İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
TUR SURES��

37 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid4738.ss52.as.ssTUR.ns76.ny.cs27.syf522.sure.52.xxxxx
Orijinal Metin :
52. TUR / 1-2-3-4-5-6-7
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 522
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun…
• Tur'a…
• ve menşur rakklarda mestur kitaba…
• ve mamur beyte…
• ve merfu sakfa…
• ve mescur bahra…

Muhakkak Rabbinin azabı... elbette vuku bulacaktır.
AhiretYemin Yemin Yemin Yemin Yemin YeminHacc ve Kurban T:VR KTB ST:R RK:K: NŞR BYT A:MR SK:F RFA: BHR SCR A:Z!B RBB VK:A: .mid4739.ss52.as1.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf522.sure.52.xxxAhiretxYemin Yemin Yemin Yemin Yemin YeminxHacc ve Kurbanx.ss52.as2.ss52.as3.ss52.as4.ss52.as5.ss52.as6.ss52.as7.xxxkitabxxx#t:vr-tur#||#snv-tur-u sina#||#ktb-kitab#||#st:r-mestur#||#nşr-menşur#||#rk:k:-rakk#||#byt-beyt#||#a:mr-mamur#||#rfa:-merfu#||#sk:f-sakf#||#bhr-bahr#||#scr-mescur#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#vk:a:-vuku#x#T:VR#||#KTB#||#ST:R#||#RK:K:#||#NŞR#||#BYT#||#A:MR#||#SK:F#||#RFA:#||#BHR#||#SCR#||#A:Z!B#||#RBB#||#VK:A:#||#t:vr-tur#||#snv-tur-u sina#||#ktb-kitab#||#st:r-mestur#||#nşr-menşur#||#rk:k:-rakk#||#byt-beyt#||#a:mr-mamur#||#rfa:-merfu#||#sk:f-sakf#||#bhr-bahr#||#scr-mescur#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#vk:a:-vuku#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 8
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 522
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Onu def edecek bir şey yoktur!
Ahiret DFA: .mid4740.ss52.as8.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf522.sure.52.xxxAhiretx#dfa:-def#x#DFA:#||#dfa:-def#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 9-10
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 522
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevmde,
• sema mevr olarak mevr olur…
• ve dağlar seyir ederek seyir eder.
Doğa/YaşamAhiret Ahiret YVM MVR SMV MVR SYR CBL SYR .mid4741.ss52.as9.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf522.sure.52.xxxDoğa/YaşamxAhiret Ahiretxxyevmxx.ss52.as10.x#yvm-yevm#||#smv-sema#||#mvr-mevr#||#cbl-cebel#||#syr-seyr#x#YVM#||#MVR#||#SMV#||#MVR#||#SYR#||#CBL#||#SYR#||#yvm-yevm#||#smv-sema#||#mvr-mevr#||#cbl-cebel#||#syr-seyr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 11-12
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 522
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık... Yazıklar olsun…
Yevme-izinde, havzda ilab eden mükezziblere!
Ahiret Ahiret VYL YVM KZ!B H:VD: LA:B .mid4742.ss52.as11.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf522.sure.52.xxxAhiret Ahiretxxyevmxx.ss52.as12.x#kz!b-mükezzib#||#la:b-ilab#||#h:vd:-havz#||#vyl-veyl#||#yvm-yevme-izin#x#VYL#||#YVM#||#KZ!B#||#H:VD:#||#LA:B#||#kz!b-mükezzib#||#la:b-ilab#||#h:vd:-havz#||#vyl-veyl#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 13
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 522
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevmde, daa olarak cehennem narına daa edilirler.
YVM DA:A: NVR CHNM DA:A: .mid4743.ss52.as13.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf522.sure.52.xxxxxyevmxcehennemxx#yvm-yevm#||#chnm-cehennem#||#nvr-nar#||#da:a:-daa#x#YVM#||#DA:A:#||#NVR#||#CHNM#||#DA:A:#||#yvm-yevm#||#chnm-cehennem#||#nvr-nar#||#da:a:-daa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 14
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 522
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu nardır!… Siz onu kizb edenler olmuştunuz!
NVR KVN KZ!B .mid4744.ss52.as14.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf522.sure.52.xxxxxcehennemxx#kz!b-kizb#||#nvr-nar#||#kvn-xxoxx#x#NVR#||#KVN#||#KZ!B#||#kz!b-kizb#||#nvr-nar#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
52. TUR / 15
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu sihir midir... yoksa siz mi basir değildiniz?
Ahiret SHR BS:R .mid4745.ss52.as15.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxAhiretx#bs:r-basir#||#shr-sihr#x#SHR#||#BS:R#||#bs:r-basir#||#shr-sihr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 16
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Saly olun ona!...
Ardından sabır edin veya sabır etmeyin... sizin için sevadır!
Muhakkak siz, ancak, amel etmiş olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız.
Ahiret S:LY S:BR S:BR SVY CZY KVN A:ML .mid4746.ss52.as16.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxAhiretx#czy-ceza#||#a:ml-amel#||#s:br-sabr#||#svy-seva#||#s:ly-saly#||#kvn-xxoxx#x#S:LY#||#S:BR#||#S:BR#||#SVY#||#CZY#||#KVN#||#A:ML#||#czy-ceza#||#a:ml-amel#||#s:br-sabr#||#svy-seva#||#s:ly-saly#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 17
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak muttakiler, cennetlerde ve nimetlerdedirler.
VK:Y CNN NA:M .mid4747.ss52.as17.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxxxcennetxx#cnn-cennet#||#na:m-nimet#||#vk:y-muttaki#x#VK:Y#||#CNN#||#NA:M#||#cnn-cennet#||#na:m-nimet#||#vk:y-muttaki#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 18
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabblerinin kendilerine verdiği şeye fakihtirler. Rabbleri onları cahim azabından vaky eder.
FKH! eTY RBB VK:Y RBB A:Z!B CHM .mid4748.ss52.as18.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxxxcehennemxx#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#chm-cahim#||#vk:y-vaky#||#fkh!-fakih#||#ety-xxoxx#x#FKH!#||#eTY#||#RBB#||#VK:Y#||#RBB#||#A:Z!B#||#CHM#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#chm-cahim#||#vk:y-vaky#||#fkh!-fakih#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük :
52. TUR / 19
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Amel etmiş olduğunuz şeylerden heni olarak yeyin ve şürb edin.
Ahiret eKL ŞRB H!Ne KVN A:ML .mid4749.ss52.as19.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxAhiretx#a:ml-amel#||#ekl-ekl#||#şrb-şürb#||#h!ne-heni#||#kvn-xxoxx#x#eKL#||#ŞRB#||#H!Ne#||#KVN#||#A:ML#||#a:ml-amel#||#ekl-ekl#||#şrb-şürb#||#h!ne-heni#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 20
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Müttekiler, saff halinde sıralanmış serirler üzredir… ve BİZ onları güzel gözlü huriler ile zevcelendiririz.
VKe SRR S:FF ZVC HVR A:YN .mid4750.ss52.as20.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxxxcennetxx#s:ff-masfuf#||#srr-serir#||#hvr-huri#||#zvc-zevc#||#a:yn-in#||#vke-itka#x#VKe#||#SRR#||#S:FF#||#ZVC#||#HVR#||#A:YN#||#s:ff-masfuf#||#srr-serir#||#hvr-huri#||#zvc-zevc#||#a:yn-in#||#vke-itka#
Orijinal Metin : Sözlük :
52. TUR / 21
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İman edenler ve zürriyetleri kendilerine iman ile tabi olanlar… onlara kendi zürriyetlerini ilhak ettik... ve onların amellerinden hiçbir şey elt etmedik.
Herkes, kesb ettikleri ile rehindir.
Ahiret eMN TBA: Z!RR eMN LHK: Z!RR eLT A:ML ŞYe KLL MRe KSB RH!N .mid4751.ss52.as21.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxAhiretxximanxx#şye-şey#||#kll-külli#||#z!rr-zürriyet#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#ksb-kesb#||#mre-imrin#||#rh!n-rehin#||#lhk:-ilhak#||#elt-elt#x#eMN#||#TBA:#||#Z!RR#||#eMN#||#LHK:#||#Z!RR#||#eLT#||#A:ML#||#ŞYe#||#KLL#||#MRe#||#KSB#||#RH!N#||#şye-şey#||#kll-külli#||#z!rr-zürriyet#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#a:ml-amel#||#ksb-kesb#||#mre-imrin#||#rh!n-rehin#||#lhk:-ilhak#||#elt-elt#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 22
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlara iştahlandıklarından fakihler ve etler ile meded ettik.
Ahiret MDD FKH! LHM ŞH!V .mid4752.ss52.as22.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxAhiretx#lhm-lahm#||#mdd-meded#||#şh!v-iştah#||#fkh!-fakih#x#MDD#||#FKH!#||#LHM#||#ŞH!V#||#lhm-lahm#||#mdd-meded#||#şh!v-iştah#||#fkh!-fakih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 23
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Orada kaseler tenazu ederler... orada lagv ve tesim yoktur.
Ahiret NZA: KeS LG:V eS!M .mid4753.ss52.as23.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxAhiretx#es!m-tesim#||#nza:-tenazu#||#lg:v-lagv#||#kes-kes#x#NZA:#||#KeS#||#LG:V#||#eS!M#||#es!m-tesim#||#nza:-tenazu#||#lg:v-lagv#||#kes-kes#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 24
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Orada, kenn edilmiş inciler gibi gılmeler kendilerine tavaf eder.
Ahiret T:VF G:LM LeLe KNN .mid4754.ss52.as24.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxAhiretx#knn-kenn#||#t:vf-tavaf#||#g:lm-gılme#||#lele-lülü#x#T:VF#||#G:LM#||#LeLe#||#KNN#||#knn-kenn#||#t:vf-tavaf#||#g:lm-gılme#||#lele-lülü#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 25-26-27-28
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Bazıları bazılarına (birbirlerine) ikbal eder... sual ederler.
Derler ki:
"Muhakkak biz, önceleri, ehlimizin içinde müşfik olanlar olmuştuk. Ardından… ALLAH bize menn etti... ve bizi semum azabtan vaky etti. Muhakkak biz önceden O'nu(ndavasını) dava edinmiştik!
Muhakkak ki O, berrdir, rahimdir."
Esma-ül Hüsna K:BL BA:D: BA:D: SeL K:VL KVN K:BL eH!L ŞFK: MNN VK:Y A:Z!B SMM KVN K:BL DA:V BRR RHM .mid4755.ss52.as25.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxEsma-ül Hüsnax.ss52.as26.ss52.as27.ss52.as28.x#k:bl-ikbal#||#ba:d:-bazı#||#sel-sual#||#k:bl-kabl#||#eh!l-ehil#||#şfk:-müşfik#||#a:z!b-azab#||#vk:y-vaky#||#mnn-menn#||#smm-semum#||#da:v-davet#||#k:bl-kabl#||#rhm-rahim#||#brr-berr#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:BL#||#BA:D:#||#BA:D:#||#SeL#||#K:VL#||#KVN#||#K:BL#||#eH!L#||#ŞFK:#||#MNN#||#VK:Y#||#A:Z!B#||#SMM#||#KVN#||#K:BL#||#DA:V#||#BRR#||#RHM#||#k:bl-ikbal#||#ba:d:-bazı#||#sel-sual#||#k:bl-kabl#||#eh!l-ehil#||#şfk:-müşfik#||#a:z!b-azab#||#vk:y-vaky#||#mnn-menn#||#smm-semum#||#da:v-davet#||#k:bl-kabl#||#rhm-rahim#||#brr-berr#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4756.ss52.as.ssTUR.ns.ny.cs.syf.sure.52.xxxxx
52. TUR / 29
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık zikir et!...
Artık sen... Rabbinin nimeti ile... ne kahin ne de mecnun değilsin.
Z!KR NA:M RBB KH!N CNN .mid4757.ss52.as29.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxx#rbb-rabb#||#cnn-mecnun#||#na:m-nimet#||#z!kr-zikir#||#kh!n-kahin#x#Z!KR#||#NA:M#||#RBB#||#KH!N#||#CNN#||#rbb-rabb#||#cnn-mecnun#||#na:m-nimet#||#z!kr-zikir#||#kh!n-kahin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 30-31
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 523
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa dedikleri şu mu;
"O bir şair… Biz ona, menun rayb tarabbus ediyoruz."
De ki:
"Siz tarabbus edin!... Artık muhakkak ben de sizinle birlikte tarabbus edenlerdenim."
K:VL ŞA:R RBS: RYB MNN K:VL RBS: RBS: .mid4758.ss52.as30.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf523.sure.52.xxxx.ss52.as31.x#şa:r-şair#||#mnn-menun#||#rbs:-tarabbus#||#ryb-rayb#||#rbs:-tarabbus#||#k:vl-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#ŞA:R#||#RBS:#||#RYB#||#MNN#||#K:VL#||#RBS:#||#RBS:#||#şa:r-şair#||#mnn-menun#||#rbs:-tarabbus#||#ryb-rayb#||#rbs:-tarabbus#||#k:vl-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 32
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa kendi hulmleri, onlara bunu mu emir ediyor?
Yoksa onlar tuğyan içinde olan kavim mi?
eMR HLM K:VM T:G:Y .mid4759.ss52.as32.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#k:vm-kavim#||#emr-emir#||#t:g:y-tuğyan#||#hlm-hulm#x#eMR#||#HLM#||#K:VM#||#T:G:Y#||#k:vm-kavim#||#emr-emir#||#t:g:y-tuğyan#||#hlm-hulm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 33-34
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa dedikleri şu mu;
"Onu kendisi kavil etti."
Bilakis!... İman etmiyorlar!
Artık… eğer sadıklarsa... onun mislinden hadis getirsinler!
K:VL K:VL eMN eTY HDS! MS!L KVN S:DK: .mid4760.ss52.as33.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxxximanxx.ss52.as34.x#emn-iman#||#hds!-hadis#||#ms!l-misl#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#K:VL#||#eMN#||#eTY#||#HDS!#||#MS!L#||#KVN#||#S:DK:#||#emn-iman#||#hds!-hadis#||#ms!l-misl#||#s:dk:-sadık#||#k:vl-xxoxx#||#ety-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 35
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa onlar, her şeyin gayrısından mı halk edildi?
Yoksa onlar mı halık!?
H:LK: G:YR ŞYe H:LK: .mid4761.ss52.as35.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#g:yr-gayr#||#şye-şey#||#h:lk:-halık#x#H:LK:#||#G:YR#||#ŞYe#||#H:LK:#||#g:yr-gayr#||#şye-şey#||#h:lk:-halık#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 36
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa semaları ve arzı onlar mı halk etti?
Bilakis!... Yakin değiller!
H:LK: SMV eRD: YK:N .mid4762.ss52.as36.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#yk:n-yakin#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#YK:N#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#h:lk:-halk#||#yk:n-yakin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 37
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa onların indinde Rabbinin hazineleri mi var?
Yoksa onlar, musaytır mı?
A:ND H:ZN RBB ST:R .mid4763.ss52.as37.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#st:r-musaytır#||#h:zn-hazine#x#A:ND#||#H:ZN#||#RBB#||#ST:R#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#st:r-musaytır#||#h:zn-hazine#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 38
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa onların istima ettikleri süllemleri mi var?
Öyleyse istima edenler… mübin sultan ile gelsinler!
SLM SMA: eTY SMA: SLT: BYN .mid4764.ss52.as38.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#sma:-istima#||#byn-mübin#||#slm-süllem#||#slt:-sultan#||#ety-xxoxx#x#SLM#||#SMA:#||#eTY#||#SMA:#||#SLT:#||#BYN#||#sma:-istima#||#byn-mübin#||#slm-süllem#||#slt:-sultan#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 39
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa kız çocuklar O'nun… erkek çocuklar sizin mi?
BNY BNY .mid4765.ss52.as39.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#bny-beni#x#BNY#||#BNY#||#bny-beni#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 40
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa onlardan, müskal magremde bırakan ecir mi sail oldun?
SeL eCR G:RM S!K:L .mid4766.ss52.as40.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#ecr-ecir#||#sel-sual#||#s!k:l-müskal#||#g:rm-magrem#x#SeL#||#eCR#||#G:RM#||#S!K:L#||#ecr-ecir#||#sel-sual#||#s!k:l-müskal#||#g:rm-magrem#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 41
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa onların indinde, kendi ketb ettikleri gayb mı var?
A:ND G:YB KTB .mid4767.ss52.as41.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#ktb-ketb#||#a:nd-ind#||#g:yb-gayb#x#A:ND#||#G:YB#||#KTB#||#ktb-ketb#||#a:nd-ind#||#g:yb-gayb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 42
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa keyd mi irade ediyorlar?
Ancak… Kafirler!... onlar kendisi keyde düşer!
RVD KYD KFR KYD .mid4768.ss52.as42.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#rvd-irade#||#kfr-kafir#||#kyd-keyd#x#RVD#||#KYD#||#KFR#||#KYD#||#rvd-irade#||#kfr-kafir#||#kyd-keyd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 43
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yoksa onların ALLAH'tan gayrı ilahları mı var?
ALLAH şirk edindikleri şeylerden subhandır.
Esma-ül Hüsna eLH! G:YR SBH ŞRK .mid4769.ss52.as43.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxEsma-ül Hüsnax#g:yr-gayr#||#elh!-ilah#||#sbh-subhan#||#şrk-şirk#x#eLH!#||#G:YR#||#SBH#||#ŞRK#||#g:yr-gayr#||#elh!-ilah#||#sbh-subhan#||#şrk-şirk#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 44
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Eğer semadan sakıt olan kisfler görseler... derler ki:
"Merkum sehabtır."
ReY KSF SMV SK:T: K:VL SHB RKM .mid4770.ss52.as44.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#smv-sema#||#ksf-kisf#||#shb-sehab#||#rkm-merkum#||#sk:t:-sakıt#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#KSF#||#SMV#||#SK:T:#||#K:VL#||#SHB#||#RKM#||#smv-sema#||#ksf-kisf#||#shb-sehab#||#rkm-merkum#||#sk:t:-sakıt#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 45
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık onları, içinde saika olacakları yevmlerine mülaki oluncaya kadar vezr et.
VZ!R LK:Y YVM S:A:K: .mid4771.ss52.as45.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxxxyevmxx#yvm-yevm#||#s:a:k:-saika#||#lk:y-mülaki#||#vz!r-vezr#x#VZ!R#||#LK:Y#||#YVM#||#S:A:K:#||#yvm-yevm#||#s:a:k:-saika#||#lk:y-mülaki#||#vz!r-vezr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 46
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevmde, keydleri onlardan bir şey ganiy etmez... ve de onlara nasr edilmez.
YVM G:NY KYD ŞYe NS:R .mid4772.ss52.as46.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxxxyevmxx#şye-şey#||#yvm-yevm#||#g:ny-ganiy#||#ns:r-nasr#||#kyd-keyd#x#YVM#||#G:NY#||#KYD#||#ŞYe#||#NS:R#||#şye-şey#||#yvm-yevm#||#g:ny-ganiy#||#ns:r-nasr#||#kyd-keyd#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 47
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak zalimler için bunun gayrısında, azab vardır... lakin onların pek çoğu alim değildir.
Z:LM A:Z!B DVN KS!R A:LM .mid4773.ss52.as47.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx#z:lm-zalim#||#dvn-dun#||#a:lm-alim#||#ks!r-ekser#||#a:z!b-azab#x#Z:LM#||#A:Z!B#||#DVN#||#KS!R#||#A:LM#||#z:lm-zalim#||#dvn-dun#||#a:lm-alim#||#ks!r-ekser#||#a:z!b-azab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
52. TUR / 48-49
Surede Ayet: 49
Kitap Sırası: 52
Nüzul Sırası: 76
Sayfa: 524
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbinin hükmüne sabır et!
Artık muhakkak sen, aynımız ilesin.
• Kıyam ettiğin hiynde,
O'nun hamd etmesi ile Rabbini sebbih et.
• ve geceden (bir kısımda)...
• ve necmlerin idbarında...
artık O'nu sebbih et!
S:BR HKM RBB A:YN SBH HMD RBB HYN K:VM LYL SBH DBR NCM .mid4774.ss52.as48.ssTUR.ns76.nyMEKKE.cs27.syf524.sure.52.xxxx.ss52.as49.xxxemirxxyasakxxx#k:vm-kıyam#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#sbh-sebbih#||#hyn-hine#||#hkm-hüküm#||#hmd-hamd#||#a:yn-ayn#||#lyl-leyl#||#dbr-idbar#||#sbh-sebbih#||#ncm-necm#x#S:BR#||#HKM#||#RBB#||#A:YN#||#SBH#||#HMD#||#RBB#||#HYN#||#K:VM#||#LYL#||#SBH#||#DBR#||#NCM#||#k:vm-kıyam#||#rbb-rabb#||#s:br-sabr#||#sbh-sebbih#||#hyn-hine#||#hkm-hüküm#||#hmd-hamd#||#a:yn-ayn#||#lyl-leyl#||#dbr-idbar#||#sbh-sebbih#||#ncm-necm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss52.)