İçeriğe geç
Öğretmenler Günü

Öğretmenler Günü

MİLLET MEKTEBLERİ

24 Kasım 1928’de yayımlanan 7284 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Millet Mektepleri Teşkilatı Talimatnamesi ile Millet Mektepleri açılmıştır.

Millet Mekteplerinin kuruluş amacı, 1 Kasım 1928’de kabul edilen yeni Türk Alfabesini halka öğretmekti.

1 Ocak 1929’da faaliyete geçecek olan mekteblere,

 • “Yeni Türk harfleriyle okuyup yazmayı bilmeyen ve hiçbir okula veya memuriyete devam etmeyen 16-45 yaş arasındaki her Türk vatandaşını evinin bulunduğu bölgede açılacak mektebe devam etmek ve okuyup yazmayı öğrenmekle yükümlü” olacaktı.
 • Talimatnameye göre eski harfleri bilenler 2, bilmeyenleler 4 aylık bir eğitime tabi tutulacaktı. Yeni harfleri bilenler ise Millet Mekteplerine devam etmek zorunda değildi. Ancak bunların da sınav kurullarına başvurmak suretiyle diploma almaları gerekmekteydi.
 • Mektepler öğretmenler tarafından yönetilecek ve öğretmenler bu hizmetlerine karşılık maaşlarından ayrı bir ücret alacaklardı.
 • Talimatname’ye göre Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, Millet Mekteplerinin başöğretmeniydi.

Millet Mekteplerinin resmen açılışı 1 Ocak 1929’da gerçekleşti. O gün, yurtta “Maarif Bayramı” olarak kutlandı.

Ne var ki Millet Mekteplerinin mimarı olan Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey açılış günü apandisit nedeniyle hayatını kaybetti. Başbakan İnönü, iki ay boyunca Mustafa Necati’nin yerine birini atayamadı. Görevi vekâleten kendisi yürüttü.

 

MİLLET MEKTEBLERİ YENİ DÖNEMİ

Yönetmelik, bir yıllık uygulama süresinden sonra değişikliklere uğradı.

22 Eylül 1929’da yayınlanan yeni yönetmeliğe göre millet mekteplerinde vatandaşlara okuma-yazma öğretmenin yanısıra hayat ve maişetlerinin ve vatandaşlık sıfatlarının gerektirdiği ana bilgilerin verilmesi amaçlandı.

Bu yeni talimatnameye göre:

 • Millet Mekteplerinin A ve B dershanelerine ayrılacaktı.
 • Öğrenim 1 Kasım’da başlardı. Haftada üç gün en az altı saat ders yapılırdı ve derslere devam zorunluluğu vardı. Dörder aylık iki program uygulanmaktaydı.
 • Hiç okuma-yazma bilmeyenler A dershanesinde okuma yazma, dilbilgisi, basit matematik işlemleri öğrenirdi.
 • A dershanesini bitirenler, B dershanesine devam edebilirdi.
  Bu dershanede Hesap ve Ölçüler, Sağlık Bilgisi, Yurt Bilgisi dersleri okutulurdu. Bu dershanede devam zorunlu değildi.
 • Her vilayette Millet Mekteplerinin açılması ve yönetiminden valilerin başkanlığında milli eğitim müdürü, vilayet encümeni, belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Fırkası mutemedi ve Türk Ocağı başkanından oluşan bir kurul sorumlu olacaktı.
 • Valiler her öğrenim döneminin sonunda kendi görev alanları içindeki okuma yazma öğretme çabalarının sonuçlarını bir raporla hükümete bildirmekle yükümlüydüler.

1936′da millet mektepleri uygulamasına son verildi; bu kursların işlevini Halkevleri ve Halkodaları üstlendi.

 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olan 1981 senesinde, Mustafa Kemal’in Başöğretmen ilan edildiği gün olan 24 Kasım, Türkiye’de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Öğretmenler günü, pek çok ülkede 1994 senesinden beri UNESCO’nun da önerisi ile 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır.

 

CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİM SERÜVENİ

1924’de Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.

1928’de Harf İnkılabı yapıldı.

1928’de Millet Mektebleri, 1936’da Halk evlerinin bünyesine girdi.

1932’de Halk Evleri açıldı. 1951’de kapatıldı.

1933’de Dar-ül Fünun’un kapatılarak İstanbul Üniversitesine dönüştürülmesi. Cumhuriyet Dönemi Yükseköğrenim

1936’de Köy Eğitmenleri Projesi başladı.

1940’da Köy Enstitüleri kanunlaşarak resmileşti.

1942’de Yüksek Köy Enstitüsü açıldı.

1954’de Köy Enstitüleri, Öğretmen Okullarına dönüştürüldü. Köy Enstitüleri

1949’da ABD ile Fulbright Antlaşması imzalandı. Fulbright Antlaşması

Milli Eğitim Sistemimizle ilgili bazı önerilerimiz şöyledir. TIKLAYINIZ