İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
LOKMAN SURES��

38 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid3589.ss31.as.ssLOKMAN.ns57.ny.cs21.syf410.sure.31.xxxxx
Orijinal Metin :
31. LOKMAN / 1
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Elif. Lam. Mim.
.mid3590.ss31.as1.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxxx
Orijinal Metin : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 2
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Bunlar, hakim Kitab'ın ayetleridir.
eYY KTB HKM .mid3591.ss31.as2.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#hkm-hakim#x#eYY#||#KTB#||#HKM#||#ktb-kitab#||#eyy-ayet#||#hkm-hakim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 3
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhsinler için hüda ve rahmettir.
H!DY RHM HSN .mid3592.ss31.as3.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxx#rhm-rahmet#||#h!dy-huda#||#hsn-muhsin#x#H!DY#||#RHM#||#HSN#||#rhm-rahmet#||#h!dy-huda#||#hsn-muhsin#
Orijinal Metin : Sözlük :
31. LOKMAN / 4
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Salat ikame eden ve zekatı veren kimseler… onlar ahirete… onlar yakindirler.
Ahiret K:VM S:LV eTY ZKV eH:R YK:N .mid3593.ss31.as4.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxAhiretxxsalatxzekatxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-ikame-i salat#||#eh:r-ahiret#||#zkv-zekat#||#yk:n-yakin#||#ety-xxoxx#x#K:VM#||#S:LV#||#eTY#||#ZKV#||#eH:R#||#YK:N#||#k:vm-ikame-i salat#||#eh:r-ahiret#||#zkv-zekat#||#yk:n-yakin#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 5
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte onlar, Rabblerinden hüda üzeredirler. İşte onlar felaha ulaşanlardır.
H!DY RBB FLH .mid3594.ss31.as5.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxx#rbb-rabb#||#h!dy-hüda#||#flh-felah#x#H!DY#||#RBB#||#FLH#||#rbb-rabb#||#h!dy-hüda#||#flh-felah#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 6
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
ve nasdan… ALLAH'ın sebilinden dalalete düşürmek için ilmin gayrısı ile lehv hadis iştira edenler... ve hüzüv ittihaz edenler… işte onlara, muhin azab vardır.
NVS ŞRY LH!V HDS! D:LL SBL G:YR A:LM eH:Z! H!Ze A:Z!B H!VN .mid3595.ss31.as6.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxx#g:yr-gayr#||#nvs-nas#||#sbl-sebil#||#a:lm-ilim#||#a:z!b-azab#||#hds!-hadis#||#şry-iştira#||#d:ll-dalalet#||#eh:z!-ittihaz#||#lh!v-lehv#||#h!ze-hüzüv#||#h!vn-muhin#x#NVS#||#ŞRY#||#LH!V#||#HDS!#||#D:LL#||#SBL#||#G:YR#||#A:LM#||#eH:Z!#||#H!Ze#||#A:Z!B#||#H!VN#||#g:yr-gayr#||#nvs-nas#||#sbl-sebil#||#a:lm-ilim#||#a:z!b-azab#||#hds!-hadis#||#şry-iştira#||#d:ll-dalalet#||#eh:z!-ittihaz#||#lh!v-lehv#||#h!ze-hüzüv#||#h!vn-muhin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 7
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Ona ayetlerimizi tilavet ettiğimizde, sanki işitmemiş, sanki kulaklarında vakr varmış gibi, müstekbir olmaya tevella eder.
Artık ona, elim azabı ibşar et.
TLV eYY VLY KBR SMA: eZ!N VK:R BŞR A:Z!B eLM .mid3596.ss31.as7.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxx#eyy-ayet#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#bşr-ibşar#||#vly-tevella#||#vk:r-vakr#||#tlv-tilavet#||#kbr-müstekbir#||#ez!n-üzn#||#sma:-xxoxx#x#TLV#||#eYY#||#VLY#||#KBR#||#SMA:#||#eZ!N#||#VK:R#||#BŞR#||#A:Z!B#||#eLM#||#eyy-ayet#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#bşr-ibşar#||#vly-tevella#||#vk:r-vakr#||#tlv-tilavet#||#kbr-müstekbir#||#ez!n-üzn#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 8
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak iman edenler ve salih ameller işleyenler… onlar için Naim cennetleri vardır.
eMN A:ML S:LH CNN NA:M .mid3597.ss31.as8.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxxxcennetximanxx#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#cnn-cennet#||#na:m-naim#x#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#CNN#||#NA:M#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#cnn-cennet#||#na:m-naim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 9
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Orada ebedidirler. ALLAH'ın vaadi hakktır.
O, azizdir, hakimdir.
AhiretEsma-ül Hüsna H:LD VA:D HK:K: A:ZZ HKM .mid3598.ss31.as9.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxAhiretxEsma-ül Hüsnaxxcennetxx#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#h:ld-halid#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#x#H:LD#||#VA:D#||#HK:K:#||#A:ZZ#||#HKM#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#h:ld-halid#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#
Orijinal Metin : Sözlük :
31. LOKMAN / 10
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
O, semaları, görebildiğiniz amedlerin gayrısında halk etti.
O, arzda, sizi meyd diye rasiyeler ilka etti.
O, orada bütün dabbeden bess etti.
BİZ, semadan su inzal ettik ve ardından BİZ, orada bütün kerim zevclerden nebatlandırdık.
Doğa/Yaşam H:LK: SMV G:YR A:MD ReY LK:Y eRD: RSV MYD BS!S! KLL DBB NZL SMV MVH! NBT KLL ZVC KRM .mid3599.ss31.as10.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxDoğa/Yaşamx#g:yr-gayr#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#dbb-dabbe#||#h:lk:-halk#||#bs!s!-bess#||#lk:y-ilka#||#nzl-inzal#||#krm-kerim#||#a:md-amed#||#rsv-rasiye#||#nbt-nebat#||#zvc-zevc#||#mvh!-main#||#myd-meyd#||#rey-xxoxx#x#H:LK:#||#SMV#||#G:YR#||#A:MD#||#ReY#||#LK:Y#||#eRD:#||#RSV#||#MYD#||#BS!S!#||#KLL#||#DBB#||#NZL#||#SMV#||#MVH!#||#NBT#||#KLL#||#ZVC#||#KRM#||#g:yr-gayr#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#dbb-dabbe#||#h:lk:-halk#||#bs!s!-bess#||#lk:y-ilka#||#nzl-inzal#||#krm-kerim#||#a:md-amed#||#rsv-rasiye#||#nbt-nebat#||#zvc-zevc#||#mvh!-main#||#myd-meyd#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 11
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 410
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu, ALLAH'ın halk etmesidir. Gösterin bakalım, O'nun gayrısındakiler neler halk etti!?
Bilakis!
Zalimler mübin dalaletteler.
H:LK: ReY H:LK: DVN Z:LM D:LL BYN .mid3600.ss31.as11.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf410.sure.31.xxxx#z:lm-zalim#||#dvn-dun#||#h:lk:-halk#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#rey-xxoxx#x#H:LK:#||#ReY#||#H:LK:#||#DVN#||#Z:LM#||#D:LL#||#BYN#||#z:lm-zalim#||#dvn-dun#||#h:lk:-halk#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3601.ss31.as.ssLOKMAN.ns.ny.cs.syf.sure.31.xxxxx
31. LOKMAN / 12
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 411
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, Lokman'a "ALLAH'a şükret" diye hikmet vermiştik. Şükür eden kimse… artık muhakkak, nefsi için şükür eder. Kafir olan kimse... artık muhakkak ki ALLAH, ganiydir, hamiddir.
Lokman KıssasıEsma-ül Hüsna eTY LK:M HKM ŞKR ŞKR ŞKR NFS KFR G:NY HMD .mid3602.ss31.as12.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf411.sure.31.xxxLokman KıssasıxEsma-ül Hüsnaxkissa.104x#şkr-şükür#||#nfs-nefs#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#hkm-hikmet#||#hmd-hamid#||lk:m-hz. lokman#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#LK:M#||#HKM#||#ŞKR#||#ŞKR#||#ŞKR#||#NFS#||#KFR#||#G:NY#||#HMD#||#şkr-şükür#||#nfs-nefs#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#hkm-hikmet#||#hmd-hamid#||lk:m-hz. lokman#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 13
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 411
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Lokman, oğlu için vaaz ederek, demişti ki:
"Ey Oğlum!
ALLAH'a şirk koşma! Muhakkak şirk, azim zulümdür."
Lokman Kıssası K:VL LK:M BNY VA:Z: BNY ŞRK ŞRK Z:LM A:Z:M .mid3603.ss31.as13.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf411.sure.31.xxxLokman Kıssasıxkissa.104x#bny-beni#||#z:lm-zulüm#||#a:z:m-azim#||#şrk-şirk#||#va:z:-vaaz#||lk:m-hz. lokman#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#LK:M#||#BNY#||#VA:Z:#||#BNY#||#ŞRK#||#ŞRK#||#Z:LM#||#A:Z:M#||#bny-beni#||#z:lm-zulüm#||#a:z:m-azim#||#şrk-şirk#||#va:z:-vaaz#||lk:m-hz. lokman#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 14
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 411
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Ana-babası ile insana vasiyet ettirdik. Annesi ona, vehn üzerine vehn ile hamil oldu.
BANA ve ana-babana şükür et diye fisali iki yıldadır.
Masir BANA'dır.
Lokman KıssasıKadın ve Aile Hukuku VS:Y eNS VLD HML eMM VH!N VH!N FS:L A:VM ŞKR VLD S:YR .mid3604.ss31.as14.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf411.sure.31.xxxLokman KıssasıxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxinsanxxkissa.104xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#şkr-şükür#||#hml-haml#||#vld-xoxox#||#a:vm-avm#||#ens-insan#||#fs:l-fisal#||#vh!n-vehn#||#s:yr-masir#||#emm-ümm#||#vs:y-vasiyet#x#VS:Y#||#eNS#||#VLD#||#HML#||#eMM#||#VH!N#||#VH!N#||#FS:L#||#A:VM#||#ŞKR#||#VLD#||#S:YR#||#şkr-şükür#||#hml-haml#||#vld-xoxox#||#a:vm-avm#||#ens-insan#||#fs:l-fisal#||#vh!n-vehn#||#s:yr-masir#||#emm-ümm#||#vs:y-vasiyet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 15
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 411
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
"Eğer seni, hakkında ilmin olmayan bir şeyi bana şirk koşmaya cehd ederlerse, artık onlara itaat etme. Dünyada maruf ile onlara sahib çık. BANA inabe edenlerin sebiline tâbi ol.
Sonra rücu yeriniz, BEN'im. Ardından, amel etmiş olduğunuz şeyleri, size haber vereceğim."
Lokman Kıssası CH!D ŞRK LYS A:LM T:VA: S:HB DNV A:RF TBA: SBL NVB RCA: NBe KVN A:ML .mid3605.ss31.as15.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf411.sure.31.xxxLokman Kıssasıxxcihadxxkissa.104xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#lys-leyse#||#dnv-dünya#||#t:va:-itaat#||#sbl-sebil#||#tba:-tabi#||#a:lm-ilim#||#a:ml-amel#||#nbe-nebe#||#nvb-inabe#||#rca:-merci#||#s:hb-sahib#||#ch!d-cehd#||#a:rf-maruf#||#şrk-şirk#||#kvn-xxoxx#x#CH!D#||#ŞRK#||#LYS#||#A:LM#||#T:VA:#||#S:HB#||#DNV#||#A:RF#||#TBA:#||#SBL#||#NVB#||#RCA:#||#NBe#||#KVN#||#A:ML#||#lys-leyse#||#dnv-dünya#||#t:va:-itaat#||#sbl-sebil#||#tba:-tabi#||#a:lm-ilim#||#a:ml-amel#||#nbe-nebe#||#nvb-inabe#||#rca:-merci#||#s:hb-sahib#||#ch!d-cehd#||#a:rf-maruf#||#şrk-şirk#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 16
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 411
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey oğlum!
Muhakkak, eğer hardaldan habbe miskali olsa, üstüne bir de, sahrın içinde veya semalarda veya arzda olsa, ALLAH onu verir.
Muhakkak ki ALLAH, latiftir, habirdir."
Lokman KıssasıEsma-ül Hüsna BNY KVN S!K:L HBB H:RDL KVN S:H:R SMV eRD: eTY LT:F H:BR .mid3606.ss31.as16.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf411.sure.31.xxxLokman KıssasıxEsma-ül Hüsnaxkissa.104x#kvn-tekun#||#bny-beni#||#h:br-habir#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#hbb-habbe#||#s!k:l-miskal#||#s:h:r-sahr#||#lt:f-latif#||h:rdl-hardal#||#ety-xxoxx#x#BNY#||#KVN#||#S!K:L#||#HBB#||#H:RDL#||#KVN#||#S:H:R#||#SMV#||#eRD:#||#eTY#||#LT:F#||#H:BR#||#kvn-tekun#||#bny-beni#||#h:br-habir#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#hbb-habbe#||#s!k:l-miskal#||#s:h:r-sahr#||#lt:f-latif#||h:rdl-hardal#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 17
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 411
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey oğlum!
• Salat ikame et!
• Maruf ile emir et
• ve münkeri nehy et!
• İsabet edenlere sabır et!
Muhakkak işte bunlar, azim emirlerdendir."
Lokman Kıssası BNY K:VM S:LV eMR A:RF NH!Y NKR S:BR S:VB A:ZM eMR .mid3607.ss31.as17.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf411.sure.31.xxxLokman Kıssasıxxsalatxxkissa.104xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-ikame-i salat#||#bny-beni#||#emr-umur#||#s:br-sabr#||#nh!y-nehy#||#s:vb-isabet#||#nkr-münker#||#a:rf-maruf#||#a:zm-azim#x#BNY#||#K:VM#||#S:LV#||#eMR#||#A:RF#||#NH!Y#||#NKR#||#S:BR#||#S:VB#||#A:ZM#||#eMR#||#k:vm-ikame-i salat#||#bny-beni#||#emr-umur#||#s:br-sabr#||#nh!y-nehy#||#s:vb-isabet#||#nkr-münker#||#a:rf-maruf#||#a:zm-azim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 18
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 411
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
"Nasa haddini tasir etme!
Arzda merah olarak meşy etme.
Muhakkak ki ALLAH, fahur muhtal olanların hiçbirisine muhabbet duymaz."
Lokman Kıssası S:A:R H:DD NVS MŞY eRD: MRH HBB KLL H:YL FH:R .mid3608.ss31.as18.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf411.sure.31.xxxLokman Kıssasıxkissa.104xxxemirxxyasakxxx#kll-külli#||#nvs-nas#||#erd:-arz#||#h:yl-muhtal#||#hbb-muhabbet#||#h:dd-hadd#||#fh:r-fahur#||#mşy-meşy#||#mrh-merah#||#s:a:r-tasir#x#S:A:R#||#H:DD#||#NVS#||#MŞY#||#eRD:#||#MRH#||#HBB#||#KLL#||#H:YL#||#FH:R#||#kll-külli#||#nvs-nas#||#erd:-arz#||#h:yl-muhtal#||#hbb-muhabbet#||#h:dd-hadd#||#fh:r-fahur#||#mşy-meşy#||#mrh-merah#||#s:a:r-tasir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 19
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 411
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
"Meşyinde iksad et. Sesinden gazz et. Muhakkak seslerin en inkar edileni elbette eşek sesidir."
Lokman Kıssası K:S:D MŞY G:D:D: S:VT NKR S:VT S:VT HMR .mid3609.ss31.as19.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf411.sure.31.xxxLokman Kıssasıxkissa.104x#hmr-hımar#||#k:s:d-iksad#||#g:d:d:-gazz#||#mşy-meşy#||#nkr-inkar#||#g:d:d:-gazz#||#s:vt-savt#x#K:S:D#||#MŞY#||#G:D:D:#||#S:VT#||#NKR#||#S:VT#||#S:VT#||#HMR#||#hmr-hımar#||#k:s:d-iksad#||#g:d:d:-gazz#||#mşy-meşy#||#nkr-inkar#||#g:d:d:-gazz#||#s:vt-savt#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3610.ss31.as.ssLOKMAN.ns.ny.cs.syf.sure.31.xxxxx
31. LOKMAN / 20
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 412
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'ın, semalarda olanları ve arzda olanları size teshir ettiğini ve zahir ve batın nimetlerini sizin üzerinize isbag ettiğini görmedin mi?
Nasdan kimseler, ALLAH hakkında, ilim ve hüda ve munir kitabları gayrısında cedel eder.
Doğa/Yaşam ReY SH:R SMV eRD: SBG: NA:M Z:H!R BT:N NVS CDL G:YR A:LM H!DY KTB NVR .mid3611.ss31.as20.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf412.sure.31.xxxDoğa/Yaşamxxxkitabxxx#g:yr-gayr#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-ilim#||#h!dy-huda#||#cdl-cedel#||#na:m-nimet#||#nvr-münir#||#sh:r-teshir#||#z:h!r-zahi||#sbg:-sabig#r#||#bt:n-batın#||#sbg:-isbag#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#SH:R#||#SMV#||#eRD:#||#SBG:#||#NA:M#||#Z:H!R#||#BT:N#||#NVS#||#CDL#||#G:YR#||#A:LM#||#H!DY#||#KTB#||#NVR#||#g:yr-gayr#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-ilim#||#h!dy-huda#||#cdl-cedel#||#na:m-nimet#||#nvr-münir#||#sh:r-teshir#||#z:h!r-zahi||#sbg:-sabig#r#||#bt:n-batın#||#sbg:-isbag#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 21
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 412
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara, "ALLAH'ın inzal ettiğine tâbi olun" denildiğinde,
"Bilakis!
Biz, ata-babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye vecd olduğumuz şeye tabiyiz." derler.
Şeytan, kendilerini seir azaba davet ediyor olsa da mı?
Şeytan K:VL TBA: NZL K:VL TBA: VCD eBV KVN ŞT:N DA:V A:Z!B SA:R .mid3612.ss31.as21.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf412.sure.31.xxxŞeytanxxŞeytanxcehennemxx#da:v-davet#||#kvn-kane#||#ebv-eb#||#tba:-tabi#||#vcd-vecd#||#a:z!b-azab#||#sa:r-seir#||#nzl-inzal#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#TBA:#||#NZL#||#K:VL#||#TBA:#||#VCD#||#eBV#||#KVN#||#ŞT:N#||#DA:V#||#A:Z!B#||#SA:R#||#da:v-davet#||#kvn-kane#||#ebv-eb#||#tba:-tabi#||#vcd-vecd#||#a:z!b-azab#||#sa:r-seir#||#nzl-inzal#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 22
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 412
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Vechini ALLAH'a silm eden kimse… o muhsindir. Artık o, sağlam tutanağa istimsak etmiştir.
Emirlerin akibeti ALLAH'adır.
SLM VCH! HSN MSK A:RV VS!K: A:K:B eMR .mid3613.ss31.as22.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf412.sure.31.xxxx#emr-umur#||#slm-silm#||#hsn-muhsin#||#vch!-vech#||#a:k:b-akibet#||#msk-istimsak#||#vs!k:-vuska#||#a:rv-urve#x#SLM#||#VCH!#||#HSN#||#MSK#||#A:RV#||#VS!K:#||#A:K:B#||#eMR#||#emr-umur#||#slm-silm#||#hsn-muhsin#||#vch!-vech#||#a:k:b-akibet#||#msk-istimsak#||#vs!k:-vuska#||#a:rv-urve#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 23
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 412
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Kafir kimse… artık onun küfrü seni hüzünlendirmesin.
Onların rücu yerleri BİZ'edir. Ardından amil oldukları ile kendilerine haber verilir.
Muhakkak ki ALLAH, sadrların zatına alimdir.
KFR HZN KFR RCA: NBe A:ML A:LM Z!VT S:DR .mid3614.ss31.as23.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf412.sure.31.xxxx#a:lm-alim#||#a:ml-amil#||#kfr-kafir#||#hzn-hüzün#||#nbe-nebe#||#rca:-merci#||#s:dr-sadr#||#z!vt-zevat#x#KFR#||#HZN#||#KFR#||#RCA:#||#NBe#||#A:ML#||#A:LM#||#Z!VT#||#S:DR#||#a:lm-alim#||#a:ml-amil#||#kfr-kafir#||#hzn-hüzün#||#nbe-nebe#||#rca:-merci#||#s:dr-sadr#||#z!vt-zevat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 24
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 412
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, onları biraz metalandırırız. Sonra onlara galiz azaba muztar ederiz.
MTA: K:LL D:RR A:Z!B G:LZ: .mid3615.ss31.as24.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf412.sure.31.xxxx#mta:-meta#||#k:ll-kalil#||#d:rr-muztar#||#a:z!b-azab#||#g:lz:-galiz#x#MTA:#||#K:LL#||#D:RR#||#A:Z!B#||#G:LZ:#||#mta:-meta#||#k:ll-kalil#||#d:rr-muztar#||#a:z!b-azab#||#g:lz:-galiz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 25
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 412
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer onlara, "Semaları ve arzı kim halk etti?" diye sual etsen,
elbette "ALLAH" derler.
De ki:
"Hamd etmek, ALLAH'ındır."
Bilakis!
Onların pek çoğu alim değiller.
Doğa/Yaşam SeL H:LK: SMV eRD: K:VL K:VL HMD KS!R A:LM .mid3616.ss31.as25.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf412.sure.31.xxxDoğa/Yaşamx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#ks!r-ekser#||#h:lk:-halk#||#sel-sual#||#hmd-hamd#||#k:vl-xxoxx#x#SeL#||#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#K:VL#||#K:VL#||#HMD#||#KS!R#||#A:LM#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#ks!r-ekser#||#h:lk:-halk#||#sel-sual#||#hmd-hamd#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 26
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 412
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Semalarda ve arzda olanlar, ALLAH'ındır.
Muhakkak ki O, ganiydir, hamiddir.
Esma-ül Hüsna SMV eRD: G:NY HMD .mid3617.ss31.as26.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf412.sure.31.xxxEsma-ül Hüsnax#erd:-arz#||#smv-semavat#||#g:ny-ganiy#||#hmd-hamid#x#SMV#||#eRD:#||#G:NY#||#HMD#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#g:ny-ganiy#||#hmd-hamid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 27
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 412
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE??
Şayet arzda ki şecerelerden kalem olsa ve bahra yedi bahr daha medd olsa, ALLAH'ın kelimeleri nefd olmaz.
Muhakkak ki ALLAH, azizdir, hakimdir.
Esma-ül Hüsna eRD: ŞCR K:LM BHR MDD BA:D SBA: BHR NFD KLM A:ZZ HKM .mid3618.ss31.as27.ssLOKMAN.ns57.nyMEDİNE??.cs21.syf412.sure.31.xxxEsma-ül Hüsnaxxsayıxx#ba:d-bad#||#sba:-seba#||#erd:-arz#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#şcr-şecere#||#mdd-medd#||#klm-kelime#||#bhr-bahr#||#k:lm-kalem#||#nfd-nefd#x#eRD:#||#ŞCR#||#K:LM#||#BHR#||#MDD#||#BA:D#||#SBA:#||#BHR#||#NFD#||#KLM#||#A:ZZ#||#HKM#||#ba:d-bad#||#sba:-seba#||#erd:-arz#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#şcr-şecere#||#mdd-medd#||#klm-kelime#||#bhr-bahr#||#k:lm-kalem#||#nfd-nefd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 28
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 412
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE??
Sizin halkıyetiniz ve sizin baas edilmeniz, sadece, vahid nefs gibidir.
Muhakkak ki ALLAH, semidir, basirdir.
Esma-ül Hüsna H:LK: BA:S! NFS VHD SMA: BS:R .mid3619.ss31.as28.ssLOKMAN.ns57.nyMEDİNE??.cs21.syf412.sure.31.xxxEsma-ül Hüsnax#sma:-semi#||#nfs-nefs#||#h:lk:-halk#||#vhd-vahid#||#ba:s!-baas#||#bs:r-basir#x#H:LK:#||#BA:S!#||#NFS#||#VHD#||#SMA:#||#BS:R#||#sma:-semi#||#nfs-nefs#||#h:lk:-halk#||#vhd-vahid#||#ba:s!-baas#||#bs:r-basir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 29
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 413
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE??
Görmüyor musun; ALLAH, geceyi gündüzde ilac ediyor ve gündüzü gecede ilac ediyor!?
Güneşi ve kameri teshir etmiştir. Hepsi müsemma ecele kadar cereyan eder.
Muhakkak ki ALLAH, amel ettiğiniz şeylere habirdir.
Doğa/YaşamEsma-ül Hüsna ReY VLC LYL NH!R VLC NH!R LYL SH:R ŞMS K:MR KLL CRY eCL SMV A:ML H:BR .mid3620.ss31.as29.ssLOKMAN.ns57.nyMEDİNE??.cs21.syf413.sure.31.xxxDoğa/YaşamxEsma-ül Hüsnax#kll-külli#||#lyl-leyl#||#h:br-habir#||#k:mr-kamer#||#nh!r-nehar#||#smv-müsemma#||#şms-şems#||#a:ml-amel#||#ecl-ecel#||#sh:r-teshir#||#cry-cereyan#||#vlc-ilac#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#VLC#||#LYL#||#NH!R#||#VLC#||#NH!R#||#LYL#||#SH:R#||#ŞMS#||#K:MR#||#KLL#||#CRY#||#eCL#||#SMV#||#A:ML#||#H:BR#||#kll-külli#||#lyl-leyl#||#h:br-habir#||#k:mr-kamer#||#nh!r-nehar#||#smv-müsemma#||#şms-şems#||#a:ml-amel#||#ecl-ecel#||#sh:r-teshir#||#cry-cereyan#||#vlc-ilac#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 30
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 413
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu böyledir.
Muhakkak ALLAHO, hakktır. Muhakkak O'nun gayrısından davet ettikleri şey batıldır.
Muhakkak ki ALLAHO, aliyydir, kebirdir.
Esma-ül Hüsna HK:K: DA:V DVN BT:L A:LV KBR .mid3621.ss31.as30.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf413.sure.31.xxxEsma-ül Hüsnax#da:v-davet#||#dvn-dun#||#hk:k:-hakk#||#kbr-kebir#||#a:lv-aliyy#||#bt:l-batıl#x#HK:K:#||#DA:V#||#DVN#||#BT:L#||#A:LV#||#KBR#||#da:v-davet#||#dvn-dun#||#hk:k:-hakk#||#kbr-kebir#||#a:lv-aliyy#||#bt:l-batıl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3622.ss31.as.ssLOKMAN.ns.ny.cs.syf.sure.31.xxxxx
31. LOKMAN / 31
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 413
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Görmüyor musun; muhakkak gemiler bahrda, ALLAH'ın nimeti ile cereyan eder!?
Bu, ayetlerinden size göstermek içindir.
Muhakkak işte bunda, bütün sabır edenler, şükür edenler için elbette ayetler vardır.
ReY FLK CRY BHR NA:M ReY eYY eYY KLL S:BR ŞKR .mid3623.ss31.as31.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf413.sure.31.xxxx#şkr-şekur#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#s:br-sabr#||#flk-fulk#||#na:m-nimet#||#cry-cereyan#||#bhr-bahr#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#FLK#||#CRY#||#BHR#||#NA:M#||#ReY#||#eYY#||#eYY#||#KLL#||#S:BR#||#ŞKR#||#şkr-şekur#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#s:br-sabr#||#flk-fulk#||#na:m-nimet#||#cry-cereyan#||#bhr-bahr#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 32
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 413
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Onları mevc, zıll gibi gışa ettiğinde… din O'na muhlis olarak ALLAH'ı davet ederler. Ardından berre necat ettiğinde, onlardan muktesid olanlar olur. Ayetlerimize, bütün hattar kafirlerden başkası cahd etmez.
G:ŞV MVC Z:LL DA:V H:LS: DYN NCV BRR K:S:D CHD eYY KLL H:TR KFR .mid3624.ss31.as32.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf413.sure.31.xxxx#da:v-duae#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#kfr-kefur#||#dyn-din#||#g:şv-gışa#||#chd-cahd#||#ncv-necat#||#brr-berr#||#z:ll-zıll#||#h:ls:-muhlis#||#k:s:d-muktesid#||#mvc-mevc#||#h:tr-hattar#x#G:ŞV#||#MVC#||#Z:LL#||#DA:V#||#H:LS:#||#DYN#||#NCV#||#BRR#||#K:S:D#||#CHD#||#eYY#||#KLL#||#H:TR#||#KFR#||#da:v-duae#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#kfr-kefur#||#dyn-din#||#g:şv-gışa#||#chd-cahd#||#ncv-necat#||#brr-berr#||#z:ll-zıll#||#h:ls:-muhlis#||#k:s:d-muktesid#||#mvc-mevc#||#h:tr-hattar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 33
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 413
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Ey nas!
Rabbinize ittika edin. Babanın çocuğuna ceza olmayacağı ve de çocuğun babasına bir şey ceza olmayacağı yevmden haşy edin!
Muhakkakki ALLAH'ın vaadi hakktır.
Artık dünya hayatı sizi garr etmesin. Garr edenler sizi ALLAH'a garr etmesin!
Şeytan NVS VK:Y RBB H:ŞY YVM CZY VLD VLD VLD CZY VLD ŞYe VA:D HK:K: G:RR HYY DNV G:RR G:RR .mid3625.ss31.as33.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf413.sure.31.xxxŞeytanxxyevmxŞeytanxxxxemirxxyasakxxx#şye-şey#||#nvs-nas#||#czy-ceza#||#dnv-dünya#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#vld-xoxox#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#vk:y-ittika#||#g:rr-garr#||#h:şy-haşy#||#hyy-hayat#x#NVS#||#VK:Y#||#RBB#||#H:ŞY#||#YVM#||#CZY#||#VLD#||#VLD#||#VLD#||#CZY#||#VLD#||#ŞYe#||#VA:D#||#HK:K:#||#G:RR#||#HYY#||#DNV#||#G:RR#||#G:RR#||#şye-şey#||#nvs-nas#||#czy-ceza#||#dnv-dünya#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#vld-xoxox#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#vk:y-ittika#||#g:rr-garr#||#h:şy-haşy#||#hyy-hayat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
31. LOKMAN / 34
Surede Ayet: 34
Kitap Sırası: 31
Nüzul Sırası: 57
Sayfa: 413
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki ALLAH... Saatin ilmi O'nun indindedir.
Gays inzal eden O'dur.
Rahimlerde olana alim olan O'dur.
Nefs, gaden ne kesb edeceğini idra edemez.
Nefs, arzın neresinde mevt olacağını idra edemez.
Muhakkak ki ALLAH, alimdir, habirdir.
Esma-ül Hüsna A:ND A:LM SVA: NZL G:YS! A:LM RHM DRY NFS KSB G:DV DRY NFS eRD: MVT A:LM H:BR .mid3626.ss31.as34.ssLOKMAN.ns57.nyMEKKE.cs21.syf413.sure.31.xxxEsma-ül Hüsnaxxsaatxx#sva:-saat#||#h:br-habir#||#erd:-arz#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#rhm-erham#||#nfs-nefs#||#ksb-kesb#||#dry-idra#||#nzl-inzal#||#g:ys!-gays#||#g:dv-gaden#||#mvt-mevt#||#dry-idra#x#A:ND#||#A:LM#||#SVA:#||#NZL#||#G:YS!#||#A:LM#||#RHM#||#DRY#||#NFS#||#KSB#||#G:DV#||#DRY#||#NFS#||#eRD:#||#MVT#||#A:LM#||#H:BR#||#sva:-saat#||#h:br-habir#||#erd:-arz#||#a:nd-ind#||#a:lm-alim#||#rhm-erham#||#nfs-nefs#||#ksb-kesb#||#dry-idra#||#nzl-inzal#||#g:ys!-gays#||#g:dv-gaden#||#mvt-mevt#||#dry-idra#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss31.)