İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
C��NN SURES��

26 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5321.ss72.as.ssCİNN.ns40.ny.cs29.syf571.sure.72.xxxxx
Orijinal Metin :
72. CİNN / 1-2
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Bana vahy edildi ki:
• Cinnlerden neferin işittiği...
• ve ardından şöyle dedikleri:
***Muhakkak biz, rüşte ihda eden acayib bir Kur'an işittik. Artık biz ona iman ettik... ve Rabbimize bir şey şirk koşmayız.***"
K:VL VHY SMA: NFR CNN K:VL SMA: K:Re A:CB H!DY RŞD eMN ŞRK RBB eHD .mid5322.ss72.as1.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxxxkuranxxximanxx.ss72.as2.xxxkitabxxx#vhy-vahy#||#sma:-semi#||#cnn-cinn#||#nfr-nefer#||#k:re-kuran#||#a:cb-acayib#||#ehd-ehad#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#h!dy-ihda#||#şrk-şirk#||#rşd-rüşd#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#VHY#||#SMA:#||#NFR#||#CNN#||#K:VL#||#SMA:#||#K:Re#||#A:CB#||#H!DY#||#RŞD#||#eMN#||#ŞRK#||#RBB#||#eHD#||#vhy-vahy#||#sma:-semi#||#cnn-cinn#||#nfr-nefer#||#k:re-kuran#||#a:cb-acayib#||#ehd-ehad#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#h!dy-ihda#||#şrk-şirk#||#rşd-rüşd#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 3
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak ki O'nun... Rabbimizin ceddi tealidir.
Sahibe de ittihaz etmemiştir... evlat da!"
A:LV CDD RBB eH:Z! S:HB VLD .mid5323.ss72.as3.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxx#rbb-rabb#||#vld-xoxox#||#eh:z!-ittihaz#||#s:hb-sahib#||#cdd-cedd#||#a:lv-teali#x#A:LV#||#CDD#||#RBB#||#eH:Z!#||#S:HB#||#VLD#||#rbb-rabb#||#vld-xoxox#||#eh:z!-ittihaz#||#s:hb-sahib#||#cdd-cedd#||#a:lv-teali#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 4
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak o… bizim sefih olanımız, ALLAH'a şetat şeyler söylemiş oldu."
KVN K:VL SFH! ŞT:T: .mid5324.ss72.as4.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxx#kvn-kane#||#sfh!-sefih#||#şt:t:-şetat#||#k:vl-xxoxx#x#KVN#||#K:VL#||#SFH!#||#ŞT:T:#||#kvn-kane#||#sfh!-sefih#||#şt:t:-şetat#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 5
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak biz... ins ve cinnler ALLAH üzre kizb etmezler zann ediyorduk!"
Z:NN K:VL eNS CNN KZ!B .mid5325.ss72.as5.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxxxinsxx#cnn-cinn#||#ens-ins#||#kz!b-kizb#||#z:nn-zann#||#k:vl-xxoxx#x#Z:NN#||#K:VL#||#eNS#||#CNN#||#KZ!B#||#cnn-cinn#||#ens-ins#||#kz!b-kizb#||#z:nn-zann#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 6
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak o… insden erkek kimseler, cinnden erkek kimselere uvz eden oldular… ve ardından onların rehakı ziyade oldu."
KVN RCL eNS A:VZ! RCL CNN ZYD RH!K: .mid5326.ss72.as6.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxxxinsxxxxvaadxxhaberxxx#kvn-kane#||#zyd-ziyade#||#rcl-recül#||#cnn-cinn#||#rh!k:-rehak#||#ens-ins#||#a:vz!-uvz#x#KVN#||#RCL#||#eNS#||#A:VZ!#||#RCL#||#CNN#||#ZYD#||#RH!K:#||#kvn-kane#||#zyd-ziyade#||#rcl-recül#||#cnn-cinn#||#rh!k:-rehak#||#ens-ins#||#a:vz!-uvz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 7
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak onlar da... sizin zannettiğiniz gibi, ALLAH'ın hiç birinizi baas etmeyeceğini zann ettiler."
Z:NN Z:NN BA:S! eHD .mid5327.ss72.as7.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxx#ehd-ehad#||#ba:s!-baas#||#z:nn-zann#x#Z:NN#||#Z:NN#||#BA:S!#||#eHD#||#ehd-ehad#||#ba:s!-baas#||#z:nn-zann#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 8
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak biz... semaya lems ettik... ve ardından, onu şedid harislerle ve şihablarla melaa olmuş halde vecd olduk."
LMS SMV VCD MLe HRS ŞDD ŞH!B .mid5328.ss72.as8.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxx#şdd-şedid#||#smv-sema#||#vcd-vecd#||#şh!b-şihab#||#mle-melaa#||#hrs-haris#||#lms-lems#x#LMS#||#SMV#||#VCD#||#MLe#||#HRS#||#ŞDD#||#ŞH!B#||#şdd-şedid#||#smv-sema#||#vcd-vecd#||#şh!b-şihab#||#mle-melaa#||#hrs-haris#||#lms-lems#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 9
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak biz... işitmek için onların kaide yerlerinde kuud etmiştik.
Artık, istima eden kimse… kendisi için rasad şihaba vecd olur."
KVN K:A:D K:A:D SMA: SMA: VCD ŞH!B RS:D .mid5329.ss72.as9.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxx#vcd-vecd#||#şh!b-şihab#||#k:a:d-kaide#||#k:a:d-kuud#||#rs:d-rasad#||#sma:-istima#||#kvn-xxoxx#||#sma:-xxoxx#x#KVN#||#K:A:D#||#K:A:D#||#SMA:#||#SMA:#||#VCD#||#ŞH!B#||#RS:D#||#vcd-vecd#||#şh!b-şihab#||#k:a:d-kaide#||#k:a:d-kuud#||#rs:d-rasad#||#sma:-istima#||#kvn-xxoxx#||#sma:-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 10
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak biz... arzdaki kimselere irade olunan daha mı şerr... yoksa Rabbleri kendileri için reşid olmalarını mı irade etti, idra etmedik."
DRY ŞRR RVD eRD: RVD RBB RŞD .mid5330.ss72.as10.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxx#rvd-irade#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#şrr-şerr#||#dry-idra#||#rşd-reşid#x#DRY#||#ŞRR#||#RVD#||#eRD:#||#RVD#||#RBB#||#RŞD#||#rvd-irade#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#şrr-şerr#||#dry-idra#||#rşd-reşid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 11
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak biz salihlerdeniz... ve bizden, bunun gayrısında olanlar da var.
Biz tarıklara kıdad olduk."
S:LH DVN KVN T:RK: K:DD .mid5331.ss72.as11.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxx#dvn-dun#||#s:lh-salih#||#t:rk:-tarık#||#k:dd-kıdad#||#kvn-xxoxx#x#S:LH#||#DVN#||#KVN#||#T:RK:#||#K:DD#||#dvn-dun#||#s:lh-salih#||#t:rk:-tarık#||#k:dd-kıdad#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 12
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak biz... ALLAH'ı arzda aciz bırakamayacağımızı... ve herab ederek de O'nu aciz bırakamayacağımızı, zann ediyoruz."
Z:NN A:CZ eRD: A:CZ H!RB .mid5332.ss72.as12.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxx#erd:-arz#||#a:cz-aciz#||#z:nn-zann#||#h!rb-herab#x#Z:NN#||#A:CZ#||#eRD:#||#A:CZ#||#H!RB#||#erd:-arz#||#a:cz-aciz#||#z:nn-zann#||#h!rb-herab#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 13
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 571
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak biz... hüdayı işittiğimizde, ona iman ettik.
Rabbine iman eden kimse… artık o, ne bahstan… ne de rehaktan korkmaz!"
SMA: H!DY eMN eMN RBB H:VF BH:S RH!K: .mid5333.ss72.as13.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf571.sure.72.xxxxximanxx#h:vf-havf#||#sma:-semi#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#h!dy-huda#||#rh!k:-rehak#||#bh:s-bahs#x#SMA:#||#H!DY#||#eMN#||#eMN#||#RBB#||#H:VF#||#BH:S#||#RH!K:#||#h:vf-havf#||#sma:-semi#||#emn-iman#||#rbb-rabb#||#h!dy-huda#||#rh!k:-rehak#||#bh:s-bahs#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 14
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak biz... Müslümanlardanız ve iksat olanlardanız.
Silm olan kimse… artık işte onlar, reşid olmayı taharri etmiştir."
SLM K:ST: SLM HRY RŞD .mid5334.ss72.as14.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxxxmüslümanxislamxx#slm-silm#||#k:st:-iksat#||#rşd-reşid#||#hry-taharri#||#slm-müslim#x#SLM#||#K:ST:#||#SLM#||#HRY#||#RŞD#||#slm-silm#||#k:st:-iksat#||#rşd-reşid#||#hry-taharri#||#slm-müslim#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 15
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"İksat olmayanlar ise… artık onlar, cehennem için hatab oldular."
K:ST: KVN CHNM HT:B .mid5335.ss72.as15.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxxxcehennemxx#chnm-cehennem#||#k:st:-iksat#||#ht:b-hatab#||#kvn-xxoxx#x#K:ST:#||#KVN#||#CHNM#||#HT:B#||#chnm-cehennem#||#k:st:-iksat#||#ht:b-hatab#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 16-17
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Şayet tarık üzre istikametlenirlerse... bu konuda fitne etmek için onları elbette gadak su ile elbette iska ederiz.
Rabbini zikir etmekten iraz olan kimseyi… O, onu, azabın saadesine islak eder.
K:VM T:RK: SK:Y MVH! G:DK: FTN A:RD: Z!KR RBB SLK A:Z!B S:A:D .mid5336.ss72.as16.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxx.ss72.as17.x#k:vm-istikamet#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#mvh!-main#||#sk:y-iska#||#t:rk:-tarık#||#g:dk:-gadak#||#ftn-fitne#||#a:rd:-iraz#||#z!kr-zikir#||#slk-islak#||#s:a:d-saade#x#K:VM#||#T:RK:#||#SK:Y#||#MVH!#||#G:DK:#||#FTN#||#A:RD:#||#Z!KR#||#RBB#||#SLK#||#A:Z!B#||#S:A:D#||#k:vm-istikamet#||#rbb-rabb#||#a:z!b-azab#||#mvh!-main#||#sk:y-iska#||#t:rk:-tarık#||#g:dk:-gadak#||#ftn-fitne#||#a:rd:-iraz#||#z!kr-zikir#||#slk-islak#||#s:a:d-saade#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 18
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak mescidler ALLAH içindir.
Artık ALLAH ile birlikte hiç birini davet etmeyin!"
SCD DA:V eHD .mid5337.ss72.as18.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxxxxemirxxyasakxxx#da:v-davet#||#ehd-ehad#||#scd-mescid#x#SCD#||#DA:V#||#eHD#||#da:v-davet#||#ehd-ehad#||#scd-mescid#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 19
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Muhakkak o… ALLAH'a abd olan, O'nu davet etmeye kıyam ettiğinde... onun üzre libde (yığın) olarak toplanıverirler."
K:VM A:BD DA:V KVD KVN LBD .mid5338.ss72.as19.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxx#da:v-duae#||#k:vm-kıyam#||#kvn-yekün#||#kvd-kade#||#a:bd-abd#||#lbd-libde#x#K:VM#||#A:BD#||#DA:V#||#KVD#||#KVN#||#LBD#||#da:v-duae#||#k:vm-kıyam#||#kvn-yekün#||#kvd-kade#||#a:bd-abd#||#lbd-libde#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid5339.ss72.as.ssCİNN.ns.ny.cs.syf.sure.72.xxxxx
72. CİNN / 20
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Muhakkak ben, ancak, Rabbimi davet ederim ve kimseyi O'na şerik koşmam!"
K:VL DA:V RBB ŞRK eHD .mid5340.ss72.as20.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxx#da:v-davet#||#ehd-ehad#||#rbb-rabb#||#şrk-şerik#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#DA:V#||#RBB#||#ŞRK#||#eHD#||#da:v-davet#||#ehd-ehad#||#rbb-rabb#||#şrk-şerik#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 21
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Muhakkak ben, sizin için... ne darra… ne de reşid etmeye melik değilim."
K:VL MLK D:RR RŞD .mid5341.ss72.as21.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxx#d:rr-darr#||#mlk-melik#||#rşd-reşid#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#MLK#||#D:RR#||#RŞD#||#d:rr-darr#||#mlk-melik#||#rşd-reşid#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 22
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Muhakkak bana hiç kimse ALLAH'tan cair olamaz ve ben O'nun gayrısından mültehad vecd edemem."
K:VL CVR eHD VCD DVN LHD .mid5342.ss72.as22.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxx#ehd-ehad#||#dvn-dun#||#vcd-vecd#||#lhd-mültehad#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#CVR#||#eHD#||#VCD#||#DVN#||#LHD#||#ehd-ehad#||#dvn-dun#||#vcd-vecd#||#lhd-mültehad#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 23
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
"Sadece ALLAH'tan belağ ve O'nun risaleti!...
ALLAH'a ve O'nun Rasulüne asi olan kimse… artık muhakkak onun için, içinde ebedi kalacakları cehennem narı vardır."
BLG: RSL A:S:Y RSL NVR CHNM H:LD eBD .mid5343.ss72.as23.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxxxcehennemxrasulxx#a:s:y-asi#||#h:ld-halid#||#ebd-ebed#||#chnm-cehennem#||#rsl-rasul#||#nvr-nar#||#blg:-belağ#x#BLG:#||#RSL#||#A:S:Y#||#RSL#||#NVR#||#CHNM#||#H:LD#||#eBD#||#a:s:y-asi#||#h:ld-halid#||#ebd-ebed#||#chnm-cehennem#||#rsl-rasul#||#nvr-nar#||#blg:-belağ#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 24
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
Hatta, vaad olundukları şeyi gördüklerinde... artık kimin nasır olarak daha zayıf, aded olarak daha az olduğuna alim olacaklar.
ReY VA:D A:LM D:A:F NS:R K:LL A:DD .mid5344.ss72.as24.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxx#k:ll-ekall#||#a:lm-alim#||#va:d-vaad#||#a:dd-aded#||#ns:r-nasır#||#d:a:f-zayıf#||#rey-xxoxx#x#ReY#||#VA:D#||#A:LM#||#D:A:F#||#NS:R#||#K:LL#||#A:DD#||#k:ll-ekall#||#a:lm-alim#||#va:d-vaad#||#a:dd-aded#||#ns:r-nasır#||#d:a:f-zayıf#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 25
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
De ki:
"Vaad olunduğunuz şey karib midir... yoksa Rabbim ona med mi kılmıştır, idra edemem."
K:VL DRY K:RB VA:D CA:L RBB eMD .mid5345.ss72.as25.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxx#rbb-rabb#||#va:d-vaad#||#k:rb-karib#||#dry-idra#||#emd-med#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#DRY#||#K:RB#||#VA:D#||#CA:L#||#RBB#||#eMD#||#rbb-rabb#||#va:d-vaad#||#k:rb-karib#||#dry-idra#||#emd-med#||#ca:l-xxoxx#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
72. CİNN / 26-27-28
Surede Ayet: 28
Kitap Sırası: 72
Nüzul Sırası: 40
Sayfa: 572
Cüz: 29
Nüzul Yeri: MEKKE
O, gayb olana alimdir.
Üstelik… O'nun gaybı üzre, Rasulden razı olunan kimse dışında kimseye izhar olunmaz!
Ardından, muhakkak ki O, onların eli arasından ve halfinden... Rabblerinin risaletinin iblağ edilmiş olduğuna alim olmaları için rasadlar islak eder.
Onların ledalarındaki şeylere ihata etmiştir!
Herşeyi aded olarak ihsa etmiştir!
A:LM G:YB Z:H!R G:YB eHD RD:V RSL SLK BYN YDY H:LF RS:D A:LM BLG: RSL RBB HVT: LDN HS:Y KLL ŞYe A:DD .mid5346.ss72.as26.ssCİNN.ns40.nyMEKKE.cs29.syf572.sure.72.xxxxxrasulxx.ss72.as27.ss72.as28.x#ehd-ehad#||#a:lm-alim#||#g:yb-gayb#||#z:h!r-izhar#||#h:lf-half#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#rsl-rasul#||#slk-islak#||#rd:v-razı#||#rs:d-rasad#||#şye-şey#||#kll-külli#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#rsl-risalet#||#a:dd-aded#||#blg:-iblağ#||#hvt:-ihata#||#hs:y-ihsa#||#ldn-leda#x#A:LM#||#G:YB#||#Z:H!R#||#G:YB#||#eHD#||#RD:V#||#RSL#||#SLK#||#BYN#||#YDY#||#H:LF#||#RS:D#||#A:LM#||#BLG:#||#RSL#||#RBB#||#HVT:#||#LDN#||#HS:Y#||#KLL#||#ŞYe#||#A:DD#||#ehd-ehad#||#a:lm-alim#||#g:yb-gayb#||#z:h!r-izhar#||#h:lf-half#||#ydy-yed#||#byn-beyn#||#rsl-rasul#||#slk-islak#||#rd:v-razı#||#rs:d-rasad#||#şye-şey#||#kll-külli#||#a:lm-alim#||#rbb-rabb#||#rsl-risalet#||#a:dd-aded#||#blg:-iblağ#||#hvt:-ihata#||#hs:y-ihsa#||#ldn-leda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss72.)