İçeriğe geç

Gerçekler Net Değildir

Üniversitede, Strateji Yönetimi dersi veren hoca, öğrencileri için bir ders sunumu hazırlar;

Hoca, tepegöze bir Picasso resmi koyar.

 

Herkes bakar bakar ama tarzı zaten kübik olan sürrealist resimde, sanatla fazla ilgilenmeyenlerin anlayabileceği çok az şey vardır.

Bozuk perspektifli bir oda, sarı uzun saçlı yaratığa benzeyen bişey. Etrafında başka yaratıklar, yerde yine bir yaratık ve arkadaki şekli bozuk içi parlak dikdörtgenin içinde başka birşeyler daha.

5-10 dakika hiç birşey söylemeden sınıfı izleyen hoca, birazdan Picasso‘nun resmini alıp Meninas‘in bir resmini koyar.

 

 

Bu resimde, sandalyenin üzerinde sarı uzun saçlı bir aristokrat kızı oturmaktadır. Etrafındaki dadıları kızın saçını taramaktadır. Kızın önünde, yerde köpeği yatmaktadır. Arkada ki ışık sızan kapıdan, babası kızını izlemektedir.

Sınıftaki öğrenciler, ancak ikinci resmi görünce, Picasso‘nun resmindeki öğelerin ne olduğunu anlamlandırırlar ve bu resmin Meninas‘in tablosuna gönderme olarak yapılmış olduğunu fark ederler.

Ve hoca, unutamayacakları bir ders verir öğrencilerine;

“Yaşamda hiçbirşey Meninas‘in resmi kadar belirgin ve net değildir. İş yaşantısı gerçekleri size Picasso‘nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak  gösterir.

Picasso‘nun resmine bakıp, Meninas‘in resmini görebilenleriniz  başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri hiç göremeyecekler.”