İçeriğe geç

“Pad-ı Şah” Unvanı Uydurmadır!

Osmanlı Hanedanına mensub
Türk Hanları ve/veya İslam Sultanları, hiç bir zaman
Pad-ı Şah“lık yapmamıştır!… böyle bir unvan kullanmamıştır!

Anadolu Türk Devleti, tarihin hiç bir döneminde, “İmparator“lar veya “Pad-ı Şah“lar tarafından idare olunmamıştır!

“Pad-ı Şah” terimi;
1789 Aydınlanmacılarının ve 1839 Tanzimat Dönemi ittihatçı kafalarının,
özellikle pers/yahudi asimilasyon planları uyarınca Türk Devlet Yöneticilerine atfettiği, aşağılayıcı ve gayr-ı meşru bir nitelemedir! 

Anadolu Türk Devleti yöneticileri;
► Beylik dönemlerinde, “BEY“…
► Devlet dönemlerinde, “HAN” unvanını kullanmışlardır.
► Selçuklu Döneminde ve 1.Selim sonrasında, Hilafet Makamının icazeti ile “SULTAN” unvanını da ayrıca kullanmışlardır!
► Cumhuriyet Döneminde ise devlet yöneticilerimiz; “REİS-İ CUMHUR” / “CUMHURBAŞKANI” unvanını almıştır.