İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
FURKAN SURES��

83 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid2935.ss25.as.ssFURKAN.ns42.ny.cs18.syf358.sure.25.xxxxx
Orijinal Metin :
25. FURKAN / 1
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 358
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Alemlere nezir olması için kendisine abd olana furkanı inzal eden, bereketlidir.
BRK NZL FRK: A:BD KVN A:LM NZ!R .mid2936.ss25.as1.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf358.sure.25.xxxxxxkitabxxx#kvn-kane#||#a:lm-alem#||#a:bd-abd#||#nzl-inzal#||#nz!r-nezir#||#frk:-furkan#||#brk-bereket#x#BRK#||#NZL#||#FRK:#||#A:BD#||#KVN#||#A:LM#||#NZ!R#||#kvn-kane#||#a:lm-alem#||#a:bd-abd#||#nzl-inzal#||#nz!r-nezir#||#frk:-furkan#||#brk-bereket#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 2
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 358
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
O, semaların ve arzın mülkü kendisine ait olandır.
Evlad ittihaz etmemiştir. O'nun, mülkünde şeriki yoktur. Herşeyi halk etmiş ve ardından bir takdir üzere kaderlemiştir.
Doğa/Yaşam MLK SMV eRD: eH:Z! VLD KVN ŞRK MLK H:LK: KLL ŞYe K:DR K:DR .mid2937.ss25.as2.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf358.sure.25.xxxDoğa/Yaşamx#kvn-yekün#||#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#vld-xoxox#||#h:lk:-halk#||#k:dr-takdir#||#k:dr-kader#||#mlk-mülk#||#eh:z!-ittihaz#||#şrk-şerik#x#MLK#||#SMV#||#eRD:#||#eH:Z!#||#VLD#||#KVN#||#ŞRK#||#MLK#||#H:LK:#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#K:DR#||#kvn-yekün#||#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#vld-xoxox#||#h:lk:-halk#||#k:dr-takdir#||#k:dr-kader#||#mlk-mülk#||#eh:z!-ittihaz#||#şrk-şerik#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 3
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 359
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
O'nun gayrısından,
• Hiçbir şey halk etmeyen
• ve zaten kendileri halk edilmiş olan
• ve nefslerine menfaat
• ve de darr vermeye melik olmayan
• ve mevt etmeye melik olmayan
• ve hayatı olmayan
• ve neşr edemeyen, ilahlar ittihaz ettiler.
eH:Z! DVN eLH! H:LK: ŞYe H:LK: MLK NFS D:RR NFA: MLK MVT HYY NŞR .mid2938.ss25.as3.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf359.sure.25.xxxx#şye-şey#||#elh!-ilah#||#dvn-dun#||#nfs-enfüs#||#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#h:lk:-halk#||#eh:z!-ittihaz#||#mlk-malik#||#nşr-neşr#||#hyy-hayat#||#mvt-mevt#x#eH:Z!#||#DVN#||#eLH!#||#H:LK:#||#ŞYe#||#H:LK:#||#MLK#||#NFS#||#D:RR#||#NFA:#||#MLK#||#MVT#||#HYY#||#NŞR#||#şye-şey#||#elh!-ilah#||#dvn-dun#||#nfs-enfüs#||#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#h:lk:-halk#||#eh:z!-ittihaz#||#mlk-malik#||#nşr-neşr#||#hyy-hayat#||#mvt-mevt#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 4
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 359
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Kafirler, "Eğer bu onun iftirası olan ifkten başka bir şey değilse... başka bir kavim kendisine avn etmiş olmalı." dediler. Böylece zulüm ve zur etmiş oldular.
eFK FRY A:VN K:VM eH:R CYe Z:LM ZVR .mid2939.ss25.as4.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf359.sure.25.xxxx#k:vm-kavim#||#eh:r-ahar#||#z:lm-zulüm#||#zvr-zur#||#a:vn-avn#||#efk-ifk#||#fry-iftira#||#cye-xxoxx#x#eFK#||#FRY#||#A:VN#||#K:VM#||#eH:R#||#CYe#||#Z:LM#||#ZVR#||#k:vm-kavim#||#eh:r-ahar#||#z:lm-zulüm#||#zvr-zur#||#a:vn-avn#||#efk-ifk#||#fry-iftira#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 5
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 359
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Evvelkilerin esatiridir. Kendisi ketb etmiş... artık bükre ve asile kendisine imla ediliyor."
K:VL ST:R eVL KTB MLV BKR eS:L .mid2940.ss25.as5.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf359.sure.25.xxxx#evl-evvel#||#ktb-ketb#||#st:r-esatir#||#mlv-imla#||#bkr-bükre#||#es:l-asile#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#ST:R#||#eVL#||#KTB#||#MLV#||#BKR#||#eS:L#||#evl-evvel#||#ktb-ketb#||#st:r-esatir#||#mlv-imla#||#bkr-bükre#||#es:l-asile#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 6
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 359
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Semalardaki ve arzdaki sırrlara alim olan, onu inzal etti.
Muhakkak ki O, gafur, rahim olandır."
Esma-ül Hüsna K:VL NZL A:LM SRR SMV eRD: KVN G:FR RHM .mid2941.ss25.as6.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf359.sure.25.xxxEsma-ül Hüsnax#kvn-kane#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#g:fr-gafur#||#srr-sırr#||#nzl-inzal#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NZL#||#A:LM#||#SRR#||#SMV#||#eRD:#||#KVN#||#G:FR#||#RHM#||#kvn-kane#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#g:fr-gafur#||#srr-sırr#||#nzl-inzal#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 7
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 359
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Bu ne biçim Rasul! Taam yiyor… suklarda (çarşı-pazar) meşy ediyor... Ona bir melek inzal edileydi de onunla beraber nezir olaydı ya!"
K:VL RSL eKL T:A:M MŞY SVK: NZL MLK KVN NZ!R .mid2942.ss25.as7.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf359.sure.25.xxxxxrasulxx#kvn-yekün#||#ekl-ekl#||#rsl-rasul#||#nz!r-nezir#||#mlk-melek#||#nzl-inzal#||#mşy-meşy#||#t:a:m-taam#||#svk:-suk#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RSL#||#eKL#||#T:A:M#||#MŞY#||#SVK:#||#NZL#||#MLK#||#KVN#||#NZ!R#||#kvn-yekün#||#ekl-ekl#||#rsl-rasul#||#nz!r-nezir#||#mlk-melek#||#nzl-inzal#||#mşy-meşy#||#t:a:m-taam#||#svk:-suk#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 8
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 359
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
"Yahut kendisine bir kenz ilka edilseydi veya ürününden yiyeceği bir cenneti olsaydı ya!"
Zalimler dediler ki:
"Siz ancak meshur erkek kimseye tâbi oluyorsunuz."
LK:Y KNZ KVN CNN eKL K:VL Z:LM TBA: RCL SHR .mid2943.ss25.as8.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf359.sure.25.xxxx#kvn-tekun#||#z:lm-zalim#||#tba:-tabi#||#rcl-recül#||#ekl-ekl#||#cnn-cennet#||#lk:y-ilka#||#shr-meshur#||#knz-kenz#||#k:vl-xxoxx#x#LK:Y#||#KNZ#||#KVN#||#CNN#||#eKL#||#K:VL#||#Z:LM#||#TBA:#||#RCL#||#SHR#||#kvn-tekun#||#z:lm-zalim#||#tba:-tabi#||#rcl-recül#||#ekl-ekl#||#cnn-cennet#||#lk:y-ilka#||#shr-meshur#||#knz-kenz#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 9
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 359
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Nazar et!... Senin hakkında nasıl meseller darb ettiler ve böylece dalalete düştüler. Artık sebile istitaat etmezler.
NZ:R KYF D:RB MS!L D:LL T:VA: SBL .mid2944.ss25.as9.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf359.sure.25.xxxx#kyf-keyfe#||#t:va:-istitaat#||#sbl-sebil#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#nz:r-unzur#||#d:ll-dalalet#x#NZ:R#||#KYF#||#D:RB#||#MS!L#||#D:LL#||#T:VA:#||#SBL#||#kyf-keyfe#||#t:va:-istitaat#||#sbl-sebil#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#nz:r-unzur#||#d:ll-dalalet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2945.ss25.as.ssFURKAN.ns.ny.cs.syf.sure.25.xxxxx
25. FURKAN / 10
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 359
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer dilerse altından nehirler cereyan eden bu cennetlerden sana hayr kılan ve sana kasrlar kılan, bereketlidir.
BRK ŞYe CA:L H:YR CNN CRY THT NH!R CA:L K:S:R .mid2946.ss25.as10.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf359.sure.25.xxxxxcennetxx#şye-şae#||#nh!r-nehir#||#tht-taht#||#h:yr-hayr#||#cnn-cennet#||#cry-cereyan#||#brk-bereket#||#k:s:r-kasr#||#ca:l-xxoxx#x#BRK#||#ŞYe#||#CA:L#||#H:YR#||#CNN#||#CRY#||#THT#||#NH!R#||#CA:L#||#K:S:R#||#şye-şae#||#nh!r-nehir#||#tht-taht#||#h:yr-hayr#||#cnn-cennet#||#cry-cereyan#||#brk-bereket#||#k:s:r-kasr#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 11
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 359
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
Onlar saati kizb etti. Biz saati kizb edenler için seir atid ettik.
KZ!B SVA: A:TD KZ!B SVA: SA:R .mid2947.ss25.as11.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf359.sure.25.xxxxxsaatxcehennemxx#sva:-saat#||#kz!b-kizb#||#sa:r-seir#||#a:td-atid#x#KZ!B#||#SVA:#||#A:TD#||#KZ!B#||#SVA:#||#SA:R#||#sva:-saat#||#kz!b-kizb#||#sa:r-seir#||#a:td-atid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 12
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 360
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Baid mekandan onu görünce, ona tegayyüzü ve zefiri işitirler.
Ahiret ReY KVN BA:D SMA: G:YZ: ZFR .mid2948.ss25.as12.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf360.sure.25.xxxAhiretx#kvn-mekan#||#sma:-semi#||#ba:d-baid#||#ba:d-baid#||#zfr-zefir#||#g:yz:-tegayyüz#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#KVN#||#BA:D#||#SMA:#||#G:YZ:#||#ZFR#||#kvn-mekan#||#sma:-semi#||#ba:d-baid#||#ba:d-baid#||#zfr-zefir#||#g:yz:-tegayyüz#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 13
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 360
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Dıyk bir mekanda mukarren olarak mülaki olduklarında "Nerdesin Sübur!" diye davet ederler.
LK:Y KVN D:YK: K:RN DA:V S!BR .mid2949.ss25.as13.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf360.sure.25.xxxxxcehennemxx#da:v-duae#||#kvn-mekan#||#k:rn-mukarren#||#lk:y-mülaki#||#d:yk:-dıyk#||#s!br-sübur#x#LK:Y#||#KVN#||#D:YK:#||#K:RN#||#DA:V#||#S!BR#||#da:v-duae#||#kvn-mekan#||#k:rn-mukarren#||#lk:y-mülaki#||#d:yk:-dıyk#||#s!br-sübur#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 14
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 360
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
"Yevmde vahid süburu davet etmeyin, çok süburu davet edin!"
Ahiret DA:V YVM S!BR VHD DA:V S!BR KS!R .mid2950.ss25.as14.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf360.sure.25.xxxAhiretxxyevmxx#da:v-davet#||#yvm-yevm#||#ks!r-kesir#||#vhd-vahid#||#s!br-sübur#x#DA:V#||#YVM#||#S!BR#||#VHD#||#DA:V#||#S!BR#||#KS!R#||#da:v-davet#||#yvm-yevm#||#ks!r-kesir#||#vhd-vahid#||#s!br-sübur#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 15
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 360
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Hayr olan bu mudur ebedi cennet mi?
Ki o; muttakilere vaad edilendir, ceza ve masir olandır."
K:VL H:YR CNN H:LD VA:D VK:Y KVN CZY S:YR .mid2951.ss25.as15.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf360.sure.25.xxxxxcennetxx#kvn-kane#||#czy-ceza#||#va:d-vaad#||#h:yr-hayr#||#h:ld-huld#||#cnn-cennet#||#s:yr-masir#||#vk:y-muttaki#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#H:YR#||#CNN#||#H:LD#||#VA:D#||#VK:Y#||#KVN#||#CZY#||#S:YR#||#kvn-kane#||#czy-ceza#||#va:d-vaad#||#h:yr-hayr#||#h:ld-huld#||#cnn-cennet#||#s:yr-masir#||#vk:y-muttaki#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 16
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 360
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Elbette orada onlara diledikleri herşey vardır. Orada ebedidirler. Bu, Rabbinin mesul olduğu vaad olmuştur.
Ahiret ŞYe H:LD KVN RBB VA:D SeL .mid2952.ss25.as16.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf360.sure.25.xxxAhiretx#kvn-kane#||#şye-şae#||#rbb-rabb#||#va:d-vaad#||#h:ld-halid#||#sel-mesul#x#ŞYe#||#H:LD#||#KVN#||#RBB#||#VA:D#||#SeL#||#kvn-kane#||#şye-şae#||#rbb-rabb#||#va:d-vaad#||#h:ld-halid#||#sel-mesul#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 17
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 360
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Haşr olacakları yevmde, ALLAH'ın gayrısından abd olduklarına der ki: "BANA ibadet edenleri siz mi dalalet ettirdiniz yoksa kendileri mi sebilden dalalet etiler?"
Ahiret YVM HŞR A:BD DVN K:VL D:LL A:BD D:LL SBL .mid2953.ss25.as17.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf360.sure.25.xxxAhiretxxyevmxx#hşr-haşr#||#sbl-sebil#||#dvn-dun#||#yvm-yevm#||#a:bd-abd#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#x#YVM#||#HŞR#||#A:BD#||#DVN#||#K:VL#||#D:LL#||#A:BD#||#D:LL#||#SBL#||#hşr-haşr#||#sbl-sebil#||#dvn-dun#||#yvm-yevm#||#a:bd-abd#||#d:ll-dalalet#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 18
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 360
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Derler ki: "SEN subhansın!
Biz SANA yenbagi olmadık. SEN'in gayrından veliler ittihaz etmedik. Fakat SEN, onları ve ata-babalarını, zikir etmeyi unutuncaya kadar metalandırdın. Onlar da bevar bir kavim oldular."
Esma-ül Hüsna K:VL SBH KVN BG:Y eH:Z! DVN VLY MTA: eBV NSY Z!KR KVN K:VM BVR .mid2954.ss25.as18.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf360.sure.25.xxxEsma-ül Hüsnax#k:vm-kavim#||#mta:-meta#||#ebv-eb#||#nsy-nisyan#||#dvn-dun#||#eh:z!-ittihaz#||#sbh-subhan#||#z!kr-zikir#||#vly-veliy#||#bg:y-yenbagi#||#bvr-bevar#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#SBH#||#KVN#||#BG:Y#||#eH:Z!#||#DVN#||#VLY#||#MTA:#||#eBV#||#NSY#||#Z!KR#||#KVN#||#K:VM#||#BVR#||#k:vm-kavim#||#mta:-meta#||#ebv-eb#||#nsy-nisyan#||#dvn-dun#||#eh:z!-ittihaz#||#sbh-subhan#||#z!kr-zikir#||#vly-veliy#||#bg:y-yenbagi#||#bvr-bevar#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 19
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 360
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Söylediğiniz şeyler artık sizi kizb etmiştir! Artık sarf etmeye istitaat edemezsiniz. Nasr da bulamazsınız. İçinizden zulüm eden kimse... ona kebir azabı taddırız.
KZ!B K:VL T:VA: S:RF NS:R Z:LM Z!VK: A:Z!B KBR .mid2955.ss25.as19.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf360.sure.25.xxxx#t:va:-istitaat#||#z!vk:-zaika#||#z:lm-zulüm#||#a:z!b-azab#||#kz!b-kizb#||#kbr-kebir#||#ns:r-nasr#||#s:rf-sarf#||#k:vl-xxoxx#x#KZ!B#||#K:VL#||#T:VA:#||#S:RF#||#NS:R#||#Z:LM#||#Z!VK:#||#A:Z!B#||#KBR#||#t:va:-istitaat#||#z!vk:-zaika#||#z:lm-zulüm#||#a:z!b-azab#||#kz!b-kizb#||#kbr-kebir#||#ns:r-nasr#||#s:rf-sarf#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 20
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 360
Cüz: 18
Nüzul Yeri: MEKKE
Mürsellerden senden önce irsal ettiklerimiz de muhakkak taam yerler, suklarda (çarşı-pazar) meşy ederlerdi. Bazınızı bazınız için fitne kıldık.
Sabır ediyor musunuz?
Rabbin, basir olandır.
RSL K:BL RSL eKL T:A:M MŞY SVK: CA:L BA:D: BA:D: FTN S:BR KVN RBB BS:R .mid2956.ss25.as20.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs18.syf360.sure.25.xxxxxrasulxx#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#ba:d:-bazı#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#ekl-ekl#||#bs:r-basir#||#ftn-fitne#||#rsl-mürsel#||#rsl-irsal#||#mşy-meşy#||#t:a:m-taam#||#svk:-suk#||#ca:l-xxoxx#x#RSL#||#K:BL#||#RSL#||#eKL#||#T:A:M#||#MŞY#||#SVK:#||#CA:L#||#BA:D:#||#BA:D:#||#FTN#||#S:BR#||#KVN#||#RBB#||#BS:R#||#kvn-kane#||#k:bl-kabl#||#ba:d:-bazı#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#ekl-ekl#||#bs:r-basir#||#ftn-fitne#||#rsl-mürsel#||#rsl-irsal#||#mşy-meşy#||#t:a:m-taam#||#svk:-suk#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2957.ss25.as.ssFURKAN.ns.ny.cs.syf.sure.25.xxxxx
25. FURKAN / 21
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ'e lika olmaya rica etmeyenler, "Melekler bize inzal edileydi ya!" veya "Rabbimizi göreydik" dediler. Onlar kendi nefslerinde istikbar etmişlerdi ve kebir atiye ile atiy etmişlerdi.
Dua K:VL RCV LK:Y NZL MLK ReY RBB KBR NFS A:TV A:TV KBR .mid2958.ss25.as21.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxDuax#rbb-rabb#||#nfs-enfüs#||#lk:y-mülaki#||#mlk-melek#||#nzl-inzal#||#kbr-kebir#||#kbr-istikbar#||#a:tv-atiy#||#a:tv-atiye#||#rcv-rica#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#RCV#||#LK:Y#||#NZL#||#MLK#||#ReY#||#RBB#||#KBR#||#NFS#||#A:TV#||#A:TV#||#KBR#||#rbb-rabb#||#nfs-enfüs#||#lk:y-mülaki#||#mlk-melek#||#nzl-inzal#||#kbr-kebir#||#kbr-istikbar#||#a:tv-atiy#||#a:tv-atiye#||#rcv-rica#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 22
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Melekleri görecekleri yevmde… yevme-izinde mücrimlere büşra yoktur. Onlar "Hicr edilmiş olan hicr edilmiştir!" derler.
YVM ReY MLK BŞR YVM CRM K:VL HCR HCR .mid2959.ss25.as22.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxxxyevmxx#yvm-yevm#||#crm-mücrim#||#bşr-büşra#||#hcr-hicr#||#mlk-melek#||#yvm-yevme-izin#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#YVM#||#ReY#||#MLK#||#BŞR#||#YVM#||#CRM#||#K:VL#||#HCR#||#HCR#||#yvm-yevm#||#crm-mücrim#||#bşr-büşra#||#hcr-hicr#||#mlk-melek#||#yvm-yevme-izin#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 23
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Amil oldukları amelleri BİZ takdim etik!
Ardından onları mensur heba kıldık.
Ahiret K:DM A:ML A:ML CA:L H!BV NS!R .mid2960.ss25.as23.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxAhiretx#a:ml-amil#||#k:dm-takdim#||#h!bv-heba#||#ns!r-mensur#||#ca:l-xxoxx#x#K:DM#||#A:ML#||#A:ML#||#CA:L#||#H!BV#||#NS!R#||#a:ml-amil#||#k:dm-takdim#||#h!bv-heba#||#ns!r-mensur#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 24
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevme-izinde cennet ashabına, hayr müstekarr ve ahsen kayl yeri vardır.
S:HB CNN YVM H:YR K:RR HSN K:YL .mid2961.ss25.as24.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxxxyevmxcennetxx#h:yr-hayr#||#cnn-cennet#||#hsn-ahsen#||#s:hb-sahib#||#k:rr-müstekarr#||#k:yl-kayl#||#yvm-yevme-izin#x#S:HB#||#CNN#||#YVM#||#H:YR#||#K:RR#||#HSN#||#K:YL#||#h:yr-hayr#||#cnn-cennet#||#hsn-ahsen#||#s:hb-sahib#||#k:rr-müstekarr#||#k:yl-kayl#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 25
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevmde sema gamam ile şakk olur ve melekler tenzilen inzal edilir.
Ahiret YVM ŞK:K: SMV G:MM NZL MLK NZL .mid2962.ss25.as25.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxAhiretxxyevmxx#yvm-yevm#||#smv-sema#||#nzl-inzal#||#mlk-melek#||#nzl-tenzil#||#şk:k:-şakk#||#g:mm-gamame#x#YVM#||#ŞK:K:#||#SMV#||#G:MM#||#NZL#||#MLK#||#NZL#||#yvm-yevm#||#smv-sema#||#nzl-inzal#||#mlk-melek#||#nzl-tenzil#||#şk:k:-şakk#||#g:mm-gamame#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 26
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevme-izinin mülkü el-hakk Rahmanındır. Yevm kafirlere asir olacaktır.
Ahiret MLK YVM HK:K: RHM KVN YVM KFR A:SR .mid2963.ss25.as26.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxAhiretxxyevmxx#kvn-kane#||#yvm-yevm#||#rhm-rahman#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#mlk-mülk#||#a:sr-asir#||#yvm-yevme-izin#x#MLK#||#YVM#||#HK:K:#||#RHM#||#KVN#||#YVM#||#KFR#||#A:SR#||#kvn-kane#||#yvm-yevm#||#rhm-rahman#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#mlk-mülk#||#a:sr-asir#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 27
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevmde zalim kimse, elini azz ederek şöyle diyecektir:
"Ne olurdu ben de Rasul ile beraber sebil ittihaz etseydim!"
Ahiret YVM A:D:D: Z:LM YDY K:VL eH:Z! RSL SBL .mid2964.ss25.as27.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxAhiretxxyevmxrasulxx#z:lm-zalim#||#sbl-sebil#||#yvm-yevm#||#ydy-yed#||#rsl-rasul#||#eh:z!-ittihaz#||#a:d:d:-azz#||#k:vl-xxoxx#x#YVM#||#A:D:D:#||#Z:LM#||#YDY#||#K:VL#||#eH:Z!#||#RSL#||#SBL#||#z:lm-zalim#||#sbl-sebil#||#yvm-yevm#||#ydy-yed#||#rsl-rasul#||#eh:z!-ittihaz#||#a:d:d:-azz#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 28
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Eyvahlar olsun bana!
Keşke falancayı halil ittihaz etmeseydim!"
Ahiret VYL eH:Z! FLN H:LL .mid2965.ss25.as28.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxAhiretx#eh:z!-ittihaz#||#h:ll-halil#||#fln-falan#||#vyl-veyl#x#VYL#||#eH:Z!#||#FLN#||#H:LL#||#eh:z!-ittihaz#||#h:ll-halil#||#fln-falan#||#vyl-veyl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 29
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Bana geldikten sonra beni zikirden dalalet ettirmişti."
Şeytan, İnsanı hazul edendir.
AhiretŞeytan D:LL Z!KR BA:D CYe KVN ŞT:N eNS H:Z!L .mid2966.ss25.as29.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxAhiretxŞeytanxxŞeytanxinsanxx#kvn-kane#||#ba:d-bad#||#d:ll-dalalet#||#z!kr-zikir#||#ens-insan#||#h:z!l-hazul#||#cye-xxoxx#x#D:LL#||#Z!KR#||#BA:D#||#CYe#||#KVN#||#ŞT:N#||#eNS#||#H:Z!L#||#kvn-kane#||#ba:d-bad#||#d:ll-dalalet#||#z!kr-zikir#||#ens-insan#||#h:z!l-hazul#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 30
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Rasul dedi ki:
"Ey Rabbim!
Muhakkak kavmim şu Kur'an'ı mehcur halde ittihaz etti."
K:VL RSL RBB K:VM eH:Z! K:Re H!CR .mid2967.ss25.as30.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxxxkuranxrasulxxxxkitabxxx#k:vm-kavim#||#rbb-rabb#||#rsl-rasul#||#eh:z!-ittihaz#||#k:re-kuran#||#h!cr-mehcur#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RSL#||#RBB#||#K:VM#||#eH:Z!#||#K:Re#||#H!CR#||#k:vm-kavim#||#rbb-rabb#||#rsl-rasul#||#eh:z!-ittihaz#||#k:re-kuran#||#h!cr-mehcur#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 31
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Böyledir!...
BİZ, bütün Nebiler için mücrimlerden düşmanlar kıldık.
Hadiy ve nasır olarak Rabbin kafidir.
CA:L KLL NBe A:DV CRM KFY RBB H!DY NS:R .mid2968.ss25.as31.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxxxnebixx#kll-külli#||#a:dv-adüvv#||#rbb-rabb#||#kfy-kafi#||#nbe-nebi#||#h!dy-hadi#||#crm-mücrim#||#ns:r-nasır#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#KLL#||#NBe#||#A:DV#||#CRM#||#KFY#||#RBB#||#H!DY#||#NS:R#||#kll-külli#||#a:dv-adüvv#||#rbb-rabb#||#kfy-kafi#||#nbe-nebi#||#h!dy-hadi#||#crm-mücrim#||#ns:r-nasır#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 32
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 361
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Kafirler dediler ki:
"Kur'an ona vahid olarak cümleten inzal olsaydı ya!"
Senin fuadını onunla sabitlememiz ve onu tertil ile retel etmemiz için böyledir.
K:VL KFR NZL K:Re CML VHD S!BT FeD RTL RTL .mid2969.ss25.as32.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf361.sure.25.xxxxxkuranxxxxkitabxxx#kfr-kafir#||#vhd-vahid#||#nzl-inzal#||#k:re-kuran#||#fed-fuad#||#cml-cümle#||#s!bt-sabit#||#rtl-tertil#||#rtl-retel#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KFR#||#NZL#||#K:Re#||#CML#||#VHD#||#S!BT#||#FeD#||#RTL#||#RTL#||#kfr-kafir#||#vhd-vahid#||#nzl-inzal#||#k:re-kuran#||#fed-fuad#||#cml-cümle#||#s!bt-sabit#||#rtl-tertil#||#rtl-retel#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 33
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Sana bi-hakkın verdiğimiz ahsen tefsir dışında, onlar sana mesel veremezler.
eTY MS!L CYe HK:K: HSN FSR .mid2970.ss25.as33.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxx#hk:k:-hakk#||#hsn-ahsen#||#ms!l-mesel#||#fsr-tefsir#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#MS!L#||#CYe#||#HK:K:#||#HSN#||#FSR#||#hk:k:-hakk#||#hsn-ahsen#||#ms!l-mesel#||#fsr-tefsir#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 34
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Vechleri üzere cehenneme haşr olanlar… işte onların mekanları şerrdir ve sebil olarak daha dalalettedirler.
HŞR VCH! CHNM ŞRR KVN D:LL SBL .mid2971.ss25.as34.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxxxcehennemxx#kvn-mekan#||#hşr-haşr#||#sbl-sebil#||#vch!-vücuh#||#d:ll-dalalet#||#chnm-cehennem#||#şrr-şerr#x#HŞR#||#VCH!#||#CHNM#||#ŞRR#||#KVN#||#D:LL#||#SBL#||#kvn-mekan#||#hşr-haşr#||#sbl-sebil#||#vch!-vücuh#||#d:ll-dalalet#||#chnm-cehennem#||#şrr-şerr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2972.ss25.as.ssFURKAN.ns.ny.cs.syf.sure.25.xxxxx
25. FURKAN / 35
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, Musa'ya Kitab'ı vermiştik ve beraberinde kardeşi Harun'u ona vezir kılmıştık.
eTY MVS KTB CA:L eH:V HRN VZR .mid2973.ss25.as35.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxxxxkitabxxx#eh:v-ahi#||#ktb-kitab#||#vzr-vezir#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#MVS#||#KTB#||#CA:L#||#eH:V#||#HRN#||#VZR#||#eh:v-ahi#||#ktb-kitab#||#vzr-vezir#||#mvs-hz. musa#||#hrn-hz. harun#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 36
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara, "Ayetlerimizi kizb eden kavme zehab edin!" dedik. Ardından o kavmi, tedmir ederek demara ettik.
K:VL Z!H!B K:VM KZ!B eYY DMR DMR .mid2974.ss25.as36.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxx#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#z!h!b-zehab#||#kz!b-kizb#||#dmr-demar#||#dmr-tedmir#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#Z!H!B#||#K:VM#||#KZ!B#||#eYY#||#DMR#||#DMR#||#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#z!h!b-zehab#||#kz!b-kizb#||#dmr-demar#||#dmr-tedmir#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 37
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Nuh kavmi Rasullerini kizb ettiklerinde, onları gark ettik. Onları nasa bir ayet kıldık.
Zalimlere elim azab atid ettik.
K:VM NVH KZ!B RSL G:RK: CA:L NVS eYY A:TD Z:LM A:Z!B eLM .mid2975.ss25.as37.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxxxrasulxx#k:vm-kavim#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#z:lm-zalim#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#kz!b-kizb#||#g:rk:-gark#||#rsl-rasul#||#a:td-atid#||#nvh-hz. nuh#||#ca:l-xxoxx#x#K:VM#||#NVH#||#KZ!B#||#RSL#||#G:RK:#||#CA:L#||#NVS#||#eYY#||#A:TD#||#Z:LM#||#A:Z!B#||#eLM#||#k:vm-kavim#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#z:lm-zalim#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#kz!b-kizb#||#g:rk:-gark#||#rsl-rasul#||#a:td-atid#||#nvh-hz. nuh#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 38
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Ad ve Semud ve Ress ashabını ve bunların arasında bir çok karinleri de …
A:VD S!MD S:HB RSS K:RN BYN KS!R .mid2976.ss25.as38.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxx#a:vd-ad kavmi#||#ks!r-kesir#||#byn-beyn#||#k:rn-karin#||#s:hb-sahib#||#s!md-semud kavmi#||#rss-ress kavmi#x#A:VD#||#S!MD#||#S:HB#||#RSS#||#K:RN#||#BYN#||#KS!R#||#a:vd-ad kavmi#||#ks!r-kesir#||#byn-beyn#||#k:rn-karin#||#s:hb-sahib#||#s!md-semud kavmi#||#rss-ress kavmi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 39
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Bunların hepsine meseller darb ettik. Hepsini tetbir ederek tebar ettik.
KLL D:RB MS!L KLL TBR TBR .mid2977.ss25.as39.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxx#kll-külli#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#tbr-tetbir#||#tbr-tebar#x#KLL#||#D:RB#||#MS!L#||#KLL#||#TBR#||#TBR#||#kll-külli#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#tbr-tetbir#||#tbr-tebar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 40
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Sui matarına imtar edilen karyeye uğramışlardı. Onu görmüş değiller mi?
Bilakis!
Neşr olmaya rica etmeyen oldular.
eTY K:RY MT:R MT:R SVe KVN ReY KVN RCV NŞR .mid2978.ss25.as40.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxx#sve-sui#||#k:ry-karye#||#nşr-neşr#||#rcv-rica#||#mt:r-matar#||#mt:r-imtar#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#eTY#||#K:RY#||#MT:R#||#MT:R#||#SVe#||#KVN#||#ReY#||#KVN#||#RCV#||#NŞR#||#sve-sui#||#k:ry-karye#||#nşr-neşr#||#rcv-rica#||#mt:r-matar#||#mt:r-imtar#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 41
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Seni gördüklerinde hüzüv dışında sana ittihaz etmezler: "Rasul olarak ALLAH bunu mu baas etmiş?"
ReY eH:Z! H!Ze BA:S! RSL .mid2979.ss25.as41.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxxxrasulxx#rsl-rasul#||#eh:z!-ittihaz#||#ba:s!-baas#||#h!ze-hüzüv#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#eH:Z!#||#H!Ze#||#BA:S!#||#RSL#||#rsl-rasul#||#eh:z!-ittihaz#||#ba:s!-baas#||#h!ze-hüzüv#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 42
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Eğer sabır etmeseydik, neredeyse bizi ilahlarımızdan dalalet ettirecekti."
Onlar yakında azabı gördükleri hiynde, sebil olarak kimin daha dalalette olduğuna alim olacaklar.
KVD D:LL eLH! S:BR A:LM HYN ReY A:Z!B D:LL SBL .mid2980.ss25.as42.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxxxrasulxx#elh!-ilah#||#sbl-sebil#||#a:lm-alim#||#s:br-sabr#||#kvd-kade#||#a:z!b-azab#||#d:ll-dalalet#||#hyn-hine#||#rey-xxoxx#x#KVD#||#D:LL#||#eLH!#||#S:BR#||#A:LM#||#HYN#||#ReY#||#A:Z!B#||#D:LL#||#SBL#||#elh!-ilah#||#sbl-sebil#||#a:lm-alim#||#s:br-sabr#||#kvd-kade#||#a:z!b-azab#||#d:ll-dalalet#||#hyn-hine#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
25. FURKAN / 43
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 362
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Hevasını ilahına ittihaz edeni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
ReY eH:Z! eLH! H!VY KVN VKL .mid2981.ss25.as43.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf362.sure.25.xxxx#kvn-tekun#||#elh!-ilah#||#vkl-vekil#||#eh:z!-ittihaz#||#h!vy-heva#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#eH:Z!#||#eLH!#||#H!VY#||#KVN#||#VKL#||#kvn-tekun#||#elh!-ilah#||#vkl-vekil#||#eh:z!-ittihaz#||#h!vy-heva#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 44
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa sen onların pek çoğunun işiteceğini yahut akıl edeceklerini mi hesab ediyorsun?
Onlar enam (hayvan) gibidir.
Bilakis!
Sebilde dalalettedirler.
HSB KS!R SMA: A:K:L NA:M D:LL SBL .mid2982.ss25.as44.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxx#sbl-sebil#||#a:k:l-akıl#||#ks!r-ekser#||#d:ll-dalalet#||#na:m-enam#||#hsb-hesab#||#sma:-xxoxx#x#HSB#||#KS!R#||#SMA:#||#A:K:L#||#NA:M#||#D:LL#||#SBL#||#sbl-sebil#||#a:k:l-akıl#||#ks!r-ekser#||#d:ll-dalalet#||#na:m-enam#||#hsb-hesab#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid2983.ss25.as.ssFURKAN.ns.ny.cs.syf.sure.25.xxxxx
25. FURKAN / 45
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbinin, zıllı nasıl medd ettiğini görmez misin? Dileseydi onu sakin kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
ReY RBB KYF MDD Z:LL ŞYe CA:L SKN CA:L ŞMS DLL .mid2984.ss25.as45.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxx#şye-şae#||#kyf-keyfe#||#şms-şems#||#rbb-rabb#||#mdd-medd#||#dll-delil#||#skn-sakin#||#z:ll-zıll#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#RBB#||#KYF#||#MDD#||#Z:LL#||#ŞYe#||#CA:L#||#SKN#||#CA:L#||#ŞMS#||#DLL#||#şye-şae#||#kyf-keyfe#||#şms-şems#||#rbb-rabb#||#mdd-medd#||#dll-delil#||#skn-sakin#||#z:ll-zıll#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 46
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra onu, yesir olarak kabz ederek kendimize kabz ettik.
K:BD: K:BD: YSR .mid2985.ss25.as46.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxx#ysr-yesir#||#k:bd:-kabz#x#K:BD:#||#K:BD:#||#YSR#||#ysr-yesir#||#k:bd:-kabz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 47
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Geceyi sizin için libas ve nevmi sübat kılan O'dur. Gündüzü de neşr oluş kılmıştır.
CA:L LYL LBS NVM SBT CA:L NH!R NŞR .mid2986.ss25.as47.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxx#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#nşr-neşr#||#sbt-subat#||#lbs-libas#||#nvm-nevm#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#LYL#||#LBS#||#NVM#||#SBT#||#CA:L#||#NH!R#||#NŞR#||#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#nşr-neşr#||#sbt-subat#||#lbs-libas#||#nvm-nevm#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 48
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
O, rahmet elinin arasında, beşir olarak rihleri irsal edendir. Semadan tahur su inzal ettik …
Doğa/Yaşam RSL RVH BŞR BYN YDY RHM NZL SMV MVH! T:H!R .mid2987.ss25.as48.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxDoğa/Yaşamxxtaharetxx#smv-sema#||#rhm-rahmet#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#rsl-irsal#||#nzl-inzal#||#bşr-beşir#||#rvh-rih#||#t:h!r-tahur#||#mvh!-main#x#RSL#||#RVH#||#BŞR#||#BYN#||#YDY#||#RHM#||#NZL#||#SMV#||#MVH!#||#T:H!R#||#smv-sema#||#rhm-rahmet#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#rsl-irsal#||#nzl-inzal#||#bşr-beşir#||#rvh-rih#||#t:h!r-tahur#||#mvh!-main#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 49
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
… mevt beldeyi onunla hayy etmek ve halk ettiğimiz çoğu enam ve ünası onunla iska etmek için.
Doğa/Yaşam HYY BLD MVT SK:Y H:LK: NA:M eNS KS!R .mid2988.ss25.as49.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxDoğa/Yaşamx#bld-belde#||#ks!r-kesir#||#h:lk:-halk#||#na:m-enam#||#sk:y-iska#||#ens-ünas#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#x#HYY#||#BLD#||#MVT#||#SK:Y#||#H:LK:#||#NA:M#||#eNS#||#KS!R#||#bld-belde#||#ks!r-kesir#||#h:lk:-halk#||#na:m-enam#||#sk:y-iska#||#ens-ünas#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#
Orijinal Metin : Sözlük :
25. FURKAN / 50
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, aralarında tezekkür etmeleri için sarf etmiştik.
Nasın pek çoğu imtina etti… ve sadece… küfür etti.
S:RF BYN Z!KR eBY KS!R NVS KFR .mid2989.ss25.as50.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxx#nvs-nas#||#eby-eby#||#ks!r-ekser#||#kfr-xoxox#||#byn-beyn#||#z!kr-tezekkür#||#s:rf-sarf#x#S:RF#||#BYN#||#Z!KR#||#eBY#||#KS!R#||#NVS#||#KFR#||#nvs-nas#||#eby-eby#||#ks!r-ekser#||#kfr-xoxox#||#byn-beyn#||#z!kr-tezekkür#||#s:rf-sarf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 51
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Şayet dilersek bütün karyelere nezir inzal ederiz.
ŞYe BA:S! KLL K:RY NZ!R .mid2990.ss25.as51.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxx#şye-şae#||#kll-külli#||#k:ry-karye#||#ba:s!-baas#||#nz!r-nezir#x#ŞYe#||#BA:S!#||#KLL#||#K:RY#||#NZ!R#||#şye-şae#||#kll-külli#||#k:ry-karye#||#ba:s!-baas#||#nz!r-nezir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 52
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık kafirlere itaat etme!
Kebir cihad ile... onlara cihad et!
T:VA: KFR CH!D CH!D KBR .mid2991.ss25.as52.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxxxcihadxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#t:va:-itaat#||#kfr-kafir#||#ch!d-cihad#||#kbr-kebir#x#T:VA:#||#KFR#||#CH!D#||#CH!D#||#KBR#||#t:va:-itaat#||#kfr-kafir#||#ch!d-cihad#||#kbr-kebir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 53
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
O,
• merc edilmiş iki bahrı merc edendir…
• biri azb, fürat... diğeri milh, ücactır...
• ve bu ikisinin arasına berzah ve mahcur hicr kılandır.
MRC BHR A:Z!B FRT MLH eCC CA:L BYN HCR HCR BRZH: .mid2992.ss25.as53.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxxxsayıxx#a:z!b-azb#||#byn-beyn#||#hcr-hicr#||#hcr-mahcur#||#brzh:-berzah#||#bhr-bahr#||#frt-fürat#||#mlh-milh#||#ecc-ücac#||#mrc-merc#||#ca:l-xxoxx#x#MRC#||#BHR#||#A:Z!B#||#FRT#||#MLH#||#eCC#||#CA:L#||#BYN#||#HCR#||#HCR#||#BRZH:#||#a:z!b-azb#||#byn-beyn#||#hcr-hicr#||#hcr-mahcur#||#brzh:-berzah#||#bhr-bahr#||#frt-fürat#||#mlh-milh#||#ecc-ücac#||#mrc-merc#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 54
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
O, sudan beşer halk edip, ardından ondan neseb ve sıhr (eş yönünden akrabalık) kılandır.
Rabbin, kadir olandır.
Doğa/YaşamEsma-ül Hüsna H:LK: MVH! BŞR CA:L NSB S:H!R KVN RBB K:DR .mid2993.ss25.as54.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxDoğa/YaşamxEsma-ül Hüsnaxxalakxx#kvn-kane#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#bşr-beşer#||#k:dr-kadir#||#mvh!-ma#||#s:h!r-sıhr#||#nsb-neseb#||#ca:l-xxoxx#x#H:LK:#||#MVH!#||#BŞR#||#CA:L#||#NSB#||#S:H!R#||#KVN#||#RBB#||#K:DR#||#kvn-kane#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#bşr-beşer#||#k:dr-kadir#||#mvh!-ma#||#s:h!r-sıhr#||#nsb-neseb#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 55
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 363
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, ALLAH'ın gayrısından kendilerine menfaat ve de darr vermeyen şeylere abd oluyorlar.
Kafir, Rabbinin karşısında zahir olandır.
A:BD DVN NFA: D:RR KVN KFR RBB Z:H!R .mid2994.ss25.as55.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf363.sure.25.xxxx#kvn-kane#||#dvn-dun#||#rbb-rabb#||#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#z:h!r-zahir#x#A:BD#||#DVN#||#NFA:#||#D:RR#||#KVN#||#KFR#||#RBB#||#Z:H!R#||#kvn-kane#||#dvn-dun#||#rbb-rabb#||#d:rr-darr#||#nfa:-nafia#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#z:h!r-zahir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 56
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Biz, seni ibşar eden ve nezir olman dışında irsal etmedik.
RSL BŞR NZ!R .mid2995.ss25.as56.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxx#nz!r-nezir#||#bşr-ibşar#||#rsl-irsal#x#RSL#||#BŞR#||#NZ!R#||#nz!r-nezir#||#bşr-ibşar#||#rsl-irsal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 57
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Ben buna karşılık, Rabbinin sebilini ittihaz etmeyi dilemeniz dışında ecir sual etmiyorum."
K:VL SeL eCR ŞYe eH:Z! RBB SBL .mid2996.ss25.as57.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxx#şye-şae#||#sbl-sebil#||#rbb-rabb#||#ecr-ecir#||#eh:z!-ittihaz#||#sel-sual#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#SeL#||#eCR#||#ŞYe#||#eH:Z!#||#RBB#||#SBL#||#şye-şae#||#sbl-sebil#||#rbb-rabb#||#ecr-ecir#||#eh:z!-ittihaz#||#sel-sual#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 58
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Mevt olmamış hayy üzre tevekkül et.
O'nun hamd etmesi ile O'na sebbih et.
O, kendisine abd olanların zenblerine habir olmaya kafidir.
VKL HYY MVT SBH HMD KFY Z!NB A:BD H:BR .mid2997.ss25.as58.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxxxxemirxxyasakxxx#vkl-tevekkül#||#h:br-habir#||#kfy-kafi#||#a:bd-abd#||#z!nb-zenb#||#sbh-sebbih#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#hmd-hamd#x#VKL#||#HYY#||#MVT#||#SBH#||#HMD#||#KFY#||#Z!NB#||#A:BD#||#H:BR#||#vkl-tevekkül#||#h:br-habir#||#kfy-kafi#||#a:bd-abd#||#z!nb-zenb#||#sbh-sebbih#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#hmd-hamd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 59
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
O, semaları ve arzı ve ikisinin arasında olanları altı yevmde halk edendir. Sonra arşa istiva etti. O, Rahmandır... artık bunu haberi olandan sual et.
Doğa/Yaşam H:LK: SMV eRD: BYN STT YVM SVY A:RŞ RHM SeL H:BR .mid2998.ss25.as59.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxDoğa/Yaşamxxyevmxsayıxx#h:br-habir#||#yvm-eyyam#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rhm-rahman#||#stt-sitte#||#h:lk:-halk#||#byn-beyn#||#sel-sual#||#svy-istiva#||#a:rş-arş#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#BYN#||#STT#||#YVM#||#SVY#||#A:RŞ#||#RHM#||#SeL#||#H:BR#||#h:br-habir#||#yvm-eyyam#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rhm-rahman#||#stt-sitte#||#h:lk:-halk#||#byn-beyn#||#sel-sual#||#svy-istiva#||#a:rş-arş#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 60
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
SECDE AYETİ
Onlara, "Rahman'a secde edin" denildiğinde, "Rahman da nedir? Senin bize emir ettiğine mi secde edeceğiz?" dediler. Onların nefreti ziyade oldu.
Secde Ayeti K:VL SCD RHM K:VL RHM SCD eMR ZYD NFR .mid2999.ss25.as60.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxSecde Ayetix#zyd-ziyade#||#emr-emir#||#rhm-rahman#||#nfr-nefret#||#scd-secde#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#SCD#||#RHM#||#K:VL#||#RHM#||#SCD#||#eMR#||#ZYD#||#NFR#||#zyd-ziyade#||#emr-emir#||#rhm-rahman#||#nfr-nefret#||#scd-secde#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3000.ss25.as.ssFURKAN.ns.ny.cs.syf.sure.25.xxxxx
25. FURKAN / 61
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Semada burclar kılan ve orada sirac ve nurlanmış bir kamer kılan, bereketlidir.
BRK CA:L SMV BRC CA:L SRC K:MR NVR .mid3001.ss25.as61.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxx#k:mr-kamer#||#smv-sema#||#nvr-münir#||#brk-bereket#||#brc-burc#||#src-sirac#||#ca:l-xxoxx#x#BRK#||#CA:L#||#SMV#||#BRC#||#CA:L#||#SRC#||#K:MR#||#NVR#||#k:mr-kamer#||#smv-sema#||#nvr-münir#||#brk-bereket#||#brc-burc#||#src-sirac#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 62
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
O, tezekkür irade edenler için ve şükür irade edenler için, geceyi ve gündüzü birbirine halife kılar.
CA:L LYL NH!R H:LF RVD Z!KR RVD ŞKR .mid3002.ss25.as62.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxx#şkr-şükür#||#rvd-irade#||#lyl-leyl#||#h:lf-halife#||#nh!r-nehar#||#z!kr-tezekkür#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#LYL#||#NH!R#||#H:LF#||#RVD#||#Z!KR#||#RVD#||#ŞKR#||#şkr-şükür#||#rvd-irade#||#lyl-leyl#||#h:lf-halife#||#nh!r-nehar#||#z!kr-tezekkür#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 63
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Rahman'a abd olanlar… onlar arz üzerinde hevn olarak meşy ederler.
Cahiller kendilerine hatb ettiklerinde, "Selam!" derler.
A:BD RHM MŞY eRD: H!VN H:T:B CH!L K:VL SLM .mid3003.ss25.as63.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxxxxemirxxyasakxxx#erd:-arz#||#rhm-rahman#||#slm-selam#||#a:bd-abd#||#mşy-meşy#||#h!vn-hevn#||#ch!l-cahil#||#h:t:b-hatb#||#k:vl-xxoxx#x#A:BD#||#RHM#||#MŞY#||#eRD:#||#H!VN#||#H:T:B#||#CH!L#||#K:VL#||#SLM#||#erd:-arz#||#rhm-rahman#||#slm-selam#||#a:bd-abd#||#mşy-meşy#||#h!vn-hevn#||#ch!l-cahil#||#h:t:b-hatb#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 64
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, Rabbleri için sacidler olarak ve kıyamda beyat ederler.
BYT RBB SCD K:VM .mid3004.ss25.as64.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxxxxemirxxyasakxxx#k:vm-kıyam#||#rbb-rabb#||#byt-beyat#||#scd-sacid#x#BYT#||#RBB#||#SCD#||#K:VM#||#k:vm-kıyam#||#rbb-rabb#||#byt-beyat#||#scd-sacid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 65
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar derler ki: "Rabbimiz! Bizden cehennem azabını sarf et. Muhakkak onun azabı garam edendir!"
Dua K:VL RBB S:RF A:Z!B CHNM A:Z!B KVN G:RM .mid3005.ss25.as65.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxDuaxxcehennemxx#kvn-kane#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#chnm-cehennem#||#s:rf-sarf#||#g:rm-garam#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#S:RF#||#A:Z!B#||#CHNM#||#A:Z!B#||#KVN#||#G:RM#||#kvn-kane#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#chnm-cehennem#||#s:rf-sarf#||#g:rm-garam#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 66
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak orası, ne sui müstekarr ve makamdır."
SVe K:RR K:VM .mid3006.ss25.as66.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxx#k:vm-makam#||#sve-sui#||#k:rr-müstekarr#x#SVe#||#K:RR#||#K:VM#||#k:vm-makam#||#sve-sui#||#k:rr-müstekarr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 67
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 364
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, infak ettiklerinde israf etmezler ve de katura olmazlar... bu ikisinin arasında kıvamda olurlar.
İnfak NFK: SRF K:TR KVN BYN K:VM .mid3007.ss25.as67.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf364.sure.25.xxxİnfakxxinfakxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-kıvam#||#kvn-kane#||#byn-beyn#||#nfk:-infak#||#srf-israf#||#k:tr-katura#x#NFK:#||#SRF#||#K:TR#||#KVN#||#BYN#||#K:VM#||#k:vm-kıvam#||#kvn-kane#||#byn-beyn#||#nfk:-infak#||#srf-israf#||#k:tr-katura#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 68
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEDİNE??
Onlar, ALLAH ile beraber, başka bir ilah davet etmezler. ALLAH'ın haram kıldığı nefsi, hakk dışında katl etmezler. Onlar zina etmezler. İşte bunların failleri esama mülaki olur.
DA:V eLH! eH:R K:TL NFS HRM HK:K: ZNY FA:L LK:Y eS!M .mid3008.ss25.as68.ssFURKAN.ns42.nyMEDİNE??.cs19.syf365.sure.25.xxxxxxemirxxyasakxxxxharamxxhelalxxx#da:v-davet#||#k:tl-katl#||#elh!-ilah#||#eh:r-ahar#||#nfs-nefs#||#hk:k:-hakk#||#lk:y-mülaki#||#hrm-haram#||#es!m-esam#||#zny-zina#||#fa:l-xxoxx#x#DA:V#||#eLH!#||#eH:R#||#K:TL#||#NFS#||#HRM#||#HK:K:#||#ZNY#||#FA:L#||#LK:Y#||#eS!M#||#da:v-davet#||#k:tl-katl#||#elh!-ilah#||#eh:r-ahar#||#nfs-nefs#||#hk:k:-hakk#||#lk:y-mülaki#||#hrm-haram#||#es!m-esam#||#zny-zina#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 69
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEDİNE??
Kıyamet yevminde azab ona zıf edilir. Orada muhin olarak ebedi olur.
D:A:F A:Z!B YVM K:VM H:LD H!VN .mid3009.ss25.as69.ssFURKAN.ns42.nyMEDİNE??.cs19.syf365.sure.25.xxxxxyevmxx#k:vm-kıyamet#||#yvm-yevm#||#a:z!b-azab#||#h:ld-halid#||#h!vn-muhin#||#d:a:f-zıf#x#D:A:F#||#A:Z!B#||#YVM#||#K:VM#||#H:LD#||#H!VN#||#k:vm-kıyamet#||#yvm-yevm#||#a:z!b-azab#||#h:ld-halid#||#h!vn-muhin#||#d:a:f-zıf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 70
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEDİNE??
Ancak tevbe edenler ve iman edenler ve salih ameller işleyenler müstesna.
Artık işte onlar… ALLAH, onların seyyielerini haseneler ile bedellendirir.
ALLAH, gafur, rahim olandır.
Esma-ül Hüsna TVB eMN A:ML A:ML S:LH BDL SVe HSN KVN G:FR RHM .mid3010.ss25.as70.ssFURKAN.ns42.nyMEDİNE??.cs19.syf365.sure.25.xxxEsma-ül Hüsnaxximanxx#sve-seyyie#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#s:lh-salih amel#||#bdl-bedel#||#tvb-tevbe#||#hsn-hasene#||#g:fr-gafur#||#kvn-xxoxx#x#TVB#||#eMN#||#A:ML#||#A:ML#||#S:LH#||#BDL#||#SVe#||#HSN#||#KVN#||#G:FR#||#RHM#||#sve-seyyie#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#s:lh-salih amel#||#bdl-bedel#||#tvb-tevbe#||#hsn-hasene#||#g:fr-gafur#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 71
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Tevbe eden ve salih amel işleyen kimse… artık muhakkak o, metab olarak ALLAH'a tevbe eder.
Ahiret TVB A:ML S:LH TVB TVB .mid3011.ss25.as71.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf365.sure.25.xxxAhiretxxxemirxxyasakxxx#s:lh-salih amel#||#tvb-metab#x#TVB#||#A:ML#||#S:LH#||#TVB#||#TVB#||#s:lh-salih amel#||#tvb-metab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 72
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, zura şahidlik etmeyenlerdir. Lagv ile merr olduklarında, kerimler olarak merr olurlar.
Ahiret ŞH!D ZVR MRR LG:V MRR KRM .mid3012.ss25.as72.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf365.sure.25.xxxAhiretxxxemirxxyasakxxx#şh!d-şahid#||#zvr-zur#||#krm-kerim#||#mrr-merr#||#lg:v-lagv#x#ŞH!D#||#ZVR#||#MRR#||#LG:V#||#MRR#||#KRM#||#şh!d-şahid#||#zvr-zur#||#krm-kerim#||#mrr-merr#||#lg:v-lagv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 73
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Kendilerine Rabblerinin ayetleri zikir edildiğinde, kör ve sağır olarak harra etmezler (kesilmezler).
Ahiret Z!KR eYY RBB H:RR S:MM A:MY .mid3013.ss25.as73.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf365.sure.25.xxxAhiretxxxemirxxyasakxxx#eyy-ayet#||#a:my-umyun#||#rbb-rabb#||#s:mm-samm#||#z!kr-zikir#||#h:rr-harra#x#Z!KR#||#eYY#||#RBB#||#H:RR#||#S:MM#||#A:MY#||#eyy-ayet#||#a:my-umyun#||#rbb-rabb#||#s:mm-samm#||#z!kr-zikir#||#h:rr-harra#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 74
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Rabbimiz!
Bize, zevcelerimizden ve zürriyetimizden ayn kararı vehb eyle. Bizi muttakiler için imam kıl!" diyenlerdir.
AhiretDua K:VL RBB VH!B ZVC Z!RR K:RR A:YN CA:L VK:Y eMM .mid3014.ss25.as74.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf365.sure.25.xxxAhiretxDuaxxxemirxxyasakxxx#z!rr-zürriyet#||#rbb-rabb#||#vk:y-muttaki#||#zvc-zevc#||#a:yn-ayn#||#emm-imam#||#k:rr-karar#||#vh!b-vehb#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#VH!B#||#ZVC#||#Z!RR#||#K:RR#||#A:YN#||#CA:L#||#VK:Y#||#eMM#||#z!rr-zürriyet#||#rbb-rabb#||#vk:y-muttaki#||#zvc-zevc#||#a:yn-ayn#||#emm-imam#||#k:rr-karar#||#vh!b-vehb#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 75
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte onlar, sabır ettikleri şeyler ile gurfelere cezalandırılır… ve orada onlara, tahiyye olarak selam ilka ettirilir.
CZY G:RF S:BR LK:Y HYY SLM .mid3015.ss25.as75.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf365.sure.25.xxxxxcennetxx#czy-ceza#||#s:br-sabr#||#slm-selam#||#g:rf-gurfe#||#lk:y-ilka#||#hyy-tahiyye#x#CZY#||#G:RF#||#S:BR#||#LK:Y#||#HYY#||#SLM#||#czy-ceza#||#s:br-sabr#||#slm-selam#||#g:rf-gurfe#||#lk:y-ilka#||#hyy-tahiyye#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 76
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Orada ebedidirler... müstekarr ve makam olarak ne de hüsndür.
Ahiret H:LD HSN K:RR K:VM .mid3016.ss25.as76.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf365.sure.25.xxxAhiretx#k:vm-makam#||#h:ld-halid#||#hsn-hüsn#||#k:rr-müstekarr#x#H:LD#||#HSN#||#K:RR#||#K:VM#||#k:vm-makam#||#h:ld-halid#||#hsn-hüsn#||#k:rr-müstekarr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
25. FURKAN / 77
Surede Ayet: 77
Kitap Sırası: 25
Nüzul Sırası: 42
Sayfa: 365
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Şayet sizin davanız yok ise... Rabbim size ne diye kıymet versin ki!
Siz kendinize kizb ettirdiniz!... ve artık lüzum eden olacak!"
Ahiret K:VL A:Be RBB DA:V KZ!B KVN LZM .mid3017.ss25.as77.ssFURKAN.ns42.nyMEKKE.cs19.syf365.sure.25.xxxAhiretx#da:v-duae#||#kvn-yekün#||#rbb-rabb#||#a:be-abe#||#kz!b-kizb#||#lzm-lüzum#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:Be#||#RBB#||#DA:V#||#KZ!B#||#KVN#||#LZM#||#da:v-duae#||#kvn-yekün#||#rbb-rabb#||#a:be-abe#||#kz!b-kizb#||#lzm-lüzum#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss25.)