İçeriğe geç
Regaib Gecesi

Regaib’i İdrak ve İhya

Sözlük anlamı itibariyle, Regaib kelimesi, arapça da rağiba kelimesinin çoğulu olarak, çok rağbet edilen şeyler, şiddetle arzulanan şeyler demektir.

Regaib; ihtiyaç duymakla beraber, çok arzu edilen şeyler demektir.

Ulemanın müttefik olduğu üzere, Hz. Muhammed(sav) efendimizin vücutlarını oluşturacak olan zübde-i nur’un babaları Hz. Abdullah’tan, validesi Hz. Amine’ye intikal ettiği geceye “Regaip Gecesi” diyoruz. Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece…

Regaib, ayrıca gayb’dan rücu etmeye yani geri dönüş yaparak aslına, irtibat noktasına dönmeye denilir.

İnsan, yaşantısını, Rabbinden emir alacağı Resul noktasına dikkatini vererek ve bu noktadan gelen emirleri her an dinleyerek ve dahi uygulayarak geçirmelidir. ALLAH’a abd olmanın yolu ancak budur.

Ne var ki, kişi, bu noktasına dikkatini ve uygusunu zaman zaman kaybeder ve nefs-i benliğinin istek ve güdümlerine uygu gösterir. Bu hal kişinin gayba düştüğü haldir.

 

Regaib’i idrak ve ihya

Gayba düştüğü ve nefs-i benliğinin arzu ve güdümlerine uygu halinde iken, kişinin, kendisini yani dikkatini toparlayarak, ALLAH’ın kelamını duyacağı “resul noktası”na dönüş yapmasına “regaib” denilir.

ALLAH’ın kelamını duymaktan uzak kalmanın karanlığından, emr-i ilahiye uygu göstermenin aydınlığına kadar geçen gece “Regaib Gecesi”dir.

Hicri takvime göre, Recab ayının ilk Cuma akşamı, ümmet olarak bu halimizden arınmak, şimdiye kadar kaç nefeste, kaç harekette onun arzusundan, onun izinden ayrılmışsak, dönüş yapmaya niyet edip istiğfar etmek ve kendimizi Recep ayının, Şaban ayının, Ramazanın, Miracın ve Beraatin feyzine hazırlamak üzere temizlenmek için bu geceyi ihya eder ve kutlarız.