DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
RAHMAN SURES��

70 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid4867.ss55.as.ssRAHMAN.ns97.ny.cs27.syf530.sure.55.xxxxx
Orijinal Metin :
55. RAHMAN / 1-2-3-4
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 530
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Rahman;
• Kur'an'ı alim kılmıştır.
• İnsanı halk etmiştir.
• Onu beyana alim kılmıştır.
Doğa/YaşamEsma-ül Hüsna RHM A:LM K:Re H:LK: eNS A:LM BYN .mid4868.ss55.as1.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf530.sure.55.xxxDoğa/YaşamxEsma-ül Hüsnaxxkuranxxxalakxinsanxx.ss55.as2.ss55.as3.ss55.as4.xxxkitabxxx#a:lm-alim#||#rhm-rahman#||#h:lk:-halk#||#byn-beyan#||#k:re-kuran#||#ens-insan#x#RHM#||#A:LM#||#K:Re#||#H:LK:#||#eNS#||#A:LM#||#BYN#||#a:lm-alim#||#rhm-rahman#||#h:lk:-halk#||#byn-beyan#||#k:re-kuran#||#ens-insan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 5
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 530
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Güneş ve kamer, husban iledir.
ŞMS K:MR HSB .mid4869.ss55.as5.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf530.sure.55.xxxx#k:mr-kamer#||#şms-şems#||#hsb-husban#x#ŞMS#||#K:MR#||#HSB#||#k:mr-kamer#||#şms-şems#||#hsb-husban#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 6
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 530
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Necmler ve şecereler secde etmektedir.
NCM ŞCR SCD .mid4870.ss55.as6.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf530.sure.55.xxxxxxibadetxxx#şcr-şecere#||#scd-secde#||#ncm-necm#x#NCM#||#ŞCR#||#SCD#||#şcr-şecere#||#scd-secde#||#ncm-necm#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 7-8-9
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 530
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Semayı ref etti ve mizanı vaz etti.
• Mizanda sakın tuğyan etmeyin!
• Vezni kıst ile ikame edin!…
• Mizana hasar vermeyin!
SMV RFA: VD:A: VZN T:G:Y VZN K:VM VZN K:ST: H:SR VZN .mid4871.ss55.as7.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf530.sure.55.xxxx.ss55.as8.ss55.as9.xxxemirxxyasakxxx#k:vm-ikame#||#smv-sema#||#h:sr-hasar#||#rfa:-ref#||#vd:a:-vaz#||#vzn-mizan#||#t:g:y-tuğyan#||#vzn-mizan#||#vzn-vezn#||#k:st:-kıst#||#vzn-mizan#x#SMV#||#RFA:#||#VD:A:#||#VZN#||#T:G:Y#||#VZN#||#K:VM#||#VZN#||#K:ST:#||#H:SR#||#VZN#||#k:vm-ikame#||#smv-sema#||#h:sr-hasar#||#rfa:-ref#||#vd:a:-vaz#||#vzn-mizan#||#t:g:y-tuğyan#||#vzn-mizan#||#vzn-vezn#||#k:st:-kıst#||#vzn-mizan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 10-11-12
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 530
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İçinde...
• fakihler
• ve kemmlerin zatı hurma ağaçları...
• ve asıfın ve reyhanın zatı habbeler olan
arzı, enam için vaz etmiştir.
Doğa/Yaşam eRD: VD:A: eNM FKH! NH:L Z!VT KMM HBB Z!VT A:S:F RVH .mid4872.ss55.as10.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf530.sure.55.xxxDoğa/Yaşamx.ss55.as11.ss55.as12.x#erd:-arz#||#vd:a:-vaz#||#enm-enam#||#nh:l-nahl#||#kmm-kemm#||#fkh!-fakih#||#hbb-habbe#||#a:s:f-asıf#||#rvh-reyhan#||#z!vt-zat#x#eRD:#||#VD:A:#||#eNM#||#FKH!#||#NH:L#||#Z!VT#||#KMM#||#HBB#||#Z!VT#||#A:S:F#||#RVH#||#erd:-arz#||#vd:a:-vaz#||#enm-enam#||#nh:l-nahl#||#kmm-kemm#||#fkh!-fakih#||#hbb-habbe#||#a:s:f-asıf#||#rvh-reyhan#||#z!vt-zat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 13
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 530
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
1. tekrar.
eLV RBB KZ!B .mid4873.ss55.as13.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf530.sure.55.xxxx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 14
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 530
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İnsanı, fehhar gibi salsalden halk etmiştir.
Doğa/Yaşam H:LK: eNS S:LS:L FH:R .mid4874.ss55.as14.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf530.sure.55.xxxDoğa/Yaşamxxalakxinsanxx#h:lk:-halk#||#ens-insan#||#fh:r-fehhar#||#s:ls:l-salsal#x#H:LK:#||#eNS#||#S:LS:L#||#FH:R#||#h:lk:-halk#||#ens-insan#||#fh:r-fehhar#||#s:ls:l-salsal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 15
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 530
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Cinnleri, nardan bir maricden halk etmiştir.
Doğa/Yaşam H:LK: CNN MRC NVR .mid4875.ss55.as15.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf530.sure.55.xxxDoğa/Yaşamxxalakxx#h:lk:-halk#||#cnn-cann#||#nvr-nar#||#mrc-maric#x#H:LK:#||#CNN#||#MRC#||#NVR#||#h:lk:-halk#||#cnn-cann#||#nvr-nar#||#mrc-maric#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 16
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 530
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
2. tekrar.
eLV RBB KZ!B .mid4876.ss55.as16.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf530.sure.55.xxxx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 17
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İki şark yönünün Rabbi... ve iki garb yönünün Rabbidir.
RBB ŞRK: RBB G:RB .mid4877.ss55.as17.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxxxsayıxx#rbb-rabb#||#şrk:-şark#||#g:rb-garb#x#RBB#||#ŞRK:#||#RBB#||#G:RB#||#rbb-rabb#||#şrk:-şark#||#g:rb-garb#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 18
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
3. tekrar.
eLV RBB KZ!B .mid4878.ss55.as18.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 19-20-21-22
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İki bahrı merc etti… onlar iltika ederler… o ikisinin arasında berzah vardır... birbirlerine bagy etmezler.

Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?

Onların ikisinden de inci ve mercan ihrac olur.
4. tekrar.
MRC BHR LK:Y BYN BG:Y BRZH: eLV RBB KZ!B H:RC LeLe MRC .mid4879.ss55.as19.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx.ss55.as20.ss55.as21.ss55.as22.x#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#lk:y-iltika#||#bhr-bahr#||#mrc-merc#||#brzh:-berzah#||#bg:y-bagy#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#||#h:rc-ihrac#||#mrc-mercan#||#lele-lülü#x#MRC#||#BHR#||#LK:Y#||#BYN#||#BG:Y#||#BRZH:#||#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#H:RC#||#LeLe#||#MRC#||#rbb-rabb#||#byn-beyn#||#lk:y-iltika#||#bhr-bahr#||#mrc-merc#||#brzh:-berzah#||#bg:y-bagy#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#||#h:rc-ihrac#||#mrc-mercan#||#lele-lülü#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 23
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
5. tekrar.
eLV RBB KZ!B .mid4880.ss55.as23.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 24
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Bahrda cereyan eden, alemler gibi inşa edilmişler de O'nundur.
CRY NŞe BHR A:LM .mid4881.ss55.as24.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx#a:lm-alam#||#nşe-inşa#||#bhr-bahr#||#cry-cari#x#CRY#||#NŞe#||#BHR#||#A:LM#||#a:lm-alam#||#nşe-inşa#||#bhr-bahr#||#cry-cari#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 25
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
6. tekrar.
eLV RBB KZ!B .mid4882.ss55.as25.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4883.ss55.as.ssRAHMAN.ns.ny.cs.syf.sure.55.xxxxx
55. RAHMAN / 26-27
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Hepsi... Fanilik onlar üzredir.
Celalin ve ikramın zatı Rabbinin vechi ise bakidir.
Esma-ül Hüsna KLL FNY BK:Y VCH! RBB Z!VT CLL KRM .mid4884.ss55.as26.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxEsma-ül Hüsnax.ss55.as27.x#kll-külli#||#rbb-rabb#||#fny-fani#||#vch!-vech#||#krm-ikram#||#bk:y-baki#||#cll-celal#||#z!vt-zi#x#KLL#||#FNY#||#BK:Y#||#VCH!#||#RBB#||#Z!VT#||#CLL#||#KRM#||#kll-külli#||#rbb-rabb#||#fny-fani#||#vch!-vech#||#krm-ikram#||#bk:y-baki#||#cll-celal#||#z!vt-zi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 28
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
7. tekrar.
eLV RBB KZ!B .mid4885.ss55.as28.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 29
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Semalardaki ve arzdaki kimseler O'na sual ederler.
Her yevm bir şe'ndadır O'!
SeL SMV eRD: KLL YVM ŞeN .mid4886.ss55.as29.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxxxyevmxx#kll-külli#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#sel-sual#||#şen-şen#x#SeL#||#SMV#||#eRD:#||#KLL#||#YVM#||#ŞeN#||#kll-külli#||#yvm-yevm#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#sel-sual#||#şen-şen#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 30
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
8. tekrar.
eLV RBB KZ!B .mid4887.ss55.as30.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 31
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Yakında sizin için ferağ edeceğiz, ey sekalan!
FRG: S!K:L .mid4888.ss55.as31.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx#frg:-ferag#||#s!k:l-sekelan#x#FRG:#||#S!K:L#||#frg:-ferag#||#s!k:l-sekelan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 32
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
9. tekrar.
eLV RBB KZ!B .mid4889.ss55.as32.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 33
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Ey cinn ve ins aşrı!
Semaların ve arzın kutrlarından infaz etmeye istitaat ederseniz… haydi infaz edin.
Sadece, Sultan ile infaz edersiniz!
A:ŞR CNN eNS T:VA: NFZ! K:T:R SMV eRD: NFZ! NFZ! SLT: .mid4890.ss55.as33.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxx#t:va:-istitaat#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#cnn-cinn#||#ens-ins#||#a:şr-aşr#||#slt:-sultan#||#nfz!-infaz#||#k:t:r-kutr#x#A:ŞR#||#CNN#||#eNS#||#T:VA:#||#NFZ!#||#K:T:R#||#SMV#||#eRD:#||#NFZ!#||#NFZ!#||#SLT:#||#t:va:-istitaat#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#cnn-cinn#||#ens-ins#||#a:şr-aşr#||#slt:-sultan#||#nfz!-infaz#||#k:t:r-kutr#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 34
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
10. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4891.ss55.as34.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 35
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İkinizin üzerine nardan şuvaz ve nuhas (ergimiş bakır) irsal edilir. Artık siz ikiniz intisar edemezsiniz.
RSL ŞVZ: NVR NHS NS:R .mid4892.ss55.as35.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxxxcehennemxx#rsl-irsal#||#nvr-nar#||#ns:r-intisar#||#nhs-nuhas#||#şvz:-şuvaz#x#RSL#||#ŞVZ:#||#NVR#||#NHS#||#NS:R#||#rsl-irsal#||#nvr-nar#||#ns:r-intisar#||#nhs-nuhas#||#şvz:-şuvaz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 36
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
11. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4893.ss55.as36.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 37
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından sema şakk olduğunda ve ardından dihan gibi varid olduğunda…
Ahiret ŞK:K: SMV KVN VRD DH!N .mid4894.ss55.as37.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxAhiretx#kvn-kane#||#smv-sema#||#şk:k:-şakk#||#dh!n-dihan#||#vrd-varid#x#ŞK:K:#||#SMV#||#KVN#||#VRD#||#DH!N#||#kvn-kane#||#smv-sema#||#şk:k:-şakk#||#dh!n-dihan#||#vrd-varid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 38
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
12. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4895.ss55.as38.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 39
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından yevme-izinde, inse ve de cinne zenblerinden sual edilmez.
Ahiret YVM SeL Z!NB eNS CNN .mid4896.ss55.as39.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxAhiretxxyevmxx#cnn-cann#||#sel-sual#||#z!nb-zenb#||#ens-ins#||#ez-izin#||#yvm-yevme-izin#x#YVM#||#SeL#||#Z!NB#||#eNS#||#CNN#||#cnn-cann#||#sel-sual#||#z!nb-zenb#||#ens-ins#||#ez-izin#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 40
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 531
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
13. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4897.ss55.as40.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf531.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 41
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Mücrimlere simalarından arif olunur. Artık onlar, kademlerine nasiyelerine ahz edilirler.
Ahiret A:RF CRM SVM eH:Z! NS:Y K:DM .mid4898.ss55.as41.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#crm-mücrim#||#eh:z!-ahz#||#svm-sima#||#a:rf-arif#||#k:dm-kadem#||#ns:y-nasiye#x#A:RF#||#CRM#||#SVM#||#eH:Z!#||#NS:Y#||#K:DM#||#crm-mücrim#||#eh:z!-ahz#||#svm-sima#||#a:rf-arif#||#k:dm-kadem#||#ns:y-nasiye#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 42
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
14. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4899.ss55.as42.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 43
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu, mücrimlerin onu kizb ettikleri cehennemdir.
CHNM KZ!B CRM .mid4900.ss55.as43.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxxxcehennemxx#kz!b-kizb#||#chnm-cehennem#||#crm-mücrim#x#CHNM#||#KZ!B#||#CRM#||#kz!b-kizb#||#chnm-cehennem#||#crm-mücrim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 44
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar ve hamim-i an arasında tavaf eder dururlar.
Ahiret T:VF BYN BYN HMM eNY .mid4901.ss55.as44.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#eny-ani#||#byn-beyn#||#hmm-hamim#||#t:vf-tavaf#x#T:VF#||#BYN#||#BYN#||#HMM#||#eNY#||#eny-ani#||#byn-beyn#||#hmm-hamim#||#t:vf-tavaf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 45
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
15. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4902.ss55.as45.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4903.ss55.as.ssRAHMAN.ns.ny.cs.syf.sure.55.xxxxx
55. RAHMAN / 46
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır.
Ahiret H:VF K:VM RBB CNN .mid4904.ss55.as46.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretxxsayıxx#k:vm-makam#||#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#cnn-cennet#x#H:VF#||#K:VM#||#RBB#||#CNN#||#k:vm-makam#||#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#cnn-cennet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 47
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
16. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4905.ss55.as47.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 48
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Fennlerin (iki) zatıdır.
Ahiret FNN Z!VT .mid4906.ss55.as48.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#fnn-fenn#||#z!vt-zevat#x#FNN#||#Z!VT#||#fnn-fenn#||#z!vt-zevat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 49
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
17. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4907.ss55.as49.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 50
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
O ikisinde, cereyan eden iki ayn
Ahiret A:YN CRY .mid4908.ss55.as50.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretxxsayıxx#cry-cereyan#||#a:yn-ayn#x#A:YN#||#CRY#||#cry-cereyan#||#a:yn-ayn#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 51
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
18. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4909.ss55.as51.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 52
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İkisinde bütün fakihlerden iki zevc vardır.
Ahiret KLL FKH! ZVC .mid4910.ss55.as52.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretxxsayıxx#kll-külli#||#zvc-zevc#||#fkh!-fakih#x#KLL#||#FKH!#||#ZVC#||#kll-külli#||#zvc-zevc#||#fkh!-fakih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 53
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
19. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4911.ss55.as53.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 54
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Batnları istebrakdan firaşlara itka edenlerdir. İki cennetin de ceni olması denidir.
VKe FRŞ BT:N BRK: CNY CNN DNV .mid4912.ss55.as54.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxxxsayıxcennetxx#dnv-deni#||#cnn-cennet#||#brk:-istebrak#||#frş-firaş#||#bt:n-batn#||#vke-itka#||#cny-ceni#x#VKe#||#FRŞ#||#BT:N#||#BRK:#||#CNY#||#CNN#||#DNV#||#dnv-deni#||#cnn-cennet#||#brk:-istebrak#||#frş-firaş#||#bt:n-batn#||#vke-itka#||#cny-ceni#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 55
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
20. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4913.ss55.as55.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 56
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
O ikisinde, tarfını kasr edenler vardır... onlara daha önce insler ve de cinnler tams etmemiştir.
Ahiret K:S:R T:RF T:MS! eNS K:BL CNN .mid4914.ss55.as56.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#k:bl-kabl#||#cnn-cann#||#ens-ins#||#t:rf-tarf#||#k:s:r-kasr#||#t:ms-tams#x#K:S:R#||#T:RF#||#T:MS!#||#eNS#||#K:BL#||#CNN#||#k:bl-kabl#||#cnn-cann#||#ens-ins#||#t:rf-tarf#||#k:s:r-kasr#||#t:ms-tams#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 57
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
21. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4915.ss55.as57.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 58
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar mercan ve yakut gibidirler.
Ahiret MRC YK:T .mid4916.ss55.as58.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#mrc-mercan#||#yk:t-yakut#x#MRC#||#YK:T#||#mrc-mercan#||#yk:t-yakut#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 59
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
22. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4917.ss55.as59.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 60
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İhsanın cezası ihsandan başka olabilir mi?
Ahiret CZY HSN HSN .mid4918.ss55.as60.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#czy-ceza#||#hsn-ihsan#x#CZY#||#HSN#||#HSN#||#czy-ceza#||#hsn-ihsan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 61
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
23. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4919.ss55.as61.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 62
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Bu ikisinin gayrısında iki cennet (daha) vardır.
DVN CNN .mid4920.ss55.as62.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxxxsayıxcennetxx#dvn-dun#||#cnn-cennet#x#DVN#||#CNN#||#dvn-dun#||#cnn-cennet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 63
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
24. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4921.ss55.as63.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 64
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Mudhammedir o ikisi.
Ahiret DH!M .mid4922.ss55.as64.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#dh!m-mudhamme#x#DH!M#||#dh!m-mudhamme#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 65
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
25. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4923.ss55.as65.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 66
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İkisinde de nazh olan iki ayn vardır.
Ahiret A:YN ND:H: .mid4924.ss55.as66.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretxxsayıxx#a:yn-ayn#||#nd:h:-nazh#x#A:YN#||#ND:H:#||#a:yn-ayn#||#nd:h:-nazh#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 67
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 532
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
26. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4925.ss55.as67.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf532.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 68
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İkisinde de fakihler; hurmalar ve narlar vardır.
Ahiret FKH! NH:L RMN .mid4926.ss55.as68.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxAhiretx#nh:l-nahl#||#fkh!-fakih#||#rmn-rumman#x#FKH!#||#NH:L#||#RMN#||#nh:l-nahl#||#fkh!-fakih#||#rmn-rumman#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 69
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
27. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4927.ss55.as69.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 70
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İkisinde de hayr olan hasnalar vardır.
Ahiret H:YR HSN .mid4928.ss55.as70.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxAhiretx#h:yr-hayr#||#hsn-hasna#x#H:YR#||#HSN#||#h:yr-hayr#||#hsn-hasna#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 71
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
28. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4929.ss55.as71.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 72
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Maksur huriler... haymelerde...
HVR K:S:R H:YM .mid4930.ss55.as72.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxxxcennetxx#hvr-huri#||#k:s:r-maksur#||#h:ym-hayme#x#HVR#||#K:S:R#||#H:YM#||#hvr-huri#||#k:s:r-maksur#||#h:ym-hayme#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 73
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
29. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4931.ss55.as73.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 74
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
İnsler ve cinnler, onların öncesinde, onlara tams etmemişti.
Ahiret T:MS! eNS K:BL CNN .mid4932.ss55.as74.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxAhiretx#k:bl-kabl#||#cnn-cann#||#ens-ins#||#t:ms-tams#x#T:MS!#||#eNS#||#K:BL#||#CNN#||#k:bl-kabl#||#cnn-cann#||#ens-ins#||#t:ms-tams#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 75
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
30. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4933.ss55.as75.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 76
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Muttekiler ve abkari hasnalar, hudr refref üzredirler.
Ahiret VKe RFRF H:D:R A:BK:R HSN .mid4934.ss55.as76.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxAhiretx#a:bk:r-abkar#||#hsn-hasna#||#h:d:r-hudr#||#vke-mütteki#||#rfrf-refref#x#VKe#||#RFRF#||#H:D:R#||#A:BK:R#||#HSN#||#a:bk:r-abkar#||#hsn-hasna#||#h:d:r-hudr#||#vke-mütteki#||#rfrf-refref#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 77
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, siz ikiniz, Rabbinizin hangi alüvlerini kizb ediyorsunuz?
31. tekrar.
Ahiret eLV RBB KZ!B .mid4935.ss55.as77.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxAhiretx#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#x#eLV#||#RBB#||#KZ!B#||#rbb-rabb#||#kz!b-kizb#||#elv-alüv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
55. RAHMAN / 78
Surede Ayet: 78
Kitap Sırası: 55
Nüzul Sırası: 97
Sayfa: 533
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEKKE
Celalin ve ikramın zatı Rabbinin ismi, bereketlidir.
Esma-ül Hüsna BRK SMV RBB Z!VT CLL KRM .mid4936.ss55.as78.ssRAHMAN.ns97.nyMEKKE.cs27.syf533.sure.55.xxxEsma-ül Hüsnax#smv-esma#||#rbb-rabb#||#krm-ikram#||#brk-bereket#||#cll-celal#||#z!vt-zi#x#BRK#||#SMV#||#RBB#||#Z!VT#||#CLL#||#KRM#||#smv-esma#||#rbb-rabb#||#krm-ikram#||#brk-bereket#||#cll-celal#||#z!vt-zi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss55.)