İçeriğe geç

teori

Duruvizyon Teorisi

Enerji

Enerji, herhangi bir hareketi yapmaya ve dolayısıyla bir iş, eylem veya fiili oluşturmaya… ya da herhangi bir cismi meydana çıkarmaya hazır olan yetenektir.

Enerjinin harekete dönüşebilmesi için, öncelikle “güç”e ardından “kuvvet”e dönüşmesi gerekir. Kuvvetin belirtisi harekettir.

Enerjinin, boyutları (hacmi) yoktur… ancak ağırlığı vardır. Duyular ile algılanabilir.

Enerji en temel maddedir.

Enerji, mutlaktır.

Madde

Kelime anlamı olarak madde; Arapça (Mim-Dal-Dal) kökünden türemiştir. “belirli bir vadede yayılmış, genişlemiş olan… yayılmaya, genişlemeye imkanlı olan” anlamındadır.

Fen bilimlerinde ifade edilen tanımıyla; duyularla algılanabilen, kütlesi (ağırlığı) ve hacmi olan (uzayda yer kaplayan) nesnelere madde denir.

Bir maksad üzere mekanlaşmış enerjiye madde denir.

Her maddenin;

  • Geometrisi ve kütlesi vardır.
  • Üzerine etkiye kuvvetler vardır. (titreşim, gerilim, hareket, ısı, vs.)
  • Uzaysal konumu vardır.
  • Kendisine ait enerjisi vardır. (titreşim, hareket, ısı, vs., + renk, tad, koku vs.)
  • Amacı vardır.
  • Amaç konumu vardır.

Mutlak madde yoktur.

Maksad

Maddeyi oluşturan enerjiye yüklenmiş olan göreve o maddenin maksadı denir. Maksad, o maddenin var oluş amacı ve görevidir.

Mekan

Her madde, bir maksada yönelerek kendisini oluşturmuş haldeki enerji için mekandır.

Konum

Bir maddenin uzaydaki konumu 4 eksen üzerinde incelenir.

  • X ekseninde konumu
  • Y ekseninde konumu
  • Z ekseninde konumu
  • Zaman ekseninde konumu

Maddenin konumu, maddede yüklü enerjinin de bu enerjinin maksadının da konumudur.

Zaman

Mekanın başlangıcı sıfır büyüklüktedir… yani nokta halinde. Sonra genişler.

Mekanın genişlemesine zaman denilir.

Algısal Zaman

Maddenin algıladığı zaman, maddenin maksadına olan uzaklığına bağlıdır.

Olay

Maddenin eylemine olay denir.

Olgu

Bir veya birden fazla ilişkili olayın, zihinde neden olduğu algısal sonuçlara olgu denir.