İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
NAZ��AT SURES��

24 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5508.ss79.as.ssNAZİAT.ns81.ny.cs30.syf582.sure.79.xxxxx
Orijinal Metin :
79. NAZİAT / 1-2-3-4-5
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun!...
• gark ederek nez edenlere!
• ve neşt ederek neşt edenlere!
• ve sebh ederek sebh edenlere…
• ve ardından, sebk ederek sebak olanlara…
• ve ardından, emirle müdebbir olanlara!
Yemin Yemin Yemin NZA: G:RK: NŞT: NŞT: SBH SBH SBK: SBK: DBR eMR .mid5509.ss79.as1.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.79.xxxYemin Yemin Yeminx.ss79.as2.ss79.as3.ss79.as4.ss79.as5.x#nza:-nez#||#g:rk:-gark#||#nşt:-neşt#||#emr-emir#||#sbh-sebh#||#sbk:-sebk#||#sbk:-sebak#||#dbr-müdebbir#x#NZA:#||#G:RK:#||#NŞT:#||#NŞT:#||#SBH#||#SBH#||#SBK:#||#SBK:#||#DBR#||#eMR#||#nza:-nez#||#g:rk:-gark#||#nşt:-neşt#||#emr-emir#||#sbh-sebh#||#sbk:-sebk#||#sbk:-sebak#||#dbr-müdebbir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 6-7
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevmde, racife recf eder... Radife de ona tabi olur.
Ahiret YVM RCF RCF TBA: RDF .mid5510.ss79.as6.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.79.xxxAhiretxxyevmxx.ss79.as7.x#tba:-tabi#||#yvm-yevm#||#rcf-racife#||#rcf-recf#||#rdf-radife#x#YVM#||#RCF#||#RCF#||#TBA:#||#RDF#||#tba:-tabi#||#yvm-yevm#||#rcf-racife#||#rcf-recf#||#rdf-radife#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 8
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yevme-izinde kalbler vacifedir.
Ahiret K:LB YVM VCF .mid5511.ss79.as8.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.79.xxxAhiretxxyevmxx#k:lb-kalb#||#vcf-vacife#||#yvm-yevme-izin#x#K:LB#||#YVM#||#VCF#||#k:lb-kalb#||#vcf-vacife#||#yvm-yevme-izin#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 9
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Onların basarları huşu içindedir.
Ahiret BS:R H:ŞA: .mid5512.ss79.as9.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.79.xxxAhiretx#h:şa:-huşu#||#bs:r-basar#x#BS:R#||#H:ŞA:#||#h:şa:-huşu#||#bs:r-basar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 10-11
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Diyorlar ki:
"Hufrelerde gerçekten redd edilenler mi olacağız?
Nahr kemikler olduğumuz zaman mı?"
Ahiret K:VL RDD HFR KVN A:Z:M NH:R .mid5513.ss79.as10.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.79.xxxAhiretx.ss79.as11.x#rdd-redd#||#a:z:m-azm#||#hfr-hufre#||#nh:r-nahr#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#x#K:VL#||#RDD#||#HFR#||#KVN#||#A:Z:M#||#NH:R#||#rdd-redd#||#a:z:m-azm#||#hfr-hufre#||#nh:r-nahr#||#k:vl-xxoxx#||#kvn-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 12
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Derler ki:
"Öyleyse işte bu, hasir kerredir!"
Ahiret K:VL KRR H:SR .mid5514.ss79.as12.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.79.xxxAhiretx#h:sr-hasir#||#krr-kerre#||#k:vl-xxoxx#x#K:VL#||#KRR#||#H:SR#||#h:sr-hasir#||#krr-kerre#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 13-14
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 582
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık muhakkak o, ancak, vahid zecrdir.
Artık onlar, sahireler ile olmuştur!
Ahiret ZCR VHD SH!R .mid5515.ss79.as13.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf582.sure.79.xxxAhiretx.ss79.as14.x#vhd-vahid#||#zcr-zecr#||#sh!r-sahire#x#ZCR#||#VHD#||#SH!R#||#vhd-vahid#||#zcr-zecr#||#sh!r-sahire#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 15
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Musa'nın hadisi sana geldi mi?
Musa Kıssası.32 eTY HDS! MVS .mid5516.ss79.as15.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxMusa Kıssası.32xkissa.147x#hds!-hadis#||#mvs-hz. musa#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#HDS!#||#MVS#||#hds!-hadis#||#mvs-hz. musa#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 16-17
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbi ona mukaddes Tuva vadisi ile nida etmişti:
"Firavuna zehab et… Muhakkak o tuğyandadır!"
Musa Kıssası.32 NDV RBB VDY K:DS T:VY Z!H!B T:G:Y .mid5517.ss79.as16.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxMusa Kıssası.32xkissa.147x.ss79.as17.x#rbb-rabb#||#k:ds-mukaddes#||#ndv-nida#||#vdy-vadi#||#t:vy-tuva#||#z!h!b-zehab#||#t:g:y-tuğyan#x#NDV#||#RBB#||#VDY#||#K:DS#||#T:VY#||#Z!H!B#||#T:G:Y#||#rbb-rabb#||#k:ds-mukaddes#||#ndv-nida#||#vdy-vadi#||#t:vy-tuva#||#z!h!b-zehab#||#t:g:y-tuğyan#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 18-19-20
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
"Ardından ona de ki:
Tezkiye olmaya var mısın?
Seni Rabbine ihda edeyim… ve ardından haşy edesin."
Ardından, ona kübra ayeti gösterdi.
Musa Kıssası.32 K:VL ZKV H!DY RBB H:ŞY ReY eYY KBR .mid5518.ss79.as18.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxMusa Kıssası.32xkissa.147x.ss79.as19.ss79.as20.x#eyy-ayet#||#rbb-rabb#||#zkv-tezkiye#||#h:şy-haşy#||#h!dy-ihda#||#kbr-ekber#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#x#K:VL#||#ZKV#||#H!DY#||#RBB#||#H:ŞY#||#ReY#||#eYY#||#KBR#||#eyy-ayet#||#rbb-rabb#||#zkv-tezkiye#||#h:şy-haşy#||#h!dy-ihda#||#kbr-ekber#||#k:vl-xxoxx#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 21-22
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ancak o, kizb ettirdi... ve asi oldu. Sonra dübürü üzere say etti.
Musa Kıssası.32 KZ!B A:S:Y DBR SA:Y .mid5519.ss79.as21.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxMusa Kıssası.32xkissa.147x.ss79.as22.x#a:s:y-asi#||#kz!b-kizb#||#sa:y-say#||#dbr-dübür#x#KZ!B#||#A:S:Y#||#DBR#||#SA:Y#||#a:s:y-asi#||#kz!b-kizb#||#sa:y-say#||#dbr-dübür#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 23-24
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından haşr etti... ve ardından nida etti.
Dedi ki:
"Ben sizin a'la Rabbinizim."
Musa Kıssası.32 HŞR NDV K:VL RBB A:LV .mid5520.ss79.as23.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxMusa Kıssası.32xkissa.147x.ss79.as24.x#hşr-haşr#||#rbb-rabb#||#ndv-nida#||#a:lv-ala#||#k:vl-xxoxx#x#HŞR#||#NDV#||#K:VL#||#RBB#||#A:LV#||#hşr-haşr#||#rbb-rabb#||#ndv-nida#||#a:lv-ala#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 25
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ardından ALLAH onu, ahiretin ve ulanın nekaline ahz etti.
Musa Kıssası.32Ahiret eH:Z! NKL eH:R eVL .mid5521.ss79.as25.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxMusa Kıssası.32xAhiretxkissa.147x#evl-ula#||#eh:r-ahiret#||#eh:z!-ahz#||#nkl-nekal#x#eH:Z!#||#NKL#||#eH:R#||#eVL#||#evl-ula#||#eh:r-ahiret#||#eh:z!-ahz#||#nkl-nekal#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 26
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak bunda, haşy edenler için elbette ibret vardır.
Musa Kıssası.32 A:BR H:ŞY .mid5522.ss79.as26.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxMusa Kıssası.32xkissa.147x#h:şy-haşy#||#a:br-ibret#x#A:BR#||#H:ŞY#||#h:şy-haşy#||#a:br-ibret#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Ayn Secavendi
.mid5523.ss79.as.ssNAZİAT.ns.ny.cs.syf.sure.79.xxxxx
79. NAZİAT / 27-28-29
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sizin halkıyetiniz mi daha şedid yoksa sema mı?
• Onu bina etti.
• Simkini ref etti
• ve ardından sevva etti.
• Onun gecesini gataş etti
• ve onun duhasını ihrac etti.
ŞDD H:LK: SMV BNY RFA: SMK SVY G:T:Ş LYL H:RC D:HV .mid5524.ss79.as27.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxx.ss79.as28.ss79.as29.x#bny-bina#||#lyl-leyl#||#şdd-şedid#||#smv-sema#||#h:lk:-halka#||#svy-sevva#||#smk-simk#||#rfa:-ref#||#g:t:ş-gataş#||#d:hv-duha#||#h:rc-ihrac#x#ŞDD#||#H:LK:#||#SMV#||#BNY#||#RFA:#||#SMK#||#SVY#||#G:T:Ş#||#LYL#||#H:RC#||#D:HV#||#bny-bina#||#lyl-leyl#||#şdd-şedid#||#smv-sema#||#h:lk:-halka#||#svy-sevva#||#smk-simk#||#rfa:-ref#||#g:t:ş-gataş#||#d:hv-duha#||#h:rc-ihrac#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 30-31-32-33
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ve arz...
Bundan sonra, onu deha etti.
Ondan, sizin için ve enamınız için meta olarak, suyunu ve merasını ihrac etti... ve dağları ona irsa etti!
eRD: BA:D DHV H:RC MVH! RA:Y CBL RSV MTA: NA:M .mid5525.ss79.as30.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxx.ss79.as31.ss79.as32.ss79.as33.x#mta:-meta#||#ba:d-bad#||#cbl-cebel#||#erd:-arz#||#dhv-deha#||#h:rc-ihrac#||#ra:y-mera#||#mvh!-ma#||#rsv-irsa#||#rsv-irsa#||#na:m-enam#x#eRD:#||#BA:D#||#DHV#||#H:RC#||#MVH!#||#RA:Y#||#CBL#||#RSV#||#MTA:#||#NA:M#||#mta:-meta#||#ba:d-bad#||#cbl-cebel#||#erd:-arz#||#dhv-deha#||#h:rc-ihrac#||#ra:y-mera#||#mvh!-ma#||#rsv-irsa#||#rsv-irsa#||#na:m-enam#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 34-35
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Kübra tammat geldiğinde… yevmde İnsan say ettiği şeyi tezekkür eder.
Ahiret CYe T:MM KBR YVM Z!KR eNS SA:Y .mid5526.ss79.as34.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxAhiretxxyevmxinsanxx.ss79.as35.x#yvm-yevm#||#t:mm-tammat#||#kbr-ekber#||#ens-insan#||#z!kr-tezekkür#||#sa:y-say#||#cye-xxoxx#x#CYe#||#T:MM#||#KBR#||#YVM#||#Z!KR#||#eNS#||#SA:Y#||#yvm-yevm#||#t:mm-tammat#||#kbr-ekber#||#ens-insan#||#z!kr-tezekkür#||#sa:y-say#||#cye-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 36
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Gören kimse için cahim bariz oldurulur.
Ahiret BRZ CHM ReY .mid5527.ss79.as36.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxAhiretxxcehennemxx#chm-cahim#||#brz-bariz#||#rey-xxoxx#x#BRZ#||#CHM#||#ReY#||#chm-cahim#||#brz-bariz#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 37-38-39
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık, dünya hayatını eser ederek tuğyanda olan kimse… artık muhakkak, onun mevası cahimdir.
Ahiret T:G:Y eS!R HYY DNV CHM eVY .mid5528.ss79.as37.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxAhiretxxcehennemxx.ss79.as38.ss79.as39.x#dnv-dünya#||#t:g:y-tuğyan#||#hyy-hayat#||#es!r-eser#||#chm-cahim#||#evy-meva#||#evy-meva#x#T:G:Y#||#eS!R#||#HYY#||#DNV#||#CHM#||#eVY#||#dnv-dünya#||#t:g:y-tuğyan#||#hyy-hayat#||#es!r-eser#||#chm-cahim#||#evy-meva#||#evy-meva#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 40-41
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Fakat, Rabbinin makamından korku duyan... ve nefsini hevadan nehy eden kimse… artık muhakkak, onun mevası cennettir.
Ahiret H:VF K:VM RBB NH!Y NFS H!VY CNN eVY .mid5529.ss79.as40.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxAhiretxxcennetxx.ss79.as41.x#k:vm-makam#||#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#nh!y-nehy#||#cnn-cennet#||#h!vy-heva#||#evy-meva#x#H:VF#||#K:VM#||#RBB#||#NH!Y#||#NFS#||#H!VY#||#CNN#||#eVY#||#k:vm-makam#||#h:vf-havf#||#rbb-rabb#||#nfs-nefs#||#nh!y-nehy#||#cnn-cennet#||#h!vy-heva#||#evy-meva#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 42-43-44-45
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sana, kendilerini mürsa edecek saati sual ediyorlar.
Onun zikrinden sende ne var ki!
Onun müntehası Rabbinedir.
Muhakkak sen, ancak, haşy eden kimselere inzar edensin.
SeL SVA: RSV Z!KR RBB NH!Y NZ!R H:ŞY .mid5530.ss79.as42.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxxxsaatxx.ss79.as43.ss79.as44.ss79.as45.xxxvaadxxhaberxxx#sva:-saat#||#rbb-rabb#||#nh!y-münteha#||#rsv-mürsa#||#sel-sual#||#z!kr-zikir#||#h:şy-haşy#||#nz!r-inzar#x#SeL#||#SVA:#||#RSV#||#Z!KR#||#RBB#||#NH!Y#||#NZ!R#||#H:ŞY#||#sva:-saat#||#rbb-rabb#||#nh!y-münteha#||#rsv-mürsa#||#sel-sual#||#z!kr-zikir#||#h:şy-haşy#||#nz!r-inzar#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
79. NAZİAT / 46
Surede Ayet: 46
Kitap Sırası: 79
Nüzul Sırası: 81
Sayfa: 583
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Onu gördükleri yevmde, onlar, sadece, aşiyy veya duha vakti kadar lebs olmuş gibidirler.
YVM ReY LBS! A:ŞV D:HV .mid5531.ss79.as46.ssNAZİAT.ns81.nyMEKKE.cs30.syf583.sure.79.xxxxxyevmxxxxvaadxxhaberxxx#yvm-yevm#||#d:hv-duha#||#lbs!-lebs#||#a:şv-aşiyy#||#rey-xxoxx#x#YVM#||#ReY#||#LBS!#||#A:ŞV#||#D:HV#||#yvm-yevm#||#d:hv-duha#||#lbs!-lebs#||#a:şv-aşiyy#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss79.)