DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
DUHA SURES��

SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5364.ss93.as.saDUHA.ns11.ny.cs30.syf595.sure.93.xxxxx
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
93. DUHA / 1-2
Surede Toplam Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Yemin olsun!...
• Duhaya!...
• ve sücv ettiğinde geceye!
Yemin D:HV LYL SCV .mid5365.ss93.as1.saDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.93.xxxYeminx.ss93.as2.x#lyl-leyl#||#d:hv-duha#||#scv-sücv#x#D:HV#||#LYL#||#SCV#||#lyl-leyl#||#d:hv-duha#||#scv-sücv#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى
Ved duhâ. * Vel leyli izâ secâ.
Duha
ض ح وD:HV
Kuşluk vakti. Güneş. Güneşin ufukta bir mızrak boyu yükselerek, çıplak gözle bakılamaz olduğu zaman.
Aynı kökten:Adhâ Daha' Dahv Dahve Dahye Duhye Duha Idha' Idhiyan Îd-i Adhâ Tadhiye Udhiye
Leyl
Leyle
ل ي لLYL
Gece.
Çğl.LeyalÇğl.Leyail
Aynı kökten:Leyl Leyle Leyal Leyail Leyla Leyle-nehara
Sücv
س ج وSCV
Gece sükuneti, gecenin sessizliği. Zulmet istikrarı.
Aynı kökten:Seciye secve Sücv Seci' Müsecca' Saci'
Diyanet Meali:
Kuşluk vaktine andolsun, Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,
93. DUHA / 3
Surede Toplam Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 595
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Rabbin sana veda etmedi ve kaly olmadı.
VDA: RBB K:LY .mid5366.ss93.as3.saDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf595.sure.93.xxxx#rbb-rabb#||#k:ly-kaly#||#vda:-veda#x#VDA:#||#RBB#||#K:LY#||#rbb-rabb#||#k:ly-kaly#||#vda:-veda#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
Kaly
ق ل يK:LY
Buğz, adavet, düşmanlık. Et ve buğday kavurmak. ?Darılmak.
Aynı kökten:Kaly
rabb
ر ب بRBB
Yetiştiren, eğiten. Terbiye eden. Vicdan.
Çğl.erbab
Aynı kökten:murabba mürebbi rabb erbab Rabbanî Rabbaniye Rabbaniyyun Rabbaniyyîn Rebib Rebibe Rebâib Rebub ribbiyyun rububiyet terbiye
Veda'
و د عVDA:
Ayrılık. / Emanet ederek bırakmak. / Ayrılışta selâmlamak. "Allah'a ısmarladık" demek.
Aynı kökten:Da' Da' Elveda İda' İstida' Mevdu Mevdua Mevduat Mudi' Müstevda' Müstevdi' Tevdi' Tevdiât Ve'd Veda' Vedi' vedia
Diyanet Meali:
Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
93. DUHA / 4-5
Surede Toplam Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Elbette ahiret senin için uladan hayrdır.
Elbette yakında... Rabbin sana ata edecek ve sen razı olacaksın.
Ahiret eH:R H:YR eVL A:T:V RBB RD:V .mid5367.ss93.as4.saDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.93.xxxAhiretx.ss93.as5.xxxvaadxxhaberxxx#evl-ula#||#eh:r-ahiret#||#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#a:t:v-ata#||#rd:v-rıza#x#eH:R#||#H:YR#||#eVL#||#A:T:V#||#RBB#||#RD:V#||#evl-ula#||#eh:r-ahiret#||#rbb-rabb#||#h:yr-hayr#||#a:t:v-ata#||#rd:v-rıza#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ. * Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
Ata
İtyan
ع ط وA:T:V
Delil getirmek. Gelmek. Vermek. Vüsul, vasıl. Vârid olmak. Zikir ve isbat ve takrir eylemek.
Aynı kökten:Ata İtyan
ahiret
ا خ رeH:R
Devamiyet. Yaşam-ı ilahinin devamlılığı.
Aynı kökten:Ahar Aher Ahir ahir yevm ahiret bilahere Bi-l-ahire İlâ-âhir İstihar Mateahhar Mâ-teahhar Muahharen Muahhir muahhar Müste'hir Müste'hire Müteahhir Müteahhirîn Teehhür Te'hir Te'hirât uhra
Ula
ا و لeVL
Birinci, ilk, evvel. Eskiden vezirlikten sonra gelen sivil rütbe. Şanlı, şerefli kimse.
Aynı kökten:alet Evvel Evvelîn Evvela Evvelen Evveliyat Evveliyet Muli' Müevvel Müevvil Te'vil Evl Te'vilât Ula Uli
hayr
hayır
خ ي رH:YR
Hayy olana rücu etmek. Emre amede ve itaatkar olmak. Meşru davranış. En iyi, seçkin. Seçmek.
Çğl.HayratÇğl.HıyarÇğl.Ahyar
Aynı kökten:hayr hayır Hayrat Hıyar Ahyar Hayre Hayrât hayri Hayriye Hayriyet Hıyar Hıyârât Hıyere ihtiyar ihtiyari İstihare Lâhayr Muhayyer Muhtar Tahayyür
rabb
ر ب بRBB
Yetiştiren, eğiten. Terbiye eden. Vicdan.
Çğl.erbab
Aynı kökten:murabba mürebbi rabb erbab Rabbanî Rabbaniye Rabbaniyyun Rabbaniyyîn Rebib Rebibe Rebâib Rebub ribbiyyun rububiyet terbiye
rıza
ر ض وRD:V
Memnunluk, hoşluk, razı olmak. İstek, arzu. Kendi isteği.
Aynı kökten:İrtiza' İrza İraza Marzî Marziyat Marziye Merzat marzat Müraza Mürazat Müterazi radi Râdiye Radiyen Rızaen razı rıdvan Rızvan rıza Tardiye Tarziye terazi
Diyanet Meali:
Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
93. DUHA / 6-7-8-
Surede Toplam Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Sana yetim olarak vecd olmadı mı!?... ve ardından seni evy etti.
Seni dall olarak vecd etti... ve ardından hidayete erdirdi.
Sana ail olarak vecd oldu... ve ardından seni gani etti.
VCD YTM eVY VCD D:LL HéDY VCD A:YL G:NY .mid5368.ss93.as6.saDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.93.xxxxxkissa-meselx.ss93.as7.ss93.as8.x#ytm-yetim#||#vcd-vecd#||#g:ny-agna#||#evy-evy#||#evy-evy#||#d:ll-dall#||#hédy-hidayet#||#a:yl-ail#x#VCD#||#YTM#||#eVY#||#VCD#||#D:LL#||#HéDY#||#VCD#||#A:YL#||#G:NY#||#ytm-yetim#||#vcd-vecd#||#g:ny-agna#||#evy-evy#||#evy-evy#||#d:ll-dall#||#hédy-hidayet#||#a:yl-ail#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
E lem yecidke yetîmen fe âvâ. * Ve vecedeke dâllen fe hedâ. * Ve vecedeke âilen fe agnâ.
ail
ع ي لA:YL
Ailesini geçindiren, idare eden. Kalabalık ailesi olan.
Aynı kökten:ail aile Iyal İyal Maîl Ayle
Dall
ض ل لD:LL
Kendine özüne geri dönüş yolunda kaybolan. Kur'ân ve imân yolundan sapan. Sapkın. Şaşkın. Azan. Azıcı, azdırıcı. Dalalette olan.
Çğl.DallînÇğl.Dâllûn
Aynı kökten:Adall Edall Dalal dalalet Dall Dallîn Dâllûn dalle İstidlal madalle
Evy
ا و يeVY
Bir nesne yerine gelmek. Sığınmak.
Aynı kökten:Evy Me'va
Evy
ا و يeVY
Bir nesne yerine gelmek. Sığınmak.
Aynı kökten:Evy Me'va
Agna
غ ن يG:NY
Çok gani. En zengin.
Aynı kökten:Agna gani ganiy Ganiye Agniya İgna' İstigna Mugnat Mugnî müstağni
Hidayet
ه د يHéDY
Yakışan şeyi hediye etmek. Doğruluk. Hakkı hak, bâtılı da bâtıl olarak görüp doğru yola girmek.
Aynı kökten:Hâdî Hadiy Hüdat Hevadî Hidat hediye Hedaya Hedy Hidayet Huda Hüda İhda İhdaiyye İhtida İstihda' Mehdi Mihda Mühdî Mühtedî Müstehdî Temehdi
vecd
و ج دVCD
Bulma, karşılaşma. Mevcud olma durumu. Aşk, muhabbet. Kendinden geçecek, unutacak kadar İlâhî bir aşk hali. Yüksek heyecan. İştiyakın galebesi.
Çğl.Mevacid
Aynı kökten:Mevacid mevcud Mevcudat Mevcudîn Mevcudiyet Mütevacid Müteveccid Tevacüd Teveccüd vacid Vacide vecd Mevacid Vicdan vücud
yetim
Yütm
ي ت مYTM
Babası ölmüş olan çocuk. / Nesebini inkar etmiş kişi. / Gayrı meşru. / Tek, eşsiz, yalnız.
Dşl.YetimeÇğl.EytamÇğl.Yetama
Aynı kökten:yetim Yütm Yetime Eytam Yetama
Diyanet Meali:
Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?
93. DUHA / 9-10-11
Surede Toplam Ayet: 11
Kitap Sırası: 93
Nüzul Sırası: 11
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık...
• Yetimi kahr etme!
• Sail olanı artık nehr etme!
• Rabbinin nimeti ile artık hadis et!
YTM K:HéR SeL NHéR NA:M RBB HDSé .mid5369.ss93.as9.saDUHA.ns11.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.93.xxxx.ss93.as10.ss93.as11.xxxemirxxyasakxxx#ytm-yetim#||#k:hér-kahr#||#nhér-nehr#||#sel-sail#||#rbb-rabb#||#hdsé-hadis#||#na:m-nimet#x#YTM#||#K:HéR#||#SeL#||#NHéR#||#NA:M#||#RBB#||#HDSé#||#ytm-yetim#||#k:hér-kahr#||#nhér-nehr#||#sel-sail#||#rbb-rabb#||#hdsé-hadis#||#na:m-nimet#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
Fe emmel yetîme fe lâ takher. * Ve emmes sâile fe lâ tenher. * Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.
Hadîs
ح د ثHDSé
Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin sözü, emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim.
Çğl.Ehadis
Aynı kökten:Haddas hades Hadesat Ahdas Hadîs Ehadis Hâdis Hâdise Hâdisat Havadis hads Hadsen Hadsiyyat Hiddîs hudus ihdas İstihdas Mayuhdes Muhaddes Muhaddis Muhaddisîn Muhadese Muhdes Muhdis Müstahdes Müstahdis Mütehaddis Mütehaddise Tahaddüs Tehaddüs Tahdis Tahdisât Uhduse
kahr
kahır
ق ه رK:HéR
Zorlama. Cebir. Ezme. Mahvetme. Fazlaca üzüntü. Keder içine işleme.
Aynı kökten:Akher Ikhâr Kahhar Kahir kahr kahır Kahrenî Makhur Makhurane Makhuriyet Mukahhir Takhir Takhirât
Ni'met
ن ع مNA:M
Nimet. İyi hal. Güzel hayat, maddi ve manevi imkanlar. Hoş, güzel hal. İyilik, lütuf, ihsan. Saadet. Hidayet. Giyecek şeyler. Yiyecek faydalı şey, rızık. / Rahatlık. Refaha sebep olan şey.
Çğl.Neama'Çğl.En'ümÇğl.Niam
Aynı kökten:En'am En'amte İn'am İn'amat İname Min'am Müna'am Mün'am Mün'im Mütena'im Mütena'imîn Naim Naime Na'ma Na'me Nami Namiye Neam Niam Nu'man Neame Neamât Nemat Enmut Nimât Ne'me Nağme Nağamât Nı'me Niam Ni'me Ni'met Neama' En'üm Niam Nu’ame Nu'm Nu'man Nuumet Tan'im Ten'im
Nehr
nehir
ن ه رNHéR
Nehir. Irmak, çay. Akarsu. Vüs'at, bolluk. Genişlik. Neher.
Çğl.EnharÇğl.Enhür
Aynı kökten:Müstenhir nehar Enhür Nehr nehir Enhar Enhür
rabb
ر ب بRBB
Yetiştiren, eğiten. Terbiye eden. Vicdan.
Çğl.erbab
Aynı kökten:murabba mürebbi rabb erbab Rabbanî Rabbaniye Rabbaniyyun Rabbaniyyîn Rebib Rebibe Rebâib Rebub ribbiyyun rububiyet terbiye
sail
س ا لSeL
Dilenci. Fakir. Soran. İsteyen. Akan, seyelan eden.
Dşl.SaileÇğl.Seele
Aynı kökten:İstis'al Mes'ul Mesule Mesulât Mes'uliyet sail Saile Seele sual Sualât Es'ile tesaül tese'ül
yetim
Yütm
ي ت مYTM
Babası ölmüş olan çocuk. / Nesebini inkar etmiş kişi. / Gayrı meşru. / Tek, eşsiz, yalnız.
Dşl.YetimeÇğl.EytamÇğl.Yetama
Aynı kökten:yetim Yütm Yetime Eytam Yetama
Diyanet Meali:
Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.