İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
AHKAF SURES��

38 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid4520.ss46.as.ssAHKAF.ns66.ny.cs26.syf501.sure.46.xxxxx
Orijinal Metin :
46. AHKAF / 1
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Ha. Mim.
.mid4521.ss46.as1.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.46.xxxxx
Orijinal Metin : Diğer Meal :
46. AHKAF / 2
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Kitabın tenzili... aziz, hakim ALLAH'tandır.
NZL KTB A:ZZ HKM .mid4522.ss46.as2.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.46.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#a:zz-aziz#||#nzl-tenzil#||#hkm-hakim#x#NZL#||#KTB#||#A:ZZ#||#HKM#||#ktb-kitab#||#a:zz-aziz#||#nzl-tenzil#||#hkm-hakim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 3
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
BİZ, semaları ve arzı ve ikisinin arasındakileri, sadece, bi-hakkın ve müsemma ecel ile halk ettik.
Kafirler nezr edildikleri şeyden muriz oldular.
H:LK: SMV eRD: BYN HK:K: eCL SMV KFR NZ!R A:RD: .mid4523.ss46.as3.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.46.xxxx#erd:-arz#||#smv-müsemma#||#smv-semavat#||#ecl-ecel#||#hk:k:-hakk#||#h:lk:-halk#||#kfr-kafir#||#byn-beyn#||#a:rd:-muriz#||#nz!r-nezr#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#BYN#||#HK:K:#||#eCL#||#SMV#||#KFR#||#NZ!R#||#A:RD:#||#erd:-arz#||#smv-müsemma#||#smv-semavat#||#ecl-ecel#||#hk:k:-hakk#||#h:lk:-halk#||#kfr-kafir#||#byn-beyn#||#a:rd:-muriz#||#nz!r-nezr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 4
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"ALLAH'ın gayrısından davet ettiğiniz şeyleri gördünüz mü?
Arzdan neyi halk etti onlar… bana gösterin!?
Yoksa onların semalarda şeriki mi var?
Eğer sadıksanız… bunun öncesinden bir kitab veya ilimden bir eser verin!"
K:VL ReY DA:V DVN ReY H:LK: eRD: ŞRK SMV eTY KTB K:BL eS!R A:LM KVN S:DK: .mid4524.ss46.as4.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.46.xxxxxxkitabxxx#da:v-davet#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#dvn-dun#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-ilim#||#h:lk:-halk#||#şrk-şerik#||#s:dk:-sadık#||#es!r-eser#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#ReY#||#DA:V#||#DVN#||#ReY#||#H:LK:#||#eRD:#||#ŞRK#||#SMV#||#eTY#||#KTB#||#K:BL#||#eS!R#||#A:LM#||#KVN#||#S:DK:#||#da:v-davet#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#dvn-dun#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-ilim#||#h:lk:-halk#||#şrk-şerik#||#s:dk:-sadık#||#es!r-eser#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 5-6
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 501
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'ın gayrısından… kıyamet yevmine kadar kendisine isticab edemeyecek olanı davet eden kimseden… daha dall olan kimdir!?
Onlar kendilerine yapılan davetten gafildir!
Onlar, nas haşr olduğunda... kendilerine düşman olur... ve ibadetlerine kafir olur.
D:LL DA:V DVN VCB YVM K:VM DA:V G:FL HŞR NVS KVN A:DV KVN A:BD KFR .mid4525.ss46.as5.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf501.sure.46.xxxxxyevmxx.ss46.as6.x#da:v-dava#||#da:v-duae#||#k:vm-kıyamet#||#dvn-dun#||#yvm-yevm#||#g:fl-gafil#||#d:ll-dalalet#||#vcb-isticab#||#nvs-nas#||#hşr-haşr#||#a:dv-adüvv#||#kfr-kafir#||#a:bd-ibadet#||#kvn-xxoxx#x#D:LL#||#DA:V#||#DVN#||#VCB#||#YVM#||#K:VM#||#DA:V#||#G:FL#||#HŞR#||#NVS#||#KVN#||#A:DV#||#KVN#||#A:BD#||#KFR#||#da:v-dava#||#da:v-duae#||#k:vm-kıyamet#||#dvn-dun#||#yvm-yevm#||#g:fl-gafil#||#d:ll-dalalet#||#vcb-isticab#||#nvs-nas#||#hşr-haşr#||#a:dv-adüvv#||#kfr-kafir#||#a:bd-ibadet#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 7
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 502
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Kendilerine… beyan edilmiş ayetlerimiz tilavet edildiğinde... gelen hakk için, kafirler dediler ki:
"Bu mübin sihirdir."
TLV eYY BYN K:VL KFR HK:K: CYe SHR BYN .mid4526.ss46.as7.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf502.sure.46.xxxx#eyy-ayet#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#byn-beyyine#||#byn-mübin#||#tlv-tilavet#||#shr-sihr#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#TLV#||#eYY#||#BYN#||#K:VL#||#KFR#||#HK:K:#||#CYe#||#SHR#||#BYN#||#eyy-ayet#||#hk:k:-hakk#||#kfr-kafir#||#byn-beyyine#||#byn-mübin#||#tlv-tilavet#||#shr-sihr#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 8
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 502
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
"Onu iftira etti" mi diyorlar?
De ki:
"Eğer onu iftira etseydim… artık bana, ALLAH'tan bir şey için siz melik olamazdınız.
O, KENDİSİ hakkında feyz olduğunuz şeylere alimdir... benim ve sizin aranızda şahid olarak kafidir.
O gafurdur ve rahimdir."
Esma-ül Hüsna K:VL FRY K:VL FRY MLK ŞYe A:LM FYD: KFY ŞH!D BYN BYN G:FR RHM .mid4527.ss46.as8.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf502.sure.46.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#kfy-kafi#||#byn-beyn#||#şh!d-şahid#||#mlk-melik#||#g:fr-gafur#||#fry-iftira#||#fyd:-feyz#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#FRY#||#K:VL#||#FRY#||#MLK#||#ŞYe#||#A:LM#||#FYD:#||#KFY#||#ŞH!D#||#BYN#||#BYN#||#G:FR#||#RHM#||#şye-şey#||#a:lm-alim#||#rhm-rahim#||#kfy-kafi#||#byn-beyn#||#şh!d-şahid#||#mlk-melik#||#g:fr-gafur#||#fry-iftira#||#fyd:-feyz#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 9
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 502
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Ben Rasullerden bid'a olmadım. Ben, bana ve de size fail olunacak şeyi idra edemem. Sadace bana vahy olunana tabi olurum. Ben, sadece, mübin nezirim."
K:VL KVN BDA: RSL DRY FA:L TBA: VHY NZ!R BYN .mid4528.ss46.as9.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf502.sure.46.xxxxxrasulxx#vhy-vahy#||#tba:-tabi#||#byn-mübin#||#rsl-rasul#||#nz!r-nezir#||#dry-idra#||#bda:-bida#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#KVN#||#BDA:#||#RSL#||#DRY#||#FA:L#||#TBA:#||#VHY#||#NZ!R#||#BYN#||#vhy-vahy#||#tba:-tabi#||#byn-mübin#||#rsl-rasul#||#nz!r-nezir#||#dry-idra#||#bda:-bida#||#fa:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 10
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 502
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Gördünüz mü!
Eğer o, ALLAH indinden ise... ve siz ona kafir olduysanız... ve israiloğullarından bir şahid, (daha önce) onun misline şahid olmuşsa... ve ardından ona iman ederse... ve siz istikbar ederseniz!"
Muhakkak ki ALLAH zalimlerin kavmini ihda etmez.
K:VL ReY KVN A:ND KFR ŞH!D ŞH!D BNY SRY MS!L eMN KBR H!DY K:VM Z:LM .mid4529.ss46.as10.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf502.sure.46.xxxxximanxx#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#bny-beni#||#z:lm-zalim#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#kfr-kafir#||#şh!d-şahid#||#h!dy-ihda#||#ms!l-misl#||#kbr-istikbar#||#sry-israiloğulları#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#ReY#||#KVN#||#A:ND#||#KFR#||#ŞH!D#||#ŞH!D#||#BNY#||#SRY#||#MS!L#||#eMN#||#KBR#||#H!DY#||#K:VM#||#Z:LM#||#k:vm-kavim#||#kvn-kane#||#bny-beni#||#z:lm-zalim#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#kfr-kafir#||#şh!d-şahid#||#h!dy-ihda#||#ms!l-misl#||#kbr-istikbar#||#sry-israiloğulları#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4530.ss46.as.ssAHKAF.ns.ny.cs.syf.sure.46.xxxxx
46. AHKAF / 11
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 502
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Kafirler, iman edenlere dediler ki:
"Şayet hayr olsaydı... onun üzerine bizi sebk edemezlerdi."
Onunla ihtida olamadıklarında ise… ardından diyecekler ki:
"Bu kadim ifktir."
K:VL KFR eMN KVN H:YR SBK: H!DY K:VL eFK K:DM .mid4531.ss46.as11.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf502.sure.46.xxxxximanxx#kvn-kane#||#emn-iman#||#h:yr-hayr#||#kfr-kafir#||#h!dy-ihtida#||#sbk:-sebk#||#efk-ifk#||#k:dm-kadim#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KFR#||#eMN#||#KVN#||#H:YR#||#SBK:#||#H!DY#||#K:VL#||#eFK#||#K:DM#||#kvn-kane#||#emn-iman#||#h:yr-hayr#||#kfr-kafir#||#h!dy-ihtida#||#sbk:-sebk#||#efk-ifk#||#k:dm-kadim#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 12
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 502
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Onun öncesinden, Musa'nın kitabı imam ve rahmet idi.
Bu musaddık kitab, arabiyye lisanındadır.
• zalimleri nezr etmek içindir…
• ve muhsinler için büşradır.
K:BL KTB MVS eMM RHM KTB S:DK: LSN A:RB NZ!R Z:LM BŞR HSN .mid4532.ss46.as12.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf502.sure.46.xxxxxxkitabxxx#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#z:lm-zalim#||#a:rb-arabiyye#||#rhm-rahmet#||#nz!r-nezr#||#hsn-muhsin#||#lsn-lisan#||#bşr-büşra#||#s:dk:-musaddık#||#emm-imam#||#mvs-hz. musa#x#K:BL#||#KTB#||#MVS#||#eMM#||#RHM#||#KTB#||#S:DK:#||#LSN#||#A:RB#||#NZ!R#||#Z:LM#||#BŞR#||#HSN#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#z:lm-zalim#||#a:rb-arabiyye#||#rhm-rahmet#||#nz!r-nezr#||#hsn-muhsin#||#lsn-lisan#||#bşr-büşra#||#s:dk:-musaddık#||#emm-imam#||#mvs-hz. musa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 13
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 502
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, "Rabbimiz ALLAH'tır!" diyenler... sonra, istikametlenenler… artık onlara korku yoktur... ve onlar hüzünlenmezler.
Ahiret K:VL RBB K:VM H:VF HZN .mid4533.ss46.as13.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf502.sure.46.xxxAhiretx#k:vm-istikamet#||#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#hzn-hüzün#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#RBB#||#K:VM#||#H:VF#||#HZN#||#k:vm-istikamet#||#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#hzn-hüzün#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 14
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 502
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte bunlar, amel etmiş oldukları şeylere ceza olarak… içinde ebedi olacakları cennet ashabıdırlar.
S:HB CNN H:LD CZY KVN A:ML .mid4534.ss46.as14.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf502.sure.46.xxxxxcennetxx#czy-ceza#||#a:ml-amel#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#s:hb-sahib#||#kvn-xxoxx#x#S:HB#||#CNN#||#H:LD#||#CZY#||#KVN#||#A:ML#||#czy-ceza#||#a:ml-amel#||#h:ld-halid#||#cnn-cennet#||#s:hb-sahib#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 15
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 503
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Ana-babasına ihasanı, insana vasiyet ettik!
Annesi ona kerh halinde hamil oldu... ve onu kerh halinde vaz etti (doğurdu). Hamil olması ve onun fisal olması otuz ay sürdü.

Hatta, şedidine iblağ olunca ve kırk seneye baliğ olunca dedi ki:
"Rabbim!
Beni ve ana-babamı nimetlendirdiğin nimetine şükür etmemi ve SEN'in razı olacağın salih ameller işlememi bana vaa'z et.
Benim zürriyetimde olanları ıslah et.
Muhakkak ben, SANA tevbe ediyorum.
Muhakkak ben, Müslümanlardanım."
AhiretKadın ve Aile Hukuku VS:Y eNS VLD HSN HML eMM KRH! VD:A: KRH! HML FS:L S!LS! ŞH!R BLG: ŞDD BLG: RBA: SNV K:VL RBB VZA: ŞKR NA:M NA:M VLD A:ML S:LH RD:V S:LH Z!RR TVB SLM .mid4535.ss46.as15.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf503.sure.46.xxxAhiretxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxmüslümanxinsanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#şkr-şükür#||#s!ls!-selasin#||#rba:-erbain#||#z!rr-zürriyet#||#şdd-şedid#||#hml-haml#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#||#vld-xoxox#||#şh!r-şehr#||#tvb-tevbe#||#slm-müslim#||#s:lh-salih amel#||#hsn-ihsan#||#fs:l-fisal#||#ens-insan#||#na:m-nimet#||#blg:-iblağ#||#blg:-baliğ#||#vd:a:-vaz#||#vza:-vaaz#||#emm-ümm#||#vs:y-vasiyet#||#rd:v-rıza#||#krh!-kerh#||#k:vl-xxoxx#x#VS:Y#||#eNS#||#VLD#||#HSN#||#HML#||#eMM#||#KRH!#||#VD:A:#||#KRH!#||#HML#||#FS:L#||#S!LS!#||#ŞH!R#||#BLG:#||#ŞDD#||#BLG:#||#RBA:#||#SNV#||#K:VL#||#RBB#||#VZA:#||#ŞKR#||#NA:M#||#NA:M#||#VLD#||#A:ML#||#S:LH#||#RD:V#||#S:LH#||#Z!RR#||#TVB#||#SLM#||#şkr-şükür#||#s!ls!-selasin#||#rba:-erbain#||#z!rr-zürriyet#||#şdd-şedid#||#hml-haml#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#||#vld-xoxox#||#şh!r-şehr#||#tvb-tevbe#||#slm-müslim#||#s:lh-salih amel#||#hsn-ihsan#||#fs:l-fisal#||#ens-insan#||#na:m-nimet#||#blg:-iblağ#||#blg:-baliğ#||#vd:a:-vaz#||#vza:-vaaz#||#emm-ümm#||#vs:y-vasiyet#||#rd:v-rıza#||#krh!-kerh#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 16
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 503
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Amel ettikleri şeyleri kendilerinden ahsen olarak kabul edeceğimiz ve seyyielerine tecavüz edeceğimiz işte o kimseler… cennet ashabı içindedirler.
Onlara vaad olunmuş olan sıdk vaad vardır.
K:BL HSN A:ML CVZ SVe S:HB CNN VA:D S:DK: KVN VA:D .mid4536.ss46.as16.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf503.sure.46.xxxxxcennetxx#k:bl-tekabbel#||#sve-seyyie#||#a:ml-amil#||#va:d-vaad#||#cnn-cennet#||#s:hb-sahib#||#hsn-ahsen#||#s:dk:-sıdk#||#cvz-tecevvüz#||#kvn-xxoxx#x#K:BL#||#HSN#||#A:ML#||#CVZ#||#SVe#||#S:HB#||#CNN#||#VA:D#||#S:DK:#||#KVN#||#VA:D#||#k:bl-tekabbel#||#sve-seyyie#||#a:ml-amil#||#va:d-vaad#||#cnn-cennet#||#s:hb-sahib#||#hsn-ahsen#||#s:dk:-sıdk#||#cvz-tecevvüz#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 17
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 503
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Ana-babasına,
"İkinize de off (aman), bana önceden hilv etmiş karinlerin ihrac olacağını mı vaad ediyorsunuz?"
diyene ... o ikisi, ALLAH'tan gavs isteyerek dediler ki:
"Yaıkları olsun sana!
İman et!
Muhakkak ki ALLAH'ın vaadi hakktır!"
Ardından o, dedi ki:
"Bu, sadece, evvelkilerin esatiridir."
Kadın ve Aile Hukuku K:VL VLD eFF VA:D H:RC H:LV K:RN K:BL G:VS! VYL eMN VA:D HK:K: K:VL ST:R eVL .mid4537.ss46.as17.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf503.sure.46.xxxKadın ve Aile Hukukuxximanxxxxibadetxxx#k:bl-kabl#||#evl-evvel#||#emn-emin#||#vld-xoxox#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#k:rn-karin#||#g:vs!-gavs#||#h:lv-hilv#||#h:rc-ihrac#||#st:r-esatir#||#eff-uffin#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#VLD#||#eFF#||#VA:D#||#H:RC#||#H:LV#||#K:RN#||#K:BL#||#G:VS!#||#VYL#||#eMN#||#VA:D#||#HK:K:#||#K:VL#||#ST:R#||#eVL#||#k:bl-kabl#||#evl-evvel#||#emn-emin#||#vld-xoxox#||#va:d-vaad#||#hk:k:-hakk#||#k:rn-karin#||#g:vs!-gavs#||#h:lv-hilv#||#h:rc-ihrac#||#st:r-esatir#||#eff-uffin#||#vyl-veyl#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 18
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 503
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
İşte o... önceden hilv etmiş cinnlerden ve inslerden ümmetler içinde… kendilerine kavil hakk olanlar… muhakkak onlar hasar alanlardır.
HK:K: K:VL eMM H:LV K:BL CNN eNS KVN H:SR .mid4538.ss46.as18.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf503.sure.46.xxxx#k:bl-kabl#||#h:sr-hasir#||#hk:k:-hakk#||#cnn-cinn#||#ens-ins#||#h:lv-hilv#||#emm-ümmet#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#HK:K:#||#K:VL#||#eMM#||#H:LV#||#K:BL#||#CNN#||#eNS#||#KVN#||#H:SR#||#k:bl-kabl#||#h:sr-hasir#||#hk:k:-hakk#||#cnn-cinn#||#ens-ins#||#h:lv-hilv#||#emm-ümmet#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 19
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 503
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Herkes için... amellerinin kendilerine vefa edilmesi için amil olduklarından dereceler vardır… ve onlar zulme uğramazlar.
Ahiret KLL DRC A:ML VFY A:ML Z:LM .mid4539.ss46.as19.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf503.sure.46.xxxAhiretx#kll-külli#||#z:lm-zulüm#||#a:ml-amel#||#a:ml-amil#||#drc-derece#||#vfy-vefa#x#KLL#||#DRC#||#A:ML#||#VFY#||#A:ML#||#Z:LM#||#kll-külli#||#z:lm-zulüm#||#a:ml-amel#||#a:ml-amil#||#drc-derece#||#vfy-vefa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 20
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 503
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Kafirler, yevmde nara arz edilirler...
"Siz tayyib olanlarınızı dünya hayatınızda zehab ettiniz ve onunla metalandınız.
Artık yevmde, arzda hakk gayrısı ile istikbar ettiğiniz şeyler ve fasıklık yapmış olduğunuz şeyler ile muhin azabla cezalandırılacaksınız."
YVM A:RD: KFR NVR Z!H!B T:YB HYY DNV MTA: YVM CZY A:Z!B H!VN KVN KBR eRD: G:YR HK:K: KVN FSK: .mid4540.ss46.as20.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf503.sure.46.xxxxxyevmxcehennemxx#g:yr-gayr#||#mta:-meta#||#czy-ceza#||#dnv-dünya#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#a:rd:-arz#||#fsk:-fasık#||#nvr-nar#||#hyy-hayat#||#kbr-istikbar#||#z!h!b-zehab#||#t:yb-tayyib#||#h!vn-muhin#||#kvn-xxoxx#x#YVM#||#A:RD:#||#KFR#||#NVR#||#Z!H!B#||#T:YB#||#HYY#||#DNV#||#MTA:#||#YVM#||#CZY#||#A:Z!B#||#H!VN#||#KVN#||#KBR#||#eRD:#||#G:YR#||#HK:K:#||#KVN#||#FSK:#||#g:yr-gayr#||#mta:-meta#||#czy-ceza#||#dnv-dünya#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#a:rd:-arz#||#fsk:-fasık#||#nvr-nar#||#hyy-hayat#||#kbr-istikbar#||#z!h!b-zehab#||#t:yb-tayyib#||#h!vn-muhin#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4541.ss46.as.ssAHKAF.ns.ny.cs.syf.sure.46.xxxxx
46. AHKAF / 21
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 504
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Ad'ın kardeşini zikir et!
Ahkaf ile kavmini nezr etmişti.
Elinin arasından ve halfinden nezirler hilv olmuştu…
"Sakın ALLAH'tan başkasına abd olmayın!
Muhakkak ben, azim yevmin azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum!"
Z!KR eH:V A:VD NZ!R K:VM HK:F H:LV NZ!R BYN YDY H:LF A:BD H:VF A:Z!B YVM A:Z:M .mid4542.ss46.as21.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf504.sure.46.xxxxxyevmxxxxemirxxyasakxxx#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#eh:v-ahi#||#h:lf-half#||#yvm-yevm#||#a:vd-ad kavmi#||#a:z!b-azab#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#a:z:m-azim#||#a:bd-abd#||#z!kr-zikir#||#h:lv-hilv#||#nz!r-nezr#||#hk:f-hıkf#x#Z!KR#||#eH:V#||#A:VD#||#NZ!R#||#K:VM#||#HK:F#||#H:LV#||#NZ!R#||#BYN#||#YDY#||#H:LF#||#A:BD#||#H:VF#||#A:Z!B#||#YVM#||#A:Z:M#||#k:vm-kavim#||#h:vf-havf#||#eh:v-ahi#||#h:lf-half#||#yvm-yevm#||#a:vd-ad kavmi#||#a:z!b-azab#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#a:z:m-azim#||#a:bd-abd#||#z!kr-zikir#||#h:lv-hilv#||#nz!r-nezr#||#hk:f-hıkf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 22
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 504
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"İlahlarımızdan ifk için mi bize geldin?
Eğer sen sadıklardansan, vaad ettiğin şeyi bize getir!"
K:VL CYe eFK eLH! eTY VA:D KVN S:DK: .mid4543.ss46.as22.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf504.sure.46.xxxx#kvn-kunte#||#elh!-ilah#||#va:d-vaad#||#efk-ifk#||#s:dk:-sadık#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#CYe#||#eFK#||#eLH!#||#eTY#||#VA:D#||#KVN#||#S:DK:#||#kvn-kunte#||#elh!-ilah#||#va:d-vaad#||#efk-ifk#||#s:dk:-sadık#||#cye-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 23
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 504
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Dedi ki:
"Muhakkak ilim, ancak, ALLAH'ın indindedir.
Ben, irsal olunduğum şeye sizi belağ ediyorum. Lakin ben sizi cahillik eden kavim olarak görüyorum."
K:VL A:LM A:ND BLG: RSL ReY K:VM CH!L .mid4544.ss46.as23.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf504.sure.46.xxxx#k:vm-kavim#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#rsl-irsal#||#blg:-belağ#||#ch!l-cahil#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#A:LM#||#A:ND#||#BLG:#||#RSL#||#ReY#||#K:VM#||#CH!L#||#k:vm-kavim#||#a:nd-ind#||#a:lm-ilim#||#rsl-irsal#||#blg:-belağ#||#ch!l-cahil#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 24
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 504
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından vadilerine istikbal eden arızı gördüklerinde dediler ki:
"Bu imtar ettirecek arızdır."
Bilakis!
O, acele istediğiniz… içinde elim azab olan rihtir!
ReY A:RD: K:BL VDY K:VL A:RD: MT:R A:CL RVH A:Z!B eLM .mid4545.ss46.as24.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf504.sure.46.xxxx#k:bl-mustakbil#||#a:cl-acele#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#a:rd:-arızı#||#rvh-rih#||#vdy-vadi#||#mt:r-imtar#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#A:RD:#||#K:BL#||#VDY#||#K:VL#||#A:RD:#||#MT:R#||#A:CL#||#RVH#||#A:Z!B#||#eLM#||#k:bl-mustakbil#||#a:cl-acele#||#elm-elim#||#a:z!b-azab#||#a:rd:-arızı#||#rvh-rih#||#vdy-vadi#||#mt:r-imtar#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 25
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 504
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbinin emri ile herşeyi demar eder... ve ardından onların, sadece meskenleri görünür kalıverir.
Böyledir!...
BİZ, mücrim kavimleri cezalandırırız.
DMR KLL ŞYe eMR RBB S:BH ReY SKN CZY K:VM CRM .mid4546.ss46.as25.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf504.sure.46.xxxx#k:vm-kavim#||#şye-şey#||#kll-külli#||#czy-ceza#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#crm-mücrim#||#s:bh-ısbah#||#skn-mesken#||#dmr-demar#||#rey-xxoxx#x#DMR#||#KLL#||#ŞYe#||#eMR#||#RBB#||#S:BH#||#ReY#||#SKN#||#CZY#||#K:VM#||#CRM#||#k:vm-kavim#||#şye-şey#||#kll-külli#||#czy-ceza#||#emr-emir#||#rbb-rabb#||#crm-mücrim#||#s:bh-ısbah#||#skn-mesken#||#dmr-demar#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 26
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 504
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Onları, sizi mekanlandırmadığımız şeyler içinde mekanladırmıştık... ve onlara işitme ve basarlar ve fuadlar kılmıştık!
Ardından, işitmeleri de... ve basarları da... ve fuadları da... onları hiçbirşeyden ganiy etmedi.
ALLAH'ın ayetlerine cahd etmişlerdi!... istihza etmiş oldukları şey ile onları hayk etti!
MKN MKN CA:L SMA: BS:R FeD G:NY SMA: BS:R FeD ŞYe KVN CHD eYY HYK: KVN H!Ze .mid4547.ss46.as26.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf504.sure.46.xxxx#şye-şey#||#eyy-ayet#||#g:ny-agna#||#mkn-mekan#||#h!ze-istihza#||#bs:r-basar#||#fed-fuad#||#chd-cahd#||#hyk:-hayk#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#MKN#||#MKN#||#CA:L#||#SMA:#||#BS:R#||#FeD#||#G:NY#||#SMA:#||#BS:R#||#FeD#||#ŞYe#||#KVN#||#CHD#||#eYY#||#HYK:#||#KVN#||#H!Ze#||#şye-şey#||#eyy-ayet#||#g:ny-agna#||#mkn-mekan#||#h!ze-istihza#||#bs:r-basar#||#fed-fuad#||#chd-cahd#||#hyk:-hayk#||#ca:l-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4548.ss46.as.ssAHKAF.ns.ny.cs.syf.sure.46.xxxxx
46. AHKAF / 27
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 504
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Karyelerden havlinizde olanları helak etmiştik!
Ayetleri sarf ettik… Umulur ki rücu ederler.
H!LK HVL K:RY S:RF eYY RCA: .mid4549.ss46.as27.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf504.sure.46.xxxx#eyy-ayet#||#k:ry-karye#||#rca:-rücu#||#h!lk-helak#||#hvl-havl#||#s:rf-sarf#x#H!LK#||#HVL#||#K:RY#||#S:RF#||#eYY#||#RCA:#||#eyy-ayet#||#k:ry-karye#||#rca:-rücu#||#h!lk-helak#||#hvl-havl#||#s:rf-sarf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 28
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 504
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından, kurban ittihaz ettikleri ALLAH'ın gayrısından ilahlar kendilerine nasr etselerdi ya!?
Bilakis!
Onlar kendilerinden dall oldular.
Bu, onların ifkleri... ve iftira etmiş oldukları şeydir.
Hacc ve Kurban NS:R eH:Z! DVN K:RB eLH! D:LL eFK KVN FRY .mid4550.ss46.as28.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf504.sure.46.xxxHacc ve Kurbanx#elh!-ilah#||#dvn-dun#||#d:ll-dall#||#eh:z!-ittihaz#||#efk-ifk#||#k:rb-kurban#||#ns:r-nasr#||#fry-iftira#||#kvn-xxoxx#x#NS:R#||#eH:Z!#||#DVN#||#K:RB#||#eLH!#||#D:LL#||#eFK#||#KVN#||#FRY#||#elh!-ilah#||#dvn-dun#||#d:ll-dall#||#eh:z!-ittihaz#||#efk-ifk#||#k:rb-kurban#||#ns:r-nasr#||#fry-iftira#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 29
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 505
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Cinnlerden bir neferi sana sarf ettiğimize... Kur'an'ı istima etmişlerdi ve ardından ona hazır olduklarında demişlerdi ki:
"insat edin!"
Ardından, kaza edilince… kavimlerine inzar ediciler olarak tevella etmişlerdi.
S:RF NFR CNN SMA: K:Re K:VL NS:T K:D:Y VLY K:VM NZ!R .mid4551.ss46.as29.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf505.sure.46.xxxxxkuranxxxxkitabxxx#k:vm-kavim#||#hd:r-hazır#||#cnn-cinn#||#nz!r-inzar#||#vly-tevella#||#k:re-kuran#||#nfr-nefer#||#s:rf-sarf#||#k:d:y-kaza#||#hd:r-ihzar#||#ns:t-insat#||#sma:-istima#||#k:vl-xxoxx#x#S:RF#||#NFR#||#CNN#||#SMA:#||#K:Re#||#K:VL#||#NS:T#||#K:D:Y#||#VLY#||#K:VM#||#NZ!R#||#k:vm-kavim#||#hd:r-hazır#||#cnn-cinn#||#nz!r-inzar#||#vly-tevella#||#k:re-kuran#||#nfr-nefer#||#s:rf-sarf#||#k:d:y-kaza#||#hd:r-ihzar#||#ns:t-insat#||#sma:-istima#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 30
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 505
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Dediler ki:
"Ey kavmimiz!
Muhakkak biz,
• Musa'dan sonra inzal edilen,
• onun elinin arasındakine musaddık olan,
• hakka ve mustakim tarıka ihda eden
kitabı işittik."
K:VL K:VM SMA: KTB NZL BA:D MVS S:DK: BYN YDY H!DY HK:K: T:RK: K:VM .mid4552.ss46.as30.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf505.sure.46.xxxxxxkitabxxx#k:vm-mustakim#||#k:vm-kavim#||#ktb-kitab#||#sma:-semi#||#ba:d-bad#||#hk:k:-hakk#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#h!dy-ihda#||#nzl-inzal#||#s:dk:-musaddık#||#t:rk:-tarık#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#K:VM#||#SMA:#||#KTB#||#NZL#||#BA:D#||#MVS#||#S:DK:#||#BYN#||#YDY#||#H!DY#||#HK:K:#||#T:RK:#||#K:VM#||#k:vm-mustakim#||#k:vm-kavim#||#ktb-kitab#||#sma:-semi#||#ba:d-bad#||#hk:k:-hakk#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#h!dy-ihda#||#nzl-inzal#||#s:dk:-musaddık#||#t:rk:-tarık#||#mvs-hz. musa#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 31
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 505
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ey kavmimiz!
ALLAH'a davet edene icab olun!...
O'nun... zenblerinizden sizin için gafur olacağına... ve elim azabtan size cair olacağına iman edin!"
K:VM VCB DA:V eMN G:FR Z!NB CVR A:Z!B eLM .mid4553.ss46.as31.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf505.sure.46.xxxxximanxx#da:v-dai#||#k:vm-kavim#||#elm-elim#||#emn-iman#||#a:z!b-azab#||#z!nb-zenb#||#g:fr-gafur#||#vcb-icab#||#cvr-cair#x#K:VM#||#VCB#||#DA:V#||#eMN#||#G:FR#||#Z!NB#||#CVR#||#A:Z!B#||#eLM#||#da:v-dai#||#k:vm-kavim#||#elm-elim#||#emn-iman#||#a:z!b-azab#||#z!nb-zenb#||#g:fr-gafur#||#vcb-icab#||#cvr-cair#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 32
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 505
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
ALLAH'a davet edene icab olmayan kimse... artık arzda, aciz bırakan olmaz… ve kendisine O'nun gayrısından veliyler olmaz.
İşte onlar mübin dalalet içindedir.
VCB DA:V LYS A:CZ eRD: LYS DVN VLY D:LL BYN .mid4554.ss46.as32.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf505.sure.46.xxxx#da:v-dai#||#lys-leyse#||#dvn-dun#||#erd:-arz#||#byn-mübin#||#vly-veliy#||#a:cz-aciz#||#d:ll-dalalet#||#vcb-icab#x#VCB#||#DA:V#||#LYS#||#A:CZ#||#eRD:#||#LYS#||#DVN#||#VLY#||#D:LL#||#BYN#||#da:v-dai#||#lys-leyse#||#dvn-dun#||#erd:-arz#||#byn-mübin#||#vly-veliy#||#a:cz-aciz#||#d:ll-dalalet#||#vcb-icab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 33
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 505
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa onlar, semaları ve arzı halk eden… ve o ikisini halk etmekle ayya olmayan ALLAH'ın… mevtleri hayy etmeye kadir olduğunu görmüyorlar mı!?
Bilakis!
Muhakkak ki O, herşeye kadirdir.
Doğa/YaşamEsma-ül Hüsna ReY H:LK: SMV eRD: A:YY H:LK: K:DR HYY MVT KLL ŞYe K:DR .mid4555.ss46.as33.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf505.sure.46.xxxDoğa/YaşamxEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#k:dr-kadir#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#a:yy-aya#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#A:YY#||#H:LK:#||#K:DR#||#HYY#||#MVT#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#k:dr-kadir#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#||#a:yy-aya#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 34
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 505
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Kafirler, yevmde nara arz edilirler...
"Bu, bi-hakkın değil mi?"
Derler ki:
"Bilakis!
Yemin olsun Rabbimize!"
Der ki:
"Artık, kafir olduğunuz şeyler ile azabı tadın!"
Yemin YVM A:RD: KFR NVR LYS HK:K: K:VL RBB K:VL Z!VK: A:Z!B KVN KFR .mid4556.ss46.as34.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf505.sure.46.xxxYeminxxyevmxcehennemxx#lys-leyse#||#z!vk:-zaika#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#a:rd:-arz#||#nvr-nar#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#YVM#||#A:RD:#||#KFR#||#NVR#||#LYS#||#HK:K:#||#K:VL#||#RBB#||#K:VL#||#Z!VK:#||#A:Z!B#||#KVN#||#KFR#||#lys-leyse#||#z!vk:-zaika#||#yvm-yevm#||#rbb-rabb#||#hk:k:-hakk#||#a:z!b-azab#||#kfr-kafir#||#a:rd:-arz#||#nvr-nar#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
46. AHKAF / 35
Surede Ayet: 35
Kitap Sırası: 46
Nüzul Sırası: 66
Sayfa: 505
Cüz: 26
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, Rasullerden azim sahibi olanların sabır ettikleri gibi sabır et!... ve onlar için acele etme!
Onlar vaad olunanı gördükleri yevmde, gündüzden bir saatten başka lebs olmamış gibidirler.
Belağdır!...
Artık, sadece, fasıkların kavmi helak edilecektir!
S:BR S:BR eVL A:ZM RSL A:CL YVM ReY VA:D LBS! SVA: NH!R BLG: H!LK K:VM FSK: .mid4557.ss46.as35.ssAHKAF.ns66.nyMEKKE.cs26.syf505.sure.46.xxxxxyevmxsaatxrasulxx#k:vm-kavim#||#evl-uli#||#sva:-saat#||#a:cl-acele#||#nh!r-nehar#||#yvm-yevm#||#s:br-sabr#||#va:d-vaad#||#rsl-rasul#||#fsk:-fasık#||#h!lk-helak#||#blg:-belağ#||#lbs!-lebs#||#a:zm-azim#||#rey-xxoxx#x#S:BR#||#S:BR#||#eVL#||#A:ZM#||#RSL#||#A:CL#||#YVM#||#ReY#||#VA:D#||#LBS!#||#SVA:#||#NH!R#||#BLG:#||#H!LK#||#K:VM#||#FSK:#||#k:vm-kavim#||#evl-uli#||#sva:-saat#||#a:cl-acele#||#nh!r-nehar#||#yvm-yevm#||#s:br-sabr#||#va:d-vaad#||#rsl-rasul#||#fsk:-fasık#||#h!lk-helak#||#blg:-belağ#||#lbs!-lebs#||#a:zm-azim#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss46.)