İçeriğe geç
DuruMeal - Orjinal Kelimeleri ile Kelam-ı Kadim Okuma
Sıra Numarası... Sure: Ayet: DuruMeal'de Ara: Açıklamalı DuruMeal Sayfası
Z��LZAL SURES��

3 Kayıt Listeleniyor...
SUREMEAL
Rahman, Rahim ALLAH adına!
.mid5697.ss99.as.ssZİLZAL.ns93.ny.cs30.syf599.sure.99.xxxxx
Orijinal Metin :
99. ZİLZAL / 1-2-3-4-5
Surede Ayet: 8
Kitap Sırası: 99
Nüzul Sırası: 93
Sayfa: 599
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEDİNE
Arz zelzelelerle sarsıldığında ve arz sekallerini ihrac ettiğinde... "neler oluyor!" diyen insan, Rabbinin kendisine vahy etmesi ile yevme-izinde haberlerini hadis edecek.
Ahiret ZLZL eRD: ZLZL H:RC eRD: S!K:L K:VL eNS YVM HDS! H:BR RBB VHY .mid5698.ss99.as1.ssZİLZAL.ns93.nyMEDİNE.cs30.syf599.sure.99.xxxAhiretxxinsanxyevmxx.ss99.as2.ss99.as3.ss99.as4.ss99.as5.x#vhy-vahy#||#h:br-ahbar#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#s!k:l-sekal#||#h:rc-ihrac#||#ens-insan#||#hds!-hadis#||#zlzl-zilzal#||#yvm-yevme-izin#||#k:vl-xxoxx#x#ZLZL#||#eRD:#||#ZLZL#||#H:RC#||#eRD:#||#S!K:L#||#K:VL#||#eNS#||#YVM#||#HDS!#||#H:BR#||#RBB#||#VHY#||#vhy-vahy#||#h:br-ahbar#||#erd:-arz#||#rbb-rabb#||#s!k:l-sekal#||#h:rc-ihrac#||#ens-insan#||#hds!-hadis#||#zlzl-zilzal#||#yvm-yevme-izin#||#k:vl-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
99. ZİLZAL / 6-7-8
Surede Ayet: 8
Kitap Sırası: 99
Nüzul Sırası: 93
Sayfa: 599
Cüz: 30
Nüzul Yeri: MEDİNE
Yevme-izinde, nas, amellerinin gösterilmesi için iştat olarak sadr olacak.
Artık ameli zerre miskal hayr olan kimse... onu görecek.
Ameli zerre miskal şerr olan kimse de... onu görecek.
Ahiret YVM S:DR NVS ŞTT ReY A:ML A:ML S!K:L Z!RR H:YR ReY A:ML S!K:L Z!RR ŞRR ReY .mid5699.ss99.as6.ssZİLZAL.ns93.nyMEDİNE.cs30.syf599.sure.99.xxxAhiretxxyevmxx.ss99.as7.ss99.as8.xxxvaadxxhaberxxx#nvs-nas#||#z!rr-zerre#||#a:ml-amel#||#h:yr-hayr#||#ştt-iştat#||#s:dr-sadr#||#s!k:l-miskal#||#şrr-şerr#||#s!k:l-miskal#||#yvm-yevme-izin#||#rey-xxoxx#x#YVM#||#S:DR#||#NVS#||#ŞTT#||#ReY#||#A:ML#||#A:ML#||#S!K:L#||#Z!RR#||#H:YR#||#ReY#||#A:ML#||#S!K:L#||#Z!RR#||#ŞRR#||#ReY#||#nvs-nas#||#z!rr-zerre#||#a:ml-amel#||#h:yr-hayr#||#ştt-iştat#||#s:dr-sadr#||#s!k:l-miskal#||#şrr-şerr#||#s!k:l-miskal#||#yvm-yevme-izin#||#rey-xxoxx#
Orijinal Metin : Sözlük : Diğer Meal :
Arama Kriterleri: (Sure: ) (Ayet: ) (Aranan: ss99.)