DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
CAS��YE SURES��

40 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid4480.ss45.as.ssCASİYE .ns65.ny.cs25.syf498.sure.45.xxxxx
Orijinal Metin :
45. CASİYE / 1
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ha. Mim.
.mid4481.ss45.as1.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxxx
Orijinal Metin : Diğer Meal :
45. CASİYE / 2
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Kitabın tenzili, aziz, hakim ALLAH'tandır.
NZL KTB A:ZZ HKM .mid4482.ss45.as2.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#a:zz-aziz#||#nzl-tenzil#||#hkm-hakim#x#NZL#||#KTB#||#A:ZZ#||#HKM#||#ktb-kitab#||#a:zz-aziz#||#nzl-tenzil#||#hkm-hakim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 3
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak semalarda ve arzda... mü'minler için elbette ayetler vardır.
SMV eRD: eYY eMN .mid4483.ss45.as3.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxxximanxx#eyy-ayet#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#emn-mümin#||#emn-iman#x#SMV#||#eRD:#||#eYY#||#eMN#||#eyy-ayet#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#emn-mümin#||#emn-iman#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 4
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
• Halkıyetinizde
• ve dabbeden bess edilenlerde,
yakin kavimler için ayetler vardır.
H:LK: BS!S! DBB eYY K:VM YK:N .mid4484.ss45.as4.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxx#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#dbb-dabbe#||#h:lk:-halk#||#yk:n-yakin#||#bs!s!-bess#x#H:LK:#||#BS!S!#||#DBB#||#eYY#||#K:VM#||#YK:N#||#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#dbb-dabbe#||#h:lk:-halk#||#yk:n-yakin#||#bs!s!-bess#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 5
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
• Gece ve gündüzün ihtilafı…
ALLAH'ın semadan rızık olarak inzal ettiği...
• ve ardından onunla arzda mevtten sonra hayy etmesi...
• Rihleri tasrif etmesi...
Akıl eden kavim için ayetlerdir.
H:LF LYL NH!R NZL SMV RZK: HYY eRD: BA:D MVT S:RF RVH eYY K:VM A:K:L .mid4485.ss45.as5.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxx#k:vm-kavim#||#lyl-leyl#||#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#h:lf-ihtilaf#||#nh!r-nehar#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:k:l-akıl#||#rzk:-rızk#||#nzl-inzal#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#s:rf-tasrif#||#rvh-rih#x#H:LF#||#LYL#||#NH!R#||#NZL#||#SMV#||#RZK:#||#HYY#||#eRD:#||#BA:D#||#MVT#||#S:RF#||#RVH#||#eYY#||#K:VM#||#A:K:L#||#k:vm-kavim#||#lyl-leyl#||#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#h:lf-ihtilaf#||#nh!r-nehar#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#a:k:l-akıl#||#rzk:-rızk#||#nzl-inzal#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#s:rf-tasrif#||#rvh-rih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 6
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bunlar, ALLAH'ın ayetleridir.
Onları sana bi-hakkın tilavet ediyoruz.
Artık, ALLAH'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise iman edebilirler!?
eYY TLV HK:K: HDS! BA:D eYY eMN .mid4486.ss45.as6.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxxximanxx#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#emn-iman#||#hk:k:-hakk#||#hds!-hadis#||#tlv-tilavet#x#eYY#||#TLV#||#HK:K:#||#HDS!#||#BA:D#||#eYY#||#eMN#||#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#emn-iman#||#hk:k:-hakk#||#hds!-hadis#||#tlv-tilavet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 7-8
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bütün esim effaka veyl olsun!
ALLAH'ın kendisine tilavet edilen ayetlerini işitir... sonra da hiç işitmemiş gibi... müstekbir olarak ısrar eder.
Artık onu, elim azab ile ibşar et.
VYL KLL eFK eS!M SMA: eYY TLV S:RR KBR SMA: BŞR A:Z!B eLM .mid4487.ss45.as7.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xx*1xx.ss45.as8.x#kll-külli#||#efk-effak#||#es!m-esim#||#vyl-veyl#||#eyy-ayet#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#tlv-tilavet#||#bşr-ibşar#||#kbr-müstekbir#||#s:rr-ısrar#||#sma:-xxoxx#x#VYL#||#KLL#||#eFK#||#eS!M#||#SMA:#||#eYY#||#TLV#||#S:RR#||#KBR#||#SMA:#||#BŞR#||#A:Z!B#||#eLM#||#kll-külli#||#efk-effak#||#es!m-esim#||#vyl-veyl#||#eyy-ayet#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#tlv-tilavet#||#bşr-ibşar#||#kbr-müstekbir#||#s:rr-ısrar#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 9
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ayetlerimizden bir şeye alim olduğunda... onu hüzüv olarak ittihaz eder.
İşte onlar… muhin azab onlaradır!
A:LM eYY ŞYe eH:Z! H!Ze A:Z!B H!VN .mid4488.ss45.as9.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxx#şye-şey#||#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#a:z!b-azab#||#h!ze-hüzüv#||#eh:z!-ittihaz#||#h!vn-muhin#x#A:LM#||#eYY#||#ŞYe#||#eH:Z!#||#H!Ze#||#A:Z!B#||#H!VN#||#şye-şey#||#eyy-ayet#||#a:lm-alim#||#a:z!b-azab#||#h!ze-hüzüv#||#eh:z!-ittihaz#||#h!vn-muhin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 10
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Cehennem, onların veralarındandır.
Kesb ettikleri şeyler... ve ALAH'ın gayrısından ittihaz ettikleri veliyler... onlardan bir şey ganiy etmez.
Azim azab, onlaradır!
VRY CHNM G:NY KSB ŞYe eH:Z! DVN VLY A:Z!B A:Z:M .mid4489.ss45.as10.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxxxcehennemxx#şye-şey#||#dvn-dun#||#ksb-kesb#||#g:ny-ganiy#||#a:z!b-azab#||#a:z:m-azim#||#eh:z!-ittihaz#||#chnm-cehennem#||#vly-veliy#||#vry-vera#x#VRY#||#CHNM#||#G:NY#||#KSB#||#ŞYe#||#eH:Z!#||#DVN#||#VLY#||#A:Z!B#||#A:Z:M#||#şye-şey#||#dvn-dun#||#ksb-kesb#||#g:ny-ganiy#||#a:z!b-azab#||#a:z:m-azim#||#eh:z!-ittihaz#||#chnm-cehennem#||#vly-veliy#||#vry-vera#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 11
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu hüdadır!
Rabblerinin ayetlerine kafir olanlar...
elim riczden azab, onlaradır.
H!DY KFR eYY RBB A:Z!B RCZ eLM .mid4490.ss45.as11.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxx#eyy-ayet#||#elm-elim#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#h!dy-huda#||#rcz-ricz#x#H!DY#||#KFR#||#eYY#||#RBB#||#A:Z!B#||#RCZ#||#eLM#||#eyy-ayet#||#elm-elim#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#h!dy-huda#||#rcz-ricz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4491.ss45.as.ssCASİYE .ns.ny.cs.syf.sure.45.xxxxx
45. CASİYE / 12
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
O'nun fazlından ibtiga etmeniz için...
• emri ile içinde gemilerin cereyan etmesi için...
bahrı size teshir eden... ALLAH'tır.
Umulur ki şükür edersiniz.
Doğa/Yaşam SH:R BHR CRY FLK eMR BG:Y FD:L ŞKR .mid4492.ss45.as12.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxDoğa/Yaşamx#şkr-şükür#||#emr-emir#||#fd:l-fazl#||#flk-fulk#||#cry-cereyan#||#bhr-bahr#||#sh:r-teshir#||#bg:y-ibtiga#x#SH:R#||#BHR#||#CRY#||#FLK#||#eMR#||#BG:Y#||#FD:L#||#ŞKR#||#şkr-şükür#||#emr-emir#||#fd:l-fazl#||#flk-fulk#||#cry-cereyan#||#bhr-bahr#||#sh:r-teshir#||#bg:y-ibtiga#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 13
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 498
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semalarda olanları ve arzda olanları, KENDİSİNDEN, cemian size teshir etti.
Muhakkak işte bunda, tefekkür eden kavim için elbette ayetler vardır.
Doğa/Yaşam SH:R SMV eRD: CMA: eYY K:VM FKR .mid4493.ss45.as13.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf498.sure.45.xxxDoğa/Yaşamx#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#cma:-cemian#||#sh:r-teshir#||#fkr-tefekkür#x#SH:R#||#SMV#||#eRD:#||#CMA:#||#eYY#||#K:VM#||#FKR#||#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#cma:-cemian#||#sh:r-teshir#||#fkr-tefekkür#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 14
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 499
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
İman edenlere de ki... kesb etmiş oldukları şeyler ile cezalanacak kavim için... ALLAH'ın yevmlerine rica etmeyenlere gafur olsunlar.
K:VL eMN G:FR RCV YVM CZY K:VM KVN KSB .mid4494.ss45.as14.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf499.sure.45.xxxxxyevmximanxx#k:vm-kavim#||#czy-ceza#||#yvm-eyyam#||#emn-iman#||#ksb-kesb#||#g:fr-gafur#||#rcv-rica#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#eMN#||#G:FR#||#RCV#||#YVM#||#CZY#||#K:VM#||#KVN#||#KSB#||#k:vm-kavim#||#czy-ceza#||#yvm-eyyam#||#emn-iman#||#ksb-kesb#||#g:fr-gafur#||#rcv-rica#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 15
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 499
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Salih ameller işleyen kimse… artık o, kendi nefsi içindir!
Kötülük yapan kimse… artık o, kendi üzerinedir!
Sonra Rabbinize rücu edeceksiniz.
A:ML S:LH NFS SVe RBB RCA: .mid4495.ss45.as15.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf499.sure.45.xxxx#sve-sui#||#rbb-rabb#||#s:lh-salih amel#||#nfs-nefs#||#rca:-rücu#x#A:ML#||#S:LH#||#NFS#||#SVe#||#RBB#||#RCA:#||#sve-sui#||#rbb-rabb#||#s:lh-salih amel#||#nfs-nefs#||#rca:-rücu#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 16
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 499
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
İsrailoğullarına kitabı, hükmü ve nübüvveti vermiştik… ve onları tayyib olanlardan rızıklandırmıştık.
Onları alemlere fazl etmiştik.
eTY BNY SRY KTB HKM NBe RZK: T:YB FD:L A:LM .mid4496.ss45.as16.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf499.sure.45.xxxxxxkitabxxx#bny-beni#||#ktb-kitab#||#a:lm-alem#||#fd:l-fazl#||#rzk:-rızk#||#nbe-nübüvvet#||#hkm-hüküm#||#t:yb-tayyib#||#sry-israiloğulları#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#BNY#||#SRY#||#KTB#||#HKM#||#NBe#||#RZK:#||#T:YB#||#FD:L#||#A:LM#||#bny-beni#||#ktb-kitab#||#a:lm-alem#||#fd:l-fazl#||#rzk:-rızk#||#nbe-nübüvvet#||#hkm-hüküm#||#t:yb-tayyib#||#sry-israiloğulları#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 17
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 499
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara, emirden beyyinler vermiştik.
Ardından, sadece, kendilerine ilim gelmesinin ardından…. aralarında bagy ederek ihtilafa düştüler.
Muhakkak Rabbin, kıyamet yevminde, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında... onların aralarında kaza edecektir.
eTY BYN eMR H:LF BA:D CYe A:LM BG:Y BYN RBB K:D:Y BYN YVM K:VM KVN H:LF .mid4497.ss45.as17.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf499.sure.45.xxxxxyevmxx#k:vm-kıyamet#||#ba:d-bad#||#h:lf-ihtilaf#||#emr-emir#||#yvm-yevm#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#byn-beyyine#||#byn-beyn#||#bg:y-bagy#||#k:d:y-kaza#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#eTY#||#BYN#||#eMR#||#H:LF#||#BA:D#||#CYe#||#A:LM#||#BG:Y#||#BYN#||#RBB#||#K:D:Y#||#BYN#||#YVM#||#K:VM#||#KVN#||#H:LF#||#k:vm-kıyamet#||#ba:d-bad#||#h:lf-ihtilaf#||#emr-emir#||#yvm-yevm#||#a:lm-ilim#||#rbb-rabb#||#byn-beyyine#||#byn-beyn#||#bg:y-bagy#||#k:d:y-kaza#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 18
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 499
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Sonra seni emirden şeriat üzre kıldık.
Artık, ona tabi ol!
Alim olmayanların hevalarına tabi olma!
CA:L ŞRA: eMR TBA: TBA: H!VY A:LM .mid4498.ss45.as18.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf499.sure.45.xxxx#tba:-tabi#||#emr-emir#||#a:lm-alim#||#şra:-şeriat#||#h!vy-heva#||#ca:l-xxoxx#x#CA:L#||#ŞRA:#||#eMR#||#TBA:#||#TBA:#||#H!VY#||#A:LM#||#tba:-tabi#||#emr-emir#||#a:lm-alim#||#şra:-şeriat#||#h!vy-heva#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 19
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 499
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak onlar sende, asla ALLAH'tan bir şey ganiy etmezler.
Muhakkak zalimler... bazısı bazısına (birbirlerine) veliydirler.
Muttakilerin veliysi ALLAH'tır.
G:NY ŞYe Z:LM BA:D: VLY BA:D: VLY VK:Y .mid4499.ss45.as19.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf499.sure.45.xxxx#şye-şey#||#z:lm-zalim#||#ba:d:-bazı#||#g:ny-ganiy#||#vly-veliy#||#vk:y-muttaki#x#G:NY#||#ŞYe#||#Z:LM#||#BA:D:#||#VLY#||#BA:D:#||#VLY#||#VK:Y#||#şye-şey#||#z:lm-zalim#||#ba:d:-bazı#||#g:ny-ganiy#||#vly-veliy#||#vk:y-muttaki#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 20
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 499
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu, nas için basirettir.
Hüda ve rahmet yakin olan kavim içindir.
BS:R NVS H!DY RHM K:VM YK:N .mid4500.ss45.as20.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf499.sure.45.xxxx#k:vm-kavim#||#nvs-nas#||#rhm-rahmet#||#h!dy-huda#||#bs:r-basiret#||#yk:n-yakin#x#BS:R#||#NVS#||#H!DY#||#RHM#||#K:VM#||#YK:N#||#k:vm-kavim#||#nvs-nas#||#rhm-rahmet#||#h!dy-huda#||#bs:r-basiret#||#yk:n-yakin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 21
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 499
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa, seyyieler ictirah edenler...
• kendilerini iman edenler ve salih ameller işleyenler gibi kılacağımızı...
• ve hayy olmalarının ve mevt olmalarının seva olduğunu mu hesab ederler!?
Ne kadar kötü hüküm veriyorlar!
HSB CRH SVe CA:L eMN A:ML S:LH SVY HYY MVT SVe HKM .mid4501.ss45.as21.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf499.sure.45.xxxxximanxx#sve-seyyie#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#hkm-hüküm#||#svy-seva#||#hsb-hesab#||#hyy-hayy#||#mvt-memat#||#crh-ictirah#||#ca:l-xxoxx#x#HSB#||#CRH#||#SVe#||#CA:L#||#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#SVY#||#HYY#||#MVT#||#SVe#||#HKM#||#sve-seyyie#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#hkm-hüküm#||#svy-seva#||#hsb-hesab#||#hyy-hayy#||#mvt-memat#||#crh-ictirah#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4502.ss45.as.ssCASİYE .ns.ny.cs.syf.sure.45.xxxxx
45. CASİYE / 22
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 499
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bütün nefsin, zulüm edilmeden… kesb ettiği şeyler ile cezalandırılması için... semaları ve arzı bi-hakkın ALLAH halk etmiştir!
Doğa/Yaşam H:LK: SMV eRD: HK:K: CZY KLL NFS KSB Z:LM .mid4503.ss45.as22.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf499.sure.45.xxxDoğa/Yaşamx#kll-külli#||#czy-ceza#||#z:lm-zulüm#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#nfs-nefs#||#ksb-kesb#||#hk:k:-hakk#||#h:lk:-halk#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#HK:K:#||#CZY#||#KLL#||#NFS#||#KSB#||#Z:LM#||#kll-külli#||#czy-ceza#||#z:lm-zulüm#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#nfs-nefs#||#ksb-kesb#||#hk:k:-hakk#||#h:lk:-halk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 23
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Kendi hevasını kendine ilah ittihaz edeni gördün mü?
ALLAH onu ilmi üzre dall etti... ve onun işitmelerini ve kalbini hatm etti... ve basarına gışa etti!
Artık onu, ALLAH'ın ardından kim ihda eder!?
Tezekkür etmiyor musunuz!?
ReY eH:Z! eLH! H!VY D:LL A:LM H:TM SMA: K:LB CA:L BS:R G:ŞV H!DY BA:D Z!KR .mid4504.ss45.as23.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxx#ba:d-bad#||#elh!-ilah#||#a:lm-ilim#||#k:lb-kalb#||#h!dy-ihda#||#z!kr-tezekkür#||#eh:z!-ittihaz#||#bs:r-basar#||#g:şv-gışa#||#d:ll-dalalet#||#h!vy-heva#||#h:tm-hatm#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#ReY#||#eH:Z!#||#eLH!#||#H!VY#||#D:LL#||#A:LM#||#H:TM#||#SMA:#||#K:LB#||#CA:L#||#BS:R#||#G:ŞV#||#H!DY#||#BA:D#||#Z!KR#||#ba:d-bad#||#elh!-ilah#||#a:lm-ilim#||#k:lb-kalb#||#h!dy-ihda#||#z!kr-tezekkür#||#eh:z!-ittihaz#||#bs:r-basar#||#g:şv-gışa#||#d:ll-dalalet#||#h!vy-heva#||#h:tm-hatm#||#ca:l-xxoxx#||#rey-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 24
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Olan, sadece, dünya hayatıdır.
Mevt oluruz ve hayy oluruz.
Bizi helak eden, sadece, dehrdir."
Bu hususta onlar için ilimden yoktur. Onlar, sadece, zann ediyorlar.
K:VL HYY DNV MVT HYY H!LK DH!R A:LM Z:NN .mid4505.ss45.as24.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxx#dnv-dünya#||#a:lm-ilim#||#hyy-hayat#||#mvt-mevt#||#h!lk-helak#||#z:nn-zann#||#dh!r-dehr#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#HYY#||#DNV#||#MVT#||#HYY#||#H!LK#||#DH!R#||#A:LM#||#Z:NN#||#dnv-dünya#||#a:lm-ilim#||#hyy-hayat#||#mvt-mevt#||#h!lk-helak#||#z:nn-zann#||#dh!r-dehr#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 25
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Beyan edilmiş ayetlerimiz onlara tilavet edildiğinde... onların "eğer sadıksanız, ata-babalarımızı getirirsiniz" demelerinden başka hüccetleri olmadı.
TLV eYY BYN KVN HCC K:VL eTY eBV KVN S:DK: .mid4506.ss45.as25.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxx#eyy-ayet#||#ebv-eb#||#byn-beyyine#||#tlv-tilavet#||#s:dk:-sadık#||#hcc-hüccet#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#TLV#||#eYY#||#BYN#||#KVN#||#HCC#||#K:VL#||#eTY#||#eBV#||#KVN#||#S:DK:#||#eyy-ayet#||#ebv-eb#||#byn-beyyine#||#tlv-tilavet#||#s:dk:-sadık#||#hcc-hüccet#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 26
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"ALLAH sizi hayy eder... sonra mevt eder.
Sonra hakkında rayb olmayan kıyamet yevminde sizi cem eder. Fakat, nasın pek çoğu alim değildir."
K:VL HYY MVT CMA: YVM K:VM RYB KS!R NVS A:LM .mid4507.ss45.as26.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxxxyevmxx#k:vm-kıyamet#||#nvs-nas#||#yvm-yevm#||#a:lm-alim#||#cma:-cem#||#ks!r-ekser#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#ryb-rayb#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#HYY#||#MVT#||#CMA:#||#YVM#||#K:VM#||#RYB#||#KS!R#||#NVS#||#A:LM#||#k:vm-kıyamet#||#nvs-nas#||#yvm-yevm#||#a:lm-alim#||#cma:-cem#||#ks!r-ekser#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#ryb-rayb#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4508.ss45.as.ssCASİYE .ns.ny.cs.syf.sure.45.xxxxx
45. CASİYE / 27
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Semaların ve arzın mülkü ALLAH'ındır.
Saatin vuku bulacağı yevmde… yevme-izinde, batılda olanlar, hasar alırlar.
MLK SMV eRD: YVM K:VM SVA: YVM H:SR BT:L .mid4509.ss45.as27.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxxxyevmxsaatxx#k:vm-kum#||#sva:-saat#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:sr-hasar#||#mlk-mülk#||#bt:l-batıl#||#yvm-yevme-izin#x#MLK#||#SMV#||#eRD:#||#YVM#||#K:VM#||#SVA:#||#YVM#||#H:SR#||#BT:L#||#k:vm-kum#||#sva:-saat#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:sr-hasar#||#mlk-mülk#||#bt:l-batıl#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 28
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ümmetlerin hepsini casiye olmuş görürsün!... kendi kitabını dava edinmiş bütün ümmetleri!
Amel etmiş olduklarınız, bu yevmde cezalandırılır.
ReY KLL eMM CS!V KLL eMM DA:V KTB YVM CZY KVN A:ML .mid4510.ss45.as28.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxxxyevmxxxxkitabxxx#da:v-dava#||#kll-külli#||#ktb-kitab#||#czy-ceza#||#yvm-yevm#||#a:ml-amel#||#emm-ümmet#||#cs!v-casiye#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#KLL#||#eMM#||#CS!V#||#KLL#||#eMM#||#DA:V#||#KTB#||#YVM#||#CZY#||#KVN#||#A:ML#||#da:v-dava#||#kll-külli#||#ktb-kitab#||#czy-ceza#||#yvm-yevm#||#a:ml-amel#||#emm-ümmet#||#cs!v-casiye#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 29
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu kitabımız size bi-hakkın intak etmektedir.
Muhakkak ki BİZ, amel etmiş olduğunuz şeyleri istinsah ederiz!
KTB NT:K: HK:K: KVN NSH: KVN A:ML .mid4511.ss45.as29.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#a:ml-amel#||#nt:k:-intak#||#hk:k:-hakk#||#nsh:-istinsah#||#kvn-xxoxx#x#KTB#||#NT:K:#||#HK:K:#||#KVN#||#NSH:#||#KVN#||#A:ML#||#ktb-kitab#||#a:ml-amel#||#nt:k:-intak#||#hk:k:-hakk#||#nsh:-istinsah#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 30
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
İman edenler ve salih ameller işleyenler var ya... artık onları, Rabbleri rahmetine dahil eder.
Böyledir!...
O, mübin fevzdir.
eMN A:ML S:LH DH:L RBB RHM FVZ BYN .mid4512.ss45.as30.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxxximanxx#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#s:lh-salih amel#||#dh:l-dahil#||#byn-mübin#||#fvz-fevz#x#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#DH:L#||#RBB#||#RHM#||#FVZ#||#BYN#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#rhm-rahmet#||#s:lh-salih amel#||#dh:l-dahil#||#byn-mübin#||#fvz-fevz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 31
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Ya o… kafir olanlar!...
"Ayetlerim size tilavet edilirken, istikbar eden olmadınız mı siz!?
Siz mücrimlerin kavmi oldunuz!"
KFR KVN eYY TLV KBR KVN K:VM CRM .mid4513.ss45.as31.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxx#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#kfr-kafir#||#crm-mücrim#||#tlv-tilavet#||#kbr-istikbar#||#kvn-xxoxx#x#KFR#||#KVN#||#eYY#||#TLV#||#KBR#||#KVN#||#K:VM#||#CRM#||#k:vm-kavim#||#eyy-ayet#||#kfr-kafir#||#crm-mücrim#||#tlv-tilavet#||#kbr-istikbar#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 32
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 500
Cüz: 25
Nüzul Yeri: MEKKE
Denilmişti ki:
"Muhakkak ALLAH'ın vaadi ve saat… hakkında rayb olmayan hakktır!"
Siz de demiştiniz ki:
"Biz saatin ne olduğunu idra etmedik. Sadece zann ile zann ediyoruz ve biz yakin olmanın gereklerini yapabilenler değiliz."
K:VL VA:D HK:K: SVA: RYB K:VL DRY SVA: Z:NN Z:NN YK:N .mid4514.ss45.as32.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs25.syf500.sure.45.xxxxxsaatxx#sva:-saat#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#dry-idra#||#z:nn-zann#||#ryb-rayb#||#yk:n-yakin#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#VA:D#||#HK:K:#||#SVA:#||#RYB#||#K:VL#||#DRY#||#SVA:#||#Z:NN#||#Z:NN#||#YK:N#||#sva:-saat#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#dry-idra#||#z:nn-zann#||#ryb-rayb#||#yk:n-yakin#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 33
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Amil oldukları şeylerin seyyieleri onlara ibda olur!... ve istihza etmiş oldukları şeyler kendilerini hayk eder!
BDV SVe A:ML HYK: KVN H!Ze .mid4515.ss45.as33.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.45.xxxx#sve-seyyie#||#a:ml-amil#||#h!ze-istihza#||#bdv-ibda#||#hyk:-hayk#||#kvn-xxoxx#x#BDV#||#SVe#||#A:ML#||#HYK:#||#KVN#||#H!Ze#||#sve-seyyie#||#a:ml-amil#||#h!ze-istihza#||#bdv-ibda#||#hyk:-hayk#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 34
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Denilir ki:
"Sizin bu yevminize mülaki olmayı unuttuğunuz gibi… yevmde sizi unutacağız!
Sizin barınağınız nardır... ve sizin için nasır yoktur!"
K:VL YVM NSY NSY LK:Y YVM eVY NVR NS:R .mid4516.ss45.as34.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.45.xxxxxyevmxcehennemxx#nsy-nisyan#||#yvm-yevm#||#lk:y-mülaki#||#nvr-nar#||#ns:r-nasır#||#evy-meva#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#YVM#||#NSY#||#NSY#||#LK:Y#||#YVM#||#eVY#||#NVR#||#NS:R#||#nsy-nisyan#||#yvm-yevm#||#lk:y-mülaki#||#nvr-nar#||#ns:r-nasır#||#evy-meva#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 35
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu, sizin ALLAH'ın ayetlerini hüzüv olarak ittihaz etmenizden ve dünya hayatının sizi garr etmesindendir!
Artık bu yevmde ondan ihrac olamazlar… ve itab etmek isteyemezler.
eH:Z! eYY H!Ze G:RR HYY DNV YVM H:RC A:TB .mid4517.ss45.as35.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.45.xxxxxyevmxx#eyy-ayet#||#dnv-dünya#||#yvm-yevm#||#a:tb-itab#||#eh:z!-ittihaz#||#h!ze-hüzüv#||#g:rr-garr#||#hyy-hayat#||#h:rc-ihrac#x#eH:Z!#||#eYY#||#H!Ze#||#G:RR#||#HYY#||#DNV#||#YVM#||#H:RC#||#A:TB#||#eyy-ayet#||#dnv-dünya#||#yvm-yevm#||#a:tb-itab#||#eh:z!-ittihaz#||#h!ze-hüzüv#||#g:rr-garr#||#hyy-hayat#||#h:rc-ihrac#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 36
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık hamd etmek, semaların Rabbi ve arzın Rabbi, Rabb-il alemin ALLAH'ındır.
HMD RBB SMV RBB eRD: RBB A:LM .mid4518.ss45.as36.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.45.xxxx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#hmd-hamd#x#HMD#||#RBB#||#SMV#||#RBB#||#eRD:#||#RBB#||#A:LM#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alem#||#rbb-rabb#||#hmd-hamd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
45. CASİYE / 37
Surede Ayet: 37
Kitap Sırası: 45
Nüzul Sırası: 65
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Semalarda ve arzda, kibriya O'nundur.
O, azizdir, hakimdir.
Esma-ül Hüsna KBR SMV eRD: A:ZZ HKM .mid4519.ss45.as37.ssCASİYE .ns65.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.45.xxxEsma-ül Hüsnax#erd:-arz#||#smv-semavat#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#kbr-kibriya#x#KBR#||#SMV#||#eRD:#||#A:ZZ#||#HKM#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#||#kbr-kibriya#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss45.)