendi zevcelerine remy eden kimseler, eğer kendilerinden başka şahidleri yoksa... o zaman onların şahadeti; kendisinin muhakkak ki muhakkak sadıklardan olduğuna ALLAH'ı dört sefer şahid göstermesidir.
Kadın ve Aile Hukuku RMY ZVC KVN ŞH!D NFS ŞH!D eHD RBA: ŞH!D S:DK: .mid2869.ss24.as6.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxxxxibadetxxx#kvn-yekün#||#rba:-erbaa#||#ehd-ehad#||#nfs-enfüs#||#şh!d-şahid#||#şh!d-şahadet#||#s:dk:-sadık#||#zvc-zevc#||#rmy-remy#x#RMY#||#ZVC#||#KVN#||#ŞH!D#||#NFS#||#ŞH!D#||#eHD#||#RBA:#||#ŞH!D#||#S:DK:#||#kvn-yekün#||#rba:-erbaa#||#ehd-ehad#||#nfs-enfüs#||#şh!d-şahid#||#şh!d-şahadet#||#s:dk:-sadık#||#zvc-zevc#||#rmy-remy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 7
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Beşincisi; eğer kaziblerden ise ALLAH'ın lanetinin kendi üzerine olmasını söylemesidir.
Kadın ve Aile Hukuku H:MS LA:N KVN KZ!B .mid2870.ss24.as7.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxxxxibadetxxx#kvn-kane#||#la:n-lanet#||#h:ms-hamis#||#kz!b-kazib#x#H:MS#||#LA:N#||#KVN#||#KZ!B#||#kvn-kane#||#la:n-lanet#||#h:ms-hamis#||#kz!b-kazib#
Orijinal Metin : Sözlük :
24. NUR / 8
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kadının, dört sefer, "o muhakkak ki muhakkak kaziblerdendir" diyerek ALLAH'a şahadet etmesi kendisinden azabı dar eder.
Kadın ve Aile Hukuku DRe A:Z!B ŞH!D RBA: ŞH!D KZ!B .mid2871.ss24.as8.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#rba:-erbaa#||#a:z!b-azab#||#şh!d-şahadet#||#dre-dar#||#kz!b-kazib#x#DRe#||#A:Z!B#||#ŞH!D#||#RBA:#||#ŞH!D#||#KZ!B#||#rba:-erbaa#||#a:z!b-azab#||#şh!d-şahadet#||#dre-dar#||#kz!b-kazib#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 9
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Beşincisi seferde; eğer o sadıklardan ise ALLAH'ın gazabının kendi üzerine olmasını söyler.
Kadın ve Aile Hukuku H:MS G:D:B KVN S:DK: .mid2872.ss24.as9.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxxxxibadetxxx#kvn-kane#||#h:ms-hamis#||#g:d:b-gazab#||#s:dk:-sadık#x#H:MS#||#G:D:B#||#KVN#||#S:DK:#||#kvn-kane#||#h:ms-hamis#||#g:d:b-gazab#||#s:dk:-sadık#
Orijinal Metin : Sözlük :
24. NUR / 10
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 349
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ya eğer ALLAH'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı!
Muhakkak ki ALLAH tevvabdır, hakimdir.
Esma-ül Hüsna FD:L RHM TVB HKM .mid2873.ss24.as10.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf349.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnax#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#tvb-tevvab#||#hkm-hakim#x#FD:L#||#RHM#||#TVB#||#HKM#||#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#tvb-tevvab#||#hkm-hakim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2874.ss24.as.ssNUR.ns.ny.cs.syf.sure.24.xxxxx
24. NUR / 11
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
İfk ile gelenler, muhakkak sizden usbedir (Hz. Ayşe(ra)'a iftira eden münafıklar).
Sizin için onu bir şerr hesab etmeyin.
Bilakis! O sizin için hayrlıdır.
Onların her biri için ismden iktisab ettiği şey vardır. Onlardan, kibrine tevella eden kimse için ise azim azab vardır.
CYe eFK A:S:B HSB ŞRR H:YR KLL MRe KSB eS!M VLY KBR A:Z!B A:Z:M .mid2875.ss24.as11.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xxxx#kll-külli#||#ksb-iktisab#||#mre-imrin#||#a:z!b-azab#||#h:yr-hayr#||#a:z:m-azim#||#hsb-hesab#||#vly-tevella#||#şrr-şerr#||#efk-ifk#||#kbr-kibr#||#a:s:b-usbe#||#es!m-ism#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#eFK#||#A:S:B#||#HSB#||#ŞRR#||#H:YR#||#KLL#||#MRe#||#KSB#||#eS!M#||#VLY#||#KBR#||#A:Z!B#||#A:Z:M#||#kll-külli#||#ksb-iktisab#||#mre-imrin#||#a:z!b-azab#||#h:yr-hayr#||#a:z:m-azim#||#hsb-hesab#||#vly-tevella#||#şrr-şerr#||#efk-ifk#||#kbr-kibr#||#a:s:b-usbe#||#es!m-ism#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 12
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onu işittiğiniz, zannda bulunduğunuz zaman, mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların kendi nefslerinde, hayr ile "bu mübin ifktir" demeleri gerekmez miydi!?
Kadın ve Aile Hukuku SMA: Z:NN eMN eMN NFS H:YR K:VL eFK BYN .mid2876.ss24.as12.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxximanxxxxibadetxxx#sma:-semi#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#nfs-enfüs#||#h:yr-hayr#||#byn-mübin#||#efk-ifk#||#z:nn-zann#||#k:vl-xxoxx#x#SMA:#||#Z:NN#||#eMN#||#eMN#||#NFS#||#H:YR#||#K:VL#||#eFK#||#BYN#||#sma:-semi#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#nfs-enfüs#||#h:yr-hayr#||#byn-mübin#||#efk-ifk#||#z:nn-zann#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 13
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ona dört şahid ile gelmeleri gerekmez miydi!?
Şahidleri getirmediklerine göre işte onlar ALLAH indinde kazibdirler.
CYe RBA: ŞH!D eTY ŞH!D A:ND KZ!B .mid2877.ss24.as13.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xxxxxsayıxx#rba:-erbaa#||#a:nd-ind#||#şh!d-şahid#||#kz!b-kazib#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#CYe#||#RBA:#||#ŞH!D#||#eTY#||#ŞH!D#||#A:ND#||#KZ!B#||#rba:-erbaa#||#a:nd-ind#||#şh!d-şahid#||#kz!b-kazib#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 14
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'ın fazlı ve rahmeti dünyada ve ahirette üzerinize olmasaydı, feyz olduğunuz şey hakkında orada azim azab elbette size mess ederdi.
Ahiret FD:L RHM DNV eH:R MSS FYD: A:Z!B A:Z:M .mid2878.ss24.as14.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xxxAhiretx#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#mss-mess#||#a:z!b-azab#||#a:z:m-azim#||#fyd:-feyz#x#FD:L#||#RHM#||#DNV#||#eH:R#||#MSS#||#FYD:#||#A:Z!B#||#A:Z:M#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#mss-mess#||#a:z!b-azab#||#a:z:m-azim#||#fyd:-feyz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 15
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Hakkında ilminiz olmayan şeyi, lisanınız ile telakki ettiğiniz ve ağızlarınızla söylediğiniz zaman onun heyyin olduğunu hesab ediyorsunuz.
Oysa o, ALLAH indinde azimdir.
LK:Y LSN K:VL FVH! LYS A:LM HSB H!VN A:ND A:Z:M .mid2879.ss24.as15.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xxxx#lys-leyse#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#a:z:m-azim#||#hsb-hesab#||#lsn-lisan#||#lk:y-telakki#||#h!vn-heyyin#||#fvh!-feveh#||#k:vl-xxoxx#x#LK:Y#||#LSN#||#K:VL#||#FVH!#||#LYS#||#A:LM#||#HSB#||#H!VN#||#A:ND#||#A:Z:M#||#lys-leyse#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#a:z:m-azim#||#hsb-hesab#||#lsn-lisan#||#lk:y-telakki#||#h!vn-heyyin#||#fvh!-feveh#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 16
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onu işittiğinizde, "Bizim bunu tekellüm etmemiz bize olmaz. Sen subhansın. Bu azim bir bühtandır" demeniz gerekmezmiydi!
Esma-ül Hüsna SMA: K:VL KVN KLM SBH BH!T A:Z:M .mid2880.ss24.as16.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnax#kvn-yekün#||#sma:-semi#||#a:z:m-azim#||#sbh-subhan#||#klm-tekellüm#||#bh!t-bühtan#||#k:vl-xxoxx#x#SMA:#||#K:VL#||#KVN#||#KLM#||#SBH#||#BH!T#||#A:Z:M#||#kvn-yekün#||#sma:-semi#||#a:z:m-azim#||#sbh-subhan#||#klm-tekellüm#||#bh!t-bühtan#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 17
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer sizler mü'minler iseniz, ALLAH size ebediyyen bunun misline ida etmemenizi vaaz ediyor.
VA:Z: A:VD MS!L eBD KVN eMN .mid2881.ss24.as17.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xxxxximanxxxxemirxxyasakxxx#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:vd-ida#||#ebd-ebed#||#ms!l-misl#||#va:z:-vaaz#||#kvn-xxoxx#x#VA:Z:#||#A:VD#||#MS!L#||#eBD#||#KVN#||#eMN#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:vd-ida#||#ebd-ebed#||#ms!l-misl#||#va:z:-vaaz#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 18
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH size ayetleri beyan ediyor, ALLAH alimdir, hakimdir.
Esma-ül Hüsna BYN eYY A:LM HKM .mid2882.ss24.as18.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnax#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#byn-beyan#||#hkm-hakim#x#BYN#||#eYY#||#A:LM#||#HKM#||#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#byn-beyan#||#hkm-hakim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 19
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak, iman edenlerin içinde, fahiş olanın şia olmasına muhabbet duyan kimseler için... dünyada ve ahirette elim azab vardır.
ALLAH alimdir, siz alim değilsiniz.
Ahiret HBB ŞYA: FHŞ eMN A:Z!B eLM DNV eH:R A:LM A:LM .mid2883.ss24.as19.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xx*3xAhiretxximanxx#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#elm-elim#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#a:z!b-azab#||#hbb-muhabbet#||#şya:-şia#||#fhş-fahiş#x#HBB#||#ŞYA:#||#FHŞ#||#eMN#||#A:Z!B#||#eLM#||#DNV#||#eH:R#||#A:LM#||#A:LM#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#elm-elim#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#a:z!b-azab#||#hbb-muhabbet#||#şya:-şia#||#fhş-fahiş#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 20
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 350
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'ın fazlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasa mıydı!
Muhakkak ki ALLAH, rauftur, rahimdir.
Esma-ül Hüsna FD:L RHM ReF RHM .mid2884.ss24.as20.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf350.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnax#rhm-rahim#||#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#ref-rauf#x#FD:L#||#RHM#||#ReF#||#RHM#||#rhm-rahim#||#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#ref-rauf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2885.ss24.as.ssNUR.ns.ny.cs.syf.sure.24.xxxxx
24. NUR / 21
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 351
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Şeytanın hatvelerine tâbi olmayın.
Şeytanın hatvelerine tâbi olan kimse.... artık muhakkak ona, fahiş olanı ve münkeri emir eder.
ALLAH'ın fazlı ve onun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı sizlerden hiç birisi ebediyyen zekiy olamazdı, lakin, ALLAH dilediği kimseyi tezkiye eder.
ALLAH, semidir, alimdir.
Esma-ül HüsnaŞeytan eMN TBA: H:T:V ŞT:N TBA: H:T:V ŞT:N eMR FHŞ NKR FD:L RHM ZKV eHD eBD ZKV ŞYe SMA: A:LM .mid2886.ss24.as21.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf351.sure.24.xxxEsma-ül HüsnaxŞeytanxxŞeytanximanxxxxemirxxyasakxxx#şye-şae#||#sma:-semi#||#ehd-ehad#||#tba:-tabi#||#emr-emir#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#ebd-ebed#||#zkv-tezkiye#||#zkv-zeki#||#nkr-münker#||#fhş-fahiş#||#h:t:v-hatve#x#eMN#||#TBA:#||#H:T:V#||#ŞT:N#||#TBA:#||#H:T:V#||#ŞT:N#||#eMR#||#FHŞ#||#NKR#||#FD:L#||#RHM#||#ZKV#||#eHD#||#eBD#||#ZKV#||#ŞYe#||#SMA:#||#A:LM#||#şye-şae#||#sma:-semi#||#ehd-ehad#||#tba:-tabi#||#emr-emir#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#rhm-rahmet#||#fd:l-fazl#||#ebd-ebed#||#zkv-tezkiye#||#zkv-zeki#||#nkr-münker#||#fhş-fahiş#||#h:t:v-hatve#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 22
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 351
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sizden fazl ve vüsat sahibleri, kurb sahiblerine ve miskinlere ve ALLAH sebilinde muhacirlere vermekten alüv etmesinler.
Afv etsinler ve safh etsinler.
ALLAH'ın size gafur olmasına muhabbet duymaz mısınız?
ALLAH, gafurdur, rahimdir.
Esma-ül Hüsna eLV eVL FD:L VSA: eTY eVL K:RB SKN H!CR SBL A:FV S:FH HBB G:FR G:FR RHM .mid2887.ss24.as22.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf351.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnaxxxemirxxyasakxxx#evl-uli#||#sbl-sebil#||#rhm-rahim#||#fd:l-fazl#||#g:fr-gafur#||#hbb-muhabbet#||#h!cr-muhacir#||#k:rb-kurb#||#skn-miskin#||#vsa:-vüsat#||#s:fh-safh#||#elv-alüv#||#a:fv-afv#||#ety-xxoxx#x#eLV#||#eVL#||#FD:L#||#VSA:#||#eTY#||#eVL#||#K:RB#||#SKN#||#H!CR#||#SBL#||#A:FV#||#S:FH#||#HBB#||#G:FR#||#G:FR#||#RHM#||#evl-uli#||#sbl-sebil#||#rhm-rahim#||#fd:l-fazl#||#g:fr-gafur#||#hbb-muhabbet#||#h!cr-muhacir#||#k:rb-kurb#||#skn-miskin#||#vsa:-vüsat#||#s:fh-safh#||#elv-alüv#||#a:fv-afv#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 23
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 351
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak muhsan, gafil, mu'min kadınlara remy edenler, dünyada ve ahirette lanetlenirler. Onlar için azim azab azim vardır.
AhiretKadın ve Aile Hukuku RMY HS:N G:FL eMN LA:N DNV eH:R A:Z!B A:Z:M .mid2888.ss24.as23.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf351.sure.24.xxxAhiretxKadın ve Aile Hukukuxximanxxxxibadetxxx#la:n-lanet#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#emn-mümin#||#a:z!b-azab#||#a:z:m-azim#||#g:fl-gafil#||#hs:n-hısn#||#rmy-remy#x#RMY#||#HS:N#||#G:FL#||#eMN#||#LA:N#||#DNV#||#eH:R#||#A:Z!B#||#A:Z:M#||#la:n-lanet#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#emn-mümin#||#a:z!b-azab#||#a:z:m-azim#||#g:fl-gafil#||#hs:n-hısn#||#rmy-remy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 24-25
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 351
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onlara lisanları ve elleri ve ayakları amel etmiş oldukları şeylere şahidlik ettiği yevmde… yevme-izinde, ALLAH onlara dinlerini hakk olarak vefa eder.
Alim olacaklar ki, ALLAH... O, mübin hakktır.
Esma-ül Hüsna YVM ŞH!D LSN YDY RCL KVN A:ML YVM VFY DYN HK:K: A:LM HK:K: BYN .mid2889.ss24.as24.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf351.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnaxxyevmxx.ss24.as25.x#yvm-yevm#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#rcl-ricl#||#hk:k:-hakk#||#ydy-yed#||#byn-mübin#||#lsn-lisan#||#şh!d-şahid#||#dyn-din#||#vfy-vefa#||#yvm-yevme-izin#||#kvn-xxoxx#x#YVM#||#ŞH!D#||#LSN#||#YDY#||#RCL#||#KVN#||#A:ML#||#YVM#||#VFY#||#DYN#||#HK:K:#||#A:LM#||#HK:K:#||#BYN#||#yvm-yevm#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#rcl-ricl#||#hk:k:-hakk#||#ydy-yed#||#byn-mübin#||#lsn-lisan#||#şh!d-şahid#||#dyn-din#||#vfy-vefa#||#yvm-yevme-izin#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 26
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 351
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Habis kadınlar habis erkekler içindir ve habis erkekler de habis kadınlar içindir. Tayyib kadınlar tayyib erkekler içindir ve tayyib erkekler de tayyib içindir.
İşte onlar söylenmiş şeylerden müberra olanlardır.
Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır.
Kadın ve Aile Hukuku H:BS! H:BS! H:BS! H:BS! T:YB T:YB T:YB T:YB BRe K:VL G:FR RZK: KRM .mid2890.ss24.as26.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf351.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#rzk:-rızk#||#g:fr-mağfiret#||#krm-kerim#||#t:yb-tayyib#||#bre-müberra#||#h:bs!-habis#||#k:vl-xxoxx#x#H:BS!#||#H:BS!#||#H:BS!#||#H:BS!#||#T:YB#||#T:YB#||#T:YB#||#T:YB#||#BRe#||#K:VL#||#G:FR#||#RZK:#||#KRM#||#rzk:-rızk#||#g:fr-mağfiret#||#krm-kerim#||#t:yb-tayyib#||#bre-müberra#||#h:bs!-habis#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2891.ss24.as.ssNUR.ns.ny.cs.syf.sure.24.xxxxx
24. NUR / 27
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 351
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Kendi evlerinizin gayrısında evlere, ünsiyetiniz oluncaya ve ehli üzre kendinizi selim edinceye kadar dahil olmayın!
İşte bu sizin için daha hayrlıdır.
Umulur ki tezekkür edersiniz.
eMN DH:L BYT G:YR BYT eNS SLM eH!L H:YR Z!KR .mid2892.ss24.as27.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf351.sure.24.xxxxximanxxxxemirxxyasakxxx#g:yr-gayr#||#eh!l-ehil#||#emn-iman#||#dh:l-dahil#||#h:yr-hayr#||#byt-beyt#||#slm-selim#||#z!kr-tezekkür#||#ens-ünsiyet#x#eMN#||#DH:L#||#BYT#||#G:YR#||#BYT#||#eNS#||#SLM#||#eH!L#||#H:YR#||#Z!KR#||#g:yr-gayr#||#eh!l-ehil#||#emn-iman#||#dh:l-dahil#||#h:yr-hayr#||#byt-beyt#||#slm-selim#||#z!kr-tezekkür#||#ens-ünsiyet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 28
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 352
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar sakın dahil olmayın. Eğer size, "Rücu edin" denirse, hemen rücu edin. Bu, sizin için daha zekiy olandır.
ALLAH, amel ettiklerinize alimdir.
Esma-ül Hüsna VCD eHD DH:L eZ!N K:VL RCA: RCA: ZKV A:ML A:LM .mid2893.ss24.as28.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf352.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnaxxxemirxxyasakxxx#ehd-ehad#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#dh:l-dahil#||#vcd-vecd#||#zkv-zeki#||#rca:-rücu#||#ez!n-izin#||#k:vl-xxoxx#x#VCD#||#eHD#||#DH:L#||#eZ!N#||#K:VL#||#RCA:#||#RCA:#||#ZKV#||#A:ML#||#A:LM#||#ehd-ehad#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#dh:l-dahil#||#vcd-vecd#||#zkv-zeki#||#rca:-rücu#||#ez!n-izin#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 29
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 352
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
İçinde metanız bulunan ve meskun olunanın gayrısında evlere dahil olmanız size cünah değildir.
ALLAH, ibda ettiklerinize ve de ketm ettiklerinize alimdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku LYS CNH DH:L BYT G:YR SKN MTA: A:LM BDV KTM .mid2894.ss24.as29.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf352.sure.24.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#g:yr-gayr#||#lys-leyse#||#mta:-meta#||#a:lm-alim#||#dh:l-dahil#||#byt-beyt#||#ktm-ketm#||#cnh-cünah#||#skn-meskun#||#bdv-ibda#x#LYS#||#CNH#||#DH:L#||#BYT#||#G:YR#||#SKN#||#MTA:#||#A:LM#||#BDV#||#KTM#||#g:yr-gayr#||#lys-leyse#||#mta:-meta#||#a:lm-alim#||#dh:l-dahil#||#byt-beyt#||#ktm-ketm#||#cnh-cünah#||#skn-meskun#||#bdv-ibda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 30
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 352
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mü'min erkeklere söyle, basarlarından gazz etsinler, ferclerini hıfz etsinler.
Bu onlar için daha zekiy olandır.
Muhakkak ki ALLAH, onların sanat ettiklerine habirdir.
Esma-ül Hüsna K:VL eMN G:D:D: BS:R HFZ: FRC ZKV H:BR S:NA: .mid2895.ss24.as30.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf352.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnaxximanxxxxemirxxyasakxxx#h:br-habir#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#bs:r-basar#||#s:na:-sanat#||#zkv-zeki#||#hfz:-hıfz#||#frc-ferc#||#g:d:d:-gazz#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eMN#||#G:D:D:#||#BS:R#||#HFZ:#||#FRC#||#ZKV#||#H:BR#||#S:NA:#||#h:br-habir#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#bs:r-basar#||#s:na:-sanat#||#zkv-zeki#||#hfz:-hıfz#||#frc-ferc#||#g:d:d:-gazz#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 31
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 352
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mü'min kadınlara da söyle, basarlarını gazz etsinler. Ferclerini hıfz etsinler.
Zahir olanları dışında ziynetlerini ibda etmesinler. Onların (görenlere) humar verecek olanını ceblerine darb etsinler.
Ziynetlerini ibda etmesinler, ancak şunlar müstesna:
• kocaları,
• yahut babaları,
• yahut kocalarının babaları,
• yahut oğulları,
• yahut kocalarının oğulları,
• yahut erkek kardeşleri,
• yahut erkek kardeşlerinin oğulları,
• yahut kız kardeşlerinin oğulları,
• yahut kadınlar,
• yahut melekesi yeminlerinde olanlar,
• yahut erkek kimselerden irbet (akıl,ustalık) sahibi olanlar gayrısında kendilerine tâbi olanlar,
• yahut kadınların avreti üzere zuhur olmayan tıfllar.
Ziynetlerinden hafy ettiklerine alim olunsun diye ayaklarını yere vurmasınlar.
ALLAH'a cemian tevbe edin eyy mü'minler!
Umulur ki felaha ulaşırsınız!
Kadın ve Aile Hukuku K:VL eMN G:D:D: BS:R HFZ: FRC BDV ZYN Z:H!R D:RB H:MR CYB BDV ZYN BA:L eBV eBV BA:L BNY BNY BA:L eH:V BNY eH:V BNY eH:V NSV MLK YMN TBA: G:YR eVL eRB RCL T:FL Z:H!R A:VR NSV D:RB RCL A:LM H:FY ZYN TVB CMA: eMN FLH .mid2896.ss24.as31.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf352.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#evl-uli#||#g:yr-gayr#||#bny-beni#||#eh:v-ihvan#||#ebv-eb#||#tba:-tabi#||#nsv-nisa#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#cma:-cemian#||#zyn-zeyn#||#rcl-recül#||#tvb-tevbe#||#d:rb-darb#||#bs:r-basar#||#mlk-meleke#||#ymn-yemin#||#cyb-ceyb#||#h:fy-hafy#||#bdv-ibda#||#z:h!r-zuhur#||#hfz:-hıfz#||#flh-felah#||#frc-ferc#||#g:d:d:-gazz#||#h:mr-humar#||#t:fl-tıfl#||#ba:l-bal#||#a:vr-avret#||#erb-irbe#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eMN#||#G:D:D:#||#BS:R#||#HFZ:#||#FRC#||#BDV#||#ZYN#||#Z:H!R#||#D:RB#||#H:MR#||#CYB#||#BDV#||#ZYN#||#BA:L#||#eBV#||#eBV#||#BA:L#||#BNY#||#BNY#||#BA:L#||#eH:V#||#BNY#||#eH:V#||#BNY#||#eH:V#||#NSV#||#MLK#||#YMN#||#TBA:#||#G:YR#||#eVL#||#eRB#||#RCL#||#T:FL#||#Z:H!R#||#A:VR#||#NSV#||#D:RB#||#RCL#||#A:LM#||#H:FY#||#ZYN#||#TVB#||#CMA:#||#eMN#||#FLH#||#evl-uli#||#g:yr-gayr#||#bny-beni#||#eh:v-ihvan#||#ebv-eb#||#tba:-tabi#||#nsv-nisa#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#cma:-cemian#||#zyn-zeyn#||#rcl-recül#||#tvb-tevbe#||#d:rb-darb#||#bs:r-basar#||#mlk-meleke#||#ymn-yemin#||#cyb-ceyb#||#h:fy-hafy#||#bdv-ibda#||#z:h!r-zuhur#||#hfz:-hıfz#||#flh-felah#||#frc-ferc#||#g:d:d:-gazz#||#h:mr-humar#||#t:fl-tıfl#||#ba:l-bal#||#a:vr-avret#||#erb-irbe#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 32
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 353
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sizden bekar olanları, size abd olanları (köle) ve emetlerinizden (cariye) salih olanları nikahlayın.
Eğer bunlar fakirler iseler, ALLAH onları fazlından ganiy eder.
ALLAH, vasidir, alimdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku NKH eYM S:LH A:BD eMV KVN FK:R G:NY FD:L VSA: A:LM .mid2897.ss24.as32.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf353.sure.24.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kvn-yekün#||#a:lm-alim#||#fd:l-fazl#||#nkh-nikah#||#g:ny-ganiy#||#a:bd-abd#||#s:lh-salih#||#vsa:-vasi#||#fk:r-fakir#||#eym-eyyim#||#emv-emet#x#NKH#||#eYM#||#S:LH#||#A:BD#||#eMV#||#KVN#||#FK:R#||#G:NY#||#FD:L#||#VSA:#||#A:LM#||#kvn-yekün#||#a:lm-alim#||#fd:l-fazl#||#nkh-nikah#||#g:ny-ganiy#||#a:bd-abd#||#s:lh-salih#||#vsa:-vasi#||#fk:r-fakir#||#eym-eyyim#||#emv-emet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 33
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 353
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nikah bulamayanlar, ALLAH kendilerini fazlından ganiy edinceye kadar afif olmayı istesinler!
Melekesi yeminlerinizde olanlardan kitab ibtiga edenler... artık onlarla, onlar hakkında hayrlı olduğuna alimseniz, "mukatebe" (azadlık sözleşmesi) yapın.
ALLAH'ın size verdiği maldan onlara verin.
Eğer hısn olmak iradesindelerse, dünya hayatının arızını elde etmek için delikanlı kızlarınızı azgınlığa kerh etmeyin. Onları buna kerh eden kimse, onların kerh edilmesinden sonra... muhakkak ki ALLAH gafurdur, rahimdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku A:FF VCD NKH G:NY FD:L BG:Y KTB MLK YMN KTB A:LM H:YR eTY MVL eTY KRH! FTY BG:Y RVD HS:N BG:Y A:RD: HYY DNV KRH! BA:D KRH! G:FR RHM .mid2898.ss24.as33.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf353.sure.24.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxkitabxxx#rvd-irade#||#ktb-katib#||#ktb-kitab#||#mvl-mal#||#ba:d-bad#||#dnv-dünya#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#fd:l-fazl#||#nkh-nikah#||#vcd-vecd#||#g:ny-ganiy#||#h:yr-hayr#||#a:rd:-arız#||#fty-feta#||#g:fr-gafur#||#mlk-meleke#||#ymn-yemin#||#hyy-hayat#||#a:ff-afif#||#krh!-kerh#||#bg:y-ibtiga#||#hs:n-hısn#||#ety-xxoxx#x#A:FF#||#VCD#||#NKH#||#G:NY#||#FD:L#||#BG:Y#||#KTB#||#MLK#||#YMN#||#KTB#||#A:LM#||#H:YR#||#eTY#||#MVL#||#eTY#||#KRH!#||#FTY#||#BG:Y#||#RVD#||#HS:N#||#BG:Y#||#A:RD:#||#HYY#||#DNV#||#KRH!#||#BA:D#||#KRH!#||#G:FR#||#RHM#||#rvd-irade#||#ktb-katib#||#ktb-kitab#||#mvl-mal#||#ba:d-bad#||#dnv-dünya#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#fd:l-fazl#||#nkh-nikah#||#vcd-vecd#||#g:ny-ganiy#||#h:yr-hayr#||#a:rd:-arız#||#fty-feta#||#g:fr-gafur#||#mlk-meleke#||#ymn-yemin#||#hyy-hayat#||#a:ff-afif#||#krh!-kerh#||#bg:y-ibtiga#||#hs:n-hısn#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 34
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 353
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
BİZ size, mübeyyin ayetler ve sizden öncekilerden halvet olanların meselleri ve muttakiler için meviza inzal etmiştik.
NZL eYY BYN MS!L H:LV K:BL VA:Z: VK:Y .mid2899.ss24.as34.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf353.sure.24.xxxx#k:bl-kabl#||#eyy-ayet#||#byn-mübeyyin#||#vk:y-muttaki#||#ms!l-mesel#||#nzl-inzal#||#h:lv-halvet#||#va:z:-meviza#x#NZL#||#eYY#||#BYN#||#MS!L#||#H:LV#||#K:BL#||#VA:Z:#||#VK:Y#||#k:bl-kabl#||#eyy-ayet#||#byn-mübeyyin#||#vk:y-muttaki#||#ms!l-mesel#||#nzl-inzal#||#h:lv-halvet#||#va:z:-meviza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2900.ss24.as.ssNUR.ns.ny.cs.syf.sure.24.xxxxx
24. NUR / 35
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 353
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH, semaların ve arzın nurudur.
O'nun nurunun meseli, içinde misbah olan mişkat gibidir.
Misbah zücac içindedir. Zücac kevkeb durre gibidir. Şarkta ve de garbta olmayan mübarek zeytin yağından vakd edilir. Kendisine nar mess olmasa bile zeytin ziya verir. Nur üzerine nurdur.
ALLAH dilediği kimseye nurunu ihda eder.
ALLAH, nas için meseller darb eder.
ALLAH, herşeye alim olandır.
Nur AyetiEsma-ül Hüsna NVR SMV eRD: MS!L NVR ŞKV S:BH S:BH ZCC ZCC KVKB DRR VK:D ŞCR BRK ZYT ŞRK: G:RB KVD ZYT D:Ve MSS NVR NVR NVR H!DY NVR ŞYe D:RB MS!L NVS KLL ŞYe A:LM .mid2901.ss24.as35.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf353.sure.24.xxxNur AyetixEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#kll-külli#||#nvs-nas#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#mss-mess#||#kvd-kade#||#zyt-zeytin#||#vk:d-vakd#||#h!dy-ihda#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#s:bh-misbah#||#kvkb-kevkeb#||#şcr-şecere#||#nvr-nur#||#nvr-nar#||#şrk:-şark#||#brk-mübarek#||#d:ve-ziya#||#şkv-mişkat#||#g:rb-garb#||#zcc-zücac#||#drr-durre#x#NVR#||#SMV#||#eRD:#||#MS!L#||#NVR#||#ŞKV#||#S:BH#||#S:BH#||#ZCC#||#ZCC#||#KVKB#||#DRR#||#VK:D#||#ŞCR#||#BRK#||#ZYT#||#ŞRK:#||#G:RB#||#KVD#||#ZYT#||#D:Ve#||#MSS#||#NVR#||#NVR#||#NVR#||#H!DY#||#NVR#||#ŞYe#||#D:RB#||#MS!L#||#NVS#||#KLL#||#ŞYe#||#A:LM#||#şye-şey#||#kll-külli#||#nvs-nas#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#mss-mess#||#kvd-kade#||#zyt-zeytin#||#vk:d-vakd#||#h!dy-ihda#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#s:bh-misbah#||#kvkb-kevkeb#||#şcr-şecere#||#nvr-nur#||#nvr-nar#||#şrk:-şark#||#brk-mübarek#||#d:ve-ziya#||#şkv-mişkat#||#g:rb-garb#||#zcc-zücac#||#drr-durre#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 36
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 354
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
İçlerinde isminin ref edilmesine ve zikir edilmesine ALLAH'ın izin verdiği evlerde... gudüvv ve asile ile onda O'nu sebbih ederler.
BYT eZ!N RFA: Z!KR SMV SBH G:DV eS:L .mid2902.ss24.as36.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf354.sure.24.xxxx#smv-esma#||#byt-beyt#||#es:l-asile#||#rfa:-ref#||#sbh-sebbih#||#z!kr-zikir#||#g:dv-gudüvv#||#ez!n-izin#x#BYT#||#eZ!N#||#RFA:#||#Z!KR#||#SMV#||#SBH#||#G:DV#||#eS:L#||#smv-esma#||#byt-beyt#||#es:l-asile#||#rfa:-ref#||#sbh-sebbih#||#z!kr-zikir#||#g:dv-gudüvv#||#ez!n-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 37
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 354
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ticaretin ve de bey'in... kendilerini
ALLAH'ı zikir etmekten
• ve salat ikame etmekten
• ve zekat vermekten lehv etmediği erkek kimseler...
kalblerin ve basarların takallüb edeceği yevmden korkarlar.
RCL LH!V TCR BYA: Z!KR K:VM S:LV eTY ZKV H:VF YVM K:LB K:LB BS:R .mid2903.ss24.as37.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf354.sure.24.xxxxxyevmxsalatxzekatxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-ikame-i salat#||#h:vf-havf#||#yvm-yevm#||#k:lb-takallüb#||#k:lb-kalb#||#rcl-recül#||#tcr-ticaret#||#bs:r-basar#||#z!kr-zikir#||#zkv-zekat#||#bya:-bey#||#lh!v-lehv#||#ety-xxoxx#x#RCL#||#LH!V#||#TCR#||#BYA:#||#Z!KR#||#K:VM#||#S:LV#||#eTY#||#ZKV#||#H:VF#||#YVM#||#K:LB#||#K:LB#||#BS:R#||#k:vm-ikame-i salat#||#h:vf-havf#||#yvm-yevm#||#k:lb-takallüb#||#k:lb-kalb#||#rcl-recül#||#tcr-ticaret#||#bs:r-basar#||#z!kr-zikir#||#zkv-zekat#||#bya:-bey#||#lh!v-lehv#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
24. NUR / 38
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 354
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'ın, amil olduklarına ahsen cezayı vermesi için ve fazlından ziyade etmesi için.
ALLAH, dilediği kimseyi hesabsızca rızıklandırır.
Esma-ül Hüsna CZY HSN A:ML ZYD FD:L RZK: ŞYe G:YR HSB .mid2904.ss24.as38.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf354.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnax#g:yr-gayr#||#şye-şae#||#czy-ceza#||#zyd-ziyade#||#a:ml-amil#||#fd:l-fazl#||#rzk:-rızk#||#hsn-ahsen#||#hsb-hesab#x#CZY#||#HSN#||#A:ML#||#ZYD#||#FD:L#||#RZK:#||#ŞYe#||#G:YR#||#HSB#||#g:yr-gayr#||#şye-şae#||#czy-ceza#||#zyd-ziyade#||#a:ml-amil#||#fd:l-fazl#||#rzk:-rızk#||#hsn-ahsen#||#hsb-hesab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 39
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 354
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kafir kimseler... onların amelleri, dümdüz çöldeki serab gibidir. Zeme kimse, varıncaya kadar onu su hesab eder... birşeye vecd olamaz.
O'nun indinde ALLAH'a vecd olur… ve ardınan… hesabını vefa eder.
ALLAH, hesabı seri olandır.
Esma-ül Hüsna KFR A:ML SRB K:VA: HSB Z:Me MVH! CYe VCD ŞYe VCD A:ND VFY HSB SRA: HSB .mid2905.ss24.as39.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf354.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#a:nd-ind#||#a:ml-amel#||#vcd-vecd#||#kfr-kafir#||#hsb-hesab#||#vfy-vefa#||#srb-serab#||#mvh!-main#||#sra:-seri#||#z:me-zeme#||#k:va:-ka#||#cye-xxoxx#x#KFR#||#A:ML#||#SRB#||#K:VA:#||#HSB#||#Z:Me#||#MVH!#||#CYe#||#VCD#||#ŞYe#||#VCD#||#A:ND#||#VFY#||#HSB#||#SRA:#||#HSB#||#şye-şey#||#a:nd-ind#||#a:ml-amel#||#vcd-vecd#||#kfr-kafir#||#hsb-hesab#||#vfy-vefa#||#srb-serab#||#mvh!-main#||#sra:-seri#||#z:me-zeme#||#k:va:-ka#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 40
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 354
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Yada, lücc bahrda zulmetler gibidir. Onu mevc fevkinden, sehab fevkinden mevc gışa eder.
Bazısının fevkinde bazı zulmetler... elini ihrac etse neredeyse onu bile göremez.
Kime ALLAH nur vermezse, onun için nur diye bir şey yoktur.
Z:LM BHR LCC G:ŞV MVC FVK: MVC FVK: SHB Z:LM BA:D: FVK: BA:D: H:RC YDY KVD ReY CA:L NVR NVR .mid2906.ss24.as40.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf354.sure.24.xxxx#z:lm-zulmet#||#ba:d:-bazı#||#kvd-kade#||#ydy-yed#||#lcc-lücc#||#g:şv-gışa#||#nvr-nur#||#h:rc-ihrac#||#shb-sehab#||#bhr-bahr#||#fvk:-fevk#||#mvc-mevc#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#Z:LM#||#BHR#||#LCC#||#G:ŞV#||#MVC#||#FVK:#||#MVC#||#FVK:#||#SHB#||#Z:LM#||#BA:D:#||#FVK:#||#BA:D:#||#H:RC#||#YDY#||#KVD#||#ReY#||#CA:L#||#NVR#||#NVR#||#z:lm-zulmet#||#ba:d:-bazı#||#kvd-kade#||#ydy-yed#||#lcc-lücc#||#g:şv-gışa#||#nvr-nur#||#h:rc-ihrac#||#shb-sehab#||#bhr-bahr#||#fvk:-fevk#||#mvc-mevc#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2907.ss24.as.ssNUR.ns.ny.cs.syf.sure.24.xxxxx
24. NUR / 41
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 354
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Semalarda ve arzda bulunan kimselerle, saff saff kuşların ALLAH'ı sebbih ettiğini görmez misin? Hepsi kendi salatına ve tesbihatına alimdir. ALLAH, onların fail olduklarına alimdir.
ReY SBH SMV eRD: T:YR S:FF KLL A:LM S:LV SBH A:LM FA:L .mid2908.ss24.as41.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf354.sure.24.xxxxxsalatxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#s:ff-saff#||#t:yr-tayr#||#s:lv-salat#||#sbh-sebbih#||#fa:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#SBH#||#SMV#||#eRD:#||#T:YR#||#S:FF#||#KLL#||#A:LM#||#S:LV#||#SBH#||#A:LM#||#FA:L#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#s:ff-saff#||#t:yr-tayr#||#s:lv-salat#||#sbh-sebbih#||#fa:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 42
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 354
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Semaların ve arzın mülkü ALLAH'ındır.
Masir ALLAH'adır.
MLK SMV eRD: S:YR .mid2909.ss24.as42.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf354.sure.24.xxxx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#s:yr-masir#||#mlk-mülk#x#MLK#||#SMV#||#eRD:#||#S:YR#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#s:yr-masir#||#mlk-mülk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 43
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 354
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Görmez misin ki ALLAH, sehabı izca eder.
Sonra onların arasını ülfet eder.
Sonra, onları rükam kılar. Ardından hilallerinden ihrac olan vedki görürsün.
O, semadan, oradaki dağlardan berd inzal eder de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de sarf eder.
O'nun berkinin senası neredeyse basarları zehab eder.
Doğa/Yaşam ReY ZCV SHB eLF BYN CA:L RKM ReY VDK: H:RC H:LL NZL SMV CBL BRD S:VB ŞYe S:RF ŞYe KVD SNV BRK: Z!H!B BS:R .mid2910.ss24.as43.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf354.sure.24.xxxDoğa/Yaşamx#şye-şae#||#elf-ülfet#||#cbl-cebel#||#smv-sema#||#kvd-kade#||#s:vb-isabet#||#byn-beyn#||#nzl-inzal#||#bs:r-basar#||#z!h!b-zehab#||#snv-sena#||#brk:-berk#||#h:rc-ihrac#||#shb-sehab#||#h:ll-hilal#||#s:rf-sarf#||#brd-berd#||#rkm-rükam#||#zcv-izca#||#vdk:-vedk#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#ZCV#||#SHB#||#eLF#||#BYN#||#CA:L#||#RKM#||#ReY#||#VDK:#||#H:RC#||#H:LL#||#NZL#||#SMV#||#CBL#||#BRD#||#S:VB#||#ŞYe#||#S:RF#||#ŞYe#||#KVD#||#SNV#||#BRK:#||#Z!H!B#||#BS:R#||#şye-şae#||#elf-ülfet#||#cbl-cebel#||#smv-sema#||#kvd-kade#||#s:vb-isabet#||#byn-beyn#||#nzl-inzal#||#bs:r-basar#||#z!h!b-zehab#||#snv-sena#||#brk:-berk#||#h:rc-ihrac#||#shb-sehab#||#h:ll-hilal#||#s:rf-sarf#||#brd-berd#||#rkm-rükam#||#zcv-izca#||#vdk:-vedk#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 44
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH, geceyi ve gündüzü takallüb ettiriyor. Muhakkak bunda basar sahibleri için elbette ibret vardır.
K:LB LYL NH!R A:BR eVL BS:R .mid2911.ss24.as44.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxx#evl-uli#||#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#k:lb-takallüb#||#bs:r-basar#||#a:br-ibret#x#K:LB#||#LYL#||#NH!R#||#A:BR#||#eVL#||#BS:R#||#evl-uli#||#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#k:lb-takallüb#||#bs:r-basar#||#a:br-ibret#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 45
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH, bütün dabbeyi sudan halk etti.
Bir kısmı batnı üzre meşy eder, kimisi iki ayak üzerinde meşy eder, kimisi dört ayak üzerinde mely eder.
ALLAH, ne dilerse halk eder.
Muhakkak ki ALLAH, herşeye kadirdir.
Doğa/YaşamEsma-ül Hüsna H:LK: KLL DBB MVH! MŞY BT:N MŞY RCL MŞY RBA: H:LK: ŞYe KLL ŞYe K:DR .mid2912.ss24.as45.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxDoğa/YaşamxEsma-ül Hüsnaxxsayıxalakxx#şye-şey#||#kll-külli#||#rba:-erbaa#||#rcl-ricl#||#dbb-dabbe#||#h:lk:-halk#||#k:dr-kadir#||#mşy-meşy#||#mvh!-main#||#bt:n-batn#x#H:LK:#||#KLL#||#DBB#||#MVH!#||#MŞY#||#BT:N#||#MŞY#||#RCL#||#MŞY#||#RBA:#||#H:LK:#||#ŞYe#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şey#||#kll-külli#||#rba:-erbaa#||#rcl-ricl#||#dbb-dabbe#||#h:lk:-halk#||#k:dr-kadir#||#mşy-meşy#||#mvh!-main#||#bt:n-batn#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 46
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
BİZ mübeyyin ayetler inzal ettik.
ALLAH, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ihda eder.
Yemin NZL eYY BYN H!DY ŞYe S:RT: K:VM .mid2913.ss24.as46.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxYeminxxsırat-ı mustakimxx#k:vm-mustakim#||#şye-şae#||#eyy-ayet#||#s:rt:-sırat#||#byn-mübeyyin#||#h!dy-ihda#||#nzl-inzal#x#NZL#||#eYY#||#BYN#||#H!DY#||#ŞYe#||#S:RT:#||#K:VM#||#k:vm-mustakim#||#şye-şae#||#eyy-ayet#||#s:rt:-sırat#||#byn-mübeyyin#||#h!dy-ihda#||#nzl-inzal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 47
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
"ALLAH'a ve Rasule iman ettik ve itaat ettik" derler. Sonra onlardan bir ferik bunun ardından tevella eder. İşte onlar iman etmiş değillerdir.
K:VL eMN RSL T:VA: VLY FRK: BA:D eMN .mid2914.ss24.as47.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxxxrasulximanxx#ba:d-bad#||#t:va:-itaat#||#emn-mümin#||#rsl-rasul#||#vly-tevella#||#frk:-ferik#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eMN#||#RSL#||#T:VA:#||#VLY#||#FRK:#||#BA:D#||#eMN#||#ba:d-bad#||#t:va:-itaat#||#emn-mümin#||#rsl-rasul#||#vly-tevella#||#frk:-ferik#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 48
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Aralarında hüküm vermesi için ALLAH'a ve Rasulüne davet edildiklerinde, kendilerinden bir ferik muriz olmuştur.
DA:V RSL HKM BYN FRK: A:RD: .mid2915.ss24.as48.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxxxrasulxx#da:v-davet#||#byn-beyn#||#hkm-hüküm#||#a:rd:-muriz#||#rsl-rasul#||#frk:-ferik#x#DA:V#||#RSL#||#HKM#||#BYN#||#FRK:#||#A:RD:#||#da:v-davet#||#byn-beyn#||#hkm-hüküm#||#a:rd:-muriz#||#rsl-rasul#||#frk:-ferik#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 49
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer hakk kendilerine olursa, izan edenler olarak ona gelirler.
KVN HK:K: eTY Z!A:N .mid2916.ss24.as49.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxx#kvn-yekün#||#hk:k:-hakk#||#z!a:n-izan#||#ety-xxoxx#x#KVN#||#HK:K:#||#eTY#||#Z!A:N#||#kvn-yekün#||#hk:k:-hakk#||#z!a:n-izan#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 50
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kalblerinde bir maraz mı var, yoksa raybe mi düştüler?
Yoksa ALLAH'ın ve Rasulünün kendilerine hayf etmesinden mi korkuyorlar?
Bilakis!
İşte onlar zalimlerdir.
K:LB MRD: RYB H:VF HYF RSL Z:LM .mid2917.ss24.as50.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxxxrasulxx#h:vf-havf#||#z:lm-zalim#||#k:lb-kalb#||#rsl-rasul#||#mrd:-maraz#||#ryb-rayb#||#hyf-hayf#x#K:LB#||#MRD:#||#RYB#||#H:VF#||#HYF#||#RSL#||#Z:LM#||#h:vf-havf#||#z:lm-zalim#||#k:lb-kalb#||#rsl-rasul#||#mrd:-maraz#||#ryb-rayb#||#hyf-hayf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2918.ss24.as.ssNUR.ns.ny.cs.syf.sure.24.xxxxx
24. NUR / 51
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Aralarında hüküm vermesi için ALLAH'a ve Rasulüne davet edildiklerinde, mü'minlerin söyleyeceği söz ancak, "işittik ve itaat ettik" demeleridir.
İşte onlar felaha ulaşanlardır.
KVN K:VL eMN DA:V RSL HKM BYN K:VL SMA: T:VA: FLH .mid2919.ss24.as51.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxxxrasulximanxx#da:v-davet#||#kvn-kane#||#sma:-semi#||#t:va:-itaat#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#byn-beyn#||#rsl-rasul#||#hkm-hüküm#||#flh-felah#||#k:vl-xxoxx#x#KVN#||#K:VL#||#eMN#||#DA:V#||#RSL#||#HKM#||#BYN#||#K:VL#||#SMA:#||#T:VA:#||#FLH#||#da:v-davet#||#kvn-kane#||#sma:-semi#||#t:va:-itaat#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#byn-beyn#||#rsl-rasul#||#hkm-hüküm#||#flh-felah#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 52
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kim ALLAH'a ve Rasulüne itaat eder, ALLAH'tan haşy ederler ve ittika ederse, işte onlar fevz olanlardır.
T:VA: RSL H:ŞY VK:Y FVZ .mid2920.ss24.as52.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxxxrasulxx#t:va:-itaat#||#rsl-rasul#||#vk:y-ittika#||#fvz-fevz#||#h:şy-haşy#x#T:VA:#||#RSL#||#H:ŞY#||#VK:Y#||#FVZ#||#t:va:-itaat#||#rsl-rasul#||#vk:y-ittika#||#fvz-fevz#||#h:şy-haşy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 53
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 355
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sen kendilerine emir edersen, elbette ihrac olacaklarına cehd yeminle ALLAH'a kasem ettiler.
De ki:
"Kasem etmeyin.
Marifetiniz; itaatinizdir.
Muhakkak ki ALLAH, amel ettiklerinize habirdir."
Esma-ül Hüsna K:SM CH!D YMN eMR H:RC K:VL K:SM T:VA: A:RF H:BR A:ML .mid2921.ss24.as53.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf355.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnaxxcihadxxxxibadetxxx#t:va:-itaat#||#h:br-habir#||#emr-emir#||#a:ml-amel#||#k:sm-kasem#||#ch!d-cihad#||#ymn-yemin#||#h:rc-ihrac#||#a:rf-marifet#||#k:vl-xxoxx#x#K:SM#||#CH!D#||#YMN#||#eMR#||#H:RC#||#K:VL#||#K:SM#||#T:VA:#||#A:RF#||#H:BR#||#A:ML#||#t:va:-itaat#||#h:br-habir#||#emr-emir#||#a:ml-amel#||#k:sm-kasem#||#ch!d-cihad#||#ymn-yemin#||#h:rc-ihrac#||#a:rf-marifet#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 54
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 356
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
De ki:
"ALLAH'a itaat edin! Rasule itaat edin!"
Eğer tevella ederseniz… artık muhakkak onun hamil olduğu, ancak, onadır... ve sizin hamil olduğunuz sizedir.
Eğer ona itaat ederseniz... ihtida olursunuz.
Rasule düşen, sadece mübin belağdır.
K:VL T:VA: T:VA: RSL VLY HML HML T:VA: H!DY RSL BLG: BYN .mid2922.ss24.as54.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf356.sure.24.xxxxxrasulxx#t:va:-itaat#||#hml-haml#||#byn-mübin#||#vly-tevella#||#rsl-rasul#||#h!dy-ihtida#||#blg:-belağ#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#T:VA:#||#T:VA:#||#RSL#||#VLY#||#HML#||#HML#||#T:VA:#||#H!DY#||#RSL#||#BLG:#||#BYN#||#t:va:-itaat#||#hml-haml#||#byn-mübin#||#vly-tevella#||#rsl-rasul#||#h!dy-ihtida#||#blg:-belağ#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 55
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 356
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH vaad etmiştir ki:
İçinizden, iman eden ve salih amel işleyenleri, kendilerinin öncesinden olanları istihlaf ettiği gibi, onları da arzda elbette istihlaf edecektir.
Kendilerine, onlar için razı olduğu dinlerini, elbette temekkün edecektir. Elbette korkularının ardından onları emniyet ile bedellendirecektir.
Onlar BANA abd olacaklar ve BANA hiç bir şey şirk koşmayacaklar.
Artık kimler kafir olursa, işte onlar fasıktır.
VA:D eMN A:ML S:LH H:LF eRD: H:LF K:BL MKN DYN RD:V BDL BA:D H:VF eMN A:BD ŞRK ŞYe KFR BA:D FSK: .mid2923.ss24.as55.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf356.sure.24.xxxxximanxx#k:bl-kabl#||#şye-şey#||#h:vf-havf#||#ba:d-bad#||#h:lf-istihlaf#||#erd:-arz#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#va:d-vaad#||#bdl-bedel#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#fsk:-fasık#||#mkn-temekkün#||#dyn-din#||#şrk-şirk#||#rd:v-rıza#x#VA:D#||#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#H:LF#||#eRD:#||#H:LF#||#K:BL#||#MKN#||#DYN#||#RD:V#||#BDL#||#BA:D#||#H:VF#||#eMN#||#A:BD#||#ŞRK#||#ŞYe#||#KFR#||#BA:D#||#FSK:#||#k:bl-kabl#||#şye-şey#||#h:vf-havf#||#ba:d-bad#||#h:lf-istihlaf#||#erd:-arz#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#va:d-vaad#||#bdl-bedel#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#fsk:-fasık#||#mkn-temekkün#||#dyn-din#||#şrk-şirk#||#rd:v-rıza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 56
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 356
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
• Salat ikame edin!
• Zekatı verin!
• Rasule itaat edin!
Umulur ki size rahmet edilir.
K:VM S:LV eTY ZKV T:VA: RSL RHM .mid2924.ss24.as56.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf356.sure.24.xxxxxrasulxsalatxzekatxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-ikame-i salat#||#t:va:-itaat#||#rhm-rahmet#||#zkv-zekat#||#rsl-rasul#||#ety-xxoxx#x#K:VM#||#S:LV#||#eTY#||#ZKV#||#T:VA:#||#RSL#||#RHM#||#k:vm-ikame-i salat#||#t:va:-itaat#||#rhm-rahmet#||#zkv-zekat#||#rsl-rasul#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 57
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 356
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kafirlerin O'nu arzda aciz bırakacaklarını hesab etme! Onların mevası nardır. Ne beis masirdir!
HSB KFR A:CZ eRD: eVY NVR BeS S:YR .mid2925.ss24.as57.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf356.sure.24.xxxxxcehennemxx#erd:-arz#||#kfr-kafir#||#bes-beis#||#evy-meva#||#hsb-hesab#||#s:yr-masir#||#a:cz-aciz#||#nvr-nar#||#evy-meva#x#HSB#||#KFR#||#A:CZ#||#eRD:#||#eVY#||#NVR#||#BeS#||#S:YR#||#erd:-arz#||#kfr-kafir#||#bes-beis#||#evy-meva#||#hsb-hesab#||#s:yr-masir#||#a:cz-aciz#||#nvr-nar#||#evy-meva#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2926.ss24.as.ssNUR.ns.ny.cs.syf.sure.24.xxxxx
24. NUR / 58
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 356
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Melekesi yeminlerinizde olanların ve sizden hulüm iblağ olmayanların, sizden izin istemeleri için günde üç merre vardır;
• salat-ı fecr'den önce
• ve zahirden sevblerinizi vaz ettiğiniz hiyn
• ve salat-ı ışa'dan sonra.
Bu üç vakit, sizin için avrettir.
Bunların dışında size ve onlara cünah değildir. Bazınız bazınız üzre, size tavaf edebilirsiniz.
ALLAH, ayetlerini size böyle beyan eder.
ALLAH, alimdir, hakimdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku eMN eZ!N MLK YMN BLG: HLM S!LS! MRR K:BL S:LV FCR HYN VD:A: S!VB Z:H!R BA:D S:LV A:ŞV S!LS! A:VR LYS CNH BA:D T:VF BA:D: BA:D: BYN eYY A:LM HKM .mid2927.ss24.as58.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf356.sure.24.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxsalatximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:bl-kabl#||#lys-leyse#||#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#s!ls!-selase#||#ba:d:-bazı#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#byn-beyan#||#mlk-meleke#||#ymn-yemin#||#s:lv-salat#||#cnh-cünah#||#hkm-hakim#||#hyn-hine#||#a:şv-ışa#||#fcr-fecr#||#blg:-iblağ#||#mrr-merre#||#ez!n-izin#||#vd:a:-vaz#||#z:h!r-zahir#||#t:vf-tavaf#||#s!vb-sevb#||#hlm-hulm#||#a:vr-avret#x#eMN#||#eZ!N#||#MLK#||#YMN#||#BLG:#||#HLM#||#S!LS!#||#MRR#||#K:BL#||#S:LV#||#FCR#||#HYN#||#VD:A:#||#S!VB#||#Z:H!R#||#BA:D#||#S:LV#||#A:ŞV#||#S!LS!#||#A:VR#||#LYS#||#CNH#||#BA:D#||#T:VF#||#BA:D:#||#BA:D:#||#BYN#||#eYY#||#A:LM#||#HKM#||#k:bl-kabl#||#lys-leyse#||#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#s!ls!-selase#||#ba:d:-bazı#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#byn-beyan#||#mlk-meleke#||#ymn-yemin#||#s:lv-salat#||#cnh-cünah#||#hkm-hakim#||#hyn-hine#||#a:şv-ışa#||#fcr-fecr#||#blg:-iblağ#||#mrr-merre#||#ez!n-izin#||#vd:a:-vaz#||#z:h!r-zahir#||#t:vf-tavaf#||#s!vb-sevb#||#hlm-hulm#||#a:vr-avret#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 59
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 357
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Tıfllarınıza hulüm baliğ olduklarında, artık, kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler.
ALLAH, ayetlerini size böyle beyan eder.
ALLAH, alimdir, hakimdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku BLG: T:FL HLM eZ!N eZ!N K:BL BYN eYY A:LM HKM .mid2928.ss24.as59.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf357.sure.24.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:bl-kabl#||#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#byn-beyan#||#hkm-hakim#||#blg:-baliğ#||#ez!n-izin#||#t:fl-tıfl#||#hlm-hulm#x#BLG:#||#T:FL#||#HLM#||#eZ!N#||#eZ!N#||#K:BL#||#BYN#||#eYY#||#A:LM#||#HKM#||#k:bl-kabl#||#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#byn-beyan#||#hkm-hakim#||#blg:-baliğ#||#ez!n-izin#||#t:fl-tıfl#||#hlm-hulm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 60
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 357
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nikaha rica etmeyen kadınlardan kaide olanlar, ziynetlerini burc etmek gayrısında sevblerini vaz etmeleri kendilerine cünah değildir.
Ama yine afif olmak istemeleri onlar için daha hayrlıdır.
ALLAH, semidir alimdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku K:A:D NSV RCV NKH LYS CNH VD:A: S!VB G:YR BRC ZYN A:FF H:YR SMA: A:LM .mid2929.ss24.as60.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf357.sure.24.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxibadetxxx#g:yr-gayr#||#lys-leyse#||#sma:-semi#||#nsv-nisa#||#a:lm-alim#||#zyn-zeyn#||#nkh-nikah#||#h:yr-hayr#||#cnh-cünah#||#k:a:d-kaide#||#brc-burc#||#a:ff-afif#||#vd:a:-vaz#||#rcv-rica#||#s!vb-sevb#x#K:A:D#||#NSV#||#RCV#||#NKH#||#LYS#||#CNH#||#VD:A:#||#S!VB#||#G:YR#||#BRC#||#ZYN#||#A:FF#||#H:YR#||#SMA:#||#A:LM#||#g:yr-gayr#||#lys-leyse#||#sma:-semi#||#nsv-nisa#||#a:lm-alim#||#zyn-zeyn#||#nkh-nikah#||#h:yr-hayr#||#cnh-cünah#||#k:a:d-kaide#||#brc-burc#||#a:ff-afif#||#vd:a:-vaz#||#rcv-rica#||#s!vb-sevb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 61
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 357
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Köre harec yoktur ve arice (topal) harec yoktur ve mariz olana harec yoktur.
Kendi evlerinizden
veya babalarınızın evlerinden
veya annelerinizin evlerinden
veya erkek kardeşlerinizin evlerinden
veya kız kardeşlerinizin evlerinden
veya amcalarınızın evlerinden
veya halalarınızın evlerinden
veya dayılarınızın evlerinden
veya teyzelerinizin evlerinden
veya miftahlarına malik olduğunuz evlerden
veya size sadık olanlardan,
yemek yemenize, nefsleriniz üzre (harec) yoktur.
Cemian veya şetta olarak yemek yemeniz size cünah değildir.
Evlere dahil olduğunuzda... artık ALLAH indinden tahiyye olarak, tayyib mübarek şekilde nefsleriniz üzre kendinizi selim edin!
ALLAH, size ayetlerini size böyle beyan eder.
Umulur ki akıl edersiniz.
Kadın ve Aile Hukuku LYS A:MY HRC A:RC HRC MRD: HRC NFS eKL BYT BYT eBV BYT eMM BYT eH:V BYT eH:V BYT A:MM BYT A:MM BYT H:VL BYT H:VL MLK FTH S:DK: LYS CNH eKL CMA: ŞTT DH:L BYT SLM NFS HYY A:ND BRK T:YB BYN eYY A:K:L .mid2930.ss24.as61.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf357.sure.24.xxxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#lys-leyse#||#eh:v-ihvan#||#eyy-ayet#||#a:my-ama#||#ebv-eb#||#a:nd-ind#||#a:k:l-akıl#||#nfs-enfüs#||#cma:-cemian#||#dh:l-dahil#||#byt-beyt#||#ekl-ekl#||#byn-beyan#||#slm-selim#||#cnh-cünah#||#mlk-malik#||#mrd:-mariz#||#hyy-tahiyye#||#fth-miftah#||#s:dk:-sadık#||#brk-mübarek#||#hrc-harec#||#a:rc-aric#||#emm-ümm#||#t:yb-tayyib#||#ştt-şetta#||#a:mm-amm#||#h:vl-hale#x#LYS#||#A:MY#||#HRC#||#A:RC#||#HRC#||#MRD:#||#HRC#||#NFS#||#eKL#||#BYT#||#BYT#||#eBV#||#BYT#||#eMM#||#BYT#||#eH:V#||#BYT#||#eH:V#||#BYT#||#A:MM#||#BYT#||#A:MM#||#BYT#||#H:VL#||#BYT#||#H:VL#||#MLK#||#FTH#||#S:DK:#||#LYS#||#CNH#||#eKL#||#CMA:#||#ŞTT#||#DH:L#||#BYT#||#SLM#||#NFS#||#HYY#||#A:ND#||#BRK#||#T:YB#||#BYN#||#eYY#||#A:K:L#||#lys-leyse#||#eh:v-ihvan#||#eyy-ayet#||#a:my-ama#||#ebv-eb#||#a:nd-ind#||#a:k:l-akıl#||#nfs-enfüs#||#cma:-cemian#||#dh:l-dahil#||#byt-beyt#||#ekl-ekl#||#byn-beyan#||#slm-selim#||#cnh-cünah#||#mlk-malik#||#mrd:-mariz#||#hyy-tahiyye#||#fth-miftah#||#s:dk:-sadık#||#brk-mübarek#||#hrc-harec#||#a:rc-aric#||#emm-ümm#||#t:yb-tayyib#||#ştt-şetta#||#a:mm-amm#||#h:vl-hale#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2931.ss24.as.ssNUR.ns.ny.cs.syf.sure.24.xxxxx
24. NUR / 62
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 358
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak mü'minler ALLAH'a ve Rasulüne iman ederler.
Cem olunacak yere, onunla beraber emir üzere olduklarında, ondan izin isteyinceye kadar zehab etmezler. Muhakkak senden izin isteyenler... ALLAH'a ve Rasulüne iman edenler işte onlardır.
Bazı şe'nlar için senden izin istediklerinde, artık onlardan dilediğin kimseye izin ver ve onlar için ALLAH'a istiğfar et.
Muhakkak ki ALLAH gafurdur, rahimdir.
Esma-ül Hüsna eMN eMN RSL KVN eMR CMA: Z!H!B eZ!N eZ!N eMN RSL eZ!N BA:D: ŞeN eZ!N ŞYe G:FR G:FR RHM .mid2932.ss24.as62.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf358.sure.24.xxxEsma-ül Hüsnaxxrasulximanxxxxemirxxyasakxxx#şye-şae#||#emr-emir#||#ba:d:-bazı#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#cma:-cami#||#g:fr-istiğfar#||#g:fr-gafur#||#z!h!b-zehab#||#rsl-rasul#||#ez!n-izin#||#şen-şen#||#kvn-xxoxx#x#eMN#||#eMN#||#RSL#||#KVN#||#eMR#||#CMA:#||#Z!H!B#||#eZ!N#||#eZ!N#||#eMN#||#RSL#||#eZ!N#||#BA:D:#||#ŞeN#||#eZ!N#||#ŞYe#||#G:FR#||#G:FR#||#RHM#||#şye-şae#||#emr-emir#||#ba:d:-bazı#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#cma:-cami#||#g:fr-istiğfar#||#g:fr-gafur#||#z!h!b-zehab#||#rsl-rasul#||#ez!n-izin#||#şen-şen#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
24. NUR / 63
Surede Ayet: 64
Kitap Sırası: 24
Nüzul Sırası: 102
Sayfa: 358
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rasulün davetini, bazınızın bazınıza daveti gibi tutmayın!
İçinizden livaz ederek tesellül edenlere ALLAH alimdir. Artık onun emrine muhalif olanlar, başlarına bir fitne isabet etmesinden veya elim azaba uğramaktan hazer etsinler.
CA:L DA:V RSL BYN DA:V BA:D: BA:D: A:LM SLL LVZ! HZ!R H:LF eMR S:VB FTN S:VB A:Z!B eLM .mid2933.ss24.as63.ssNUR.ns102.nyMEDİNE.cs18.syf358.sure.24.xxxxxrasulxxxxemirxxyasakxxx#da:v-duae#||#h:lf-muhalif#||#elm-elim#||#emr-emir#||#ba:d:-bazı#||#a:lm-alim#||#a:z!b-azab#||#s:vb-isabet#||#byn-beyn#||#ftn-fitne#||#rsl-rasul#||#sll-tesellül#||#hz!r-hazer#||#lvz!livaz#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#DA:V#||#RSL#||#BYN#||#DA:V#||#BA:D:#||#BA:D:#||#A:LM#||#SLL#||#LVZ!#||#HZ!R#||#H:LF#||#eMR#||#S:VB#||#FTN#||#S:VB#||#A:Z!B#||#eLM#||#da:v-duae#||#h:lf-muhalif#||#elm-elim#||#emr-emir#||#ba:d:-bazı#||#a:lm-alim#||#a:z!b-azab#||#s:vb-isabet#||#byn-beyn#||#ftn-fitne#||#rsl-rasul#||#sll-tesellül#||#hz!r-hazer#||#lvz!livaz#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :