İçeriğe geç
Provakatör Ajan

Etki Ajanı

ETKİ AJANI…

… belli bir amaç için… hedeflediği bir kesimi veya kurumu etkilemeye angaje olan kişilere denir.

• Serbest ortamda yaşamaktadırlar.
• Asıl kisveleri dışında faaliyet yürütürler.
• Psikolojik Algı Operasyonları yürütürler.

Yani sizin içinizden ya da sizden gibi görünürler… ama aslında karşı tarafa hizmet ederler ve sizi arkadan vurmaya çalışmaktadırlar.

Etki ajanı serbest ortamda çeşitli temaslar kurar… konuşmalar yapar, beyanatlar verir… yazılar yazar… bugünün önemli konusu olduğu için işaret ediyorum, sosyal medyada aktivite gösterir.

Gürsel Tokmakoğlu

PROVOKATÖRLERİN EN MAHİR OLDUKLARI ŞEY,
SİZDEN GİBİ GÖRÜNMELERİDİR!