İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
DUHA SURES��

6 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5660.ss93.as.ssDUHA.ns11.ny.cs30.syf595.sure.93.xxxxx
Orijinal Metin :
93. DUHA / 1-2
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun!...
• Duhaya!...
• ve sücv ettiğinde geceye!
Yemin D:HV LYL SCV .mid5661.ss93.as1.ssDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.93.xxxYeminx.ss93.as2.x#lyl-leyl#||#d:hv-duha#||#scv-sücv#x#D:HV#||#LYL#||#SCV#||#lyl-leyl#||#d:hv-duha#||#scv-sücv#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
93. DUHA / 3
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbin sana veda etmedi ve kaly olmadı.
VDA: RBB K:LY .mid5662.ss93.as3.ssDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.93.xxxx#rbb-rabb#||#k:ly-kaly#||#vda:-veda#x#VDA:#||#RBB#||#K:LY#||#rbb-rabb#||#k:ly-kaly#||#vda:-veda#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
93. DUHA / 4-5
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Elbette ahiret senin için uladan hayrdır.
Elbette yakında... Rabbin sana ata edecek ve sen razı olacaksın.
Ahiret eH:R H:YR eVL A:T:V RBB RD:V .mid5663.ss93.as4.ssDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.93.xxxAhiretx.ss93.as5.xxxvaadxxhaberxxx#evl-ula#||#eh:r-ahiret#||#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#a:t:v-ata#||#rd:v-rıza#x#eH:R#||#H:YR#||#eVL#||#A:T:V#||#RBB#||#RD:V#||#evl-ula#||#eh:r-ahiret#||#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#a:t:v-ata#||#rd:v-rıza#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
93. DUHA / 6-7-8
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sana yetim olarak vecd olmadı mı!?... ve ardından seni evy etti.
Seni dall olarak vecd etti... ve ardından hidayete erdirdi.
Sana ail olarak vecd oldu... ve ardından seni gani etti.
VCD YTM eVY VCD D:LL H!DY VCD A:YL G:NY .mid5664.ss93.as6.ssDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.93.xxxx.ss93.as7.ss93.as8.x#ytm-yetim#||#vcd-vecd#||#g:ny-agna#||#evy-evy#||#d:ll-dall#||#h!dy-hidayet#||#a:yl-ail#x#VCD#||#YTM#||#eVY#||#VCD#||#D:LL#||#H!DY#||#VCD#||#A:YL#||#G:NY#||#ytm-yetim#||#vcd-vecd#||#g:ny-agna#||#evy-evy#||#d:ll-dall#||#h!dy-hidayet#||#a:yl-ail#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
93. DUHA / 9-10-11
Surede Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık...
• Yetimi kahr etme!
• Sail olanı artık nehr etme!
• Rabbinin nimeti ile artık hadis et!
YTM K:H!R SeL NH!R NA:M RBB HDS! .mid5665.ss93.as9.ssDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.93.xxxx.ss93.as10.ss93.as11.xxxemirxxyasakxxx#ytm-yetim#||#k:h!r-kahr#||#nh!r-nehr#||#sel-sail#||#rbb-rabb#||#hds!-hadis#||#na:m-nimet#x#YTM#||#K:H!R#||#SeL#||#NH!R#||#NA:M#||#RBB#||#HDS!#||#ytm-yetim#||#k:h!r-kahr#||#nh!r-nehr#||#sel-sail#||#rbb-rabb#||#hds!-hadis#||#na:m-nimet#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss93.)