DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
��N����RAH SURES��

SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5370.ss94.as.saİNŞİRAH.ns12.ny.cs30.syf596.sure.94.xxxxx
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
94. İNŞİRAH / 1
Surede Toplam Ayet: 8
Kitap Sırası: 94
Nüzul Sırası: 12
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Senin için sadrını şerh etmedik mi!?
ŞRH S:DR .mid5371.ss94.as1.saİNŞİRAH.ns12.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.94.xxxxxxvaadxxhaberxxx#s:dr-sadr#||#şrh-şerh#||#s:dr-sadr#x#ŞRH#||#S:DR#||#s:dr-sadr#||#şrh-şerh#||#s:dr-sadr#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
E lem neşrah leke sadrek(sadreke).
Sadr
ص د رS:DR
Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi. Kalb, göğüs, ön. Bulunulacak yerlerin en iyisi. Rücu. Bir aruz kalıbı. Baş, reis, başkan.
Çğl.Sudur
Aynı kökten:Isdar Musaddar Mutasaddır Mutasaddırin müsadere sadaret Sadır Sadr Sudur sadrazam Sadrî Sadriye Sudur Tasaddur
Sadr
ص د رS:DR
Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi. Kalb, göğüs, ön. Bulunulacak yerlerin en iyisi. Rücu. Bir aruz kalıbı. Baş, reis, başkan.
Çğl.Sudur
Aynı kökten:Isdar Musaddar Mutasaddır Mutasaddırin müsadere sadaret Sadır Sadr Sudur sadrazam Sadrî Sadriye Sudur Tasaddur
Şerh
ش ر حŞRH
Açmak. Genişletmek. / Dilimleme. Bir şeyi dilim dilim kesme. / Bir bütünü bölerek çok yapma. Bollaştırma. / Açıklama. Anlaşılanı anlatma. Bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme, tafsil etme. / Bir müşkil ve mübhem makaleyi açıklama, keşif ve izhar etme. / Açıklanmış yazı, risale. // Her nesnenin evveli. / Her sene yeni doğan deve yavruları. / Yiğitlik. / Yarmak.
Çğl.Şüruh
Aynı kökten:İnşirah Meşruh Münşerih Müşerrah Müşerrih Müşerrihîn Şerh Şüruh
Diyanet Meali:
(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
94. İNŞİRAH / 2-3
Surede Toplam Ayet: 8
Kitap Sırası: 94
Nüzul Sırası: 12
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
ve zahrını nakz eden vizrini senden vaz etmedik mi!?
VD:A: VZR NK:D: Z:HéR .mid5372.ss94.as2.saİNŞİRAH.ns12.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.94.xxxx.ss94.as3.xxxvaadxxhaberxxx#vzr-vizr#||#vd:a:-vaz#||#nk:d:-nakz#||#z:hér-zahr#x#VD:A:#||#VZR#||#NK:D:#||#Z:HéR#||#vzr-vizr#||#vd:a:-vaz#||#nk:d:-nakz#||#z:hér-zahr#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke). * Ellezî enkada zahrek(zahreke).
Nakz
ن ق ضNK:D:
Kurtulmak. Bozmak. Bozucu. Halâs olmak.
Aynı kökten:Enkaz İnkaz Minkaz Münakız Müntakız Mütenakız Nakız Nakiz Nakize Nakz Nakzan Nakzen Nakzeyn Nekaz Enkâz Nikz Nukz Enkâz Tenakkuz Tenakuz Tenkiz
Vaz'
و ض عVD:A:
Koyma, konulma. Bırakmak. Doğurmak. Atlamak. Tayin etme, belirtmek. Duruş, hareket, tarz. Hal. Durum.
Çğl.Evza'
Aynı kökten:Mevzi' Mevzu' Mevzuat Mevzua Mevzuat Muvazaa Tevazu' Vaz' Evza' Vazaat Vaz'an Vâzı' Vazıa
Vizr
و ز رVZR
Günah. Yük. Ağırlık. Silâh. Sırta vurulan ağır yük. Yük götürmek. Yük taşımak.
Çğl.Evzar
Aynı kökten:Vâzir Vâzire Vezer Evzar Vezir Vüzera Vezr Vizr Evzar Vüzur
zahr
ظ ه رZ:HéR
Binek devesi. Kuş yeleklerinin kısa tarafı. Kara yolu. Sırt, arka. Yüksek yer. Kur'an'ın lâfz-ı şerifi. Haber.
Çğl.zuhurÇğl.ezhâr
Aynı kökten:.Zahir Azhar izhar mazhar Muzahhir Müstazhir Mustazhir Mütezahhir Mütezahir Müzaheret Muzahere müzahir Müzhir Salatüz zuhr Tazhir Tezahhür Tezahür Tezahürât Zahir zevahir zahr zuhur ezhâr zıhar Zuhr zuhur
Diyanet Meali:
Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
94. İNŞİRAH / 4
Surede Toplam Ayet: 8
Kitap Sırası: 94
Nüzul Sırası: 12
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
ve zikrini senin için ref etmedik mi!?
RFA: ZéKR .mid5373.ss94.as4.saİNŞİRAH.ns12.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.94.xxxxxxvaadxxhaberxxx#rfa:-ref#||#zékr-zikir#x#RFA:#||#ZéKR#||#rfa:-ref#||#zékr-zikir#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
Ve refa’nâ leke zikrek(zikreke).
Ref'
ر ف عRFA:
Kaldırma, yüceltme, yukarı kaldırma. Lağvetme, hükümsüz bırakma. Gr: Arapça bir kelimenin sonunu merfu' (ötreli) okumak.
Aynı kökten:İstirfa' Merfu' Murafaa Mürafaa Murafi' Mürtefi' Mütereffi' raf Reff Rafi' rafia Rafidan rafide Ref' Refi' Terafu' Tereffu' Tereffuât Terfi' Terfiât
zikr
zikir
ذ ك رZéKR
Anmak, hatırlamak. Yad etmek. Anılmak. Anımsamak, akılda tutmak, aklına getirmek. Hatırlatmak, dile getirmek, adını söylemek. Bir şeyi zihinde hazır etme. Akıldan çıkarmamak, unutmamak.
Çğl.ezkar
Aynı kökten:İstizkâr Mezkûr mezkur Müstezkir Mütezekkir müzakere Müzakerat müzekker müzekkere Müzekkire Müzekkir Müztekir Müddekir tezekkür Tezekkürât tezkere Tezkire Tezakir Tezkir Zâkir zakir Zâkirûn Zâkire zeker Zükrân Zükur Zikâre zikr zikir ezkar zikra
Diyanet Meali:
Senin şânını yükseltmedik mi?
94. İNŞİRAH / 5
Surede Toplam Ayet: 8
Kitap Sırası: 94
Nüzul Sırası: 12
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık muhakkak yüsr, usra ile beraberdir.
A:SR YSR .mid5374.ss94.as5.saİNŞİRAH.ns12.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.94.xxxxxxvaadxxhaberxxx#a:sr-usra#||#ysr-yüsr#x#A:SR#||#YSR#||#a:sr-usra#||#ysr-yüsr#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
Fe inne maal usri yusra(yusren).
usr
usra
ع س رA:SR
Güçlük, zorluk. Zor iş. Sıkıntı. Darlık. Kıtlık.
Aynı kökten:Asir müteasir ta'sir Ta'sirât teasür usr usra usret
yüsr
yüsür
ي س رYSR
Kolaylık. Genişlik. Rahatlık. Zenginlik. Gına. Refah.
Aynı kökten:Eyser Yüsra Meysere Meyâsir Meysir Meyser Meysur Müsteyser müteyessir müyesser teysir Yesar Yesaret Yeser Yesir Yesr yüsr yüsür yüsret
Diyanet Meali:
Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
94. İNŞİRAH / 6
Surede Toplam Ayet: 8
Kitap Sırası: 94
Nüzul Sırası: 12
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Muhakkak yüsr, usra ile beraberdir.
A:SR YSR .mid5375.ss94.as6.saİNŞİRAH.ns12.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.94.xxxxxxvaadxxhaberxxx#a:sr-usr#||#ysr-yüsr#x#A:SR#||#YSR#||#a:sr-usr#||#ysr-yüsr#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
İnne maal usri yusrâ(yusren).
usr
usra
ع س رA:SR
Güçlük, zorluk. Zor iş. Sıkıntı. Darlık. Kıtlık.
Aynı kökten:Asir müteasir ta'sir Ta'sirât teasür usr usra usret
yüsr
yüsür
ي س رYSR
Kolaylık. Genişlik. Rahatlık. Zenginlik. Gına. Refah.
Aynı kökten:Eyser Yüsra Meysere Meyâsir Meysir Meyser Meysur Müsteyser müteyessir müyesser teysir Yesar Yesaret Yeser Yesir Yesr yüsr yüsür yüsret
Diyanet Meali:
Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
94. İNŞİRAH / 7
Surede Toplam Ayet: 8
Kitap Sırası: 94
Nüzul Sırası: 12
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
Artık ferag ettiğin zaman… ardından hemen nasb et!
FRG: NS:B .mid5376.ss94.as7.saİNŞİRAH.ns12.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.94.xxxxxxemirxxyasakxxx#frg:-ferag#||#ns:b-nasb#||#ns:b-nasb#x#FRG:#||#NS:B#||#frg:-ferag#||#ns:b-nasb#||#ns:b-nasb#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
Fe izâ feragte fensab.
ferag
ف ر غFRG:
Vaz geçmek. Hiç bir şeyle meşgul olmayıp dinlenmek. Boşaltma.
Aynı kökten:Farig ferag İfrag İstifrag Müfrag Müfrig Müfriga Müstefrig Teferrug
Nasb
ن ص بNS:B
Dikme. Bir rütbe alma. Bir memurluğa tayin edilme. Dikili taş, put.
Çğl.Ensab
Aynı kökten:İntisab Mansıb Mansub Mansubîn Munassab Müntasıb Nasab Nusb Ensâb Nasb Ensab Nasbetmek Nasb-ül Ayn Nasib Nasib Nasibe Nesâib Nisab
Nasb
ن ص بNS:B
Dikme. Bir rütbe alma. Bir memurluğa tayin edilme. Dikili taş, put.
Çğl.Ensab
Aynı kökten:İntisab Mansıb Mansub Mansubîn Munassab Müntasıb Nasab Nusb Ensâb Nasb Ensab Nasbetmek Nasb-ül Ayn Nasib Nasib Nasibe Nesâib Nisab
Diyanet Meali:
Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
94. İNŞİRAH / 8
Surede Toplam Ayet: 8
Kitap Sırası: 94
Nüzul Sırası: 12
Sayfa: 596
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEKKE
ve Rabbine... artık rağbet et!
RBB RG:B .mid5377.ss94.as8.saİNŞİRAH.ns12.nyMEKKE.cs30.syf596.sure.94.xxxxxxemirxxyasakxxx#rbb-rabb#||#rg:b-ragbet#x#RBB#||#RG:B#||#rbb-rabb#||#rg:b-ragbet#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
Ve ilâ rabbike fergab.
rabb
ر ب بRBB
Yetiştiren, eğiten. Terbiye eden. Vicdan.
Çğl.erbab
Aynı kökten:murabba mürebbi rabb erbab Rabbanî Rabbaniye Rabbaniyyun Rabbaniyyîn Rebib Rebibe Rebâib Rebub ribbiyyun rububiyet terbiye
Rağbet
Ragbet
ر غ بRG:B
İstek, arzu. İyi sayılmak. Bir şeyi çok iştiyakla istemek. İhlasla dua etmek, teveccüh etmek.
Çğl.Ragabat
Aynı kökten:İrgab İrtigab Mergub Mergube Muragabet Muragıb Mürtagib Ragba' Ragıb Râgıbe Ragib Ragibe Regaib Rağbet Ragbet Ragabat Rugba' Tergib
Diyanet Meali:
Ancak Rabbine yönel ve yalvar.