DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
LEYL SURES��

11 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5649.ss92.as.ssLEYL.ns9.ny.cs30.syf595.sure.92.xxxxx
Orijinal Metin :
92. LEYL / 1-2-3
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun!
Gışa ettiğinde, geceye…
Tecelli ettiğinde, gündüze…
Erkeği ve dişiyi halk edene!
Doğa/YaşamYemin LYL G:ŞV NH!R CLV H:LK: Z!KR eNS! .mid5650.ss92.as1.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxDoğa/YaşamxYeminx.ss92.as2.ss92.as3.x#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#h:lk:-halk#||#g:şv-gışa#||#clv-tecelli#||#z!kr-zeker#||#ens!-ünsa#x#LYL#||#G:ŞV#||#NH!R#||#CLV#||#H:LK:#||#Z!KR#||#eNS!#||#lyl-leyl#||#nh!r-nehar#||#h:lk:-halk#||#g:şv-gışa#||#clv-tecelli#||#z!kr-zeker#||#ens!-ünsa#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
92. LEYL / 4
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak sizin saylarınız, elbette şettadır.
SA:Y ŞTT .mid5651.ss92.as4.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxxxxvaadxxhaberxxx#sa:y-say#||#ştt-şetta#x#SA:Y#||#ŞTT#||#sa:y-say#||#ştt-şetta#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
92. LEYL / 5-6-7
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
• Ata eden
• ve ittika eden
• ve hüsna ile sadakat gösteren kimse…
artık ona BİZ, yüsrü yesir edeceğiz!
A:T:V VK:Y S:DK: HSN YSR YSR .mid5652.ss92.as5.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxx.ss92.as6.ss92.as7.xxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#a:t:v-ata#||#vk:y-ittika#||#hsn-hüsna#||#s:dk:-sadakat#||#ysr-yüsr#||#ysr-yesir#x#A:T:V#||#VK:Y#||#S:DK:#||#HSN#||#YSR#||#YSR#||#a:t:v-ata#||#vk:y-ittika#||#hsn-hüsna#||#s:dk:-sadakat#||#ysr-yüsr#||#ysr-yesir#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
92. LEYL / 8-9-10
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
• İstigna ederek bahl eden…
• ve hüsna olana kizb ettiren kimse…
artık ona BİZ, usrayı yesir edeceğiz!
BH:L G:NY KZ!B HSN YSR A:SR .mid5653.ss92.as8.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxx.ss92.as9.ss92.as10.xxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#g:ny-istigna#||#bh:l-bahl#||#kz!b-kizb#||#hsn-hüsna#||#ysr-yesir#||#a:sr-usra#x#BH:L#||#G:NY#||#KZ!B#||#HSN#||#YSR#||#A:SR#||#g:ny-istigna#||#bh:l-bahl#||#kz!b-kizb#||#hsn-hüsna#||#ysr-yesir#||#a:sr-usra#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
92. LEYL / 11
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Tereddi olduğunda, onu malı ganiy etmez.
G:NY MVL RDY .mid5654.ss92.as11.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#mvl-mal#||#g:ny-ganiy#||#rdy-tereddi#x#G:NY#||#MVL#||#RDY#||#mvl-mal#||#g:ny-ganiy#||#rdy-tereddi#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
92. LEYL / 12
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak üzerimize olan… elbette hüdadır!
H!DY .mid5655.ss92.as12.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxx#h!dy-huda#x#H!DY#||#h!dy-huda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
92. LEYL / 13
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak, ahiret ve ula BİZ'im VARLIĞIMIZINDIR!
Ahiret eH:R eVL .mid5656.ss92.as13.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxAhiretx#evl-ula#||#eh:r-ahiret#x#eH:R#||#eVL#||#evl-ula#||#eh:r-ahiret#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
92. LEYL / 14-15-16-17-18
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
BEN sizi nezr etmiştim, talazzi olmuş nardan!
Ona, sadece, tevella eden ve kizb eden daha şaki olanlar saly olur!
Malını zekatlandıran etka, ondan cenb edilecektir.
NZ!R NVR LZ:Y S:LY ŞK:V KZ!B VLY CNB VK:Y eTY MVL ZKV .mid5657.ss92.as14.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxxxzekatxx.ss92.as15.ss92.as16.ss92.as17.ss92.as18.xxxemirxxyasakxxxxibadetxxxxvaadxxhaberxxx#lz:y-talazzi#||#nz!r-nezr#||#nvr-nar#||#s:ly-saly#||#şk:v-şaki#||#vly-tevella#||#kz!b-kizb#||#mvl-mal#||#cnb-cenb#||#vk:y-etka#||#zkv-zekat#||#ety-xxoxx#x#NZ!R#||#NVR#||#LZ:Y#||#S:LY#||#ŞK:V#||#KZ!B#||#VLY#||#CNB#||#VK:Y#||#eTY#||#MVL#||#ZKV#||#lz:y-talazzi#||#nz!r-nezr#||#nvr-nar#||#s:ly-saly#||#şk:v-şaki#||#vly-tevella#||#kz!b-kizb#||#mvl-mal#||#cnb-cenb#||#vk:y-etka#||#zkv-zekat#||#ety-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
92. LEYL / 19-20
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
O'nun indinde... a'la Rabbinin vechini ibtiga edenler dışında hiç kimse için ceza edilecek nimet yoktur!
eHD A:ND NA:M CZY BG:Y VCH! RBB A:LV .mid5658.ss92.as19.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxx.ss92.as20.xxxvaadxxhaberxxx#czy-ceza#||#ehd-ehad#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#na:m-nimet#||#bg:y-ibtiga#||#vch!-vech#||#a:lv-ala#x#eHD#||#A:ND#||#NA:M#||#CZY#||#BG:Y#||#VCH!#||#RBB#||#A:LV#||#czy-ceza#||#ehd-ehad#||#a:nd-ind#||#rbb-rabb#||#na:m-nimet#||#bg:y-ibtiga#||#vch!-vech#||#a:lv-ala#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
92. LEYL / 21
Surede Ayet: 21
Kitap Sırası: 92
Nüzul Sırası: 9
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Elbette yakında, razı olacak.
RD:V .mid5659.ss92.as21.ssLEYL.ns9.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.92.xxxxxxvaadxxhaberxxx#rd:v-rıza#x#RD:V#||#rd:v-rıza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss92.)