İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
TAHR��M SURES��

14 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5145.ss66.as.ssTAHRİM.ns107.ny.cs28.syf559.sure.66.xxxxx
Orijinal Metin :
66. TAHRİM / 1
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 559
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey Nebi!
ALLAH'ın sana helal ettiği şeyi, zevcelerinin rızasını ibtiga ederek neden haram kılıyorsun?
ALLAH, gafurdur, rahimdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku NBe HRM HLL BG:Y RD:V ZVC G:FR RHM .mid5146.ss66.as1.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf559.sure.66.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxnebixxxxharamxxhelalxxxxibadetxxx#rhm-rahim#||#nbe-nebi#||#hrm-haram#||#g:fr-gafur#||#zvc-zevc#||#hll-helal#||#rd:v-rıza#||#bg:y-ibtiga#x#NBe#||#HRM#||#HLL#||#BG:Y#||#RD:V#||#ZVC#||#G:FR#||#RHM#||#rhm-rahim#||#nbe-nebi#||#hrm-haram#||#g:fr-gafur#||#zvc-zevc#||#hll-helal#||#rd:v-rıza#||#bg:y-ibtiga#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 2
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 559
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH, yeminlerinizi hall etmeyi size farz kılmıştır.
ALLAH, sizin mevlanızdır.
O, alimdir, hakimdir.
Esma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku FRD: HLL YMN VLY A:LM HKM .mid5147.ss66.as2.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf559.sure.66.xxxEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#a:lm-alim#||#hkm-hakim#||#ymn-yemin#||#vly-mevla#||#hll-hall#||#frd:-farz#x#FRD:#||#HLL#||#YMN#||#VLY#||#A:LM#||#HKM#||#a:lm-alim#||#hkm-hakim#||#ymn-yemin#||#vly-mevla#||#hll-hall#||#frd:-farz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 3
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 559
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Nebi, zevcelerinin bazısına hadis sırr etmişti. Ardından (zevcesi) bunu (diğerine) haber ettiğinde... ALLAH, bunu ona izhar etmişti... birazına arif etti ve birazından iraz etti.
Ardından Nebi, bunu (zevcesine) haber verince,
"Sana bunu kim haber verdi?" dedi.
Dedi ki:
"Bana alim ve habir olan haber verdi."
Kıssa: Rasulullah'ın EşleriEsma-ül HüsnaKadın ve Aile Hukuku SRR NBe BA:D: ZVC HDS! NBe Z:H!R A:RF BA:D: A:RD: BA:D: NBe K:VL NBe K:VL NBe A:LM H:BR .mid5148.ss66.as3.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf559.sure.66.xxxKıssa: Rasulullah'ın EşlerixEsma-ül HüsnaxKadın ve Aile Hukukuxxnebixxkissa.140xxxibadetxxx#h:br-habir#||#ba:d:-bazı#||#a:lm-alim#||#nbe-nebi#||#a:rd:-iraz#||#hds!-hadis#||#srr-sırr#||#zvc-zevc#||#a:rf-arif#||#z:h!r-izhar#||#k:vl-xxoxx#x#SRR#||#NBe#||#BA:D:#||#ZVC#||#HDS!#||#NBe#||#Z:H!R#||#A:RF#||#BA:D:#||#A:RD:#||#BA:D:#||#NBe#||#K:VL#||#NBe#||#K:VL#||#NBe#||#A:LM#||#H:BR#||#h:br-habir#||#ba:d:-bazı#||#a:lm-alim#||#nbe-nebi#||#a:rd:-iraz#||#hds!-hadis#||#srr-sırr#||#zvc-zevc#||#a:rf-arif#||#z:h!r-izhar#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 4
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 559
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer siz ikiniz, ALLAH'a tevbe ederseniz… artık ikinizin kalbleri sugv etmişti.
Eğer ona tezahür ederseniz… artık muhakkak ki ALLAH... O, onun mevlasıdır.
Cebrail ve mü'minlerin salihi ve melekler bundan sonra zahirdir.
Kıssa: Rasulullah'ın Eşleri TVB S:G:V K:LB Z:H!R VLY S:LH eMN MLK BA:D Z:H!R .mid5149.ss66.as4.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf559.sure.66.xxxKıssa: Rasulullah'ın Eşlerixximanxxkissa.140x#ba:d-bad#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#tvb-tevbe#||#vly-mevla#||#mlk-melek#||#s:lh-salih#||#z:h!r-zahir#||#s:g:v-sugv#x#TVB#||#S:G:V#||#K:LB#||#Z:H!R#||#VLY#||#S:LH#||#eMN#||#MLK#||#BA:D#||#Z:H!R#||#ba:d-bad#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#k:lb-kalb#||#tvb-tevbe#||#vly-mevla#||#mlk-melek#||#s:lh-salih#||#z:h!r-zahir#||#s:g:v-sugv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 5
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 559
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Eğer sizi boşarsa... Rabbinin ona, hayr olarak...
• Müslüman,
• mü'min,
• kanit olan,
• tevbe eden,
• abd olan,
• saih,
• seyyibe,
• ve bakire
zevceler bedellendirmesi vacib olur.
Kıssa: Rasulullah'ın Eşleri A:SY RBB T:LK: BDL ZVC H:YR SLM eMN K:NT TVB A:BD SYH S!YB BKR .mid5150.ss66.as5.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf559.sure.66.xxxKıssa: Rasulullah'ın Eşlerixxmüslümanxoruçximanxxkissa.140xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#a:sy-asa#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#t:lk:-talak#||#h:yr-hayr#||#bdl-bedel#||#tvb-taib#||#slm-müslim#||#a:bd-abd#||#bkr-bikr#||#zvc-zevc#||#k:nt-kanit#||#s!yb-seyyibe#||#syh-saih#x#A:SY#||#RBB#||#T:LK:#||#BDL#||#ZVC#||#H:YR#||#SLM#||#eMN#||#K:NT#||#TVB#||#A:BD#||#SYH#||#S!YB#||#BKR#||#a:sy-asa#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#t:lk:-talak#||#h:yr-hayr#||#bdl-bedel#||#tvb-taib#||#slm-müslim#||#a:bd-abd#||#bkr-bikr#||#zvc-zevc#||#k:nt-kanit#||#s!yb-seyyibe#||#syh-saih#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 6
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 559
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Nefslerinizi ve ehlinizi, vakudu nas ve hacerler olan nardan vaky edin!
Onda şedid galiz melekler vardır. Onlar kendilerine emir edilen şeyde, ALLAH'a asi olmazlar... ve emir edilen şeye fail olurlar.
eMN VK:Y NFS eH!L NVR VK:D NVS HCR MLK G:LZ: ŞDD A:S:Y eMR FA:L eMR .mid5151.ss66.as6.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf559.sure.66.xxxxxcehennemximanxxxxemirxxyasakxxx#nvs-nas#||#eh!l-ehil#||#şdd-şiddet#||#a:s:y-asi#||#emr-emir#||#emn-iman#||#nfs-enfüs#||#mlk-melek#||#vk:y-vaky#||#hcr-hacer#||#vk:d-vakud#||#nvr-nar#||#g:lz:-galiz#||#fa:l-xxoxx#x#eMN#||#VK:Y#||#NFS#||#eH!L#||#NVR#||#VK:D#||#NVS#||#HCR#||#MLK#||#G:LZ:#||#ŞDD#||#A:S:Y#||#eMR#||#FA:L#||#eMR#||#nvs-nas#||#eh!l-ehil#||#şdd-şiddet#||#a:s:y-asi#||#emr-emir#||#emn-iman#||#nfs-enfüs#||#mlk-melek#||#vk:y-vaky#||#hcr-hacer#||#vk:d-vakud#||#nvr-nar#||#g:lz:-galiz#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 7
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 559
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey kafirler!
Yevmde, tazir etmeyin.
Muhakkak siz, ancak, amel etmiş olduğunuz şeylerle cezalandırılacaksınız.
Ahiret KFR A:Z!R YVM CZY KVN A:ML .mid5152.ss66.as7.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf559.sure.66.xxxAhiretxxyevmxx#czy-ceza#||#yvm-yevm#||#a:ml-amel#||#kfr-kafir#||#a:z!r-tazir#||#kvn-xxoxx#x#KFR#||#A:Z!R#||#YVM#||#CZY#||#KVN#||#A:ML#||#czy-ceza#||#yvm-yevm#||#a:ml-amel#||#kfr-kafir#||#a:z!r-tazir#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid5153.ss66.as.ssTAHRİM.ns.ny.cs.syf.sure.66.xxxxx
66. TAHRİM / 8
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 560
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey iman edenler!
Nasuh tevbe olarak ALLAH'a tevbe edin.
Sizin seyyilerinize kafir olması... ve sizi altından nehirler cereyan eden cennetlere dahil etmesi Rabbinize vacib olur!

Yevmde, ALLAH'ın nebiyi ve onunla birlikte iman edenleri ihza etmez... onların nurları, önlerinde ve yeminlerinde say eder.
Derler ki:
"Rabbimiz!
Bize nurumuzu tamamla ve bize gafur ol. Muhakkak ki SEN herşeye kadirsin."
AhiretDuaEsma-ül Hüsna eMN TVB TVB NS:H A:SY RBB KFR SVe DH:L CNN CRY THT NH!R YVM H:ZY NBe eMN NVR SA:Y BYN YDY YMN K:VL RBB TMM NVR G:FR KLL ŞYe K:DR .mid5154.ss66.as8.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf560.sure.66.xxxAhiretxDuaxEsma-ül Hüsnaxxyevmxcennetxnebiximanxxxxemirxxyasakxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#sve-seyyie#||#nh!r-nehir#||#a:sy-asa#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#dh:l-dahil#||#tmm-tamam#||#tht-taht#||#ydy-yed#||#kfr-keffir#||#byn-beyn#||#cnn-cennet#||#tvb-tevbe#||#nbe-nebi#||#g:fr-gafur#||#k:dr-kadir#||#sa:y-say#||#ymn-yemin#||#nvr-nur#||#cry-cereyan#||#h:zy-ihza#||#ns:h-nasuh#||#k:vl-xxoxx#x#eMN#||#TVB#||#TVB#||#NS:H#||#A:SY#||#RBB#||#KFR#||#SVe#||#DH:L#||#CNN#||#CRY#||#THT#||#NH!R#||#YVM#||#H:ZY#||#NBe#||#eMN#||#NVR#||#SA:Y#||#BYN#||#YDY#||#YMN#||#K:VL#||#RBB#||#TMM#||#NVR#||#G:FR#||#KLL#||#ŞYe#||#K:DR#||#şye-şey#||#kll-külli#||#sve-seyyie#||#nh!r-nehir#||#a:sy-asa#||#yvm-yevm#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#dh:l-dahil#||#tmm-tamam#||#tht-taht#||#ydy-yed#||#kfr-keffir#||#byn-beyn#||#cnn-cennet#||#tvb-tevbe#||#nbe-nebi#||#g:fr-gafur#||#k:dr-kadir#||#sa:y-say#||#ymn-yemin#||#nvr-nur#||#cry-cereyan#||#h:zy-ihza#||#ns:h-nasuh#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 9
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 560
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ey Nebi!
Kafirler ve münafıklar ile cihad et… ve onlara galiz davran!
Onların mevası cehennemdir. Ne beis masirdir!
NBe CH!D KFR NFK: G:LZ: eVY CHNM BeS S:YR .mid5155.ss66.as9.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf560.sure.66.xxxxxcehennemxnebixcihadxxxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#kfr-küffar#||#nbe-nebi#||#chnm-cehennem#||#nfk:-münafık#||#s:yr-masir#||#ch!d-cihad#||#evy-meva#||#bes-beis#||#g:lz:-galiz#x#NBe#||#CH!D#||#KFR#||#NFK:#||#G:LZ:#||#eVY#||#CHNM#||#BeS#||#S:YR#||#kfr-küffar#||#nbe-nebi#||#chnm-cehennem#||#nfk:-münafık#||#s:yr-masir#||#ch!d-cihad#||#evy-meva#||#bes-beis#||#g:lz:-galiz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 10
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 560
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH kafirlere, Nuh'un hanımını ve Lut'un hanımını mesel darb etti.
İkisi de BİZ'e ibadet edenlerden iki salih abd altındaydı... ardından ikisi de ihanet etti. Artık, onların ikisine de ALLAH'tan bir şey ganiy olmaz.
Denildi ki:
"İkiniz de dahil olanlarla beraber nara dahil olun."
Mesel: HanımlarAhiretKadın ve Aile Hukuku D:RB MS!L KFR MRe NVH MRe LVT: KVN THT A:BD A:BD S:LH H:VN G:NY ŞYe K:VL DH:L NVR DH:L .mid5156.ss66.as10.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf560.sure.66.xxxMesel: HanımlarxAhiretxKadın ve Aile Hukukuxxsayıxxkissa.141xxxibadetxxx#kvn-kane#||#şye-şey#||#dh:l-dahil#||#mre-imree#||#tht-taht#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#a:bd-ibadet#||#d:rb-darb#||#s:lh-salih#||#ms!l-mesel#||#nvr-nar#||#h:vn-ihanet#||#nvh-hz. nuh#||#lvt:-hz. lut#||#k:vl-xxoxx#x#D:RB#||#MS!L#||#KFR#||#MRe#||#NVH#||#MRe#||#LVT:#||#KVN#||#THT#||#A:BD#||#A:BD#||#S:LH#||#H:VN#||#G:NY#||#ŞYe#||#K:VL#||#DH:L#||#NVR#||#DH:L#||#kvn-kane#||#şye-şey#||#dh:l-dahil#||#mre-imree#||#tht-taht#||#g:ny-ganiy#||#kfr-kafir#||#a:bd-abd#||#a:bd-ibadet#||#d:rb-darb#||#s:lh-salih#||#ms!l-mesel#||#nvr-nar#||#h:vn-ihanet#||#nvh-hz. nuh#||#lvt:-hz. lut#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 11
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 560
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
ALLAH, iman edenlere, firavun'un hanımını mesel darb eder. O demişti ki:
"Rabbim!
SEN'in indinde, cennette, benim için bir beyt bina et. Beni firavundan ve onun amellerinden necat et. Beni zalimler kavminden necat et."
Mesel: HanımlarDua D:RB MS!L eMN MRe K:VL RBB BNY A:ND BYT CNN NCV A:ML NCV K:VM Z:LM .mid5157.ss66.as11.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf560.sure.66.xxxMesel: HanımlarxDuaxxcennetximanxxkissa.141x#k:vm-kavim#||#bny-bina#||#z:lm-zalim#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#||#mre-imree#||#byt-beyt#||#cnn-cennet#||#d:rb-darb#||#ncv-necat#||#ms!l-mesel#||#k:vl-xxoxx#x#D:RB#||#MS!L#||#eMN#||#MRe#||#K:VL#||#RBB#||#BNY#||#A:ND#||#BYT#||#CNN#||#NCV#||#A:ML#||#NCV#||#K:VM#||#Z:LM#||#k:vm-kavim#||#bny-bina#||#z:lm-zalim#||#emn-iman#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#a:ml-amel#||#mre-imree#||#byt-beyt#||#cnn-cennet#||#d:rb-darb#||#ncv-necat#||#ms!l-mesel#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
66. TAHRİM / 12
Surede Ayet: 12
Kitap Sırası: 66
Nüzul Sırası: 107
Sayfa: 560
Cüz: 28
Nüzul Yeri: MEDİNE
Ferci hısn edilmiş olan İmran kızı Meryem…
• ona Ruhumuzdan nefh ettik.
• Rabbinin kelimelerine ve
O'nun kitablarına sadakat gösterdi.
• Kanit olanlardan oldu.
Mesel: HanımlarRuh MRY BNY A:MR HS:N FRC NFH: RVH S:DK: KLM RBB KTB KVN K:NT .mid5158.ss66.as12.ssTAHRİM.ns107.nyMEDİNE.cs28.syf560.sure.66.xxxMesel: HanımlarxRuhxxsadakaxxkissa.141xxxkitabxxx#kvn-kane#||#bny-beni#||#ktb-kitab#||#rbb-rabb#||#nfh:-nefh#||#s:dk:-sadakat#||#klm-kelime#||#rvh-ruh#||#hs:n-hısn#||#k:nt-kanit#||#frc-ferc#||#mry-hz. meryem#||#a:mr-imran#x#MRY#||#BNY#||#A:MR#||#HS:N#||#FRC#||#NFH:#||#RVH#||#S:DK:#||#KLM#||#RBB#||#KTB#||#KVN#||#K:NT#||#kvn-kane#||#bny-beni#||#ktb-kitab#||#rbb-rabb#||#nfh:-nefh#||#s:dk:-sadakat#||#klm-kelime#||#rvh-ruh#||#hs:n-hısn#||#k:nt-kanit#||#frc-ferc#||#mry-hz. meryem#||#a:mr-imran#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss66.)