İçeriğe geç
insan, gövde değildir.

Freud’e Bir Eleştiri

Öncelikle biyolojik olarak yaşam süren gövdenin, insanın kendisi olmadığı, sadece insan tarafından kullanılan bir aparat olduğunun kabul edilmesi gereği vardır.

Arz ve Sema

Arz ve Sema, İnsan yapısında mevcuttur. ALLAH’ın emir ve iradesi, İnsan’ın kendi yapısından yine kendi yapısına nüzul eder…

Muhammed’in Mana Olduğu Açıktır

Hikmet İmamoğlu, 2005 – Önemle üzerinde duracağımız şey zihnimizin hassasiyetini kaybetmemek; zihnimizin hassasiyetini kaybedersek içimizden gelen “Muhammedi emirleri” duymuyoruz.

Kendinde Olmak

Hikmet İmamoğlu, 2003 – Allah’ı, yani yaşatanını kendi derinliklerinde duyup, birliğini yaşamak şartını yerine getirmekte olan insanlarda korku, keder, bunalım, hatta neşesizlik dahi bulunmaz.