İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
HAD��D SURES��

33 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid4979.ss57.as.ssHADİD.ns94.ny.cs27.syf536.sure.57.xxxxx
Orijinal Metin :
57. HADİD / 1
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 536
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Semalarda ve arzda olan şeyler ALLAH'ı sebbih eder. O azizdir hakimdir.
Esma-ül Hüsna SBH SMV eRD: A:ZZ HKM .mid4980.ss57.as1.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf536.sure.57.xxxEsma-ül Hüsnax#erd:-arz#||#smv-semavat#||#sbh-sebbih#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#x#SBH#||#SMV#||#eRD:#||#A:ZZ#||#HKM#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#sbh-sebbih#||#hkm-hakim#||#a:zz-aziz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 2
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 536
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Semaların ve arzın mülkü O'nundur.
Hayy eder ve mevt eder.
O herşeye kadirdir.
Esma-ül Hüsna MLK SMV eRD: HYY MVT KLL ŞYe K:DR .mid4981.ss57.as2.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf536.sure.57.xxxEsma-ül Hüsnax#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#mlk-mülk#||#k:dr-kadir#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#x#MLK#||#SMV#||#eRD:#||#HYY#||#MVT#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#mlk-mülk#||#k:dr-kadir#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 3
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 536
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Evvel ve ahir ve zahir ve batın O'dur.
Herşeye alim, O'dur.
Esma-ül Hüsna eVL eH:R Z:H!R BT:N KLL ŞYe A:LM .mid4982.ss57.as3.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf536.sure.57.xx*1xEsma-ül Hüsnax#evl-evvel#||#şye-şey#||#kll-külli#||#eh:r-ahir#||#a:lm-alim#||#z:h!r-zahir#||#bt:n-batın#x#eVL#||#eH:R#||#Z:H!R#||#BT:N#||#KLL#||#ŞYe#||#A:LM#||#evl-evvel#||#şye-şey#||#kll-külli#||#eh:r-ahir#||#a:lm-alim#||#z:h!r-zahir#||#bt:n-batın#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 4
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 537
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
O semaları ve arzı altı yevmde halk edendir.
Sonra arş üzerine istiva etti.
Arzda ilac olana ve ondan ihrac olana alimdir. Semadan inzal olana ve onun içinde uruc edene…
O, siz nerede olursanız olun sizinle beraberdir.
ALLAH amel ettiklerinize basirdir.
Esma-ül Hüsna H:LK: SMV eRD: STT YVM SVY A:RŞ A:LM VLC eRD: H:RC NZL SMV A:RC KVN A:ML BS:R .mid4983.ss57.as4.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf537.sure.57.xxxEsma-ül Hüsnaxxyevmxsayıxx#yvm-eyyam#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#stt-sitte#||#h:lk:-halk#||#svy-istiva#||#nzl-inzal#||#bs:r-basir#||#h:rc-ihrac#||#a:rş-arş#||#a:rc-uruc#||#vlc-ilac#||#kvn-xxoxx#x#H:LK:#||#SMV#||#eRD:#||#STT#||#YVM#||#SVY#||#A:RŞ#||#A:LM#||#VLC#||#eRD:#||#H:RC#||#NZL#||#SMV#||#A:RC#||#KVN#||#A:ML#||#BS:R#||#yvm-eyyam#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:lm-alim#||#a:ml-amel#||#stt-sitte#||#h:lk:-halk#||#svy-istiva#||#nzl-inzal#||#bs:r-basir#||#h:rc-ihrac#||#a:rş-arş#||#a:rc-uruc#||#vlc-ilac#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 5
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 537
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Semaların ve arzın mülkü O'nundur.
Emirler ALLAH'a rücu ettirilir.
MLK SMV eRD: RCA: eMR .mid4984.ss57.as5.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf537.sure.57.xxxx#emr-umur#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#mlk-mülk#||#rca:-rücu#x#MLK#||#SMV#||#eRD:#||#RCA:#||#eMR#||#emr-umur#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#mlk-mülk#||#rca:-rücu#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 6
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 537
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Geceyi gündüzde ilac eder ve gündüzü gecede ilac eder.
O sadrların zatına alimdir.
VLC LYL NH!R VLC NH!R LYL A:LM Z!VT S:DR .mid4985.ss57.as6.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf537.sure.57.xxxx#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#a:lm-alim#||#s:dr-sadr#||#vlc-ilac#||#z!vt-zevat#x#VLC#||#LYL#||#NH!R#||#VLC#||#NH!R#||#LYL#||#A:LM#||#Z!VT#||#S:DR#||#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#a:lm-alim#||#s:dr-sadr#||#vlc-ilac#||#z!vt-zevat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 7
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 537
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'a ve Rasulüne iman edin.
Kendisine halef kılındığınız şeylerden infak edin.
Sizden iman edenler ve infak denler, onlar için kebir ecir vardır.
İnfak eMN RSL NFK: CA:L H:LF eMN NFK: eCR KBR .mid4986.ss57.as7.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf537.sure.57.xxxİnfakxxrasulxinfakximanxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#h:lf-halef#||#emn-iman#||#ecr-ecir#||#rsl-rasul#||#nfk:-infak#||#kbr-kebir#||#ca:l-xxoxx#x#eMN#||#RSL#||#NFK:#||#CA:L#||#H:LF#||#eMN#||#NFK:#||#eCR#||#KBR#||#h:lf-halef#||#emn-iman#||#ecr-ecir#||#rsl-rasul#||#nfk:-infak#||#kbr-kebir#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 8
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 537
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ne oluyor size de ALLAH'a iman etmiyorsunuz!?
Rasul sizi Rabbinize iman etmeniz için davet ediyor. Sizin misakınızı da ahz etmişti!
Eğer mü'min olursanız…
eMN RSL DA:V eMN RBB eH:Z! VS!K: KVN eMN .mid4987.ss57.as8.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf537.sure.57.xxxxxrasulximanxx#da:v-davet#||#emn-mümin#||#rbb-rabb#||#rsl-rasul#||#eh:z!-ahz#||#vs!k:-misak#||#kvn-xxoxx#x#eMN#||#RSL#||#DA:V#||#eMN#||#RBB#||#eH:Z!#||#VS!K:#||#KVN#||#eMN#||#da:v-davet#||#emn-mümin#||#rbb-rabb#||#rsl-rasul#||#eh:z!-ahz#||#vs!k:-misak#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 9
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 537
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sizi zulmetlerden nura ihrac etmek için... O, kendisine abd olana beyyine ayetler inzal edendir.
Muhakkak ki ALLAH, size elbette rauftur, rahimdir.
Esma-ül Hüsna NZL A:BD eYY BYN H:RC Z:LM NVR ReF RHM .mid4988.ss57.as9.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf537.sure.57.xxxEsma-ül Hüsnax#eyy-ayet#||#z:lm-zulmet#||#rhm-rahim#||#byn-beyyine#||#a:bd-abd#||#nzl-inzal#||#nvr-nur#||#h:rc-ihrac#||#ref-rauf#x#NZL#||#A:BD#||#eYY#||#BYN#||#H:RC#||#Z:LM#||#NVR#||#ReF#||#RHM#||#eyy-ayet#||#z:lm-zulmet#||#rhm-rahim#||#byn-beyyine#||#a:bd-abd#||#nzl-inzal#||#nvr-nur#||#h:rc-ihrac#||#ref-rauf#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 10
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 537
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ne oluyor size de... ALLAH sebilinde infak etmiyorsunuz!?
Semaların ve arzın mirası ALLAH'ındır.
Sizden, fetih öncesinde infak eden ve katl eden kimse istiva değildir. İşte onlara... sonradan infak eden ve katl eden kimselere göre azami derece vardır.
ALLAH hepsine hüsna vaad etti.
ALLAH amel ettiklerinize habirdir.
İnfakEsma-ül Hüsna NFK: SBL VRS! SMV eRD: SVY NFK: K:BL FTH K:TL A:Z:M DRC NFK: BA:D K:TL KLL VA:D HSN A:ML H:BR .mid4989.ss57.as10.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf537.sure.57.xxxİnfakxEsma-ül Hüsnaxxinfakxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#k:bl-kabl#||#k:tl-katl#||#kll-külli#||#ba:d-bad#||#h:br-habir#||#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:ml-amel#||#drc-derece#||#va:d-vaad#||#a:z:m-azam#||#svy-istiva#||#hsn-hüsna#||#nfk:-infak#||#fth-feth#||#vrs!-miras#x#NFK:#||#SBL#||#VRS!#||#SMV#||#eRD:#||#SVY#||#NFK:#||#K:BL#||#FTH#||#K:TL#||#A:Z:M#||#DRC#||#NFK:#||#BA:D#||#K:TL#||#KLL#||#VA:D#||#HSN#||#A:ML#||#H:BR#||#k:bl-kabl#||#k:tl-katl#||#kll-külli#||#ba:d-bad#||#h:br-habir#||#sbl-sebil#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#a:ml-amel#||#drc-derece#||#va:d-vaad#||#a:z:m-azam#||#svy-istiva#||#hsn-hüsna#||#nfk:-infak#||#fth-feth#||#vrs!-miras#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid4990.ss57.as.ssHADİD.ns.ny.cs.syf.sure.57.xxxxx
57. HADİD / 11
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 537
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'a hasene karz ile ikraz eden kimseye… artık ona zıf edilir. Ona kerim ecir vardır.
K:RD: K:RD: HSN D:A:F eCR KRM .mid4991.ss57.as11.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf537.sure.57.xxxx#ecr-ecir#||#hsn-hasene#||#krm-kerim#||#d:a:f-zıf#||#k:rd:-karz#||#k:rd:-ikraz#x#K:RD:#||#K:RD:#||#HSN#||#D:A:F#||#eCR#||#KRM#||#ecr-ecir#||#hsn-hasene#||#krm-kerim#||#d:a:f-zıf#||#k:rd:-karz#||#k:rd:-ikraz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 12
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 538
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları... nurları, ellerinin arasında ve yeminleri ile say eder gördüğün yevmde... o yevmde sizin büşranız... içinde ebedi olunacak, altından nehirler cereyan eden cennetlerdir.
İşte bu, azim fevzdir.
Ahiret YVM ReY eMN eMN SA:Y NVR BYN YDY YMN BŞR YVM CNN CRY THT NH!R H:LD FVZ A:Z:M .mid4992.ss57.as12.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf538.sure.57.xxxAhiretxxyevmxcennetximanxx#nh!r-nehir#||#yvm-yevm#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#tht-taht#||#h:ld-halid#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#cnn-cennet#||#a:z:m-azim#||#ymn-yemin#||#bşr-büşra#||#fvz-fevz#||#sa:y-say#||#nvr-nur#||#cry-cereyan#||#rey-xxoxx#x#YVM#||#ReY#||#eMN#||#eMN#||#SA:Y#||#NVR#||#BYN#||#YDY#||#YMN#||#BŞR#||#YVM#||#CNN#||#CRY#||#THT#||#NH!R#||#H:LD#||#FVZ#||#A:Z:M#||#nh!r-nehir#||#yvm-yevm#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#tht-taht#||#h:ld-halid#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#cnn-cennet#||#a:z:m-azim#||#ymn-yemin#||#bşr-büşra#||#fvz-fevz#||#sa:y-say#||#nvr-nur#||#cry-cereyan#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 13
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 538
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Münafık erkeklerin ve münafık kadınların... iman edenlere "Bize nazar edin!... nurunuzdan iktibas edelim" dedikleri yevmde... onlara "Veranıza rücu edin ve ardından nur iltimas edin!" denir.
Ardından, onların aralarına, kapısı olan sur darb edilir.
İçi, onun batını Rahmettir... onun kıblesinden zahiri azabtır.
Ahiret YVM K:VL NFK: NFK: eMN NZ:R K:BS NVR K:VL RCA: VRY LMS NVR D:RB BYN SVR BVB BT:N RHM Z:H!R K:BL A:Z!B .mid4993.ss57.as13.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf538.sure.57.xxxAhiretxxyevmximanxx#k:bl-xoxox#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#rhm-rahmet#||#a:z!b-azab#||#byn-beyn#||#d:rb-darb#||#rca:-rücu#||#nz:r-unzur#||#nfk:-münafık#||#nvr-nur#||#svr-sur#||#z:h!r-zahir#||#vry-vera#||#bt:n-batn#||#bvb-bab#||#k:bs-iktibas#||#lms-iltimas#||#k:vl-xxoxx#x#YVM#||#K:VL#||#NFK:#||#NFK:#||#eMN#||#NZ:R#||#K:BS#||#NVR#||#K:VL#||#RCA:#||#VRY#||#LMS#||#NVR#||#D:RB#||#BYN#||#SVR#||#BVB#||#BT:N#||#RHM#||#Z:H!R#||#K:BL#||#A:Z!B#||#k:bl-xoxox#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#rhm-rahmet#||#a:z!b-azab#||#byn-beyn#||#d:rb-darb#||#rca:-rücu#||#nz:r-unzur#||#nfk:-münafık#||#nvr-nur#||#svr-sur#||#z:h!r-zahir#||#vry-vera#||#bt:n-batn#||#bvb-bab#||#k:bs-iktibas#||#lms-iltimas#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 14
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 538
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Onlara nida ederler,
"Sizinle beraber değil miydik?"
Derler ki:
"Bilakis!
Lakin siz
• nefslerinizi fitneye düşürdünüz
• ve tarabbus ettiniz
• ve rayb ettiniz.
Emaniler, ALLAH'ın emri gelinceye kadar sizi garr etti. Garur, sizi ALLAH'a garr etti."
Ahiret NDV KVN K:VL FTN NFS RBS: RYB G:RR MNY CYe eMR G:RR G:RR .mid4994.ss57.as14.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf538.sure.57.xxxAhiretx#emr-emir#||#nfs-enfüs#||#ftn-fitne#||#g:rr-garur#||#g:rr-garr#||#ndv-nida#||#rbs:-tarabbus#||#ryb-rayb#||#mny-emani#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#NDV#||#KVN#||#K:VL#||#FTN#||#NFS#||#RBS:#||#RYB#||#G:RR#||#MNY#||#CYe#||#eMR#||#G:RR#||#G:RR#||#emr-emir#||#nfs-enfüs#||#ftn-fitne#||#g:rr-garur#||#g:rr-garr#||#ndv-nida#||#rbs:-tarabbus#||#ryb-rayb#||#mny-emani#||#cye-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 15
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 538
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Artık, yevmde, sizden ve de kafir kimselerden fidye ahz edilmez.
Mevanız nardır!... Sizin mevlanız odur... ne de beis masirdir.
YVM eH:Z! FDY KFR eVY NVR VLY BeS S:YR .mid4995.ss57.as15.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf538.sure.57.xxxxxyevmxcehennemxx#yvm-yevm#||#fdy-fidye#||#kfr-kafir#||#eh:z!-ahz#||#s:yr-masir#||#vly-mevla#||#nvr-nar#||#evy-meva#||#bes-beis#x#YVM#||#eH:Z!#||#FDY#||#KFR#||#eVY#||#NVR#||#VLY#||#BeS#||#S:YR#||#yvm-yevm#||#fdy-fidye#||#kfr-kafir#||#eh:z!-ahz#||#s:yr-masir#||#vly-mevla#||#nvr-nar#||#evy-meva#||#bes-beis#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 16
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 538
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
İman edenlerin...
ALLAH'ı zikir etmelerinden...
• ve hakktan kendilerine inzal olan şeylerden...
ötürü kalblerinde huşu duyma vakti gelmedi mi !!!?

Sizden önceki...
• kendilerine kitab verilen...
• ve ardından med olarak tavl olunca (üstünden zaman geçince) kalbleri kasvetlenen...
• üstelik çoğu da fasık olan...
kimseler gibi olmayın!
Ahiret eNY eMN H:ŞA: K:LB Z!KR NZL HK:K: KVN eTY KTB K:BL T:VL eMD K:SV K:LB KS!R FSK: .mid4996.ss57.as16.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf538.sure.57.xxxAhiretxximanxxxxemirxxyasakxxxxkitabxxx#kvn-yekün#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#eny-ani#||#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-kesir#||#nzl-inzal#||#fsk:-fasık#||#z!kr-zikir#||#h:şa:-huşu#||#t:vl-tavl#||#emd-med#||#k:sv-kasvet#||#ety-xxoxx#x#eNY#||#eMN#||#H:ŞA:#||#K:LB#||#Z!KR#||#NZL#||#HK:K:#||#KVN#||#eTY#||#KTB#||#K:BL#||#T:VL#||#eMD#||#K:SV#||#K:LB#||#KS!R#||#FSK:#||#kvn-yekün#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#eny-ani#||#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-kesir#||#nzl-inzal#||#fsk:-fasık#||#z!kr-zikir#||#h:şa:-huşu#||#t:vl-tavl#||#emd-med#||#k:sv-kasvet#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 17
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 538
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Mevt olduktan sonra ALLAH'ın arzı hayy ettiğina alim olun. Sizin için ayetleri beyan etmiş olduk.
Umulur ki akıl edersiniz.
Ahiret A:LM HYY eRD: BA:D MVT BYN eYY A:K:L .mid4997.ss57.as17.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf538.sure.57.xxxAhiretxxxemirxxyasakxxx#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#a:k:l-akıl#||#byn-beyan#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#x#A:LM#||#HYY#||#eRD:#||#BA:D#||#MVT#||#BYN#||#eYY#||#A:K:L#||#eyy-ayet#||#ba:d-bad#||#erd:-arz#||#a:lm-alim#||#a:k:l-akıl#||#byn-beyan#||#hyy-hayy#||#mvt-mevt#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 18
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 538
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Muhakkak musaddık erkekler ve musaddık kadınlar... kendilerine zıf edilen hasene karz ile ALLAH'a ikraz ederler.
Onlar için kerim ecir vardır.
Ahiret S:DK: S:DK: K:RD: K:RD: HSN D:A:F eCR KRM .mid4998.ss57.as18.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf538.sure.57.xxxAhiretxxsadakaxx#ecr-ecir#||#hsn-hasene#||#krm-kerim#||#s:dk:-musaddık#||#d:a:f-zıf#||#k:rd:-karz#||#k:rd:-ikraz#x#S:DK:#||#S:DK:#||#K:RD:#||#K:RD:#||#HSN#||#D:A:F#||#eCR#||#KRM#||#ecr-ecir#||#hsn-hasene#||#krm-kerim#||#s:dk:-musaddık#||#d:a:f-zıf#||#k:rd:-karz#||#k:rd:-ikraz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 19
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 539
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH'a ve Rasullerine iman eden kimseler… işte onlar, sıddık olanlardır... Rabblerinin indinde şühedadırlar.
Ecirleri ve nurları kendilerinedir.
Kafirler ve ayetlerimizi kizb edenler ise... işte onlar cahim ashabıdırlar.
eMN RSL S:DK: ŞH!D A:ND RBB eCR NVR KFR KZ!B eYY S:HB CHM .mid4999.ss57.as19.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf539.sure.57.xxxxxcehennemxrasulximanxx#eyy-ayet#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#kfr-kafir#||#ecr-ecir#||#kz!b-kizb#||#şh!d-şahid#||#s:hb-sahib#||#chm-cahim#||#rsl-rasul#||#nvr-nur#||#s:dk:-sıddık#x#eMN#||#RSL#||#S:DK:#||#ŞH!D#||#A:ND#||#RBB#||#eCR#||#NVR#||#KFR#||#KZ!B#||#eYY#||#S:HB#||#CHM#||#eyy-ayet#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#kfr-kafir#||#ecr-ecir#||#kz!b-kizb#||#şh!d-şahid#||#s:hb-sahib#||#chm-cahim#||#rsl-rasul#||#nvr-nur#||#s:dk:-sıddık#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid5000.ss57.as.ssHADİD.ns.ny.cs.syf.sure.57.xxxxx
57. HADİD / 20
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 539
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Alim olun ki... dünya hayatı;
• laibdir
• ve lehvdir
• ve ziynettir
• ve aranızda tefahurdur
• ve mal ve evlad içinde tekasürdür.
Şu mesel gibidir... Gays, küffarın (çifçilerin) nebatına acayib gelir... sonra heyecan olur. Ardından sararmış... sonra da hutam olmuş olarak görür.
Ahirette... azab ve ALLAH'tan mağfiret ve rıdvan şedidtir.
Dünya hayatı; garr eden metadan başka değildir.
Ahiret A:LM HYY DNV LA:B LH!V ZYN FH:R BYN KS!R MVL VLD MS!L G:YS! A:CB KFR NBT H!YC ReY S:FR KVN HT:M eH:R A:Z!B ŞDD G:FR RD:V HYY DNV MTA: G:RR .mid5001.ss57.as20.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf539.sure.57.xxxAhiretx#kvn-yekün#||#mta:-meta#||#mvl-mal#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#şdd-şedid#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#zyn-zeyn#||#ks!r-tekasür#||#a:z!b-azab#||#kfr-küffar#||#byn-beyn#||#g:fr-mağfiret#||#ms!l-emsal#||#g:rr-garr#||#a:cb-acayib#||#hyy-hayat#||#ht:m-hutam#||#nbt-nebat#||#rd:v-rıdvan#||#lh!v-lehv#||#la:b-laib#||#fh:r-tefahur#||#s:fr-musferra#||#g:ys!-gays#||#h!yc-heyecan#||#rey-xxoxx#x#A:LM#||#HYY#||#DNV#||#LA:B#||#LH!V#||#ZYN#||#FH:R#||#BYN#||#KS!R#||#MVL#||#VLD#||#MS!L#||#G:YS!#||#A:CB#||#KFR#||#NBT#||#H!YC#||#ReY#||#S:FR#||#KVN#||#HT:M#||#eH:R#||#A:Z!B#||#ŞDD#||#G:FR#||#RD:V#||#HYY#||#DNV#||#MTA:#||#G:RR#||#kvn-yekün#||#mta:-meta#||#mvl-mal#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#şdd-şedid#||#a:lm-alim#||#vld-xoxox#||#zyn-zeyn#||#ks!r-tekasür#||#a:z!b-azab#||#kfr-küffar#||#byn-beyn#||#g:fr-mağfiret#||#ms!l-emsal#||#g:rr-garr#||#a:cb-acayib#||#hyy-hayat#||#ht:m-hutam#||#nbt-nebat#||#rd:v-rıdvan#||#lh!v-lehv#||#la:b-laib#||#fh:r-tefahur#||#s:fr-musferra#||#g:ys!-gays#||#h!yc-heyecan#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 21
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 539
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rabbinizden mağfirete ve cennete sebak edin. Onun arzı, sema ve arzın (toplamının) arzı gibidir. ALLAH'a ve Rasullerine iman eden kimseler için idad edilmiştir.
Bu ALLAH'ın fazlıdır.
Onu dilediği kimseye verir. ALLAH, azim fazlın zatıdır.
SBK: G:FR RBB CNN A:RD: A:RD: SMV eRD: A:DD eMN RSL FD:L eTY ŞYe Z!VT FD:L A:Z:M .mid5002.ss57.as21.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf539.sure.57.xxxxxcennetxrasulximanxx#şye-şae#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#fd:l-fazl#||#cnn-cennet#||#a:z:m-azim#||#rsl-rasul#||#g:fr-mağfiret#||#a:dd-idad#||#sbk:-sebak#||#a:rd:-arz#||#z!vt-zi#||#ety-xxoxx#x#SBK:#||#G:FR#||#RBB#||#CNN#||#A:RD:#||#A:RD:#||#SMV#||#eRD:#||#A:DD#||#eMN#||#RSL#||#FD:L#||#eTY#||#ŞYe#||#Z!VT#||#FD:L#||#A:Z:M#||#şye-şae#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#fd:l-fazl#||#cnn-cennet#||#a:z:m-azim#||#rsl-rasul#||#g:fr-mağfiret#||#a:dd-idad#||#sbk:-sebak#||#a:rd:-arz#||#z!vt-zi#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 22
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 539
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Arzda ve de nefslerinizde, musibetlerden isabet eden... sadece... onu ibra etmemizin öncesinden, kitabda olanlardır.
Muhakkak bu, ALLAH'a yesirdir.
S:VB S:VB eRD: NFS KTB K:BL BRe YSR .mid5003.ss57.as22.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf539.sure.57.xxxxxxkitabxxx#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#erd:-arz#||#nfs-enfüs#||#s:vb-isabet#||#ysr-yesir#||#bre-ibra#x#S:VB#||#S:VB#||#eRD:#||#NFS#||#KTB#||#K:BL#||#BRe#||#YSR#||#k:bl-kabl#||#ktb-kitab#||#erd:-arz#||#nfs-enfüs#||#s:vb-isabet#||#ysr-yesir#||#bre-ibra#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 23
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 539
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Fevt ettiğiniz şey üzre sakın üsve olmayın!
Size verilen şeye ifrah da olmayın!
ALLAH, muhtal fahur olanların hiçbirisine muhabbet duymaz.
eSV FVT FRH eTY HBB KLL H:YL FH:R .mid5004.ss57.as23.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf539.sure.57.xx*2xxxxemirxxyasakxxx#kll-külli#||#hbb-muhabbet#||#frh-ifrah#||#h:yl-muhtal#||#fh:r-fahur#||#esv-üsve#||#fvt-fevt#||#ety-xxoxx#x#eSV#||#FVT#||#FRH#||#eTY#||#HBB#||#KLL#||#H:YL#||#FH:R#||#kll-külli#||#hbb-muhabbet#||#frh-ifrah#||#h:yl-muhtal#||#fh:r-fahur#||#esv-üsve#||#fvt-fevt#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 24
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 539
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Bahl edenler, nasa bahl ile emir ederler.
Kim bundan tevella ederse... muhakkak ki ALLAH ganiydir, hamiddir.
Esma-ül Hüsna BH:L eMR NVS BH:L VLY G:NY HMD .mid5005.ss57.as24.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf539.sure.57.xxxEsma-ül Hüsnax#nvs-nas#||#emr-emir#||#g:ny-ganiy#||#vly-tevella#||#hmd-hamid#||#bh:l-bahl#x#BH:L#||#eMR#||#NVS#||#BH:L#||#VLY#||#G:NY#||#HMD#||#nvs-nas#||#emr-emir#||#g:ny-ganiy#||#vly-tevella#||#hmd-hamid#||#bh:l-bahl#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 25
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 540
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Rasullerimizi beyyineler ile irsal ettik!... ve onlarla birlikte, nasın kıst ile ikame olması için kitab ve mizan inzal ettik!
BİZ hadid (demir) inzal ettik.
• Onda şedid beis vardır ve nas için menfaatlidir.
ALLAH'ın kendisine ve Rasullerine gayb ile nasr edecek kimselere alim olması içindir.
Muhakkak ki ALLAH, kaviydir, azizdir.
Doğa/YaşamEsma-ül Hüsna RSL RSL BYN NZL KTB VZN K:VM NVS K:ST: NZL HDD BeS ŞDD NFA: NVS A:LM NS:R RSL G:YB K:VY A:ZZ .mid5006.ss57.as25.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf540.sure.57.xxxDoğa/YaşamxEsma-ül Hüsnaxxrasulxxxxkitabxxx#k:vm-kum#||#k:vm-kaviy#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#şdd-şedid#||#a:lm-alim#||#nfa:-nafia#||#k:vy-kaviy#||#byn-beyyine#||#nzl-inzal#||#rsl-rasul#||#a:zz-aziz#||#k:st:-kıst#||#g:yb-gayb#||#hdd-hadid#||#ns:r-nasr#||#vzn-mizan#||#bes-beis#x#RSL#||#RSL#||#BYN#||#NZL#||#KTB#||#VZN#||#K:VM#||#NVS#||#K:ST:#||#NZL#||#HDD#||#BeS#||#ŞDD#||#NFA:#||#NVS#||#A:LM#||#NS:R#||#RSL#||#G:YB#||#K:VY#||#A:ZZ#||#k:vm-kum#||#k:vm-kaviy#||#ktb-kitab#||#nvs-nas#||#şdd-şedid#||#a:lm-alim#||#nfa:-nafia#||#k:vy-kaviy#||#byn-beyyine#||#nzl-inzal#||#rsl-rasul#||#a:zz-aziz#||#k:st:-kıst#||#g:yb-gayb#||#hdd-hadid#||#ns:r-nasr#||#vzn-mizan#||#bes-beis#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid5007.ss57.as.ssHADİD.ns.ny.cs.syf.sure.57.xxxxx
57. HADİD / 26
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 540
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nuh'u ve İbrahim'i irsal etmiştik… ve onların zürriyetlerindeki kimselere nübüvvet ve kitab kıldık.
Ardından onlardan, mühtediler de oldu… ancak onlardan çoğu fasık oldular.
RSL NVH BRH!M CA:L Z!RR NBe KTB H!DY KS!R FSK: .mid5008.ss57.as26.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf540.sure.57.xxxxxxkitabxxx#ktb-kitab#||#z!rr-zürriyet#||#rhm-rahim#||#ks!r-kesir#||#nbe-nübüvvet#||#h!dy-mühtedi#||#fsk:-fasık#||#rsl-irsal#||#nvh-hz. nuh#||#brh!m-hz. ibrahim#||#ca:l-xxoxx#x#RSL#||#NVH#||#BRH!M#||#CA:L#||#Z!RR#||#NBe#||#KTB#||#H!DY#||#KS!R#||#FSK:#||#ktb-kitab#||#z!rr-zürriyet#||#rhm-rahim#||#ks!r-kesir#||#nbe-nübüvvet#||#h!dy-mühtedi#||#fsk:-fasık#||#rsl-irsal#||#nvh-hz. nuh#||#brh!m-hz. ibrahim#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 27
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 540
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Sonra, onların eserleri üzre Rasullerimiz ile kafv ettik... Meryem oğlu İsa ile kafv ettik. Ona İncil verdik. Ona tâbi olanların kalblerinde refet ve rahmet kıldık.
Ruhbaniyet... onlara onu BİZ ketb etmedik...
Onlar ALLAH'ın rıdvanını ibtiga etmeyi ibtida ettiler... ancak ona da hakkıyla riayet ederek riayet etmediler.
Ardından onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Ancak onların çoğu fasıklar oldular.
K:FV eS!R RSL K:FV A:YS BNY MRY eTY NCL CA:L K:LB TBA: ReF RHM RH!B BDA: KTB BG:Y RD:V RA:Y HK:K: RA:Y eTY eMN eCR KS!R FSK: .mid5009.ss57.as27.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf540.sure.57.xxxxxrasulximanxxxxkitabxxx#bny-beni#||#ktb-ketb#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#rhm-rahmet#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-kesir#||#ecr-ecir#||#rsl-rasul#||#fsk:-fasık#||#ref-refet#||#rd:v-rıdvan#||#bg:y-ibtiga#||#ra:y-riayet#||#rh!b-ruhbaniyet#||#k:fv-kafv#||#es!r-eser#||#bda:-ibtida#||#a:ys-hz. isa#||#mry-hz. meryem#||#ncl-incil#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#K:FV#||#eS!R#||#RSL#||#K:FV#||#A:YS#||#BNY#||#MRY#||#eTY#||#NCL#||#CA:L#||#K:LB#||#TBA:#||#ReF#||#RHM#||#RH!B#||#BDA:#||#KTB#||#BG:Y#||#RD:V#||#RA:Y#||#HK:K:#||#RA:Y#||#eTY#||#eMN#||#eCR#||#KS!R#||#FSK:#||#bny-beni#||#ktb-ketb#||#tba:-tabi#||#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#rhm-rahmet#||#hk:k:-hakk#||#ks!r-kesir#||#ecr-ecir#||#rsl-rasul#||#fsk:-fasık#||#ref-refet#||#rd:v-rıdvan#||#bg:y-ibtiga#||#ra:y-riayet#||#rh!b-ruhbaniyet#||#k:fv-kafv#||#es!r-eser#||#bda:-ibtida#||#a:ys-hz. isa#||#mry-hz. meryem#||#ncl-incil#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 28
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 540
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
ALLAH'a ittika edin ve Rasulüne iman edin.
• Size rahmetinden çift kifl versin.
• Sizin için kendisine meşy edeceğiniz nur kılsın.
• Sizin için gafur olsun.
ALLAH gafurdur rahimdir.
Esma-ül Hüsna eMN VK:Y eMN RSL eTY KFL RHM CA:L NVR MŞY G:FR G:FR RHM .mid5010.ss57.as28.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf540.sure.57.xxxEsma-ül Hüsnaxxsayıxrasulximanxxxxemirxxyasakxxx#emn-iman#||#rhm-rahim#||#rhm-rahmet#||#g:fr-gafur#||#vk:y-ittika#||#rsl-rasul#||#nvr-nur#||#mşy-meşy#||#kfl-kifl#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#x#eMN#||#VK:Y#||#eMN#||#RSL#||#eTY#||#KFL#||#RHM#||#CA:L#||#NVR#||#MŞY#||#G:FR#||#G:FR#||#RHM#||#emn-iman#||#rhm-rahim#||#rhm-rahmet#||#g:fr-gafur#||#vk:y-ittika#||#rsl-rasul#||#nvr-nur#||#mşy-meşy#||#kfl-kifl#||#ca:l-xxoxx#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
57. HADİD / 29
Surede Ayet: 29
Kitap Sırası: 57
Nüzul Sırası: 94
Sayfa: 540
Cüz: 27
Nüzul Yeri: MEDİNE
Kitab ehli alim olsun ki:
ALLAH'ın fazlından bir şeye ikdar edemezler. Fazl ALLAH'ın eli iledir ve onu dilediğine verir.
ALLAH, azim fazlın zatıdır.
A:LM eH!L KTB K:DR ŞYe FD:L FD:L YDY eTY ŞYe Z!VT FD:L A:Z:M .mid5011.ss57.as29.ssHADİD.ns94.nyMEDİNE.cs27.syf540.sure.57.xxxxxxkitabxxx#şye-şey#||#ktb-kitab#||#eh!l-ehil#||#a:lm-alim#||#fd:l-fazl#||#ydy-yed#||#a:z:m-azim#||#k:dr-ikdar#||#z!vt-zi#||#ety-xxoxx#x#A:LM#||#eH!L#||#KTB#||#K:DR#||#ŞYe#||#FD:L#||#FD:L#||#YDY#||#eTY#||#ŞYe#||#Z!VT#||#FD:L#||#A:Z:M#||#şye-şey#||#ktb-kitab#||#eh!l-ehil#||#a:lm-alim#||#fd:l-fazl#||#ydy-yed#||#a:z:m-azim#||#k:dr-ikdar#||#z!vt-zi#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss57.)