İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
NEML SURES��

97 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid3253.ss27.as.ssNEML.ns48.ny.cs19.syf376.sure.27.xxxxx
Orijinal Metin :
27. NEML / 1
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Ta. Sin.
Bunlar Kur'an'ın ve mübin kitabın ayetleridir.
eYY K:Re KTB BYN .mid3254.ss27.as1.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxxxkuranxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#byn-mübin#||#k:re-kuran#x#eYY#||#K:Re#||#KTB#||#BYN#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#byn-mübin#||#k:re-kuran#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 2
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Mü'minler için hüda ve büşradır.
H!DY BŞR eMN .mid3255.ss27.as2.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxxximanxx#emn-mümin#||#emn-iman#||#bşr-büşra#||#h!dy-huda#x#H!DY#||#BŞR#||#eMN#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#bşr-büşra#||#h!dy-huda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 3
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar,
• salat ikame ederler
• ve zekatı verirler
• ve onlar, ahiretlerine yakindirler.
Ahiret K:VM S:LV eTY ZKV eH:R YK:N .mid3256.ss27.as3.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxAhiretxxsalatxzekatxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-ikame-i salat#||#eh:r-ahiret#||#zkv-zekat#||#yk:n-yakin#||#ety-xxoxx#x#K:VM#||#S:LV#||#eTY#||#ZKV#||#eH:R#||#YK:N#||#k:vm-ikame-i salat#||#eh:r-ahiret#||#zkv-zekat#||#yk:n-yakin#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
27. NEML / 4
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, ahirete iman etmeyenlerin amellerini kendilerine ziynetlendirdik. Artık onlar amih olurlar.
Ahiret eMN eH:R ZYN A:ML A:MH! .mid3257.ss27.as4.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxAhiretxximanxx#eh:r-ahiret#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#zyn-zeyn#||#a:mh!-amih#x#eMN#||#eH:R#||#ZYN#||#A:ML#||#A:MH!#||#eh:r-ahiret#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#zyn-zeyn#||#a:mh!-amih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 5
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte onlar, en sui azab kendilerine olanlardır. Onlar ahirette en hasar alanlardır.
Ahiret SVe A:Z!B eH:R H:SR .mid3258.ss27.as5.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxAhiretx#sve-sui#||#eh:r-ahiret#||#h:sr-ahser#||#a:z!b-azab#x#SVe#||#A:Z!B#||#eH:R#||#H:SR#||#sve-sui#||#eh:r-ahiret#||#h:sr-ahser#||#a:z!b-azab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 6
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak sen... elbette hakim, alim LEDUNDAN Kur'an'a mülakisin.
LK:Y K:Re LDN HKM A:LM .mid3259.ss27.as6.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxxxkuranxxxxkitabxxx#a:lm-alim#||#ldn-ledun#||#hkm-hakim#||#k:re-kuran#||#lk:y-mülaki#x#LK:Y#||#K:Re#||#LDN#||#HKM#||#A:LM#||#a:lm-alim#||#ldn-ledun#||#hkm-hakim#||#k:re-kuran#||#lk:y-mülaki#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 7
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa, ehline,
"Muhakkak benim nara ünsiyetim oldu. Size ondan haber vereceğim veya şihab ile kabes getireyim.
Umulur ki siz saly olursunuz." demişti.
Musa Kıssası.22 K:VL MVS eH!L eNS NVR eTY H:BR eTY ŞH!B K:BS S:LY .mid3260.ss27.as7.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxMusa Kıssası.22xkissa.091x#h:br-haber#||#eh!l-ehil#||#ens-ünsiyet#||#nvr-nar#||#şh!b-şihab#||#s:ly-saly#||#k:bs-kabes#||#mvs-hz. musa#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MVS#||#eH!L#||#eNS#||#NVR#||#eTY#||#H:BR#||#eTY#||#ŞH!B#||#K:BS#||#S:LY#||#h:br-haber#||#eh!l-ehil#||#ens-ünsiyet#||#nvr-nar#||#şh!b-şihab#||#s:ly-saly#||#k:bs-kabes#||#mvs-hz. musa#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 8
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Oraya vardığında nida edildi:
"Narın içindeki kimse ve onun havlindeki kimseler bereketli olsun. Rabb-il alemin ALLAH, subhandır!"
Musa Kıssası.22Esma-ül Hüsna CYe NDV BRK NVR HVL SBH RBB A:LM .mid3261.ss27.as8.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxMusa Kıssası.22xEsma-ül Hüsnaxkissa.091x#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#sbh-subhan#||#nvr-nar#||#ndv-nida#||#hvl-havl#||#brk-bereket#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#NDV#||#BRK#||#NVR#||#HVL#||#SBH#||#RBB#||#A:LM#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#sbh-subhan#||#nvr-nar#||#ndv-nida#||#hvl-havl#||#brk-bereket#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 9
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey Musa!
Muhakkak ki O'yum! BEN, aziz, hakim ALLAH'ım."
Musa Kıssası.22 MVS A:ZZ HKM .mid3262.ss27.as9.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxMusa Kıssası.22xkissa.091x#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#mvs-hz. musa#x#MVS#||#A:ZZ#||#HKM#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#mvs-hz. musa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 10
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Asanı ilka et!"
Ardından onun, canlıymış gibi hezz ettiğini görünce, müdbir olarak tevella etti ancak takib edemedi.
"Ey Musa!
Korkma!
Muhakkak ki BEN'im VARLIĞIMDA mürseller havf etmezler."
Musa Kıssası.22 LK:Y A:S:V ReY H!ZZ CNN VLY DBR A:K:B MVS H:VF H:VF LDN RSL .mid3263.ss27.as10.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxMusa Kıssası.22xxrasulxxkissa.091x#h:vf-havf#||#a:s:v-asa#||#cnn-cann#||#a:k:b-takib#||#rsl-mürsel#||#lk:y-ilka#||#dbr-müdbir#||#vly-tevella#||#h!zz-hezz#||#mvs-hz. musa#||#ldn-leda#||#rey-xxoxx#x#LK:Y#||#A:S:V#||#ReY#||#H!ZZ#||#CNN#||#VLY#||#DBR#||#A:K:B#||#MVS#||#H:VF#||#H:VF#||#LDN#||#RSL#||#h:vf-havf#||#a:s:v-asa#||#cnn-cann#||#a:k:b-takib#||#rsl-mürsel#||#lk:y-ilka#||#dbr-müdbir#||#vly-tevella#||#h!zz-hezz#||#mvs-hz. musa#||#ldn-leda#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 11
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Zalimler müstesna!
Sui olanın ardından hüsn olarak bedellendirdikten sonra... artık muhakkak BEN, gafurum, rahimim."
Musa Kıssası.22 Z:LM BDL HSN BA:D SVe G:FR RHM .mid3264.ss27.as11.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxMusa Kıssası.22xkissa.091x#ba:d-bad#||#sve-sui#||#z:lm-zalim#||#rhm-rahim#||#bdl-bedel#||#g:fr-gafur#||#hsn-hüsn#x#Z:LM#||#BDL#||#HSN#||#BA:D#||#SVe#||#G:FR#||#RHM#||#ba:d-bad#||#sve-sui#||#z:lm-zalim#||#rhm-rahim#||#bdl-bedel#||#g:fr-gafur#||#hsn-hüsn#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 12
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Elini cebine dahil et... sui gayrısından beyaz olarak ihrac olsun... Firavuna ve kavmine dokuz ayet içinde…
Muhakkak onlar, fasık kavim oldular."
Musa Kıssası.22 DH:L YDY CYB H:RC BYD: G:YR SVe TSA: eYY K:VM KVN K:VM FSK: .mid3265.ss27.as12.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxMusa Kıssası.22xxsayıxxkissa.091x#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#eyy-ayet#||#sve-sui#||#dh:l-dahil#||#tsa:-tisa#||#ydy-yed#||#fsk:-fasık#||#cyb-ceyb#||#h:rc-ihrac#||#byd:-beyaz#||#kvn-xxoxx#x#DH:L#||#YDY#||#CYB#||#H:RC#||#BYD:#||#G:YR#||#SVe#||#TSA:#||#eYY#||#K:VM#||#KVN#||#K:VM#||#FSK:#||#k:vm-kavim#||#g:yr-gayr#||#eyy-ayet#||#sve-sui#||#dh:l-dahil#||#tsa:-tisa#||#ydy-yed#||#fsk:-fasık#||#cyb-ceyb#||#h:rc-ihrac#||#byd:-beyaz#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 13
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 376
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardınan mubsır ayetlerimiz onlara geldiğinde, "Bu mübin sihirdir." dediler.
Musa Kıssası.22 CYe eYY BS:R K:VL SHR BYN .mid3266.ss27.as13.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf376.sure.27.xxxMusa Kıssası.22xkissa.091x#eyy-ayet#||#byn-mübin#||#bs:r-mubsır#||#shr-sihr#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#CYe#||#eYY#||#BS:R#||#K:VL#||#SHR#||#BYN#||#eyy-ayet#||#byn-mübin#||#bs:r-mubsır#||#shr-sihr#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 14
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 377
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Nefslerinde, zulüm ve ulüvv olarak ona yakin olmayı istediler ve onlarla cahd ettiler.
Artık nazar et!... müfsidlerin akibetlerinin nasıl olduğuna!
Musa Kıssası.22 CHD YK:N NFS Z:LM A:LV NZ:R KYF KVN A:K:B FSD .mid3267.ss27.as14.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf377.sure.27.xxxMusa Kıssası.22xkissa.091x#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#z:lm-zulüm#||#nfs-enfüs#||#nz:r-nazar#||#a:k:b-akibet#||#chd-cahd#||#fsd-müfsid#||#a:lv-ulüvv#||#yk:n-yakin#x#CHD#||#YK:N#||#NFS#||#Z:LM#||#A:LV#||#NZ:R#||#KYF#||#KVN#||#A:K:B#||#FSD#||#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#z:lm-zulüm#||#nfs-enfüs#||#nz:r-nazar#||#a:k:b-akibet#||#chd-cahd#||#fsd-müfsid#||#a:lv-ulüvv#||#yk:n-yakin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3268.ss27.as.ssNEML.ns.ny.cs.syf.sure.27.xxxxx
27. NEML / 15
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 377
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Davud'a ve Süleyman'a ilim vermiştik.
Onlar dediler ki:
"Hamd etmek, kendisine ibadet eden mü'minlerin çoğuna bizi fazl eden ALLAH'ındır."
Süleyman Kıssası.3 eTY DVD SLM A:LM K:VL HMD FD:L KS!R A:BD eMN .mid3269.ss27.as15.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf377.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xximanxxkissa.092x#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:lm-ilim#||#fd:l-fazl#||#ks!r-kesir#||#slm-hz. süleyman#||#a:bd-abd#||#hmd-hamd#||dvd-hz. davud#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#eTY#||#DVD#||#SLM#||#A:LM#||#K:VL#||#HMD#||#FD:L#||#KS!R#||#A:BD#||#eMN#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:lm-ilim#||#fd:l-fazl#||#ks!r-kesir#||#slm-hz. süleyman#||#a:bd-abd#||#hmd-hamd#||dvd-hz. davud#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 16
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 377
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Süleyman, Davud'a varis oldu. Dedi ki:
"Ey nas!
Biz, uçuculara intak etmeye alim edildik. Bize her şeyden verildi. Muhakkak bu, elbette mübin fazldır."
Süleyman Kıssası.3 VRS! DVD SLM K:VL NVS A:LM NT:K: T:YR eTY KLL ŞYe FD:L BYN .mid3270.ss27.as16.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf377.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#şye-şey#||#kll-külli#||#nvs-nas#||#a:lm-alim#||#fd:l-fazl#||#nt:k:-intak#||#t:yr-tayr#||#byn-mübin#||#slm-hz. süleyman#||#vrs!-varis#||dvd-hz. davud#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#VRS!#||#DVD#||#SLM#||#K:VL#||#NVS#||#A:LM#||#NT:K:#||#T:YR#||#eTY#||#KLL#||#ŞYe#||#FD:L#||#BYN#||#şye-şey#||#kll-külli#||#nvs-nas#||#a:lm-alim#||#fd:l-fazl#||#nt:k:-intak#||#t:yr-tayr#||#byn-mübin#||#slm-hz. süleyman#||#vrs!-varis#||dvd-hz. davud#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 17
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 377
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Süleyman için, cinnlerden ve inslerden ve uçuculardan orduları haşr edildi… ve ardından onlara vaa'z edildi.
Süleyman Kıssası.3 HŞR SLM CND CNN eNS T:YR VZA: .mid3271.ss27.as17.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf377.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xxinsxxkissa.092x#hşr-haşr#||#cnd-cünd#||#t:yr-tayr#||#cnn-cinn#||#slm-hz. süleyman#||#ens-ins#||#vza:-vaaz#x#HŞR#||#SLM#||#CND#||#CNN#||#eNS#||#T:YR#||#VZA:#||#hşr-haşr#||#cnd-cünd#||#t:yr-tayr#||#cnn-cinn#||#slm-hz. süleyman#||#ens-ins#||#vza:-vaaz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 18
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 377
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Hatta… Karınca vadisine geldiklerinde... bir karınca dedi ki:
"Ey karıncalar!
Meskenlerinize dahil olun! Süleyman ve ordusu, şuurunda olmadan, sizi hutam etmesin!"
Süleyman Kıssası.3 eTY VDY NML K:VL NML NML DH:L SKN HT:M SLM CND ŞA:R .mid3272.ss27.as18.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf377.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#cnd-cünd#||#dh:l-dahil#||#slm-hz. süleyman#||#şa:r-şuur#||#ht:m-hutam#||#nml-neml#||#skn-mesken#||#vdy-vadi#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#eTY#||#VDY#||#NML#||#K:VL#||#NML#||#NML#||#DH:L#||#SKN#||#HT:M#||#SLM#||#CND#||#ŞA:R#||#cnd-cünd#||#dh:l-dahil#||#slm-hz. süleyman#||#şa:r-şuur#||#ht:m-hutam#||#nml-neml#||#skn-mesken#||#vdy-vadi#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 19
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 377
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onun sözünden dıhk ederek tebessüm etti... ve dedi ki:
"Rabbim!
Beni ve ana-babamı nimetlendirdiğin nimetine şükür edeyim diye ve SEN'in razı olacağın salih ameller işleyeyim diye bana vaa'z et.
Beni Rahmetinle, salih olarak SANA ibadet edenlerin içine dahil et."
Süleyman Kıssası.3 BSM D:HK K:VL K:VL RBB VZA: ŞKR NA:M NA:M VLD A:ML S:LH RD:V DH:L RHM A:BD S:LH .mid3273.ss27.as19.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf377.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#şkr-şükür#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#a:ml-amel#||#vld-xoxox#||#dh:l-dahil#||#a:bd-ibadet#||#na:m-nimet#||#s:lh-salih amel#||#d:hk-dıhk#||#vza:-vaaz#||#rd:v-rıza#||#bsm-tebessüm#||#k:vl-xxoxx#x#BSM#||#D:HK#||#K:VL#||#K:VL#||#RBB#||#VZA:#||#ŞKR#||#NA:M#||#NA:M#||#VLD#||#A:ML#||#S:LH#||#RD:V#||#DH:L#||#RHM#||#A:BD#||#S:LH#||#şkr-şükür#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#a:ml-amel#||#vld-xoxox#||#dh:l-dahil#||#a:bd-ibadet#||#na:m-nimet#||#s:lh-salih amel#||#d:hk-dıhk#||#vza:-vaaz#||#rd:v-rıza#||#bsm-tebessüm#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 20
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 377
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Uçuculara tefakkud etti ve ardından dedi ki:
"Neden Hüdhüd'ü göremiyorum... yoksa gayblardan mı oldu?"
Süleyman Kıssası.3 FK:D T:YR K:VL ReY H!DH!D KVN G:YB .mid3274.ss27.as20.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf377.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#kvn-kane#||#t:yr-tayr#||#g:yb-gayb#||#fk:d-tefakkud#||#h!dh!d-hüdhüd#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#FK:D#||#T:YR#||#K:VL#||#ReY#||#H!DH!D#||#KVN#||#G:YB#||#kvn-kane#||#t:yr-tayr#||#g:yb-gayb#||#fk:d-tefakkud#||#h!dh!d-hüdhüd#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 21
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 377
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Şedid azabla elbette ona azab edeceğim veya elbette onu zebh edeceğim veya mübin sultan ile bana verecek!"
Süleyman Kıssası.3 A:Z!B A:Z!B ŞDD Z!BH eTY SLT: BYN .mid3275.ss27.as21.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf377.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#şdd-şedid#||#a:z!b-azab#||#byn-mübin#||#z!bh-zebh#||#slt:-sultan#||#ety-xxoxx#x#A:Z!B#||#A:Z!B#||#ŞDD#||#Z!BH#||#eTY#||#SLT:#||#BYN#||#şdd-şedid#||#a:z!b-azab#||#byn-mübin#||#z!bh-zebh#||#slt:-sultan#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 22
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 377
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Baid gayrısında meks oldu… ve ardından dedi ki:
"Senin ihata edemediğin şeye ihata oldum. Sebe'den sana yakin haber ile geldim."
Süleyman Kıssası.3 MKS! G:YR BA:D K:VL HVT: HVT: CYe NBe YK:N .mid3276.ss27.as22.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf377.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#g:yr-gayr#||#ba:d-baid#||#nbe-nebe#||#ba:d-baid#||#yk:n-yakin#||#hvt:-ihata#||#mks!-meks#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#MKS!#||#G:YR#||#BA:D#||#K:VL#||#HVT:#||#HVT:#||#CYe#||#NBe#||#YK:N#||#g:yr-gayr#||#ba:d-baid#||#nbe-nebe#||#ba:d-baid#||#yk:n-yakin#||#hvt:-ihata#||#mks!-meks#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 23
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak ben, onlara malik olan bir kadına vecd oldum.
Ona herşeyden verilmişti. Orada azim arş vardı."
Süleyman Kıssası.3 VCD MRe MLK eTY KLL ŞYe A:RŞ A:Z:M .mid3277.ss27.as23.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#şye-şey#||#kll-külli#||#mre-imree#||#vcd-vecd#||#a:z:m-azim#||#mlk-malik#||#a:rş-arş#||#ety-xxoxx#x#VCD#||#MRe#||#MLK#||#eTY#||#KLL#||#ŞYe#||#A:RŞ#||#A:Z:M#||#şye-şey#||#kll-külli#||#mre-imree#||#vcd-vecd#||#a:z:m-azim#||#mlk-malik#||#a:rş-arş#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 24
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ona ve kavmine, ALLAH'ın gayrısında, güneş için secde ederlerken vecd oldum.
Şeytan, onlara amellerini ziynetlendirmiş... ve ardından onları, sebilden sadd ettirmiş. Artık onlar ihtida olamıyor."
Süleyman Kıssası.3Şeytan VCD K:VM SCD ŞMS DVN ZYN ŞT:N A:ML S:DD SBL H!DY .mid3278.ss27.as24.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xŞeytanxxŞeytanxxkissa.092x#k:vm-kavim#||#sbl-sebil#||#dvn-dun#||#şms-şems#||#a:ml-amel#||#zyn-zeyn#||#vcd-vecd#||#h!dy-ihtida#||#scd-secde#||#s:dd-sadd#x#VCD#||#K:VM#||#SCD#||#ŞMS#||#DVN#||#ZYN#||#ŞT:N#||#A:ML#||#S:DD#||#SBL#||#H!DY#||#k:vm-kavim#||#sbl-sebil#||#dvn-dun#||#şms-şems#||#a:ml-amel#||#zyn-zeyn#||#vcd-vecd#||#h!dy-ihtida#||#scd-secde#||#s:dd-sadd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 25
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
SECDE AYETİ
"Semalarda ve arzda hab olanı ihrac eden ve hafy ettiklerine ve ilan ettiklerine alim olan ALLAH'a secde edilmez mi!"
Secde AyetiSüleyman Kıssası.3 SCD H:RC H:Be SMV eRD: A:LM H:FY A:LN .mid3279.ss27.as25.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSecde AyetixSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#a:ln-ilan#||#scd-secde#||#h:rc-ihrac#||#h:fy-hafy#||#h:be-hab#x#SCD#||#H:RC#||#H:Be#||#SMV#||#eRD:#||#A:LM#||#H:FY#||#A:LN#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#a:ln-ilan#||#scd-secde#||#h:rc-ihrac#||#h:fy-hafy#||#h:be-hab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 26
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"ALLAH, kendisinden başka ilah olmayandır. Azim Arş'ın Rabbidir."
Süleyman Kıssası.3 eLH! RBB A:RŞ A:Z:M .mid3280.ss27.as26.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#elh!-ilah#||#rbb-rabb#||#a:z:m-azim#||#a:rş-arş#x#eLH!#||#RBB#||#A:RŞ#||#A:Z:M#||#elh!-ilah#||#rbb-rabb#||#a:z:m-azim#||#a:rş-arş#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 27
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Nazar edeceğiz… sadakat gösteriyor musun yoksa kaziblerden mi oldun!"
Süleyman Kıssası.3 K:VL NZ:R S:DK: KVN KZ!B .mid3281.ss27.as27.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#kvn-kunte#||#nz:r-nazar#||#kz!b-kazib#||#s:dk:-sadakat#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NZ:R#||#S:DK:#||#KVN#||#KZ!B#||#kvn-kunte#||#nz:r-nazar#||#kz!b-kazib#||#s:dk:-sadakat#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 28
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu kitabımı zehab et... ve ardından onlara ilka et. Sonra onlara tevella et... ve neye rücu edeceklerine nazar et!
Süleyman Kıssası.3 Z!H!B KTB LK:Y VLY NZ:R RCA: .mid3282.ss27.as28.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092xxxkitabxxx#ktb-kitab#||#lk:y-ilka#||#vly-tevella#||#rca:-rücu#||#z!h!b-zehab#||#nz:r-nazar#x#Z!H!B#||#KTB#||#LK:Y#||#VLY#||#NZ:R#||#RCA:#||#ktb-kitab#||#lk:y-ilka#||#vly-tevella#||#rca:-rücu#||#z!h!b-zehab#||#nz:r-nazar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 29
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Ey meleler!
Muhakkak bana kerim kitab ilka edildi."
Süleyman Kıssası.3 K:VL MLe LK:Y KTB KRM .mid3283.ss27.as29.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092xxxkitabxxx#ktb-kitab#||#lk:y-ilka#||#krm-kerim#||#mle-mele#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MLe#||#LK:Y#||#KTB#||#KRM#||#ktb-kitab#||#lk:y-ilka#||#krm-kerim#||#mle-mele#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 30
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak o, Süleyman'dandır.
Muhakkak o, Rahman, Rahim ALLAH adınadır."
Süleyman Kıssası.3 SLM SMV RHM RHM .mid3284.ss27.as30.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#smv-isim#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#||#slm-hz. süleyman#x#SLM#||#SMV#||#RHM#||#RHM#||#smv-isim#||#rhm-rahman#||#rhm-rahim#||#slm-hz. süleyman#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 31
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"BANA karşı ulvi olmaya kalkışmayın!
Müslüman olarak bana gelin!"
Süleyman Kıssası.3 A:LV eTY SLM .mid3285.ss27.as31.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xxmüslümanxxkissa.092xxxemirxxyasakxxx#slm-müslim#||#a:lv-ulvi#||#ety-xxoxx#x#A:LV#||#eTY#||#SLM#||#slm-müslim#||#a:lv-ulvi#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
Ayn Secavendi
.mid3286.ss27.as.ssNEML.ns.ny.cs.syf.sure.27.xxxxx
27. NEML / 32
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Ey meleler!
Emrim hakkınd fetva verin.
Ben, siz şahid oluncaya kadar emirleri kata eden olmam."
Süleyman Kıssası.3 K:VL MLe FTY eMR KVN K:T:A: eMR ŞH!D .mid3287.ss27.as32.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#emr-emir#||#şh!d-şahid#||#k:t:a:-kata#||#fty-fetva#||#mle-mele#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#MLe#||#FTY#||#eMR#||#KVN#||#K:T:A:#||#eMR#||#ŞH!D#||#emr-emir#||#şh!d-şahid#||#k:t:a:-kata#||#fty-fetva#||#mle-mele#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 33
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Biz, ulü-l kuvvetiz... ve şedid olarak ulü-l beisiz.
Emir senindir… Artık ne emreceğine nazar et!"
Süleyman Kıssası.3 K:VL eVL K:VY eVL BeS ŞDD eMR NZ:R eMR .mid3288.ss27.as33.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#evl-uli#||#şdd-şedid#||#emr-emir#||#k:vy-kuvve#||#nz:r-nazar#||#bes-beis#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eVL#||#K:VY#||#eVL#||#BeS#||#ŞDD#||#eMR#||#NZ:R#||#eMR#||#evl-uli#||#şdd-şedid#||#emr-emir#||#k:vy-kuvve#||#nz:r-nazar#||#bes-beis#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 34
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Muhakkak melikler, bir karyeye dahil olduklarında, orayı ifsad ederler. Ehlinin daha izzetli olanlarını daha zelil kılarlar. Fail olmaları böyledir!"
Süleyman Kıssası.3 K:VL MLK DH:L K:RY FSD CA:L A:ZZ eH!L Z!LL FA:L .mid3289.ss27.as34.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#eh!l-ehil#||#dh:l-dahil#||#k:ry-karye#||#a:zz-izzet#||#mlk-melik#||#fsd-ifsad#||#z!ll-zelil#||#ca:l-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MLK#||#DH:L#||#K:RY#||#FSD#||#CA:L#||#A:ZZ#||#eH!L#||#Z!LL#||#FA:L#||#eh!l-ehil#||#dh:l-dahil#||#k:ry-karye#||#a:zz-izzet#||#mlk-melik#||#fsd-ifsad#||#z!ll-zelil#||#ca:l-xxoxx#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 35
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 378
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak ben, onlara hediyeler ile irsal edeceğim... ve ardından mürsellerin ne ile rücu edeceklerine nazar edeceğim."
Süleyman Kıssası.3 RSL H!DY NZ:R RCA: RSL .mid3290.ss27.as35.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf378.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xxrasulxxkissa.092x#rsl-irsal#||#h!dy-hediye#||#rca:-rücu#||#nz:r-nazar#||#rsl-mürsel#x#RSL#||#H!DY#||#NZ:R#||#RCA:#||#RSL#||#rsl-irsal#||#h!dy-hediye#||#rca:-rücu#||#nz:r-nazar#||#rsl-mürsel#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 36
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 379
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Geldiklerinde, Süleyman dedi ki:
"Mal ile siz kendinize meded mi ettiriyorsunuz bana!?
ALLAH'ın bana verdikleri... size verdiklerinden hayrdır!
Bilakis!...
Hediye ettiğinizle (ancak) siz ifrah olursunuz."
Süleyman Kıssası.3 CYe SLM K:VL MDD MVL eTY H:YR eTY H!DY FRH .mid3291.ss27.as36.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf379.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#mvl-mal#||#h:yr-hayr#||#slm-hz. süleyman#||#mdd-meded#||#h!dy-hediye#||#frh-ifrah#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#CYe#||#SLM#||#K:VL#||#MDD#||#MVL#||#eTY#||#H:YR#||#eTY#||#H!DY#||#FRH#||#mvl-mal#||#h:yr-hayr#||#slm-hz. süleyman#||#mdd-meded#||#h!dy-hediye#||#frh-ifrah#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 37
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 379
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Sen onlara rücu et.
Artık elbette onlara, ona yönelmeyecek ordular ile gelirim. Zelil ederek onları oradan elbette ihrac ederim. Onlar sagir olurlar."
Süleyman Kıssası.3 RCA: eTY CND K:BL H:RC Z!LL S:G:R .mid3292.ss27.as37.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf379.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#k:bl-xoxox#||#cnd-cünd#||#rca:-rücu#||#h:rc-ihrac#||#z!ll-zelil#||#s:g:r-sagir#||#ety-xxoxx#x#RCA:#||#eTY#||#CND#||#K:BL#||#H:RC#||#Z!LL#||#S:G:R#||#k:bl-xoxox#||#cnd-cünd#||#rca:-rücu#||#h:rc-ihrac#||#z!ll-zelil#||#s:g:r-sagir#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 38
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 379
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Ey meleler!
Onlar Müslüman olarak bana gelmeden önce, hanginiz onun arşını bana getirebilir?"
Süleyman Kıssası.3 K:VL MLe eTY A:RŞ K:BL eTY SLM .mid3293.ss27.as38.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf379.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xxmüslümanxxkissa.092x#k:bl-kabl#||#slm-müslim#||#a:rş-arş#||#mle-mele#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MLe#||#eTY#||#A:RŞ#||#K:BL#||#eTY#||#SLM#||#k:bl-kabl#||#slm-müslim#||#a:rş-arş#||#mle-mele#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 39
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 379
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Cinnlerden bir ifrit dedi ki:
"Sen makamından inmeden önce onu sana getirim. Muhakkak ben buna elbette kaviy şekilde eminim."
Süleyman Kıssası.3 K:VL A:FR CNN eTY K:BL K:VM K:VM K:VY eMN .mid3294.ss27.as39.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf379.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xximanxxkissa.092x#k:vm-makam#||#k:vm-kum#||#k:vm-kaviy#||#k:bl-kabl#||#emn-emin#||#k:vy-kaviy#||#cnn-cinn#||#a:fr-ifrit#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:FR#||#CNN#||#eTY#||#K:BL#||#K:VM#||#K:VM#||#K:VY#||#eMN#||#k:vm-makam#||#k:vm-kum#||#k:vm-kaviy#||#k:bl-kabl#||#emn-emin#||#k:vy-kaviy#||#cnn-cinn#||#a:fr-ifrit#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 40
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 379
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
İndinde kitabtan ilim olan birisi dedi ki:
"Ben onu, tarfını irtadd etmeden önce sana veririm."

Onu indinde müstakır olarak görünce dedi ki:
"Bu, Rabbimin fazlındandır... şükür mü edeceğim yoksa küfür mü edeceğim belv etmesi içindir.
Şükür eden kimse... artık muhakkak kendi nefsi için şükür etmiştir.
Küfür eden kimse ise... artık Rabbim ganiydir, kerimdir."
Süleyman Kıssası.3 K:VL A:ND A:LM KTB eTY K:BL RDD T:RF ReY K:RR A:ND K:VL FD:L RBB BLV ŞKR KFR ŞKR ŞKR NFS KFR RBB G:NY KRM .mid3295.ss27.as40.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf379.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092xxxkitabxxx#k:bl-kabl#||#şkr-şükür#||#ktb-kitab#||#rdd-redd#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#fd:l-fazl#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#krm-kerim#||#t:rf-tarf#||#k:rr-müstakırr#||#blv-belv#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#A:ND#||#A:LM#||#KTB#||#eTY#||#K:BL#||#RDD#||#T:RF#||#ReY#||#K:RR#||#A:ND#||#K:VL#||#FD:L#||#RBB#||#BLV#||#ŞKR#||#KFR#||#ŞKR#||#ŞKR#||#NFS#||#KFR#||#RBB#||#G:NY#||#KRM#||#k:bl-kabl#||#şkr-şükür#||#ktb-kitab#||#rdd-redd#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#fd:l-fazl#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#krm-kerim#||#t:rf-tarf#||#k:rr-müstakırr#||#blv-belv#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 41
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 379
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Ona arşını tenkir edin!
Nazar edelim... ihtida olacak mı... yoksa ihtida olmayanlardan mı olacak!"
Süleyman Kıssası.3 K:VL NKR A:RŞ NZ:R H!DY KVN H!DY .mid3296.ss27.as41.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf379.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#kvn-tekun#||#nz:r-nazar#||#h!dy-ihtida#||#nkr-tenkir#||#a:rş-arş#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NKR#||#A:RŞ#||#NZ:R#||#H!DY#||#KVN#||#H!DY#||#kvn-tekun#||#nz:r-nazar#||#h!dy-ihtida#||#nkr-tenkir#||#a:rş-arş#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 42
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 379
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Geldiğinde ona denildi ki:
"Arşın böyle miydi?"
Dedi ki:
"O, bunun gibiydi.
Bize önceden ilim verilmişti ve biz Müslüman olmuştuk!"
Süleyman Kıssası.3 CYe K:VL A:RŞ K:VL eTY A:LM K:BL KVN SLM .mid3297.ss27.as42.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf379.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xxmüslümanxxkissa.092x#k:bl-kabl#||#a:lm-ilim#||#slm-müslim#||#a:rş-arş#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#CYe#||#K:VL#||#A:RŞ#||#K:VL#||#eTY#||#A:LM#||#K:BL#||#KVN#||#SLM#||#k:bl-kabl#||#a:lm-ilim#||#slm-müslim#||#a:rş-arş#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 43
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 379
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'ın gayrısında abd olduğu şeyler onu sadd etmişti. Muhakkak o, kafir kavimden idi.
Süleyman Kıssası.3 S:DD KVN A:BD DVN KVN K:VM KFR .mid3298.ss27.as43.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf379.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xkissa.092x#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#dvn-dun#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#s:dd-sadd#x#S:DD#||#KVN#||#A:BD#||#DVN#||#KVN#||#K:VM#||#KFR#||#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#dvn-dun#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#s:dd-sadd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 44
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 379
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona denildi ki:
"Sarha dahil ol!"
Onu gördüğünde, onu lücc su hasib oldu. Sevkini keşf etti.
Dedi ki:
"Muhakkak o, karurelerden, mümerred sarhtır."
Dedi ki:
"Rabbim!
Muhakkak ben nefsime zalim olmuşum. Süleyman ile birlikte Rabb-il alemin ALLAH'a silm oldum!"
Süleyman Kıssası.3 K:VL DH:L S:RH ReY HSB LCC KŞF SVK: K:VL S:RH MRD K:RR K:VL RBB Z:LM NFS SLM SLM RBB A:LM .mid3299.ss27.as44.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf379.sure.27.xxxSüleyman Kıssası.3xxislamxxkissa.092x#z:lm-zalim#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#dh:l-dahil#||#slm-silm#||#slm-hz. süleyman#||#lcc-lücc#||#mrd-mümerred#||#hsb-hasib#||#kşf-keşf#||#k:rr-karure#||#s:rh-sarh#||#svk:-sevk#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#DH:L#||#S:RH#||#ReY#||#HSB#||#LCC#||#KŞF#||#SVK:#||#K:VL#||#S:RH#||#MRD#||#K:RR#||#K:VL#||#RBB#||#Z:LM#||#NFS#||#SLM#||#SLM#||#RBB#||#A:LM#||#z:lm-zalim#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#dh:l-dahil#||#slm-silm#||#slm-hz. süleyman#||#lcc-lücc#||#mrd-mümerred#||#hsb-hasib#||#kşf-keşf#||#k:rr-karure#||#s:rh-sarh#||#svk:-sevk#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3300.ss27.as.ssNEML.ns.ny.cs.syf.sure.27.xxxxx
27. NEML / 45
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'a abd olsunlar diye, Semud'a, kardeşleri Salih'i irsal etmiştik. Ardından onlar, ıhtisam eden iki ferik olmuşlardı.
Salih - Semud Kıssası.4 RSL S!MD eH:V S:LH A:BD FRK: H:S:M .mid3301.ss27.as45.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxSalih - Semud Kıssası.4xxsayıxxkissa.093x#eh:v-ahi#||#a:bd-abd#||#rsl-irsal#||#frk:-ferik#||#h:s:m-ıhtisam#||#s:lh-hz. salih#||#s!md-semud kavmi#x#RSL#||#S!MD#||#eH:V#||#S:LH#||#A:BD#||#FRK:#||#H:S:M#||#eh:v-ahi#||#a:bd-abd#||#rsl-irsal#||#frk:-ferik#||#h:s:m-ıhtisam#||#s:lh-hz. salih#||#s!md-semud kavmi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 46
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki: "Ey kavmim!
Neden haseneden önce seyyieye acele ediyorsunuz? ALLAH'a istiğfar etseniz olmaz mı!
Umulur ki rahmet edilirsiniz."
Salih - Semud Kıssası.4 K:VL K:VM A:CL SVe K:BL HSN G:FR RHM .mid3302.ss27.as46.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxSalih - Semud Kıssası.4xkissa.093x#k:vm-kavim#||#k:bl-kabl#||#sve-seyyie#||#a:cl-acele#||#rhm-rahmet#||#g:fr-istiğfar#||#hsn-hasene#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#K:VM#||#A:CL#||#SVe#||#K:BL#||#HSN#||#G:FR#||#RHM#||#k:vm-kavim#||#k:bl-kabl#||#sve-seyyie#||#a:cl-acele#||#rhm-rahmet#||#g:fr-istiğfar#||#hsn-hasene#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 47
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Seni ve seninle beraber olanları uğursuzluk sayıyoruz" dediler.
Dedi ki: "Sizin uçucularınız ALLAH indindedir. Bilakis siz, fitne olunan kavimsiniz."
Salih - Semud Kıssası.4 K:VL T:YR K:VL T:YR A:ND K:VM FTN .mid3303.ss27.as47.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxSalih - Semud Kıssası.4xkissa.093x#k:vm-kavim#||#a:nd-ind#||#t:yr-tatayyur#||#ftn-fitne#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#T:YR#||#K:VL#||#T:YR#||#A:ND#||#K:VM#||#FTN#||#k:vm-kavim#||#a:nd-ind#||#t:yr-tatayyur#||#ftn-fitne#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 48
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Medinede dokuz reht kalabalık vardı. Arzda fesad çıkarıyorlardı ve ıslah olmuyorlardı.
Salih - Semud Kıssası.4 KVN MDN TSA: RH!T: FSD eRD: S:LH .mid3304.ss27.as48.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxSalih - Semud Kıssası.4xxsayıxxkissa.093x#kvn-kane#||#erd:-arz#||#tsa:-tisa#||#fsd-fesad#||#s:lh-ıslah#||#mdn-medine#||#rh!t:-reht#x#KVN#||#MDN#||#TSA:#||#RH!T:#||#FSD#||#eRD:#||#S:LH#||#kvn-kane#||#erd:-arz#||#tsa:-tisa#||#fsd-fesad#||#s:lh-ıslah#||#mdn-medine#||#rh!t:-reht#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 49
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'a kasem ederek;
""Ona ve ehline beyat edelim.
Sonra onun veliysine, "Muhakkak biz, onun ve ehlinin helak edilmesine elbette şahid olmadık. Biz sadıklardanız." deriz."" dediler.
Salih - Semud Kıssası.4 K:VL K:SM BYT eH!L K:VL VLY ŞH!D H!LK eH!L S:DK: .mid3305.ss27.as49.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxSalih - Semud Kıssası.4xkissa.093x#eh!l-ehil#||#byt-beyat#||#şh!d-şahid#||#k:sm-kasem#||#vly-veliy#||#h!lk-helak#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#K:SM#||#BYT#||#eH!L#||#K:VL#||#VLY#||#ŞH!D#||#H!LK#||#eH!L#||#S:DK:#||#eh!l-ehil#||#byt-beyat#||#şh!d-şahid#||#k:sm-kasem#||#vly-veliy#||#h!lk-helak#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 50
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar mekr ederek mekr etti.
BİZ de mekr ederek mekr ettik… ama onlar onların şuurunda değildi.
Salih - Semud Kıssası.4 MKR MKR MKR MKR ŞA:R .mid3306.ss27.as50.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxSalih - Semud Kıssası.4xkissa.093x#şa:r-şuur#||#mkr-mekr#x#MKR#||#MKR#||#MKR#||#MKR#||#ŞA:R#||#şa:r-şuur#||#mkr-mekr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 51
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Nazar et!... mekrlerinin akibeti nasıl oldu!
BİZ, onları ve kavimlerini… hepsini demar ettik.
Salih - Semud Kıssası.4 NZ:R KYF KVN A:K:B MKR DMR K:VM CMA: .mid3307.ss27.as51.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxSalih - Semud Kıssası.4xkissa.093x#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#cma:-ecmain#||#nz:r-nazar#||#a:k:b-akibet#||#mkr-mekr#||#dmr-demar#x#NZ:R#||#KYF#||#KVN#||#A:K:B#||#MKR#||#DMR#||#K:VM#||#CMA:#||#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#cma:-ecmain#||#nz:r-nazar#||#a:k:b-akibet#||#mkr-mekr#||#dmr-demar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 52
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık işte şunlar, zalim oldukları şey ile onların haviye olmuş evleridir.
Muhakkak bunda, alim kavim için elbette ayet vardır.
Salih - Semud Kıssası.4 BYT H:VY Z:LM eYY K:VM A:LM .mid3308.ss27.as52.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxSalih - Semud Kıssası.4xkissa.093x#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#z:lm-zalim#||#a:lm-alim#||#byt-beyt#||#h:vy-haviye#x#BYT#||#H:VY#||#Z:LM#||#eYY#||#K:VM#||#A:LM#||#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#z:lm-zalim#||#a:lm-alim#||#byt-beyt#||#h:vy-haviye#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 53
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
İman edenleri ve ittika olanları ise necat ettik.
Salih - Semud Kıssası.4 NCV eMN KVN VK:Y .mid3309.ss27.as53.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxSalih - Semud Kıssası.4xximanxxkissa.093x#emn-iman#||#ncv-necat#||#vk:y-ittika#||#kvn-xxoxx#x#NCV#||#eMN#||#KVN#||#VK:Y#||#emn-iman#||#ncv-necat#||#vk:y-ittika#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 54
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
Lut… Kavmine demişti ki:
"Fahiş olanı mı işliyorsunuz!? Siz basir olanlarsınız!"
Lut Kavmi Kıssası.5 LVT: K:VL K:VM eTY FHŞ BS:R .mid3310.ss27.as54.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxLut Kavmi Kıssası.5xkissa.094x#k:vm-kavim#||#bs:r-basir#||#fhş-fahiş#||#lvt:-hz. lut#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#LVT:#||#K:VL#||#K:VM#||#eTY#||#FHŞ#||#BS:R#||#k:vm-kavim#||#bs:r-basir#||#fhş-fahiş#||#lvt:-hz. lut#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 55
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 380
Cüz: 19
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak siz, elbette, kadınların gayrısında erkek kimselere şehvet duydunuz mu!?
Bilakis!
Siz cahil kavimsiniz."
Lut Kavmi Kıssası.5 eTY RCL ŞH!V DVN NSV K:VM CH!L .mid3311.ss27.as55.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs19.syf380.sure.27.xxxLut Kavmi Kıssası.5xkissa.094x#k:vm-kavim#||#nsv-nisa#||#dvn-dun#||#rcl-recül#||#şh!v-şehvet#||#ch!l-cahil#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#RCL#||#ŞH!V#||#DVN#||#NSV#||#K:VM#||#CH!L#||#k:vm-kavim#||#nsv-nisa#||#dvn-dun#||#rcl-recül#||#şh!v-şehvet#||#ch!l-cahil#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 56
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 381
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Kavminin cevabı, sadece, "Lut'un alini karyenizden ihrac edin" demek oldu. Muhakkak onlar tetahhur ünasmış!
Lut Kavmi Kıssası.5 KVN CVB K:VM K:VL H:RC eVL LVT: K:RY eNS T:H!R .mid3312.ss27.as56.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf381.sure.27.xxxLut Kavmi Kıssası.5xxtaharetxxkissa.094x#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#evl-ali#||#k:ry-karye#||#ens-ünas#||#h:rc-ihrac#||#t:h!r-tetahhur#||#cvb-cevab#||#lvt:-hz. lut#||#k:vl-xxoxx#x#KVN#||#CVB#||#K:VM#||#K:VL#||#H:RC#||#eVL#||#LVT:#||#K:RY#||#eNS#||#T:H!R#||#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#evl-ali#||#k:ry-karye#||#ens-ünas#||#h:rc-ihrac#||#t:h!r-tetahhur#||#cvb-cevab#||#lvt:-hz. lut#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 57
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 381
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından BİZ, onu ve ehlini necat ettik.
Onun kaderlenen karısı müstesna... o, gabir olanlardandır.
Lut Kavmi Kıssası.5 NCV eH!L MRe K:DR G:BR .mid3313.ss27.as57.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf381.sure.27.xxxLut Kavmi Kıssası.5xkissa.094x#eh!l-ehil#||#mre-imree#||#ncv-necat#||#k:dr-kader#||#g:br-gabir#x#NCV#||#eH!L#||#MRe#||#K:DR#||#G:BR#||#eh!l-ehil#||#mre-imree#||#ncv-necat#||#k:dr-kader#||#g:br-gabir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 58
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 381
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Onların üzerine matar imtar ettik. Artık inzar edilenlerin matarı ne sui oldu!
Lut Kavmi Kıssası.5 MT:R MT:R SVe MT:R NZ!R .mid3314.ss27.as58.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf381.sure.27.xxxLut Kavmi Kıssası.5xkissa.094x#sve-sui#||#nz!r-inzar#||#mt:r-matar#||#mt:r-imtar#x#MT:R#||#MT:R#||#SVe#||#MT:R#||#NZ!R#||#sve-sui#||#nz!r-inzar#||#mt:r-matar#||#mt:r-imtar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3315.ss27.as.ssNEML.ns.ny.cs.syf.sure.27.xxxxx
27. NEML / 59
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 381
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Hamd etmek ALLAH'ındır.
Selam, O'na ibadet eden ıstıfa olmuşlaradır."
ALLAH mı hayrdır!… yoksa onların şirk koştukları mı!
K:VL HMD SLM A:BD S:FV H:YR ŞRK .mid3316.ss27.as59.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf381.sure.27.xxxx#h:yr-hayr#||#slm-selam#||#a:bd-abd#||#s:fv-ıstıfa#||#şrk-şirk#||#hmd-hamd#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#HMD#||#SLM#||#A:BD#||#S:FV#||#H:YR#||#ŞRK#||#h:yr-hayr#||#slm-selam#||#a:bd-abd#||#s:fv-ıstıfa#||#şrk-şirk#||#hmd-hamd#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 60
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 381
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Yahut semaları ve arzı halk eden mi?
Sizin için semadan su inzal etti.
Ardından onunla, bir şeceresini bile sizin nebat etmenizin mümkün olmadığı, behcetin zatı hadika nebat ettik.
ALLAH'la beraber ilah mı var!?
Bilakis!
Onlar adil olan kavimdir.
Doğa/Yaşam H:LK: SMV eRD: NZL SMV MVH! NBT HDK: Z!VT BH!C KVN NBT ŞCR eLH! K:VM A:DL .mid3317.ss27.as60.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf381.sure.27.xxxDoğa/Yaşamx#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#a:dl-adil#||#şcr-şecere#||#nzl-inzal#||#nbt-nebat#||#mvh!-main#||#hdk:-hadika#||#bh!c-behcet#||#z!vt-zat#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#NZL#||#SMV#||#MVH!#||#NBT#||#HDK:#||#Z!VT#||#BH!C#||#KVN#||#NBT#||#ŞCR#||#eLH!#||#K:VM#||#A:DL#||#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#a:dl-adil#||#şcr-şecere#||#nzl-inzal#||#nbt-nebat#||#mvh!-main#||#hdk:-hadika#||#bh!c-behcet#||#z!vt-zat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 61
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 381
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Yada, arzı karar kılan ve onun hilaline nehirler kılan ve ona rasiyeler kılan ve iki bahrın arasına hacz kılan mı!?
ALLAH ile beraber ilah mı var!?
Bilakis!
Pek çoğu alim değiller.
CA:L eRD: K:RR CA:L H:LL NH!R CA:L RSV CA:L BYN BHR HCZ eLH! KS!R A:LM .mid3318.ss27.as61.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf381.sure.27.xxxxxsayıxx#elh!-ilah#||#nh!r-nehir#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#ks!r-ekser#||#byn-beyn#||#bhr-bahr#||#hcz-hacz#||#rsv-rasiye#||#h:ll-hilal#||#k:rr-karar#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#eRD:#||#K:RR#||#CA:L#||#H:LL#||#NH!R#||#CA:L#||#RSV#||#CA:L#||#BYN#||#BHR#||#HCZ#||#eLH!#||#KS!R#||#A:LM#||#elh!-ilah#||#nh!r-nehir#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#ks!r-ekser#||#byn-beyn#||#bhr-bahr#||#hcz-hacz#||#rsv-rasiye#||#h:ll-hilal#||#k:rr-karar#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 62
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 381
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Yada, davet ettiğinde muztar olana icab eden ve sui olanı keşf eden ve sizi arzın halifeleri kılan mı!?
ALLAH ile birlikte ilah mı var!?
Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz!
VCB D:RR DA:V KŞF SVe CA:L H:LF eRD: eLH! K:LL Z!KR .mid3319.ss27.as62.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf381.sure.27.xxxx#da:v-duae#||#elh!-ilah#||#sve-sui#||#h:lf-halife#||#k:ll-kalil#||#erd:-arz#||#d:rr-muztar#||#z!kr-tezekkür#||#kşf-keşf#||#vcb-icab#||#ca:l-xxoxx#x#VCB#||#D:RR#||#DA:V#||#KŞF#||#SVe#||#CA:L#||#H:LF#||#eRD:#||#eLH!#||#K:LL#||#Z!KR#||#da:v-duae#||#elh!-ilah#||#sve-sui#||#h:lf-halife#||#k:ll-kalil#||#erd:-arz#||#d:rr-muztar#||#z!kr-tezekkür#||#kşf-keşf#||#vcb-icab#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 63
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 381
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Yada, berrin ve bahrın zulmetlerinde size ihda eden ve rahmet elinin arasında, büşra olarak rihleri irsal eden mi?
ALLAH ile birlikte ilah mı var!?
ALLAH, onların şirk koştuklarından tealidir.
H!DY Z:LM BRR BHR RSL RVH BŞR BYN YDY RHM eLH! A:LV ŞRK .mid3320.ss27.as63.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf381.sure.27.xxxx#elh!-ilah#||#z:lm-zulmet#||#rhm-rahmet#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#h!dy-ihda#||#bşr-büşra#||#rsl-irsal#||#şrk-şirk#||#brr-berr#||#bhr-bahr#||#a:lv-teali#||#rvh-rih#x#H!DY#||#Z:LM#||#BRR#||#BHR#||#RSL#||#RVH#||#BŞR#||#BYN#||#YDY#||#RHM#||#eLH!#||#A:LV#||#ŞRK#||#elh!-ilah#||#z:lm-zulmet#||#rhm-rahmet#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#h!dy-ihda#||#bşr-büşra#||#rsl-irsal#||#şrk-şirk#||#brr-berr#||#bhr-bahr#||#a:lv-teali#||#rvh-rih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 64
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Yada, halk etmeyi ibda eden sonra onu ida eden mi!?
Semadan ve arzdan sizi rızıklandıran mı!?
ALLAH ile birlikte ilah mı var!?
De ki:
"Eğer sadıksanız, burhanınızı getirin."
Doğa/Yaşam BDe H:LK: A:VD RZK: SMV eRD: eLH! K:VL H!eT BRH!N KVN S:DK: .mid3321.ss27.as64.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxDoğa/Yaşamx#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:vd-ida#||#h:lk:-halka#||#rzk:-rızk#||#s:dk:-sadık#||#bde-ibda#||#h!et-hetü#||#brh!n-burhan#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#BDe#||#H:LK:#||#A:VD#||#RZK:#||#SMV#||#eRD:#||#eLH!#||#K:VL#||#H!eT#||#BRH!N#||#KVN#||#S:DK:#||#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:vd-ida#||#h:lk:-halka#||#rzk:-rızk#||#s:dk:-sadık#||#bde-ibda#||#h!et-hetü#||#brh!n-burhan#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 65
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"ALLAH'tan başka, semalarda ve arzda olan kimseler gayba alim olamazlar. Ne zaman baas olacakları da... onların şuurunda değil!"
K:VL A:LM SMV eRD: G:YB ŞA:R BA:S! .mid3322.ss27.as65.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#şa:r-şuur#||#g:yb-gayb#||#ba:s!-baas#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:LM#||#SMV#||#eRD:#||#G:YB#||#ŞA:R#||#BA:S!#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#şa:r-şuur#||#g:yb-gayb#||#ba:s!-baas#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 66
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
Ahiret hakkında ilmi idrak ettiler.
Bilakis!
Onlar, ondan şekk içindedir.
Bilakis!
Onlar, bundan kördürler.
Ahiret DRK A:LM eH:R ŞKK A:MY .mid3323.ss27.as66.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxAhiretx#eh:r-ahiret#||#a:my-ama#||#a:lm-ilim#||#drk-idrak#||#şkk-şekk#x#DRK#||#A:LM#||#eH:R#||#ŞKK#||#A:MY#||#eh:r-ahiret#||#a:my-ama#||#a:lm-ilim#||#drk-idrak#||#şkk-şekk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3324.ss27.as.ssNEML.ns.ny.cs.syf.sure.27.xxxxx
27. NEML / 67
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Kafirler dediler ki:
"Biz ve ata-babalarımız turab olmuş iken mi... muhakkak biz, elbette ihrac edilen mi olacağız!?"
Ahiret K:VL KFR KVN TRB eBV H:RC .mid3325.ss27.as67.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxAhiretx#ebv-eb#||#kfr-kafir#||#h:rc-ihrac#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#KFR#||#KVN#||#TRB#||#eBV#||#H:RC#||#ebv-eb#||#kfr-kafir#||#h:rc-ihrac#||#trb-turab#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 68
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
"Bu bize ve ata-babalarımıza önceden de vaad edilmişti. Bu, sadece, evvelkilerin esatiridir."
VA:D eBV K:BL ST:R eVL .mid3326.ss27.as68.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxx#k:bl-kabl#||#evl-evvel#||#ebv-eb#||#va:d-vaad#||#st:r-esatir#x#VA:D#||#eBV#||#K:BL#||#ST:R#||#eVL#||#k:bl-kabl#||#evl-evvel#||#ebv-eb#||#va:d-vaad#||#st:r-esatir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 69
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Arzda seyir yapın… ve ardından, mücrimlerin akibetinin nasıl olduğuna nazar edin!"
K:VL SYR eRD: NZ:R KYF KVN A:K:B CRM .mid3327.ss27.as69.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxx#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#erd:-arz#||#syr-seyr#||#a:k:b-akibet#||#crm-mücrim#||#nz:r-nazar#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#SYR#||#eRD:#||#NZ:R#||#KYF#||#KVN#||#A:K:B#||#CRM#||#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#erd:-arz#||#syr-seyr#||#a:k:b-akibet#||#crm-mücrim#||#nz:r-nazar#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 70
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara hüzünlenme. Onların mekrlerinden dıyk içinde olma.
HZN KVN D:YK: MKR .mid3328.ss27.as70.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxx#kvn-tekun#||#hzn-hüzün#||#d:yk:-dıyk#||#mkr-mekr#x#HZN#||#KVN#||#D:YK:#||#MKR#||#kvn-tekun#||#hzn-hüzün#||#d:yk:-dıyk#||#mkr-mekr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 71
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
"Eğer sadıksanız, bu vaad ne zamandır?" diyorlar.
K:VL VA:D KVN S:DK: .mid3329.ss27.as71.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxx#va:d-vaad#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#VA:D#||#KVN#||#S:DK:#||#va:d-vaad#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 72
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Belki de acele ettiklerinizin bazısı size redif olmuştur."
K:VL A:SY KVN RDF BA:D: A:CL .mid3330.ss27.as72.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxx#kvn-yekün#||#a:cl-acele#||#a:sy-asa#||#ba:d:-bazı#||#rdf-redif#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#A:SY#||#KVN#||#RDF#||#BA:D:#||#A:CL#||#kvn-yekün#||#a:cl-acele#||#a:sy-asa#||#ba:d:-bazı#||#rdf-redif#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 73
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki Rabbin, nas üzere elbette fazlın zatıdır. Lakin, onların pek çoğu şükür etmezler.
RBB Z!VT FD:L NVS KS!R ŞKR .mid3331.ss27.as73.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxx#şkr-şükür#||#nvs-nas#||#rbb-rabb#||#fd:l-fazl#||#ks!r-ekser#||#z!vt-zi#x#RBB#||#Z!VT#||#FD:L#||#NVS#||#KS!R#||#ŞKR#||#şkr-şükür#||#nvs-nas#||#rbb-rabb#||#fd:l-fazl#||#ks!r-ekser#||#z!vt-zi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 74-75
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki Rabbin,
• sadrlarının kenn ettiği şeylere de…
• ve ilan ettiklerine de...
• ve mübin kitabta olanlar dışında... semadaki ve arzdaki gayb olanlara da...
elbette alimdir.
RBB A:LM KNN S:DR A:LN G:YB SMV eRD: KTB BYN .mid3332.ss27.as74.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxx.ss27.as75.xxxkitabxxx#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#a:ln-ilan#||#knn-kenn#||#s:dr-sadr#||#ktb-kitab#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#byn-mübin#||#g:yb-gayb#x#RBB#||#A:LM#||#KNN#||#S:DR#||#A:LN#||#G:YB#||#SMV#||#eRD:#||#KTB#||#BYN#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#a:ln-ilan#||#knn-kenn#||#s:dr-sadr#||#ktb-kitab#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#byn-mübin#||#g:yb-gayb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 76-77
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 382
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak bu Kur'an, ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu israiloğullarına kıssa eder.
Ancak muhakkak o, elbette mü'minler için hüda ve rahmettir.
K:Re K:S:S: BNY SRY KS!R H:LF H!DY RHM eMN .mid3333.ss27.as76.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf382.sure.27.xxxxxkuranxxximanxx.ss27.as77.xxxkitabxxx#bny-beni#||#h:lf-ihtilaf#||#ks!r-ekser#||#k:re-kuran#||#k:s:s:-kıssa#||#sry-israiloğulları#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahmet#||#h!dy-huda#x#K:Re#||#K:S:S:#||#BNY#||#SRY#||#KS!R#||#H:LF#||#H!DY#||#RHM#||#eMN#||#bny-beni#||#h:lf-ihtilaf#||#ks!r-ekser#||#k:re-kuran#||#k:s:s:-kıssa#||#sry-israiloğulları#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rhm-rahmet#||#h!dy-huda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 78
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki Rabbin, onların arasında KENDİ hükmü ile kaza edecektir.
O, azizdir, alimdir.
Esma-ül Hüsna RBB K:D:Y BYN HKM A:ZZ A:LM .mid3334.ss27.as78.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xxxEsma-ül Hüsnax#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#hkm-hüküm#||#a:zz-aziz#||#k:d:y-kaza#x#RBB#||#K:D:Y#||#BYN#||#HKM#||#A:ZZ#||#A:LM#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#hkm-hüküm#||#a:zz-aziz#||#k:d:y-kaza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 79
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık ALLAH'a tevekkül et.
Muhakkak sen, mübin hakk üzresin.
VKL HK:K: BYN .mid3335.ss27.as79.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xxxx#vkl-tevekkül#||#hk:k:-hakk#||#byn-mübin#x#VKL#||#HK:K:#||#BYN#||#vkl-tevekkül#||#hk:k:-hakk#||#byn-mübin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 80
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak sen, mevt olmuşlara işittiremezsin.
Dübürlerine tevella ettiklerinde, davaya sağır olanlara da işittiremezsin!
SMA: MVT SMA: S:MM DA:V VLY DBR .mid3336.ss27.as80.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xx*1xx#da:v-duae#||#s:mm-samm#||#dbr-dübür#||#vly-tevella#||#mvt-mevt#||#sma:-xxoxx#x#SMA:#||#MVT#||#SMA:#||#S:MM#||#DA:V#||#VLY#||#DBR#||#da:v-duae#||#s:mm-samm#||#dbr-dübür#||#vly-tevella#||#mvt-mevt#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 81
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Sen, körlere hadiy değilsin, dalaletlerinden!
Sen, sadece,
• ayetlerimize iman eden
• ve ardından Müslüman olan kimselere işittirebilirsin!
H!DY A:MY D:LL SMA: eMN eYY SLM .mid3337.ss27.as81.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xx*2xxxmüslümanximanxx#eyy-ayet#||#a:my-umyun#||#emn-iman#||#slm-müslim#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-hadi#||#sma:-xxoxx#x#H!DY#||#A:MY#||#D:LL#||#SMA:#||#eMN#||#eYY#||#SLM#||#eyy-ayet#||#a:my-umyun#||#emn-iman#||#slm-müslim#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-hadi#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 82
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Kavl, onların üzerine vuku bulduğunda… arzdan onlar için ***nasın ayetlerimize yakin olmayanlar olduğunu*** kendilerine kelime eden bir dabbe ihrac ederiz.
VK:A: K:VL H:RC DBB eRD: KLM NVS KVN eYY YK:N .mid3338.ss27.as82.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xx*2xx#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#erd:-arz#||#dbb-dabbe#||#klm-kelime#||#h:rc-ihrac#||#yk:n-yakin#||#vk:a:-vuku#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#VK:A:#||#K:VL#||#H:RC#||#DBB#||#eRD:#||#KLM#||#NVS#||#KVN#||#eYY#||#YK:N#||#nvs-nas#||#eyy-ayet#||#erd:-arz#||#dbb-dabbe#||#klm-kelime#||#h:rc-ihrac#||#yk:n-yakin#||#vk:a:-vuku#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3339.ss27.as.ssNEML.ns.ny.cs.syf.sure.27.xxxxx
27. NEML / 83
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Ümmetlerin hepsini haşr edeceğimiz yevmde, ayetlerimize kizb ettiren fevcler… artık onlara vaa'z edilir.
YVM HŞR KLL eMM FVC KZ!B eYY VZA: .mid3340.ss27.as83.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xxxxxyevmxx#kll-külli#||#eyy-ayet#||#hşr-haşr#||#yvm-yevm#||#kz!b-kizb#||#vza:-vaaz#||#emm-ümmet#||#fvc-fevc#x#YVM#||#HŞR#||#KLL#||#eMM#||#FVC#||#KZ!B#||#eYY#||#VZA:#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#hşr-haşr#||#yvm-yevm#||#kz!b-kizb#||#vza:-vaaz#||#emm-ümmet#||#fvc-fevc#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 84
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Hatta… geldiklerinde der ki:
"İlmen ihata etmediğiniz halde, ayetlerime kizb ettirdiniz, öyle mi?
Yoksa, amel etmiş olduklarınız neydi?"
CYe K:VL KZ!B eYY HVT: A:LM KVN A:ML .mid3341.ss27.as84.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xxxx#eyy-ayet#||#a:lm-ilim#||#a:ml-amel#||#kz!b-kizb#||#hvt:-ihata#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#CYe#||#K:VL#||#KZ!B#||#eYY#||#HVT:#||#A:LM#||#KVN#||#A:ML#||#eyy-ayet#||#a:lm-ilim#||#a:ml-amel#||#kz!b-kizb#||#hvt:-ihata#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 85
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Zalim oldukları şey ile, onlara kavil vuku bulmuştur.
Artık onlar intak edemezler!
VK:A: K:VL Z:LM NT:K: .mid3342.ss27.as85.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xxxx#z:lm-zalim#||#nt:k:-intak#||#vk:a:-vuku#||#k:vl-xxoxx#x#VK:A:#||#K:VL#||#Z:LM#||#NT:K:#||#z:lm-zalim#||#nt:k:-intak#||#vk:a:-vuku#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 86
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ'im geceyi, içinde sükun bulmaları için… ve gündüzü de mubsır kıldığımızı görmüyorlar mı?
Muhakkak işte bunda, iman eden kavim için, elbette ayet vardır.
ReY CA:L LYL SKN NH!R BS:R eYY K:VM eMN .mid3343.ss27.as86.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xxxxximanxx#k:vm-kavim#||#lyl-leyl#||#eyy-ayet#||#nh!r-nehar#||#emn-iman#||#bs:r-mubsır#||#skn-sükun#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#CA:L#||#LYL#||#SKN#||#NH!R#||#BS:R#||#eYY#||#K:VM#||#eMN#||#k:vm-kavim#||#lyl-leyl#||#eyy-ayet#||#nh!r-nehar#||#emn-iman#||#bs:r-mubsır#||#skn-sükun#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 87
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Sur'a nefh edildiği yevmde… artık ALLAH'ın dilediği kimseler dışında, semalarda olan kimseler ve arzda olan kimseler efza ederler. Hepsi dahr olarak O'na gider.
YVM NFH: S:VR FZA: SMV eRD: ŞYe KLL eTY DH:R .mid3344.ss27.as87.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xxxxxyevmxx#şye-şae#||#kll-külli#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#nfh:-nefh#||#s:vr-sur#||#fza:-efza#||#dh:r-dahr#||#ety-xxoxx#x#YVM#||#NFH:#||#S:VR#||#FZA:#||#SMV#||#eRD:#||#ŞYe#||#KLL#||#eTY#||#DH:R#||#şye-şae#||#kll-külli#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#nfh:-nefh#||#s:vr-sur#||#fza:-efza#||#dh:r-dahr#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 88
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 383
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Cemd olmuş hesab ettiğin dağları… sehabın merr olması gibi merr olmakta görürsün.
Herşeyi itkan eden ALLAH'ın sanatıdır.
Muhakkak ki O, fail olduğunuz şeylere habirdir.
Doğa/Yaşam ReY CBL HSB CMD MRR MRR SHB S:NA: TK:N KLL ŞYe H:BR FA:L .mid3345.ss27.as88.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf383.sure.27.xxxDoğa/Yaşamx#şye-şey#||#kll-külli#||#h:br-habir#||#cbl-cebel#||#s:na:-sanat#||#hsb-hesab#||#mrr-merr#||#shb-sehab#||#cmd-cemd#||#tk:n-itkan#||#fa:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#CBL#||#HSB#||#CMD#||#MRR#||#MRR#||#SHB#||#S:NA:#||#TK:N#||#KLL#||#ŞYe#||#H:BR#||#FA:L#||#şye-şey#||#kll-külli#||#h:br-habir#||#cbl-cebel#||#s:na:-sanat#||#hsb-hesab#||#mrr-merr#||#shb-sehab#||#cmd-cemd#||#tk:n-itkan#||#fa:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 89
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 384
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Hasene ile gelen kimse… artık ondan hayr olanı onun içindir. Yevme-izinde onlar, faziden emindirler.
CYe HSN H:YR FZA: YVM eMN .mid3346.ss27.as89.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf384.sure.27.xxxxxyevmximanxx#emn-iman#||#h:yr-hayr#||#hsn-hasene#||#fza:-fazi#||#yvm-yevme-izin#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#HSN#||#H:YR#||#FZA:#||#YVM#||#eMN#||#emn-iman#||#h:yr-hayr#||#hsn-hasene#||#fza:-fazi#||#yvm-yevme-izin#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 90
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 384
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
Seyyieler ile gelen kimse… artık onların vechleri nar içinde kebb olur.
Sadece, amel etmiş olduğunuz şeyler ile cezalandırılırsınız!
CYe SVe KBB VCH! NVR CZY KVN A:ML .mid3347.ss27.as90.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf384.sure.27.xxxx#czy-ceza#||#sve-seyyie#||#a:ml-amel#||#vch!-vücuh#||#nvr-nar#||#kbb-kebb#||#cye-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#CYe#||#SVe#||#KBB#||#VCH!#||#NVR#||#CZY#||#KVN#||#A:ML#||#czy-ceza#||#sve-seyyie#||#a:ml-amel#||#vch!-vücuh#||#nvr-nar#||#kbb-kebb#||#cye-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
27. NEML / 91-92
Surede Ayet: 93
Kitap Sırası: 27
Nüzul Sırası: 48
Sayfa: 384
Cüz: 20
Nüzul Yeri: MEKKE
• Muhakkak bana, ancak, haram kılınan bu beldenin (Mekke) Rabbine abd olmam emir olundu... ki herşey O'nundur!
• Müslümanlardan olmam...
• ve Kur'an tilavet etmem... bana emir olundu!
İhtida olan kimse... artık muhakkak, ancak, kendi nefsi için ihtida olur!
Dall olan kimse... artık ona de ki:
"Muhakkak ben, ancak, inzar edicilerdenim!"
eMR A:BD RBB BLD HRM KLL ŞYe eMR KVN SLM TLV K:Re H!DY H!DY NFS D:LL K:VL NZ!R .mid3348.ss27.as91.ssNEML.ns48.nyMEKKE.cs20.syf384.sure.27.xxxxxmüslümanxxxkuranxx.ss27.as92.xxxharamxxhelalxxxxkitabxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#bld-belde#||#emr-umur#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#slm-müslim#||#a:bd-abd#||#hrm-haram#||#nz!r-inzar#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-ihtida#||#k:re-kuran#||#tlv-tilavet#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#eMR#||#A:BD#||#RBB#||#BLD#||#HRM#||#KLL#||#ŞYe#||#eMR#||#KVN#||#SLM#||#TLV#||#K:Re#||#H!DY#||#H!DY#||#NFS#||#D:LL#||#K:VL#||#NZ!R#||#şye-şey#||#kll-külli#||#bld-belde#||#emr-umur#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#slm-müslim#||#a:bd-abd#||#hrm-haram#||#nz!r-inzar#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-ihtida#||#k:re-kuran#||#tlv-tilavet#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :