İçeriğe geç
Stress nedir?

Stres Nedir

 
🟥
Önce madde üzerinden ele alalım…
 
Herhangi bir cisme etki eden kuvvet, cisim üzerinde 3 farklı etkiye sebep olur.
🔹Bunlardan birisi, uygulanan kuvvetin UYGU AMACIdır.
🔹Diğeri, cisim üzerinde oluşan STREStir.
🔹Bir diğeri ise, TİTREŞİMdir.
 
Uygulanan kuvvetin, cisim üzerinde stres yaratmaksızın, Uygu Amacına yönlenmesi ideal durumdur. Ancak, madde dünyasında bu imkansızdır. Bir kuvvetin yada bir etkinin sonucunda, cisim üzerinde muhakkak surette stres oluşacaktır.
 
Cisme uygulanan kuvvet yani etki, uygulanma amacına ulaşamaz ise, söz konusu ETKİNİN TAMAMI strese yol açar.
 
Uygulanan kuvvetin, dış kuvvet olması gerekmez.
Cismin iç dinamiklerinden meydana gelen kuvvetler de aynı etkilere neden olur.
Mesela; cismin ağırlığının meydana getirdiği kuvvet, cismin düşmesine neden olur. Eğer cisim, bir nedenle düşemiyorsa, cismin ağırlığının meydana getirdiği kuvvet, tümüyle strese yol açar.
 
Cisim üzerinde biriken stres (yani gerilim yada basınç), cismin kendi varlığında absorbe edilemeyecek değere ulaştığında, cisimde bozulmalara neden olacaktır.
 
Bunlar temel mühendislik kurallarıdır.
Jeolojik yönlerine bile baksak aynıdır. Yer altı kütlelerine etki eden kuvvetler, strese neden olur. Biriken stres, kütleler tarafından absorbe edilme eşiğini geçtiğinde DEPREMLER oluşur.
 
🟥
Aynı şekilde… KİŞİ ve TOPLUMA Bakarsak…
 
Kişi üzerinde oluşan etki, aynen, cisim üzerinde olduğu gibi üç sonuç meydana çıkarır.
Bunlardan birisi, uygulanan etkinin uygulanma amacıdır. Diğeri, kişi bünyesinde meydana getirdiği stres, bir diğeri ise Titreşimdir.
 
Bir kimseye, bir işi yapması telkin yada emir edildiğinde, bu telkin sonucunda, kişi, o işi yapsa da yapmasa da bir strese maruz kalır.
 
Eğer kendisine telkin edilen işi yapmaz ise, uygulanan telkin etkisinin tamamı, kişide strese neden olur.
 
🟥
Kişiye telkin edilecek etki, sadece dış etkiler değildir.
Kişi, kendi iç dünyasından, iç aleminden, mana aleminden de muazzam telkinler duyar. Gerçek nitelikleri ile İnsan olmanın gereklerinin tümü, kişiye, kendi iç dünyasından kendisine telkin edilir.
 
Kişi,
kendi iç dünyasından kendisine yönlenen telkin, emir yada etkilerin gereklerini yerine getirmediğinde, aşırı bir strese maruz kalır.
 
Özetleyecek olursak, stres, kişide 2 yoldan oluşur.
🔹Birisi, kişinin kendi iç dinamikleri,
🔹diğeri ise, kişiye dışardan uygulanan etkilerin sonucundadır.
 
🟥
Kişi bünyesinde oluşan stres, bünye üzerinde bozulmalara neden olur.
Bunlar
🔹hem fizyolojik hastalıklar olarak,
🔹hem psikolojik dengesizlikler,
🔹hem de manevi tatminsizlik ve mutsuzluk olarak dışa vurur.
 
Stresin, kişinin bünyesinde ortaya çıkardığı sonuçlar, sömürgecilik kabiliyetine sahip odaklar tarafından ekonomik olarak kullanılabilirliği olan argümanlardır.
 
Stresin neden olduğu;
🔹Fizyolojik olarak meydana gelen bozulmalar, sağlık ve ilaç ekonomisi üzerinden…
kişi, toplum ve devletleri sömürge unsuru haline getirilir.
🔹Psikolojik bozulmalar ise, kişinin ve toplumların
KOLAY İKNA EDİLEBİLİR olmasına neden olur.
 
Bu nedenler ile malum odaklar tarafından, kişi ve toplumlar üzerinde planlı olarak,
STRES oluşturacak etkiler uygulanmaktadır.
 
🟥
Kişinin, stresi engellemesinin ve stresin neden olduğu olumsuzlukların tümünden kurtulabilmesinin
tek bir yolu vardır.
 
Kendisini Gövdesine getirmek zorundadır…
KENDİNDE YAŞAMAK ZORUNDADIR!