İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
ALA SURES��

9 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5609.ss87.as.ssALA.ns8.ny.cs30.syf591.sure.87.xxxxx
Orijinal Metin :
87. ALA / 1-2-3-4-5
Surede Ayet: 19
Kitap Sırası: 87
Nüzul Sırası: 8
Sayfa: 591
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
A'la Rabbinin ismini sebbih et!... ki O,
• halk edendir… ve ardından sevva edendir...
• ve kaderleyen... ve ardından hidayet eden
• ve merayı ihrac eden… ve ardından onu gusa halinde ahva kılandır.
Doğa/Yaşam SBH SMV RBB A:LV H:LK: SVY K:DR H!DY H:RC RA:Y CA:L G:S!V HVY .mid5610.ss87.as1.ssALA.ns8.nyMEKKE.cs30.syf591.sure.87.xxxDoğa/Yaşamxxalakxx.ss87.as2.ss87.as3.ss87.as4.ss87.as5.xxxemirxxyasakxxx#smv-isim#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#sbh-sebbih#||#a:lv-ala#||#svy-sevva#||#h!dy-hidayet#||#k:dr-kader#||#ra:y-mera#||#h:rc-ihrac#||#hvy-ahva#||#g:s!v-gusa#||#ca:l-xxoxx#x#SBH#||#SMV#||#RBB#||#A:LV#||#H:LK:#||#SVY#||#K:DR#||#H!DY#||#H:RC#||#RA:Y#||#CA:L#||#G:S!V#||#HVY#||#smv-isim#||#rbb-rabb#||#h:lk:-halk#||#sbh-sebbih#||#a:lv-ala#||#svy-sevva#||#h!dy-hidayet#||#k:dr-kader#||#ra:y-mera#||#h:rc-ihrac#||#hvy-ahva#||#g:s!v-gusa#||#ca:l-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
87. ALA / 6-7
Surede Ayet: 19
Kitap Sırası: 87
Nüzul Sırası: 8
Sayfa: 591
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sana kıraat ettireceğiz... ve artık ALLAH'ın dilediği şey dışında unutmayacaksın.
Muhakkak ki O, cehre ve hafi olana alimdir.
K:Re NSY ŞYe A:LM CH!R H:FY .mid5611.ss87.as6.ssALA.ns8.nyMEKKE.cs30.syf591.sure.87.xxxx.ss87.as6.ss87.as7.xxxvaadxxhaberxxx#şye-şae#||#nsy-nisyan#||#a:lm-alim#||#k:re-kıraat#||#ch!r-cehr#||#h:fy-hafi#x#K:Re#||#NSY#||#ŞYe#||#A:LM#||#CH!R#||#H:FY#||#şye-şae#||#nsy-nisyan#||#a:lm-alim#||#k:re-kıraat#||#ch!r-cehr#||#h:fy-hafi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
87. ALA / 8
Surede Ayet: 19
Kitap Sırası: 87
Nüzul Sırası: 8
Sayfa: 591
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yüsr için sana yesir ediyoruz.
YSR YSR .mid5612.ss87.as8.ssALA.ns8.nyMEKKE.cs30.syf591.sure.87.xxxxxxvaadxxhaberxxx#ysr-yüsr#||#ysr-yesir#x#YSR#||#YSR#||#ysr-yüsr#||#ysr-yesir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
87. ALA / 9
Surede Ayet: 19
Kitap Sırası: 87
Nüzul Sırası: 8
Sayfa: 591
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık eğer zikir menfaat verecekse… zikir ettir.
Z!KR NFA: Z!KR .mid5613.ss87.as9.ssALA.ns8.nyMEKKE.cs30.syf591.sure.87.xxxx#nfa:-nafia#||#z!kr-zikir#x#Z!KR#||#NFA:#||#Z!KR#||#nfa:-nafia#||#z!kr-zikir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
87. ALA / 10
Surede Ayet: 19
Kitap Sırası: 87
Nüzul Sırası: 8
Sayfa: 591
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yakında… haşy eden kimseye zikir ettirilecek.
Z!KR H:ŞY .mid5614.ss87.as10.ssALA.ns8.nyMEKKE.cs30.syf591.sure.87.xxxx#h:şy-haşy#||#z!kr-zikir#x#Z!KR#||#H:ŞY#||#h:şy-haşy#||#z!kr-zikir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
87. ALA / 11-12-13
Surede Ayet: 19
Kitap Sırası: 87
Nüzul Sırası: 8
Sayfa: 591
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Kübra nara saly edilecek en şaki olanlar ise ondan ictinab eder. Sonra onlar, orada ne mevt olur ne de hayy olur!
CNB ŞK:V S:LY NVR KBR MVT HYY .mid5615.ss87.as11.ssALA.ns8.nyMEKKE.cs30.syf591.sure.87.xxxx.ss87.as12.ss87.as13.x#cnb-ictinab#||#şk:v-şaki#||#s:ly-saly#||#nvr-nar#||#kbr-ekber#||#mvt-mevt#||#hyy-hayy#||#hyy-hayy#x#CNB#||#ŞK:V#||#S:LY#||#NVR#||#KBR#||#MVT#||#HYY#||#cnb-ictinab#||#şk:v-şaki#||#s:ly-saly#||#nvr-nar#||#kbr-ekber#||#mvt-mevt#||#hyy-hayy#||#hyy-hayy#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
87. ALA / 14-15
Surede Ayet: 19
Kitap Sırası: 87
Nüzul Sırası: 8
Sayfa: 591
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
• Tezkiye olan kimse…
• ve Rabbinin ismini zikir eden...
• ve ardından salat eden kimse…
felaha ulaşmıştır!
FLH ZKV Z!KR SMV RBB S:LV .mid5616.ss87.as14.ssALA.ns8.nyMEKKE.cs30.syf591.sure.87.xxxxxsalatxx.ss87.as15.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxx#smv-isim#||#rbb-rabb#||#zkv-tezkiye#||#flh-felah#||#s:lv-salat#||#z!kr-zikir#x#FLH#||#ZKV#||#Z!KR#||#SMV#||#RBB#||#S:LV#||#smv-isim#||#rbb-rabb#||#zkv-tezkiye#||#flh-felah#||#s:lv-salat#||#z!kr-zikir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
87. ALA / 16-17-18-19
Surede Ayet: 19
Kitap Sırası: 87
Nüzul Sırası: 8
Sayfa: 591
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Bilakis!
Siz dünya hayatını eser ettiniz.
Oysa, ahiret hayrdır ve bakidir. Muhakkak bu, elbette ilk sahifelerde... İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardı.
Ahiret eS!R HYY DNV eH:R H:YR BK:Y S:HF eVL S:HF BRH!M MVS .mid5617.ss87.as16.ssALA.ns8.nyMEKKE.cs30.syf591.sure.87.xxxAhiretx.ss87.as17.ss87.as18.ss87.as19.x#evl-ula#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#rhm-rahim#||#h:yr-hayr#||#hyy-hayat#||#es!r-eser#||#bk:y-baki#||#s:hf-sahife#||#brh!m-hz. ibrahim#||#mvs-hz. musa#x#eS!R#||#HYY#||#DNV#||#eH:R#||#H:YR#||#BK:Y#||#S:HF#||#eVL#||#S:HF#||#BRH!M#||#MVS#||#evl-ula#||#dnv-dünya#||#eh:r-ahiret#||#rhm-rahim#||#h:yr-hayr#||#hyy-hayat#||#es!r-eser#||#bk:y-baki#||#s:hf-sahife#||#brh!m-hz. ibrahim#||#mvs-hz. musa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss87.)