DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
SECDE SURES��

33 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid3627.ss32.as.ssSECDE.ns75.ny.cs21.syf414.sure.32.xxxxx
Orijinal Metin :
32. SECDE / 1
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Elif. Lam. Mim.
.mid3628.ss32.as1.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxxx
Orijinal Metin : Diğer Meal :
32. SECDE / 2
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Hakkında rayb olmayan kitab, Rabb-il aleminden tenzil omuştur.
NZL KTB RYB RBB A:LM .mid3629.ss32.as2.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#nzl-tenzil#||#ryb-rayb#x#NZL#||#KTB#||#RYB#||#RBB#||#A:LM#||#ktb-kitab#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#nzl-tenzil#||#ryb-rayb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 3
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa "iftira attı" mı diyorlar!?
Bilakis!
O, senden önce nezir verilmeyen kavmi nezr etmen için Rabbinden hakktır.
Umulurki ihtida olurlar.
K:VL FRY HK:K: RBB NZ!R K:VM eTY NZ!R K:BL H!DY .mid3630.ss32.as3.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxx#k:vm-kavim#||#k:bl-kabl#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#h!dy-ihtida#||#nz!r-nezir#||#nz!r-nezr#||#fry-iftira#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#FRY#||#HK:K:#||#RBB#||#NZ!R#||#K:VM#||#eTY#||#NZ!R#||#K:BL#||#H!DY#||#k:vm-kavim#||#k:bl-kabl#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#h!dy-ihtida#||#nz!r-nezir#||#nz!r-nezr#||#fry-iftira#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 4
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Semaları ve arzı ve ikisinin arasındakileri, altı yevmde halk eden ALLAH, sonra Arş'a istiva etti. O'nun gayrısında sizin veliyniz yoktur ve şefaatçiniz de yoktur. Tezekkür etmez misiniz!?
Doğa/Yaşam H:LK: SMV eRD: BYN STT YVM SVY A:RŞ DVN VLY ŞFA: Z!KR .mid3631.ss32.as4.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxDoğa/Yaşamxxyevmxsayıxx#dvn-dun#||#yvm-eyyam#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#şfa:-şefi#||#stt-sitte#||#h:lk:-halk#||#byn-beyn#||#svy-istiva#||#z!kr-tezekkür#||#vly-veliy#||#a:rş-arş#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#BYN#||#STT#||#YVM#||#SVY#||#A:RŞ#||#DVN#||#VLY#||#ŞFA:#||#Z!KR#||#dvn-dun#||#yvm-eyyam#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#şfa:-şefi#||#stt-sitte#||#h:lk:-halk#||#byn-beyn#||#svy-istiva#||#z!kr-tezekkür#||#vly-veliy#||#a:rş-arş#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 5
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Semadan arza, emri tedbir eder.
Sonra, sizin adedinizle bin sene mikdarında olan yevmde, O'na uruc eder.
DBR eMR SMV eRD: A:RC YVM KVN K:DR eLF SNV A:DD .mid3632.ss32.as5.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxxxyevmxsayıxx#kvn-kane#||#elf-elf#||#emr-emir#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:dd-aded#||#dbr-tedbir#||#k:dr-mikdar#||#a:rc-uruc#x#DBR#||#eMR#||#SMV#||#eRD:#||#A:RC#||#YVM#||#KVN#||#K:DR#||#eLF#||#SNV#||#A:DD#||#kvn-kane#||#elf-elf#||#emr-emir#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:dd-aded#||#dbr-tedbir#||#k:dr-mikdar#||#a:rc-uruc#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 6
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte... O, gayba ve şahadete alim olandır, azizdir, rahimdir.
Esma-ül Hüsna A:LM G:YB ŞH!D A:ZZ RHM .mid3633.ss32.as6.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxEsma-ül Hüsnax#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#şh!d-şahadet#||#g:yb-gayb#||#a:zz-aziz#x#A:LM#||#G:YB#||#ŞH!D#||#A:ZZ#||#RHM#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#şh!d-şahadet#||#g:yb-gayb#||#a:zz-aziz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 7
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Herşeyi ahsen halk eden, İnsan'ı halk etmeye, tinden bed etti.
Doğa/Yaşam HSN KLL ŞYe H:LK: BDe H:LK: eNS T:YN .mid3634.ss32.as7.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxDoğa/Yaşamxxalakxinsanxx#şye-şey#||#kll-külli#||#h:lk:-halk#||#ens-insan#||#hsn-ahsen#||#t:yn-tin#||#bde-bed#x#HSN#||#KLL#||#ŞYe#||#H:LK:#||#BDe#||#H:LK:#||#eNS#||#T:YN#||#şye-şey#||#kll-külli#||#h:lk:-halk#||#ens-insan#||#hsn-ahsen#||#t:yn-tin#||#bde-bed#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 8
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra onun neslini, mehin sudan sülaleden kıldı.
CA:L NSL SLL MVH! MH!N .mid3635.ss32.as8.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxx#nsl-nesil#||#sll-sülale#||#mvh!-main#||#mh!n-mehin#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#NSL#||#SLL#||#MVH!#||#MH!N#||#nsl-nesil#||#sll-sülale#||#mvh!-main#||#mh!n-mehin#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 9
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra onu sevva etti.
Kendi Ruhundan ona nefh etti.
Sizin için, işitme ve basarlar ve fuadlar kıldı.
Ne kadar az şükür ediyorsunuz!
Ruh SVY NFH: RVH CA:L SMA: BS:R FeD K:LL ŞKR .mid3636.ss32.as9.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxRuhx#şkr-şükür#||#k:ll-kalil#||#bs:r-basar#||#svy-sevva#||#fed-fuad#||#nfh:-nefh#||#rvh-ruh#||#ca:l-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#SVY#||#NFH:#||#RVH#||#CA:L#||#SMA:#||#BS:R#||#FeD#||#K:LL#||#ŞKR#||#şkr-şükür#||#k:ll-kalil#||#bs:r-basar#||#svy-sevva#||#fed-fuad#||#nfh:-nefh#||#rvh-ruh#||#ca:l-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 10
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki: "Arzda dalalet edince mi, cedid halkıyet içinde olacağız?"
Bilakis!
Onlar Rabblerine mülaki olmaya kafirdirler.
Ahiret K:VL D:LL eRD: H:LK: CDD LK:Y RBB KFR .mid3637.ss32.as10.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxAhiretx#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#kfr-kafir#||#lk:y-mülaki#||#d:ll-dalalet#||#cdd-cedid#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#D:LL#||#eRD:#||#H:LK:#||#CDD#||#LK:Y#||#RBB#||#KFR#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#kfr-kafir#||#lk:y-mülaki#||#d:ll-dalalet#||#cdd-cedid#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 11
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 414
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Size vekil edilen melek-ül mevt size vefa eder. Sonra Rabbinize rücu olursunuz."
K:VL VFY MLK MVT VKL RBB RCA: .mid3638.ss32.as11.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf414.sure.32.xxxx#vkl-vekil#||#rbb-rabb#||#mlk-melek#||#rca:-rücu#||#mvt-mevt#||#vfy-vefa#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#VFY#||#MLK#||#MVT#||#VKL#||#RBB#||#RCA:#||#vkl-vekil#||#rbb-rabb#||#mlk-melek#||#rca:-rücu#||#mvt-mevt#||#vfy-vefa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3639.ss32.as.ssSECDE.ns.ny.cs.syf.sure.32.xxxxx
32. SECDE / 12
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 415
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Şayet Rabblerinin indinde, mücrimlerin reisleri neks olduğunda, onları görsen...
"Rabbimiz!
Basar olduk ve işittik. Artık bizi rücu ettir. Salih ameller işleyelim. Muhakkak biz mukiniz."
Dua ReY CRM NKS ReS A:ND RBB RBB BS:R SMA: RCA: A:ML S:LH YK:N .mid3640.ss32.as12.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf415.sure.32.xxxDuax#sma:-semi#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#||#rca:-rücu#||#bs:r-basar#||#crm-mücrim#||#s:lh-salih amel#||#res-reis#||#yk:n-mukin#||#nks-neks#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#CRM#||#NKS#||#ReS#||#A:ND#||#RBB#||#RBB#||#BS:R#||#SMA:#||#RCA:#||#A:ML#||#S:LH#||#YK:N#||#sma:-semi#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#||#rca:-rücu#||#bs:r-basar#||#crm-mücrim#||#s:lh-salih amel#||#res-reis#||#yk:n-mukin#||#nks-neks#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 13
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 415
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ dileseydik, bütün nefslere kendi hüdasını verirdik.
Fakat benim, "Elbette cehennem, cinnlerin ve nasın hepsinden melaadır!" kavlim hakktır.
ŞYe eTY KLL NFS H!DY HK:K: K:VL MLe CHNM CNN NVS CMA: .mid3641.ss32.as13.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf415.sure.32.xxxxxcehennemxx#şye-şae#||#kll-külli#||#nvs-nas#||#nfs-nefs#||#cma:-ecmain#||#hk:k:-hakk#||#cnn-cinn#||#h!dy-huda#||#mle-melaa#||#chnm-cehennem#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#ŞYe#||#eTY#||#KLL#||#NFS#||#H!DY#||#HK:K:#||#K:VL#||#MLe#||#CHNM#||#CNN#||#NVS#||#CMA:#||#şye-şae#||#kll-külli#||#nvs-nas#||#nfs-nefs#||#cma:-ecmain#||#hk:k:-hakk#||#cnn-cinn#||#h!dy-huda#||#mle-melaa#||#chnm-cehennem#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 14
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 415
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, bu yevminizde mülaki olduğunuzu unuttuğunuz şeyi tadın. Muhakkak ki BİZ de sizi unuturuz. Amel etmiş olduğunuz şeyler ile ebedi azabı tadın!
Z!VK: NSY LK:Y YVM NSY Z!VK: A:Z!B H:LD KVN A:ML .mid3642.ss32.as14.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf415.sure.32.xxxxxyevmxx#z!vk:-zaika#||#nsy-nisyan#||#yvm-yevm#||#a:ml-amel#||#a:z!b-azab#||#h:ld-huld#||#lk:y-mülaki#||#kvn-xxoxx#x#Z!VK:#||#NSY#||#LK:Y#||#YVM#||#NSY#||#Z!VK:#||#A:Z!B#||#H:LD#||#KVN#||#A:ML#||#z!vk:-zaika#||#nsy-nisyan#||#yvm-yevm#||#a:ml-amel#||#a:z!b-azab#||#h:ld-huld#||#lk:y-mülaki#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 15
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 415
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
SECDE AYETİ
Muhakkak kendilerine zikir edildiğinde ayetlerimize iman edenler, sacidler olarak harra ederler ve O'nun hamd etmesi ile Rabblerine sebbih ederler. Onlar istikbar etmezler.
Secde Ayeti eMN eYY Z!KR H:RR SCD SBH HMD RBB KBR .mid3643.ss32.as15.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf415.sure.32.xxxSecde Ayetixximanxxximan-duruxxxxibadetxxx#eyy-ayet#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#sbh-sebbih#||#z!kr-zikir#||#scd-sacid#||#hmd-hamd#||#kbr-istikbar#||#h:rr-harra#x#eMN#||#eYY#||#Z!KR#||#H:RR#||#SCD#||#SBH#||#HMD#||#RBB#||#KBR#||#eyy-ayet#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#sbh-sebbih#||#z!kr-zikir#||#scd-sacid#||#hmd-hamd#||#kbr-istikbar#||#h:rr-harra#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 16
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 415
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Onların cünübları mazcalarından cefa olur. Korku ve tama ile Rabblerini davet ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.
İnfak CFV CNB D:CA: DA:V RBB H:VF T:MA: RZK: NFK: .mid3644.ss32.as16.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf415.sure.32.xxxİnfakxxinfakxxximan-duruxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#da:v-davet#||#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#rzk:-rızk#||#t:ma:-tama#||#nfk:-infak#||#t:ma:-tama#||#cnb-cünüb#||#d:ca:-mazca#||#cfv-cefa#x#CFV#||#CNB#||#D:CA:#||#DA:V#||#RBB#||#H:VF#||#T:MA:#||#RZK:#||#NFK:#||#da:v-davet#||#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#rzk:-rızk#||#t:ma:-tama#||#nfk:-infak#||#t:ma:-tama#||#cnb-cünüb#||#d:ca:-mazca#||#cfv-cefa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 17
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 415
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Nefs, amel etmiş olduğu şeylere ceza olarak, onlar için ayn kararından hafy ettiğimiz şeylere alim değildir.
A:LM NFS H:FY K:RR A:YN CZY KVN A:ML .mid3645.ss32.as17.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf415.sure.32.xxxx#czy-ceza#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#nfs-nefs#||#a:yn-ayn#||#h:fy-hafy#||#k:rr-karar#||#kvn-xxoxx#x#A:LM#||#NFS#||#H:FY#||#K:RR#||#A:YN#||#CZY#||#KVN#||#A:ML#||#czy-ceza#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#nfs-nefs#||#a:yn-ayn#||#h:fy-hafy#||#k:rr-karar#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 18
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 415
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE??
Hiç mü'min, fasık olan kimse gibi olur mu? İstiva etmezler.
Ahiret KVN eMN KVN FSK: SVY .mid3646.ss32.as18.ssSECDE.ns75.nyMEDİNE??.cs21.syf415.sure.32.xxxAhiretxximanxx#kvn-kane#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#svy-istiva#||#fsk:-fasık#x#KVN#||#eMN#||#KVN#||#FSK:#||#SVY#||#kvn-kane#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#svy-istiva#||#fsk:-fasık#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 19
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 415
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE??
İman edenler ve salih ameller işleyenler… artık, amel etmiş oldukları şeyler ile, onlar için, nüzul olarak, me'va cennetleri vardır.
eMN A:ML S:LH CNN eVY NZL KVN A:ML .mid3647.ss32.as19.ssSECDE.ns75.nyMEDİNE??.cs21.syf415.sure.32.xxxxxcennetximanxxximan-duruxxxxibadetxxx#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#cnn-cennet#||#nzl-nüzul#||#evy-meva#||#kvn-xxoxx#x#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#CNN#||#eVY#||#NZL#||#KVN#||#A:ML#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#cnn-cennet#||#nzl-nüzul#||#evy-meva#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 20
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 415
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEDİNE??
Fasık kimseler… artık onların me'vaları nardır. Oradan ihrac olmayı, her irade ettiklerinde, orada ida ederler. Onlara, "Kizb ettiğiniz nar azabını tadın!" denir.
Ahiret FSK: eVY NVR KLL RVD H:RC A:VD K:VL Z!VK: A:Z!B NVR KVN KZ!B .mid3648.ss32.as20.ssSECDE.ns75.nyMEDİNE??.cs21.syf415.sure.32.xxxAhiretx#rvd-irade#||#kll-külli#||#z!vk:-zaika#||#a:vd-ida#||#a:z!b-azab#||#kz!b-kizb#||#fsk:-fasık#||#nvr-nar#||#h:rc-ihrac#||#evy-meva#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#FSK:#||#eVY#||#NVR#||#KLL#||#RVD#||#H:RC#||#A:VD#||#K:VL#||#Z!VK:#||#A:Z!B#||#NVR#||#KVN#||#KZ!B#||#rvd-irade#||#kll-külli#||#z!vk:-zaika#||#a:vd-ida#||#a:z!b-azab#||#kz!b-kizb#||#fsk:-fasık#||#nvr-nar#||#h:rc-ihrac#||#evy-meva#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 21
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Elbettte onlara, ekber azabın gayrısında, edna azabından taddıracağız.
Umulur ki rücu ederler.
Ahiret Z!VK: A:Z!B DNV DVN A:Z!B KBR RCA: .mid3649.ss32.as21.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xxxAhiretx#dnv-edna#||#z!vk:-zaika#||#dvn-dun#||#a:z!b-azab#||#rca:-rücu#||#kbr-ekber#x#Z!VK:#||#A:Z!B#||#DNV#||#DVN#||#A:Z!B#||#KBR#||#RCA:#||#dnv-edna#||#z!vk:-zaika#||#dvn-dun#||#a:z!b-azab#||#rca:-rücu#||#kbr-ekber#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 22
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbinin ayetlerini zikir ettiği sonra onlardan iraz eden kimseden daha zalim olan kimdir!?
Muhakkak ki BİZ, mücrimlerden intikam alanız!
Ahiret Z:LM Z!KR eYY RBB A:RD: CRM NK:M .mid3650.ss32.as22.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xxxAhiretx#eyy-ayet#||#z:lm-zalim#||#rbb-rabb#||#z!kr-zikir#||#a:rd:-iraz#||#crm-mücrim#||#nk:m-intikam#x#Z:LM#||#Z!KR#||#eYY#||#RBB#||#A:RD:#||#CRM#||#NK:M#||#eyy-ayet#||#z:lm-zalim#||#rbb-rabb#||#z!kr-zikir#||#a:rd:-iraz#||#crm-mücrim#||#nk:m-intikam#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid3651.ss32.as.ssSECDE.ns.ny.cs.syf.sure.32.xxxxx
32. SECDE / 23
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, Musa'ya Kitab vermiştik. Artık sen, ona mülaki olmaktan mirye içinde olma.
Onu israiloğulları için hüda kılmıştık.
eTY MVS KTB KVN MRY LK:Y CA:L H!DY BNY SRY .mid3652.ss32.as23.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xx*?xxxxkitabxxx#kvn-tekun#||#bny-beni#||#ktb-kitab#||#mry-mirye#||#lk:y-mülaki#||#h!dy-huda#||#mvs-hz. musa#||#sry-israiloğulları#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#MVS#||#KTB#||#KVN#||#MRY#||#LK:Y#||#CA:L#||#H!DY#||#BNY#||#SRY#||#kvn-tekun#||#bny-beni#||#ktb-kitab#||#mry-mirye#||#lk:y-mülaki#||#h!dy-huda#||#mvs-hz. musa#||#sry-israiloğulları#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 24
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlardan, sabır ettiklerinde ve ayetlerimize yakin olduklarında, emrimizle ihda eden imamlar kılmıştık.
Ahiret CA:L eMM H!DY eMR S:BR KVN eYY YK:N .mid3653.ss32.as24.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xxxAhiretx#eyy-ayet#||#emr-emir#||#s:br-sabr#||#h!dy-ihda#||#emm-imam#||#yk:n-yakin#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#CA:L#||#eMM#||#H!DY#||#eMR#||#S:BR#||#KVN#||#eYY#||#YK:N#||#eyy-ayet#||#emr-emir#||#s:br-sabr#||#h!dy-ihda#||#emm-imam#||#yk:n-yakin#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 25
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki Rabbin… O, kıyamet yevminde, hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeylere, onların arasında fasl edecek.
RBB FS:L BYN YVM K:VM KVN H:LF .mid3654.ss32.as25.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xxxxxyevmxx#k:vm-kıyamet#||#h:lf-ihtilaf#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#fs:l-fasl#||#kvn-xxoxx#x#RBB#||#FS:L#||#BYN#||#YVM#||#K:VM#||#KVN#||#H:LF#||#k:vm-kıyamet#||#h:lf-ihtilaf#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#fs:l-fasl#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 26
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlardan önce, kendilerine karin olanlardan meskenlerinde meşy eden nicelerini helak etmiş olmamız onları ihda etmedi mi?
Muhakkak bunda, elbette ayetler vardır.
İşitmezler mi?
Ahiret H!DY H!LK K:BL K:RN MŞY SKN eYY SMA: .mid3655.ss32.as26.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xxxAhiretx#k:bl-kabl#||#eyy-ayet#||#k:rn-karin#||#h!dy-ihda#||#h!lk-helak#||#mşy-meşy#||#skn-mesken#||#sma:-xxoxx#x#H!DY#||#H!LK#||#K:BL#||#K:RN#||#MŞY#||#SKN#||#eYY#||#SMA:#||#k:bl-kabl#||#eyy-ayet#||#k:rn-karin#||#h!dy-ihda#||#h!lk-helak#||#mşy-meşy#||#skn-mesken#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 27
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Görmezler mi; muhakkak BİZ, suyu arzın cüruzuna sevk ediyoruz ve ardından onunla, enamının ve nefslerinin yediği ziraat ihrac ediyoruz.
Artık basir olmayacaklar mı!?
Doğa/YaşamAhiret ReY SVK: MVH! eRD: CRZ H:RC ZRA: eKL NA:M NFS BS:R .mid3656.ss32.as27.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xxxDoğa/YaşamxAhiretx#erd:-arz#||#nfs-enfüs#||#zra:-zer#||#ekl-ekl#||#na:m-enam#||#bs:r-basir#||#h:rc-ihrac#||#mvh!-ma#||#svk:-sevk#||#crz-cüruz#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#SVK:#||#MVH!#||#eRD:#||#CRZ#||#H:RC#||#ZRA:#||#eKL#||#NA:M#||#NFS#||#BS:R#||#erd:-arz#||#nfs-enfüs#||#zra:-zer#||#ekl-ekl#||#na:m-enam#||#bs:r-basir#||#h:rc-ihrac#||#mvh!-ma#||#svk:-sevk#||#crz-cüruz#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 28
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
"Eğer sadıksanız, bu fetih ne zamandır?" diyorlar.
K:VL FTH KVN S:DK: .mid3657.ss32.as28.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xxxx#fth-feth#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#FTH#||#KVN#||#S:DK:#||#fth-feth#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 29
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Fetih yevmi, imanlarına kafir olanlara menfaat sağlamaz! Onlar nazar edemezler."
K:VL YVM FTH NFA: KFR eMN NZ:R .mid3658.ss32.as29.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xxxxxyevmximanxx#yvm-yevm#||#emn-iman#||#nfa:-nafia#||#kfr-kafir#||#nz:r-nazar#||#fth-feth#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#YVM#||#FTH#||#NFA:#||#KFR#||#eMN#||#NZ:R#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#nfa:-nafia#||#kfr-kafir#||#nz:r-nazar#||#fth-feth#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
32. SECDE / 30
Surede Ayet: 30
Kitap Sırası: 32
Nüzul Sırası: 75
Sayfa: 416
Cüz: 21
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık sen, onlardan iraz et ve nazar et! Muhakkak onlar da nazar etmekteler.
A:RD: NZ:R NZ:R .mid3659.ss32.as30.ssSECDE.ns75.nyMEKKE.cs21.syf416.sure.32.xxxx#a:rd:-iraz#||#nz:r-nazar#x#A:RD:#||#NZ:R#||#NZ:R#||#a:rd:-iraz#||#nz:r-nazar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss32.)