İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
��URA SURES��

57 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid4283.ss42.as.ssŞURA.ns62.ny.cs25.syf482.sure.42.xxxxx
Orijinal Metin :
42. ŞURA / 1
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 482
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ha. Mim.
.mid4284.ss42.as1.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf482.sure.42.xxxxx
Orijinal Metin : Diğer Meal :
42. ŞURA / 2
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 482
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ayn. Sin. Kaf.
.mid4285.ss42.as2.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf482.sure.42.xxxxx
Orijinal Metin : Diğer Meal :
42. ŞURA / 3
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 482
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Böyledir!...
Sana ve de senden öncekilere vahy etmiştir.
ALLAH, azizdir, hakimdir.
Esma-ül Hüsna VHY K:BL A:ZZ HKM .mid4286.ss42.as3.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf482.sure.42.xxxEsma-ül Hüsnax#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#x#VHY#||#K:BL#||#A:ZZ#||#HKM#||#k:bl-kabl#||#vhy-vahy#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 4
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 482
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semalarda olanlar ve arzda olanlar O'nundur.
O, aliyydir, azimdir.
SMV eRD: A:LV A:Z:M .mid4287.ss42.as4.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf482.sure.42.xxxx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:z:m-azim#||#a:lv-aliyy#x#SMV#||#eRD:#||#A:LV#||#A:Z:M#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:z:m-azim#||#a:lv-aliyy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 5
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 482
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semalar onların fevkinde fatr oluverecek neredeyse. Melekler, Rabblerinin hamd etmesi ile O'nu sebbih ediyorlar. Arzdaki kimse için istiğfar ediyorlar.
Muhakkak ki ALLAH... O, gafur, rahim değil midir?
Esma-ül Hüsna KVD SMV FT:R FVK: MLK SBH HMD RBB G:FR eRD: G:FR RHM .mid4288.ss42.as5.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf482.sure.42.xxxEsma-ül Hüsnax#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#rhm-rahim#||#kvd-kade#||#g:fr-gafur#||#sbh-sebbih#||#mlk-melek#||#g:fr-istiğfar#||#hmd-hamd#||#fvk:-fevk#||#ft:r-fatr#x#KVD#||#SMV#||#FT:R#||#FVK:#||#MLK#||#SBH#||#HMD#||#RBB#||#G:FR#||#eRD:#||#G:FR#||#RHM#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#rhm-rahim#||#kvd-kade#||#g:fr-gafur#||#sbh-sebbih#||#mlk-melek#||#g:fr-istiğfar#||#hmd-hamd#||#fvk:-fevk#||#ft:r-fatr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 6
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 482
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
O'nun gayrısından veliyler ittihaz edenler… ALLAH onlara hafızdır. Sen onlara vekil değilsin.
eH:Z! DVN VLY HFZ: VKL .mid4289.ss42.as6.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf482.sure.42.xxxx#vkl-vekil#||#dvn-dun#||#vly-veliy#||#eh:z!-ittihaz#||#hfz:-hafız#x#eH:Z!#||#DVN#||#VLY#||#HFZ:#||#VKL#||#vkl-vekil#||#dvn-dun#||#vly-veliy#||#eh:z!-ittihaz#||#hfz:-hafız#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 7
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 482
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Böyledir!...
BİZ, karyelerin anasını (Mekke) ve onun havlindekileri nezr etmen ve hakkında rayb olmayan cem yevmine nezr etmen için arabiyye Kur'an'ı sana vahy etmekteyiz.
Bir ferik Cennettedir… bir ferik ise seirdedir!
VHY K:Re A:RB NZ!R eMM K:RY HVL NZ!R YVM CMA: RYB FRK: CNN FRK: SA:R .mid4290.ss42.as7.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf482.sure.42.xxxxxyevmxcennetxkuranxxxxkitabxxx#vhy-vahy#||#a:rb-arabiyye#||#yvm-yevm#||#cma:-cem#||#k:ry-karye#||#cnn-cennet#||#frk:-ferik#||#sa:r-seir#||#ryb-rayb#||#nz!r-nezr#||#hvl-havl#||#k:re-kuran#||#emm-ümm#x#VHY#||#K:Re#||#A:RB#||#NZ!R#||#eMM#||#K:RY#||#HVL#||#NZ!R#||#YVM#||#CMA:#||#RYB#||#FRK:#||#CNN#||#FRK:#||#SA:R#||#vhy-vahy#||#a:rb-arabiyye#||#yvm-yevm#||#cma:-cem#||#k:ry-karye#||#cnn-cennet#||#frk:-ferik#||#sa:r-seir#||#ryb-rayb#||#nz!r-nezr#||#hvl-havl#||#k:re-kuran#||#emm-ümm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 8-9
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 482
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Şayet ALLAH dileseydi, elbette onları vahid ümmet kılardı.
Lakin rahmetine, dilediği kimseyi dahil eder.

Zalimler, O'nun gayrısından (bir çok) veliyler ittihaz etse bile... onlara (gerçek bir) veliy ve nasır yoktur!

ALLAH!...
• Veliy de O'dur!
• Mevt olanları hayy eden de O'dur!
• Herşeye kadir olan da O'dur!
Esma-ül Hüsna ŞYe CA:L eMM VHD DH:L ŞYe RHM Z:LM VLY NS:R eH:Z! DVN VLY VLY HYY MVT KLL ŞYe K:DR .mid4291.ss42.as8.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf482.sure.42.xxxEsma-ül Hüsnax.ss42.as9.x#şye-şae#||#z:lm-zalim#||#rhm-rahmet#||#dh:l-dahil#||#vhd-vahid#||#vly-veliy#||#ns:r-nasır#||#emm-ümmet#||#şye-şey#||#kll-külli#||#dvn-dun#||#k:dr-kadir#||#vly-veliy#||#eh:z!-ittihaz#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#ca:l-xxoxx#x#ŞYe#||#CA:L#||#eMM#||#VHD#||#DH:L#||#ŞYe#||#RHM#||#Z:LM#||#VLY#||#NS:R#||#eH:Z!#||#DVN#||#VLY#||#VLY#||#HYY#||#MVT#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şae#||#z:lm-zalim#||#rhm-rahmet#||#dh:l-dahil#||#vhd-vahid#||#vly-veliy#||#ns:r-nasır#||#emm-ümmet#||#şye-şey#||#kll-külli#||#dvn-dun#||#k:dr-kadir#||#vly-veliy#||#eh:z!-ittihaz#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4292.ss42.as.ssŞURA.ns.ny.cs.syf.sure.42.xxxxx
42. ŞURA / 10
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 482
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyde… artık, onun hükmü, ALLAH'adır!
Böyledir!...
ALLAH… tevekkül ettiğim ve inabe ettiğim Rabbimdir!
Kişi, Allah'ı kendisine vekil edinmeyi ve Allah'a yönelmeyi, ancak, kendi Rabb noktasından temin eder.
H:LF ŞYe HKM RBB VKL NVB .mid4293.ss42.as10.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf482.sure.42.xxxx#şye-şey#||#vkl-tevekkül#||#h:lf-ihtilaf#||#rbb-rabb#||#hkm-hüküm#||#nvb-inabe#x#H:LF#||#ŞYe#||#HKM#||#RBB#||#VKL#||#NVB#||#şye-şey#||#vkl-tevekkül#||#h:lf-ihtilaf#||#rbb-rabb#||#hkm-hüküm#||#nvb-inabe#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 11
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 483
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semaları ve arzı fatr etmiştir.
Size... sizin nefsinizden zevceler ve enamdan zevceler kılar.
Orada sizi zer eder. Hiçbir şey O'nun misli gibi değildir.
O, semidir, basirdir.
Doğa/YaşamEsma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku FT:R SMV eRD: CA:L NFS ZVC NA:M ZVC Z!Re LYS MS!L ŞYe SMA: BS:R .mid4294.ss42.as11.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf483.sure.42.xxxDoğa/YaşamxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxibadetxxx#lys-leyse#||#şye-şey#||#sma:-semi#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#nfs-enfüs#||#bs:r-basir#||#na:m-enam#||#ms!l-misl#||#zvc-zevc#||#ft:r-fatr#||#z!re-zer#||#ca:l-xxoxx#x#FT:R#||#SMV#||#eRD:#||#CA:L#||#NFS#||#ZVC#||#NA:M#||#ZVC#||#Z!Re#||#LYS#||#MS!L#||#ŞYe#||#SMA:#||#BS:R#||#lys-leyse#||#şye-şey#||#sma:-semi#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#nfs-enfüs#||#bs:r-basir#||#na:m-enam#||#ms!l-misl#||#zvc-zevc#||#ft:r-fatr#||#z!re-zer#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 12
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 483
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semaların ve arzın mıkladları O'nundur.
Dilediği kimse için rızkı bast eder ve ikdar eder.
Muhakkak ki O, herşeye alimdir.
Esma-ül Hüsna K:LD SMV eRD: BST: RZK: ŞYe K:DR KLL ŞYe A:LM .mid4295.ss42.as12.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf483.sure.42.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#rzk:-rızk#||#bst:-bast#||#k:dr-ikdar#||#k:ld-mıklad#x#K:LD#||#SMV#||#eRD:#||#BST:#||#RZK:#||#ŞYe#||#K:DR#||#KLL#||#ŞYe#||#A:LM#||#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#rzk:-rızk#||#bst:-bast#||#k:dr-ikdar#||#k:ld-mıklad#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 13
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 483
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Nuh'a onunla vasiyet ettirdiğimiz şeyi sizin için dinin şeriatı yaptı.
Sana vahy ettiğimiz, İbrahim'e ve Musa'ya ve İsa'ya onunla vasiyet ettirdiğimiz şeydir.
Dini ikame edin ve onun hakkında teferruk olmayın diyedir.

Kendilerini davet ettiğin şey, müşriklere kebirdir.
ALLAH dilediği kimseyi ona ictiba eder ve inabe eden kimseyi ona ihda eder.
ŞRA: DYN VS:Y NVH VHY VS:Y BRH!M MVS A:YS K:VM DYN FRK: KBR ŞRK DA:V CBY ŞYe H!DY NVB .mid4296.ss42.as13.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf483.sure.42.xxxx#da:v-davet#||#k:vm-ikame#||#şye-şae#||#vhy-vahy#||#rhm-rahim#||#dyn-din#||#h!dy-ihda#||#şrk-müşrik#||#frk:-teferruk#||#kbr-kebir#||#cby-ictiba#||#vs:y-vasiyet#||#şra:-şeriat#||#nvb-inabe#||#nvh-hz. nuh#||#brh!m-hz. ibrahim#||#mvs-hz. musa#||#a:ys-hz. isa#x#ŞRA:#||#DYN#||#VS:Y#||#NVH#||#VHY#||#VS:Y#||#BRH!M#||#MVS#||#A:YS#||#K:VM#||#DYN#||#FRK:#||#KBR#||#ŞRK#||#DA:V#||#CBY#||#ŞYe#||#H!DY#||#NVB#||#da:v-davet#||#k:vm-ikame#||#şye-şae#||#vhy-vahy#||#rhm-rahim#||#dyn-din#||#h!dy-ihda#||#şrk-müşrik#||#frk:-teferruk#||#kbr-kebir#||#cby-ictiba#||#vs:y-vasiyet#||#şra:-şeriat#||#nvb-inabe#||#nvh-hz. nuh#||#brh!m-hz. ibrahim#||#mvs-hz. musa#||#a:ys-hz. isa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 14
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 483
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Sadece, kendilerine ilim gelmesinin ardından aralarında bagy edenler... teferruk olurlar.
Şayet Rabbinden, "müsemma ecele kadar" kelimesi sebak olmasaydı... elbette aralarında kaza edilirdi.
Muhakkak onların ardından kitaba varis kılınanlar... elbette ondan murib şekk içindedirler.
FRK: BA:D CYe A:LM BG:Y BYN KLM SBK: RBB eCL SMV K:D:Y BYN VRS! KTB BA:D ŞKK RYB .mid4297.ss42.as14.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf483.sure.42.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#ba:d-bad#||#smv-müsemma#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#ecl-ecel#||#byn-beyn#||#sbk:-sebak#||#frk:-teferruk#||#klm-kelime#||#şkk-şekk#||#vrs!-varis#||#ryb-murib#||#bg:y-bagy#||#k:d:y-kaza#||#cye-xxoxx#x#FRK:#||#BA:D#||#CYe#||#A:LM#||#BG:Y#||#BYN#||#KLM#||#SBK:#||#RBB#||#eCL#||#SMV#||#K:D:Y#||#BYN#||#VRS!#||#KTB#||#BA:D#||#ŞKK#||#RYB#||#ktb-kitab#||#ba:d-bad#||#smv-müsemma#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#ecl-ecel#||#byn-beyn#||#sbk:-sebak#||#frk:-teferruk#||#klm-kelime#||#şkk-şekk#||#vrs!-varis#||#ryb-murib#||#bg:y-bagy#||#k:d:y-kaza#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 15
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 483
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bunun için... artık,
• onları, senin emir olunduğun gibi istikametlenmeye davet et!
• ve onların hevalarına tabi olma!
De ki:
• "ALLAH'ın kitabtan inzal ettiğine iman ettim.
• Sizin aranızda adil olmaya emir olundum.
ALLAH, Rabbimizdir ve Rabbinizdir!
• Bizim amellerimiz bizimdir... ve sizin amelleriniz de sizindir.
• Bizim ve sizin aranızda hüccet yoktur.
ALLAH, bizim aramızda cem olmaktadır.
• Masir O'nadır."
DA:V K:VM eMR TBA: H!VY K:VL eMN NZL KTB eMR A:DL BYN RBB RBB A:ML A:ML HCC BYN BYN CMA: BYN S:YR .mid4298.ss42.as15.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf483.sure.42.xxxxximanxxxxkitabxxx#da:v-davet#||#k:vm-istikamet#||#ktb-kitab#||#tba:-tabi#||#emr-umur#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#||#cma:-cem#||#byn-beyn#||#a:dl-adil#||#s:yr-masir#||#nzl-inzal#||#hcc-hüccet#||#h!vy-heva#||#k:vl-xxoxx#x#DA:V#||#K:VM#||#eMR#||#TBA:#||#H!VY#||#K:VL#||#eMN#||#NZL#||#KTB#||#eMR#||#A:DL#||#BYN#||#RBB#||#RBB#||#A:ML#||#A:ML#||#HCC#||#BYN#||#BYN#||#CMA:#||#BYN#||#S:YR#||#da:v-davet#||#k:vm-istikamet#||#ktb-kitab#||#tba:-tabi#||#emr-umur#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#||#cma:-cem#||#byn-beyn#||#a:dl-adil#||#s:yr-masir#||#nzl-inzal#||#hcc-hüccet#||#h!vy-heva#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 16
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 484
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
O'na isticab ettikten sonra ALLAH hakkında hacc edenler... onların hüccetleri Rabblerinin indinde idhad olur.
Gazab onların üzerinedir!... ve şedid azab onlar içindir!
HCC BA:D VCB HCC DHD: A:ND RBB G:D:B A:Z!B ŞDD .mid4299.ss42.as16.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf484.sure.42.xxxx#ba:d-bad#||#g:d:b-gazab#||#şdd-şedid#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#hcc-hüccet#||#hcc-hacc#||#vcb-isticab#||#dhd:-idhad#x#HCC#||#BA:D#||#VCB#||#HCC#||#DHD:#||#A:ND#||#RBB#||#G:D:B#||#A:Z!B#||#ŞDD#||#ba:d-bad#||#g:d:b-gazab#||#şdd-şedid#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#hcc-hüccet#||#hcc-hacc#||#vcb-isticab#||#dhd:-idhad#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 17
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 484
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH, kitabı ve mizanı, bi-hakkın inzal edendir.
İdra etmezsin!... belki de saat karibdir.
NZL KTB HK:K: VZN DRY SVA: K:RB .mid4300.ss42.as17.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf484.sure.42.xxxxxsaatxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#sva:-saat#||#hk:k:-hakk#||#nzl-inzal#||#k:rb-karib#||#dry-idra#||#vzn-mizan#x#NZL#||#KTB#||#HK:K:#||#VZN#||#DRY#||#SVA:#||#K:RB#||#ktb-kitab#||#sva:-saat#||#hk:k:-hakk#||#nzl-inzal#||#k:rb-karib#||#dry-idra#||#vzn-mizan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 18
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 484
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Buna iman etmeyenler... ona acele ederler.
İman edenler... ondan müşfik olanlar ve onun hakk olduğuna alim olanlardır.
Değil mi ki… muhakkak, saat hakkında imtira edenler elbette baid dalalet içindedirler!?
A:CL eMN eMN ŞFK: A:LM HK:K: MRY SVA: D:LL BA:D .mid4301.ss42.as18.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf484.sure.42.xxxxxsaatximanxx#ba:d-baid#||#sva:-saat#||#a:cl-acele#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#hk:k:-hakk#||#mry-imtira#||#şfk:-müşfik#||#ba:d-baid#||#d:ll-dalalet#x#A:CL#||#eMN#||#eMN#||#ŞFK:#||#A:LM#||#HK:K:#||#MRY#||#SVA:#||#D:LL#||#BA:D#||#ba:d-baid#||#sva:-saat#||#a:cl-acele#||#emn-iman#||#a:lm-alim#||#hk:k:-hakk#||#mry-imtira#||#şfk:-müşfik#||#ba:d-baid#||#d:ll-dalalet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 19
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 484
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH kendisine ibadet edenlere latiftir.
Dilediği kimseyi rızıklandırır.
O, kaviydir. azizdir.
Esma-ül Hüsna LT:F A:BD RZK: ŞYe K:VY A:ZZ .mid4302.ss42.as19.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf484.sure.42.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şae#||#k:vy-kaviy#||#rzk:-rızk#||#a:bd-ibadet#||#a:zz-aziz#||#lt:f-latif#x#LT:F#||#A:BD#||#RZK:#||#ŞYe#||#K:VY#||#A:ZZ#||#şye-şae#||#k:vy-kaviy#||#rzk:-rızk#||#a:bd-ibadet#||#a:zz-aziz#||#lt:f-latif#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4303.ss42.as.ssŞURA.ns.ny.cs.syf.sure.42.xxxxx
42. ŞURA / 20
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 484
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ahiret harsı irade etmiş olan kimse… onu kendi harsında ziyade ederiz.
Dünya harsı irade etmiş olan kimse... ona da ondan veririz. Ahirette ona nasib olmaz!
Ahiret KVN RVD HRS! eH:R ZYD HRS! KVN RVD HRS! DNV eTY eH:R NS:B .mid4304.ss42.as20.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf484.sure.42.xxxAhiretx#rvd-irade#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#zyd-ziyade#||#hrs!-hars#||#ns:b-nasib#||#ety-xxoxx#||#kvn-kane#x#KVN#||#RVD#||#HRS!#||#eH:R#||#ZYD#||#HRS!#||#KVN#||#RVD#||#HRS!#||#DNV#||#eTY#||#eH:R#||#NS:B#||#rvd-irade#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#zyd-ziyade#||#hrs!-hars#||#ns:b-nasib#||#ety-xxoxx#||#kvn-kane#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 21
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 484
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa onlara, ALLAH'ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinde şerr eden şerikler mi var!...
Şayet fasl kelimesi olmasaydı... elbette aralarında kaza edilirdi.
Muhakkak zalimler... Elim azab onlar içindir!
Ahiret ŞRK ŞRA: DYN eZ!N KLM FS:L K:D:Y BYN Z:LM A:Z!B eLM .mid4305.ss42.as21.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf484.sure.42.xxxAhiretx#z:lm-zalim#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#byn-beyn#||#dyn-din#||#fs:l-fasl#||#şrk-şerik#||#klm-kelime#||#ez!n-izin#||#şra:-şer#||#k:d:y-kaza#x#ŞRK#||#ŞRA:#||#DYN#||#eZ!N#||#KLM#||#FS:L#||#K:D:Y#||#BYN#||#Z:LM#||#A:Z!B#||#eLM#||#z:lm-zalim#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#byn-beyn#||#dyn-din#||#fs:l-fasl#||#şrk-şerik#||#klm-kelime#||#ez!n-izin#||#şra:-şer#||#k:d:y-kaza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 22
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 484
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
O, kendilerine vaki olurken... zalimleri, kesb ettikleri şeylerden (ötürü) müşfik görürsün.
İman edenler ve salih amel işleyenler ise... cennet ravzalarındadırlar. Rabblerinin indinde, diledikleri şeyler onlar içindir.
Böyledir!...
Bu, fazldır, kebirdir.
ReY Z:LM ŞFK: KSB VK:A: eMN A:ML S:LH RVD: CNN ŞYe A:ND RBB FD:L KBR .mid4306.ss42.as22.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf484.sure.42.xxxxxcennetximanxx#şye-şae#||#rvd-irade#||#z:lm-zalim#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#s:lh-salih amel#||#ksb-kesb#||#fd:l-fazl#||#cnn-cennet#||#şfk:-müşfik#||#rvd:-ravza#||#kbr-kebir#||#vk:a:-vaki#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#Z:LM#||#ŞFK:#||#KSB#||#VK:A:#||#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#RVD:#||#CNN#||#ŞYe#||#A:ND#||#RBB#||#FD:L#||#KBR#||#şye-şae#||#rvd-irade#||#z:lm-zalim#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#s:lh-salih amel#||#ksb-kesb#||#fd:l-fazl#||#cnn-cennet#||#şfk:-müşfik#||#rvd:-ravza#||#kbr-kebir#||#vk:a:-vaki#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 23
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 485
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEDİNE
Bu, ALLAH'ın, iman ederek ve salih ameller işleyerek kendisine ibadet edenlere ibşar ettiğidir.
De ki:
"Sizden ona karşı, kurbta meveddetten başka ecire sail değilim."
Haseneler iktiraf eden kimse... BİZ kendisine ondan hüsnayı ziyade ederiz.
Muhakkak ki ALLAH, gafurdur, şekurdur.
AhiretEsma-ül Hüsna BŞR A:BD eMN A:ML S:LH K:VL SeL eCR VDD K:RB K:RF HSN ZYD HSN G:FR ŞKR .mid4307.ss42.as23.ssŞURA.ns62.nyMEDİNE.cs25.syf485.sure.42.xxxAhiretxEsma-ül Hüsnaxximanxx#şkr-şekur#||#zyd-ziyade#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#vdd-meveddet#||#ecr-ecir#||#a:bd-ibadet#||#k:rb-kurb#||#g:fr-gafur#||#hsn-hasene#||#sel-sail#||#bşr-ibşar#||#k:rf-iktiraf#||#k:vl-xxoxx#x#BŞR#||#A:BD#||#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#K:VL#||#SeL#||#eCR#||#VDD#||#K:RB#||#K:RF#||#HSN#||#ZYD#||#HSN#||#G:FR#||#ŞKR#||#şkr-şekur#||#zyd-ziyade#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#vdd-meveddet#||#ecr-ecir#||#a:bd-ibadet#||#k:rb-kurb#||#g:fr-gafur#||#hsn-hasene#||#sel-sail#||#bşr-ibşar#||#k:rf-iktiraf#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 24
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 485
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEDİNE
Yoksa ALLAH'a kizb ederek iftira mı söylüyorlar!...
Eğer ALLAH dilerse senin kalbin üzre hatm eder!
ALLAH batılı mahv eder... ve hakk olanı kelimeleriyle hakk eder.
Muhakkak ki O, sadrların zatına alimdir!
K:VL FRY KZ!B ŞYe H:TM K:LB MHV BT:L HK:K: HK:K: KLM A:LM Z!VT S:DR .mid4308.ss42.as24.ssŞURA.ns62.nyMEDİNE.cs25.syf485.sure.42.xxxx#şye-şae#||#a:lm-alim#||#k:lb-kalb#||#hk:k:-hakk#||#kz!b-kizb#||#klm-kelime#||#s:dr-sadr#||#fry-iftira#||#bt:l-batıl#||#h:tm-hatm#||#mhv-mahv#||#z!vt-zevat#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#FRY#||#KZ!B#||#ŞYe#||#H:TM#||#K:LB#||#MHV#||#BT:L#||#HK:K:#||#HK:K:#||#KLM#||#A:LM#||#Z!VT#||#S:DR#||#şye-şae#||#a:lm-alim#||#k:lb-kalb#||#hk:k:-hakk#||#kz!b-kizb#||#klm-kelime#||#s:dr-sadr#||#fry-iftira#||#bt:l-batıl#||#h:tm-hatm#||#mhv-mahv#||#z!vt-zevat#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 25
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 485
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEDİNE
O, kendisine ibadet edenlerin tevbelerini kabul eder. Seyyielerden afv eder. Amel ettiklerinize alimdir.
Esma-ül Hüsna K:BL TVB A:BD A:FV SVe A:LM FA:L .mid4309.ss42.as25.ssŞURA.ns62.nyMEDİNE.cs25.syf485.sure.42.xxxEsma-ül Hüsnax#k:bl-kabul#||#sve-seyyie#||#a:lm-alim#||#tvb-tevbe#||#a:bd-ibadet#||#a:fv-afv#||#fa:l-xxoxx#x#K:BL#||#TVB#||#A:BD#||#A:FV#||#SVe#||#A:LM#||#FA:L#||#k:bl-kabul#||#sve-seyyie#||#a:lm-alim#||#tvb-tevbe#||#a:bd-ibadet#||#a:fv-afv#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 26
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 485
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEDİNE
İman edenlere ve salih ameller işleyenlere isticab eder. Onlara fazlından ziyade eder.
Kafirler… şedid azab onlar içindir!
VCB eMN A:ML S:LH ZYD FD:L KFR A:Z!B ŞDD .mid4310.ss42.as26.ssŞURA.ns62.nyMEDİNE.cs25.syf485.sure.42.xxxxximanxx#şdd-şedid#||#zyd-ziyade#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#fd:l-fazl#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#vcb-isticab#x#VCB#||#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#ZYD#||#FD:L#||#KFR#||#A:Z!B#||#ŞDD#||#şdd-şedid#||#zyd-ziyade#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#fd:l-fazl#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#vcb-isticab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 27
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 485
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Şayet ALLAH, kendisine ibadet edenler için rızkı bast ederse... elbette arzda bagy olurlar. Lakin O, dilediği şeyi kader ile inzal eder.
Muhakkak ki O, kendisine ibadet edenlere habirdir, basirdir.
Esma-ül Hüsna BST: RZK: A:BD BG:Y eRD: NZL K:DR ŞYe A:BD H:BR BS:R .mid4311.ss42.as27.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf485.sure.42.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şae#||#h:br-habir#||#erd:-arz#||#rzk:-rızk#||#a:bd-ibadet#||#k:dr-kader#||#bs:r-basir#||#nzl-inzal#||#bst:-bast#||#bg:y-bagy#x#BST:#||#RZK:#||#A:BD#||#BG:Y#||#eRD:#||#NZL#||#K:DR#||#ŞYe#||#A:BD#||#H:BR#||#BS:R#||#şye-şae#||#h:br-habir#||#erd:-arz#||#rzk:-rızk#||#a:bd-ibadet#||#k:dr-kader#||#bs:r-basir#||#nzl-inzal#||#bst:-bast#||#bg:y-bagy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 28
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 485
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
O, onların kanıt oldukları şeyin ardından gays inzal eder… ve rahmetini neşr eder.
O, veliydir, hamiddir.
Esma-ül Hüsna NZL G:YS! BA:D K:NT: NŞR RHM VLY HMD .mid4312.ss42.as28.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf485.sure.42.xxxEsma-ül Hüsnax#ba:d-bad#||#rhm-rahmet#||#vly-veliy#||#nşr-neşr#||#nzl-inzal#||#hmd-hamid#||#k:nt:-kanıt#||#g:ys!-gays#x#NZL#||#G:YS!#||#BA:D#||#K:NT:#||#NŞR#||#RHM#||#VLY#||#HMD#||#ba:d-bad#||#rhm-rahmet#||#vly-veliy#||#nşr-neşr#||#nzl-inzal#||#hmd-hamid#||#k:nt:-kanıt#||#g:ys!-gays#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 29
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 485
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semaların ve arzın halkıyeti ve dabbeden orada bess olanlar, O'nun ayetlerindendir.
O, dilediğinde, onların cemi üzre kadirdir.
Esma-ül Hüsna eYY H:LK: SMV eRD: BS!S! DBB CMA: ŞYe K:DR .mid4313.ss42.as29.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf485.sure.42.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şae#||#eyy-ayet#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#cma:-cem#||#dbb-dabbe#||#h:lk:-halk#||#k:dr-kadir#||#bs!s!-bess#x#eYY#||#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#BS!S!#||#DBB#||#CMA:#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şae#||#eyy-ayet#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#cma:-cem#||#dbb-dabbe#||#h:lk:-halk#||#k:dr-kadir#||#bs!s!-bess#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4314.ss42.as.ssŞURA.ns.ny.cs.syf.sure.42.xxxxx
42. ŞURA / 30
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 485
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Musibetten size isabet eden şey… kendi ellerinizle kesb ettikleriniz iledir.
Çoğundan afv eder.
S:VB S:VB KSB YDY A:FV KS!R .mid4315.ss42.as30.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf485.sure.42.xxxx#ksb-kesb#||#ks!r-kesir#||#s:vb-isabet#||#ydy-yed#||#a:fv-afv#x#S:VB#||#S:VB#||#KSB#||#YDY#||#A:FV#||#KS!R#||#ksb-kesb#||#ks!r-kesir#||#s:vb-isabet#||#ydy-yed#||#a:fv-afv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 31
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 485
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Siz, arzda aciz olanlar ile değilsiniz!
Sizin için ALLAH'ın gayrısından veliyler ve de nasır yoktur!
A:CZ eRD: DVN VLY NS:R .mid4316.ss42.as31.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf485.sure.42.xxxx#dvn-dun#||#erd:-arz#||#a:cz-aciz#||#vly-veliy#||#ns:r-nasır#x#A:CZ#||#eRD:#||#DVN#||#VLY#||#NS:R#||#dvn-dun#||#erd:-arz#||#a:cz-aciz#||#vly-veliy#||#ns:r-nasır#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 32
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Nişaneler gibi bahrda cari olanlar da O'nun ayetlerindendir.
Doğa/Yaşam eYY CRY BHR A:LM .mid4317.ss42.as32.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxDoğa/Yaşamx#eyy-ayet#||#a:lm-alam#||#bhr-bahr#||#cry-cari#x#eYY#||#CRY#||#BHR#||#A:LM#||#eyy-ayet#||#a:lm-alam#||#bhr-bahr#||#cry-cari#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 33
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer dileseydi... rih sükun olurdu da… artık rakid olanlar, onun zahrı üzre izlal olurlardı!
Muhakkak bunda, şükür ederek sabır edenler için elbette ayetler vardır.
ŞYe SKN RVH Z:LL RKD Z:H!R eYY KLL S:BR ŞKR .mid4318.ss42.as33.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#şye-şae#||#şkr-şekur#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#s:br-sabr#||#skn-sükun#||#z:ll-izlal#||#rvh-rih#||#z:h!r-zahr#||#rkd-rakid#x#ŞYe#||#SKN#||#RVH#||#Z:LL#||#RKD#||#Z:H!R#||#eYY#||#KLL#||#S:BR#||#ŞKR#||#şye-şae#||#şkr-şekur#||#kll-külli#||#eyy-ayet#||#s:br-sabr#||#skn-sükun#||#z:ll-izlal#||#rvh-rih#||#z:h!r-zahr#||#rkd-rakid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 34
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yahut kesb ettikleri ile onları vebk eder!... ve de çoğundan afv eder.
VBK: KSB A:FV KS!R .mid4319.ss42.as34.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#ksb-kesb#||#ks!r-kesir#||#vbk:-vebk#||#a:fv-afv#x#VBK:#||#KSB#||#A:FV#||#KS!R#||#ksb-kesb#||#ks!r-kesir#||#vbk:-vebk#||#a:fv-afv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 35
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ayetlerimiz hakkında cedel edenler, alim olsunlar ki... onlar için mahis yoktur.
A:LM CDL eYY HYS: .mid4320.ss42.as35.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#cdl-cedel#||#hys:-mahis#x#A:LM#||#CDL#||#eYY#||#HYS:#||#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#cdl-cedel#||#hys:-mahis#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 36
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Şeyden size verilenler… artık onlar, dünya hayatının metasıdır.
• iman edenler ve Rabblerine tevekkül edenler için...
ALLAH indinde hayr ve baki olan bu değildir!
eTY ŞYe MTA: HYY DNV A:ND H:YR BK:Y eMN RBB VKL .mid4321.ss42.as36.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxxximanxx#şye-şey#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#vkl-tevekkül#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#hyy-hayat#||#bk:y-baki#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#ŞYe#||#MTA:#||#HYY#||#DNV#||#A:ND#||#H:YR#||#BK:Y#||#eMN#||#RBB#||#VKL#||#şye-şey#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#vkl-tevekkül#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#hyy-hayat#||#bk:y-baki#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 37
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
• ve kebir ismden ve fahiş olanlardan ictinab edenler için…
• ve bir şeye gazablandıklarında, gafur olanlar için…
CNB KBR eS!M FHŞ G:D:B G:FR .mid4322.ss42.as37.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#g:d:b-gazab#||#g:fr-gafur#||#kbr-ekber#||#fhş-fahiş#||#cnb-ictinab#||#es!m-ism#x#CNB#||#KBR#||#eS!M#||#FHŞ#||#G:D:B#||#G:FR#||#g:d:b-gazab#||#g:fr-gafur#||#kbr-ekber#||#fhş-fahiş#||#cnb-ictinab#||#es!m-ism#
Orijinal Metin : Sözlük :
42. ŞURA / 38
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
• ve Rabblerine isticab edenler...
• ve salat ikame edenler...
• ve emirleri, aralarında şura edenler…
• ve rızıklandırdıklarımızdan infak ederler için…
İnfak VCB RBB K:VM S:LV eMR ŞVR BYN RZK: NFK: .mid4323.ss42.as38.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxİnfakxxsalatxinfakxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:vm-ikame-i salat#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#rzk:-rızk#||#nfk:-infak#||#vcb-isticab#||#şvr-şura#x#VCB#||#RBB#||#K:VM#||#S:LV#||#eMR#||#ŞVR#||#BYN#||#RZK:#||#NFK:#||#k:vm-ikame-i salat#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#rzk:-rızk#||#nfk:-infak#||#vcb-isticab#||#şvr-şura#
Orijinal Metin : Sözlük :
42. ŞURA / 39
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
• ve kendilerine bagy isabet ettiğinde, intisar edenler için.
S:VB BG:Y NS:R .mid4324.ss42.as39.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#s:vb-isabet#||#ns:r-intisar#||#bg:y-bagy#x#S:VB#||#BG:Y#||#NS:R#||#s:vb-isabet#||#ns:r-intisar#||#bg:y-bagy#
Orijinal Metin : Sözlük :
42. ŞURA / 40
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Seyyielerin cezası, mislince seyyiledir!
Ancak, afv eden ve ıslah eden kimse… artık onun ecri, ALLAH üzredir!
Muhakkak ki O, zalimlere muhabbet duymaz.
CZY SVe SVe MS!L A:FV S:LH eCR HBB Z:LM .mid4325.ss42.as40.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#czy-ceza#||#sve-seyyie#||#z:lm-zalim#||#ecr-ecir#||#hbb-muhabbet#||#s:lh-ıslah#||#ms!l-misl#||#a:fv-afv#x#CZY#||#SVe#||#SVe#||#MS!L#||#A:FV#||#S:LH#||#eCR#||#HBB#||#Z:LM#||#czy-ceza#||#sve-seyyie#||#z:lm-zalim#||#ecr-ecir#||#hbb-muhabbet#||#s:lh-ıslah#||#ms!l-misl#||#a:fv-afv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 41
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Kendisine zulüm edildikten sonra intisar eden kimse… artık işte onlar... onlara sebil yoktur.
NS:R BA:D Z:LM SBL .mid4326.ss42.as41.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#ba:d-bad#||#z:lm-zulüm#||#sbl-sebil#||#ns:r-intisar#x#NS:R#||#BA:D#||#Z:LM#||#SBL#||#ba:d-bad#||#z:lm-zulüm#||#sbl-sebil#||#ns:r-intisar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 42
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak sebil, ancak,
• nasa zulüm edenlere
• ve arzda hakk gayrısında bagy edenleredir.
İşte onlara elim azab vardır!
SBL Z:LM NVS BG:Y eRD: G:YR HK:K: A:Z!B eLM .mid4327.ss42.as42.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#g:yr-gayr#||#nvs-nas#||#z:lm-zulüm#||#sbl-sebil#||#elm-elim#||#erd:-arz#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#bg:y-bagy#x#SBL#||#Z:LM#||#NVS#||#BG:Y#||#eRD:#||#G:YR#||#HK:K:#||#A:Z!B#||#eLM#||#g:yr-gayr#||#nvs-nas#||#z:lm-zulüm#||#sbl-sebil#||#elm-elim#||#erd:-arz#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#bg:y-bagy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 43
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Sabır eden ve gafur olan kimse... muhakkak bu, elbette azim emirlerdendir.
S:BR G:FR A:ZM eMR .mid4328.ss42.as43.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#emr-umur#||#s:br-sabr#||#g:fr-gafur#||#a:zm-azim#x#S:BR#||#G:FR#||#A:ZM#||#eMR#||#emr-umur#||#s:br-sabr#||#g:fr-gafur#||#a:zm-azim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4329.ss42.as.ssŞURA.ns.ny.cs.syf.sure.42.xxxxx
42. ŞURA / 44
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 486
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'ın dall ettiği kimse… artık onun için onun ardından veliyler yoktur. Azabı gördüklerinde zalimleri, "Redd olmaya sebil var mıdır?" derlerken görürsün.
D:LL VLY BA:D ReY Z:LM ReY A:Z!B K:VL RDD SBL .mid4330.ss42.as44.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf486.sure.42.xxxx#ba:d-bad#||#rdd-redd#||#z:lm-zalim#||#sbl-sebil#||#a:z!b-azab#||#d:ll-dalalet#||#vly-veliy#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#D:LL#||#VLY#||#BA:D#||#ReY#||#Z:LM#||#ReY#||#A:Z!B#||#K:VL#||#RDD#||#SBL#||#ba:d-bad#||#rdd-redd#||#z:lm-zalim#||#sbl-sebil#||#a:z!b-azab#||#d:ll-dalalet#||#vly-veliy#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 45
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 487
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Onları görürsün ki... ona arz olunurken, züllden huşuyla, hafi tarftan nazar ederek bakarlar.
İman edenler derler ki:
"Muhakkak hasar alanlar, kıyamet yevminde kendilerini ve ehlini hasara uğratanlardır."
Değil mi ki... muhakkak zalimler mukim azabtadır!
ReY A:RD: H:ŞA: Z!LL NZ:R T:RF H:FY K:VL eMN H:SR H:SR NFS eH!L YVM K:VM Z:LM A:Z!B K:VM .mid4331.ss42.as45.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf487.sure.42.xxxxxyevmximanxx#k:vm-kıyamet#||#k:vm-mukim#||#z:lm-zalim#||#eh!l-ehil#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#nfs-enfüs#||#h:sr-hasir#||#a:z!b-azab#||#nz:r-nazar#||#h:şa:-huşu#||#a:rd:-arz#||#z!ll-züll#||#t:rf-tarf#||#h:fy-hafi#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#A:RD:#||#H:ŞA:#||#Z!LL#||#NZ:R#||#T:RF#||#H:FY#||#K:VL#||#eMN#||#H:SR#||#H:SR#||#NFS#||#eH!L#||#YVM#||#K:VM#||#Z:LM#||#A:Z!B#||#K:VM#||#k:vm-kıyamet#||#k:vm-mukim#||#z:lm-zalim#||#eh!l-ehil#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#nfs-enfüs#||#h:sr-hasir#||#a:z!b-azab#||#nz:r-nazar#||#h:şa:-huşu#||#a:rd:-arz#||#z!ll-züll#||#t:rf-tarf#||#h:fy-hafi#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 46
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 487
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar için, kendilerine nasr edecek ALLAH'ın gayrısından veliyler yoktur. ALLAH'ın dalalette bıraktığı kimse… artık onlar için sebil yoktur.
KVN VLY NS:R DVN D:LL SBL .mid4332.ss42.as46.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf487.sure.42.xxxx#sbl-sebil#||#dvn-dun#||#d:ll-dalalet#||#vly-veliy#||#ns:r-nasr#||#kvn-kane#x#KVN#||#VLY#||#NS:R#||#DVN#||#D:LL#||#SBL#||#sbl-sebil#||#dvn-dun#||#d:ll-dalalet#||#vly-veliy#||#ns:r-nasr#||#kvn-kane#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 47
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 487
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'tan, ona redd edilemeyecek yevm gelmeden önce Rabbinize isticab edin!
Yevme-izinde, sizin için ilca olunacak yer yoktur ve de sizin için nekir yoktur.
VCB RBB K:BL eTY YVM RDD LCe YVM NKR .mid4333.ss42.as47.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf487.sure.42.xxxxxyevmxx#k:bl-kabl#||#rdd-redd#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#nkr-nekir#||#vcb-isticab#||#lce-ilca#||#yvm-yevme-izin#||#ety-xxoxx#x#VCB#||#RBB#||#K:BL#||#eTY#||#YVM#||#RDD#||#LCe#||#YVM#||#NKR#||#k:bl-kabl#||#rdd-redd#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#nkr-nekir#||#vcb-isticab#||#lce-ilca#||#yvm-yevme-izin#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 48
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 487
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık eğer arız olurlarsa... seni, onlara hafız olarak irsal etmedik!
Senin üzerine olan, sadece, belağdır.
Muhakkakki BİZ, İnsana BİZ'den rahmet taddırdığımızda... onunla ifrah olur.
Eğer, kendi elleriyle takdim ettikleri ile kendilerine seyyieler isabet ederse... artık muhakkak İnsan küfürdedir.
A:RD: RSL HFZ: BLG: Z!VK: eNS RHM FRH S:VB SVe K:DM YDY eNS KFR .mid4334.ss42.as48.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf487.sure.42.xxxxxinsanxx#sve-seyyie#||#z!vk:-zaika#||#rhm-rahmet#||#s:vb-isabet#||#ydy-yed#||#kfr-kefur#||#rsl-irsal#||#ens-insan#||#a:rd:-arız#||#blg:-belağ#||#k:dm-takdim#||#hfz:-hafız#||#frh-ifrah#x#A:RD:#||#RSL#||#HFZ:#||#BLG:#||#Z!VK:#||#eNS#||#RHM#||#FRH#||#S:VB#||#SVe#||#K:DM#||#YDY#||#eNS#||#KFR#||#sve-seyyie#||#z!vk:-zaika#||#rhm-rahmet#||#s:vb-isabet#||#ydy-yed#||#kfr-kefur#||#rsl-irsal#||#ens-insan#||#a:rd:-arız#||#blg:-belağ#||#k:dm-takdim#||#hfz:-hafız#||#frh-ifrah#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 49
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 487
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semaların ve arzın mülkü ALLAH'ındır.
Dilediğini halk eder, dilediğine dişiler vehb eder, dilediğine erkekler vehb eder.
Kadın ve Aile Hukuku MLK SMV eRD: H:LK: ŞYe VH!B ŞYe eNS! VH!B ŞYe Z!KR .mid4335.ss42.as49.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf487.sure.42.xxxKadın ve Aile Hukukuxxxibadetxxx#şye-şae#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#z!kr-zeker#||#mlk-mülk#||#ens!-ünsa#||#vh!b-vehb#x#MLK#||#SMV#||#eRD:#||#H:LK:#||#ŞYe#||#VH!B#||#ŞYe#||#eNS!#||#VH!B#||#ŞYe#||#Z!KR#||#şye-şae#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#z!kr-zeker#||#mlk-mülk#||#ens!-ünsa#||#vh!b-vehb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 50
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 487
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yada onları erkekler ve dişiler olarak zevcelendirir… dilediği kimseyi ise akim (kısır) eder.
Muhakkak ki O, alimdir, kadirdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku ZVC Z!KR eNS! CA:L ŞYe A:K:M A:LM K:DR .mid4336.ss42.as50.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf487.sure.42.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxibadetxxx#şye-şae#||#a:lm-alim#||#k:dr-kadir#||#ens!-ünsa#||#z!kr-zeker#||#zvc-zevc#||#a:k:m-akim#||#ca:l-xxoxx#x#ZVC#||#Z!KR#||#eNS!#||#CA:L#||#ŞYe#||#A:K:M#||#A:LM#||#K:DR#||#şye-şae#||#a:lm-alim#||#k:dr-kadir#||#ens!-ünsa#||#z!kr-zeker#||#zvc-zevc#||#a:k:m-akim#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 51
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 487
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH, beşere kelime etmesi, sadece,
• vahy ederek
• veya hicab verasından
• veya Rasul irsal ederek olur.
Artık, izni ile dilediğine vahy eder.
Muhakkak ki O, aliyydir, hakimdir.
Esma-ül Hüsna KVN BŞR KLM VHY VRY HCB RSL RSL VHY eZ!N ŞYe A:LV HKM .mid4337.ss42.as51.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf487.sure.42.xx*3xEsma-ül Hüsnaxxrasulxx#şye-şae#||#vhy-vahy#||#rsl-irsal#||#hkm-hakim#||#bşr-beşer#||#rsl-rasul#||#klm-kelime#||#ez!n-izin#||#a:lv-aliyy#||#vry-vera#||#hcb-hicab#||#kvn-kane#x#KVN#||#BŞR#||#KLM#||#VHY#||#VRY#||#HCB#||#RSL#||#RSL#||#VHY#||#eZ!N#||#ŞYe#||#A:LV#||#HKM#||#şye-şae#||#vhy-vahy#||#rsl-irsal#||#hkm-hakim#||#bşr-beşer#||#rsl-rasul#||#klm-kelime#||#ez!n-izin#||#a:lv-aliyy#||#vry-vera#||#hcb-hicab#||#kvn-kane#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 52
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Böyledir!...
Sana emrimizden Ruh vahy ettik.
Sen kitab ve de iman etmek nedir, idra etmiş değildin.
Lakin onu nur kılarız… onunla, BİZ'e ibadet edenlerden dilediğimiz kimseyi ihda ederiz.
Muhakkak sen, elbette sırat-ı mustakime ihda ediyorsun!
Ruh VHY RVH eMR KVN DRY KTB eMN CA:L NVR H!DY ŞYe A:BD H!DY S:RT: K:VM .mid4338.ss42.as52.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.42.xxxRuhxxsırat-ı mustakimximanxxxxkitabxxx#k:vm-mustakim#||#şye-şae#||#ktb-kitab#||#vhy-vahy#||#emr-emir#||#emn-iman#||#s:rt:-sırat#||#a:bd-ibadet#||#h!dy-ihda#||#nvr-nur#||#dry-idra#||#rvh-ruh#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-kunte#x#VHY#||#RVH#||#eMR#||#KVN#||#DRY#||#KTB#||#eMN#||#CA:L#||#NVR#||#H!DY#||#ŞYe#||#A:BD#||#H!DY#||#S:RT:#||#K:VM#||#k:vm-mustakim#||#şye-şae#||#ktb-kitab#||#vhy-vahy#||#emr-emir#||#emn-iman#||#s:rt:-sırat#||#a:bd-ibadet#||#h!dy-ihda#||#nvr-nur#||#dry-idra#||#rvh-ruh#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-kunte#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
42. ŞURA / 53
Surede Ayet: 53
Kitap Sırası: 42
Nüzul Sırası: 62
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'ın sıratı ki... semalarda olanlar ve arzda olanlar O'na aittir!
Değil mi ki... emirler ALLAH'a sayr olur!
S:RT: SMV eRD: S:YR eMR .mid4339.ss42.as53.ssŞURA.ns62.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.42.xxxxxsırat-ı mustakimxx#emr-umur#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#s:rt:-sırat#||#s:yr-sayr#x#S:RT:#||#SMV#||#eRD:#||#S:YR#||#eMR#||#emr-umur#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#s:rt:-sırat#||#s:yr-sayr#
Orijinal Metin : Sözlük :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss42.)