İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
BURUC SURES��

11 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5590.ss85.as.ssBURUC.ns27.ny.cs30.syf589.sure.85.xxxxx
Orijinal Metin :
85. BURUC / 1-2-3-4
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 589
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun!
• Burcların zatı semaya…
• Vaad edilmiş yevme…
• Şahide... ve meşhuda!
Uhdud ashabı katl edildi!
Kıssa: Uhdud AshabıYemin SMV Z!VT BRC YVM VA:D ŞH!D ŞH!D K:TL S:HB H:DD .mid5591.ss85.as1.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf589.sure.85.xxxKıssa: Uhdud AshabıxYeminxxyevmxxkissa.148x.ss85.as2.ss85.as3.ss85.as4.x#k:tl-katl#||#yvm-yevm#||#smv-sema#||#va:d-vaad#||#brc-burc#||#şh!d-şahid#||#şh!d-meşhud#||#h:dd-uhdud#||#s:hb-sahib#||#z!vt-zat#x#SMV#||#Z!VT#||#BRC#||#YVM#||#VA:D#||#ŞH!D#||#ŞH!D#||#K:TL#||#S:HB#||#H:DD#||#k:tl-katl#||#yvm-yevm#||#smv-sema#||#va:d-vaad#||#brc-burc#||#şh!d-şahid#||#şh!d-meşhud#||#h:dd-uhdud#||#s:hb-sahib#||#z!vt-zat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
85. BURUC / 5-6
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 589
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Vakudun zatı nar… onlar, onun üzerine kuud etmişlerdi.
Kıssa: Uhdud Ashabı NVR Z!VT VK:D K:A:D .mid5592.ss85.as5.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf589.sure.85.xxxKıssa: Uhdud Ashabıxkissa.148x.ss85.as6.x#vk:d-vakud#||#nvr-nar#||#k:a:d-kuud#||#z!vt-zat#x#NVR#||#Z!VT#||#VK:D#||#K:A:D#||#vk:d-vakud#||#nvr-nar#||#k:a:d-kuud#||#z!vt-zat#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
85. BURUC / 7-8
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 589
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Onlar, mü'minlere fail oldukları şey üzre şahiddiler. Onlardan nekam etmeleri, sadece, onların aziz, hamid ALLAH'a iman ediyor olmalarındandı.
Kıssa: Uhdud Ashabı FA:L eMN ŞH!D NK:M eMN A:ZZ HMD .mid5593.ss85.as7.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf589.sure.85.xxxKıssa: Uhdud Ashabıxximanximanxxkissa.148x.ss85.as8.x#emn-mümin#||#emn-iman#||#şh!d-şuhud#||#a:zz-aziz#||#hmd-hamid#||#nk:m-nekam#||#fa:l-xxoxx#x#FA:L#||#eMN#||#ŞH!D#||#NK:M#||#eMN#||#A:ZZ#||#HMD#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#şh!d-şuhud#||#a:zz-aziz#||#hmd-hamid#||#nk:m-nekam#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
85. BURUC / 9
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 589
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
O, semaların ve arzın mülkü O'nun olandır!...
ALLAH, herşeye şahidtir.
MLK SMV eRD: KLL ŞYe ŞH!D .mid5594.ss85.as9.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf589.sure.85.xxxx#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#mlk-mülk#||#şh!d-şahid#x#MLK#||#SMV#||#eRD:#||#KLL#||#ŞYe#||#ŞH!D#||#şye-şey#||#kll-külli#||#erd:-arz#||#smv-semavat#||#mlk-mülk#||#şh!d-şahid#
Orijinal Metin : Sözlük :
85. BURUC / 10
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 589
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara fitne edenler, sonra da tevbe etmeyenler... artık onlar için cehennem azabı... ve onlar için harık azab vardır!
Ahiret FTN eMN eMN TVB A:Z!B CHNM A:Z!B HRK: .mid5595.ss85.as10.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf589.sure.85.xxxAhiretxxcehennemximanxxxxvaadxxhaberxxx#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:z!b-azab#||#tvb-tevbe#||#chnm-cehennem#||#ftn-fitne#||#hrk:-harık#x#FTN#||#eMN#||#eMN#||#TVB#||#A:Z!B#||#CHNM#||#A:Z!B#||#HRK:#||#emn-mümin#||#emn-iman#||#a:z!b-azab#||#tvb-tevbe#||#chnm-cehennem#||#ftn-fitne#||#hrk:-harık#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
85. BURUC / 11
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 589
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, iman edenler ve salih ameller işleyenler… onlar için altından nehirler cereyan eden cennetler vardır.
Kebir fevz budur.
Ahiret eMN A:ML S:LH CNN CRY THT NH!R FVZ KBR .mid5596.ss85.as11.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf589.sure.85.xxxAhiretxxcennetximanxxxxvaadxxhaberxxx#nh!r-nehir#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#tht-taht#||#cnn-cennet#||#fvz-fevz#||#kbr-kebir#||#cry-cereyan#||#kbr-kebir#x#eMN#||#A:ML#||#S:LH#||#CNN#||#CRY#||#THT#||#NH!R#||#FVZ#||#KBR#||#nh!r-nehir#||#emn-iman#||#s:lh-salih amel#||#tht-taht#||#cnn-cennet#||#fvz-fevz#||#kbr-kebir#||#cry-cereyan#||#kbr-kebir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
85. BURUC / 12-13-14-15-16
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 590
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak ki Rabbinin batş etmesi, elbette şediddir.
Muhakkak ki O, ibda edendir ve ida edendir.
O, gafurdur, veduddur. Mecid arşın zatıdır.
İrade ettiği şey için faildir.
AhiretEsma-ül Hüsna BT:Ş RBB ŞDD BDe A:VD G:FR VDD Z!VT A:RŞ MCD FA:L RVD .mid5597.ss85.as12.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf590.sure.85.xx*1xAhiretxEsma-ül Hüsnax.ss85.as13.ss85.as14.ss85.as15.ss85.as16.x#rvd-irade#||#şdd-şedid#||#rbb-rabb#||#vdd-vedud#||#a:vd-ida#||#bt:ş-batş#||#bde-ibda#||#g:fr-gafur#||#a:rş-arş#||#mcd-mecid#||#z!vt-zi#||#fa:l-xxoxx#x#BT:Ş#||#RBB#||#ŞDD#||#BDe#||#A:VD#||#G:FR#||#VDD#||#Z!VT#||#A:RŞ#||#MCD#||#FA:L#||#RVD#||#rvd-irade#||#şdd-şedid#||#rbb-rabb#||#vdd-vedud#||#a:vd-ida#||#bt:ş-batş#||#bde-ibda#||#g:fr-gafur#||#a:rş-arş#||#mcd-mecid#||#z!vt-zi#||#fa:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
85. BURUC / 17-18
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 590
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Firavun ve Semud'un ordularının hadisi sana geldi mi?
eTY HDS! CND S!MD .mid5598.ss85.as17.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf590.sure.85.xxxx.ss85.as18.x#cnd-cünd#||#hds!-hadis#||#s!md-semud kavmi#||#ety-xxoxx#x#eTY#||#HDS!#||#CND#||#S!MD#||#cnd-cünd#||#hds!-hadis#||#s!md-semud kavmi#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
85. BURUC / 19-20
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 590
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
Kafirler tekzib içindedir ve ALLAH, onların verasından muhittir.
KFR KZ!B VRY HVT: .mid5599.ss85.as19.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf590.sure.85.xxxx.ss85.as20.x#kfr-kafir#||#kz!b-tekzib#||#vry-vera#||#hvt:-muhit#x#KFR#||#KZ!B#||#VRY#||#HVT:#||#kfr-kafir#||#kz!b-tekzib#||#vry-vera#||#hvt:-muhit#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
85. BURUC / 21-22
Surede Ayet: 22
Kitap Sırası: 85
Nüzul Sırası: 27
Sayfa: 590
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
O, levh-i mahfuzda, mecid Kur'andır.
K:Re MCD LVH HFZ: .mid5600.ss85.as21.ssBURUC.ns27.nyMEKKE.cs30.syf590.sure.85.xxxxxkuranxx.ss85.as22.xxxkitabxxx#mcd-mecid#||#k:re-kuran#||#lvh-levh#||#hfz:-mahfuz#x#K:Re#||#MCD#||#LVH#||#HFZ:#||#mcd-mecid#||#k:re-kuran#||#lvh-levh#||#hfz:-mahfuz#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss85.)