İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
��EMS SURES��

5 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5644.ss91.as.ssŞEMS.ns26.ny.cs30.syf594.sure.91.xxxxx
Orijinal Metin :
91. ŞEMS / 1-2-3-4-5-6-7-8
Surede Ayet: 15
Kitap Sırası: 91
Nüzul Sırası: 26
Sayfa: 594
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun!
• Güneşe ve duhaya…
• Tilv olduğunda, kamere…
• Cilalandığında, gündüze…
• Gışa olduğunda, geceye…
• Semaya... ve onu bina edene…
• Arza... ve onu taha edene...
• Nefse... ve onu sevva edene…
• ve ardından fücuru ve takvayı ona ilham edene!
Yemin ŞMS D:HV K:MR TLV NH!R CLV LYL G:ŞV SMV BNY eRD: T:HV NFS SVY LH!M FCR VK:Y .mid5645.ss91.as1.ssŞEMS.ns26.nyMEKKE.cs30.syf594.sure.91.xxxYeminx.ss91.as2.ss91.as3.ss91.as4.ss91.as5.ss91.as6.ss91.as7.ss91.as8.x#bny-bina#||#lyl-leyl#||#k:mr-kamer#||#nh!r-nehar#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#şms-şems#||#nfs-nefs#||#d:hv-duha#||#tlv-tilv#||#clv-cila#||#g:şv-gışa#||#t:hv-taha#||#svy-sevva#||#fcr-fücur#||#vk:y-takva#||#lh!m-ilham#x#ŞMS#||#D:HV#||#K:MR#||#TLV#||#NH!R#||#CLV#||#LYL#||#G:ŞV#||#SMV#||#BNY#||#eRD:#||#T:HV#||#NFS#||#SVY#||#LH!M#||#FCR#||#VK:Y#||#bny-bina#||#lyl-leyl#||#k:mr-kamer#||#nh!r-nehar#||#erd:-arz#||#smv-sema#||#şms-şems#||#nfs-nefs#||#d:hv-duha#||#tlv-tilv#||#clv-cila#||#g:şv-gışa#||#t:hv-taha#||#svy-sevva#||#fcr-fücur#||#vk:y-takva#||#lh!m-ilham#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
91. ŞEMS / 9-10
Surede Ayet: 15
Kitap Sırası: 91
Nüzul Sırası: 26
Sayfa: 594
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Zekiy edilen felaha ulaşmıştır!... Gizleyen ise haib olur!
FLH ZKV H:YB DSV .mid5646.ss91.as9.ssŞEMS.ns26.nyMEKKE.cs30.syf594.sure.91.xxxxxzekatxx.ss91.as10.xxxvaadxxhaberxxx#zkv-zeki#||#flh-felah#||#h:yb-haib#||#dsv-xoxox#x#FLH#||#ZKV#||#H:YB#||#DSV#||#zkv-zeki#||#flh-felah#||#h:yb-haib#||#dsv-xoxox#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
91. ŞEMS / 11-12-13-14
Surede Ayet: 15
Kitap Sırası: 91
Nüzul Sırası: 26
Sayfa: 594
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Semud, kendi tuğyanı ile kizb etmişti.
En şaki olanları baas olduğunda, ALLAH Rasulü onlara,
"ALLAH'ın devesidir. Onu iska edin!" demişti.
Ancak onlar, onu kizb ettiler ve ardından onu akar ettiler... ve ardından Rabbleri, zenbleri ile onlara demdeme etti... ve ardından onları sevva etti.
Salih - Semud Kıssası.8 KZ!B S!MD T:G:Y BA:S! ŞK:V K:VL RSL NVK: SK:Y KZ!B A:K:R DMDM RBB Z!NB SVY .mid5647.ss91.as11.ssŞEMS.ns26.nyMEKKE.cs30.syf594.sure.91.xxxSalih - Semud Kıssası.8xxrasulxxkissa.149x.ss91.as12.ss91.as13.ss91.as14.x#rbb-rabb#||#t:g:y-tuğyan#||#kz!b-kizb#||#ba:s!-baas#||#şk:v-şaki#||#rsl-rasul#||#sk:y-iska#||#nvk:-naka#||#dmdm-demdeme#||#svy-sevva#||#a:k:r-akar#||#z!nb-zenb#||#s!md-semud kavmi#||#k:vl-xxoxx#x#KZ!B#||#S!MD#||#T:G:Y#||#BA:S!#||#ŞK:V#||#K:VL#||#RSL#||#NVK:#||#SK:Y#||#KZ!B#||#A:K:R#||#DMDM#||#RBB#||#Z!NB#||#SVY#||#rbb-rabb#||#t:g:y-tuğyan#||#kz!b-kizb#||#ba:s!-baas#||#şk:v-şaki#||#rsl-rasul#||#sk:y-iska#||#nvk:-naka#||#dmdm-demdeme#||#svy-sevva#||#a:k:r-akar#||#z!nb-zenb#||#s!md-semud kavmi#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
91. ŞEMS / 15
Surede Ayet: 15
Kitap Sırası: 91
Nüzul Sırası: 26
Sayfa: 594
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Ukbasından korkmaz O!
Salih - Semud Kıssası.8 H:VF A:K:B .mid5648.ss91.as15.ssŞEMS.ns26.nyMEKKE.cs30.syf594.sure.91.xxxSalih - Semud Kıssası.8xkissa.149x#h:vf-havf#||#a:k:b-ukba#x#H:VF#||#A:K:B#||#h:vf-havf#||#a:k:b-ukba#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss91.)