DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
Z��LZAL SURES��

SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5401.ss99.as.saZİLZAL.ns93.ny.cs30.syf599.sure.99.xxxxx
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillâhir rahmânir rahîm.
99. ZİLZAL / 1-2-3-4-5
Surede Toplam Ayet: 8
Kitap Sırası: 99
Nüzul Sırası: 93
Sayfa: 599
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEDİNE
Arz zelzelelerle sarsıldığında ve arz sekallerini ihrac ettiğinde... "neler oluyor!" diyen insan, Rabbinin kendisine vahy etmesi ile izin yevminde haberlerini hadis edecek.
Ahiret ZLZL eRD: ZLZL H:RC eRD: SéK:L K:VL eNS HDSé H:BR RBB VHY .mid5402.ss99.as1.saZİLZAL.ns93.nyMEDİNE.cs30.syf599.sure.99.xxxAhiretxxinsanxyevmxx.ss99.as2.ss99.as3.ss99.as4.ss99.as5.x#vhy-vahy#||#h:br-ahbar#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#sék:l-sekal#||#h:rc-ihrac#||#ens-insan#||#hdsé-hadis#||#zlzl-zilzal#||#k:vl-xxoxx#x#ZLZL#||#eRD:#||#ZLZL#||#H:RC#||#eRD:#||#SéK:L#||#K:VL#||#eNS#||#HDSé#||#H:BR#||#RBB#||#VHY#||#vhy-vahy#||#h:br-ahbar#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#sék:l-sekal#||#h:rc-ihrac#||#ens-insan#||#hdsé-hadis#||#zlzl-zilzal#||#k:vl-xxoxx#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ. * Ve ahrecetil ardu eskâlehâ. * Ve kâlel insânu mâ lehâ. * Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ. * Bi enne rabbeke ehvâlehâ.
insan
ا ن سeNS
Yetkili ve sahib temsilcinin, beşer yaşantıdaki adı.
Çğl.EnasiÇğl.Enasiye
Aynı kökten:ins Ünas insan Enasi Enasiye Enes Enis Enise İnas İstinas Me'nus Me'nusiyet Muvaneset Muvanis Müanese Müste'nis Te'nis Üns Ünsî ünsiye ünsiyet Hz. Yunus
arz
erz
ا ر ضeRD:
İnsanın Allah'tan aldığı emri uyguya aldığı nokta. Aşağı. Toprak. Zemin. Yeryüzü. Dünya. Memleket, ülke. Küre. İklim. Davarın ayağının altı.
Çğl.ArzînÇğl.ArâziÇğl.Eradîn
Aynı kökten:arz erz Arzîn Arâzi Eradîn Arzî Arziye
haber
خ ب رH:BR
Bilgi. Kaynağından edinilen bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Duyurmak maksadıyla yayımlanan bilgi. Hâriçten insanın fikrine intikal eden ilim. Yeni havadis. Ağızdan ağıza nakledilen söz.
Çğl.Ahbar
Aynı kökten:haber Ahbar Habir Hıbre Hibre Hibret Hubr ihbar İhbarat İhbarî İhbariyyat İhbariyye ilmuhaber istihbar istihbarat muhabere Muhaberat muhabir muhbir Müstahbir Mütehabbir Tahbir Tehabbür
ihrac
خ ر جH:RC
Çıkmak. Çıkarmak. Dışarı atmak. Fazla malı başka memlekete göndermek. İstifade için meydana koymak.
Çğl.ihracat
Aynı kökten:harc Hâric Hırrîc huruc ihrac ihracat İstihrac İstihracat Maharic Mahrec muhrec Muhrice Müstahrec Müstahric Taharrüc tahric Muharric
Hadîs
ح د ثHDSé
Her söylenişinde yeni haber gibi dinlenmeğe lâyık. Peygamberimizin sözü, emri ve hareketi. Sünnet-i Nebeviyye. Hadisten bahseden ilim.
Çğl.Ehadis
Aynı kökten:Haddas hades Hadesat Ahdas Hadîs Ehadis Hâdis Hâdise Hâdisat Havadis hads Hadsen Hadsiyyat Hiddîs hudus ihdas İstihdas Mayuhdes Muhaddes Muhaddis Muhaddisîn Muhadese Muhdes Muhdis Müstahdes Müstahdis Mütehaddis Mütehaddise Tahaddüs Tehaddüs Tahdis Tahdisât Uhduse
rabb
ر ب بRBB
Yetiştiren, eğiten. Terbiye eden. Vicdan.
Çğl.erbab
Aynı kökten:murabba mürebbi rabb erbab Rabbanî Rabbaniye Rabbaniyyun Rabbaniyyîn Rebib Rebibe Rebâib Rebub ribbiyyun rububiyet terbiye
Sekal
ث ق لSéK:L
Ağır yük. Kalabalık ağırlık. Mal, mülk, meta. Ev eşyası. Misafir. İns ve cinnin bir ünvanı.
Çğl.Eskâl
Aynı kökten:Eskal Miskal Müskal Sakil Sükala' Sekal Eskâl Sekalan Sekaleyn Sikal Teskil
vahy
vahiy
و ح يVHY
Emrin, bir fikrin veya bir hakikatın, Allah tarafından, Rasul noktasından İnsan'a inzal olması.
Aynı kökten:vahy vahiy
zilzal
Zülzal
ز ل ز لZLZL
Zelzele. Deprem. Arzın sarsıntısı.
Aynı kökten:zilzal Zülzal
Diyanet Meali:
Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman, İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.
99. ZİLZAL / 6-7-8
Surede Toplam Ayet: 8
Kitap Sırası: 99
Nüzul Sırası: 93
Sayfa: 599
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEDİNE
İzin yevminde, nas, amellerinin gösterilmesi için iştat olarak sadr olacak.
Artık ameli zerre miskal hayr olan kimse... onu görecek.
Ameli zerre miskal şerr olan kimse de... onu görecek.
Ahiret S:DR NVS ŞTT ReY A:ML A:ML SéK:L ZéRR H:YR ReY A:ML SéK:L ZéRR ŞRR ReY .mid5403.ss99.as6.saZİLZAL.ns93.nyMEDİNE.cs30.syf599.sure.99.xxxAhiretxxyevmxx.ss99.as7.ss99.as8.xxxvaadxxhaberxxx#nvs-nas#||#zérr-zerre#||#a:ml-amel#||#h:yr-hayr#||#ştt-iştat#||#s:dr-sadr#||#sék:l-miskal#||#şrr-şerr#||#sék:l-miskal#||#rey-xxoxx#x#S:DR#||#NVS#||#ŞTT#||#ReY#||#A:ML#||#A:ML#||#SéK:L#||#ZéRR#||#H:YR#||#ReY#||#A:ML#||#SéK:L#||#ZéRR#||#ŞRR#||#ReY#||#nvs-nas#||#zérr-zerre#||#a:ml-amel#||#h:yr-hayr#||#ştt-iştat#||#s:dr-sadr#||#sék:l-miskal#||#şrr-şerr#||#sék:l-miskal#||#rey-xxoxx#
Orjinal Metin - Sözlük - İlgili Ayetler - Diyanet Meali
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurev a’mâlehum. * Fe men ya’mel miskâle zerretin hayren yereh(yerehu). * Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).
amel
ع م لA:ML
İş. Çalışma. Bir emri veya vazifeyi yerine getirme. Bir bilginin iş olarak tatbiki. Kar, iş işleme.
Çğl.AmeliyyatÇğl.A'mal
Aynı kökten:amel Ameliyyat A'mal Âmil amele amile Avâmil İsti'mal Ma'mul mamul muamele Muâmelât Muamil Taammül
hayr
hayır
خ ي رH:YR
Hayy olana rücu etmek. Emre amede ve itaatkar olmak. Meşru davranış. En iyi, seçkin. Seçmek.
Çğl.HayratÇğl.HıyarÇğl.Ahyar
Aynı kökten:hayr hayır Hayrat Hıyar Ahyar Hayre Hayrât hayri Hayriye Hayriyet Hıyar Hıyârât Hıyere ihtiyar ihtiyari İstihare Lâhayr Muhayyer Muhtar Tahayyür
nas
ن و سNVS
Topluluk. İnsan topluluğu, halk, grup.
Aynı kökten:nas
Sadr
ص د رS:DR
Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi. Kalb, göğüs, ön. Bulunulacak yerlerin en iyisi. Rücu. Bir aruz kalıbı. Baş, reis, başkan.
Çğl.Sudur
Aynı kökten:Isdar Musaddar Mutasaddır Mutasaddırin müsadere sadaret Sadır Sadr Sudur sadrazam Sadrî Sadriye Sudur Tasaddur
Miskal
ث ق لSéK:L
Çok cüzi olmayı ifade eder. Yirmidört kıratlık (4,5 gr. kadar) bir ağırlık ölçüsü. (Bir kırat, beş normal arpa ağırlığında olup, bir dirhemin 1/14 üdür.)
Aynı kökten:Eskal Miskal Müskal Sakil Sükala' Sekal Eskâl Sekalan Sekaleyn Sikal Teskil
Miskal
ث ق لSéK:L
Çok cüzi olmayı ifade eder. Yirmidört kıratlık (4,5 gr. kadar) bir ağırlık ölçüsü. (Bir kırat, beş normal arpa ağırlığında olup, bir dirhemin 1/14 üdür.)
Aynı kökten:Eskal Miskal Müskal Sakil Sükala' Sekal Eskâl Sekalan Sekaleyn Sikal Teskil
zerr
zerre
ذ ر رZéRR
Zerre, en küçük parça. Karınca yumurtası. Ayırmak. Pek ufak parça. Atom. Çok küçük karınca. Güneş ışığında görünen ufacık tozlar. Küçük boylu adam.
Aynı kökten:Tezerruk zerr zerre Zirr Zürre zürriyet Zürriyat
şerr
ش ر رŞRR
Allah'ın emirlerine uymama, muhalif hareket etme. Fena adam, fenalık yapan adam, kötü adam. Daha kötü, en kötü. Kötü iş, kötülük. Fenalık. Kavga.
Çğl.şürur
Aynı kökten:eşerr Şerar Şerare Şeraret şerir şerire şerr şürur Şirret şirrir Eşrâr Eşirrâ
İştat
ش ت تŞTT
Dağıtma veya dağıtılma.
Aynı kökten:İnşitat İştat İştitat Mesail-i Şetta Münşett Müteşettit Müteşettite Şemtit Şetat Şetit Şetite Şett Şetta Şette şetât Teşettüt Teştit
Diyanet Meali:
O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.