İçeriğe geç

Gayb Merakı

İnsanoğlu, gayba meraklıdır, ilgilidir.
 
Bu nedenle de sürekli olarak,
YARIN NE OLACAK merakının peşinden koşar,
Ulu-l Emr’in gizli kalmasını uygun gördüğü şeylerin
ORTAYA FAŞ edilmesini arzu eder.
 
Oysa İnsanoğluna,
GAYB olanı MERAK etme YETENEĞİ;
kendi gayb alemine,
açıkça önünde bulunan emareleri takip ederek,
kendi mevcudiyetine ŞAHİT olması için verilmiştir.
 
Kendisini tanımayan,
Ne için var olduğunu,
Ne AMACa hizmet ettiğini,
kısaca…
ne olduğunu BİLMEYEN,
hatta bunu bilmediğini bile BİLMEYEN insanoğlu,
bu kabiliyetini OLMADIK ŞEYLERE kullanmanın…
hem vaktini, hem enerjisini BOŞA harcamanın
GAFLETİNE düşer maalesef.
 
İnsan;
NİCELİĞİ ile AMAÇ,
NİTELİĞİ ile SAHİPTİR!
 
AMAÇ oluşu, Mahluk-u Hüda’ya MEKAN oluşuyladır.
SAHİP oluşu ise, ALLAH’ın Hayat sıfatının YETKİSİYLEdir.
 
AMAÇ oluşunu GÖVDESİ ile,
SAHİP oluşunu ise VÜCUDU ile GERÇEKLEŞTİRMEYEN kişi;
İNSAN VASFINA ve YETKİSİNE haiz olamaz.
 
İNSANİ OLUMUNUN farkındalığını yaşayamayan kişi,
Maddelerden ÖRÜLÜ GÖVDE yapısını
KENDİ varlığı zannederek,
HAYVANİ bir yaşantı ile ÖMRÜNÜ TÜKETİR.
 
Bu süreç,
özentilerle, avuntularla, pişmanlıklarla…
sadece, karın tokluğu ve keyif alma arasında perişan olmaktır!
 
Kendi öz varlığını ve değerini anlayamayan kişi,
Allah’ı tanıyamamanın ezikliği içinde,
bilerek yada farkına varmayarak,
sömürünün, kaosun, yıkımın, felaketlerin sebebi yada aracısı olur!
 
Karnının acıkmasını duyabilen kişi,
Manevi varlığının isteklerini de aynı şekilde duyabilmekten …
 
Gövdesinin yorgunluğunu duyabilen kişi,
Öz yapısının, ihtiyaçlarını aynı şekilde duyabilmekten …
 
Para derdinde koşan kişi,
derinliğinde ki saygıdeğerlik ihtiyacını aynı şekilde karşılayabilmekten
MAHRUM KALMIŞTIR!
 
Her birey, en azından kendisi açısından,
İnsan Nedir?
BEN NEYİM, KİMİM ?
sorularına cevap verebilmelidir.
 
Öyle ya…
kendisini takdir etmekten, tanımaktan aciz olan kişi,
Allah’ı, Allah’ın ruhunu, Allah’ın kainatını, Allah’ın şerefini, Allah’ın davasını nasıl takdir edecek!?!?
 
İman İNSAN içindir…
Kur’an İNSAN içindir…
İslam İNSAN içindir…
Şeref, onur, haysiyet, İNSAN içindir!!!
 
İnsan nedir…
Ben neyim… Ben kimim… sorularına cevap verilmeden
İnsan için olanlar NASIL BULUNACAK!!!
 
Bu soruların cevaplarını kendimize veremeyince,
inancımızın dayanağı da,
güvenimizin temeli de,
yaşantımızın gayesi de
servet, şöhret, şehvet, nüfuz ve mevki olmaktan öteye geçemiyor!