İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
ZUHRUF SURES��

89 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid4340.ss43.as.ssZUHRUF.ns63.ny.cs25.syf488.sure.43.xxxxx
Orijinal Metin :
43. ZUHRUF / 1
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ha. Mim.
.mid4341.ss43.as1.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxxx
Orijinal Metin : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 2
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun, mübin kitaba!
Yemin KTB BYN .mid4342.ss43.as2.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxYeminxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#byn-mübin#x#KTB#||#BYN#||#ktb-kitab#||#byn-mübin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 3
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki BİZ onu arabiyye Kur'an kıldık.
Umulur ki akıl edersiniz.
CA:L K:Re A:RB A:K:L .mid4343.ss43.as3.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxxxkuranxxxxkitabxxx#a:rb-arabiyye#||#a:k:l-akıl#||#k:re-kuran#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#K:Re#||#A:RB#||#A:K:L#||#a:rb-arabiyye#||#a:k:l-akıl#||#k:re-kuran#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
43. ZUHRUF / 4
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak o, BİZ'im VARLIĞIMIZDAKİ ana kitabtadır… elbette aliyydir, hakimdir.
Esma-ül Hüsna eMM KTB LDN A:LV HKM .mid4344.ss43.as4.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxEsma-ül Hüsnaxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#hkm-hakim#||#a:lv-aliyy#||#emm-ümm#||#ldn-leda#x#eMM#||#KTB#||#LDN#||#A:LV#||#HKM#||#ktb-kitab#||#hkm-hakim#||#a:lv-aliyy#||#emm-ümm#||#ldn-leda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 5
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Müsrifler kavmi oldunuz diye... sizden zikri safh ederek darb mı edelim!?
D:RB Z!KR S:FH KVN K:VM SRF .mid4345.ss43.as5.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxx#k:vm-kavim#||#z!kr-zikir#||#d:rb-darb#||#s:fh-safh#||#srf-müsrif#||#kvn-xxoxx#x#D:RB#||#Z!KR#||#S:FH#||#KVN#||#K:VM#||#SRF#||#k:vm-kavim#||#z!kr-zikir#||#d:rb-darb#||#s:fh-safh#||#srf-müsrif#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 6
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Evvellerde nice Nebiler irsal etmiştik.
RSL NBe eVL .mid4346.ss43.as6.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxxxnebixx#evl-evvel#||#nbe-nebi#||#rsl-irsal#x#RSL#||#NBe#||#eVL#||#evl-evvel#||#nbe-nebi#||#rsl-irsal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 7
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Kendilerine gelen Nebilere, sadece, istihza ettiler.
eTY NBe KVN H!Ze .mid4347.ss43.as7.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxxxnebixx#nbe-nebi#||#h!ze-istihza#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#eTY#||#NBe#||#KVN#||#H!Ze#||#nbe-nebi#||#h!ze-istihza#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 8
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, bunlardan daha şedid olanları batş ederek helak etmiştik. Evvelkilerin meselleri mazi oldu.
H!LK ŞDD BT:Ş MD:Y MS!L eVL .mid4348.ss43.as8.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxx#evl-evvel#||#şdd-şedid#||#ms!l-mesel#||#md:y-mazi#||#bt:ş-batş#||#h!lk-helak#x#H!LK#||#ŞDD#||#BT:Ş#||#MD:Y#||#MS!L#||#eVL#||#evl-evvel#||#şdd-şedid#||#ms!l-mesel#||#md:y-mazi#||#bt:ş-batş#||#h!lk-helak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 9
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer sen onlara semaları ve arzı kimin halk ettiğini sual etsen, elbette derler ki:
"Onları aziz, alim olan halk etti."
Doğa/Yaşam SeL H:LK: SMV eRD: K:VL H:LK: A:ZZ A:LM .mid4349.ss43.as9.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxDoğa/Yaşamx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#h:lk:-halk#||#sel-sual#||#a:zz-aziz#||#k:vl-xxoxx#x#SeL#||#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#K:VL#||#H:LK:#||#A:ZZ#||#A:LM#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#h:lk:-halk#||#sel-sual#||#a:zz-aziz#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 10
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 488
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Arzı sizin için mehd kılan ve size orada sebiller kılandır. Umulur ki ihtida olursunuz.
CA:L eRD: MH!D CA:L SBL H!DY .mid4350.ss43.as10.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf488.sure.43.xxxx#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#h!dy-ihtida#||#mh!d-mehd#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#eRD:#||#MH!D#||#CA:L#||#SBL#||#H!DY#||#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#h!dy-ihtida#||#mh!d-mehd#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 11
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semadan kader ile inzal ettiğimiz su… ardından onunla, meyyit beldeyi neşr ettik.
Böyledir!...
Siz de ihrac edileceksiniz!
Doğa/Yaşam NZL SMV MVH! K:DR NŞR BLD MVT H:RC .mid4351.ss43.as11.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxDoğa/Yaşamx#bld-belde#||#smv-sema#||#k:dr-kader#||#nşr-neşr#||#nzl-inzal#||#mvt-meyit#||#h:rc-ihrac#||#mvh!-main#x#NZL#||#SMV#||#MVH!#||#K:DR#||#NŞR#||#BLD#||#MVT#||#H:RC#||#bld-belde#||#smv-sema#||#k:dr-kader#||#nşr-neşr#||#nzl-inzal#||#mvt-meyit#||#h:rc-ihrac#||#mvh!-main#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 12-13-14
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bütün zevcleri halk edendir... ve size… onların zuhurlarına istiva etmeniz için... gemilerden ve hayvanlardan irkab edeceğiniz şeyler kılandır.
Sonra oraya istiva ettiğinizde Rabbinizin nimetini zikir edin ve deyin ki:
"Bunu bizim için teshir eden subhandır. Biz ona mukrin olamazdık. Muhakkak biz, elbette Rabbimize inkılab edenler olacağız."
Doğa/YaşamEsma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku H:LK: ZVC KLL CA:L FLK NA:M RKB SVY Z:H!R Z!KR NA:M RBB SVY K:VL SBH SH:R KVN K:RN RBB K:LB .mid4352.ss43.as12.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxDoğa/YaşamxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukux.ss43.as13.ss43.as14.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kll-külli#||#flk-fulk#||#h:lk:-halk#||#na:m-enam#||#zvc-zevc#||#rkb-irkab#||#rbb-rabb#||#svy-istiva#||#k:rn-mukrin#||#na:m-nimet#||#z!kr-zikir#||#sbh-subhan#||#sh:r-teshir#||#z:h!r-zuhur#||#rbb-rabb#||#k:lb-inkılab#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#H:LK:#||#ZVC#||#KLL#||#CA:L#||#FLK#||#NA:M#||#RKB#||#SVY#||#Z:H!R#||#Z!KR#||#NA:M#||#RBB#||#SVY#||#K:VL#||#SBH#||#SH:R#||#KVN#||#K:RN#||#RBB#||#K:LB#||#kll-külli#||#flk-fulk#||#h:lk:-halk#||#na:m-enam#||#zvc-zevc#||#rkb-irkab#||#rbb-rabb#||#svy-istiva#||#k:rn-mukrin#||#na:m-nimet#||#z!kr-zikir#||#sbh-subhan#||#sh:r-teshir#||#z:h!r-zuhur#||#rbb-rabb#||#k:lb-inkılab#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 15
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
O'na ibadet edenlerden… O'na cüz kıldılar.
Muhakkak İnsan, elbette mübin küfürdedir.
CA:L A:BD CZe eNS KFR BYN .mid4353.ss43.as15.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxxxinsanxx#kfr-kefur#||#byn-mübin#||#a:bd-ibadet#||#ens-insan#||#cze-cüz#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#A:BD#||#CZe#||#eNS#||#KFR#||#BYN#||#kfr-kefur#||#byn-mübin#||#a:bd-ibadet#||#ens-insan#||#cze-cüz#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 16
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa halk ettiği kız evladlardan ittihaz edinir de... erkek çocukları size mi ıstıfa eder?
eH:Z! H:LK: BNY S:FV BNY .mid4354.ss43.as16.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxx#bny-beni#||#h:lk:-halk#||#s:fv-ıstıfa#||#eh:z!-ittihaz#x#eH:Z!#||#H:LK:#||#BNY#||#S:FV#||#BNY#||#bny-beni#||#h:lk:-halk#||#s:fv-ıstıfa#||#eh:z!-ittihaz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4355.ss43.as.ssZUHRUF.ns.ny.cs.syf.sure.43.xxxxx
43. ZUHRUF / 17
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlardan birisi Rahman için mesel darb ettiği şey ile ibşar edilince... vechi müsvedde olup zalil oldu.
Ancak o kezm etti.
BŞR eHD D:RB RHM MS!L Z:LL VCH! SVD KZ:M .mid4356.ss43.as17.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxx#ehd-ehad#||#rhm-rahman#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#vch!-vech#||#bşr-ibşar#||#z:ll-zalil#||#svd-müsvedde#||#kz:m-kezm#x#BŞR#||#eHD#||#D:RB#||#RHM#||#MS!L#||#Z:LL#||#VCH!#||#SVD#||#KZ:M#||#ehd-ehad#||#rhm-rahman#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#vch!-vech#||#bşr-ibşar#||#z:ll-zalil#||#svd-müsvedde#||#kz:m-kezm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 18
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Hilye içinde neşet ettirilen kimse… o, mübin gayrısında hısam içinde midir?
NŞe HLY H:S:M G:YR BYN .mid4357.ss43.as18.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxx#g:yr-gayr#||#byn-mübin#||#nşe-neşet#||#hly-hilye#||#h:s:m-hısam#x#NŞe#||#HLY#||#H:S:M#||#G:YR#||#BYN#||#g:yr-gayr#||#byn-mübin#||#nşe-neşet#||#hly-hilye#||#h:s:m-hısam#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 19
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Rahmana abd olan melekleri dişi kıldılar!
Onların halkıyetine şahid mi oldular?
Onların şahadetleri ketb edilecek... ve onlar sual edilecekler!
CA:L MLK A:BD RHM eNS! ŞH!D H:LK: KTB ŞH!D SeL .mid4358.ss43.as19.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxx#ktb-ketb#||#rhm-rahman#||#h:lk:-halka#||#a:bd-abd#||#sel-sual#||#şh!d-şahadet#||#şh!d-şahid#||#mlk-melek#||#ens!-ünsa#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#MLK#||#A:BD#||#RHM#||#eNS!#||#ŞH!D#||#H:LK:#||#KTB#||#ŞH!D#||#SeL#||#ktb-ketb#||#rhm-rahman#||#h:lk:-halka#||#a:bd-abd#||#sel-sual#||#şh!d-şahadet#||#şh!d-şahid#||#mlk-melek#||#ens!-ünsa#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 20
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Şayet Rahman dileseydi onlara abd olmazdık!"
Bununla (ilgili) onlarda ilim yoktur. Onlar sadece hars ediyorlar.
K:VL ŞYe RHM A:BD A:LM H:RS: .mid4359.ss43.as20.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxx#şye-şae#||#a:lm-ilim#||#rhm-rahman#||#a:bd-abd#||#h:rs:-hars#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#ŞYe#||#RHM#||#A:BD#||#A:LM#||#H:RS:#||#şye-şae#||#a:lm-ilim#||#rhm-rahman#||#a:bd-abd#||#h:rs:-hars#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 21
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yada onlara, önceden kitab verdik de onlar ona mı müstemsik oluyorlar?
eTY KTB K:BL MSK .mid4360.ss43.as21.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxxxxkitabxxx#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#msk-müstemsik#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#KTB#||#K:BL#||#MSK#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#msk-müstemsik#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 22
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 489
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
Dediler ki:
"Muhakkkak biz, ata-babalarımıza bir ümmet üzere vecd olduk... ve muhakkak biz, onların eserlerine mühtediyiz."
K:VL VCD eBV eMM eS!R H!DY .mid4361.ss43.as22.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf489.sure.43.xxxx#ebv-eb#||#vcd-vecd#||#h!dy-mühtedi#||#emm-ümmet#||#es!r-eser#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#VCD#||#eBV#||#eMM#||#eS!R#||#H!DY#||#ebv-eb#||#vcd-vecd#||#h!dy-mühtedi#||#emm-ümmet#||#es!r-eser#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 23
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Böyledir!...
BİZ, karyelerde senin öncenden, sadece,
"Muhakkkak biz ata-babalarımıza ümmet üzere vecd olduk ve muhakkak biz onların eserleri üzre iktida edenleriz." diyen turfe olanlara nezir irsal ettik.
RSL K:BL K:RY NZ!R K:VL TRF VCD eBV eMM eS!R K:DV .mid4362.ss43.as23.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxx#k:bl-kabl#||#ebv-eb#||#vcd-vecd#||#k:ry-karye#||#rsl-irsal#||#nz!r-nezir#||#emm-ümmet#||#es!r-eser#||#trf-turfe#||#k:dv-iktida#||#k:vl-xxoxx#x#RSL#||#K:BL#||#K:RY#||#NZ!R#||#K:VL#||#TRF#||#VCD#||#eBV#||#eMM#||#eS!R#||#K:DV#||#k:bl-kabl#||#ebv-eb#||#vcd-vecd#||#k:ry-karye#||#rsl-irsal#||#nz!r-nezir#||#emm-ümmet#||#es!r-eser#||#trf-turfe#||#k:dv-iktida#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 24
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Şayet ata-babalarınızı üzerine vecd olduğunuz şeyden daha hidayetlisini getirmiş olsamda mı?"
Dediler ki:
"Muhakkak biz, irsal edildiğiniz şeye kafiriz."
K:VL CYe H!DY VCD eBV K:VL RSL KFR .mid4363.ss43.as24.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxx#ebv-eb#||#vcd-vecd#||#kfr-kafir#||#rsl-irsal#||#h!dy-hidayet#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#CYe#||#H!DY#||#VCD#||#eBV#||#K:VL#||#RSL#||#KFR#||#ebv-eb#||#vcd-vecd#||#kfr-kafir#||#rsl-irsal#||#h!dy-hidayet#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 25
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onlardan intikam aldık.
Artık, mükezziblerin akibetinin nasıl olduğuna nazar et!
NK:M NZ:R KYF KVN A:K:B KZ!B .mid4364.ss43.as25.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxx#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#a:k:b-akibet#||#kz!b-mükezzib#||#nk:m-intikam#x#NK:M#||#NZ:R#||#KYF#||#KVN#||#A:K:B#||#KZ!B#||#kvn-kane#||#kyf-keyfe#||#a:k:b-akibet#||#kz!b-mükezzib#||#nk:m-intikam#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4365.ss43.as.ssZUHRUF.ns.ny.cs.syf.sure.43.xxxxx
43. ZUHRUF / 26-27
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
İbrahim babasına ve kavmine demişti ki:
"Muhakkak ben… beni fatr eden dışında, sizin abd olduklarınızdan beriyim.
O beni ihda edecektir."
İbrahim Kıssası.13 K:VL BRH!M eBV K:VM BRe A:BD FT:R H!DY .mid4366.ss43.as26.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxİbrahim Kıssası.13xkissa.122x.ss43.as27.x#k:vm-kavim#||#ebv-eb#||#rhm-rahim#||#a:bd-abd#||#bre-beri#||#brh!m-hz. ibrahim#||#ft:r-fatr#||#h!dy-ihda#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#BRH!M#||#eBV#||#K:VM#||#BRe#||#A:BD#||#FT:R#||#H!DY#||#k:vm-kavim#||#ebv-eb#||#rhm-rahim#||#a:bd-abd#||#bre-beri#||#brh!m-hz. ibrahim#||#ft:r-fatr#||#h!dy-ihda#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 28
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bunu kendi akibetinde bakiye kelime kıldı.
Umulur ki onlar rücu ederler.
İbrahim Kıssası.13 CA:L KLM BK:Y A:K:B RCA: .mid4367.ss43.as28.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxİbrahim Kıssası.13xkissa.122x#a:k:b-akibet#||#rca:-rücu#||#bk:y-bakiye#||#klm-kelime#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#KLM#||#BK:Y#||#A:K:B#||#RCA:#||#a:k:b-akibet#||#rca:-rücu#||#bk:y-bakiye#||#klm-kelime#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 29
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
İşte onları ve ata-babalarını, onlara hakk ve mübin Rasul gelinceye kadar metalandırdım.
MTA: eBV CYe HK:K: RSL BYN .mid4368.ss43.as29.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxxxrasulxx#mta:-meta#||#ebv-eb#||#hk:k:-hakk#||#byn-mübin#||#rsl-rasul#||#cye-xxoxx#x#MTA:#||#eBV#||#CYe#||#HK:K:#||#RSL#||#BYN#||#mta:-meta#||#ebv-eb#||#hk:k:-hakk#||#byn-mübin#||#rsl-rasul#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 30
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Kendilerine hakk gelince dediler ki:
"Bu sihirdir ve muhakkak biz ona kafiriz."
CYe HK:K: K:VL SHR KFR .mid4369.ss43.as30.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxx#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#shr-sihr#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#CYe#||#HK:K:#||#K:VL#||#SHR#||#KFR#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#shr-sihr#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 31
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Bu Kur'an, azim iki karyenin birinden, bir erkek kimseye inzal edilseydi ya…"
K:VL NZL K:Re RCL K:RY A:Z:M .mid4370.ss43.as31.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxxxsayıxkuranxxxxkitabxxx#rcl-recül#||#k:ry-karye#||#a:z:m-azim#||#nzl-inzal#||#k:re-kuran#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#NZL#||#K:Re#||#RCL#||#K:RY#||#A:Z:M#||#rcl-recül#||#k:ry-karye#||#a:z:m-azim#||#nzl-inzal#||#k:re-kuran#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 32
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar?
BİZ, dünya hayatında onların maişetlerini aralarında kısmetlendirdik. Onların bazısının bazısına sihriyy ittihaz edinmeleri için bazısını bazısının fevkinde derece olarak ref ettik.
Rabinin rahmeti, onların cem ettiklerinden hayrdır.
Doğa/Yaşam K:SM RHM RBB K:SM BYN A:YŞ HYY DNV RFA: BA:D: FVK: BA:D: DRC eH:Z! BA:D: BA:D: SH:R RHM RBB H:YR CMA: .mid4371.ss43.as32.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxDoğa/Yaşamx#dnv-dünya#||#ba:d:-bazı#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#cma:-ecmain#||#drc-derece#||#h:yr-hayr#||#byn-beyn#||#rfa:-ref#||#eh:z!-ittihaz#||#k:sm-taksim#||#k:sm-kısmet#||#hyy-hayat#||#a:yş-ayş#||#sh:r-sihriyy#||#fvk:-fevk#x#K:SM#||#RHM#||#RBB#||#K:SM#||#BYN#||#A:YŞ#||#HYY#||#DNV#||#RFA:#||#BA:D:#||#FVK:#||#BA:D:#||#DRC#||#eH:Z!#||#BA:D:#||#BA:D:#||#SH:R#||#RHM#||#RBB#||#H:YR#||#CMA:#||#dnv-dünya#||#ba:d:-bazı#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#cma:-ecmain#||#drc-derece#||#h:yr-hayr#||#byn-beyn#||#rfa:-ref#||#eh:z!-ittihaz#||#k:sm-taksim#||#k:sm-kısmet#||#hyy-hayat#||#a:yş-ayş#||#sh:r-sihriyy#||#fvk:-fevk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 33-34-35
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 490
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Şayet, nas vahid ümmet olacak olmasaydı... Rahmana kafir olan kimselere… elbette, evlerine gümüşten sakflar ve üzerinde zuhur edecekleri miraclar… ve evlerine bablar ve üzerinde itka edecekleri serirler… ve zuhruf (yaldızlı gösterişler, süsler) kılardık.
Bütün bunlar, sadece, dünya hayatının metalarıdır.
Ahiret, Rabbinin indinde muttakilerindir.
Ahiret KVN NVS eMM VHD CA:L KFR RHM BYT SK:F FD:D: A:RC Z:H!R BYT BVB SRR VKe ZH:RF KLL MTA: HYY DNV eH:R A:ND RBB VK:Y .mid4372.ss43.as33.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf490.sure.43.xxxAhiretx.ss43.as34.ss43.as35.x#kvn-yekün#||#nvs-nas#||#rhm-rahman#||#byt-beyt#||#kfr-küfr#||#vhd-vahid#||#a:rc-mirac#||#emm-ümmet#||#z:h!r-zuhur#||#fd:d:-fızza#||#sk:f-sakf#||#byt-beyt#||#srr-serir#||#bvb-bab#||#vke-itka#||#kll-külli#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#vk:y-muttaki#||#hyy-hayat#||#zh:rf-zuhruf#||#ca:l-xxoxx#x#KVN#||#NVS#||#eMM#||#VHD#||#CA:L#||#KFR#||#RHM#||#BYT#||#SK:F#||#FD:D:#||#A:RC#||#Z:H!R#||#BYT#||#BVB#||#SRR#||#VKe#||#ZH:RF#||#KLL#||#MTA:#||#HYY#||#DNV#||#eH:R#||#A:ND#||#RBB#||#VK:Y#||#kvn-yekün#||#nvs-nas#||#rhm-rahman#||#byt-beyt#||#kfr-küfr#||#vhd-vahid#||#a:rc-mirac#||#emm-ümmet#||#z:h!r-zuhur#||#fd:d:-fızza#||#sk:f-sakf#||#byt-beyt#||#srr-serir#||#bvb-bab#||#vke-itka#||#kll-külli#||#mta:-meta#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#vk:y-muttaki#||#hyy-hayat#||#zh:rf-zuhruf#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4373.ss43.as.ssZUHRUF.ns.ny.cs.syf.sure.43.xxxxx
43. ZUHRUF / 36
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Rahmanı zikr etmekten aşu olan kimse… ona şeytan kayz ederiz…ve ardından o, ona karin olur.
Şeytan A:ŞV Z!KR RHM K:YD: ŞT:N K:RN .mid4374.ss43.as36.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xx*1xŞeytanxxŞeytanxx#rhm-rahman#||#z!kr-zikir#||#a:şv-aşu#||#k:rn-karin#x#A:ŞV#||#Z!KR#||#RHM#||#K:YD:#||#ŞT:N#||#K:RN#||#rhm-rahman#||#z!kr-zikir#||#a:şv-aşu#||#k:rn-karin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 37
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak onlar, elbette sebilden sadd ederler… ve (birde) onlar, kendilerini mühtedi hesab ederler.
S:DD SBL HSB H!DY .mid4375.ss43.as37.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xx*1xx#sbl-sebil#||#hsb-hesab#||#h!dy-mühtedi#||#s:dd-sadd#x#S:DD#||#SBL#||#HSB#||#H!DY#||#sbl-sebil#||#hsb-hesab#||#h!dy-mühtedi#||#s:dd-sadd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 38
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Hatta, BİZ'e geldiğinde der ki:
"Keşke benimle SEN'in aran iki şark uzaklığında olsaydı."
Artık ne beis karindir!
CYe K:VL BYN BYN BA:D ŞRK: BeS K:RN .mid4376.ss43.as38.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxxxsayıxx#ba:d-baid#||#byn-beyn#||#ba:d-bud#||#k:rn-karin#||#şrk:-şark#||#bes-beis#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#CYe#||#K:VL#||#BYN#||#BYN#||#BA:D#||#ŞRK:#||#BeS#||#K:RN#||#ba:d-baid#||#byn-beyn#||#ba:d-bud#||#k:rn-karin#||#şrk:-şark#||#bes-beis#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 39
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
"Yevmde size menfaati olmaz… muhakkak siz, azabta müşterek olarak, (zaten) zalim olmuştunuz!"
NFA: YVM Z:LM A:Z!B ŞRK .mid4377.ss43.as39.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxxxyevmxx#z:lm-zalim#||#yvm-yevm#||#nfa:-nafia#||#a:z!b-azab#||#şrk-müşterek#x#NFA:#||#YVM#||#Z:LM#||#A:Z!B#||#ŞRK#||#z:lm-zalim#||#yvm-yevm#||#nfa:-nafia#||#a:z!b-azab#||#şrk-müşterek#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 40
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Sen mi işittireceksin sağırlara... veya körleri ve mübin dalalette olanları kimseleri sen mi ihda edeceksin!?
SMA: S:MM H!DY A:MY KVN D:LL BYN .mid4378.ss43.as40.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxx#kvn-kane#||#a:my-umyun#||#s:mm-samm#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-ihda#||#sma:-xxoxx#x#SMA:#||#S:MM#||#H!DY#||#A:MY#||#KVN#||#D:LL#||#BYN#||#kvn-kane#||#a:my-umyun#||#s:mm-samm#||#byn-mübin#||#d:ll-dalalet#||#h!dy-ihda#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 41
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık sana zehab etsek bile... ardından muhakkak ki BİZ, onlardan intikam alanız.
Z!H!B NK:M .mid4379.ss43.as41.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxx#z!h!b-zehab#||#nk:m-intikam#x#Z!H!B#||#NK:M#||#z!h!b-zehab#||#nk:m-intikam#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 42
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ya da onlara vaad ettiğimizi sana (da) gösteririz.
Muhakkak ki BİZ, onlara muktedir oluruz.
ReY VA:D K:DR .mid4380.ss43.as42.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxx#va:d-vaad#||#k:dr-muktedir#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#VA:D#||#K:DR#||#va:d-vaad#||#k:dr-muktedir#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 43
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, sana vahy edileni istimsak et!
Muhakkak sen sırat-ı mustakim üzresin.
MSK VHY S:RT: K:VM .mid4381.ss43.as43.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxxxsırat-ı mustakimxx#k:vm-mustakim#||#vhy-vahy#||#s:rt:-sırat#||#msk-istimsak#x#MSK#||#VHY#||#S:RT:#||#K:VM#||#k:vm-mustakim#||#vhy-vahy#||#s:rt:-sırat#||#msk-istimsak#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 44
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak o, elbette, sana ve senin kavmine zikirdir!
Ardından sual edileceksiniz.
Z!KR K:VM SeL .mid4382.ss43.as44.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxx#k:vm-kavim#||#z!kr-zikir#||#sel-sual#x#Z!KR#||#K:VM#||#SeL#||#k:vm-kavim#||#z!kr-zikir#||#sel-sual#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 45
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Rasullerden, senin öncenden irsal ettiğimiz kimselere sual et… Rahman'ın gayrısından, abd olunacak ilahlar kılmış mıyız?
SeL RSL K:BL RSL CA:L DVN RHM eLH! A:BD .mid4383.ss43.as45.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxxxrasulxx#k:bl-kabl#||#elh!-ilah#||#dvn-dun#||#rhm-rahman#||#a:bd-abd#||#rsl-rasul#||#sel-sual#||#ca:l-xxoxx#x#SeL#||#RSL#||#K:BL#||#RSL#||#CA:L#||#DVN#||#RHM#||#eLH!#||#A:BD#||#k:bl-kabl#||#elh!-ilah#||#dvn-dun#||#rhm-rahman#||#a:bd-abd#||#rsl-rasul#||#sel-sual#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4384.ss43.as.ssZUHRUF.ns.ny.cs.syf.sure.43.xxxxx
43. ZUHRUF / 46
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa'yı ayetlerimiz ile firavuna ve melelerine inzal etmiştik.
Ardından onlara dedi ki:
"Muhakkak ben Rabb-il aleminin Rasulüyüm."
Musa Kıssası.28 RSL MVS eYY MLe K:VL RSL RBB A:LM .mid4385.ss43.as46.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xxrasulxxkissa.123x#eyy-ayet#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rsl-rasul#||#mle-mele#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#RSL#||#MVS#||#eYY#||#MLe#||#K:VL#||#RSL#||#RBB#||#A:LM#||#eyy-ayet#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#rsl-rasul#||#mle-mele#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 47
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 491
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından ayetlerimizle onlara gelince… o zaman, onlar bunlara dıhk ettiler.
Musa Kıssası.28 CYe eYY D:HK .mid4386.ss43.as47.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf491.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#eyy-ayet#||#d:hk-dıhk#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#eYY#||#D:HK#||#eyy-ayet#||#d:hk-dıhk#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 48
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara gösterdiğimiz her bir ayet… bir öncekinden ekber olmuştu.
Onları azab ile ahz ettik.
Umulur ki rücu ederler.
Musa Kıssası.28 ReY eYY KBR eH:V eH:Z! A:Z!B RCA: .mid4387.ss43.as48.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#eh:v-ahi#||#eyy-ayet#||#a:z!b-azab#||#eh:z!-ahz#||#rca:-rücu#||#kbr-ekber#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#eYY#||#KBR#||#eH:V#||#eH:Z!#||#A:Z!B#||#RCA:#||#eh:v-ahi#||#eyy-ayet#||#a:z!b-azab#||#eh:z!-ahz#||#rca:-rücu#||#kbr-ekber#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 49
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Ey sihirbaz!
İndindeki ahid ile Rabbini bizim için davet et... muhakkak biz, elbette mühtediyiz."
Musa Kıssası.28 K:VL SHR DA:V RBB A:H!D A:ND H!DY .mid4388.ss43.as49.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#da:v-davet#||#a:h!d-ahd#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#h!dy-mühtedi#||#shr-sahir#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#SHR#||#DA:V#||#RBB#||#A:H!D#||#A:ND#||#H!DY#||#da:v-davet#||#a:h!d-ahd#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#h!dy-mühtedi#||#shr-sahir#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 50
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından onlardan azabı keşf ettiğimizde… hemen neks etmişlerdi.
Musa Kıssası.28 KŞF A:Z!B NKS! .mid4389.ss43.as50.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#a:z!b-azab#||#kşf-keşf#||#nks!-neks#x#KŞF#||#A:Z!B#||#NKS!#||#a:z!b-azab#||#kşf-keşf#||#nks!-neks#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 51
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Firavun kavminde nida ederek dedi ki:
"Ey kavmim!
Mısır'ın mülkü benim değil mi?... ve benim altımdan cereyan eden bu nehirler!
Basir değil misiniz!?"
Musa Kıssası.28 NDV K:VM K:VL K:VM LYS MLK MS:R NH!R CRY THT BS:R .mid4390.ss43.as51.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#k:vm-kavim#||#lys-leyse#||#nh!r-nehir#||#tht-taht#||#mlk-mülk#||#bs:r-basar#||#cry-cereyan#||#ndv-nida#||#ms:r-mısır#||#k:vl-xxoxx#x#NDV#||#K:VM#||#K:VL#||#K:VM#||#LYS#||#MLK#||#MS:R#||#NH!R#||#CRY#||#THT#||#BS:R#||#k:vm-kavim#||#lys-leyse#||#nh!r-nehir#||#tht-taht#||#mlk-mülk#||#bs:r-basar#||#cry-cereyan#||#ndv-nida#||#ms:r-mısır#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 52
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
"Yoksa ben, bundan hayrım... ki o, mehindir ve beyan edecek durumda (bile) değildir."
Musa Kıssası.28 H:YR MH!N KVD BYN .mid4391.ss43.as52.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#kvd-kade#||#h:yr-hayr#||#byn-beyan#||#mh!n-mehin#x#H:YR#||#MH!N#||#KVD#||#BYN#||#kvd-kade#||#h:yr-hayr#||#byn-beyan#||#mh!n-mehin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 53
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
"Oysa ona, zeheb sivarlar ilka edilmeliydi… ya da mukterin melekler, onun yakınında olmalıydı!"
Musa Kıssası.28 LK:Y SVR Z!H!B CYe MLK K:RN .mid4392.ss43.as53.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#lk:y-ilka#||#mlk-melek#||#k:rn-mukterin#||#z!h!b-zeheb#||#svr-sivar#||#cye-xxoxx#x#LK:Y#||#SVR#||#Z!H!B#||#CYe#||#MLK#||#K:RN#||#lk:y-ilka#||#mlk-melek#||#k:rn-mukterin#||#z!h!b-zeheb#||#svr-sivar#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 54
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Kavmini hafife alma yoluna gitti… ve ardından onlar da ona itaat ettiler. Muhakkak onlar fasık kavim oldular.
Musa Kıssası.28 H:FF K:VM T:VA: KVN K:VM FSK: .mid4393.ss43.as54.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#k:vm-kavim#||#t:va:-itaat#||#h:ff-hafif#||#fsk:-fasık#||#kvn-xxoxx#x#H:FF#||#K:VM#||#T:VA:#||#KVN#||#K:VM#||#FSK:#||#k:vm-kavim#||#t:va:-itaat#||#h:ff-hafif#||#fsk:-fasık#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 55
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ'e esef verdiklerinde... onlardan intikam aldık... ve ardından onların hepsini gark ettik.
Musa Kıssası.28 eSF NK:M G:RK: CMA: .mid4394.ss43.as55.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#cma:-ecmain#||#g:rk:-gark#||#nk:m-intikam#||#esf-esef#x#eSF#||#NK:M#||#G:RK:#||#CMA:#||#cma:-ecmain#||#g:rk:-gark#||#nk:m-intikam#||#esf-esef#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 56
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık onları, ahirdekiler için selef ve mesel kıldık.
Musa Kıssası.28 CA:L SLF MS!L eH:R .mid4395.ss43.as56.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxMusa Kıssası.28xkissa.123x#eh:r-ahir#||#ms!l-mesel#||#slf-selef#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#SLF#||#MS!L#||#eH:R#||#eh:r-ahir#||#ms!l-mesel#||#slf-selef#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4396.ss43.as.ssZUHRUF.ns.ny.cs.syf.sure.43.xxxxx
43. ZUHRUF / 57
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Meryemin oğlu meselini darb ettiğimizde… senin kavmin ondan sadd edilmişti.
İsa Kıssası.07 D:RB BNY MRY MS!L K:VM S:DD .mid4397.ss43.as57.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxİsa Kıssası.07xkissa.124x#k:vm-kavim#||#bny-beni#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#s:dd-sadd#||#mry-hz. meryem#x#D:RB#||#BNY#||#MRY#||#MS!L#||#K:VM#||#S:DD#||#k:vm-kavim#||#bny-beni#||#ms!l-mesel#||#d:rb-darb#||#s:dd-sadd#||#mry-hz. meryem#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 58
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Bizim ilahlarımız mı hayr... yoksa O mu?"
Sana bunu, sadece, cedel olarak darb ettiler.
Bilakis!
Onlar hasm kavimdir.
İsa Kıssası.07 K:VL eLH! H:YR D:RB CDL K:VM H:S:M .mid4398.ss43.as58.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxİsa Kıssası.07xkissa.124x#k:vm-kavim#||#elh!-ilah#||#h:yr-hayr#||#d:rb-darb#||#cdl-cedel#||#h:s:m-hasm#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#eLH!#||#H:YR#||#D:RB#||#CDL#||#K:VM#||#H:S:M#||#k:vm-kavim#||#elh!-ilah#||#h:yr-hayr#||#d:rb-darb#||#cdl-cedel#||#h:s:m-hasm#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 59
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
O sadece, kendisini nimetlendirdiğimiz… ve israiloğulları için mesel kıldığımız abddır.
İsa Kıssası.07 A:BD NA:M CA:L MS!L BNY SRY .mid4399.ss43.as59.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxİsa Kıssası.07xkissa.124x#bny-beni#||#a:bd-abd#||#na:m-nimet#||#ms!l-mesel#||#sry-israiloğulları#||#ca:l-xxoxx#x#A:BD#||#NA:M#||#CA:L#||#MS!L#||#BNY#||#SRY#||#bny-beni#||#a:bd-abd#||#na:m-nimet#||#ms!l-mesel#||#sry-israiloğulları#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 60
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 492
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Şayet dileseydik... elbette, arzda sizden (sonra) halef olacak melekler kılardık.
ŞYe CA:L MLK eRD: H:LF .mid4400.ss43.as60.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf492.sure.43.xxxx#şye-şae#||#h:lf-halef#||#erd:-arz#||#mlk-melek#||#ca:l-xxoxx#x#ŞYe#||#CA:L#||#MLK#||#eRD:#||#H:LF#||#şye-şae#||#h:lf-halef#||#erd:-arz#||#mlk-melek#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 61
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak o, elbette saat için ilimdir.
Artık ona imtira etmeyin… ve BANA tabi olun!
Bu, sırat-ı mustakimdir.
A:LM SVA: MRY TBA: S:RT: K:VM .mid4401.ss43.as61.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxxxsaatxsırat-ı mustakimxx#k:vm-mustakim#||#sva:-saat#||#tba:-tabi#||#a:lm-ilim#||#s:rt:-sırat#||#mry-imtira#x#A:LM#||#SVA:#||#MRY#||#TBA:#||#S:RT:#||#K:VM#||#k:vm-mustakim#||#sva:-saat#||#tba:-tabi#||#a:lm-ilim#||#s:rt:-sırat#||#mry-imtira#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 62
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Şeytan sakın sizi sadd etmesin. Muhakkak o sizin için mübin düşmandır.
Şeytan S:DD ŞT:N A:DV BYN .mid4402.ss43.as62.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxŞeytanxxŞeytanxxxxemirxxyasakxxx#a:dv-adüvv#||#byn-mübin#||#s:dd-sadd#x#S:DD#||#ŞT:N#||#A:DV#||#BYN#||#a:dv-adüvv#||#byn-mübin#||#s:dd-sadd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 63
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
İsa beyyinelerle geldiğinde dedi ki:
"Hikmet ile... hakkında ihtilaf ettiklerinizin bazısını beyan etmek için size geldim.
Artık ALLAH'a ittika edin ve bana itaat edin!"
İsa Kıssası.08 CYe A:YS BYN K:VL CYe HKM BYN BA:D: H:LF VK:Y T:VA: .mid4403.ss43.as63.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxİsa Kıssası.08xkissa.125xxxemirxxyasakxxx#t:va:-itaat#||#h:lf-ihtilaf#||#ba:d:-bazı#||#byn-beyan#||#hkm-hikmet#||#vk:y-ittika#||#a:ys-hz. isa#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#CYe#||#A:YS#||#BYN#||#K:VL#||#CYe#||#HKM#||#BYN#||#BA:D:#||#H:LF#||#VK:Y#||#T:VA:#||#t:va:-itaat#||#h:lf-ihtilaf#||#ba:d:-bazı#||#byn-beyan#||#hkm-hikmet#||#vk:y-ittika#||#a:ys-hz. isa#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 64
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak ki ALLAH... O benim Rabbimdir... ve sizin de Rabbinizdir!
Artık O'na abd olun!
Bu, sırat-ı mustakimdir."
İsa Kıssası.08 RBB RBB A:BD S:RT: K:VM .mid4404.ss43.as64.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxİsa Kıssası.08xxsırat-ı mustakimxxkissa.125x#k:vm-mustakim#||#rbb-rabb#||#s:rt:-sırat#||#a:bd-abd#x#RBB#||#RBB#||#A:BD#||#S:RT:#||#K:VM#||#k:vm-mustakim#||#rbb-rabb#||#s:rt:-sırat#||#a:bd-abd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 65
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından aralarından hizbler, ihtilaf ettiler.
Artık, elim yevmin azabından veyl olsun zalimlere!
İsa Kıssası.08 H:LF HZB BYN VYL Z:LM A:Z!B YVM eLM .mid4405.ss43.as65.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxİsa Kıssası.08xxyevmxxkissa.125x#h:lf-ihtilaf#||#z:lm-zalim#||#elm-elim#||#yvm-yevm#||#a:z!b-azab#||#byn-beyn#||#hzb-hizb#||#vyl-veyl#x#H:LF#||#HZB#||#BYN#||#VYL#||#Z:LM#||#A:Z!B#||#YVM#||#eLM#||#h:lf-ihtilaf#||#z:lm-zalim#||#elm-elim#||#yvm-yevm#||#a:z!b-azab#||#byn-beyn#||#hzb-hizb#||#vyl-veyl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 66
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar sadece, saatin ansızın kendilerine gelmesine nazar ediyorlar. Onların şuurunda değil!
NZ:R SVA: eTY BG:T ŞA:R .mid4406.ss43.as66.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxxxsaatxx#sva:-saat#||#nz:r-nazar#||#şa:r-şuur#||#bg:t-bagt#||#ety-xxoxx#x#NZ:R#||#SVA:#||#eTY#||#BG:T#||#ŞA:R#||#sva:-saat#||#nz:r-nazar#||#şa:r-şuur#||#bg:t-bagt#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 67
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevme-izinde, muttakiler dışında, halil olanların bazısı bazısına düşmandır.
H:LL YVM BA:D: BA:D: A:DV VK:Y .mid4407.ss43.as67.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxxxyevmxx#ba:d:-bazı#||#a:dv-adüvv#||#vk:y-muttaki#||#h:ll-halil#||#yvm-yevme-izin#x#H:LL#||#YVM#||#BA:D:#||#BA:D:#||#A:DV#||#VK:Y#||#ba:d:-bazı#||#a:dv-adüvv#||#vk:y-muttaki#||#h:ll-halil#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4408.ss43.as.ssZUHRUF.ns.ny.cs.syf.sure.43.xxxxx
43. ZUHRUF / 68-69
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey BANA abd olanlar!
Ayetlerimize iman edenler... ve Müslüman olanlar!
Yevmde size korku yoktur. Siz hüzünlenmeyin."
Ahiret Ahiret A:BD H:VF YVM HZN eMN eYY KVN SLM .mid4409.ss43.as68.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxAhiret Ahiretxxyevmxxxmüslümanximanxx.ss43.as69.x#h:vf-havf#||#yvm-yevm#||#hzn-hüzün#||#a:bd-abd#||#eyy-ayet#||#emn-iman#||#slm-müslim#||#kvn-xxoxx#x#A:BD#||#H:VF#||#YVM#||#HZN#||#eMN#||#eYY#||#KVN#||#SLM#||#h:vf-havf#||#yvm-yevm#||#hzn-hüzün#||#a:bd-abd#||#eyy-ayet#||#emn-iman#||#slm-müslim#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 70
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Siz ve zevceleriniz, habr olarak cennete dahil olun!
DH:L CNN ZVC HBR .mid4410.ss43.as70.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxxxcennetxx#dh:l-dahil#||#cnn-cennet#||#zvc-zevc#||#hbr-habr#x#DH:L#||#CNN#||#ZVC#||#HBR#||#dh:l-dahil#||#cnn-cennet#||#zvc-zevc#||#hbr-habr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 71
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara, altın sahfeler ve kübler ile… içlerinde, nefslerin iştahlandığı ve aynların lezzet aldığı şeyler tavaf ettirilir.
Siz orada ebedisiniz!
Ahiret T:VF S:HF Z!H!B KVB ŞH!V NFS LZ!Z! A:YN H:LD .mid4411.ss43.as71.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxAhiretx#nfs-enfüs#||#h:ld-halid#||#z!h!b-zeheb#||#a:yn-ayn#||#t:vf-tavaf#||#şh!v-iştah#||#kvb-küvb#||#s:hf-sahfe#||#lz!z!-lezzet#x#T:VF#||#S:HF#||#Z!H!B#||#KVB#||#ŞH!V#||#NFS#||#LZ!Z!#||#A:YN#||#H:LD#||#nfs-enfüs#||#h:ld-halid#||#z!h!b-zeheb#||#a:yn-ayn#||#t:vf-tavaf#||#şh!v-iştah#||#kvb-küvb#||#s:hf-sahfe#||#lz!z!-lezzet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 72
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte bu, amel etmiş olduğunuz şeyler ile kendisine varis olduğunuz cennettir.
CNN VRS! KVN A:ML .mid4412.ss43.as72.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxxxcennetxx#a:ml-amel#||#cnn-cennet#||#vrs!-varis#||#kvn-xxoxx#x#CNN#||#VRS!#||#KVN#||#A:ML#||#a:ml-amel#||#cnn-cennet#||#vrs!-varis#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 73
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 493
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Sizin için orada pek çok fakihler vardır... onlardan yersiniz.
Ahiret FKH! KS!R eKL .mid4413.ss43.as73.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf493.sure.43.xxxAhiretx#ks!r-kesir#||#ekl-ekl#||#fkh!-fakih#x#FKH!#||#KS!R#||#eKL#||#ks!r-kesir#||#ekl-ekl#||#fkh!-fakih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 74
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak mücrimler, cehennem azabında ebedidirler.
Ahiret CRM A:Z!B CHNM H:LD .mid4414.ss43.as74.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxAhiretxxcehennemxx#a:z!b-azab#||#h:ld-halid#||#chnm-cehennem#||#crm-mücrim#x#CRM#||#A:Z!B#||#CHNM#||#H:LD#||#a:z!b-azab#||#h:ld-halid#||#chnm-cehennem#||#crm-mücrim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 75
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlardan meftur olunmaz! Onlar orada müblistirler.
Ahiret FTR BLS .mid4415.ss43.as75.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxAhiretx#bls-müblis#||#ftr-meftur#x#FTR#||#BLS#||#bls-müblis#||#ftr-meftur#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 76
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ onlara zulüm etmedik. Lakin onlar zalimler oldular!
Ahiret Z:LM KVN Z:LM .mid4416.ss43.as76.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxAhiretx#z:lm-zalim#||#kvn-xxoxx#x#Z:LM#||#KVN#||#Z:LM#||#z:lm-zalim#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 77
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Nida ederler:
"Ey malik!
Rabbin üzerimize kaza etsin artık!…"
Onlara derler ki:
"Muhakkak siz makissiniz!"
NDV MLK K:D:Y RBB K:VL MKS! .mid4417.ss43.as77.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxx#rbb-rabb#||#mlk-malik#||#ndv-nida#||#k:d:y-kaza#||#mks!-makis#||#k:vl-xxoxx#x#NDV#||#MLK#||#K:D:Y#||#RBB#||#K:VL#||#MKS!#||#rbb-rabb#||#mlk-malik#||#ndv-nida#||#k:d:y-kaza#||#mks!-makis#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 78
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Size bi-hakkın gelmiştik!... Fakat pek çoğunuz hakkı kerih gördü.
CYe HK:K: KS!R HK:K: KRH! .mid4418.ss43.as78.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxx#hk:k:-hakk#||#ks!r-ekser#||#krh!-kerih#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#HK:K:#||#KS!R#||#HK:K:#||#KRH!#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-ekser#||#krh!-kerih#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 79
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa emri ibram mı ettiler!?
Artık muhakkak mübrim BİZ'iz!
BRM eMR BRM .mid4419.ss43.as79.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxx#emr-emir#||#brm-mübrim#||#brm-ibram#x#BRM#||#eMR#||#BRM#||#emr-emir#||#brm-mübrim#||#brm-ibram#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 80
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa kendilerinin sırrlarını ve necvalarını BİZ'im işitmeyeceğimizi mi hesab ettiler!?
Bilakis!
BİZ'im Rasullerimiz onların ledalarına ketb etmektedirler.
HSB SMA: SRR NCV RSL LDN KTB .mid4420.ss43.as80.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxxxrasulxx#ktb-ketb#||#rsl-rasul#||#hsb-hesab#||#ncv-necva#||#srr-sırr#||#ldn-leda#||#sma:-xxoxx#x#HSB#||#SMA:#||#SRR#||#NCV#||#RSL#||#LDN#||#KTB#||#ktb-ketb#||#rsl-rasul#||#hsb-hesab#||#ncv-necva#||#srr-sırr#||#ldn-leda#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 81
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Eğer Rahman'a evlad olsaydı... ona evvel abd olan, ben olurdum."
K:VL KVN RHM VLD eVL A:BD .mid4421.ss43.as81.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxx#kvn-kane#||#evl-evvel#||#rhm-rahman#||#vld-xoxox#||#a:bd-abd#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KVN#||#RHM#||#VLD#||#eVL#||#A:BD#||#kvn-kane#||#evl-evvel#||#rhm-rahman#||#vld-xoxox#||#a:bd-abd#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 82
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semaların ve arzın Rabbi... arşın Rabbi... onların vasf ettikleri şeylerden subhandır.
Esma-ül Hüsna SBH RBB SMV eRD: RBB A:RŞ VS:F .mid4422.ss43.as82.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxEsma-ül Hüsnax#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#sbh-subhan#||#a:rş-arş#||#vs:f-vasf#x#SBH#||#RBB#||#SMV#||#eRD:#||#RBB#||#A:RŞ#||#VS:F#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#rbb-rabb#||#sbh-subhan#||#a:rş-arş#||#vs:f-vasf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 83
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık vezr et onları!
Onlar vaad olundukları yevme mülaki oluncaya kadar havz olsunlar ve ilab etsinler.
VZ!R H:VD: LA:B LK:Y YVM VA:D .mid4423.ss43.as83.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxxxyevmxx#yvm-yevm#||#va:d-vaad#||#lk:y-mülaki#||#vz!r-vezr#||#la:b-ilab#||#h:vd:-havz#x#VZ!R#||#H:VD:#||#LA:B#||#LK:Y#||#YVM#||#VA:D#||#yvm-yevm#||#va:d-vaad#||#lk:y-mülaki#||#vz!r-vezr#||#la:b-ilab#||#h:vd:-havz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 84
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
O, semada da ilahtır... arzda da ilahtır.
O hakimdir, alimdir.
Esma-ül Hüsna SMV eLH! eRD: eLH! HKM A:LM .mid4424.ss43.as84.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxEsma-ül Hüsnax#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:lm-alim#||#hkm-hakim#x#SMV#||#eLH!#||#eRD:#||#eLH!#||#HKM#||#A:LM#||#elh!-ilah#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:lm-alim#||#hkm-hakim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 85
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semaların ve arzın ve ikisinin arasında olanların mülkü kendisine ait olan… bereketlidir.
Saatin ilmi O'nun indindedir.
Siz O'na rücu edeceksiniz.
BRK MLK SMV eRD: BYN A:ND A:LM SVA: RCA: .mid4425.ss43.as85.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxxxsaatxx#sva:-saat#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#byn-beyn#||#mlk-mülk#||#rca:-rücu#||#brk-bereket#x#BRK#||#MLK#||#SMV#||#eRD:#||#BYN#||#A:ND#||#A:LM#||#SVA:#||#RCA:#||#sva:-saat#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#byn-beyn#||#mlk-mülk#||#rca:-rücu#||#brk-bereket#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 86
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Alim olarak hakka şahid olan kimseler dışında… O'ndan gayrısına davet edenler şefaate malik değillerdir.
MLK DA:V DVN ŞFA: ŞH!D HK:K: A:LM .mid4426.ss43.as86.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxx#da:v-davet#||#dvn-dun#||#a:lm-alim#||#şfa:-şefaat#||#hk:k:-hakk#||#mlk-malik#||#şh!d-şahid#x#MLK#||#DA:V#||#DVN#||#ŞFA:#||#ŞH!D#||#HK:K:#||#A:LM#||#da:v-davet#||#dvn-dun#||#a:lm-alim#||#şfa:-şefaat#||#hk:k:-hakk#||#mlk-malik#||#şh!d-şahid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 87-88
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer onlara, kendilerini kimin halk ettiğini sual etsen, elbette "ALLAH!" diyeceklerdir.
Buna rağmen nasıl da ifk ediyorlar!

Bir de… "Ey Rabbim!" der dururlar!...
Muhakkak işte bunlar iman etmeyen bir kavimdir!
Doğa/Yaşam SeL H:LK: K:VL eNY eFK K:VL RBB K:VM eMN .mid4427.ss43.as87.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxDoğa/Yaşamxximanxx.ss43.as88.x#eny-ani#||#h:lk:-halk#||#efk-ifk#||#sel-sual#||#k:vm-kavim#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#k:vl-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#SeL#||#H:LK:#||#K:VL#||#eNY#||#eFK#||#K:VL#||#RBB#||#K:VM#||#eMN#||#eny-ani#||#h:lk:-halk#||#efk-ifk#||#sel-sual#||#k:vm-kavim#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#k:vl-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
43. ZUHRUF / 89
Surede Ayet: 89
Kitap Sırası: 43
Nüzul Sırası: 63
Sayfa: 494
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık onlardan safh et!
De ki: "Selam!"
Artık onlar, yakında alim olacaklar.
S:FH K:VL SLM A:LM .mid4428.ss43.as89.ssZUHRUF.ns63.nyMEKKE.cs25.syf494.sure.43.xxxx#a:lm-alim#||#slm-selam#||#s:fh-safh#||#k:vl-xxoxx#x#S:FH#||#K:VL#||#SLM#||#A:LM#||#a:lm-alim#||#slm-selam#||#s:fh-safh#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss43.)